Skip to main content

Full text of "Tischendorf.IV.Monumenta Sacra Inedita.NewCollection.Subscript.6vols.1857-1870."

See other formats


(ὩΟοσὶς 


ΤΠΙ5 15 ἃ αἸρΊα] ΟΘΟΡΥῪ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰξ ργθϑθυνθα ΤΟΥ σθηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΑΓΥ 506 Ινθ5 ὈΘΙ͂ΌΓΘ 11 ννὰβ σάγ ΓᾺΠΥ βοαηηθα Ὁ ΟΟΟΡΙΘ ἃ5 ρᾶτῖΐ οἵ ἃ ρῥγο]θοί 
ἴο πηᾶ κα {Π6 ννουἹα᾽ 5 θθΟΚΒ αἸΒοονθῦαῦ]6 ΟΠ]ΠΠ6. 


Π| Πδᾶ5 ϑυγνινθα ἰΙοηρ ΘΠΟΙΡῇ [ΟἹ (Π6 σοργυτιρῃΐ ἴο ΟΧΡΙΓΟ Δηα (Π6 θΟΟΚ ἴο Θηΐογ ἴῃ6 ρΡαΌΠ1Ο ἀοπηδιη. Α ΡαΌΠΟ ἀοπηδ]η ὈΟΟΚ 15 οἠθ [Πδ1 ννὰβ Πθνϑὺ β]6 οἱ 
ἴο ΘΟρυτρῇΐ ΟΥνν ΠΟ86 ἰΘρα] σορυγιρῃΐ [θη ἢὰ5 ΘΧριγθα. ΝΥ Πϑίμου ἃ ὈΟΟΚ 15 1η {Π6 ρα ΌΠῸΟ ἀοΠΊΔ1η ΠΥ νΔΓῪ σΟΙΠΙΓΥ ἴο οΟμυηΐγν. ΡΌΌΠΟ ἀοπηδιη ὈΟΟΚἙ 
ΔΓΘ ΟἿἿ σαΐθνναυϑ ἴο {Π6 ραϑί, ΓΕργΓθ θη ηρ ἃ νν δ] οἵ ΠΙϑίογυ, οα]αγα δηα Κηον]θαάσα {Παἴ᾽5 οἴη αἸΓΠΟυ] ἴο αἸ5οΟνου. 


ΜᾶΙκβ, ποίδίοης ΔΠ6 ΟΠΘΙ ΤΠ] ΙΡΊ 8118 ρΓΘϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥΙΡΊ 4] νο]Π16 ΜΝ11]] ἈΡΡΘδΓ 1η [Π15 ΠΙΘ - ἃ ΓΟ ΠΉΠΟΘΓ ΟἹ [Π15 ὈΟΟΚ᾽Β Ιοηρ Ἰουγη ον ΠῸΠῚ (Π6 
ΡΌΡΠ5ΠΘΓ ἴο ἃ ΠΌΓαΓῪ ΔηἋ ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 


ἴϊεαρο συ! 611η6ς 


(οΟρΊΘ 15 ργοπα ἴο ρδιίηθυ ἢ ΠΌΓΑΓΙΘ5 ἴο αἸΡΊ1Ζ6 ρα ΌΠ1Ο ἀΟΠΔ1η Πηδίθγια 15 ἃΠ6 πηα ΚΟ {Π6 1 6 ]ν ΔοοΘϑ5 1016. ΡΌΌΠῸΟ ἀοΙηδ1η ὈΟΟΚΒ ὈθΘΙοηρ ἴο [Π6 
ΡΌΌΙΠΙΟ ἃηα ννῈ ἃ ΤΊΘΓΘΙΥ {Π61 ουϑίοα!Δη5. ΝΟνογῃθ 655, {Π15 ννοΟΥΚ 15 ΘΧΡΘΉΒΙνθ, 50 1ἢ ΟΥΟΘΓ ἴο ΚΘΘΡ Ργονι!ηρ [Π15 Γοϑοῦτοθ, ννα Πᾶν ἰάθη βίθρ5 ἴο 
ΡΓΘΟνθηΐ αὔιιϑθ ΟΥ ΘΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔΙ ρᾶΓ 165, ΠΟ] Ἰηρ Ρ]ΔοΙηρ ἰΘΟΠ 108] ΓΟΘΠΟΠΟΠ5 Οἡ Δυϊοπηδίοα 4αογυιηρ. 


ννὲ αἴβοὸο δ8Κ {Παΐ γου: 


ἙΞΜακΚδο ποη-Οοπιπιεγοίαί 56 Οὐ ΤΠ Πἰ|65 ΝΥ ς ἀδϑιρηθα αοορὶθ ΒοοΟΚ δϑδίοῇ [ῸΓ 56 ΌὉΥ 1ηα]νΙἋπ415, ἃηα ννα γοααθϑβί (Παΐ νοῦ 158 [Π656 ΠΙ65 ΤῸΓ 
ΡΘΙΒΟΊΉΔΙ, ΠΟ -ΟΟΠΊΠΊΘΙΟΙΔ] ρα ΓΡΟΒ65. 


Ὁ Μοίγχαϊπ ΠῸπι αμϊοπιαίοα σμογγίπρ [)ο ποΐ 56η4 δυϊοπηαίθα Πα 6165 οἵ ΔηΥ οι ίο (σοορ θ᾽ 5 συϑίθπη: {ποι ἃΓῸ ΟΠ ΠΟΙ ΓΟΘΘΔΙΌΠ ΟἽ ΠΊΔΟΠΙΠΘ 
{ΓΔ η5] ΔΙΟη., ΟΡΙΟΔ] ΟΠ γδοίου ΓΘΟΟσΠΟΉ ΟΥ ΟἴΠΘΙ ΓΘ ἃ5 ν ΠΘΓΘ ἀοοΘ85 ἴ0 ἃ ἰγρο διη]οιηΐ οἵ ἰΘχί 15 ΠΟΙΡΓα], ρ΄ Θαβο οοηίΐδοΐ τι5. δ᾽ 6 θΘηοοῦγαρο [ἢ 6 
056 Οἵ ΡΕΌΠ1ΙΟ ἀΟΠΊΔΙη Πηδίογ 415 ΤΟΥ {Π656 ρα ΓΡΟσ65 Δηα πηᾶν Ὀ6 406 ἴο ΠΕΙΡ. 


Ἑ Μαϊηίαϊπ αΠτιρμοη ΓΘ οορ!θ “ν δίθυ πη γ Κ᾽ γοὰ 8566 Οἡ θοῇ ἢ]Θ 15 ΘΘ5 6 η[14] [ΟΓ ΠΟΙ] ηρ ΡΘΟΡΙΘ ἁροαῦί [Π15 ργο]θοΐ δηα ΠοΙριηρ [Πθτ Πη6 
ΔαΘΠΠΟΠΔΙ] πηδίογια]ς5 [γουσῇ (σοορ!ο ΒΟΟΚ δϑάίοῃ. ΡΙθαβο 40 ηοΐ ΓοηονΘ 11. 


ἜΞΚοΡΡ [{ ἰοραί ΝΥΝ μαΐθνθι γουγ τιι56. ΓΕΠΊΘΙΉ ΘΓ {Πᾶΐ γοι ἃΓῸ ΓΕΘΡΟΊΉ51016 [ΟΓ Θηϑυτηρ (Παΐ ναί γου ἀγα ἀοΙηρ 15 Ιαρα]. [)0 ποΐ ἀβϑῦμηθδ (Πδΐ {π5ΐ 
Ὀθοδι56 νν6 Ὀ6ΙΙονα ἃ ὈΟΟΚ 15 1η [η6 ΡΌΌ]Π1Ο ἀΟΙΏΔΙ1η ΤΟΥ 5675 1η [η6 [Γη1164 δίαϊθ5, ([ηαΐ {Π6 ννουκ 15. αἴ50 1ηὴ {Π6 ρΡᾳΠΙΟ ἀΟΠΊΔ1η [ῸΓ 5615 1η ΟΙΠΘΓ 
σΟΙΠΙΓ65. ΝΥ ΠΕΙΠΘΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] 1Ἰηὴ σορυγρῇΐ νὰ 1165 [ΠῸΠῚ σΟΙΠΙΓΥ ἴο σουηίγγυ, ἃΠ4 ννα οδη᾿ ἵ Οἵ σιμΠάδησθα οἡ ΠΟΙ ΘΓ ΔηΥ ΘρθοΙῆο πι56 οἵ 
ΔΠΥ ΒΡΘΟΙΠο ὈΟΟΚ 15 Δ]]Ποννεά. ΡΙθαβα (ὁ ηοίΐί ἀϑ5π)6 (Παΐ ἃ ὈρΟΚ᾽5 ἀρρθάγαηοα ᾿η σοορίθ ΒΟΟΚ ϑθδίοῇ πΠΊθδη5 1 σᾶ Ὀ6 1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΙ 
Δηγνν ΠΟΙ 1η 1η6 ννουῦ]α. (ορυτρῃϊ Προ ΠΊΘηΐ ΠΠ401ΠΠ ὺ} σδη Ὀ6 416 βθνοῖο. 


Αδουΐ σοορ!ὶο ΒΟΟΙΚ ΘΓ ἢ 


(σοορ!θ᾽ 5 ΠΙ55ΙΟη 15 ἴο ΟΥΡΔΉ1ΖΘΟ [ῃ6 ννοῦ]α᾽5 ΤΠ] ΟΤΙΔΙΊΟη Πα ἴο ΠηᾶῖζΘ 11 ΠΠΊνΘΥΘΔΠῪ ΔΟΟΘ551016 ΔΠη6 56]. αοορίο ΒΟΟΚ δθάγοῇ ΠΘΙρ5 γα οῦβ 
αἸβοονοῦ (Π6 ννοῦ! 5 θΟΟΚ5 νῃ16 ΠΘΙΡΙηρ Δα ΠΟΥκ Δη6 ΡῈ ὈΠ5ΠΘΓς Γᾶ ῇ ἢθνν Δα ΊΙΘηο65. Υοι οδη βθάγοῇ {Πγοῦρῇ της []] ἰΘχί Οἵ {Π15 θοοΟΚ οἡ {Π6 ννθῦ 


ΠΣ “ διβ.δοδα τ, οη 


ΠΣ (τοοσίς 


ΠΣ (τοοσίς 


ΠΣ (ὡοοσίς 


ΜΟΝΌΜΕΝΤΑ ΘΛΟΒΑ 
ΙΝΕΠΌΠΙΑᾺΑ. 


ΝΟΥΑ (ΟΟΙΜΕ(ΓΤΙΟ. ΝΥΟΙΜΕΝ ΡΒΙΜΙΠΜ. 


ΕΒΑΘΟΜΈΕΈΝΤΑ ΒΑΟΝΑ ΡΑΠΙΜΡΝΈΝΤΑ. 


ἹΜΡΒΕΒΒΕΕΌΝΤ 
ΕΟΆΜΙΒ ΑΓ ΗΟ ΟΡΌΒ ΒΑΟΤΙΒ 


ΑΙΕΒΕΟΚΕ ετ ὈΕΥΕΒΙΕΝΈΊ. 


ἊΙΡΒΙΔΕῈ ΜΌΠΟΟΙΨ. 


ΝΟ ΒΝΟΒΙΒΕΝΤΕΝ. 


ΞΕΙΝΕ ΜΑΘΕΈΒΤΑΤ ΕΒ ΚΟΝΙΟ ΟΝ ΒΑΘΗΞΕΝ. 

ΞΕΙ͂ΝΕ ΜΑΟΕΒΤΑΤ ΕΒ ΚΟΝΙΟ ΟΝ ΡΕΕΙΙΒΒΕΝ. 

ΟΒΕΙΝΕ ΜΑΘΕΒΤΑΤ ΡΕῈΒ ΚΟΝΙΟ ΝΟΝ ΒΑΝΝΟΥΕΒ. 

ΞΕΙΝΕ ΜΑΟΕΒΤΑΤ' ΕΒ ΚΟΝΙΟ ΝΟΝ ΜΠΒΤΤΕΜΒΕΒΟ. 

ΞΕΙΝΕ ΜΑΟΕΗ͂ΤΑΤ ΕΒ ΚΟΝΙΟ ΝΟΝ ΒΟΗΜΈΘΡΕΝ. ὕ τοὶ Εχϑιιρίδσο. 

ΒΕΙΝΕ ΚΟΝΙΟΙΙΟΗΕ ΗΟΗΕΙΊΤ ΕΒ ῬΡΕΙΝΖ- ΕΕΘΈΝΤ ΝΟΝ ΒΑΡΕΝ. 
ΞΕΙ͂ΝΕ ΚΟΝΙΟΊΙΙΟΗΕ ἨΟΗΕΙΤ ΕΒ ΡΕΙΝΖ ΝΟΝ ΡΕΕΌΞΒΕΝ. 

ΞΕΙ͂ΝΕ ΚΟΝΙΟΙΙΟΗΕ ΗΟΗΕΙΤ ΕΒ ΡΕΙΝΖ ΟΑΒΙ, ΝΟΝ ΡΒΕΌΞΒΒΕΝ. 
ΙΗΒΕῈ ΚΟΝΙΟΙΙΟΗΒ ΗΟΗΕΙΤ ΙΕ ΡΕΙΝΖΕΒΒΙΝ ΠΟΌΙΒΕ ΝῸΝ ΒΑΘΗΒΕΝ. 
ΒΕΙΝΕ ΗΟΗΕΙΤ ΘΕΒ ΕΥΕΒῚΤ ΟΑΒΙῚ, ΑΝΤΟΝ ΟΝ ΗΟΗΕΝΖΟΙΠΕΒΝ-ΒΙΟΜΛΈΙΝΟΕΝ. 


1)Ὰ5 ΚΟνΝΙΟΘΙ,. ΘΑΟΗΒΊΙΒΟΗΕ ΜΙΝΙΒΤΕΕΙΌΜ ΡῈΒ ΟΟΠΤῸΒ ΧῸ ΘΕΕΈΕΧΝΤΙΙΘΗΕΝ ΠΧΝΤΕΙΠΙΙΟΗΤΒ. 

ΠΕκ λκριναι, Εὔκβτ ΒΟΗΜΜΑΒΖΕΝΒΕΒΟ, ΕΝΖΒΙΕΘΗΟΡ νὸν Ριλο, ξεέζοῦ σὺ Καύνπον. 
εκ Ολπριναι, ΟΟΠΘΙ, ἘΠΖΒΙΒΟΗΟΕ ΟΝ ΡΙΒΑ. 

εκ ΠΟΒΟΒΙΒΟΗΟΕ νον ΓΟΝΡΟΝ. 

εκ ΠΟΒΟΒΙΒΟΗΟΕ νὸν ΜΑΝΟΉΒΒΤΕΙ. 

εκ ΠΟΒΚΟΒΙΒΟΗΟΕ νὸν Εχετεᾷκ. 


Βεν. Ομυποημ,, ΒΑΒΙΝΟΤΟΝ, ΕἙΠΠΟΥ οἷο. χ Οαπιδνίασο. 

Βεν. ΗΈνΥ ΒύυΒΟΕΒ85, 1.1... ἢ. Οσἰώφοιο. Ῥη. Ὁ. ἀδττιχω. 

Ῥκορ. Τ᾿ δ. ΟΟΝΑΧΤ, Τλδοί. δορεπαν Πὲοολοϑίον οι - ΥοΥ.. 

ΠΕ. ΤΉΒΟΙ,.. ΑΜ. ΠΑΥΙΡΒΟΝ σις Μαπολοδβίον. ἐτ τῷ 

Ῥκοερ. θΠκ. ΕᾺΙΤΖΒΟΗΕ χε Ζίἰγεἢ,. 

ῬΕΟΡ. ΠΕ. ΥᾺΝ ΡῈΚ ΟΕΝΕΝ ζιὶ «πιβέογἄαλι. 

ῬΒΟΕ. ΠΕ. ΨΙΒῚ χιρ Πεγάοη, ζι" αἷς Ηααφεον (αἰ ὁϑεἰἰδολαν σιὼ γεγεμοϊεφηηῳ εἰς Οὐ εἰσίογ δια. 
ΓΠΑΝΡΕΒΡΕΆΠΑΥ ὕΝῸ ΑΒΤ οἷο. ὅοη. ΝῈΡ. ΒΌΤΤΕΚ στὸ ἤγασ, Κι εἷο βρηοαικηηον- ΔΙ διδιϊοιλοῖ Δ νοιοπίοιο. 
11,.. θκ. 5. Ρ. ΤΚΕΘΕ ΕΒ Ζὶε Γἰχηιομίλ. 

ῬΒΕΡΙΘΕΕ Μ΄. Ψ. νὰν ΝΌΟΚΒΤ σῖν Αηιϑδίογαϊαλη. 


ΠῚΕ ΚΑΑΙΒΕΒΙΙΟΗΕ ΗΟΡΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ εἰ ΤΠ Ίσ.. 


Π᾽Ὲε Κυβεῦύμκπθδτιμι Ὲ ΓΑΝΟΕΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ Ζιι (ἰα88οϊ. 
10)᾽1ΕῈ ἀΠΟΘΘΗΒΕΖΟΟΙΙΟΗΒ ΗΟΕΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ σχὶ Παγηιϑίαάί. 
Ὁιϊε Κύκιαι,.. ΗξπΖοαι,. ΒΙΒΙΙΟΤΕΟΑ ΕΒΤΈΕΝΒΕ σὰ οαοηα. 
ΠῚΕ ΒΙΒΙΙΙΟΤΗΕΚ ΕΒ ΤΈΙΝΙΤΥ ΟΟΙΕΘΕ σὶρ 7)ιιδ.έγι. 
Π)Ι΄1᾽Ε ΒΙΒΙΙΟΤΉΕΟΑ ΑΜΒΕΟΒΙΑΝΑ σε αϊαμα. 

1Ε ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ΕΚ ΥΕΒΕΙΝΙΟΤΕΝ ΤΑΙΕΟΘΈΒΙΝΝΤΕΝ ΟἜΜΕΙΝΌΕ Ζρ ηιοίργεζαη. 
0) ᾽΄᾽ ΤΙΝΙΝΕΚΒΙ ΤΑ ΤΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ει ]δαϑοῖ. 

Π1Ὲ ΓΙΝΙΝΕΒΚΒΙΤΑΤΕΒΙΒΙΙΟΌΤΗΕΚ ζΖιὶ δοπη. 

0 1Ε ΤΝΙΕΕΒΙΤΑ ΤΒΒΙΒΕΙΟΤΗΕΚ ζΖρ Οαπιδγϊσο. 

ΠιΕ ΓΝΙΝΕΚΒΙΤΑΥΎΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ σὰ Εγϊαηφόη. 

0) ΄᾽΄᾽Ε ΤΟΝΙΝΕΒΒΙΤΑΥΤΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ σῖς (αὐ ἰοϑδο)ι. 

1)1Ε ΟΚΝΙΝΕΚΒΙΤΑΥ ΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ζ αἰ ἐξίπσοτι. 

1 ἘΙΝΙΨΕΒΒΙ ΤΑΥΒΒΙΒΙΙΌΤΗΕΚ ζίς Οἰγοϊοισαία. 

1Ε ΤΙΝΙΨΕΚΒΙΤΑΤΕΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ζΖῖς αἰγδπίπροτ. 

Π1Ε ὈΝΙΝΕΒΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ σὰ Παίϊο. 

1Ε ΤΟΝΙΝΕΕΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ σῖ ὕόηπα. 

15 ὈΝΙΝΕΚΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ Ζὰ Αἰοὶ. 

Ὁ1Ε ΤΝΙΨΕΕΚΒΙΤΑΤΒΒΙΒΙΗΙΟΤΗΕΚ Ζὰ Αὐηισοδεγο. 

Π1ΕῈ ΤΙἼΙΝΙΨΕΚΒΙΤΑΥΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ζΖίρ Ζογαοηι. 

1Ε ΤΙΝΙΨΕΒΒΙ ΤΑ ΤΕΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ σὸ ώπολοη. 

Ὅι1Ὲ ὈΝΙΨΕΒΒΙΤΑΤΕΒΙΒΙΠΟΤΗΕΚ σὶρ 7. ἰδιγισεη. 

Ὶ1Ε ΤΙὙΝΙΝΕΒΚΒΙΤΑ ΤΒΒΙΒΙΙΟΤΗΕΚ ζῖς πγνεολί. 


9Ὶ1Ε Βυσηβάνριῦνα ΟΝ ΒΟΝΝΊΕΒ ἐπ ϑίοοϊλοίηι. 

ὍῚΕ Βυσημηάνρῦνα νὸν θύμαῦ ἄς Οὐμρ. ἐπ Δοπάοπ. 4 Εχεηιρίανο. 
θιΕ Βυσηηάνθιῦνα ΥΟῸΝ Α. ΕπανΟΚ ἐπ Ραγὶβ. 2 Ἐχομιρίαγο. 

δ᾽ΆῈ Βυσμβάνιυῦνα νον Ὁ. ΝΌΤῚ ἐπ ᾿οπάοη. 11 Ἐαχοηιρίαγο. 

0 ὲιΕ Βυσμηάνθιῦνα ΥῸΝ ΡΆΑΒΚΕΕ ἐπ Οχίονα. 2 Ἐχοπιρίαγο. 

θ1᾽Ε Βυσηηάνριῦκα ΟΝ Ο.. “. ΚΤΕΜΑΕΥ τπ Σοηπάοη. 

Ὅ1Ε Βυσηβάνριῦνα νΟΝ Β. ΥΕΒΤΕΚΜΑΝΝ ἃ Οὐ. ἐπὶ Δοι - Κὕόογζ. 

δῖε Βυοσημάνθῦνα νὸν ΑΜ 85 ἃ ΝΟΒΚΟΑΤΕ ἐπ Σοπάοη. 8 Εαομμίαν. 


ΛΠ ρινίας 9 πτ νὰ γλοστιλα θα ἐξ ῦοις 


ἘΚΛΑΛΑΜΙΝΊΙΑ 


ΦΑΘΟΒΑ ΡΑΙΙΝΡΘΕΚΤΑ 


ΒΙΝΕ 


ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ ΟΝ ΝΟΥῚ ΤΌΝ ΥΕΤΒΕΙΝ ΤΕΒΤΑΜΈΕΝΤΙ 


ΕΧ 


ΘΟΙΠΝΟΘΆΕ ΟΟΘΙΟΙΒΌΒΝ ΟΒΑΒΟΙΒ ΡΑΤΙΜΡΒΝΕΒΤΙΒ ΑΝΤΙΘΟΌΙΒΒΙΜΙΝ 


ΝΟΡΕΕΝΙΙΜΕΊ ΙΝ ΟΕΚΙΕΝΤΕ ΚΠΕΡΕΚΝΤΙΒΝ. 


ΑΌΘΙΤΑ ΒΌΝΤ ΕΕΑΌΟΜΕΝΤΑ ῬΒΑΙΜΟΒῸΌΜ ΡΑΡΥΒΆΓΕΑ 


ΕΤ 


ἘΒΑΘΟΛΠΟΝΤΑ ΕΥΑΝΟΕΒΙΙΒΤΑΒΙΟΒΌΜ ΡΑΙΤΜΡΒΈΘΤΑ, ΤῈΜ ἘΒΑΟΜΕΝΤΟΌΜ ΟΟΒΙΟΙΒ ἘΒΙΘΕΒΙΟΟ-αΑὐσύυδιλνι. 


ΝΌΝΟ ΡΕΙΜΟΜ ΒΕΠΙΤ ΑΤΟΙΠΕ ΕὈΤΟΙΤῚ 


ΛΕΝΟΊΗ. ΕΒΙΘΕΒΙΟ. ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝΌΝ ΤΙΒΟΗΕΝΌΟΒΕ, 


ῬΗΠΙΟΝΟΡΗΙΛΔΕ ΕἸ ΤΗΕΟΚΟΟΘΙΑΕ ΠΟΘ ΤΟΙΒ, ΤΗΒΚΟΙΟΟΘΙΔΕῚΝ ΔΟΛΌΕΜΙΑ ΠΙΡΒΙΕΝΒΙ ΡΒΕΟΡΕΞΒΟΙΚ ῬΙΒΙΙ͂ΟΤΙΒ ΟΚΟΌΙΝΑΚΙΓΠΚ ἨΗΟΝΟΒΑΒΙ 5, 
ΟΗΙΝΙΣ ΠΕῸΓΣΙ ΒΑΧΟΝΙΟῚ ΑἸΒΕΙΚΤΙ ΑΝΙΜΟΒΙ, ΟΕΘΙΝΙΚ ΚΕΘΤΙ ΒΟΙΊΙΞΒΙΟΙ ΔΟΙΠΠ ΑΒΕ ΚΟ ΒΕΑΕΒ ΟἸΑΒΒῚ5. ΤΕΒΚΤΙΑΕ, ΟἈΡΙΝΙΒ ΒΕΟῸῚῚ ΌΕΒΟΙΟΙ Ὲ ΒΊΕΙΙΑ 
ῬΘΟΙ,ΛΔΗΙ. ΟἸἘΘΌΙΝΙΝΊΙΜΡΕΒΙΑΙΙΝ ΕΈΑΝΟΙΟΙ ΠΕΘΙΟΝΙΒ ΗΟΝΟΒΙΒ, ΟΠ ΌΙΝΙΒ ΒΕΘῚῚ ΟΠΆΕΟΙ ΒΑΝΟΤΊΒΒΙΜΙ ΒΑ ΨΑΤΟΚἊΙΒ, ΟΕΌΙΝΙΝ ὈΙΘΑΤΙ͂ΘΣ ΡΑΉΜΕΝΝΙΝ ὦ 
ς ΤΥ ΟΥ̓ΙΟῚΙ ἘΟΙΠΕΝ. ΒΟΟΙΕΤΎΤΑΤΙΜ ΗΙΒΤΟΚΞΙΟΔΕ ΤΗΒΟΙΟΟΘΟΊΙΟΘΑΕ ΤΙΡΝΙΣΝΒΙΝ, ΟΕΙΕΝΤΑΙΙΝ ΟΕ ΕΜΑΝΙΟΑΕ, ΗΑΘΑΝΛΔΕ ΡΒ ΘΕΕΡΕΝΘΕΝΘΌΑ 
ΠΒΕΙΙΘΤΟΝΕ ΟΗΠΙΝΤΊΑΝΑ ΝΟΟΙΠ 8. 


ΤΠΙΡΒΙΑΕ, 
. Ὁ ΗἩΙΝΒΙΟΗΒΝ, ΒΙΒΙΙΟΡΟΙ, α. 


1855. 


δινοοοοὁὌοὌὄ2ΖΕἪ 


ΒΕΒΕΝΊΒΒΙΝΜΟ ἘΤ ΟἸΕΜΈΕΝΤΙΒΒΙΝΟ 
ΡΕΙΝΟΙΡΙ 


ΑΙ ΒΕΒΤΟ 


ΑΧΟΝΙΑΙ͂ 00 
Ε110 ΚΕΚΟῚΝ ΒΌΜΜΟΌΝ Αὐ ΒΑΘΤΙΟΙΝ ΟΕΝΙΤΟ 
ΡΑΤΕΙΑΙ 1 ΒΡΕῚ Ε΄ ΕΟΟΘΒΙ 
ΠΤΤΕΒΑΒΌΜ ΟΡΤΙΜΑΒΟΜΝ ΒΟΙΕΝΤΙ ΒΑΌΤΟΕΒΙ 


ΡΙΒΝΌΙΟΙΒΟΙΜΙ ΝΟΜΙΝΙῚΝ ΡΑΤΕΠῚ ἩΒΒΕΌΙ ΠΙΘΟΝΟῸ 


ΤΤΙΝΕΕΌΜ ΕΤ ΠΑΒΟΕΒΌΜ ΒΌΟΕΌΜ ΕΧΟΕΙΒΟ ΡΑΤΒΟΝΟ 
ΜΕΝΤΕ ΘΕΥΟΤΑ ΑΟ ΨΕΝΕΒΑΒΌΧΡΑ 


Ὁ. ἢ. Ρ. 


ΟΟΝΘΤΑΝΤΙΝῸΣ ΤΙΒΟΠΕΝΘΌΟΒΕ. 


ΠΣ (τοοσίς 


ΡΕΟΙ ΟΜ ΆΒΝΑ. 


-, 


Ι. ἰοχίι ΒΔ0ΓῸ ἔπ ΝΟΥΪ {π|πὶ Βαρίπϑρί παν γΆ}} ν᾽ οίθυβ Τ᾽ οβίδιηθηϊ! δὰ ὈΥ δι η8π| ἰηἰοσΥϊ ἰδ ΓΘ Δ ΠΟ, 
ΟΣ ΓΟῚ {Ὑ0118 Οχ ᾿5Ὑ18 ἰοο δηϊπ)0 ΟἹ διι54116 ΥἱΓ]θι15 που, τηᾶχὶπηᾶ {τι η48 αἰ δυοίοσί [858 οοα οἾθ15 
Β.Ώη8 Δη 118 015 ἰδιιθ ᾿πβίρη 8. ΘΙΟΓΌΠῚ ὨΙΠΙΠΘΓΙΏ αἰυη 5815 οχϊσιαη 6586 ΘΟΡΏΟΥ 556Π), ΠΙἢ]] 
[6] 1 οἷὰ8 ΔΟΟί 46 γα ΡΟ556 οχἰβί Δ 08 Π) αἰιδηὴ αἱ, 51 αι] Τοῦτα οἰ δηηὰπὶ (ΘΠ ΌΥ8 Β6Ρ.}{} ἰδοσγθηΐ, ἰῃ Ἰᾳ 6 ὑΓῸ- 
ΓΔΏΘΓΘηαΓ. Ουᾶ Ιηθηΐθ 4.11ΠῚ Θ556 1, ΠΟῚ 605 ΔΘ Ὀ8ΠῚ 4] ἀ6 ΠΟΘΙ Θη(Ϊ5. ἴδ] ΓΑΙ 5. Εἰ ΓΟ ΥΑΓΌΤη {ΠΠ6 5815 
ἀπάιϊιπι ἀοβροσδηάιῃ ἰπἸοαυδηΐ, 564. σΟΙΠα θη ἴῃ ΘΔ Βα ΘΙ Π|6 ἰοΥΥᾺ8. ΘΟηΓ]1 ἀπ 6 ποϑίγα δοίδία ἰηνθη- 
ὉΓΠΟΟ (οὗ Τη]γἃ δης αι! 8.18 Αοργρίίδοδθ δίᾳιιθ Αββϑυγίδθ τηοηυπηθηΐα ογαΐα βδυηΐ. ΒΙ5 1Ἰὰ ἴδοὶ, ὈΥΪ ΠῚ 8ΠΠη0 
1844. ᾿Ιἰογιπὶ 1888. ΑὈθαηΐρθιη οοΙηϊΐαίι8 Θδὺ ΒΙΠΏΙη18 ἴδυοῦ ΓορὶΒ ΕΠΙΘΕΒΕΙΟΙ ΑὐΘΌλδΤΙ,. τποιηο 86 
ἱππτηο Δ 15, δία θ ΥἹΓΟΓΙ ΘΧΟΘΙ ΘΗ ΒΘ ΠΟΥ 86. ΡΟΥΠ]αδίσγίη, 4] 8 ὑππὶ 116 ΞΌΠΠΠΔΙ 5ΔΟΓΟΓ ἰη 
ρδέα οἰγᾶπι ἰγδαϊάογαΐί, ΕΡΌΛΈΕΡΙ ὈῈ ΤΠΕΤΕΚΒΗΕΙΜΝ οἱ ΕΕΚΡΙΝΑΝΟΙ ΡῈ ΒΕΟΒΤ, 4.105 ΠΌΡΟΙ αἰρηι5 5ι6- 
ΟΟΒΒΟΙ Θχοθρὶῦ ΡΑυΠΒ θῈ ΕΑΙΚΕΝΒΤΕΙΝ, ἀ6 Τη6 5ἰΠ6}]|54116 Τη618 ΟΘΧ ἸΟΠΡῸ ἰθΙΏΡ0 16 ΤΠΟΥΓΘ ἢ 5511η5. Εδνυὶ 
ΥΡΘΙῸ {ΠΠΠΘΓῈ1.8 Ι]6 15 1056 οἰΐδη ἀ6ι15: τι ΘΗ 5: ηρῈ}871 ργου ἀθηϊ 8 ἀοἱ ἰδοίαπι 6ϑὲ αὐ Ρ6Γ ἰοὐ 56. ΟῚ 
ὑδιπιρθβίϑίθϑ ΓΟΓΌΙΠΑΙ16 ΟΙηηἶιπι ἰοὺ ὑπ) 5 81 υ1551π|ᾶ α8 68 Π| ΒΔΟΓΔΙΊΤΩ Πἰ ΕΘ ΓΆΓΙΠῚ ΤηΟΠυμηθηΐδ βαῖνα 6 Γ- 
νϑηϊγοηΐ δὰ ἤϑος ἰθΠΠρ018, ἰΐἃ 5.120 δὶ Ὀοηοῆοῖϊο 1] 1ὰ οοηίξριὶ τὖὸ ΠΟΤῚ πποηι θη ΐου Ρ]0Γ8 
ΠΟΙ υἱ{1π|Ὸὸ Ι060 ΡΟΠΘη4δ 6Χχ ΟΥ ΘΠ 5 ἰδ 8 αἸ85] ΟΧ ΒΘΡΌΪΟὮΓΟ ΘΧΟὶ ἌΓΟΙ δίαιια ρῥγοίγγοη. Ἠογυϊη 
ΘΧ ΠΙΠΠΘΙῸ (ΟἋ 665 40, αἰΐογιμη Ὑ οἰθ 5 δἰίοσιθι ΝΟΥΪ Τοβίδιηθηί!, ὈΓΊΟΓΘ ΟΠ ΠΘΓΘ ΤΘΡΟΓΐΟΒ, ἰᾶπη δηΐθ ΠΟ 
οσΐο 8ΔηΠη05 ΡῈΒ]1ΟΙ 18 ἴθοὶ 1: 81108 ΥΘΓῸ 856Χ, ΔΙΟΓΙΏ αἀἴι0 6Χ ΘΟΘΘΙὴ ὈΓΊΟΓΘ, ΓΘ] 1105 φυϑύοΥ 6χ ΒΘΟῦ 40 
1{1Π6 Γ6 ἤδ060, ἢΟΟ '080 νΟΪΪΠ6 ἴΌγα5 ἀ6α]. Θυἱ] φυϊάθηη ΟἸΠ68 ΘΟ η6 Ὧος Ὠδορηΐ αιοα δηί αι} 1551} 18 
αἱ Βυρογϑαηΐ 580Ὑ] ἰοχίιβ ΠΙΓΙΒ ΒΟΓΙΡΟΪΒ Δα ΠιΠ ΓΔ ΠαΪ διιηΐ: βουρίϊ δηῦ ΘΠ], Ωἱ [Ἀ]ΠΟΥ, ἸΠΙΘΥ ΔΙΔΙΓΙΙΩ 
οὐ βϑρίπμηυμῃ ἃ ΟἸγβῦο παίο βδθου μη. Ῥγαθίθγθα 4] Πα16 ἴῃ 60 Θοηγθηϊιηΐ αιιοα ΓΟΒΟΙΙΡΙΪ δυηΐ: ἀο]οίᾷ 


δηΐπὶ γϑίουσ δ ατᾶθοδ βουϊρίυγα ὑη18 δἰίθσπη Οατδθοιη γροοορὶὺ ἰοχίαμπη, βουρίαμιμ {ΠππΔ οὐ ᾿ρϑιιη 


1. Αἰίογαπι αυἱ ἔτασιιθηία γοίατὶβ Τοβιδιηθηϊὶ (οχ 1. ΟἘΠσοηίοοτια, 11. Εϑάταθ, Τορὶδ, [ογϑιΐα οἱ ΤὨγθηΐβ, 
ἴθι ᾿ἰῦτοβ Νοβοπιίδα οἱ Εἰβίμογαθ ἰοΐοϑ) οοιῃρ] οί αγ, ἱπδὶχηϊΐαη ποιηϊηθ ΟΟαϊοῖὶθ Εἰ τ θυ οο-υρκαυδβίδῃηϊ 
ΔππὴῸὺ 1846 οαϊάϊ. ΑἸέογαμη ἔγαρτηθηία αἰϊψαοί δυϑδῃροὶ! βοουπάσῃ Μαίμαθαη σοηςποηΐοπι, ποτιηΐπθ ΟὐΟἀϊὶς]5 
ΤΙΒΟΒΘη ἀονεϊδηὶ 1. ἰπ ὈΪΒΙΙοΙμ6οα απϊνογδί δ β 1 ἱρβιθηδὶβ ἀδροδίϊαπι, τοςαρὶ ἱπ Μοπυπιθηΐᾷ βϑογὰ ἰμθαϊίβ, αὐδ6 


οοάδιῃ δῆπηοὸ 1846 ρτοὐϊοσιηΐ. 


ΧΙ 


ὉΠ Ο]Δ} 1005 1 ΘΥΒ; ση058 ΥΘΓῸ ΑΓΔΡΪΟΘ, ἴγ65 ΑΥΙηΘηἶΐδοα γ ΘΟ ΡΟ δα. Ηο5 αυΐϊ τι6 ρα] πηρδβοβίος οοαϊ- 


665 ὁΧ ΟΥΘηΐδ 1 ρίΓΙΔπὴ δίς; 5ΟΧἕ ἢ ΥὙΘΙῸ, 4] ΠΟῚ Θ5ὺ ῥα] ]Πηρβθϑίιδ, νϑθυ τη [688186 οἱ ΙΘΥΘΙΏΪΔ6 


ἰγϑοιηθηΐιπι, ἰδ θη ἴῃ ΒΟΠΘΔ5 Ιη685 ἰγδηββουρ5ὶ. ἝΟὐπὶ ἢ. διιΐθιῃ σοηϊηχὶ ἱγὰριηθηΐα 5ΔΟΥ ἰαχίιε 8118 


{{18.. ἴῃ 1 Π6 } 0118 πη6 15 οποία οιηδα ΟΠ ΠῚ ἀοβουρία. ῬΥΟΤὰ ἀι10 ΟΧ νδηρ ΒΒ. ᾿ΙΒ4016 ΓΟΒΟΥΣΙΡΟΪΒ 


ΡΟ 8 δυηΐ; ἰογίϊαπι Ἰοσὰπη οσοιρδηΐ ἰγαρτηθηΐα ρ58] 61} αιι86 ΘΟ 66 ΡΑΡΥΓᾶΟΘῸ (οη ΠΘηΐΥ, οχ Αοργυρίο 


ΠΌΠΡΟΙῚ ΠΟ Ϊηππὶ δάνθοῖο, 41 Π65010 8η ΓΘΙ4ΟΒ ΟἸΏΠΘΒ. ὮΟΟ νΟΪΌΠη6 ΘΧὨΟΙΟ5. δ αι 6 σαρογοί. ὅθι ἀ6 


ὮῚ5 ΟἸΠΏΪ 8, οὖ ΡΔΓ οϑί, δοσυγαία5 οἱ ϑἰηρυ ϊαίπι αἰθοιημ5; Ποὺ ἰοθῸ ἰδηΐιη Ὀγόνοιη ὙΟΪΠΠΪη18 60η- 


βρϑοίμπμη Δα] ΠΡ ΘΠΊ18. 


4.) 


(1. 


(11.) 


αΥ. 


(..) 


(1) 


(1. 


(ὙΠ. 


ῬΓΡΠΏΟ ἰ000 ροϑβὶίᾶ βδιιηΐ ΕΚΑΘΟΜΕΝΤΑ ΝΟΥ ΤΈΒΤΑΜΕΝΤΙ ΡΑΠΙΜΡΒΕΞΤΑ. (ΟὈΟἸΙΡΙ οὐ η[ ρᾶρα. 1---48. 
Ρογηθηΐ δα ονδηρσο]ιπη Μαίδοὶ (8---16). 8 ονδησθίιπη Μαγοὶ (117---20). Δ ὀνδηροὶιη ᾿λιοδὸ 
(21---26), δ ἀνδηρο] τη ΙΟἤΔΠη15 (27 ----86), δὰ δοῖιι5 δροβίοϊογυπ (97----4), δὰ 1041}}} αρ᾿ βίι Δπ1 1. 
ΜῈ ΟΟΥΙὨ 105 οἱ ορίβίι]απιὶ δὰ ΤΙίαπ (48 ----48). ὅδδχ βογρίιγδθ Βρθοϊ πη] 5 ἰοΐδη) ΡΥ ΪΔπ ἰΔΌι] Δ] 
ΟΟΠΡΙΟΥπηι5. ΔΙ ΘηδΙΥ 6556 αὐ] 1], Βα χί! οὐ ΒΟΡΌΠΩΪ 58 601}. 

ΘΘΟΊΠ4Ο ΙΟ60 βραιαπηΐυῦ ΕᾺΒΑΘΟΜΕΝΤΑ ΠΙΒῈῚ ΝΟΜΕΒΟΒΌΜ ῬΑΠΙΜΡΒΕΒΤΑ. άρρ, 49---188. δὲ 
ΙΠΔΙΟΥ ἰοίϊι5 ΝΠ Γοσιὴ ΠΤ ρᾶγ5. ΠΡ] 1οἷ5. βου ρίαγαθ, αἰτγίαβαιθ ὑπο 18}15 ἀγϑθοδθ, Βρθο θη 
ΔΟΟΌΓΑΓ ΒΒ ἀθα πη5 [Δ α]α Βθοσηάδ. δϑθο.}} ΒΟΧΟΪ 6556 νἀ ΘΓ. 

Τογίαμη Ἰοσιπὶ Οὐσιρδηΐ ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ ΡΑΙΙΜΡΑΕΞΒΤΑ ΝΌΜΕΚΟΕΌΜΝ (14]1---156), ΘΕΟΤΕΒΟΝΟΜΙΙ 
(158---- 160), ΙὀἩΟϑῦάε (161 ----170), Ι[σριοὺμϑ (1Τ7]| ---- 176). Ῥᾶρν. 139---1706. Ἐπί οοάοχ ΤΙΒΟΙ 6 ἢ- 
ἀογίϊδηι5 11. ὈΙ]1 οὐ οδ6 πηϊγογϑιίδῦθ Πρ 516 η 515. οΟΥρίιγαθ βροοιηθῃ οχθ δαί ἰθι δ 
[ουῦϊα ἢγ. ΠῚ. ὅϑὅδϑοι! εὖ νἹ οἴ 5ΘΡ.ΙΠ]. 

Θυδγίιπι ἰοσιπη ἰοηθηΐ ΕΚΑΘΟΜΕΝΤΑ ΡΑΠΙΜΡΒΕΒΤΑ ΕΧΊΙΒΕΙΒ ΒΕΘΟΌΜ ΒΈΟΟΝΌΟ (179----180) ΕΤ ΤΕΒΤΙΟ 
(181 ---184). Ῥαρσ. 1177---184. δογρίθγαμη {πη ἰδχίαβ {πὶ Ἰ]ΔΙΥΡΊΠἷ5 ΓΟΡΓΔΟΒΘηἰΑΥ Τηι18 ἰδθυ]ὰ 
ἰογίϊδ ἢν. ΠΥ. ὅϑδϑου υἱ νἀ δία 5 θἐ ΠΗ]. 

Ουϊηΐυπη ΕᾺΒΑΘΜΕΝΤΑ ΡΑΙΙΜΡΒΕΒΤΑ [ΕΒΑΙΑΕ. Ρᾶρρ. 188---198. δογρίαγαο βρϑοιηθη Θχ οί 
ἰΔθι}4 ἰογία ἢν. Υ. ὅϑὅδθοι! αὖ νἱ ο΄} ΒΘ ΡΟ. 

δοχίιμη ΕΒΑΘΜΕΝΤΑ ΥΈΝΕΤΑ ΕΥ̓ΑΝΟΕΙΙΒΤΆΑΚΙΙ ΡΑΙΙΜΡΒΕΒΤῚ ΟΜ ΒΡΕΟΙΜΙΝΙΒΌΒ ΕΥ̓ΑΝΘΕΙΙΒΤΑΚΙΠ 
ΡΑΠΙΜΡΒΈΕΒΤΙ ΒΑΈΒΕΕΙΝΙ. ΡῬδρρ. 199---210. γ΄ ρηρίδ βιηΐ οχ Μαίίῃδοὶ οἀρ!υ5 ΥΠ|. οἱ ΙΧ. 1ἴθηῃ 
6χ Φομδηῃηὶδ σᾶρρ. 11. Π]. οἱ ΥἹ. (201 ----206);: ΒΑγθοΥηἃ οχ Μαίδοὶ σἂρρ. ΧΧΙΥ. οἱ ΧΧΥ., οἱ οχ 
Ιομδηηΐβ ορ. ΧΙΧ. (201---210). ὐυγδαι!θ πϑβοῖο δὴ δα βορίϊπηιπι 586 Ο.} πὶ 51ηΐ ΓΟ μά. δ ΥΡ- 
{πΓᾺπὶ ΒΑΓΌΘΓΙἢΙ σΟα 615 (Δ ι}8 ἰογίϊα ἢν. ΥἹ. ὀχ ϊθοί. 

ΘΟΡΌΠηαΠΊ ΕΒΑΘΜΕΝΤΟΜ ΟΟΡΙΟΙΒ ΕἘΙΘΕΒΙσΟ-ΑὐΟύΒΤΑΝΙ ΕΧ [ΕΒΑΙᾺ (ΟᾶΡ. 66.) ΕΤ ΙΕΒΕΜΙΑ (680. 1.). 
Ῥαρα. 211---2106. ὅδθοι!ὶ αὐ ναοί υδΙί. 

Οοἴανιπι ῬΒΑΙΜΟΒΌΜ ἘΒΑΘΜΕΝΤΑ ΡΑΡΥΒΆΑΘΕΑ ΠΟΝΡΙΝΕΝΗΙΑ. Ρᾶρρ. 217---278. διηπῦ 86 
Ὀ5ΔΙΓΟΥ ρᾶγίοβ: ΣΧ, 2--- ΧΥΠΙ, 6. (219---240); ΧΧ, 14-- ΧΧΧΙΥ͂, 6. (241--- 2718). Βρθοϊηθη 


ΒοΙΡίαγϑα, ἀ6 οὐ1π85 δαΐδία νἱὰ6 ἰηΐγα, οοηθποΐ ἰΔῦυ]8 ἰογίϊα ἢν. ΥΠΠ. 


ΧΙ 


ΤΎΡΟΒ ΓραΘ 15 Δη αΌΟΓιὰ σοαϊουμη ἰαχίϊθ.5 ἰῃ πος ΟΡΟΓα Δ ἢ] 1005 16 βιιδβογο δίαιιθ διιοίοσ υἱσὶ 
ῬΓΟΙΠΙΟΥΘΠαΔΘ ΑΥΓ5 ΓΥΡΟΡΥΔΡἢΪΟΔ6 5ἰια ]0515ϑῖπ 1 65 6 ΟἸα οἱ θουσίθηΐ ρϑγαυ τη. ῬΑΓΔΠΔῸΒ νογῸ [ἴδ 
ΟΌΓΔΥΪΩΙ5 υἱ ΠΠ ΈΘΓΔΘ ἸΠΟἾ8165 ΟἸΏΠΘ65, αΙΘΙΠΔΑΙΠΟα τη ἴῃ ΔΗ 41 15511}15 ΤΟΙ ΥΔΠΪΒ ΠΟβίΓΪ5 ἱμυ θη! ζΥ, δηΐθ 
ΘΟΕ105 ῬΟΠΟΥΘΗΪΙΓ. Θιοά Υἱγῖβ ἀοο 5 στα ββι 11 οἵ ΟΠ ὙΘΙῸ Γαὶ ΟΥἸἰσ 86 ΘΠ] ππδ πο ἴθοἰβθ6 Π05 Θ0ηῇ60. 

ὕι δυΐδθμη γϑῃθιηθηΐοῦ σαιάθο ἢἷ5 Πα 6ὶ Οἢ γι βείδηδ6 πο πμ]6 Πί15. ΟΥ [1065 5ΔΟΓΔΘ ἰὨΒ ΓΙ ΘΠΓΒ ΡΥὙΑΥΪΒΒΙΙΉΪΒ, 
ΠΟ Ιη0640 δὺ ἰπίογιι, δα 416 πὶ ἰδπὶ πλιὰ δηΐο βδθοιϊα ἰᾶπὶ ῬΓῸΡῈ δααυοία ογδηΐ, υἱηα οί ]5 56 οἰϊδιη 
ΒΡΙΘΠΔΟΓΘ 60 40 αἷρπᾶ βυηΐ ἰῃ Ἰυσοι οαἰ15: ἰΐα ἀθὰπὶ Τ. Ο. Μ. ῬΓΘΟΟΥ υὖὐ ΠΟΒ ἸΔΌΟΙΟΒ Πη608, 411058 ἰΔηΐο 
ΒΟΟΟ581. διιχιΐ, ΘΟΡΠΟΒΟΘΠ86 ΒΔ ὈΠΙΘηάδοαιθ νουϊδῦ αἰνίηδθ ἰάοη605 γραἀδὶ δίᾳιιθ 815 ἴῃ νυ ῦὰ θοο βϑὶδ6 
ΟἸΓΙΒ.1 οομημηοάᾷ ὁοηγογίϑδί. 

ΘΟ θοθδπ [0546 αἰδ6 16. πι. ΟΟἰΟὈΥΙΒ ΔΠηὶ 1884. 


1. 
ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ ΝΟΥΙΪ ΤΕΒΤΑΜΕΝΊΤΙ ΡΑΠΙΜΡΒΕΒΊΑ. 


Ηδοο Νονὶ Τοβίδιηθηϊ ἰγαστηοηΐα ΟΠγηἶα ἴῃ ΘΟαΘΠῚ ΠΓΟ ΑΥΤΗΘΏΪΔΟΟ ἰηγθηῖ. Θιδθ δυΐθηη ἰῇ 51} 6911}}8 
[0118 βου ρίυγδο αἰ ογθηΐ 8 5ἰζ. ἴῃ θα! 0 ὴ 6 ποϑίγϑ ἰδπ ἱπά46 σοηϑρίοαιη ἢΐ αἰ0α ΠυΠΊΘΙΊΒ ΥΘΥΒυΙη 51 ΠΡ} 18 
ΡΔΡΊΠΙ5 ΒΟΥ Ρρίοσι μη Δαϊηοάυπι ναγδί. Ααἰ ΧΙ} νΘΓῸ οἰἰδιὴ ἱρ 5118 ΒΟΥ ρύσΓδ 6 ΘΡΘΟΪη8 56Χχ, ὑηἀ6 (ΟΠ ΘΙΩ 
᾿ΙΓΔΙΙΟΒ, δα 41105 ΟΡ Ή115 Δοοραϊζ, ἰῃ ἢΪ5 ἔγαρτη ἢ 15 ΟΡΘΥΔΠῚ ΡΟΒ111556 ᾿ς 6] σῚγ. [ΙηΐΘΓ βίησυϊα διιΐθῃι 
ἴ0118 οὐ βουϊρίυγαθ Βρθο 8 ἤδ6ο Γαΐ]0 ἰηΐογοθα . 

ΘΟΥΓΙΡίαγα ΒΡ ΘΟΙΏΪ15 1. ἰην ΘΗ ἴῃ [0118 {10 018, ΡΔρῚ 15 29---84, ΔΓ ππηϑδαυᾶθαιθ 29 ὙΘΙΘΒΙΒ 
μαδαί. Οοπείποης ΙοΒ. 11, 60--12, 9. 1ὅ, 12---16, 2. 19, 11--34. 

ΘΟΙΡΙΡίυγα ΒΡ 6 ΟΙ ΠῚ η15 Π. ἰη ἀποθι8 οϑύῦ Θρ βί ]Δ Τὴ ΕΠ ΠΑΓαπὶ [011158, Ρᾶρϑ. 458---48, αυλγυπὶ αι 6416 
ΥΟΥΒΒ 24 παδοῖ; ἴθι ἴῃ υ]πὴοὸ Αοἴογιμῃ [0]10, ρᾶρρ. 48---44. νογϑυη 286.ὡ δος {γἷ8 [0118 σοηεηθρηΐ 
1. Οον. 1ὅ, 88---16, 9. ΤΙ. 1, 1---Ἠ.18. Δοί, 28, 8---1Τ7. 

ΡΘΟΙ 6 11. 6χΧ δ᾽ἴοσο Μαζοὶ [00110, αἴιὸ ΘΟ μοί Μᾶγο. 14, 58---Τὸ, ΒιΠρ5πηι8. ΤΥΡΙΒ 6χ- 
βου ρίαμι οϑύ ρᾶρσ. 19---20. αιδ6 νουϑιιη 24 ϑιηΐ. ἘΔάΘΙη ΥΘΙῸ ΒΟ Ρύιγα οἴϊδη ἴῃ Δ᾽ΐουο Μαγοὶ [0]10. 
9, 14---22. ρᾶσῃ. 17---18. γογβϑαστη ἴθ 22, ἰΐοιη ἴῃ αιδίζυον Μαίμδοὶ [01115: Μαί(. 14, 18---16. 19---28. 
24. 31---25, 1. 20, 82---45. 20, 31--45. ρᾶσρ. 8---4. 11---16. νογϑαθπῃ 22 νοὶ μοί 24 οἱ 27 ᾿ῃυ ΘΓ. 

υάδγίο 5ρ6οἰ μη η 6 ΤΟΡΓΔΟΒοηϊα ΠΡ 50. ρύσγα [Ο]ΟΥΙΠῚ 856Χ ΑἸδΥΪ8 ΡΔΡΊΠΔ ὙΘΓΒΙΌιι5 22 ΒΟΥΡ(ΟΓΌΠΙ. 
Τοσπηία Ὁ ἴδθο: Μαίίῃ. 117, 22---18, 8. 18, 11---19. 19, ὅ---Ι4. (ρᾶρα. ὅ---10.) ἴμιο. 18, 14---258. 
(φαβα. 23---24.) Τοῖι. 4, 52---ὅ, 8. 20, 171-26. (ραζε. 21---28. 88---86.) 


ΧΙΠ 


Ουϊηΐο 5ρθοϊπηἶηθ βου ρύιγα ἀπογαπι [Ὁ] Οσαπη ΘΧργαβϑᾶ δϑὺ, απ] 08 ΘΟΠ πραγ Αὐοίογ. 2, θ---17. 20, 
1---18. (ρφαρΕ. 31---38. 41--42). Οὐδονίβ Θογῖιπὶ ραρίπδ, ΡΓΔΟΙΘΥ ἸΏΟΤΘΙ ΘΟ ΘΓΟΓΊΙΩ [Ο]]ΟΤΊΙΠῚ ΟΠΙΠ 1, ὉΠ ΠῚ 
ἰδηΐαμ ΟΟἸΠηδΔπὶ Θϑηαι16 γϑούϑιπὶ 26 μδθθί. 

αχία ἀρηΐαιθ πηΐπ5 [011] βου ρίαγα δϑὺ, οαπ8 ραρῖπδθ (ρα Π08 89 εὖ 40) ἀτ}]1 61 ΘΟ] Πδ ΠῚ ν ΓΒ πη 
18 Βαδοηΐί. 10] ἸΙοριαν Αοί. 18, 839---46. 

Αοοϑαϊδ υϑῦοὸ οἰϊδπὶ 56} ὑ1π|8 βου ρίπγα, ἔδοβίμῃ}}} αἀαοα αἰοιπί ἃ ΠΟῚΒ ὩῸἢ ΘΧΡΓΘΒΒ8 1, ΘΟΙΙ ΘΟ ἢ8 
ἄπο ἐτασπίθηία [πιό86: 7, 89---49. 24, 10--19. ρᾶβα. 21 οὐ 22, 2ὅ εὖ 26. νογϑιιαπι 28. 

ΙΔιγοτο 4υδου αν, γαῦῖὰ πᾶθο ἐγαρτηθηία αὐγὴ δὰ Ρ] 0 γ68 ΟἸΪπὶ ΟΟΟΙΟ68 ΡΟΥ ΠΡ μΐ, 8 οἰ δά θ πη 
864 8 Ρῥἰαγίθιι5. ΠἰγΑΓ 5. σΟΠΒΟΥΙΡΟΪ οΟα οἷ δἰπί το! αυ186. [πᾶθ αιυϊάθιῃ αιιοα ᾿ἰῃ ΘοάθΙη οοΟαϊςα ΑΥἸΤηρηΐδοΟ 
τοροσία βιιηὺ ηἰ 8} σου σοπο]αϊ μοίεβῦ: 18. Θηΐπὶ απ] ΑἸτηθηίδοιπι ΘΟἀΙΟ61) ΟΟΠπίθοΙ , ΤΟΙ ΡΓΔἢὰ5 αγαθοᾶβ 
ψιδϑ!θοὺ ο0]]6ρὶι. Α΄Ἃ ῥγοθΔὈΠΟΓ ἀἰΧΘΥ8. δ ᾿ΡΒδπὶ ΤΘΒΟΡθΘΠΙ ἸΠΘΙΏΥΔΠΔΒ ΟΔΙΙΒΒ8 ΠῚ ἤ115886. αοἋ Ποη 
οϑϑϑηΐ πἰβὶ υϑυοσαμη σΟαϊουη ΓΘ] 86. ΘΠ] τη]0640 διιοίοῦ. σ0α]015 απ 6 γ γίδηϊ οτὶρίημππη [5 ογὶ ἤθη ἰδη- 
{ππὶ {τἰππι Οτγδθοοσπῃ 868 οἰΐδιῃ Οοίμοὶ {ΠΡΏΠ]8Δ6 οἱ ρ]υγίαμη [Δ|! ΠΟΥ πὶ ΘΟαΙ ΟΠ ΓΘ] αι 85. ῬΓΟΙΉΪβο6 
δαπίθυϊ. Μαρπᾶ βου ρίαγαθ δι ΠἸπ40 ἴῃ ΟἸπἶθι15 [0]115 115 οϑὲ ἀἸΟΤΙΠῚ ΘΡΘΟΙ ἃ ΠῈΠΊΟΥ 5. 1. 11, ΠῚ. 
ἰπϑἰρηϊνμι5; οοτΐα χαρὰ ἴῃ 5. 5 Πρ}}}8 αἸοσῦ πῸῚ δἰ υϑιη0 1 οϑὲ αὖ ἀἰνουβαᾶπιὶ δαίαίθη ἀγριιαί. Νϑβοῖο 
ΔῊ δΟ6 ὑμὰπὶ Θχοίρίϑιῃ, αιοα απᾶθ ῬΥΠῊΪ ΒΡΘΟΙ 15 δυηῦ [0118 ΘΥ̓ΔΠΡ6]1} ΙΟΠΔΠΠΪΒ8 1} 18]65 πᾶ ἀϊσαηί 
᾿αγᾶ5 Ποη ἰδηΐαμῃ γαγβϑίπιθ Βαδοηΐ, 564. οἰἰϊδπὶ 48 ΠΟἰΟΓΟΥΙΠ ΤηΔρ Πα ΘΙ ΤΩ] ΠΊῸ Πηοπηθρηΐο δηίο- 
οράπηΐ. Ἐνδηρθ]οα ἔγᾶρτηθηΐα σομν δηλ αηΐ οἰϊδιη ἴῃ 60 αἰι04 ΒΘΟΙΟΠ65 ΑΠΠΠΊΟΙΙ ἃῦΒαιι6 ΤΡ 56Ό11 ΘΔΠΟΙΪθῈ5 
ποίδία9 μαδοηΐ; ηἰδὶ 4ιοὰ δ ἀ6 αιΐθυβ πιοἋ0 Υἱα πηι5 ΟΠ ΔΠῊΪΒ5 [Γαστηρηΐα ΘΟ. ]ΟΠ65. 1115 βίσημο ἰδηΐιτη 
ἀρροϑβίῖΐο (νἰάθ 1ῃ.8), ΠΟ ἰρ80 ΠυμηοῸ δάβουρίο ἱπαϊςδηί. Νοαιθ πηᾶρὶ5 ἰηγίοθιη αἰ ογιηΐ ἱρϑῖι8 
ἰοχίαβ ἱπροηΐο, αιιο οαπὶ ἰθϑίϊθι15 ΠΟΒ(ΓΙΒ. ΔΗ. 5511}15 σομβρίγαηΐ. [ἴδαιο Υἱχ δἰπποί ἐγ]α ἤδ 66 ἔγαρτη ΘΠ ΟΓΌΠῚ 
σρηθτ αἰΠρομΐου αἰ ηριο ΓΘ, οἰδηϑὶ ΠΟ ὉΠΙῚ5 ΘΙ ΒἀΟΠΊΑΙΙΒ ΟΟΥ̓ΡΟΣΒ ΠΟΙ Γᾶ ΥὙἹΑΘΗΙΣ 0586. δουρ- 
{πγὰ ΥΟΙῸ 41.886 ἰπ 118 65, δοοθη 8 αὐ] 46 πὶ ἀδ]αι16 Ὑδοδὴ5 ἢ660 ναγίοίαϊα δῦ ἰγοαπ θη ἃ ΒΙΡΠΟΓΤΆΙῚ 
ἀϊπποῖα, πδαιᾶπὶ ἀσἤθοιϊῥ ἃ ρΌΓΟ ὑπο! τὴ 1 ΘΥΑΓΠ ΘΘΠΘΓΘ, [ΌΓΠῚΪ5 ΓΟΐΙΠ415 οἵ αιδαγ]5 σΟηΒρίουο. 
Ουδρτγορίου ἢἰ}}] ἱπιροαϊν ἀποιηΐμιι8 ἰδία ἔγαρτηθηΐα ΟΠ ΒΔΘΟΆΪΟ ροϑὺ ΟἸγδίαμη αυϊηΐίο δάβϑου θδηηι8: 
66 δηΐπὶ οοαΐοθ ἘΡΏΓΔΘΙΗΙ, οοἀΐοα ΑἸοχδπασίηο, σα οἴ θ8 (ΘΙ ΟΥΟγ Δ η5 ΘΥΔΉρΘ] Οὐ ρΔ|1Πππρ5 6515, 
ΔΌΟΤΙΙΏ ὉΠ] 6 ὨΠΡΟΥ ἀθηηιη ΡΥπΪ τοΐπὶ ἸΘΡΊΠΙΙ5 δοσιγαίθαι!α ροϑύ ἱπηρογίδοίιμη ΚῊΪ 6111 ἸΑΒΟΓΘΠῚ 
ΘΧΘΙΠΪΠΔΥΪΏ.15., ροϑίθυ σα ροϑϑαηΐ ΠΔΌΘΙΊ. 

ΗΪ5 διιΐοπι ἔγαρτηθη 8 ἀΠΔΟΥΙΙΓ 8Δῃ απδ8 ΔΙ Ϊ ΒΡΘΟΙΙΏΪ 8 διηῦ δοίαία οθἀδηΐ. Ιρ58 αἰ] 461 5011Ρ0- 
ἰαγὰ Ρ811110 Ιηδῖοῦ αιι8πὶ ἴῃ ῬΓΟΣΙθι15 τπηᾶχίπηθ 60 ΑἰἸἤοτύ αἰοἃ ΠΟῚ ΡΓΌΥΒΙ8 ΔΌΠΟΥγοί ἃ [ΟΥΤηΪ5. ἀ60] Δ 05 
δῖνο ργοαποίβ (οποῖα]6 αἰ τέγέθ), απδηηαυδιη Θἰ115Π|061 ΠΟῚ ΟΌΒΟΓΥΑΥΪ δὶ ἀιοθι15 10615: ρᾶρΊηδ 7. ΘΟ] Πηηᾶ 1. 
γΟγ8ι 1., υὶ] ΟἽ 'ὰὸ (ΟΣ. ον]οηρᾶπι μοΐϊιθ αιιἂπη Τοϊααδη) ἰοττηδ Ὠᾶθοΐῖ, οἱ ρᾶσ. 86. 60]. 1. 


Υ6Γ5. 8. 00] οδάδιῃ ἰοσηὰ οχαγαῖδα βυηΐ ἀπδ6 Πἰοτᾶς Ε ἰη ΕΙΝΝΕ. ΡΙαπὸ ἰάθη ἢΐ ἰῃ δ]ΐοσο οοάϊουχῃ 


1 Εχργθββιηβ ἰπ ἀμ θοαοῦβ Β80Γγ18 οἵ ῥσοΐδη δ, ἰδ 1μ815 ἀἸΘθὰ5 ρῥτοαϊίαγὶδβ, {Δ}0. [Υ΄. 


ΧΙΥ 


ῬΑ πρβοϑίοσιπηῃ ΟΠ] γι δβϑϑουνυδίοσγυμπι,, βρίο Ρ' δριυὰ οὐἱίϊθοβ ἰηβίρηϊΐο. Εἃ γΈΓῸ οϑιι5884 δϑί ΟἿΓ 
ϑθχίο μοί υϑῖη αυϊηΐο 5846 6110 ἢδ5 σΟα οἷ5 ποβίσὶ ραυίθβ βου ρίδϑ ρυΐδυοη. Οδίογυμι πθς ἀθαϑί, ΟΡΙΠΟΥ, 
8]. ἰοχίι5 Αἰ ογθηθ ἃ: ἴῃ 8 ΘΠ ἔγΑΡΤΉΘΉΝ5 ΠΟῚ ΡΓΌΓΘΙΙ5 Θδάθιη δἰηιιθ ἰῇ ὈΓΟΥΌΙ5 ΘΟΏΒΘΏΒΙΟ 
᾿ΠΥΘΉΪΕΣ οὐ ΟΟΟΙΟΙδιι8 ονδηροιὶοσῃη ΑΒΟΙ. 

Αἀ ἢδθο διΐίθιῃ ἔγαρτηθηΐα ὑππὶ ἰοχίι ἰπτὴ δοίαϊθ ῬΓΟΧΙ 6 Δοσθάσθγα υἱάθηΐῦ ἀπὸ [μι|686 ἔγδρτηθηΐα 
114, ᾳυδ6 ποὴ ᾿ΠΠπ|ϑίγαυ 115 ΒΟΥ Ρί ΓΔ 6 ΒΡΘΟΙἶη6. Ἠογυμ βου ρίμγα ἴδηη ΡΎΒΠ(ῚΒ οϑὺ αὖ ΘΟΙΏΡΑΓΑΤῚ ρΡοδϑὶΐ 
δ ἰγδρτηθηΐᾶ οὐδηρθ] ὁ 5105}}5 ΓΝΤ ἰπδίρηϊγὶ 5011, 1 ὈΓΙη8 σΟ]]Θοἴΐοπα ΜΟΠυ ἢ ΟΥΏ ΒΔΟΓΟΓΠῚ ΔΠΠΟ 
1846. ἃ τη6 οαἰΐαᾳ. Εδη ἱπίουρα οἴ] 015 αἸΒΟΥ ΠΟΘ ἰῃ ΠΟΥ ἰγαρτηθηίοσυη Δ]Ί6γῸ, οἰι5 ΒΟΥ ρύιΓἃ 
ΟἸΔΓΙΟΥ ΔΙίασο δῦ, ΟΌΒΘΟΓνΑΓΘ ᾿Ιου. φιριηδαπηοάιπη ἴῃ Θαϊ0η6 Θχργοβϑίθηιϑ. Ῥαυποίιμη Θηΐτη αὖ ΤΙ ΠΟΓΘ ΟἸΠῚ 
ΥἹ ΡΟηΪ 5ἰσηϊΠοθίμγ, ρα βϑίπιὶ δα ρΘάθιῃ ᾿ἰ 6 γἂθ οἷ αιδθ ργδοοθαϊξ, πο δα οδριῦ 6118 κι τἸηθα πὶ ΠΟ] ΟΟδίαΓ. 

Βορίαῦ υὖὐ 46 ἐγῖθιδ Αοίογιχμῃ [0118 ΘΧΡ]ΙΟΘΙΏ.8, ΦΙΟΓΌΠῚ ΒΡΘΟΙ ΠΏ] 8 ὨμΠΏΘΥ5 Υ. οὐ ΥἹ. ἀδβίρηδυ Πη15. 
Ηογιὴ ἔγαρτηθηίοσαπὶ Δ] ΘΓ ΟΌΙη ΔΙΓΘΓῸ ἢ] ΘΟΙΏΤΏΠ6 ΠΔΌΘΓΘ, ΟῚ 6ϑΐ αιιοα ἀοιηοῃδίγοιηιβ. Ὀ Ποσιηΐ 
Θηη] ααὰῃ ἰοίΐα ἰσχίι8 ἋἰΒρΟΒ 0η6 ἴαμη [1{{6ΥΆΓπΔ ἰοσηα ἰὴ δοοθηίιι8 1ῃ ΔΙίοσο ἰδηΐαπη 5815 
πηρογίροία αι!ἀθ πὶ Γαϊο 6 Ροβι[1Ϊ5. [ρϑυὴ ἰοχίῃ υΐοίαιιθ τοίους. Ρ]υΥθι18. ἸΟΟἿΪ5 ᾿ηϑΙρηθπ), ἰδηιθη 80 
ΔΉ ΓΑ ΟΥΘ Αοἰοσιθιη [01109 40 ἸορΊΓ 28, 8---17. ἀϊνοσθθ. Ηογυπὶ ΓΑρΡΤηΘηΟΓΠΏ ΠΘυΐγη 5ΘΡΕ ΠΟ 
88601}10 ΡΟΒίΘΓΙ5. 6556. Ρυΐο. 

5] ΄υδοῦ αν αὐ ρα Γ] ΟἸΏΠ65 ἢ86 ΟΟαϊΟιΠη ΓΟΙαυ86 υἱὶ ν᾽ ἀθδηΐ, ΟΟΥΠ ΒΒ] οϑύ ΠΟ ΟΟΟΙἀΘηΐΘΠῚ 
564. ΟΥ̓ ΘηΐθΙη ἴῃ ΟΘΗΒΊΠ ὙΘΗΪΓΟ. ΟΥΘΙΒ ὙΘΙῸ 4118ἃ8 ΡΟ ΘΒ ηπὶ ραγίθϑ, 81 αΠ8 6718, ΡΟΒ515 οὐ Αϑίδιη οἱ 
Αἰτ]οδιὴ ΘΟ 66. [Ι͂}η Αϑἰα 6η]πὴ αιδα ᾿ηΐο. ΗΪΘΥΟΒΟΙ γιηδπὶ οὐ ΡΟ ζΠ ΕΠΙΧΙ ΠΙ1 ΓΟΡΊΟΠΘΒ 5ἰίδα διιηΐ, 1η46 ἃ 
ΒΆΘΟ]Ο αυᾶγίο πρηι]ῖὰ Υ̓ΔΘΟΟΓΙΙῚ τηοηδϑίο τα ΠΟ, δηΐ: [Ὁ] ΒΔΟΓΟΒ ΟΟΟΪΟ65 ΒΟΙΙΌῚ 50110058 6586 νΥἱχ ἀὈδίυχη 68. 
Μαρὶβ γθγοὸ οδὐϊδιῃ ἢο0ς 5. ]οΓὰΠ σΘη 115 ἴῃ Αθργρίο σο] θα ίΓ ἰὴ ᾿ἰβαᾷῖ6 τη βίο 5 486 ἀσδογία ἀοσγρίο 
οἵ ΤΠΔΙῚῚ ΓΟΌΓΟ ΟἰἸΓΟΙΠΔοοη 8 ΟσΟΙρα Δηΐ. ΙΌὲ υὐ Ρ]ΟΓΙΠΠΟΤΌΙΩ δης41155 ΠΟΤ ΟΟαΙΟ ΠΏ ΠΟΒίΓΟΥΌΠ, [ἴᾶ 
Οὐ] ΠΊ ΠΟΙΓῸΠῚ ἰγαρτηθηζοΥΠ ραί 81 4ΙΙΔΟΥΘμάδη) 6556 οχίβί ηο. Θιϑῃ δὰ βϑηϊθηζηη {πα δι ἴδοὶϊΐ ἴυ1η 
αυοα δηίαιο ΑἸΟΧΑπα πᾶγαπι ᾿Π γαυα τη σΘΠΘΓΟ βουρίδ βυηΐῦ, ἴχπι αιοα ἔοΥΤηὰ8 ρ,αμητδί 05 ΑἸΘΧΔΠΟΥΙ 8 
ῬΟΓΒΒΙ1ἢ ΠΟΙΟῚ 118 ῬΓΟΡΥΪΔ5 ΟΟΏ ΒΟΥ γι ηΐ, πη αιιοα ἰοχίμπη Γοίοσιιηὐ ΑἸοχδηάγίηδο ααδ6 ρΡυϊδίι ΘΟ ΙΟῺ] 
ῬΓΟΧΙΙΏΠΊ, ἰθπη ἀσΘπί4ι16 40 ΠΌΡΟΙ ἰἢ ΕΠ ΠΟΥ ΑΘρυρίϊδοο ἃ π|6 ἱηνθηΐα βϑη0. ΟἸΔΙΠ4Ι8Πὶ ΘΉ]1 ἃ αΥ̓ΆΘ65 
1ῃ ΑΥΤΩΘΗΪΟΓΙΏ 5010 ἰΥΔΏΒΙΘΓΘ, ἰδ ΡΓῸ τηιΐπο αυιοα αγΥδοοῖβ οὐ ΑὙΤΉΘη1115 Ασργρίυμῃ 1ποο]οηξ 118 οϑί 
ΘΟΙΠΠΊΘΙΟΪΟ ῥδίγΔ ΠῚ ΠΟ τηϊ 8586 ΥἹαΘηςΓ. 

Αἀ ἴοστηδβ 85 ἀϊχὶ ΑἸ χδπάγ ἢὰ8 στδπηπηίϊο85 ρογ πού ἰδαμεν Μαίῃ. 26, 817 οἱ 38. φυδπη σοάθχ ῃοϑίθῦ 
ΡΓΙΪΟΓΘ ἰοσῸ οὑπὶ 5010 οοαΐϊοα ΒΒ", ΡοΒίροΙΟΓΘ οαπὰ 0110 αὖ ΥἹα Θ΄ ΘΟΙΏΙΠ6 πὶ δαί. [Τα πι ΥΟΥΒι 4] ΡΓ86- 
σραϊῦ ἡλθατε ποίαν. ΕὙΘΑΙΘΙ 581 Π|6 ἰηΐο ν᾽ 86 οοΙῃμηδία Παθοί εἰ οἱ ι, αἱ αμεταχεινῆτοι, γεινωσχει, γείνεσθαι, 
γαλειλαια, διδασχαλεια, εἰνα, ἐπειμενο), εἰμει, ἐβραϊστει, εἐλληνιστει, λογειας, μεισων, παλειν, πειλατος, ρωμαίιστει. 
Αὐἀάδ ἴουτηᾶβ υὐ συνζητουντας, ενβηναι. ληλψομαι οὐτὰ 5. 1018. ΒΟΥ θΘΠαΪ ἴῃ 5 ΠΓΑΡΤΉΘη 5 ΠΟ ἀδίιι8 
ογαῦ Ἰοθι8. [Πορὶθα αὐϊάριη χαπερνχουμ., 561η6] ἰληΐζιπι οὐ αι]ᾷρπ ἰῃ ἔγαρτηθη 5 ΔΌΔΙΟ ΒΡΘΟ 8, 566 


ἰδία ΠΟΙΏΘἢ 60 ἰῃ ΑἸΘΟΧΔΠΑΙΠΟ ΟΟ6106 ΙΟΠαΙΠΘηΒ5] 8116 ΒΟΥ ρίαΠη ΓΟΡΟΥ ΕΓ. 


Χν 


ρα Ρ8.110 δοουγαίνιβ 46 ἰαχίι νἱἀθηάτπ 65. Οιδ ἴῃ ΓΤ [ἃ ΡΓΟρΡΓΘαΙΘΠΙΣ αὖ ΡΓῸ αἰνογδὶ δία ΘΟ ΟἸΠῚ 
ψαογυηὶ το] χαΐδθ ἢΐἷ5. ἔΓΑΟΤΏΘΉ 5 ΒΊΡΟΥΘΒΒΘ νἱἀθηΐ ΓΑΙΟΠ65 ΟἸΒΕησ ΔΙ.Ι5 αιδίί!ογ: ΡΤ ἃ ΟΟΠΙΡ]ΘΟ. ΓΙ 
[0118 {τη ῬΓΪΟΥΊΙΤΩ ΒΡΟΟΙ ἢ; 56 6 ἀἃ [0118 ΔΙ ΒΡΘΟΙ ΠῚ η5 οαπὶ [086 ἔγαρτηθῃ1]5. Π11110 ΒΡΘΟΙΙΏΪ]Ώ6Θ 
ΘΧΡΓΘΒΒΙΒ; ἰογίϊα ἀπὸ Αοίογυχη [0]1ἃ αὐἰηΐο ΘΡΘΟΙΠΪη6 ΘΧΡΥοΒδᾶ; απ Γ 8 [Ο] πὰ 1ΠΠπ4 ἸΠ111 ΟἰΠπ|5 ΒΟ χίι πὶ 
οϑδῦ ΘΡΘΟΙΏΘΙ. 

ΑἋ ῬτΙ 81 ΑἸ] 461 ΓΙ ΘΧΘΙΏΡ]15 1ΠΠπ|5 ὙΔ Ὀ]Πλι15 οχ Μαίζδοο ΜδγΟο ΙΟἤϑΠηη6, ᾿ἴθπὶ οχ Οὐ 5. οἵ 
δρ βία ]8 Ῥαυ]ηἰβ ρου 5. Μαί 24, 42--45. Ἰορί τ ποιχ ἡμέρα, διορυχθηναι, ἡ οὐ δοχειτε ὡρὰ, ο χυριος επι, 
οἰχετειας, οαη ΒΔ. 1,, Β.. Β01,, ΒΙ,Δ, βαιι6 ἔργ 50115. Αοοθαϊὶ τὴν οἰχιχν εαυτου, 4αιιοα οὑπὶ ΘΥυΔηΡ6}}- 
βίαι ὑποῖ8}} 50115 αὐ νἱἀοῦιγ σοαοχ 88. σοπῇτγτηδί, σοηβοπϑίοηα 1116 οαπὶ οοἀά. ΑΒΟΏῚΙ, ἱπδίρη 5, ἰἴθ πη δουναι 
ὄαπῃ ΒΟΌΙ,Δ δ] πᾳ ρ]υσα5. Μαγο. 9, 14---22.. ΡΥ 15 δα ἰο5. ΠΟ] πὶ ΟΘ] ΘΟ ΘΥΓΠΙΏΟΤΊΠη ἰθϑ. 1 ΠΟΒΙΓΟΓΙΏ 
δοοράπηΐ ᾶθ66: (Υ. 14.} χαὶ τοὺς γραμματεῖς (1 ἢ αἰ ἴβαιια ἀιιοδι15) οὐ πρὸς αὐτοὺς (οαπὶ ΒΟ], Δ Δ]1|56116 
ΡϑΟἰβ51 15), (ν. 15.) ιδοντες αὐτὸν εξεθαμβηθησχν (εὰπὶ ΒΟ],Δ αἰϊίβαιιθ τηι}}018)}, (ν. 21.) εχ παιδοθεν, 
εις πὺρ χαι εἰς ὑδατὰ αὐτὸν εβαλεν, (ν. 22.) εἰ τι δυνὴ ([ἴὰ Β.]1.Δ αἰ ἴφια ρϑιιοίββὶ πη!) χυριε. Ιοἷ. 20. 
18---20. Ἰορί θα" αγγελλουσα Ομ1η 50115 ΑΒΧ, τὴ μια σαβῥατων ΟἸ1}} 50115 ΑΒΙ,, οἱ μαθηται ΔΒ 6 συνηγμένοι 
σαθὰ ΑΒὮΏ 8] 1}|8416 Ῥϑιιοῖ8, ἤλθεὲν τησοὺς ΟἸΠῚ 5010 Ὁ, εδειξεν οὐ πλευρὰν αὐτοῖς ΟἸΠῚ 5015 ΑΒΌ. Ῥβ0]10 
ροϑί, ν. 26, σοη τ δίη τόπον ὈΓῸ τύπον, αυδπὶ ΘΟ Π6Ιὴ ΘΟ ΟΠ τη οἴ} 1 5015 ἃ ποθι, δοσοάθηίθ 
αυϊάοπι σταν! 8] οσαπη (οβίϊαπι διιοίογ αἴθ. Αοἰ. 28, 9---16. Παρτποπία ποβίγα (πο δὲ εὔπὶ ΑΒ αἰϊίβαιϊιο 
ὈΙΟΣθ5, οὐ ἐν τῇ νησω ΟΠ ΑΒ 8]}Π|54110 ΡϑιΟΪΒ, τὰς χρειχς πὶ ΑΒ 8] }|5απ16 αιηαᾳι6, παρ αὐτοῖς ΟἸΙΠῚ 
ΑΒ αἱϊίδααο Ρ]υγθι5, ηλθ. εἰς οὐ εἰς ρωμὴν σὰ ἃ 81}|5416 ρᾷμοῖθ. λθαν οἴπὶ 5010 Β, εἰσηλθομεν ΟἸΠῺ 
ΑΒ «αἰ δαιθ, ἐπετραπὴ τῷ παυλω οααὰθ ΔΒ 8]1|54116 ῬδιιΟἸβϑῖ 18. 1 ΟΟΥ. 15, 58---16, 2. τὴν αθανασιαν 
νοϑιὶ 8. 5018 ὨᾶθΘηΐ, 864 γοῦϑιι 84. δαῃάθῃ) ἸΘΟΪΟΠποΙη οαῷ ΑΟῈ 17. ἰποηΐα. Βοάθιη γοσϑιι οἷ (ἢ 
θ4. 7]. οχεζιπὸ τὸ φθάρτον τουτο ενδυσηται χφθαρσιαν και. ΤΟΙ οαπὶ ΒΡ σΟμϑοηἰ πηΐ ΤΙΟΥΤΏΊ81 νεῖκος 
ΟΧΙ δοπθιι5. δογθα ὅδ. νικος [νειχοςὶ οἱ χεέντρον θοάθιη) ογάϊηθ οο]]οοαία ᾿ὰθοπί αἰὸ ΒΟ 117. 64. ΤΙ; 
ἰΐθπι θάνατε ὈΪ58 ᾶθοηῦ οαη ΒΟΘΒΕῸΘ 89. 67. Μοῦϑι ὅ8. Βα οηΐ ἐργω χυριου δοσραθηΐα ἀη0 οοἀ. 109. 
αὰϊ οἰπὶ ΑἸΟΧΔΗΑΥ 5 (ΒΕ Ὲ15 ΙΔΘΟΓῸ 8016, δοῦθι 2. ἰθηθηΐ σαββατου οὐαὶ ΑΒΟΘΕΕῸΟ 1717. 109. ἴῃ ππδγ- 
σίηθ, οτι εαν ὁπ 5010 Β, εὐνοδωθη οαπὶ ΑΟΚ 8] ἴδιο ρ]υτίθιιϑ. 

Θυΐϊθιδ ΘΧΘΙΏΡ]18 584015 ργοῦδία} ἰγαστηθηΐα ποβίσγα 115. 416 πὶ ΡΥ 15. αἰιδ5 ὈΓΙΠΠ86 ΓΔΙΪΟΠ5 ΑἸΧΙΠΙΒ, 
οδάθηη οὐη ΠΟΘΙ ΟΙθι15. Δη 4 11551}1}15 σΟ]ΘὈΘΥ ΓΙ δα ΑΒΟ Π1Πη4016 τοχίιϊ5. νοῦ. θφι8 αὐ] 6 πὶ ἃ ΘσΟΠΒΘη- 
906. οἴβὶ γϑ αι ρᾶγίθβ δ) αιιδίθι πὶ [Ἀ]|10Γ αἰβοράπηΐ, ἰδ ὙΘΙΓῸ Π1}}] ὑπθηΐ απο ΠΟῚ ἰπ 0Π0 
ἃΙΐθγονΘ ΠΟΓΌΠῚ ᾿ΡΒΟΥΙΠ Ὑ6] ΘΟΥ Τῇ ΓΘΡΟΓΙίΙΡ., απ] 1115 οὐ δροίαία οἵ 1π4}0]6 ργοχίπιὶ βυπηΐ. [ἃ αιοα ΘΧΘΙΏΡ]}5 
οϑίβπαρθιηιιβ. ὅιιηΐ ΟὨΪπῚ 56 ΟΠ 486 ΓΑΓΟΉΪδ πλ60: ΜΔ. 18, 14---16. του πατρος μου οἴη ΒΕῊ; στα- 
θησεται ααη ΜΔ Οτίσοπο; εἷς ἰην 5 ΒΌ],, αμιαρτηση εἰς σε ἰηγἱο Β, ὑπαγε καὶ ᾿ην 115 ΒΌ. [πι6. 7, 40---48. 
φησιν ροϑὺ εἰπε ροδβίζαιη οαῃ ΒΙ, ἴἴβαιι6 [6 Γ6 5015; ΟἸηΐββυιῃ αὐτῶν οατὴ Ὁ Δ] 5416 ρϑιοὶβ; ο δὲ σιμὼν ῬΓῸ 
χποχριθεις ὃς ὁ συλὼν ΟΠ 5010 οΟἀΐο6 181. 4] 5Βδορίββί μη ἃ ἰοχίι Βυζαπίίηο γοοθαϊξ; χρεοφειλεται ΟΠΠῚ 


ΡΙουίβαιθ οοὐᾷ. πηρίδ]θι5. [ἴθι μὴ ἐχόντων δὲ ἰην 5. ΒΗΙ,Ρ, εἰπε ἰην 8 ΒΌ],, αὐτὸν αγαπησει σΟΠίΓΆ 


ΧΥΪἹ 


Β()ΕῚ,Χ. Ιοἢ. δ, 2---4. πολυ, ϑβδθηθαβηΐο οἰϊδπὶ Α, σομίγα ΒΟΏΙ,; ἐχδεχ. τὴν του υδατος κινησιν, Δ556}- 
ποηθδυλ οὔδιῃ ΠΑ ΟΥΡΕ, οοηΐχα ΒΑ ΟἿ; αγγελος ὑϑαιδ νοσήματι, Δϑβθη πε διι5 οἴδιῃ ΑΟἾΞΕ, οοπμίγα 
ΒΟ. [ἢ 8 οϑί ἐταρασσετοὸ αιιοα 5'π|}} {πον ΟΥΡΑΗΜΌΥ οἷο. 864 οὔϊὰπι ΑἸηδγοβίιβ. ῬΟΥΓῸ ἢδ6ς 
[ΟΥΥ18 6 ΓὙΔΙΙΟΙΙΒ διιηΐ: Αοί, 2, 7. ἀπαντες οἴη ΑΟἿ δ Π|5416 ῬΟΓΡδΟΙΒ, ν. 12. τὸ θελει οι ΑΒΟΙ) 811|5641|6 
βδρίθιμῃ, ν. 14. ὁ πετρος οὰ ΑΒ) αἰϊίβαθθ αὐϊπαια οὐ παντες οααὰὸὶ ΑΒΟΒ δ᾽ Πβαὰθ ἀποῦιβ. 206, 10. χαι 
πολλοὺς τε οαπὶ ΑΟἿΣ Δ} 1548 ροΓρϑιιοῖβ, ν. 11. ἐμμαιν. αὐτοὺς ἐδιωχον ὨΜ]10 Βοοίο, ν. 12. ἐπιτροπῆς τῶν ΟΠ 
ἈΕῚ αἰ ἴβαιιο {γθ5, ν. 14. φωνὴν λεγουσὰν πρὸς μς η ΑΒΟ 8] 1Π154116 ΡοΓΡαμοίβ, Υ. 17. χαι εχ των ΟἿ] 
ΑΒΕ αἰδίβαις αἰδίζιοῦ, νΥ. 18. τυφλων Οἴπ 5010 Εἰ οὐ 1, {1πη1|5 ΓΟ ΓΕ 15 ΠΟΠΠΏ]118. 2, 7. παντες η ΑΘ 
ὁοπίτα ΒΏ; Υ. 12. διηπορουν οὑπῃ ΟἿΕΥ οσομίγα ΑΒ; ν. 18. χλευαζοντες οἴη Εἰ οοηίγὰα ΑΒΟΌ; 260, 15. εἰπὸν 
οσοηίγα ΑΒΟΙ εἰπα ποηΐθ58. ρηΐαθ ατπᾶγίδθο γδίϊοηϊβ: Αοί, 18, 89. ο πιστ. ἐπ αὐτὼ Ὠ1|1}0 50610; Υ. 41. 
καὶ επιύλεψατε χαι θχυμᾶσχτε οἴ (ΘΒ. 108 Ῥδ0Ϊ5. ἴθ απ οϑὲ ϑυγᾷ ροβίουον, ἰΐθιη ΟἿ ΓΥΒΟΒΙΟΙΙΒ: 
ἸθΙ 6 ἔργον ο οὐ οὐ γ. 42. αυτων παρεχάλουν εἰς ΟἸΠὶ ΔΙΑ Ββ πη οοἀϊοίδιι5. Ρ]6γίβαπθ; ν. 46. δὲ οἴ! 
Ἐ οοηίγα ΑΒΟΙ), ἴθ εἰπὸν οὐ ΟἿΣ σοηίτα ΑΒ. 

Οοάθχ ΑΥἸΩΘΠΪΔΟΙ5, ΟἾ} 5. βου ρίαγα ΠΟΒαΠ δοουγαίνιβ ἱπάαραία 564. ῳ ΔαΠΟ τ ΔηΓαι10 ΘΟΙΟΓΘ οϑΐ, 
ΤΟΥ Δπὶ αἰδίο ΓΠἉ ΓΪΔ ΠῚ Τη6α18π| παρα. Ημΐπὶς υἱὖ ἀρίλθ γρααδυθηθ ΘΙ ΌΤΔΠΔ6 ἀγᾶθοὰρ ΟὈ]ΓππΔ Ρᾶ5586 
βιηΐῖ, Ηΐϊης οϑὲ χιοα ἰδηζιπη ΠΟ ὉΡΊ4116 ΠΠΔΥρΡΊΠ6 5 5'ν6 οχίου!οσθβ, αυοα Ρ]ογιπῆαι 6 ἤΐ, δῖνα ἰη ΘΓ ΟΥΘΒ, 
τὖ ΤἸηΧ]Πὴ6 ρᾶσρ. 8 οἱ 4, 17 οἱ 18, ρϑ551πὴ Οἰἰδιὴ ΒῈΡΟΥΟΥΘΒ, υὐ ρᾶσρ. ὅ οὐ ὁ, 27 οὐ 28, ΔΌΒΟΙ551 βιιηΐ. 
ὕμπιμιμ ἰαπίιπμη [Ο]ὰπὶ, ρᾶσρ. 28---24. ΔΌΒ4ΙΘ6 111ἃ Ἰδσαηᾶ 64] ροΐοταί. Ηοο [η46 δοίη οϑί φιοα δη 4111 
ΤΟ] πὶ Π0ὴ ἰδβοοίαπη 564 ἸηἰΘσ Ἴ1 ἰΠΥΘΩΪ, οἰβὶ ἀπ1ὁ0 ΑὙἸΠΘηΪδΔΟὶ ΘΟαΪοἿ5 [0118 οἰ οῖϊ. ῬΑΓΓΘΥ ρᾶσρ. 21 οἱ 22 
ΟΧ ΑΠΏΘΠΪΔΟΙ 606 1615 [0110 αἸΡ]101 564 αἰββθοίο ἢδιβίδθ διιηΐδ: Ῥιορίοσθα πο ἀθθϑὺ ἢ151 τη 6 6118 αἰ ΙΒα116 
οΟ] πη 6. ἴῃ αἴγᾶαι!6 ΡᾶρΡΊηδ ΥΘΥΒ 5. ΟἾπι ἢ15. {118 ΘνΔη56}}1} [ΟΠΔΠῊΪΒ ἰγᾶρτηοηΐα ρᾶρσ. 29---ὃ4. ΘΟΙηΡΟ- 
ΠΟΠα8 διηΐ, ατᾶ6 οἱ ᾿ρ58 αΡ]ΠΟΙιι5. ΑΥἸΉΘΏΪΔΟΙ ΠΟΟΙΟΙ5. [0115 δουρί διιηΐ. Ἰΐαχιια δ αὖ ΘΙ Π]ΟΠ15 ποδίγο 
[0116 28 χυϊδιι5 ἰαχίιβ οσὐποίογαπη ποῦ ΝΟΥΪ Ταβίδιθη! ἰγρι θη ΟΣ ἃΌΒΟΙΝ ΙΓ, ΑΥΤΩΘηἶΔΟΙ ΘΟΑΙΟῚΒ 
ΓΟΒΟΤΙΡΕ ἀπᾺ6 ἀθϑιηρία 5πηΐ [0118 αἰδοίη 28. 

Ῥαϊοα διιηΐ απᾶθ. αΙΙΔΙΠ]αΙΔΙη ΟΟἾ}5 αἴοὸῦ δὰ ἰὰ ἡθροῦ! δαϑβιιοίίβ, βίη αἰ ποι! ἸΟσΌΓΘ Ροΐθογϑμι. 
ΤἌΙΠΘ ΠΟ ΟἸΪὰ ΘΔΠα6Π) ἰΘσῸ μα αἰ που! ΐθιη ἢᾶῦοηί. {0 ἴῃ ΔΗ Β511218. ΠΟΞΕΓΙΒ. ΘΟ οἰ 5 ΠΘΙῚ 
ϑοϊοί, οσαἰαθν}5. [0111] ραρίηδ δ]ζο γα τη 6}}π15 αυᾶϊῃ ἃ]ΐογα οοηδογναίδ οϑ: οἰ ΤῸΪ ολ5θἃ ἴῃ 60 Θδὺ ροϑὶ(ἃ 
«περι ΡΆΓΚ ΤΟΙ ΤΆ Πδ 0 Ρ1115. Ο11π Ἰηΐοοία ΒΟ] ΠΟΥ οδί δ] ἴο γα σα Γι 5 σοηἰσαα, Ῥαρὶπαβ δὰ Ἰαρθπάιϊιπι α{{8 }]- 
ἸΙπηᾶ5 ποίαν! 5: 15 οἱ 16, αι ἴῃ ΘΙΡΌΘΠΟΪΒ ΠῸΠ ΔΌΒΌΠαΙ ΟἸΠΘΙ]ΟΟΥΆΙΏ τπιϑῖι; ρΡᾶσ. 14. ατιἃ ΒΟΓΙΡΙΟΥ 
ΑΤΊΠΘΗΝ 5. Ρ]Δη6. ΠΟῚ 5115 Θ5[; ρᾶρ. 11; ρᾶρσ. 28. ΔΙίαγἃ ἸΠΔΧΙ ΠΟ ΘΟ] μηΠ8: Ρᾶὰσ. 31. οὐ 29. αιἃ ιἰἰγᾶαιιο 
(Οχίιβ ΑἸΤΩΘΉΪ 5 ΘῸΡΥΔΒΟΥΡΟΙΝ ΡΆΒΒΙΙῚ ᾿ΟΥΑΒΊΙ5. οϑί, Οὐοπηίγὰ Ὀοηίζαίο βου ρίιγαο ργᾶὰρ ΟοίουΒ ΘΙ] θη 
ρΡᾶσσ. 19 εὐ 20, ρᾶρ. 28, ᾿ἴ6η}] αἴιᾶὰθ ΠΟ) ΓΟΒΟΙΡίδθ διιηΐ ράσο. 47 εἱ 48. 

ἴῃ Θάθη10 [ἴὰ ΥΘΥΒΑΙ 5.115 τὖ ΘΔ5 οι Θ΄ΘΓΘΙηι5 ΠΟΥ αιᾶθ ὁχ ρᾶγίο ἰδία ΒΡ οσδθηΐ 
64 6ΟΧ γνοβίσ δ οοτίο ΟΟσΏΟΒΟΪ ροβδθηΐ. [ΙηςΟΓΡΟΠΟΙΟΠ18. 5]58 ΟΧΡΓΙΘΒΒΙΠΊΙ15 αι ΘΟΙΙΏΙΘ. ἃ ΠΟΌΪΒ5. ΘΟΙΙΪ 


αααὸόἪ 6 ΘΡΑΙΪΒ. ἴῃ τη6 610 ἰοχίι ΤΟ] ΙΟΌΒ. ΟΠ οὶ ροίΐπογαηί. 50 ἢᾶθς οχ 5 ῬΔΙΙΠΠΡΒΘΘΕΒ. ΥἹΧ 1 ἀΔΕῚ 


ΧΥΙ 


ροβϑυμέ τὖ Ὠ}1] ἀθβϑίογθθ: ἤρα ΘηΪπὶ αι 6 ΟΟΥΓΘΟΙΟΥΪ ροί 8. αιιδ1ὴ ΒΟΥ ΡΟΣ ἀΘὈΘηΓΙΡ 5815 ΑἸΒΕ ΠΡ 
Ροβϑιιηί. (ἰοἴογιη ρυμοίπμῃη ρἰουιιηαιθ δὰ οἀριῦ ΠΠς6 γα οἰτβ αιὰο ργαθοσα!ύ ΟΟἸ]ΟΘΑΥ 5. ΑἸΙΔΙΠΑΊ8ΠῚ 
58606 Ροίϊιι5 τηρα απ Δ]. 16 πὶ ἸΟΟΙ ΠῚ αι πὶ 511ΠῚ|Π}11Π} ἴθ 6 Υἱἀθυδίιγ. ΠδηΟ ΓΘΙῚ Π01} ΔΏΧΙΘ ΟὈΒΟΡΥΔΥ ΤΏΙ 
αυππη Θδ Ἰοοὶ αἰ ΠΥ ηἐ8πΠὶ ΠΟ Δ ΞΘ ΠΒ απ ρΡαποῦ ἴδοογο νἱάίββοιμβ. ΑἸον ἰδοίαμη δύ ρᾶρ. 21: [δὶ 
6Π1Π Ρυποίιπι δα ἰἸηᾶπὶ [1 ΓΆΠ) ΡΟΒΙΓ1ΠῈ Ὠ]ΟΥΌΠῚ Υἱπ ἢΔΌΘΙ 6 Οἰγιιπὶ οδί. 

δίρῃὰ ααΐθιιβ " οἱ Ὑ ρϑββίιη ποίδηϊιν, αὖ οβϑοηΐ Ϊ οἱ Υ: νῸ] 1} οἵ Ύ. ΠΟῚ ΘΧΡΓΟΒΒΙΠΉΙΒ; ΟΟΠΓὰ 
ΕὈἸΟΙ 116 ΡΟΒΙΓΟΡΠ ΠῚ ἴῃ ΟΟαΪΟΟ να ἴπηι15., ἴῃ ΘΟ] ΠΟΠ6. ΡΟΒΙΪΠΏ18. 

Οομπρομάϊα βου θοπάϊ εὐ Ὁ, ΘΟ, ΟΥ̓́ΝΟ, ἈΝΝΩΝ, ἸΙΆΗΜ, ἌΛΛΑ, ΤῸ εἰς 
ἀΠΠσθηοΓ ΠΟΠΒΟΓνΑνΙΠπηιι58. Νὸς ργϑθίοῦ πος ΔΠΠπἃ ΘΟΙμροηάϊιπι ΔηΙπιδαγ ογ Πη115. ηἷδὶ αιοὰ ΟὟ ἴθ 
ΟΠ Γ Οἴι1Π} ἴῃ ΠΟ 11) ΟΣ πη οπὺ; ρᾶρ. 4. 60]. 2. νογβ. 1ὅ. ἰὴ ΤΌΟΥςο, ρᾶσ. 30. (0]. 2. γ6γ5. 10. ἰὴ 
Μ]ΟῪ,, νᾶδδ. 87. νϑῦβ. 28.ὄ η ἈΙΚΟῪ.. Αοοοραϊς ἈΟῪ εοπίγδοίιπη Αεΐ. 18, 89, φαοιῃ Ἰοοιμη βρθεὶ- 
116. 1. ΟΧΡΓΙΟΒΒΙΠ5. δαηΐ δος ΞΡΘΟΠηΐ μι] (ΟΓΕ]., αυδγί, αυϊηὶ, 56 ΧΙ. 

ΠοΙααπα οϑ τι 46 0615 8]14τοὐ ΥἹ ἀΘ 1115 απ σΟΠ ΘΟ ΠΙΆΓΟ Υ6] οὐδ} ΘΙΠ ἢ ἀ [1016 ΟΡι5 ΠΔΌΘΓΘ νὙἹἀθηΐΓ. 

Ραμα, 7 οὐ 8. 5[1Ὰ}1}5 ἸἀΘΗΌ 461) ΓΟΡΟΙ 5. ἢδ5 ποία 5. σΔΠΟΠ.1 ΑἸΩΙΏΟΗ] ἸΘΡῚ: ΡΙῚΓ δα Μαίῃ. 18, 15: 
ΡΤ. δὰ Μαί. 18, 10: ΡΠΕ Δα Δίας. 18. 18: ΡῚΤΖ «δὰ Μαίιι. 18, 190. Ηος υἱϊίιμο Ιο.0 
Οὐ αἴ πτι5 ΠΠ]Αλην ΜηνΝλΕΊγΓῷ οἱ ον ἨΙΟΟΓΥΌΙΝ]: υγαααο 
ο ἸοΟῖο οσογΐα ρα, Μαίῃ. 19. 18. οὐ πλι8 ΠΡΟΟΘΗ ΜΕΙΧΘΗΙΑΎ ΓΟ]: παΐο οηίΐπι 
νΘΓΟΒΙ ἢ] 118 οϑὲ ΓΓΡΟΘΟΗΝΟΆΧΘΗ ἅἀιάῃ ΠΡΟΘΟΗΝΘΧΘΗΟΆΝ ἴῃ σοί ἶο6 βου ρίαπι {π|550.Ψ 
Μαῖα. 34. 43. οἱ 45. Ργὸ ἈρΡΔΠΪ γαϊοπο οὐἰάϊπηι5. ΟὙἸΚΆΓΜΙἈΊΟΕΙΝ οι ΘΙΆΘΟΙΝΝ) οἱ 
[ΧΊΟΥ οη ΘΟ ΑΎῪ ΓΟῪ). Με. 20, 1. ὀοπβοπίαποιπι νἀοθα ἈΣΘΘΜΊΤΆΛΑΛΧΟΙ 
οόσο, ποὺ ἈΔΣΙΝΙΤΆΓΆΆΑΟΕΘΊ. Ῥαρίηβ 1ὅ οὐ 10. φιοβ ΑἸπιῃοηΐΐ ΘΔ ΠΟΘ 5 πΟίΔΥΪΠ115., ΘᾺ ΠΟΙ ΟΥΘ 
{α!ἀ6ι πο π0}} ἸΘσογῸ Ἰο: Ρ]ΠΓΘ5. οἰϊαιη ἰαχίιϑ ραγίοβ ἰοεΐα αΠΠΠῸ]]] 86 δι ηῖ. Φι01) 6 Οἱ οἰ ΘΠ] ΟΟΥ 1 
πϑῖὰ ΠΟ] τ Πἃ ΠΟ ΟὈϊαιιο ϑα 115 βδίϊη; ἀπὰ6 δοίη οϑὺ αὖ Ρᾶσ. 16. (0]. 1. νογ5. 27. ΠΟ Γὰ 
ΟΘΕΙΝΙΑ. ἴαπὶ ἀπΐο ἃ πὸ Ἰδοΐδο Ῥϑομθ ρου οσπί. Ρᾶρ. 19. 00]. 2. 5110 ρυηδ ᾿ ογὰ ὐουβα5 ααγίὶ 
(οχίπ ἰδπὶ οαἰΐο ἈΒΒΟΟΙ 15. 51.1}}} ὨΠΠΠΘΙΊΠῺ ΡΗΆ. Ρὰρ. 20. (0]. 2. νοι5. ὅ. ΟὙΙΚΕΙ ΠΟ ΓΆΆΜΑΆΣΙ 
Δίατγο. 14. 08. ΟἸΔΥΙΒΒΙη1ἃ βιιηΐ, 564. νου θογι γα θη}. ἈΠ] πὰ νοδτ σπηὶ οα΄. Ρὰρ. 22. 00]. 1. Υ6ΓΆ. ὃ 
οἱ 8564. ργὸ ΘΤ ΤΙ ΤΤΟἋἋΟ εοτγοείου δια ίπβίιμι5 ἀραῖς Ε᾽ ΤΠ ΓΟΥΟΙΤΟΛΆΟ. Ραμ. 38. 
(οἱ. 2. νοῦϑ. 10. Ιοσὸ ΟἸῊ ργὸ ΙΌΗ. Ρδρ. 24. ςο]. 1. νϑυβ. 16. [πις. 18, 22. δὰ πουηδπὶ ἰρϑῖιδ ΘΟαΙοΙα 
οὐαί" Ἂς ἢ ἈΙΚΟΥ ΌΔΟς μὴ πιαίογο αιίάθιη ἔοττηὰ βου ρίιπι 504. [Δ Π]6) Θχίγα Ἰῆθδπι (Ο]]ΟΟ ἔιΙΠ,. 
Ῥὰρ. 20. 60]. 1. νου. 10. [πις. 24, 12. ΟΘΙΜΙΆ. οὐάϊιμιι5: 516. ὁδὺ θηΐπὶ ἴῃ ΘΟ 66, πο ἂρρᾶγεῖ 
οοτγροῖίο. [πι0. 234, 18. οὐἰάϊπηι5 [ΔΕΘΙΟΘΙΞΣΑΥΓΓΡΓῸΟΜΝΙ: αιὰλθ αι! οι Ῥγὸ σους μάθο0. Ρᾶσ. 
27. 60]. 1. γνογβ. 22. Ιοῇ. ὅ, 1. [ΗΕΟΡΓΓῊ οαἸἀἴπηιια: πδθς ΘΗ ἸΘΟΙΟ ΡΓῸ γαϊοπο πραΓΠ} ΤᾺ 1} ΠΟΙὶ 
ἀυθία νἱἀοθαίαγ. ΡῬὰρ. 29. 60]. 1. νόγβ. 8. 10}}. 11, ὅ1. [ἈΔΔΑΙΔΆΡΧΙΕΡΕΎΥ Ὁ εμαΐππιβ : 5ρδῖὶ 
οΐι τοῖο ἈἘΜΔᾺς πὸὴ ἈΜΆΆΔς. ἐοπιπιοπάαι. [Ιοἷ. 11, ὅ2. ἰπ εοάϊοο οεἱ ΟὙἸΚΥΊΤΤΟΡ, ἰὰ «οὶ 
οαἰαΐπηιβ. [0}}. 12, 1. ἴῃ οοαΐοα οβὲ, αὐ οαϊάϊπιι5, “1 ΟὙΌΧΑς., οιηίξεῖβ ποτα. Π ΤᾺΝ, ΙΟᾺ. 12, 8. 


ΧΥΙΙ 


βου ρίαη οϑύ αὖ δα η118 »Ν᾽ ΕΙΝ. Ηος 5815 τηἰγὰ οϑί. Ογΐμμη οθ86 νυἱάοίαγ οοηδιβῖ5 ΠΠΟΤΙΕ 
Ἂς εὐ δᾶ, ργδδίρυηϊβθα ἰἤΒΌΡΟ ΠΕ] [ἰ{6γὰ ργδθοθάρηΐα: ἀθθοραΐ θη ΪΠὶ ΗΥΕΝ ΒΟΥ], τἰ 
ἰηἶγα Ἰοσίίαγ. 10}. 12,9. ἈΆΆΘΙΝΙΑ. δᾳ δάριῃ οοὐϊςοὶα οαἰάϊιπιι5, ομϊβδοὸ Ἂς ἰΐασο. [Ἃαἀδχῖὴ ΓΌΓϑιξ 
Παροί ΙΟἢ. 1, 25ὅ. ΡῬᾶσσ, 29---34, ΟἸΟΒΟΙΠΏΠΠ6 ΡΟ 85 ρᾶρίηδθ ΘΆΠΟΠΘ85 ΑἸΠΠΙΟΗΪ ΘΟΙΔΠΠηι5: 
45, ΨΖ, ΨΗ, 06,Ὰ ΡΙΜ, ΡΙΜΆ, ΡΝΊΕ, ΡΜΓ (ἷἰς παμηθυῖβ δὰ νογβ. 16. διρομὶ ἀθ 6 θα). 
ΡμΑ,ς, ΡΜ6, βμ5, ΡΗΘ, 6, ἡ ἴμ οοάϊερ βίρπιο ἰᾳπίιππ, φαρὰ ἰΐᾶ ἕογο ιᾶγοῖ Γ, ἱπάϊοδί! πο 
ΥΘΟΙῸ ἰρ515 ΠΌΠΊΘΥΪΒ Δάβου ΡΟ βδαηξ: ΙῺὰ χαρά ρᾶσρα. 31. οἱ 338. ραυμοία. βἰσηϊβοανηια. Θὰ τα ]0η 6 ᾿ΙΒίο0Ἑ 
ΟΔΠΟΠΘΒ ἴῃ 8]10 οΟαϊΠ6 ποίαγί 0 πηθιηΐηὶ. ῬΘΙΓ Θαβάθιη ρᾶρίπαβ, ααΐθι5 αι ΐάθηι οπιηθ5 το] αἶ86 βου ρα ΓΔ 
ὈΓΪπιΪ ΒΡΘΟΙΙηΪ 5 ΔΟΒοϊναηία., ἰγίδιι5 ἰΔηΐαμι Ἰοοἰβ ΠΠοτᾶθ ἐπ {8165 μα θΘαςα ϑᾶθαπα τ] υδΓ ΠῚ πιδρῊΪ- 
τἀ! ηθῃ ἰδηΐαιπὶ πο δχοθάθηϊθβ. Οδ5 ργδθίθγθα τπ015 1π0] 885 οὐ ἀἴπηιι5. 686 οοηϊοοίαγα πἰὐπηΐαγ. Ρδ. 81. 
(0]. 2. νβ6ῦβ. 26 δαϊαϊμηιι5 [ Ν]]Νη μον ΕῪ, 566 ροίίιβ Ἰορεπάϊμη οοῦ.. ΜΙΝΗΜΟΝΟΘΥΥ: 
δηίε "Μ) οηΐπι ᾿ἰ [6 γὶῖ ἤθβοῖο 4ιᾶθ ογᾶβα οδί. [ἰάθη ν. 27. 501140ὰ Γ ΟΥ ὉΠΟΙ5 ἃ ΠΟΌΙ5. ἰπο]5ἃ χοροῦ 
ΘροΓὰ γϑύθγα Ἰδδὶ μοί, ἰΐομι ν. 38. ΟὙ ἘΓΌ)ΕΙ. Βοϊίχια νειρο [{Π0] εἐ[ὙἹΜΙΝΟΥΚΘΟΤΊῚΝῚ) 
ΘΧ οοηϊοοίαγα δάϑου μοὶ. ΠΙ4θΘ) σοΟἸαμηπαθ ΒΓΪΟΥΒ νΘΓΒ5. 10. 56 δχριομάιβ θπ86. νἱάθν: ἈΟΓΟ 
ΟΥ̓ΙΚΕΙΝΝ ΤΊΤΙΟΙ, ἰΐὰ αἱ ργδοίογιηίβδυμι 50 ΟἹ. Δ΄ ἀκίς ΕἸΝ. Δοσιγαία ἴῃ οαϊϊίοιο 5|6η]- 
Πεαΐαμη οϑὺ Ε βυὺ “1 ροκίϊιπη 65886θ. Εδάθηι ραρίηα 60]. 2. ΥΘΓΒ. 8. ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ΔΗ αι 5810. ΕΠ ΘΓ ΔΓΌΠῚ 
ΠΟΙ] πὶ σΌΠΘΓΒ αἴρηβ ἰπίοσ ΕἸ οἱ ΟΓῚ βυρταβουρίο ΜΝ Άς. οοττοχὶῦ ΕΝ Ά. ἐχ ΕἸ. [Ιἄθ ρὰρ. 82. 
0]. 1. γογ8, 18. ἱπίογ ΟὟ εὐ ΧῸ βυργαβογίρει! ΙΚζΕ!, υἱ ΟὙΚΘΙΧΟ. οἰδοοτγοί, οἷν. 1ὅ, 2ὅ. βου ρύθ 
ἐβί ἈὩΆΆΌΘΙΝΆΑ., υὖὐ βυφτὰ 12, 9. Ῥᾳσ. 84. 60]. 2. νθύϑιιβ 10. τ] ΣῈ} ἴῃ Ἰηοθἀ} ΘνΔΠΪ ; [Δ1η61} ν ΘΒ σία 
11 {ΡΥ ΓΙ] ΟΙΟΥΝΟΊ ΡΑ ΓΙ τ γἂηδ ᾿ποἱ οοίοηΐα ἀβϑβοααΐ 101} νἀ θαι. [0].. 19, 11. ΘΔ Πηὰ5 
ἈΜΝΝΙΩΟΘΕΝ, οᾳ ροΐ5. νἀ ἈΪΝΟΘΕΝΝ κβορία 6556, πἰϑὶ Τοσίθ οογγοοίου! ἀουοίυν (); 
Ἰοοις οηΐπὶ ἸΘΥΪΟΡ γδάθηάο οὔβοισιβ σοι ἰτβ οϑὲ. Ι0ἢ. 20, 17. ῥυῖπηο γϑῦϑι ρᾶρ. 80. νϑϑ ρα Βυρογδιηΐ 
νοοῦπι ᾿ΠΟΡΕΥΟῪ .Ἀ..6. Ιοἱ.. 20, 18. ΜΆΡΙ: εν 97 οὐἰάϊπαβ᾽ πθο θα αὔγαμι Τ᾿ ἂὲ ἊΜ 
κουρίιπη 58 βαΐῖβ Ἰχαθῖ, χαδιπαιδπὶ "δ. ργουΠ]ΠἸὰ5 5ἰ1. Ιο. 20, 25. οἀϊάϊπιι5 [Ε0)}]} ΡΆΙΚΆΜΕΝ: 
᾿ἰ{{ἰογᾶσια θη Εἰ εὐ Ο νάοθαγ πὰ] νοϑι ρα ἀββοχα. λΔοί. 2, 6. ΘΑ Πλ15 ἨἩΓΠΚΟΥΌΙΝ, 4Ζιυδιηαιδ 
Ἰϊζίοταο. ἀποῖβ ἱβοϊαβαθ ΠῸμ. ργῸ οογίς μάθουν ροθδιαῖ, ΡΆΜΠῸ ἰπίτα Αοῖ. 2, 12. Ἰεεῖο “ΤΠἊ}ΘΘΆΘΙ] 
ΡΙῸ 508} ταϊοπθ τηὰ]ίο οογίίοι. οϑύ. [θάθμι οὐ 2, 14. σου ΘΟ Π]0Π 61) ΔΗ 1155] Π] Δ ἸΠΙΟΑΥΠ15: ΟΧ 
ΧἈΑΘΥΛΧΖΟΝΊἝΕΟ απ Δ Ἃς δὐξογρίο ΙΑΧΑΘΥΆΖΟΝΤΓΘΟ οἴβοίιπι 65, 
ἴἴο εχ ΠΆΝ ΓΕ Ὸ κδὐδαϊρίο Ἂς. οχίσα πὰ ἈΓΆΝ ΓΕΟ. Δῶ. 18, 41. βραῦππι μοϑύ 
ΗΜ ΘΡΆΙΟ ΟΧΡΙομάθπι νἱἀοίαν νΟΓΌΪ5 ὙΝΙΦΩΟΝΟΡΙ ΟΙΝΝ (ἰνε -Ο)ἡ. Αοί. 18, 48. οαἰάϊπηιι5 
[Γ ᾿ΟΌΟΟΜΕΙΝΙΝ, χιιοα οἴδί πο ἐδγίπμη, βϑι5 ἰΏ6 ργΟ 0116 οϑί. Αοῦ, 26, 8. ΤΓΙΆΤΤΙΟ ΓΟΙΝ, 
αὖ ἰᾶπὶ οχ οαϊίοπο οἰάσαμθῃ ἢϊ, οοπίπποίιῃ Ἰοσὶζαῦ, πι}}1ὰ ἰπἰογραποίίοηθ ἱμίθυροϑιία. οί. 20, 1]. 
λυ ΤΟΥ βαϊρίαμῃ. εδί, τ δοουγαίο οἀἰάϊηιΒ. Αοἰ. 20, 15. δὰ 5σῃιιη ροϑί [ ΓΙῸ 


ρμοβίτιπι ργοῦδθῖ]. οϑὺ ἴῃ τπδρίπα ἰδπὶ ΔΌΒΕΪΒ50. Δ βου ρίιπη [Ὁ]556 ΔΕ. 


ΧΙΧ 


1. 


ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ 1881 ΝΌΜΕΕΟΒΌΜ ΡΑΠΙΜΡΒΕΣΊΤΑ. 


Οοάοχ οϑί Το] οσπη 88 Του οοΐᾶγαθ, 51 ροβίθ σοι βου ρίασαμι ρα ν β[ 1081 ΒΟα]ΙΠλὙ, αἱ [0]1ἃ 
ἀηῖ6. ΔΏΠΟΒ ἴοο 121116. ροβίαιιϑη ὈΓΙΌΓΘῚ βου ρύσσδμι 010] 81 βροηρία ἀρ] αν βού, δοσοιημηοααίΐα ϑαηΐ. 
ΘΙ ΥΟΙῸ ὈΓΟΥΘΙῚΏ ΒΟΡρΡύθπσαπ ὈΪ ]] Δ 56 αιτηι, [0118 Θαρογθαηΐ 44 [Ὀγηᾶθ ἀιδίου θ. ΡΓῸ ἢὰ 
αἰνογϑιίαία οοαϊοιη., ΔΙ ΓΘ 5. ὈΪΌ]1ΟΙ ΔΙ ΟΥΪ 8. ρα βύϊοὶ., ἀποσ τ] 416 οδάθιηῃ [Ὁ]18 ἃρίᾷ τα] ἀοθοθαιΐ, 
5 ησπα ΠΟ Οἷβ. ὈΠΌΠ1ΟΙ [0114 οἰποίιιηΐ ρδί ϑ.1ο1 πα. Ὀὐἱ ἃιΐομ ἰῃ ρ] ρβοϑιῖ5 ΠΡΌΤῚΒ ἀδὰ νϑηϊῦ, ηΓ ας 
ὁοαοχ ὈΙΌ]1οι5 ἴα δ ραϊγϑθοιμη ἰαχίιπη Δα 5 οδὺ αὖ ὈΥΙΟΥ [ΟἸΟΤ ἢ ΟΥΟ ῬΓΟΥΒΙ5. ΠΟΘ] ΡΘΓΟΘΌΙΙ. 
Οὐδ τοὶ ἰΐὰ τα] οπθη] τϑαάθηηβ, αὖ τππᾶ πα] οθηι5 απ μοὐ βϑι πὴ ρᾶσίηδο ἸΘσοηαὶ αἰ βου]ζαΐο 
Ιαθογθηΐ. Αἴᾳχιθ ααπ οὐἰϑαιιθ [0111] ραρίη οἃ αι ΟἸ σΑΓμ65. αὐ ησοθαῦ ὈΓΟΡΙΟΥ Π]ΔΙΟΓ ΘΙ ΠΟ {{π|- 
ἀἸΠ6 πὶ ῬΑ] ἀἰογος Πἰ 6 Υὰ5. σΟΠΒΡ οἰ ηδ5 ργδορθθαΐ απ ἃ] γὰ ΡΠ5 Ο]πὶ ἰοοία, αιὰ ἀὺ Γ6 ϑργὰ ἰδ Πὶ 
(ἸΧΊ 115. ΠΟ]]Π]ΟΤΘ5. ρᾶσίηδθ αιᾶθ δῦ ΡῈ. τοΐιπὶ οοαΐοθιη Δαποίΐδγο ΘοηβΘηΐδθι1Π) ΟΥΙ. 

Βοϊιη 1. γοοΐϊιμη ραρὶηᾶ 51. οσοπίϊηοῦ ΝΙΙΜ. 1, 1---9: ρῥδΕ Β0101 ΘΟΥ]ο5. [ΓΟ] 2. νουϑιπλ, 7 γϑοΐϊιῃ; ἰΘ οι 
ΑἸ ΠΟ] ΠἸηϊη.1 ῬΔΓΒ. ΘΔΓΏΙΠΠ). 

Ιάδιη νοῦβ. ρᾶσ, ὅ2. οοηίποῦ ΝΙΙΜ. 1, 9---9290; ρΔίΓΙΒΌ1Οἱ Οὐ οἷ5 [0]. 2 γϑοῖ, 7 γϑῦβ. [Ιηΐουίοσα μαρία ΑἰΠΟ]]1ὸ. 

Ε0]. 11. γϑοῖ. ρδρ. 58. οοηεποί ΝΙΙΜ. 1, 20---24; γα β(οἱ Θ06 1615 [0]. 82 γτϑοΐ. 87 ν6 75. 

ΤΙἀ6 1} νϑυβ. μᾶρ. δ4. οοπίηοὶ ΝΌΜ. 1, 24---830; ρα 501οἱ 604. ἔ, 87 γ. 82 ν. Ῥογααδπηὶ αἰ 6116. ΔΙ ΟΑΥΠ ΠῚ. 

ΡΟΙ. ΠῚ. γοοῦ. ρᾶρ. δῦ. οοποῦ ΝΌΜ. 1, 40---46: μι ] 50101 σΟαΙΟ15 [0]. 806. τοοί. 87 γϑυβ. 4015 αΠΠΠῸ116. 

Ι4οιη ν θυ β. ρὰσ. ὅ6 οοπίίηοί ΝΌΜΝ. 1. 46---3: ρΔΕΓ ΒΌ 16] οο0α. ἢ. 87 τ. 86 ν. Ἐχ αΠΠΠΟΠΠπ]β. ῬΑΥΒ ΘΓ ΉΠ ΠΗ. 

ΕῸ]. ΓΝ. τϑοῖ, ρ. 57. οομτποί ΝΙΙΜ. 1. 58---, ὁ; ρα τ Βι1οἱ ο, ἢ 85 τ. 38 ν. Ῥουχαδι ἀπ ῆο]6. Ῥανα οαγηίιιπι. 

Ιάθιη νϑύβιῃ ρᾶρ. ὅ8,. σοπθηοί ΝΙΙ͂Μ. 2. 6---14: γα ΣΙ ΒΈ εἰ σοα ςοἿ5 [0]. 80 ΝΟΥ5. 88 χοροί, δαί5 41 6110. 

Ε0]. Υ.. γοοῖ, Ρ. ὅ9. σομεποί ΝΌΜ. 2, 80---3, 8; ραν] 5016] οοά. ἢ, 88 τ. 86 ν. Ρουαχαδῃ Αἰ 6116. ῬάγΘ. ΑΓ ΏΠΙΠΙ. 

Ιάδιη νϑυβ. ρᾷσ. 60. οοπίποῦ ΝΌΜ. 83, 8---Τ10; ρα 5016] ὁο04. [0]. 88 γε γ8., 80 γϑοῖ. δαίβ. ἀΠΠΈ 6116. 

Γοϊ. Ἱ. τοςῖ. ρα. 61. οσοπίίηοί ΝΌΜ. 8, 10---16; μι 5} οἱ οοα. [0]. δ τοοῦ. 4 νϑυβ. [ηἰουίογα ραν ἀΠΠΟ]]6. 

Ιἀθῃ νϑυβ. ρᾷρ. 62. σοπίϊηοί ΝΙΤΜ. 8, 16--2ὺ; ρδί ΒΌ161 οοά. ἔ, 4 τ. ὅ ν. Εἰχ αἰ Π ΠΠἸΠἷ5. ῬᾺΓΘ. ΘΓ 1. 


Εο]. ΝΠ. γοοῖ, ρᾷσ. 08. σοπίϊποί ΝΙΙΜ. 5, 18---18; ρα τ βοἱ οοά. [0]. 14 τοῦ. 11 νοῦβ. Ῥαββίτῃ ΑΠΠΠ 6116. 


1. υδίέαον αἰδπριδηι αἰ Β]οα]4 {15 σταΔαβ, αὐ μεῖνε ρταάαβ. αἰο] 50 ἀἸΠῖς 116. ἀἴοαπα, βοοιμα! Βα Π5» (ΠῚ 10 


ΤΟΥ ρονάσδηῃ ΟΠ. 116, αὐτί! ἀΠΒΠ ΟΠ] πλαπι. 


ΧΧ 


Ιάθιη υϑῦβ. ρᾶρ. θ4. οοῃίηοῦ ΝΙΤΜ. ὅ, 18---28: ρα τ βύϊοἱ οοα. ἢ. 11 τ. 14 ν. ϑδι [8 αἰ. 1]6. ῬΑΥΘ ΘΑΓΏΠΙΠη. 

ΕῸ]. ὙΠ]. γστροῦ. ρα. 65. οοπίηοί ΝΌΜ. 6, 6---12:; ρΔίΓ 5016] οοά. [0]. 45 γταοΐ. 44 γϑῦβ. Ρϑιιοὶβ Ἰοοὶβ ας 116. 

Ιάθῃὴ Υ6 75. ρᾶρ. 66. σοηἰηοὶ ΝΙΙΜ. 6, 12---18; ρῥΔίΓΙ ΒΌ1οἱ οοα. ἢ, 44 γ. 45 ν. β'8 (15 αἰ ῆς116. ῬΑΓΘ ΟΔΥΠ Πι. 

ΕὉ]. ΙΧ. τοεῖ. ρᾶρ. 67. σοηἰποὺ ΝΙΙΜ. 6, 18---25: ρΔΕΓ ΒΌ1Ο οοα. 1. 175 τ. 78 ν. δι ἀπο 116. Ῥᾶγβ ΘΔΙΠΐ ΠῚ. 

Ιάθ πη Ὑ6 γ5. ρᾶβ. 68. οοηποὺ ΝΌΜ. 6. 26---Τ, ΤΙ ΡΔΕΡΙΒΕΟΙ ὁΟα οἷ5 ἢ. 18 τ. 7 ν. Ῥαββὶπὶ ρουχυδιῃ αἰ" 61]6. 

Ἐρ]. Χ. τοοί. ρᾶσ. 69. οοπίηοί ΝΌΜ. 17, 41---49; μαι] ΒῈ 16] οοα. [0]. 76 τοοΐ. 77 νϑῦβ. Ῥαββϑὶπιὶ βαϊΐ5 ἀΠΠΠ 0116. 

Ιάθιη γϑυβ. ρᾶρ. 70. σοῃθϊηοί ΝΌΜ. 7, 80---60: ρει 501οἱ οοά. ἢ, 177 τ. 16 ν. Ῥοσυαυϑι αΠ 6116. ῬδΥβ σαγηΐ μη). 

ΕἘο]. ΧΙ. τοούσμῃι ρᾶσ. 71. οοηίηοῖ ΝΌΜ. 7, 600---68: ρδί} ]5010] ὁ. ἢ, 48 τ. 41. ν. ὅ8[15 ἀΠῆ0116. ῬΑΥΒ ΘΑΥΉΠΠΙ. 

Ιά6πὶ γογ5. ρᾶρ. 72. οοηίποὶ ΝΌΜ. 1, 69---Τ18 ; ρδιγβυ]οἱ σοα. [0]. 41 τοοῖ. 48 νϑύβ. Εχ ρϑγία αἰ ῆς]]6. 

ΕἘο]. ΧΙ]. τϑοῖ. ρᾶρ. 78. σοηθηοί ΝΌΜ,. 8, 2---9.: ραίγ 5} 6] οοα, ἢ, 0ὅ γ. 72 ν. ϑδδ(15 ἀΠΠ0 116. ῬδΥΒ ΟΑΓΙΏΪΏΠΙ. 

Τάθπι νϑγβ. ρᾶρ. 74. οοπίϊποί ΝΌΜΝ. 8, 9---16; ρδἰ ΒΈ1οἱ οΟα οἷ5 [0]. 72 τϑοῖ, 65 νϑυβ. Εχ ρᾶγία αΠἢς]]6. 

ΕὉ]. ΧΠ]Ὶ. τϑοῖ. ρᾶρ. 75. σομεϊπο ΝΙΪΜ. 11, 8---10; ρδίγ 5616} οοά. [0]. 58 γϑοῖ. 52 γϑύβ. ϑαί[5 ἀΠΠΠ 0116. ὃχ 
Ρᾶγίο ἀΠ ΠΟΙ] τη. ῬΔΥΒ ΘΔΥΠ ΠῚ]. 

Ιἄθτὴ νϑυϑ. ρᾶρ. 76. οΘοπίποί ΝΌΜ. 11, 11--ἸΤ; ΡΑ ΓΙΒΌΟΙ οοα. ἔ, 52 τ. 88 ν. ΑἸϊχιοῦ Ἰοοὶβ. 58{15 ἀΠ{ῆς]]6. 

Εο]. ΧΙΝ. τοοΐϊμῃ ρᾶρ. 77. οοπίηοῦ ΝΌΜ. 11, 11---22; ρδίγ Β(1οἱ σοᾺ. [0]. 74 γροοΐ. 79 γ6Γ8. 

Ι͂ἀδτὴ νϑυϑι ρᾶρ. 78. σοηξποί ΝΜ. 11. 22---27: μδίγ 5 0101 οοά, ἔ. 79 γ. 14 ν. ὅς α1{ῆ01186. ῬΔΥΒ ΟΔΙΠ 1). 

ΕῸ]. ΧΥ. τϑοΐππῃ ρᾶρ. 79. οοηξποὶ ΝΙΝ. 11, 21---88: ρΑΙ ΓΙ ΒΌΟΙ οοα. ἢ 21 τ. 20 ν. ὈηΠῆς116. ῬΑΥΒ σΔΥΠΙΏΠΙ. 

Ι46π| γούβιιη ρᾶρ, 80. οοηἰ ποῖ ΝΌΜ. 11, 838-12. 6; ΡΔΙΡΙΒΕΟΙ ΘΟΟΙΟΙΒ {. 20 Γ. 21 ν. Εχ ρϑιία 5815 αἰ {Π0]]6. 

ΕῸ]. ΧΥΎΙ. γϑοΐιπι ρμᾶρ. 81. οοηϊποῖ ΝΌΜ. 12, 6---14: ρα ΓΒΕ 16ἱ ὁοα. {. 68 τ. 609 ν. Ῥογαιϑηῃ αἰ[ἢ 6116. 

Ιάδιη ν. ρᾶρ. 82. οοπίϊποὶ ΝΤΙΙΜ. 12, 14---18. 11; ῬΔΙΓΙΒΌΟΙ ο. ἢ. 69 τ. 08 ν. Εχ ραγίθ αἰ ῆς0116. ῬΔΓΒ ΔΓ Π]. 

ΕΝ]. ΧΥΠ. τοοΐῃ ρᾶρ. 88. οοη]ηρὲ ΝΙΙΜ. 18, 28---38: ρΑ ΓΙ Β01οἱ ο0α. [0]. 66. τοσοῦ. 71 νΟΥΒΌ 1. 

ΙΔ 1 Υ6 8. ἢ. 84. οοῃθ πρὶ ΝΜ. 18, 34---Ἰ4. 7: ῬΑ ΙΓΙΒΌΙΟΙ οο0α. ἢ, 71 τ. 60 γν. Ῥουααδπὶ αἰ ἢ ς116. ῬΑΥΘ ΟΔΓΒΪ ΠῚ. 

Εο]. ΧΥΠΙ. τ. ρ. 85. οοπίποὶ ΝΌΜ. 14. 1---14: ρα ΓἸ5161 οοα. ἢ, 67 τ. 10 ν. Ῥαγαχιδιη αἢ.116. ῬΔΥΒ ΟΔΥΪ 11]. 

Ιά6πὶ νογ8. ρᾶρ. 86. σοηποί ΝΌΜ. 14, 14--.21; ΡΔΙΓΙΒΌΟΙ ΘΟ ο15 [0]. 70 Γοοΐ. 67 νϑγβ. Ῥδιιοὶβ Ἰοοὶβ α1Πῆ6]]6. 

ΕἘο]. ΧΙΧ. τοοῖ. ραρ. 87. οοπτποεί ΝΌΜ. 14, 21---27.: ΡδΕΓΙΒΈΪΟΙ 6061615 [0]. 84 τοοῦ. 85 γοβ. Εχ ἀΠ ΠΟΙ Πτη15... 
ΠΘΡῚ 86} }01015 ΟΠ ΘΙΏ]Ο]5. 

Ιά6πὶ νογ5. ρᾶρ. 88. οοπίϊποί ΝΤΙΜ. 14, 21---34; ρα τ βίο σοα. [0]. 85 γτροῖ. 84 γϑῦβ. Ρογαιδπὶ Αἰ Πῆ0116. 

ΟΡ αββίπιὶ ΟΠ ΠΟ] π|. ῬΔΥΘ ΟΔΓΏ]ΠΙΙΠ. 

ΕἘῸ]. ΧΧ. τϑοΐππι ρᾶρ. 89. οοπίποί ΝΌΜ. 1, 8---11; μαι 5.16] ο0α. [0]. 22 γϑοί. 19 γθυβ. Ῥϑιιοὶβ 0615 ΑἸΠς]]6. 

Ιάδιῃ υϑυ58. ρᾶσ. 90. οοπτἰποὺ ΝΙΙΜ. 1ὅ, 11---ῶώθ; ρδίγ 5010] ο04. ἢ, 19 τ. 22 ν. Ῥαββίτη αἰ 0116. ῬΔΓΒ ΘΓ ΠΙΆ. 

ΕὉ]. ΧΧΙ. τϑοΐιμι ρᾶρ. 91. οοπε πού ΝΌΜ. 18, 82---839: ΡΟ ἸΒΌΟΙ 0610 15 [0]. 84 γοοί. 89 γ6 15. 

Ιάοτῃ γϑυβιπη ρᾶρ. 92. οοπίηοί ΝΜ. 15, 839---- 16, ὃ; ρΔΕΓΙΒΌΟΙ σΟα]ο15 ΓΟ] πὶ 89 τοοΐμη 84 γθγ8. ῬΟΓΘΊΆΠῚ 
ἀπο Ι16. 564 τηδίογο ρᾶγίθ ἤθη γοϑορίιη. ῬΔΓΒ ΘΓ Ό1η. 

ΕὉ]. ΧΧΙΠ. τοοΐῃ ρᾶρ. 98. οοπεϊποί ΝΤΙΙΜ. 10, ὅ---12:; ρῬα ΓΙ ΒΌ101 ΘΟα]Ο15 ΤΟ] τη 29 γοοΐιη 28 γοβ. θυ ΔΠι 


ἀΠπο 116. οχ ρᾶτίο ἀΠ ΠΟ} ΠΤ. ῬΆΥΘ ΟΑΓΏΪ ΠῚ. 


ΧΧΙ 


Ιάθι γουϑιπῃ ρᾶρ 94. οοπἰποὶ ΝΙΙΜ. 106, 12---18: ρδίγ 5010] οΟα οἷα [0]. 28 νϑυύβ. 29 γϑοί. ἔχ αἱ ΠΟ] ΠΏ15. 
ῬΆΒΒΙῺ ΟΠΘΙηο8 Δ6Π 1081}. 
Εο]. ΧΧΙΠ. τοοίαπ ρᾶρ. 95. οομεϊποί ΝΤΙΜ. 16, 18---26:; ραγδίϊοὶ ο04. [0]. 48 γοοῖ. 40 γΥ5. Ῥδβϑιη αἰΠΠ 0116. 
Ι46πὶ νϑυϑιπὶ ρᾶσ. 96. οομεϊποί ΝΤΙΜ. 16, 26---81: ραιγϑ01οἱ οοά. ἴ. 40 γ. 48 ν. ὈΠ ΠΟΙ] πη. ῬΔΓΒ. ΟΥ̓ ΠΙ ΠῚ. 
Εο]. ΧΧΙΥ. τοοΐαμῃ ρας. 97. οοπίηοί ΝΤΙΜ. 10, 44---50; ραί Ἰ5601οἱ οοαϊοἰπα [0]. 80 τοοί. 78 γνοῦβ. Ὀ1ΠΠ0}]]]πλι1Π|. 
ΕΘ ΟἸἸΘΠλΙΟΟΥ ΠῚ τι511Π|. 
Ι46πι ν. ρᾶρ. 98. οοηϊποὺ ΝΙΙΜ. 10, δ0--- 17, 6; ρδίγ δι1οἱ ς. ἢ, 178 τ. 80 ν. Ῥογαιδι αἰ ἢς 16. ῬΑΓΒ. ΘΑΓΏΪΌΠΙ. 
ΕῸ]. ΧΧΥ. τ. ρᾶσ. 99. οοπηοὺ ΝΙΙΜ. 17, 6---12; ρδί 50[οἱ α. ἴ, 88 τ. 40 ν. Ῥογαιδϑιῃ 61 ᾽ 116. ῬΑΥΒ ΘΓ ΠΗ. 
Ιάθῃι γούϑιμῃ ρᾶρ. 100. σοποϊποί ΝΤΙΙΜ. 117, 12---- 18, 4; ραν βί1οἱ οοα. [0]. 40 το. 88 νοσβ. Ῥαβϑῖμὶ αἰ ἤς1]6, 
ΕἘο]. ΧΧΥ͂Ι. τ. ῥ. 101. σοηποὶ ΝΤΙΜ. 18, 1ὅ---20: μαι 50εἰ ο, ἢ, 27 τ. 80 ν. Ῥρογαυδιη αΑΠΠἢς1]16. ῬΆΓΒ. ΟΔΓΏΠΙΙΙ. 
Ιάοιῃ ν. Ρ. 102. οσοῃξπού ΝΙΙΜ. 18, 20---26: ρδίγ 5. οὶ ο. ἢ, 80 τ. 27 ν. Ῥαογαιδηὶ 41 0116, ραββίπι αΠΠ.1]] τ πη. 
Εο]. ΧΧΎΙΙ. τϑοΐππι ρᾶρ. 108. οοηπεῖ ΝΙΙΜ. 21, 15--29: μαι 5Ὲ101 οοα. ἢ, 20 τ. 81 ν. Ῥαββίῃι 5815 ΑἸΠΠ 116. 
ΤΙᾺ6Γ1η ΥΘΥΘΊΙῚ πα. 104. οοπίποί ΝΙΠΜ. 10, 22---28; ρα τ 511 οοα. [0]. 81 τραί. ῶ0 γοσβ. ογαίαμ ἀΠΠΠ 16. 
Ράβϑιη αΠ ΠΟΙ]. ΡΒ. σΑΓΏΠ 1]. 
ΓΟ]. ΧΧΎΤΙΙ.. γοοῖϊ. ρᾶσ. 105. οσοπίηοί ΝΜ. 22, 80---8ῦ; ρας 01εἰ ὁ. ἢν 0 στ. 8 ν. δ ΠΟ]. ῬΔΓΒ ΠΙΆ 1. 
Ι46πὶ ν 6 γ8. ρᾶρ. 106. οομεποῖ ΝῸΜ. 22, 35---41; ρα. 5010] οΟα οἰ5 ἴ, 8. τ. ὁ ν. 1616. ραγίμ αἸΠ0]]]ΠἸπλυ]η. 
Ροὶ. ΧΧΙΧ. γοοΐαῃῃ ρΡᾶρ. 107. σοη!ποὶ ΝΊΙΜ. 28, 12---18:; ρα ΓΙΒΈΟΙ ΘΟ οἰ5 [0]. 47 γοσῦ, 42 νουϑιπη. 
Ιάθιη Υὑθ 18. ρᾶσ. 108. ὁοηίμοῖ ΝΙΙΜ, 28, 190---Ω27: ρα ΒΕ οἱ οοα. ἢ. 42 τ. 47 ν. ΕΠ ΟΠΠ πη. ῬᾺΓΘ. ΟΡ Π. 
Εο]. ΧΧΧ. σϑοΐαπι ρᾶσ. 109. οομεπού ΝΙΙΜ. 20, ὅ4---61; ρα ΓΙ ΒΌΟΙ ὁ. ἢ 8 τ. 1 ν. ΠΟΙ. ῬΆΓΒ. ΘΓ] Ιη. 
Ι͂ἀθιὴ νϑύβαμ ρᾶσ. 110. οομτποῖ ΝΌΜ. 20, 02----27., 2: γι 5110] ὁ. ἢ 1 τ. 8 ν. ΜαχΙηΔη) ραγΐοῃ {ΠῚ }ΠΠηϊπη. 
ΕῸ]. ΧΧΧΙ. τρϑοΐαῃ ρᾶσ. 111. οσοπίϊηοῦ Νιιη. 27, 2---9; Ῥδί 50161 σού οἷα. [0]. 50 τϑοΐ. 49 νθῦβ. δαί ἀΠῆ0116: 
ΘΧ ρμᾶιίθ αἰΠ0}]]Π]πλιτη. 
Ιάθιη γθύβ ρᾶρ. 112. οοπηηοῦ ΝΙΙΜ. 27, 9---] 5; μαι οἱ ὁ. ἢὶ 49 τ. ὅ6 ν. ῬΡογαιδιὴ αἰ{Π116. ῬΔΥΒ. ΔΓ]. 
Εο]. ΧΧΧΤΙ. γοοίυσμη ρὰρ. 118. οοπίίηοῦ ΝΌΜ. 28, 1---1 4: ρδίΓΙ 510] Θ061015. [0]. ὅ0 γεοΐ. δῦ νϑουβ. Μδρῃὰ 
6Χ ρᾶγία ρογάαδιῃ αΠΠς1]16. 
Ιάθιη γϑύβϑιμ ρᾶρ. 114. οσοηεϊποῦ ΝΊΤΝΜ. 28, 14--29: ρα ΓΕ εὶ ο. ἢ ὅδ σ. ὅθ ν. ὈΠΠΟΙ Πα. Ραν5 οαγηίιηι. 
10]. ΧΧΧΙ͂ΠΙ. τ᾿ ρᾶνσ. 11δ. οοπίηοὺ ΝΌΜ. 28, 22---80; ρδι 5016] ὁ. ἢι 28 γ᾿ 18 ν. ϑδ(5 ἀ{{ῆ 60 1]16. ῬΔΙΒ ΘΑΓΠ 1. 
Τάτ νϑύβιῃ ρᾶσ. 110. οοππηοῦ ΝΌΜ. 28, 81--- 29, 7; μα] 5011 ΘΟΟΙΟ15 [0]. 18 γοοῖ. 28 νοῦβ. δαί5. ἀΠΠΉῸ0]]1ο. 
Ε0]. ΧΧΧΙ͂Ν, γοούῃ ρᾶρ. 117. οοπεηο ΝΜ. 29. 1---18:; ρί 50101 ΘΟ ο5. ἴ, 54 τ. 51 ν. Ῥογάαιαιῃ ἀΠΠΠο]]ο. 
Ιάθηὴ νϑύβαμη ραρίηϑ 118. σοπίποὶ ΝΜ. 29, 18---21: μα ΒΌς1 ΘΟ οἰβ [οἱ]. 61 τοοῖ. 54. νϑῦβ. ΡουαιΔηι 
ΟΣ Π 6116. μά ὁχ αἰ{Π 0 }}}1Π}}8. ῬΔΓΒ ΘΑΓΠΙ ΠΗ. 
Εο]. ΧΧΧΥ. Γ. ρᾶρ. 119. ἐομηοὺ ΝΌΜ. 29, 21----28; ρας Ἰ5.16ἱ ο. ἢ, 81 γ. δᾶ ν. Εχ ἀΠΠ ]ΠἸπ5. ῬΔΥΘ ΘΟ ΓΉΔΠ,. 
Ιάθπὶ νούϑαμ ρᾶρ. 120. ὁοπἰϊηρί ΝΙΪΜ. 29, 28---80:; ρίγ 501οἱ οοα. ἢ. 88 Γ. 81 ν. Ραγίϊη ροσήϊδμι ἀΠῆς]]6. 
ΕῸ]. ΧΧΧΥῚ. γροῦμη ρᾶρίηδ 121. σομεηρὲ ΝΌΜ. 80, 9---Ἰ 4: ρϑ ΓΒ ]οἱ οοα]οἷβ [0]. δ8 τϑοῖ. 68 νοβ. Ῥογαυδιη 


απ. 16, ραγίμη ΑἸ ΠΟΙ ΠῚ πιι. Ῥανκ ογη πηι οὖ νἹἀοίυΓ. 


ΧΧΠ 


Ιάθτὴ νϑυϑαπὶ ρᾶρ. 122. οοπίϊποὶ ΝΙΙΜ. 80, 14--- 31, 4; ρδίγβ01οἱ οΟα 1.18 [0]. 08 γοοΐ. ὅ8 νβῦβ. ϑαίὶ5. ἂί 
ΡΑΥ ΡΟΥαιδιῃ αἰ [ἢς1]6. 
ΕὉ]. ΧΧΧΥΗΙ. τροΐαπι ρᾶρ. 128. οσομεϊποὶ ΝΌΜ. 81, 4---9:; ραίτβεϊο! σΟα]οἷ5. [0]. ὅ9 τϑοῖ. 62 νϑῦβ. Μδρπὰ 
ΘΧ ρᾶγίθ ρούχ|υδιῃ αἰ ῆς]]6. 
Ιά6πὶ γϑυβιιπὶ ρᾶρ. 124. οοηἰηοί ΝΙ͂Μ. 10---17; μαι δίοὶ οοἄ. ἔ, 62 τ. ὅθ ν. ὈΠΗΠΟΙ Ππλπμ. ῬΑΥΒ ΟΑΓΠΪΏΠΙ. 
ΕῸ]. ΧΧΧΎΠΙ. τ΄ Ρ. 125. οοπίποί ΝΙΙΜ. 81, 11---28: ρϑ ΓΙ 5 οἱ ο. ἢ, 57 τ. 64 Υ. Ῥαγαύϑῃ αΠἢ 116. ῬΑΓΘ ΘΑΥΓΠ]η). 
Ιάθπὶ ν. ρᾶρ. 126. οοπίηοί ΝΙΙΜ. 81, 24---830:; ρδίγ βυοἱ 6. ἢ. Θ4 στ. 57 ν. Μδρηδη ρᾶχΐθιῃη ρογχαδη αἰ Πο]]ο. 
ΕΟ]. ΧΧΧΙΧ, τοί. ρᾶρ. 127. οοηϊίποί ΝΊΙΜ. 81, 80---88; ραίγ 5[1οἱ οοά. [0]. 24 τϑοῖ. 17 νϑσῦβ. Ῥαγίϊῃ αἰΠΏς 116. 
Ι46Π] Υ6Υ8. ρᾶρ. 128. οοπίϊηοί ΝΌΜ. 81, 839---48: γί 0101 ο. ἢ, 17 τ. 24. ν. Ῥογααϑιῃ αἰΠ 0116. ῬΆΓΒ σἀΓΠίπηι. 
Εο]. ΧΙ. γοοίαμῃ ρᾶρ. 129. οοπίίηο ΝΙΙΜ. 32, 1---14: μαι ϑύϊοἱ ΘΟ οἷ [0]. 10 γσϑοῖ. 15 νϑοῦβ. ὈΠΉςΟ]6. οχ 
Ρᾶγίθ ρογαιδηῃ ἀΠΉς1]6. 
Ιάθπι γουβτὴ Ρᾶσ. 180. σοηξποὶ ΝΙΙΜ. 82, 14---20; ρΔΙΒΕΟΙ ὁ. ἢ. 15 τ. 10 ν. ΘΜ ΠΟΙ τη πι. ῬΆΓΒ ΘΔΓΠΙΠη. 
ΕῸ]. ΧΙ. τϑοῖ. ρα. 131. σοηηοί ΝΌΜ. 82, 20---27: ραίγβίιοὶ ο. ἢ. 60. τ. 61 ν. δδῖ5 ἀΠΠῆ0116. ῬΑΥΒ σΑΓΠΪΠ]. 
[461] Υ6Υ3. ρᾶρ. 182. σοηίηοὺ ΝΜ. 82, 21---82:; ρδίγ 5010] 604}1018 ἴ. 61 τ. 60 ν. ΑἸ] αιιού Ἰοοἷβ 58ι15 αἰ 6116. 
ΕΟ]. ΧΙ. τ΄ Ρ. 188. οοππηοί ΝΙΙΜ. 82, 832---40: ρμδίγβ1οἱ ὁ. ἢ. 82 γ. 25 ν. Μᾶρμπᾶ 6χ ρᾶχίθ ρουχαδη αἰ 116. 
Ι46πὶ ΥΘΓΒ. ρᾶρ΄. 184. σομίϊηοῦ ΝΌΝ. 82, 40---88, ὅ; μι 5.16] ο04. ἔ. 25 τ. 82 ν. δ (15 ἀ1ΠΠ}116. ῬᾺΓΒ ΘΑΓΠΉ ΤΠ. 
ΕῸ]. ΧΙ... τϑοίαπι ρὰρ. 186. οοπεϊποὶ ΝΌΜ. 85, 8---8; ραἰτβμοἱ οοα οὶπ [0]. 9. τϑοῖ. 16 νϑυβ. ὈΗΠΠΟΙΠἰπιιπη. 
Ῥαββίπι 84} δα] ΟΠ ομοα. Ῥᾶγβ σαγηΐυ πη. 
Ι͂΄θ1 νοβιη ρᾶρ. 136. σοηποῦ ΝΙΙΜ. 85, 9---17; ῥΡδίΓΙ ΒΕ Οἱ ΘΟαΙοΪΒ [0]. 16 γϑοῖ. 9 νθσβ. Μᾶδρῃ 6Χ ρᾶῦΐθ 
ὈΟΙ΄ιᾶπ Αἰ 61]6. 
ΕῸ]. ΧΙΙΝ. τοούιμπη ρᾶρ. 187. οοηίποὶ ΝΌΜ. 860, 6---12; ρα Β.101] οΟΑΪοΙ8 [0]. 12 τροῖ. 18 νϑύῦβ. ϑδίϊβ 
ΟΠ ἢ0116. ραβϑίπη ρουχιδμπὶ αῆς1]6. 
Ιάθτῃ νθύϑιιη μᾶσ. 138. οοπίϊηρί ΝΜ. 86, 12; ραἰγιβθοὶ οοα. [0]. 18 γϑοί. 12 γοσβ. Ῥϑγαυδη αἰ Π 6116. 566 
Δ 1 0115 ΘΠ ΘΙ ο18. αυ]οαα ἃ Βα θβουρίιη οδῦ 88.018 οἰδυιπ οδϑί τγρααϊ τη. ῬδΥΒ ΟΔΓΠΙΠ,. 
Απίδαιπδπη) διιΐθιη δης απ [ςΟχίιπὶ ΓΟΒΘΟΓ 6 ηἋ0 ἀα]θίμη δοσυγαίί5 Υἱἀθϑιηιβ, ὈΓΟΥ ΘΙ 46 81061- 
ΒΟΓΙΡίο ἰοχίι ἀἰοδιηι5. 15. σοΟηθ πρὶ 11061105 ΡΑΓΓΙΒΌΪΟΟΒ Υ 65. ἀῸΟΓΙῚ ὈΓἾ 1115. Οαἶπ15 1110 αιδοαδιη 
(ἀἰδϑιἀογαηίαν, νἱΐδῃ Μαγῖδο Αδργυρίϊδολα οἱ Ζοβίπιαθ ἰγαάϊῖ. [ποὶρὶὺ σοάαχ γυθγ}}}8 5: στήθη χαι μετάδος 
ευχὴς καὶ εὐλογίας τω γέροντι, τὸν θν τον μηδέποτε τοὺς χμαρτολοῦς βδελυσσόμενον. ταῦτα τοῦ ζωσημᾷ, 
σὺν δράχρυσιν (510) λέγοντα, γεγόνασιν τρέχοντες, ἐν τινι τόπω, αιιᾶ6 οοπΐογοηαἃ 5βιηΐ οἴιπ [8 απ86 ἴῃ ΑΟΙΪΒ 
ΘΔΗΟΘΓΟΤΊΠῚ (01). 1. ΑΡΓ}5 ἴῃ ΑΡΡοπα. ρᾶρ. ΧΠ]. βϑεΐ. 11. Ἄχϑιηΐθ Ἰοσιηΐαγ. δ βου ρίυμῃ οϑ [0]. 39. γθυϑο 
Βίος και πολιτία ἤγουν ϑετάνοια τὴς ὁσίᾳς και γενναίας του χυ αμνάδος μαρίας τῆς αἰγυπτίας γενα!λένης πόρνης. 
Βϑοιπηᾶο ἸΙοΉ0 Ἰαρίδιῦ: τοὺ αγίου προσ ἥμων ἴωαννου πρεσ[βυϊτερου δαμασχινου λόγος, εἰς τὸ γενέθλιον 


τῆς δεσποίνης ἡμῶν τῆς αγίας θεοτόχου και αεἴ παρθένου μαριας: αι ΠΟΙΏΪ ἃ ἰηΐαστα 68[,, ΘΟΙΏΡ]ΘΟἴθἢ5 


1. βὺυ ἃ ΠὔγΑΓΙΟ Ργδθίθυι βδιιπὶ ΘΒ. 


ΧΧΠΗΙ 


[0]. 40 γϑοῖ. ἀβατ6 [0]. 66 τοοῦ. δυθδουρία δος δυμῦ: Του ὁσίου αββα Ἰωάννου λόγος, εἰς τὸ γενέθλιον 


,ὔ ’ “ ᾿ ΙΝ . ᾽ τα τὺ ; , 
τῆς αγίχς θεοτόκου χαι αεῖ παρθένου υνχρίας. --- ἥακάριος ὁ νήφων χαὶ παραχαλῶν τὸν χν όπως ελέους 
͵ ν . ΞάΞ ξξξξξβ -----Ξ- : 
τύχη πρὶν χαταλάθει αὐτὸν ὁ πνιγιλὸς τοῦ θανάτου: --- Δόζχ τω πρι χαὶ τῶ υὼ χαὶ τω αγίω πνι:- ΤΟΓΙΪΟ 


Ἰοοὺ 00]. 66 νοῦβὸ δαθθίαγ: Βίος χαι πολιτεῖχ ξενοφώντος καὶ τῆς τούτου γαμετῆς μαρίας χαι των ὑϊῶν 
χυτων, ἀαρχαδίου χαὶ ἴωχννου. Ηδδο [81}}}|8ὸ ΧΟΠΟΡΒΟ 5. νἱΐα ποῦβαπθ ἰηθαἰΐα οϑῦ 564 ράββῖα ἴῃ ΠὈΥῚΒ 
ΒΟΓΡΕ 5 Ἰοσιίαν, αι ἀθ τὰ οἵ. Εαὐτίς. ΒΙΒΠοὕ].. ἀτᾶθο. οἀ. Ηδη]. ἰοιη. Χ. ρᾶρ. 844. Ἰηϊππη 650: Διηγήσατο 
τίς γέρων μέγας λέγων ὅτι ξενοφῶν τις γέγονεν συγχλητικὸς ὕπεο πάσαν εὐπορίαν; ἦν, ὃς ὁ ανὴῤ σπουδαίος 
περι τὰς ἐντολᾶς του θυ. Ἰῃ ἢἤπο ρ]υζὰ ἀοπιἀογαπίαγ ; οχίγοιηᾶ [0]. 88 ὑϑυϑὶ νουθὰ βυηΐῦ: χαὶι ἐπιγνώντες 
προσέπεσαν τοῖς ποσὶν αὐτοῦ χαι ἡπτοῦν ευγῆν, χυτοῖς γαρίσχσθαι: χαὶ μετα τὴν ευχὴν, λέγουσιν τω γέροντι’ 
δια τὸν χν. [ϑί6 βϑοιηάτι5. ΠΟΘΙ ΘΟ 1015 Τοχίαβ φαδης [Δοπτπ|ι8β οἷ, σα] νθ]]πὶ δα ἰδχίιηι [01}11186 
ΤΟΠΔπηΐβ Παιμαβοθηὶ, ἀαθιηδατηοάιμ (ἃ ΠΙὈΤΟῸΒ ᾿η55. ἃ [ωΘασίοη οαἰΐζιι5 δϑῦ;: βαὺ τη 15. δηΐη ρα ἶο ἸοοΙα 
6 ΟΟαΪο6 ΘμαπάἀδηἋα οπί. Τὰ ργὸῸ ἐκ πυρὸς ποθοῦντος 1) σοαϊοο φεῦ ἐκπύρως ποθοῦντος χαὶ σέϑοντος, ῃ70 πῶς 
τὸ πρόσωπόν σου τὸ χαριέν 1θ]ά6Ιη οδῇ πῶς τοῦ προσώπου τὸ γαριέν, δ([ νογῦ)ὰ σὺ ἱερέων χχύχημα ΘΟ6ἋΘΧ 
Δα παροὶ βασιλέων στήριγμα, ἰίθιη δά καὶ ἀεὶ παρθένον Δααϊΐα καὶ μετὰ τόχον παρθένον, θΓῸ τὸ επὶ 
ικητρικαῖς φαινόμενον καὶ φοερὸν ταῖς ἀποστατιχαῖς δυνάμεσιν ὁΟαοχ Ἰδοῦ τὸ ἔτι μητρικαῖς ἀγχάλαις φερόμενον 
καὶ φορερὸν ταῖς ἀποστατ. πάσαις δυνάμεσιν, ΡΓῸ δι ὃν πρὸς ἀρχίφαντον πατέρα προσχγωγὴν ἐσχήκαμεν ΘΟᾺΘΧ 


Α Α 


μιαροῦ δι οὗ τὴν πρὸς τὸν ἀρχίφωτον πατέρα προσχγωγὴν ἐσχήχχμεν. Ναὸ ἀθδιηῦ ᾿π δ βου ρίαχα ΤΙΌΤΤηΔΟ 

ΑΙΟΧΔΠατηδ6, οὖ ἀχχταλήίμπτων [0]. ὅδ νΕΥ50, σύλληψιν [0]. ὅ4 ΥΕ6850, ἴῃ ἰρ815. ΘΟα οἰ 5 ἀπο] 1018 
͵ 

ΒΘΟΌΪΟΥΙΒ. ΔΘΥΪ 5815 Τάχα, Δοίαϊοιῃ ἢ 5 ΒΟ ΡΌΓΆΘ. ΠΟ ᾿ΠΓΘΓΪΟΥΌΠῚ ΒΆΘ0 1110 ΠΟῸμῸ 060. (ὐθίθιιη) 

ΠΟΒ τ) ἱμγθηΐα5 οϑί, απο 50}, ΟΟαθχ ΡδἸπηρϑοδίιδ ΟὙΔΘΟΙΙΒ. Οἰα1π15 ΓΟΟΘΠΓΟΥ βου ρύιγα οἱ ἰρθα ἀγορὰ 

ἰδῃΐδιῃ ΔΗ αι 015. Ἰασάθιῃ αῦθαῖ. Νίμῖγιη ἀηί4111 ΟΥ̓ᾶΘΟῚ οΟαΐο65. ἃ} 1085815 αγϑθοὶβ ρ]θυ 486 πη 

(θιηι πὴ ΓΘΒΟΓΙΌΙ 50] θδηΐ οἴ} ΘΧΟ]Θ νυ Ίβϑοῦ ὩΠ61816 ΒΟΥ ρα 6 ΡΘΠΠ5. 

564 ἴδ) γραἀθαπαάιϊπη οδῦὺ δὰ 10] ΟΟΑ]ς15 ἰοχίθηι. ΠΠ]|1ι8 ἰσιῦαν χαοαυϊὰ διιρογοβῦ, ἃ οἵμπθ δὰ 
Νιπηθγόσιη γα ρου] ηθῦ, οὐ11π|5. ἢ6. ᾿μἰ {11} 6. ἤη15 ἀοϑι ἀγα, Ῥοβδὶβ 0 ΒΌΒΡΙΟΔΥΙ. ἰούμπι 06] 661 
οὀαΐϊι5 δοο ἰταστηθηΐα 5ηῦ ὨΟῚ ΟΟΙΏΡΙΘΧΙΙΠΏ 6556. ὩΪδ1 ΝΟΠΙΘΙΌΓΙΠΙ σι]. Ηδος οομίοείαγα 60 αι 6} 
ράχη δα ϊιναῦιν αιιοὰ ὑπῃάθοϊη) θα γ5Ε16ἱ ὁ 1615 ααδίογῃϊοηιη, αἰϊιι5 ἰδία ᾿παστηθηΐα ἰηβιιηΐ, ὈΥΪΠΏ5 
μπηογιπὶ [ΜῈ ρῥγὰρ 86 ἰοτῖ, ἱππὰ5 ἈΝΕ, [ἴὰ αὐ τηϊπηπι ααδίογηίοηθα υἱρίμε! αιιαίζιον ρουίββα ραΐαμαὶ 
51η0, αἰ], 51 ΟἸημΐα [0118 ΤΌΒΟΙ Ρ ὰ {π||5586 ΡΟΒΔΏ)ι5.. Τη100 9115 4παϊη ΓΟ] απὰπὶ 01] ΝΙΠΠΘΓΟΓΙΙ ΡᾶΥΐΘ. 
οΟΠΕΠ πο λη. Αὖὐ 605 ΟἸ]Π65 ΓΟΒΟΙΡΟ5. [0115 ΠΒ4116 Οἱ Βα Θ ἙΟΟ 15. ΘΟΙΏΡΟΒΙζΟ5. [1556 πὰ ΧΟ ΔΡ116 δύ: 
ἀπ 6. δηΐμι ἰδηΐιπι πο ὁογίαῃ. ἢὐ Πυστη ΝΟΠΊΘγόσιιη ἴῃ σοάΐοο ποΒί Ὸ 50] πὶ βευιρύιμ {ΐπβο. ᾿ΕΟ] ἢ 
ΘηΝ 40 ΟΠ ποΘίι" ΝΠ). 8, 2--- 10. 1 ἸΠΔΙΘΊΠΘ. ΒΙΡΟΥΊΟΤῸ ποΐδιη ᾿αοὺ αιαίθυ 18 ιιαχί (λ2, 161} 
[ο] πὶ Ναμι. 11, 21--- 12, 6. ψιδίογῃ! οἶδ αὐ η{] (ΕΊ οὗ Το] Νιι. 18, 1ὅ---26, φιλο ΓΏ 1 0}}}5 ΒΘΡΌ ΠΩ (7 
όχι γαϊοηθ οοιμραίδία ἀρραᾶγΓοῦ ΡΓΠ1)0 ΝΙΠΙΘΓΟΓ1) [0110 υδίθγ οΠ61 ἰοίλι5 οΟαἰοῖπ ᾿ΠΟΘΡΙ58 6 ΡΥ 11). 
ΒΌΓΘῚ5. ΥΟΥῸ υἰδ οἰβάθη ΠὈΥῚ [Ὁ] ὉΠ} 0 ἰρ5ῖ5. ΘΟ. ἸΙοθ0 ροπδίζιι {ιϊδδο ἁποΙΟΥ 5. ΠΟΙΊΘῺ 


ΒΟ ἼΡΓΠἢ ἰσδία τ] νά θίμγ. 


ΧΧΙΥ 


ΑμΠ αι 5 ΟΥῚΡ ΠΤ ἃ ὑηἃ ΟΠ 8] ογἃ ἴῃ ΓΟΒΟΓθΘηἀ0 σΟαϊο6 Δα] 114 ἰάθι}4 ΠΠΠΠΟρΤΑΡ] ἃ οὐ] 
Ρδσπὰ ΘΟ 0115 ποδίγᾶθ 88. οι ράγα "ἃ ΔΟΟΌΓΔΕ 55:16 ΘΟΧΡΥΠΏΘΙ ἀπ ΟἸγανΐπ5. [ΠΠῸ0 8165 αα θι8 
σοηδίαῦ [ΟΤηΔ6 ἃ ΠΟΘΙ ιι5. αἸΠ{1 8866 }}}} 4 νἱἀ θη ἢ}1}ὰ γὰ αἰ γιιηΐ ἢΪ51 αιιοἃ Δ] φιοὔο5. οχρθιῃΐο 
νοΥϑιι ΟὈ]Οησᾶ6 τοί} 15 ᾿πηιηϊχίδα διιηΐ, 56 αιδηὶ ἰὰ ΓάΓΟ ἤδί, Ὀγο δῦ [Δ 651Π}}}} ΠΟΒίΓΟ, 4110 ΠιΙΒΡ 81), 
Θἴβι Ρ]ΌΓΟ5. νοι. οοδγοίδαία ὁ νὼ Οἰδιιαἀϊιηΐιγ, ἃ Ρ]6ηᾶ ἰουτηὰ τη6018}} ἀἰδοθοδιη οαί. ΟΥἿὮἁ ΡΥ ΠῊΪΒ 
νοῖβ. 9. ΘΆΛΧΆΆΧΟ, ν. 11]. πρὸ, ν. 18. ΙΌΧΥΡΟ, ν. 19. ΕΣΗΝΝΕΓ, ν. 21. ἈΕΓΟΝ ΓΘΟ, 
. 22. ΚΑ ΓΆᾺς, ν. 28. ΙΚἈΓΓΟΙ, ν. 26. ΤΕΡΜΙΚΕΙΓΟ. ὐδείδτιαη οἷ. αιὰθ πὰς ἀθ τ βιιργὰ 
ΑἸχΙλ5 Ρρᾶσ. ΧΙΝ. ἀἋἀα ᾿γαρΡΙΏΘη 5 4ιιδυ ΞΡΘΟΙἰηΪ5. 

ΟΟΙΡ ΘΙ ἀϊᾷ ΒΟΥ ΡΣ 6. ΠΟ 6ἃ ἰδηΐι) αιιᾶθ ἴῃ οΟἸΏηΐθι15 ὈΪΒ]Οσιιπ ΟΟΘΙΟΙ 15. ν6] ΔΗ ΑΙ 5511}15 
ἱπνοιίπηίαν, υὐ ΘΟ, ΙζΟ, ΤΙΝᾺ, ΟΥΝΟΟ, ἌἈΝΟςΟ, ΠΗΡ, ὙὉ, ἸΗᾺᾺ, 564. μαββίπι. θείαι 


αἰϊὰ Δαμ δα σιηΐ. Νοὴ τὰγὸ δπῖπῃ ΚΔ. ΡΟΙ ΟΟΙΏΡΘΠάΐὶ 50] αγ, ἃ6 μ]οσιηαιθ αυϊάθιη Θχθιηΐο 


ΥΘΓΞΙ, τὖὸ ρᾶρ. δῦ Υν6Υ5. 14; 68, 22: θ4, 8: 66, 7; 67, 22: 08, 24: 72, 2: Δ] ΟἿ16 5. νΘΥῸ ΟὐΆ1) 6610 γὙΘΓϑῖι 
60 4τ|ὸ οοἸιπηπα οἰδια ιν, τι 77, 25; 79, 25; 86, 25; 91, 25; 132, 25. 5006 “Γ3..,, ΘΆ., ΜᾺ. 
ΓΙ 5516 66 Πἶδὶ ΘΧοαηΐθ ΥΟΥΒα. ΡΘΓ ΘΟΙΏΡΘΠαΐιπὶ βου ρίδα ϑυηΐ, τὖ 78, 19; 760, 18; 90, 22. 114, 28. ΚΔΟΡΠΙΕ 
ΟΥ οσοηίΓδοίδηῃ [ΟΤηΔ ἢὰραοΐ, τὶ ὅθ, 22: 60, 18 οὐ 24; 083, 7; 607, 2; 70, 7; 11. 14: 14. 20: 106} 5616] 
λυ: γμὰσ. 78. νϑῦϑὶι 1ὅ ἐχθιηίθ. ΒΙ5. ἐοπίγδοδμη ΒΟΥ ρίισδ ἢ) ΡΥΔΘΡΟΒΙΠΟΠΙΒ ΠΡΟς νὰ]: 92, 20 
Θχϑιηΐίβ, οὖ 100, 21 ὀχθιηΐθ, Ῥγδθίβσθα ράϑ811 δχθιιηΐβ νϑῦϑι Ὁ] ΓΠηᾶ6 [ΠΟ γᾺ6 δι ρΓΑβορΡίαθ δυηΐ, υἱὖ 
ἈΚ 18, 8; ΗΟ ἢ 78, 20; ΜΝ 12, 1; Ὺ0 δῦ, 6: ΓΟ 90, 12: ΠΡῸ 88, 11 (νἱάς 
[0 51π|}160)ὲ. ΑἸΙααοίο5. ρϑηυ πια 5 ΒΟ ἴαγ, αὐ 78, 18. ἀρὰ πω 118, 8. τ θοιίᾳψιο 1ἰῦ, 8 
οι ρίιμ οϑύ " μτὸ ἵΜΜΟὼΟ!. Ἡδογυπη νθγῸ ΘΟΙΠΡΘΒΪ ΟΣ) ΟἸηπίτη ἢΪ}1] ἃ σΟα]οἶθι15 δη αι 16 ᾿μ5 1 σΉ]0 1185 
ΔΌΠοΥΓοῖ, ΟΧθ } οδιιβδᾶ ἃ ΘΟ 166. ΟΘΠΘ 518. ΡΌΓΡΙΓΘΟ, {ποϑϑυγῸ ὙἹΒΔΟΡΟΠΘηδἰ5 Οἐδοϑᾶγθαθ ἈΠΟ] ΘΟ ΔΘ, 
ἴῃ 410 ποι Ἰη040 Θδάθιῃ γα θη ογ, 5664. οὔδιη 8118 ρἰασα ϑαηΐ. 

Αοορδηΐαβ πυβαιδπι ροϑίεἱ βαηΐ. Ργδρίου ἂρ ΟΡ ἢ, αθμ οἰαδιθοῦϊ ἃ ΝΒ ΓᾺΩΔῸ, 
ΙΧ, ΓΑΜΆΛΙΗ Σ᾽, ΜΆΔΙΆΜ'᾽, ΙΟΘΆΧΑΡ᾽ ΕΧΙΟΆ Φ᾽, ΕΣ, ΧΕΙΡ᾿, ΠΤΥΡ᾽ 
ΠΟ ΓΆΓΟ ἰΔηηθῃ ἱποοηβίδηϊου Πα θηΐ, αιδηηαιαπι) Π6Γ] ροίαϊδ αὖ΄' Π0η τἰθίαι!6 5815 ἜΡΡΆΤΟΤΟΟ Ῥαββίμι Θ.1Δ}) 
ορ γί τα5. ἱπνθηίταν, οὖ ΑΘ ΠΟρΡοΥ Τούλλοο τῦ, 14; ΙΚΔΟΤ' ΕΒΗΗΆΡΟΟΟΟ 
Τῦ. 19; ἩΗΓΊΆΟΘΕΝΝ 6, 21; ἩΟΟρβΡΙΟΜΟΟ 121, 10; ΎΧΩΡ, 104, 24. ἴ{πππαιὰὸ 
ΒΟΥ 5ἰσπογιιηι, οἵ ΡΟ ΓΟρ ἢ οὐ βρὶ γί η, ἀθίαπα ἴῃ ΘΙ Π]0η6 ποβίγα Θχργαβϑίμηιβ. ΑΡΟΒίγΟΡΙ 5. 4 61 
ἴῃ ἰρ80 οοάϊεα ΕΥἀοτοο- Αὐριβίδμο ἰἰβαιιθ αι] δα ἢπηο Ργοχίηθ δοοοάπμῃΐ ἱπυθηϊδα; ΒΡΊ ΓΙ 5. ὙΘΙῸ ΘΌΠ( 61) 
ἴθ ᾿ποάσῃ ρΡομἰτιΓ ἴῃς ΘΠ αἰ ββ πηῖ5 ΘΟΑΙΟ ΡῚ15. Πλ.}{15,. ΘΧΘΙΠΡ]Ϊ οδιιδδδ ἴῃ ἔγαστηθη 15 ον 6 }}} [ΟΠ ΔΏΠΘΙ 
ογρίδηΐβ. 86 6518 δίθπδ ΒΙΡΟΓ " εὐ Ὑ 5860}6 υἱ βοτὶ Βο]εῦ ροπυῃῦιν, σα ϑιῃο ] δυιεύ ΧἈΕΥΊΤΓΩΟΩΝ, 
ΙΆΊΔΟΓΙΆ, ΙΕρΆ, ΘΥΐᾷδα, ΝᾺ, ΜΟΩΟΥΌΗ. Ι͂η οὐἰοηθ νοΤῸ ἴῃ 8 ἰδηΐξι ΠΟΙ ῚΙ5 
ΟΧΡΙΘΒΒΙΠα5. Φαόγ Γαΐ ἴῃ ἃ ατ}5. ΠΠυγ5 Ππιοίιδί, υὖ φὰγ ἈΙΗΆ, ἈΜΙΟΆΌΛΑ. Οοπίνα 


Εφραιμ ἀῦϑαιθ ρυποῖ 5. βου ρίιι) οϑί. 


ΧΧᾺΥ 


Ιητογραποίϊο ἰΐα Εὖ αὖ μ]ΘΓ 416 ΡῈ Π Οὔ ἸῺ. 8551 ΥὙΘΙῸ οὐϊαπ) ἀϊι0 ν6] {τ18ἃ ρυποΐδ ΡΟΠΔΉΓΙΓ: 
481) ΤῸ] ἴῃ Θαἀσμάο ἰοχίι Αἰ σαηΐο ΟὈΒΟΡν αν 5: Ὡ6Ο ᾿ΙΠ60]Ὰ5. ΡΟ Γ5. ράβ5ηη Δα α 85 ὨΘΟΊΙΘΧΙΙΊ5. 
ἔπι) αι θη μυποΐα ἢ 0] αϑῇ, θη ΟἸΓ]056 αἰζθηαΐηιβ δὰ Ἰἰοοὶ αιιθ) ἰαηρὶ ΑἸ ΥΘΙ 181}: 586 06. ΘΏ]}], 
{πιᾶθ ΘΙ ὈΥΔΠΆΓ1) ΓΟΒΟΓΙΡ ἈΓΠὶ ΓΔΠῸ οπῖ, πὸ ροΐοϑι αι] 6 ἀἰοὶ ΓΙ ΘΠΠΉΠ ΠΏ ΔῈ ἸΠΘΟἾῺ 81) [1 
τρποαξ Ἰοσιπ). ὅθ υἱάθίι" ΒΟΡΡΟΥ ΟΟΟΙΟΙδ ἃ ΡΠ ΠΟΙΪΒ βιπῆηο οἱ ἰ0 αἰδ ὨρΊ ΘΠ 15. ΠΟ 8]16 118 ἢ11556. 
Ργδοίθυθα χοῦ 0015 ηοΐὰ ἰ ΟΓΡΙΠσ 1 ΒΡΟΟ 6 Ὠδού σΟΙΠΙηδ (15. αὖ ΘΠΠ]ΠΟἢ5. Πποδίγαθ ρᾶρ. 09. ΝΕΓΒ. ὅ: 
11. 2 οἵ 25; 120, 15; 1832, ὅ; Ἰἴθιῃη ΟὈβουν ΔΎ Πηϊι5. ΒΟ] ΟΪο αιοὰ γοσδιηι5: 119, 2; 120, 22. 

[ων οί τα οο( οἷ ἀοβπηϊοηα ἀ ]ΐαγο μοπδὶθ αὐσιιπὶ ααϊηΐο ἃ. βοχίο Δ βου; αι] ἀοι ΒΟ χῦ ΡΟ ΕΠ 18 
αι απ! ἀἰχοῦῖη. ἘΕογΐδιβο οὐἹδ αὐ] ΟΧ ΒΟΙΏΪΙΟ ΒΟΥ ΡίΟΥ ΙΒ. δα ἤπθπη ΠΥ] ΝΙΠΠΟΓΟΓΊΠΩῚ ΔΡΡΟΒΙ(0 ἀΘ ΠΏ 185 
αι ὁομο!ιἋαί, Βα βουρύμμη δῦ Θῃ 1} ὁ0. ψὰὶο οὐ λμι5 Ιοοο ποθ ΘΟΟᾺΜΜΟΥΜΟΜΝΆΧΟΥ 
ΟΟΡΙ ΙΟΥ: ΟἸΠ ΙΒ 1041 ποίὰ, αιοὰ 5οίδι), 6χ 1110 8110 ἰδηΐδθ δΔηςα1{815 ΠΟΟΪ66. Ἰηηού; 05 διιΐθιη 
(ἰοοοί οοάϊεθ5. ἰδηΐα ᾿ς γΆγι) ΑἸΟΧΑΠαΥ ΔΓ] ΘΙ] σδη ἃ ΘΟΏΘΡΙΟΊΟΒ. ΠΟ ἃ 50}15 ΟΠ ΠσΎΔΡ ἢ 15 ΑἸΟΧΔΠΑΣΙΠῚΒ 
ΟΧΔΙΓΑΓῚ 5011005 Θ550. 

θα ῦσ Ια πης σοάΐσοιυ θϑάθ α{] ραΐο αι ἰγασιηοηΐα ΝΟΥ Τοβίδι 6), αιὰρ ὈΥΪΠ0 060 ὑγδϑούδΥ 115. 
{{ πε ίδηι οοἴδνα, δος ἢπ6 ΤΟΥ ΤΊ. σΥΔΙΠ Δ Ό665. ΑἸΟχδηάτίηδο γϑαιθηξία, αι8165 δυιηΐ ἈΗΜΥΎΈΤΆΙ 
01. 1. 122, 9; ΘΟΟΘΡΆΚΟΝΊΑ. δῶ, 10: ἙΟΟςΘβᾺς δ4, 2. ΟἌΘΘΡΟΘΥΘΙΝ; 
ΠΕΡΙΡΆΝΙΕις 18, 10; ΓΥΝΝΆΒΙΚΆΑΟΝ 80, το; ΟΥ̓ΧΕΓΤ ἊΣ 102,2; ΘΑΆΘΑΆ ΓΕ εἰ 
ΕΥΕΆΘΑΤΓΕ Νιμ. 12, 4 οἵ 21, 27, τὸ πἰἴγοχιθ 060 ῥδιιοἰβϑῖπ! δοοθάμηῦ. ΠΠΡΥΠ 15. ἸΠΘΠ]ΟΓΆΡ116 
ον Δι Ι 0111} νΟΥΠΟΥΠῚ ΒΔΟΡΊΒΒΠη6. 6] ὨΘΡΊΘῚ γ6] ΒΙΠσΊ]ΔΥΘ 6586, αιοὰ ἰάθη ἴθσα ἢΐ 1 δ {141|15511}15 
ΑἸΟΧΔΒΑΡΙἷξ σοαοῖθιι5. ΕΠιθοαὶ ἤδθο διη: Ε] ΠΟΙΚΕΤΤΗΟΔΟΝ δ. τ; ὩΆΉΘΟΝΝ τῦρ. 10; 
ΟἹ ΠΟΙΚΕΜΙΜΟΘΝΝΟΙ ὅτ, 19: ΕὙΓΙΜΟΕΙΝΟς 66, 21; ΤΠΡΟΝΟΜΘΥΌΆΝ (οοΥΓ. οὐ 
ΘΟἸΡΟΝ.Ὶ 1217, 1; ΕΠΠΡΟΘΝΟΜΘΥΌΆΝ 128, 25: ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΧΝ (ΟΟΥΥ. οϑί 
ΘΤΙΡΟςΦΡ. 18, τὸ; ΕΠΡΟΘΟΡΗ ΓΘΥΟΆΝ τ, 38: ΕἸΚΟΙΜΗΤ ἈΠ 08, 4; 
ΤΆἈᾺΡΟΒΗΙΚΑΟς θ8, ὃ. 

Τοχίιβ αὐ πος ΟΟΟΪς6 οΟμ Θ΄, αιδηΐα ἸΘΟΙΙΟΠΙΒ ᾿οπιίαία οἷζ, 6χ ΔΊΙΟΥΒ οαρ]6. οἴ αιδί(ιιοι" 
ΔΓ 5511118. ΠΟΤῚ. ΠΟΣῚ ΝΙΠΏΘΓΌΓΙΙ) σΟΟ οἰ ι15 σοΙηραγαΐο ρογϑρίοαθπη ἢϊ. [Ιἢ ὉΠΙνΟΥΒη ΟΟἋ 161 ΠΟΒίΤΟ 
ΠΟΥ σῇ ὅπηὶ ΑἸΘΧΔΠ Τη0 απδιη οἰπὶ ἰΘχίι ὙΔΙΟΔΠΟ ΟΟΠΒ6η510θ.ἁ Ηδθοῦὺ ΥΘΥῸ οὐ] βαὺ π}1}8 αιᾶ6 1ὴ 
ἢθι Ὁ ΠΟΥ] ΘΟ ΠΟ ῚΒ. ἢ 4110 1110 ὁοα ἴσο. ᾿ἰμνθ ηΐγ, ἘΧΘΙΏΡΙΠ οδιιβδα Ναη). 14, 28. μαροῦ Ὧν ὠμοσα 
τοῖς πατρσιν σου, ΟΘΙΘΙΒ. ΟΠ 15 χυτῶν θΓῸ σὸν {π0Ὴ 115. ὨΪ51 ἀ0 ἃ ἀΠ18 ὑμῶν ποῦ! Γ. [Ις}61ὴ 31, 10. 
θοῦ ἐνεχεν ὑξελφεγωρ, αιὰθ ΠΟΙΉΣΠΪ5 ΟΠ, 2, 8 οἱ ὅ. αθϊαια οαϊΐα, ᾿ιος Ἰο60 ἃρια ππηὶ ΟΥ̓ ΘΠΘΙῚ 
ἰν ΘΙ Ἱ νἹἀοίασ; νι] σαύμ!η ΘΠ δϑῦ φογωρ. [ἴθι 88, 8 οὐ ὅ. παροὺ ἰηἰογργοΐθ Οὐρίο 5010 50010 ρχ!ασση 
ΡΙῸ ρχμιξσση,. 

Ργδοίογοα {Γ10 115 ΙΧ ΓΘΌῚΙ5. ΟΟΟΘΧ 1Π5]ΡῺ15 θ5ῖ. ΡΥΪΠΊῸ ΘηἷπΠ] οαρ᾽ζα πηδΔ4116 ΡΆΒΒ]1ὴ 
ΑΘ Π] Θ ἢ ἃ 1] ΤΠΔΥΡΊΠ6. ποίδης}", ἀΙΙΟΤ ποιιίγα 1ΔΠπ| 8|1πη 6 ἰπηοίιι586. ρΡαΐο. ΟΡΡογίιιηθ δοοαϊῦ εἱ 


ΟΡ 1 {111 ΘΠ ὕι}}) ΟΧΕΓΘΙΪ (Υἱ6 Ἰηΐγα ηοίλιη δὰ ρᾷρ. 1317.) ΘῈ ΡΟΓΒΙ ὨπΠ]6 11. [6 ]]6ρΊ ΙΓ Π46 


ΧΧΥῚΙ 


ἰοΐμμη Νιμηθγόγιπ) ᾿ἰγη ἴῃ οδρὶα ἀποθηΐα οἱ βαρίθιῃ αἰνίϑιιη 6556: 411] ΠΙΠΊΟΓΙΙΒ 515 ἃ 60 αἰ Ποτί. 
4ιθιὴ οοάθχ ΟΟἸ5]1η. 1. οχθοῖ. Ηπΐι8 Θηΐπὴ ἀ6 οδρ 15 ΟΟΡΙ056 ΘΧΡΟ θη Μομίοία!οοηΐι5. ἴῃ ΒΙ]ΠΟΊΗ. 
ΟΟἸ511η. ρᾶα. 18 οὐ 544. ἀοοοί Ροὺ Νιπηθιογυχη ΠΙὈΓαΠη ΑἸ Ρ] 1 ΟΘτὴ ἴῃ οδρὶΐα ἰδία] 0ΠῈ 61) ὨΔΌΘΥΙ, ἃ] ΓΆ]η 
ὀἀριχη αἰϊηαιδρίηΐα ὑχιη., ΘΓ αὐϊηαπδρίηΐα οὐ πη15. [ἢ ἰρ88 νϑῸ διηζ αι τ6 ΟἾ ΓΙ ΒΕΔ ΥΘΙη0- 
Ὀ55]ηΔ 51η911105 ῬαΘηΐδίθι ἢ] ΠΡΓῸΒ ΡΥ ΘΥ δία: 16 5ΔΟΥῚ ΟΟΟΪΟΪΒ 81105 ἴῃ σαρίΐα ΑἸΥΑΙ 50} 105 6556. (6515. οδί 
Ρ͵ΙΔΘ οοἰο 5 Του 1] Δ). Οἴαλτι5. ἰὴ ΘΧΘΙΡ] ΓΙ 6. ΝΙΠΠΘΓΟΥη. οαρία μδυαῦαΐς ορηζιπ) ἴθ αυδαγαστηία. 
Φυδα 6η]π ἴῃ ΟΠ] ΟΙ 115 ΠΟΒΕΡ5. ΟΡ. 80. νογβ. 80 οὐ 5644. Ἰδριηῦι., 115. 116 Ῥυδαροηϊῦ ὨΙΠΏΘ ΓΙ) ΟΡ 5 
ΡᾺΖ (187). 16] ἃ 41.186 γογϑιι 16 οὐ 5644. ργδθοθάπηΐ, ΘΔ 118 ΡᾺ5 (136) αβκὸ ἀϊοϊξ. γιὰ οΙοσ ἃ 
Μοβδϊοᾶβ ἃ (ὐοἰοϊοσγίο δα 5 ἴῃ Μομιμηθηΐοῦ. ἘΘΟ]65. αγδθς, ἴοι 1. ρᾶρ. 26 οὐ 24. θιδὲ δὲ οδρ ίὰ 
Τογα 18 }}} ΠΟΘΙΓΙ ΟΟΟΪΟΙΒ δῖ Ιητ]00 ῬΓΟΡΙΙ5. απϑιη (ΟΟΙΒ]ΠΙΔῺΙ ΔΟΟΘᾺΘΓῈ ἰῃ Ρῥχοιηῖι θα. Νραιθ ἸΏ 
ποίου οοαθχ οἱ ΟΟΙ 5] η]Δηι15 Δυσιμηθηίογιη ποίδίίοθ, αι οὐϊδι 1116 ἱπδίσηὶβ Θαί, ἴηνίροὴ Εἰ Βοτιηΐ. 
Ηοο ΘΧΘΙΏΡΙΙΒ δ απο ῬΓΟΌΔΌΙΠ.ΙΙ5. ἈὈῚ ΡΓῸ ΓΘ ῃδίϑ ᾿ηᾶρσῃδ τοἰγ] 8416. 5 ΠΠπίοὸ οί. [ἃ δά Νιμῃ. 7, 2. 
ἴῃ ΠΟΒΙΓΟ ΟΟαἴ66 (ν46 ρμᾶρ. 608.) ποίδίιγ: τὰ δωρα τῶν ἀρχοντων, ἰῃ Οοἰδιηἴδηο (νἰ 6 Μομ, 1]. 1. ρᾶρ. 19. 
5 0): περι τῶν δωρων ὧν προσηνεγχαν οἱ β΄ ἄρχοντες. [6 δὰ Νιμη. 8, ὅ. ἴῃ ποϑίγο οοάΐοςο (ν146 μᾶς. 73.): 
περι τοῦ χγνίσμου τῶν λευίτων, ἴῃ (ΙΒ 1180 (Υἱ46 1]. 1. 510 τχ΄): ἀφορισιλος τῶν λευίιτων εἰς τὸ λειτουργεῖν 
κυριω. [{61ὴ δ Νιχη. 11, 16. 1) ΠΟΒΕΓΟ ΟΟΟΪ66 (ΥἹὰ6 ρᾶρ. 78 511}}}} οὐτὴ ποίϑ δ δα] ΡΔΡΊΏΔ1η): περι τῶν 
ο πρεσβυτερὼν αἀπτομενων πνευλα, ἴῃ ΟΟἾ511η. (Υἱά6 1]. 1. 50 ι..); περι ο΄ πρεσθυτερὼν τῶν προφητευσαντων. 

Ταμη νΟΓῸ ποί}}}}}}5 δῦ 50] ΟΠ ΟΓᾺΠῚ ὨΠΠΊΘΥΒ ἰῃ ἤπο Πθγὶ δαάϊίαβ, σαϊιβιηοαϊ ποίδθ 'ῃ 511} }Π1|}0 15 
οἴου 5 Τοβίδιηθηξ ΘΟ οἰ 15 ΡΟΥΖ ΔΙ) ΓγΔΘ βιιηΐ. Ἐδύ δυο ὨΠΠΠΘΙΊΙΒ ᾽" φλϑ, ἱ. 6. 885. [1η ΘΟ]ΘΟΓΙ 
ΒΕ ΟΠ οΙηογα ΟΟΑ 1615 ΘΡΙβ ]αῦη Ῥϑυμᾶγυση ΟἸΔΙΓΟΙηΟἢ 811 ὙΘΥΒῚΒ. οι ΌΤΙ ππππογαμνγ 1ΠΠ0 0]1,: νἱθ 
((οἀ. ΟἸδγομη. ἃ τη6 6610] ρᾶρ. 4θ8. 

Ὀ6ηΪ4ι6. αἰιδηὴ ΓΟ ἰδ 5ῈΡΓὰ (οι σι 5. 18. 4τ|1 ΘΟἀσΟΙ ΒΟΥΡΒ1 δ ΠΟΙ6 δὰ 8δἃ ΟΔΙ ΘΙ [1ὈΓ] 
Νυμιογοόσαπι ἀρροϑ: ΘΟΟΘΧΜΝΜΟΥΜΟΝΆΧΟΥ ΓΕΡΓΙΟῪ. θυ ᾳυΐβ. βιουῖδ, Δοσιιγαι8 
᾿ηἀδρδίιμη 1ΓῚ ΒΡΟΙΌ, αιδιηαιδη πἰ41|6 αιιοὰ σαπδιῦ ΠΟΙΏΘῺ ΙΩΟΏΔΟΙ18 ΟἿ ΓΙ Β018}}15 5815 Ρ]ΔΟΊ 556. οοΟηδίδί. 

ΒοΙαιπὶ οϑῦ αἱ, ΠΠπβύγαϊ 1 ααϊθι5 ΟΧΡΙ ΠΟΘ. γ6] ΘΔ] 06 γα] Δα αἰ θη 0 ΟΡῸΒ 6556 ὙΠ ΘΔ ΙΙΓ, 
Βηστα5 ΘαἸ ΟἢΪΒ ποβίγαθ ρᾶρΊ ΔΒ ΡΟΓΟΘΗΒΘΔΙΠΙΒ. 

Ῥαρ. δὅ2. ν. 17. εδὲ ΕἸΤΙΟΙ(ΚΕΤΤΗΟΆΝΟΝΙ, ν. 28 ΕἸΤΕΟΙΚΕΤΤΉΟΆΑΟΝ : δυμάσῃ ἰῃ πιράϊιηι 
βου ρα ρᾶβδίιη ναγίδί; αὐ ἰηἴτα ρᾶρρ. 071 οὐ ὅ8. υῖ5 ΕἸ ΠΠΟΙΚΕΜΙΜΕΝΝΟΙ, ρμοβὺ νοῦὸ ἰάθη 6} 
ΕἸΤΤΕΟΙΚΟΜΜΜΜΕΝΟΟΙ ερίωμῃ εβῦ; [ἴθ ρᾶρ. 66. νεγβ. 21. ΕὙΓΙΊΜΕΙΝΟΟ, δ[νὶ νογο βδθρίῃϑ 
ΗΥὙΥΓΜΘΙΝΟΟ. Ρσ. ὅδ. ν. 19. ἰὔα ῬΓΌΓΒΙΙΒ. ΒΟΥ ρίιπι οδῦ, ἤθο δάοδβί οουτθοίίο. Ρὰρ. ὅδ. ν. 18. 
1 ἈΡΟΕΒΆΑΧΆΟΝ.ΤΈΕς: 516, οἸηἶθ50 ΝΜ. Ῥὰᾶρ. δ9. ἀρδϑοιζι5 ΒΌ1 ΠΙΠΠΘΙῸΒ ἴῃ ΤΠ σπὸ μοβὶίοβ: Κ Ἂς 
μα νοῦβ. 7; ἱΚΕὶ δὰ νοῦβ. 18. Ῥᾷσ. 60. νοσβ. 1. ΕΙἸΆΘΙΜΙΜΕΝΝΟἝΟΙ: εἰς. Ἰρίάθ ν. 19. φγλλς: 
ΒΌΡΘΙ ΒΟ ρίιαη. ἃ οοΥγθοίοσγα νἱ θα 6556 Ἰζδς, εὐ βογοί φγλᾶκλς, Ῥαρ. 62. ν. 18. 1ἃ αἱ ΘΟ] ΑἸ Π.Ὲ5 
Βα ΡΟΙΒου ρέῃ οί ΕΠ. Ιθ]άθηι νοῦϑιι 22. βχθαηῖθ τόνοσα οϑύ Π]ΟἸΚΕῚ; βϑαυιῃῦιγ γ 610 νόγϑιι 28. αποιηδά- 
᾿ποάτιπι ροβῖθᾶ 58 {15 ἀϑϑθοιξιϑ παῖ] νἱάοον: ΜΗ (θὰ ΓΙ ᾳιοά ὀχβρθοίαγο ρούπογ 5) ΚΑ ΕΟΙΚΆΓ ΕΔ. 


ΧΧΥΠ 
Νω 


ἈΥΜΜΊΑ. οἰῶ; ἴαπι βοφιπηΐηῦ 4ιδ8 οἰ αΐπηι5. Ῥαρ. 68. ν. 4 οἱ 5864. [οστηδθ ρϑυίβοι! οτπῃΐῃο βιπὺ τ 
βαἸαίμι5. ΠΡ] θη ν. 21. βιιρευβουρίαπι δ " αἱ βαἀἰάϊπηιβ. Ῥαα. θ4. ν. 6. ἰεξεν ἈΥΓΟῪ ει Κλ 
Ἀ.56ΕΙ Ρἰαγα ἱποισία ΠΥΡῚ Θχο ἀθγιηΐ. Ῥὰρ. 05. Υ. 11]. ΗΔ. βὶς αὐ οαἰΐαπι οδῦ, ΤΟ άθιη ν. 14. Δάβου ρίι8 
ΥἹἀΘἴα ΠΙΠΊΘΙΊΒ., 564. ΠῸῚ 8815 ἀρραγθῦ; οοπίοοοτῃ ΜΕ. Ῥβα. 61. ν. 14. ΑὙΓ ΓῸ}: 516. Ῥαᾶρ. 71. 
γ. 2. Ιοροὸ ΓΆΔ ΕΙΟΌΝΜΙ, ποιὰ εὐ τοῖα ἰηΐγᾶ νοῦβ. 1θ. βοσρίιιη οδἱ ΓΆΔ ΘΟ. Ιθἱάοπι ν. 11. ἘῸ 
ιὖ φαἰἀἰπηι5 βῖρτα ΠἸ]ηθᾶπι οϑῦ. Ραρ. 74. ν. 22. ἈΤΤΟ ΟΙΜΕΝΙΕΟΙ: δὰ υἱὐ οαἰϊίιχη εδ5ι. δ άθηι ν. 24. Ὁ! 
5006 Ὑ 548[15. τηϊμυΐδιη, ἴδιμθη ΥὙΘΙῸ τΠΟ 8161 ΤΟγμηᾶπη μᾶρεί. Ῥαρ. 7. ν. 7. ποῦ ΟἸΚΓΥ Ἀ]Ο, βὰ 
ΟἸΚΥᾺ( )0 εἀοτοὸ ἀθθθρθαπιιβ. [ἴον Ἂς, οαΐπι εὐ Ὁ ϑρδίίιπη το] οίιιπι δὲ ὑγορίου πποιηθτϑηδθ νἰξιιΠ|. 
θ]άδιη ν. 15. ἈΆΗΘΟΙΝΝ: 8ϊς, ἴθ ΕἸΤΙΟΥΝ ν. 11. Ῥαρ. 16. νυ. 1. ( Ἣν» ἴῃ ἸΠΔ ΡΠ 6 
δἰ σπ Ποαΐ σημειίωσαι. Ὑογϑι 19. ΙΚ υἱ οαἀϊάϊπηιι8 οχίγα ᾿]ηθᾶπη ΟΟἸ]ο Δίαη Θϑῖ, αι] 1181}} πιὰ] πὸ 
ΘΔ6 ΠῚ οἴη ἰσχύι. ὁδί. Ρὰᾶρ. 78. ἃγριχμηθηΐαμπη ἴῃ ᾿ηᾶγσίπο δα βου ρίιμ ἰθούι 4} {Π }ΠΠἸπλὰπΔ ΟῚ 54[15 τϑοίθ 
Θά ϊηιι5; Ῥούϊιι5. Θμΐμ. ἴῃς ᾿ππς πποάμπι βοτρίπ. ὁκ88 νἱἀοίαγ: ΤΤΟΡΙΓΟΝ ΟΠΡΕΟΒΥῪ 

ῬΟΡΩΝΆΤΙ ΤΟΜΕΝΝΩΩΝ ΤΠΙΝΘΥΜΆ.. Νιχαθιιβ 41 ργϑθοθαϊῦ Ρ]θπὸ βίο ΠδῦΘΓῸ 
νά: ΟἿς. ΨΝνώθα 16. Ε αἱ οὐἰάϊιηιι5. βαργα Πἰποαπὴ οϑί. Ρὰρ. 79. ν. 16. ἈΠΙΧΥ οὐ ν. 21: 
ΕΥ̓́ΥΞεΝ: ἰΐα οοὗθχ. Ῥὰᾶσ, 80. ΘΙ ΓΔΠἃ Π]ΔΓΡΊ8 ΟΧΘδἃ οδῦ: ἱη46 οἵ ὨΠΠΏΘΓΙΞ ΡΟΙΠ αὐἱ δά 
ΕΟἸΙΆΡΟς Ρουποραῦ οὐ ὁ αιδὸ ἈΦ ΡΟΔΙΝ ργαθοθββογιιηῖ, ΒΌΡΟΥ ΓΝ νἱἀοηίαγ Πἰογὰὸ 
ἈΔΑ βυρογοθβο, υά ΠΟΡΆΧΙ ἈΟΆΧΆΡΟΟΥΝ εἴς. βευρίαμῃ ἔι͵586. οοπίοοοτίμι. Οοἴθγαηι 
Δ ἰμϑο]θηΐθ σΟΙΒ ΓΟ Ο6 ἢ κατὰ μωυσὴν ΘΟΙΪΟΥΤΙ ροίοδί Κι ηθἴππὶ ΘΔ Π5. χε ἴῃ (151. ἐο0α. (Ἰ(6 
ἂρ Μομί. 1. 1. Ρ. 19.) δουρίαμη. ἴὰῺ ἰὴ τηοάϊη: περι τῆς ἐπαναστασεως τῆς χατὰ μωυ σὴν παρὰ 
τῆς κορε συναγωγῆς. ὕοῖθι 9. ἈΙΘΙΟΙ ΠΟΗ: 8ιϊο; Ἰΐαα ν. 106. ΙΑ αὶ πος ριποίο, οἱ ν. 24, 
ΠΡΟΟΛΧῪ ΟΟὉ, ῬΡαρ. 82. ν. 2]. ΙΕΦῬοοΟΝνη: 510; ἰΐβιῃ γν. 28. υἱΒ Ὑ]Ό ΓΟ, Ῥαρίμδ 88. ἔΔοΒΙ π}Π| 
αιοα ἀϊοιπί οχριθϑϑὰ θοῦ. Ρὰρ. 84. ν. 10 54. 8. οοάδχ μαροΐ, Ε} ροβιίο 015. ογϑι 17. [ΨΚ πὶ δα! αἴ ηλι5 
ΦΙΒΘΥΒΟΥΙΡ ΠῚ 651. Ῥᾷαρ. δῦ. αι νΟΓΒΙ 5. 2. 4. ὅ. 9. 10. χΠ615 ΠΟ] 51}}}115.,. ΠΟῚ ὈΓΟΥΒῚΙ5. ΡΟΙΙΘυὗ, 5οἀ 
[Δηὔιπι 0 ἰΟΟῚ ροβϑιηΐί. ὙΌΓΒιὶ ΥΟ7Ὸ 14. ᾿ἰαγτὰ6 1} ὀχοβὰθ βιιηῖ. Ῥὰρ. 80. ν. 10. οἄσγρ ἀΘ Θ ΆΙηι8 
ΟΘΔΑΙΚΝΕΙΟΆΓΆΓΕΙΙΜ. Μαῖὸ ργδοίογηίβιιηι ΚΚΙΜ. Ῥὰρ. 87. ν. 4. ΘΠΠΕΙΡΆΟΦΟΝ: δἷς. 
γοῦθι 14. Πἰίαγαο ΕΝ οὐπὴ ρᾶγίθ ἃγριπηθηΐ [ἢ ἸΠΔΙΡΊΏΘ ΒΟΥ ΡΟ ΘΠ χη οχοϑὰ ἀθρογαϊΐδθ διηί. 
Ρὰρ. 89. ν. 4. ᾿ῦγαγ5 “ΓΕ ρεαθίογιηϊδιῖ, αὖ ραἸάπηι5. γοσγϑι ὅ. ΟΙΝΝΟΓ: 8ιϊςο; τίαπὶ ν. 14. ΕΓ 
ΤΟΝ ΔῊΝ, οἱ ν. 21. ΕΙΟΙ ΠΟΙΝῊΝ. Ρδ. 92. ἀγριιπηδηζι δοοιγα ἰββίπιθ Θαἀ ἀἰ118. ΠΌΤΟΥ 
[κπ|5 ρασίηαθ ΡΔΓΒ ἰπ46 ἃ νϑϑιι 11. 1}}} σι ρουβου ρα μδῦθὺ οἱ ϑἰῆθ τάσδ ΑἸ βου! αΐα ἸοσῚ γμοίζορί. 
Ρὰρ. 90. ν. 1. φϑηλοϑὰ: 810. Ραρ. 96. γ. 8. ἴῃ ἑεοαΐοςα δὲ ΟὙΝΑΙ ΠΟΆΘΟΘΗ, ἰὰ εὐ 
ΡΟΣ ἱπαιγίαιη Πγὰγ!] Εἰ οἱ ΗἹ ἰτδῃβροβίία νἱἀθαηΐιν), Οοτγοοῦμη π0 ὁπ. δοῖθι 14. ΜΆ, σ“06. 
᾿ηθαιη οϑύ. Ρὰρ. 97. γν. 28. ΓΗΝΘΥΡᾺΑ: οἷς. Ρὰᾷρ. 99. δ( νΘΥΒΙΙΠῚ 13. δ ροϑί τὶ ὨΙΠΠΘΓΊΜ Ρ 
ἀδδθοιξιβ. βίη. Ἄοῦδα 18. ΕΑΝ: 5ἱς. Ῥὰρ. 100. ν. ὅ. ΗΙΜ: υἱ 5ιργὰ μ. 70. Εογίαββο. δοάθι ἰσθὺ 
Δἀβουθῦι5. οϑὺ ΠΟ ΓΒ; 564 ΡΙΟρΡίοΙ ἥσυχα οἱ ᾿}ΟΥᾺ5 ΒῈΡΟΥΒΟΥΙ 5. ΠΟ ἂρρδᾶοῖ. Ῥὰρ. 10]. ν. 18. 


ΥΉλΟοΝ: 5... Ρὰρ. 102. ν. 2. ΟὙ Χ: 56. Ρυΐον μᾶγβ νουβὰ5 24. 510 Ἔχρ!ομάδ οδε ΚΓ ΟΙΟ 


ΧΧΥΠΠΙ 


ἈΜΦΥ ΓΑΙ; ομοιίοῖβ θηἰπὶ ἰμἢιι518. βου ρὕατα 58.015 ραΐθθαί, Ελχθιιῃΐθ ὙΘΥῸ Ὑθυϑιι βοαι θη! 4616 Ὑ 76}. 
Ῥαρ. 1038. ν. 8. ΑὙΓΤῸΙΝΝ: 5(ο; ἰΐοπι νοβ. 28. ΕἸΚ ΙΧ ΜΟΜΜΕΙ͂Ν. Ρᾶρ. 106. νεῖβ. 21. 
ΕΤΤΙΟ ΓΆΙΜΗΝΜ: 89. Ῥαρ. 106. ποίδ ἸΘοίϊοπ 5 φγλλαξωλάληολι ᾿ς γῖβ. Ρ8}}10 
στδο ονῖθυβ δουρί οϑῦ, 564 0515 ὈΓΠΠΏΔΘ Π8}}1158 0556 ροίοϑί. Ρδρ. 107. ν. 14. Εἰ ὀχϑϑιιὴ βδί. Ῥδς. 108. 
Ιασ8 ΜΟΝΟΙΚΟΘΡΆΓΓΟΚΟ (απ Ἀν, πο (4}). [Ιὰ γνϑγοὸ αιοὰ 5βϑαυίθαν οπμῃίπο ΑΛ Ἵ 16) εβ86 


νον. Ρᾷρ. 110. δηΐα ν. 18. οδριυΐ ΡΣΒ ποίδϊιπη 6556 ΥὙἹα οί! γ, αἰιϑιη]ια ΠΟῚ 54115 1Ιατ6΄. [ΙὈ]661}] 


ν. 14. τηθ 610 ΠΟΙ γδηδ αἰβοὶβθα οδί. Ῥδρ. 111. ν. 22. ΕΗ αὖ δαἰαΐπηι5 ϑιιργὰ ΠΙηπσδτὰ μοβίίιη οϑῖ. Ρὰνσ. 112. 
ν. 9. ΓΟΥ ΓΟ ΓΟ: 56. Ραρ. 118. ν. 9. ΔΕΙΚΆΓΆΟ: 5... Ῥαρ. 114. νν. 12 εἱ 18. ΠὈγαγίιιπὶ 
ὈΙυγα ΡΓΔοίθυ 5.556. ἴῃ ργοιηΐι οί. ὕόοσθα 28. ὀχϑιηίθ ροσὲ ΑΙΜΙ͂ΝΕ) π]}}} δααϊδαπι οϑὲ. Ῥαρ. 11. 
ν. 171. ΟΥὙΌΜΗΗΙΝ: ἰἰθγασίυβ νἱάος ΘΎῪῸΟΙΔΟΙ͂Ν βουρύαγιβ ἤιῖ586. Εογίδββθ ἰρ58 βίδιπι ογαβὶ 
ῪὙ΄. ἰδοίο Ὁ εχ Θ. Ραρ. 116. ν. 21. ΓΌΓΒΙΙΒ. ΠΟΙ] οχοίαϊς, Ῥὰρ. 117. ν. 22. Ι«ΘΤΤ ΕΆ.: εἰς. 
Ῥᾷρ. 121. δᾶ ν. 7. ἴῃ ΠΙΔΙΡΊΠΘ ΠΙΙΠΠΘΙΠῚ ΡΟΕΘ Ἰηγθηΐ, Ροδίψιδιῃ (οχύιϑ 181 ΠΏΡΓΘβδιι5. οϑϑοί, ΔΙΟΑΙΪᾺ 
ΨΘΥΒΙθῈ5. 11. 12. 18. οὐ δυΐι5 οὐ βααιθηί 5. ρασίηδα τη Π] ὈΓϑηα Υἱζΐο Ια θοΥΐ ΡῬγορίογοδαιθ ἰοχἕι5 ἸΔΟΠηΔΙὴ 
μαρθοί. γοῦβὰ 19. ΟΟΔΟΙ͂ΝΜ: 5ἱς. ρυϑοίθυιηἷββο δἰΐοσο Ἂς. Ῥὰρ. 125. ν. 11. ἼΘΟΡΙ: [ἴα ν] 1056 ΡΓῸ 
Π͵ΊΤΕΡΙ. ΤΡ] 46πὶ νοσβι 18. ΠΤΑΓι5. Ῥσϑθίθυηηϊδὶῦ ἐργασιαν. Ῥᾶρ. 127. ν. 7. ἰΐα αὐ οἰ πηι15 Ε΄ δα ρτὰ ᾿ἰπθᾶμι 
ἀΘροβίζιη οδῦ. Ρᾷρ. 128. ν. 4. φιριηδατηοάμμῃ οαἰάϊηι5 ΚΕ) Ὀὶ8 βουρίιμι οδῦ. Ῥὰρ. 129. ν. 25. Ἰϑρὸ 
ἈΜΝΜΕΓ ΓΗ ΓΦ, «ᾳιοὰ οποιηοῖβ Δ ἢ 115. 8018. ἀρραγοραῖ. Ῥδρ. 180. ν. 1. βϑῦρεγ ΟὝὟ Ο᾽ νἱάθῦιν 
ποίδἔιμμ 556 ΝΜ, πὸ ἤεγοὶ ΟὙΝΟ ΓΡΕΜΙΜΆ,.. Δά νουβυχὶ 26. ΔάβογιρἊιβ. οδῦ ΠΙΙΠΙΘΥῚΙΒ ΡΙ!5. 
αὖ ἀρρᾶγαϊῦ ΟΠ ΘΙΉΟΙ5. Δ} 115. Ῥὰρ. 131. ν. 4. ΟἸἹΤΟΛΧΑΓ ΓΗ: ϊς. Ῥὰρ. 188. δά νϑύβιμῃ 21. δα θ 
ἈΑΒΟΓΙ ΒΕ. ΠῚ ΠΙΠΊΘΙΊΈΙΠῚ ΡΥ. Ραρ. 184. φιρά ἰπ πιαγσίμο δηία ΠΤ ΧΧΑς βουρίιμῃ ογαῦ, βοῖββα ἸΏ ΙΓ ἃ 
Ρογ. αῖβα 17. Ἢ ϑιυργὰ Ἰπθαπῃ οϑ, υὖ φἀϊάϊμηι8. Ὑογθᾶ ΠΕΡ ΓΟΥΝΥΧΘΗΜΕΡῸΟΝ 
᾿ΠΓΘΡΙΒ ὉΠΟΙΔΙΠθι18. ΒΘΑΆΪΟΥΤΙΒ. ΔΟΥΪ, ΟΟἴδΥΪ ἴθσθ β866 011, δαβουρία δῖ. Ῥὰρ. 185. ΡΥῸ Ιπϑχ ἃ ἢ11|5 
μᾶσίπᾶθρ Ἰοροηάδο Αἰ ποι! αΐθ ἴῃ 60 ΟΥΓΑΥ ΠΩ αἰ04 ΑΥ]Π] θα } ΠΟ Θδχοιιηΐο υϑσϑιι 8. δ μηι18., κοα τ 
ΚΘΕ5. ΥὙἱ Ἰη018. ΟΠ Πἰοἰβ ΔΒ 15. ἰποαηΐθ νοῦϑιι 4. βουϊρία οδῦ; ἰΐθιη Ποῖ ῖι5. γϑύβιιβ οχὶῦ ΒΟ ΧΙῚ οἱ ἀδοίμηιϑ 
ἱποιρὶῦ λαογς. Ργδθίοσοα δὰ συ. 14. δά ἀθ ἰῇ ὩΔΓΡΊΠΘ. ὨΠΠΊΘΥΠῚ βύΘ. Ρὰρ. 186. ν. 18. ἈκᾺ] 
αὖ δα ἰαἸ πιὰ βαργα ᾿ἰπθᾶμη ροβίϊαπι οϑί. Δὰ νϑγδιιῃ 21. δά ἀθ ἴῃ πιδυρίηθ ποσὶ ΟᾺ. Ναπιοῦι5 Ο 
νἰἀοῦαν ρᾶρ. 1835. γοσϑι 21. Ῥγϑθοοββίββθ, 56 ποὸη Βα 5 ᾿ἰᾳιιοί. Ῥὰρ. 187. ν. 14. ροσὶ ΕἸ ΓῸΚςΓ 
πα ἀυρὶα ΕἸΝ ΓῊ βογρίιμη ογαΐ; 56 ΕΕἹΝΙ βοίθϑα τη γαπα ρογΪ; 1 ἬΠ νόγο 58.015. ἀρραγοί. 
[ἡ τῃϑυρίηθ ΟΠΘπηἰοἰβ ἰηδιδὶβ {γ65 παπποῦ Ἰοσὶ ροϊποταπί: ΓΕ δὰ νυ. 2, ( 5 δὰ ν. 8, (ΟΖ δὰ νυ. 11. Ρὰρ 138. 
΄Π86. 50 5ογρία διηῦ Π]ΔΙΟΥΘΙῺῚ [ΟΊ παροηΐ, 50α δίῃ) ἀἀ]10 ἃ δοάθιῃ αι ἰαχίμμη ΒΟ 0510 Δα ζὰ βιιπί. 
Ῥτγδρίθγθα ᾿ῃβααιθηΐ ἰθιηροῦο, αιοὰ δἰ γϑιηθη} } γαῖ] ργοῦᾶῖ, ΑΥΔΌΪοα αυδθδη) 1ἢ ΙΠΔΙΡΊΠΘ ΙἸὨΪΌΓΙΟΙΘ 
ποΐδίδ δβιιηΐ, 584. ΘΟΓΙΙΏ Π]ΔΙΟΙ ρΔ 15 ατδθοᾶ 50 ΓΙ ρύαΓἃ ΘῈ ΡΟ ΒΟΙΙΡίδ ρῥἴδηθ ἰθοἴδ οδῖ, Θιιδθ Υ6ΥῸ ΘΓ ροϑϑιηΐ, 


οἷς μαθϑηΐῖ: κῳ9 25 καἀ}ῇ. Αρραγοί ἱπάθ βου ρίογθιη. Π0τὶ ἀθοὸ σοπ παι τ. 


ΧΧΙΧΝ 


1Π|Ι. 


ΕΕΑΟΘΜΕΝΤΑ ΡΑΠΙΙΜΡΒΕΝΊΑ ΝΌΜΕΒΒΟΒΌΜ, θΕσΤΕΠΟΝΟΜΗ, 
ΙΟΘΌΛΕ, ΠΡΙΟΌΜ. 


ἙΟΟΡΕΣ ΤΙΒΟΗΕΝΘΟΒΕΙΑΝΤ ΠΝ ΒΙΒΙΟΤΗΕΟΑ ὈΝΙΝΕΒΒΙΤΑΤΙΒ ΠΙΡΒΙΕΝΒΙ5. 


ΗΙς ἱγρτηθῃίοσιη Ν᾽ οἰ οΥ5 ΤΟΝ ΘΓ ΘΟΟΘΧ ΟΧ ὨΙΠΊΘΓΟ οϑὲ ΘΟΓΙΏ ΘΟΙΟΙΙ ΔἸΙΟΒ. 1} ΡΓΟΓΘ ΕΠ ΠΟΙ ἸΠ60 
ΟΥ ἢ} ἃ. 1844. ἀαίθχὶ ἰμάθαηιϊα πὶ ραϊγαπῃ δὐΐι}}11, Οὐὀδδὶ 605 ΘΟ 65. ΟἸΠη65 ρσγδίιτῃ δηΐϊμηιὴ (ΟΞ ΠΟΘΙ] 
οϑιιθ5ἃ, ΙΔ ΙΔΠ) ΠΟῚ 51η0 Δ]|11τιἃ ΟΟΙΠΡΟΙΒΔΙ]ΟΙΘ, ΥἹΓΙΒ ΒΙΓΠΊΏΠΩ15 4} ΔΠΠ0 1845. ΤΟ ι15 Ρ. 1015 ἢ ΘΆΧΟ Ια 
ΔΙ ΙΒ ΓΆΠ (15 ρΥΔοοσδηῦ, ΠΟΙ] ΔΕ ΥἹΓῸ ΠΠπδ γ βίη ΕΑ. ἀ6 ]Θρ Β θη, 1 πδιιπὶ ὈΪ ]οἴΘοδ6 πηϊνουϑι Δ [15 
1051 6 η515. ἴῃ αιὰ ποιηίηθ ΜΑΠιβου ρἰοσιιη ΤΙΒΟΠΘΠ ΟΥΗΔΗΟΙΊΙΠῚ 1851 ΒΌΡΓΘΙΠΟ Ἰηβίρ δ! βιιηῖ. Ηΐϊης ΠΪκ 
ἴ0 515. Τγαρστηθηί]5. ῬΑ] ΠΏ ΡΒΘΒΌΪΒ ΠΟΙΠΘη οϑί ΘΟ 1015 ΤΙΒΟΠΘ Πα οΓΔη1 Π. Οοπῃδίδηίϊ δαΐθδιη [0]115 Τη ΘΠ ΡΥΔΠΔΟΘΙ5. 22 
ΠηδΔιΟΥΒ [ΟΥΤηΔΘ. ΔΙΙΟΓΊΙΠ. ΟἸΏΠΙΙΙῺ Δηζ αι βου ρίαγα αἀτᾶθοδ 5. ΡΟ ΒΟΥ θὕι) Ὠδροί ΑΤΑ) συμ ἰοχίη. ΑἸϊαιοί 
[Ὁ]1ἃ ὁΧ ἸηΔο 6 τη]6 δβοοία βιιηΐ, 16} θ]πγὰ ᾿μἀ6 ᾳιοα απ ἀθ γηθἴ0 αὐ γ154116 βου ρύπγαθ, οἱ ατάθοδο οἵ 
ΑὙΤΆ ΙοΔ6, δ ΘΟΙΙΡΙ σοηάππῃ Δ]1πιὴ σι Δα] 1 α, 51 ηἴ, ΠΟΠ Ἰη00 ΓΘΒΘΟΔΙΪΒ ΤΠ ΓΡΊΠἾθ115 564 ρϑβ5ὶπὶ ΘΔ] 
οἰανβ ἀρἤςι5. Ῥγαρίογθα [011 56χ 6 ἀτιδθιδ Ῥαγΐθι1ι5. δια γα ΘΟΙ ΠΟ οοπδίδηϊ, 564. ΘΟΓΊΙῺ ἘΠῸΠ) δ 1}}}} 
ΠΙΠ]6ΙῸ ΧΥΤΙΠ. βἰσπδίιμηῃ δὰ ἤδοο νοίοσ5. Τοβίδι θη! ἱγαρτηθπία ρου ηοῖ. ΘΌΡογϑα ΐ ΘὨΪπ| 1115 [0115 22 ἀϊιο- 
ΤΠ οοΟὐἀϊοιτη ΟΥ̓ΘΟΟΓ ΠῚ ΓΟ]]αι186, ΔΙ 6 Υ]}8. ὈΪΌ]1Οἱ. ΔΙ ΘΓ ι15 στδιῃμηδῖοῖ!. ΕΠ ρΥΔΙ ΔΕ] αιϊάθιη αιιδ6 5ιιηΐ, 
ἀ6 115 δοσιιγαί 5 ΘΧΡΠΟΙΪ ἴῃ ΑΠΘΟ(ΟΙΪ5 ΠΠΘῚ5. 5Β8ΟΥῚΒ οἵ ΡΓΟΪΔΠ15 ρᾶρ. 117 5ᾳ. δα αἰΐα θα] φιιᾶ βου ρίαγα οἱ (οχίιι5 
οἵ ΠΠΔΓΡΊΠΪΒ ΟΧΡΓΘ 58 οϑὲ. ΟὈΟΙΩΡΙ οἴ ΠΠΙΓ διιΐομμ σγϑητηαί ἃ ἐγαρτηρηίδ [0118 αι] Ππαῖ16 ἡ 6 715 ΧΎΥ͂Π]. ΧΙΧΣ. 
ΧΧ, ΧΧΙ. ΧΧΙΠ]Π. Ἰηϑισηϊία οἴιπὶ ραγία ἴθ αἰᾶγία [011 ΧΥ. Πρ] χιὰ Ἰστάιγ [ο]18 17 ἰοχύι5. Ὀ10]1101 ϑιιηΐ, ΟΥΪΠΘ 
ὈΙδπα ρουθιγθαΐο δὰ Ασδθιοιπὶ ἰοχίθμῃ ΔΒ] 18. Πιῖι8 αιι1}0115 [01115. βίησι!α ἐγαστηθηΐα ὈΠ0]16 8. ΟΟΙ Ι ΠΘΔΏ ΙΓ 
ἄτι ἱπαϊἸο Ὀ πλι15., πἰπλ ποίΔ᾽Πηι5 αιιᾶὰ6 ΡαρΊΠπδΔ6 (ἰθϑιπηρίδθ 5]ηῦ ἃ ΠΠΘΙΠΌΓΔΗΔΓΙΠῚ ΡΑΥΓΔΌι18. ΟΠ ΘΆΓΗΪ 
ΟΠ 5. Π54116 ΡΓῸ Ι81016 1011 |4}}6 ΒΟΥΡΟΠΙΓΆΠῚ ΤᾺ] ΠῚ5 ΘΟΙΏΒΘΟΓΥ ΘΠ 118. 
Ραρ. 141. οομίποὶ ΝΌΜ. ὅ, 17---18. 24---25. ῬΓΙΟΓᾺ ΔΙΓΟΓΆΙΏ ΘΟ] Π] 8] ἸΠΙΘΥΙΟΥΒ ΡᾶΓΓ5 [01] ΧΎΥ]Π. 
ΤΟ οσοιρδηΐ, ΡοΒίουΟΤᾺ ὈΥ]ΟΓΘΙῚ ΟΟΪΠΏΠΔΠ 1 ΘΥΟΥ5. ΡΥ 5 Θπβάθι [01}} ν αὶ. 40 


΄ιϊάθπη θᾶγα σΑΓΉ 1 ΘΕ. 


1. 1)6 πὸ ΠΡτοσῖιπι τη85. ΘΟ] ΟΟΤΟ 6. ΠΌΡΟΥ 5. ΟΧΡΟΒᾺΣ ἢ ΑΒ ΘΟΙΙΟΓΚ ἸΠΟἷκ ΒΆΟΥΙΒ. οἵ ΡυΟΐΆ5. ρᾶρ. 11 καᾳ. 


ΧΧΧ 


Ρὰρ. 


Ῥὰρσ. 
. 161. οομπ οί ΤΟΝ. 10, 89---1}. 8. ΕῸ]. ΑΥ̓ΔΡ. ᾿Πγ ϑα τη. ΓΚ. τοοῖ. ῬΆΓΒ ΘΔΥΠ 11Π). 


142. οοπυϊηού ΝΌΜ. 7, 18---19. 80---81. ῬΙΙΟΓὰ ΔΙ [Θ γι ΘΟἸ η81 σΟΟιρδηΐ ᾿Π ΘΥΙΟΥ5. ρΑΓΟΒ [0111 ΧΥΠΙ]. 


ΥΘΥΒΙ, 4110 ΟΔΥΏΪΠῚ ΡΓΒ 65ζ, ΡΟΒίΘΙ ΟΥ̓ ἃ ῬΓΟΓΘΠῚ ΘΟ] ΠδΠὶ 1 ΟΥΊΟΥΪΒ ῬΑ Γ5 οἰ 846πὶ [0]. ΓΘΟΙ]. 


. 148. οσομεϊποί ΝΜ. 7, 35---860. 831---40. αιιλθ ἱπνοῦβᾶ τἰΓΔΙΉ4 116 ΘΟ] Δ ΠῚ ΒῈΡΟΙΟΓΙΒ. ρα τ 5 [0111] ΧΎΠΙΙ. 


ΓΘΟΙΙ σοι ρδιί. 


. 144. οοπίηοί ΝΌΝ. 7, 42---48, 40---47. χιδα ἱηγο ϑᾶ τΥΔΠΊ116 ΘΟ] Π]ΏΔ1 ΒΌΡΘΙΓΙΟΥΙΒ ρᾶυί 5 [0}}1} ΧΎΠΙΙΙ. 


ΥΘΙΒΙ, (4110 ΟΔΥΏΠΠΠΊ ΡΆΓ5 οδί, ΘΟΟΙρδηΐ. 


. 145. οομίηρί ΝΌΜΝΜ. 15, 11----14. 14---17. ἘοΊὰα ΤΑΙ σαπλ 4416 ᾿ἱηνοσβιπ οδί ἢ. ΧΥ. ν. ῬΆΓΒ ΔΓ ΏΙ1Π). 
. 140. οοπίηοῦ ΝΌΜ. 18. 19---22. 23----24. ΒῸ]. ΑΤᾺΡ}. Ἰάαια ἸΠν Θ ΘΠ οϑὲ τη. ΧΥ. γϑοίμη). 

. 147. οοῃτποῦ ΝΌΜ. 921, 1---Ο. ΕὉ]. ΑΥ̓Α]). ᾿ν υβι π. 11. τοοΐπη. ῬΆΓΒ ΟΔΥΏΠΙΠ. 

. 148. οοπίίηοί ΝΌΜ. 27, 0---18. Εο]. Αγὰ}. ᾿ηνουϑιῃ ηϊπη. Υ11. νουβιπη. 

. 149. οοπίϊηοί ΝΌΜ. 27, 18---19. Εο]. ΑΥ̓ΔΌ. ἱπνϑύβιῃ πηι. 1]. γοοίαμ. 

. 150. οσοπθϊποί ΝΙΙΜ. 27, 19---28, 2. ΕὉ]. ΑΥ̓ΔΡ. ᾿ἱῃνθυβη ἡϊπη. ΥΙ]. νοβιιπ). ῬΑΥΒ ΟΔΙΓΏΪΙΠ. 

. 151. οσοητποὲ ΝΌΜ. 28, 2---ὃ (7). 10---18. 0]. ΑΥδ. Ἰηνουϑυμῃ πηι. ΓΧ. γϑοΐμη. ῬΔΥΒΞ σΔΥΏ ΠῊΙ. 
. 152. οοῃτπηοί ΝΜ. 28, 18---19. ΕὉ]. ΑΔ. ᾿νουθα πππη. ΓΧ. ν βίη. 

. 1538. οομίηοῖ ΝΌΜ. 28, 19---20. ΕῸ]. ΑΥΔὉ. Ἰηνογβιμι πη. 111. γοοίυμῃ. 

. 1584. οοἠάποί ΝΜ. 28. 20---29. 2. ΕῸ]. ΑΥΔΡ. ᾿ν Ύϑ ἢ) ἡϊμπη. Υ1Π1|. νασϑιιη. ῬΔΓΒ ΘΑΓΏΪ1. 

. 155. οσοππηροὶ ΕΌΤ. 2, 1ὅ---19. ΝΌΜ. 85, 19---22. ἘῸ]. Αγ. πὰ. ΧΙ]. γοοΐαπ). ΑΓΒ ΟΑΓΉΙΠΙ. 
. 156. οοηθποί ΝΌΜ. 85, 28---8]. ΘΕΟΊ. 2, 8---10. ΕῸ]. Αγ. πη. Χ]]. νΘΓΒΊΠΠ). 

. 157. οοπίποὶ ΕΌΤ. 9, 1---ὁ. Εο]. ΑΤαῦ. πα. ΧΙΠ. νούθιιη. ΡΔΥΒ ΘΑΓΏΪΈΠ). 

. 1588. οοπίποί ΕΌΣΤ. 9, ὅ---10. 0]. Ατὰῦ. πὰπι. ΧΙ1]. τοοίμῃ. 

. 159. οοῃίηού ΠΕ Τ. 21, 11----19. 18,21---19. 1. ΕὉ]. ΑΥδῦ. ἡππ. Χ. γϑοΐαμη. 


1600. οοὐτἰηοῖ ΕΌΤ. 19, 6---9. 21, 8----12. ΕῸ]. ΑΥϑὺ. πιμη. Χ. νοϑιη. ΡΆΥΒ ΘΔΓΠΙ 1. 


. 162. οοὔποί ΟΣ. 11, 8---8. ΕὉ]. Αγ. ᾿γ γϑιπλ ἡ. ΠΥ. νΘΓΘΊ ΠΏ. 

. 168. οσομίποί ΤΟΣ. 11. 8--12. Ὁ]. ΑΥδῦ. ἸηνοΥβ ηϊμη. Υ. Γοοίαη. 

. 164. οοπίοί ΙΟΣ. 11, 12.---,106. ΕὉ]. ΑΓαΪ). ἸΏΝ ΘΥΒῸΠ ΠΠΠ|. Α΄. ΥΘΥΒ ἢ. ῬΔΥΘ ΘΔΓΏΪΠ]. 
. 1θδ. οοητ πού ΤΟΣ. 12. 2---7. Εν]. ΑΓα. ἸΠΥΘΥΒΊΙΠῚ Πι1Π). 1. ΓΘΟΘΓΠ). 

. 1606. σοπῃεϊπού ΙΟΚ. 12. 1---15. ΕΝ]. ΑΓΔ. ἰμνογθι ἢπΠη. ἴ. νου]. ΡΆΓΒ ΘΔΙΏ 1. 

. 1607. οοηθποί ΤΟΣ. 22. 7.----ὉθΘ. Ὸ]. ΑΥΔὉ. ἱῃηνοσβιιὴ πη. 1Π|. γοοίαπ. 

. 168. οομτϊηοί ΙΟϑ. 22. 10---14. ΕῸ]. Ατᾶῦ. ἱηνούϑι θη. ΠΠ|. νούθη. ῬΔΥΒ ΘΑΓΏΪΙΙΠ1. 
. 109. οοῃτηοί ΟΣ. 22, 14---19. ΕῸ]. ΑΥ̓Δ}). ΠΥ ΘΥΒΊΠΏ ππ}}. 11. γροΐη. ῬΔΥΒ ΟΔΓΠ ΠΗ. 
. 110. οοπίϊηρί ΙΟδ. 22. 19---28. Εο]. Αὐαῦ. Ἰην υβιη στη. ΠῚ. νΘΥΒΊΠῚ. 

. 171. οομτηρῖ ΠΙΌΙΟ. 11, 24---29. ἘῸ]. ΑΥδῦ. πιιη. ΧΎΥ͂Ι. νθυβιη. 

. 172. οομεηρῦ ΠΟΙΟ. 11, 29---84. 00]. ἀγα. πὶ. ΧΥ͂]. γοοῖ. ῬΔΥΒ ΘΓ] ΏΠῚ. 

. 113. οομεπηοί ΠΠὀῸΙῸὥὄ 18. ὃ---Ἴ. ΕὉ]. ΑΥΤδΡ. πη]. ΧΙΥ. νουβιη. 


ΧΧΣῚ 


Ῥὰρ. 174. οοπθοῦ ΠΙΠΙ(Ο. 18, 7--[.10. ΕῸ]. Ατὰ}. πιπη. ΧΙΥ. τοοῦ, ῬδΥΒ ΘΆΓΏΠΠ). 
Ρᾷρ. 175. οομίηοῦ ΠΟ, 18, 10---1. 10]. Αγὰ]). ἡπππηι. ΧΙ. νούβα). ΡΔΓΒ ΟΔΓΒ ΠΗ. 
Ῥαρ. 110. οομεποῖ ΠΙΏΙΟ. 18, 158---20. 10]. ΑΤᾺ. ατπη. ΧΙ. τϑοίμ. 

(ὐοίοσι [ἢ ΙΘσΘΠἋ15. Π15 ἘΓΑΡΊΠΘΗΕ 580 06 ΔΑ αὔιι5. 51 ΟΠΟΙΠΙΟΟΓΈΠῚ τἰδῖι.. 115. ΡΟΌΒΒΙ ΠΤ ΤΠΘΙΟΥΔΉΔΙ ΠῚ 
ρα θιι5. αιιλθ ΟἹ) Ρ1115 ἰπζθοίδα ογαμΐ, ἃ ἸΔΟΒΙΟ 6. ὈΓΟΡΙΘΙ ΘΆΠῚ ἴ0581}) Οδιδδϑι ὉΠ ΟΥ θ 115. 

ΑΤΔΡΙ οἰ8. διίΐθῃ τοχίι5 ἀπά πὶ ἰηνθηϊῦ Ἰοοίογθη Ἰης 6] ἢ ΠἸΒ5 πῇ οἱ ΔΟΟΙΓΑ ΙΒΒΙΠ 1, ΟΟἸ]Ο ΔΙ 
οἰαιϊπο Η. 1,. ΕἸΘΙΒοΠογ, ΧΡ] οι οηη 46 60 ἰᾶπὶ ἃῃΐθ θ]Ὲ7Ὸ5. ΔΙΠΟ5. 1 ΟΘΟΙΙΙ ΘΗ ΔΥΒ 5ΟΟΙΘ ΔΙΙΝ 
ΟΥΘηἰΔ}15 ἀϑιιηδηΐοδο (Ζ6 50 ἀον ἀθιι 5 6 ᾿πΟΥρ ἢ] ἀΠ ]ΞῸ 6} (6 5656} [οΙη0 1. ρᾶρ. 148---100. 
Δα άϊίο [Δοϑ 1}. δεερίαγαμι τποθάϊαιη ααϊάάδηι ἰοηθγὸ αἰχὶέ ἰηΐον Κιαυῇ οὐ ΝΘΒΟΠΙ, αιᾶθ νοὐύδηΐ, 511η116Π| 
ΦΥΠΘΤΆΡΙΟ {ΠΠ1 ῬΑΡΥΓΔΘΘΟ ἴῃ τἰϑι1πὶ ΡΟΙ ΡΤ ΔΙΟΥΙΝ 5ᾶθς, 11. βοῦρίο, οαπ|5 ΣΤ ΠΟ ΘΙ γα α10ὺ ΘΙ Πνοδῖ"!8 αΘ 
ΔΟΥ: ΜΟΙΠΟΪΓΘ 51. ΔΘ ΊΙ65. ΡΔΡΥΓΙΙ5 ὁΟΥ 5. Θἢ ἈΓΆΠ6. οὐ γόσριμιηοηῦ ἴσγοιινόβ. 6ὴ ργρίο. Ὑιἀαθδίι εἰ. 
Ε]ΟΙΒΟΙΘΓΟ 00 ΓΘΟΘΙΟΥ Χ. βάθ 110 ὨΔΌΘΥΪ ΡΟ556.“ Θιιοί [16 αι Γοοίθ νἹ ἀἰδϑοί, 1110 ΤΏ00 ΡΓΟθ δύ 651. 
υ} Θη ἢ ὨῈΙΡΟΥσπο ἃ]πἃ ἐταρτηθηίιη ΑΥ̓ΔΙ οι χ οὐἱοηΐθ αἰ} 1556}, ΟἿ] Δηηι5 ΑΙΔθι 272. 1. ὁ. 
885---886. Ρ. (1. ΔΙΒοΥρύιι8. οδύ, ἰηνθηΐα οϑύ ἰδηΐὰ ἢ 5 Παρ ΘΠ) Οἴιπὶ ΓΟΒΟΥ ΡΟ ΘΟ] 66 ΠΟΒΙΓΟ 511}1}1{π|0 
αὖ Δ ΘΟάθιη αἰγιηη 16 βου ρα) ΑἸΧΘΟΙΒ. ΠΙΡΓΠ15. ἀσ]οοίαςιια οἱ ΕἸΟΙΒΟΠΘΓΙΙΒ. ΓΘ σγδιηπηδίϊοα νοὔιι501551}}} 
οἷα ἰοχίιϑ. ἀ6. αιὰ ρ]υγὰ οχροβια 1. 1. ρᾶρ. 1 546ᾳ. Αἰ(ὐἰμποίαγν!ς οἰϊᾶπὶ νο66 5 θ] 0165 δὰ ΑΥΔΙηδιο8 οἱ 
Οτϑροδ σΟΠϊουτηδίδ5 5641 ἸΟΧΙ ΘΟ ΤΆΡἢ8. Ἰρμοΐαβ. [Ιηϑιιηΐ δυῖθι [0115 ΟἸΠΏ 0115 22 ατιδίζμοὙ βδιηοίογιηι νἱΐδθ : 
οι, ΒΓ 111 (Δ 110. τι{1184} [0]. 1. ἀδαῖθ ΙΧ ; 5. ὅαθδθ [0]. ΓΧ. ἀδαι ΧΥΤΙ; 5. Α γδη]]} [0]. ΧΥΤῚ πδαιιθ 
ΧΧ; δ. ΤΠΘΟΟΟΒΙ (ἃ ἤπια τπηι{118) [0]. ΧΧ ἀβαιὸ ΧΧΙ. ἢιδὸ ῥυΐογθβ, υὖ τ] πη οαρΙία Υἱΐδα ΕΓ] 
{Γ τπγ, ἃ ΟὙΤ1110 ΘΟ ΓΠΟΡΟΙ ἴλη τποηᾶοῃο ἀγᾶθοο β5800}}} Ἷ. βου ρίδα βιιηΐ. Ἐδθάρθιῃ, αυδιηαιδη) Η]Γἃ 
ἀΠἴοσιιῖ, ἃ (οί ] ογῖο ἀγᾶθοθ οδαἀϊίδα διιηΐ ἴῃ ΕοοΪθα. αἀγτᾶθο. Μοπιμπῃ. νο]. 11. Ρ. 200 544. οὐ γνο]. ΙΝ. ρᾶρ. 1 8544. 

0 ἴδ δὰ αταθοδ τοἀθαπάϊμη 651. Ηογυπι βουρίιγαπι ἰάθι8 1Π|. ΒροΟἰπιῖμθ Π1. ΓΕρΡΥΔΘΒΘ ΗΠ ΔΥ]ΠΉ15. 
ΕΌΓΠΙΔΒ πᾶὺθί οΥαδϑὰθ 564. ἡγΓΙΩὰ5 ἀποίπαιιο [8.611]. Αὐοοοηΐιβ Ρ]ΔΠ6 πὸ Ὠαυθῦ, ΥΑΓῸ Βρ᾿γ Γπ, αὖ (ΟΝ 
1450. 1, 12: ος 149. 2. 18; Ης 1406. 2, 9: ΓρΡαΙΘηΪΟΙ ΔΡΟΒΙΓΟΡ. ῬΘΥ ΟΟΙΡΘΙα ἸῺ ῥγϑθίθι 
ΘΟ, Ι(ς απ 5ἰπΠῖρι5, ἴοι Ὁ, ἈΝ οἷς, ραββίμι βουϊῖταν ὀχθαμπεθιβ νουϑίθιι5 ΑΔ Ο!, δαὶ δ αοίίοϑ 
ΤᾺ εἐ ΟὙΤ. Νόαιιο τᾶγο ἰπ οχίγοη αὔθ νΟυβῈ15 Πα γὰ ἈΠΕ Πη8 ΡΟ μα] Πη86 ΒῸ ρου ἱταγ, αὖ πρὸ, ΜΜμ, 
ἰΐο) 864 τ]ὸ γαγί5 Βα θβουθίαισ, αἱ ΜῸΟῪ. ΡΙογυμιαιθ 5 ρ}1οἱ ριιποίο ἰηἰογριηρίαγ, αιοὰ 
ἉΠΑ4ΙΟΙΘ5. ΠΤ] ΠΟΓΘ ΟἴΠὶ Υἱ δὰ ρρϑίρθιῃ {0 ΓΘ υδι, ἠδμιις ΟΟἸ]ΟΟΔΙΊ ΥὙἱάοὕι. Ρ85511 νΘΥῸ ΘΕ Δ ΠῚ ῬΙ ΠΟΙ) 
ἀπ}! αῦπγ. (ὈΠΙΠΊΔ(ἶ5 ΒΡΘΟΙΘΙῚ ἰμέθγΡριποἴ10. ἰοῦ ἸΟῈῸ 60 ἀτιθιη ἰΔΟΒΙΠ}}}} ΘΧργοθδηιβ: 116. 2, 14. 
Ῥιης ἀἰλουθ οἱ θὰ δῇ ΤᾺ Π0., αὖ ΒΙΠΡΙΟΧ καρον ὙῪὙ ). ἀιριοὸχ βυθοῦ ἢ (Π) μοπὶ βοϊθαΐ: ἰὰ αιοά ποι] 
ΟΧΡΓΘΒΆΠΙΝ. ηἶδὶ ἴῃ ποπημίθιιβ ργοπιποίβεϊοηϊβ ἀυθΐαθ: χιλ]ο οὐ ἈΔΟΆς (0 ἈΜ.οΕιολ.. 

Αοἰδύοιῃ ΘΟΑἰΟΙκ ΒΟΡΓΠΠΟ ΒΆΘΟ.]0. 0 ἰηἴθ τ οσθη. ΒᾶΡθοο. Οιδὸ ἀθηζθηθία ποξεοῖο ἃ. ἱπῆᾶσρ αποηιιο 
(ΟὨΠυτηθίι ααοὰ ΑΥΤΟΝ (Οχίιδ.. αὖ η0 40 ΘΧΡΟπΪΠλι5. ΠῚ ϑάθοι]ο ἀκ 5ογ οππ5 οί. (ὑθίθγα πὶ οἰ] 
ῬΓΟΥ ἰοχίι5 ἀγάθοιβ ἀπὲ ΙΓΟΓ ΑΔΒ ΟΣ Ἰὴ Αθργρῦο ν6] ἴῃ ᾿ποπᾶβίο 5 ΟἰΓΟἰδοοη δι15. ν 6] οὐϊλπὶ ΠῚ πιο ηλ- 


Β(ΘΙἽ0. ὃ. ϑάθαθ ῬΓΟΡΘ ΠΙΔΓΟ ἸΠΟΥΓΓΙ1 5110 ΒΟΡΙΡΓῸΣ Πού γ,. ἘΟγΙηὰ5 4ι 461 ρΥδπηδ δα. αἰὰβ ΑἸ αιιοά 


ΧΧΧΠ 


-ς πα κὰ΄ο..-Πρ͵νΡοᾳ-.,.,..--ἕ ....... 


ἸπηοΙηθηΐ ἰῃ ἀσἤηϊθπαδ οοαϊουμη δίχα ΠΆΡΟΓΘ σοηδίδί, ἱΠΡΥΪ 5. Π85 ΟὈΒΟΓΥΔΥ5: λήμψεσθαχι 15θ, 1, 
28 864.; επιριψὴ 1δὅ5, 2, 10 οἱ 23; οικοδοιησα[μιεν] 170, 2, 23; ιδαιιεν 1714, 2, ὃ: τεσσεραχοντα 1ὅ8, 2, 20 54. 
εχθες 1600, 1, Θ; εἐνπλατυνη, ἐνπνεον; οἰφει, ἀποχαταστασεια, ελπιδει, χατοιχεισθηναι. 

086 νΟΙῸ ἰΘχἕίτ 5. ΠΟΙῚΠὶ ἔγδρτηθηίογι πη ΔΙ ΠΟ 1 ΡΘΟΙ]ΆΓ5 οἱ ρΥαν 8 οϑί, ἃ γδίίοδηο αυΐάθιῃ ἰοχίι 
58 015. ΑἸΥΘΥΒΊΙΒ. ΠΘΑΙΙΘ ΠΙΔ5ῚΒ νΘΙῸ 51}}Π1Π2115. ΑἸΘΧΙαΓη0. [ΙΠΡΓΠῺΪ5 ἀἰβοθα δ 8 γαϊοδηὰ Θαἰ τ 0η6 ΡΔΥΙΟΥ 
δίαιια 8 ΑἸΟΧΔΗΘΓΠΟ ΟΟαΐο66 ΡΘΙΓ ΌΤΟΒ [οϑιιᾶθ οἱ Πιάϊοιμη, ΕὉΪ ργᾶθ οθίο 5 δϑϑθη 6 ηΐ65 ἢδοί ΗΟ] 6511 
ΟΟΟΙο65 Τ7ὅ. 54. 118. 44. δ9. 74. 16. 84. 106. 184. [Τί 1608, 2, 10. εν φοίνω μα]χαιρας οἴη 5015 54 οἱ 118. 
ἰαοίυγ; 1608, 1, 7. μασφαν οἱ 17, 1, 1. εζεται ΟΠ 5010 7ῦ; 108, 2, 10. πανίτα ταζ)εν]πνεοντα ΟἸΠὶ 5015 
54. Τῦ. 118; 168, 1, 4. εὡς μασερημωθ (Πο]1η. -ρεμωθ) απὸ θχαλχσσὴς οἴη 44. 74. Τ0. 84. 106. 184: 11], 
2, 8-ὃ. χαὶ εγω ὃ[ε οὐχ Ἤ]λαρτον εἰν σοι] οἰ 44. ὅ4. δὅ9. Τὅ. 82. 84. 106. 184: 172, 2, 17 84ᾳ. καὶ ἐπορευξτο 
χποβλεπὼν εἰς τὸν οἰχον αὐτοῦ ΟἿἾΠῚ 5015 ὕ4. ὅ9. 75. Ιΐδπη 165, 1, 10. {ποία ἐχμωθα, δα αἰοα ῬΙΟΧΙΠΊΘ 
Δοοθαϊ ἸΘοΙΟ ἐχμαθα 6 οοάϊεθ 75. Θχϑογιρίᾷ. [Ιηΐρυ 5 σι]λγ6 85 ΝΙΠΏΘΙΌΤΙΠΙ οὖ ΠΟΘΙ ΘΓΟΠΟΠΉΪ ἸΘΟΙΟΠ6Β 
αδί 155, 1, 15. τὴν σηειρ, αιοα ΡΓῸ νυ]ρσαΐο τὴν χρουρ ΘΧ 0.50 οοαΪο6 Ὑδύοδηο ΘΟα116 5010. ἴῃ Θαἰ 06 ὙΘΓῸ 
ΠΟ ΟΧΡΓΘΒΒΟ, ἃριἃ Ηο]ηδβίιπι ἰδιιααίαν; ἰἴθπὶ 146, 1, 24. διχμαρτυζρητε), αοα ΡΓῸ διαμμαρτήτε 6 5010 
ΑἸΟΧΑΒασΙη0 ΘΟῸ]606 Ἰηηοίι. ῬΡ]ιγὰ νΘΓῸ οὐδ: ΡΟΓ ἰοΐαπι Θατη 411 5 ρα γθϑί ἰοχύμη ΘΟΟΘΧ ΠπΟΒΙΘΙ ΟΠΊΏ]11Π} 
5015 Τπρίμγ, οὖ 102, 1, 8. μοωσαν; 159, 1, θ6. ἀρχὴ τῆς ἰσχυος (τωνϑὴ τεχνων χυτοῦυ; ΠΘ΄116 Θϑὺ ΘΟΙΒΙΠ ΠῚ 
1118 αιιθ πη Οἷτι5 σοι] ἀΙΟΘΓΘ ΡΟΒΒΙ5. 

Ποηΐχιιθ ἀθ 51η6}}1}5 δαποί Ἰοοἷβ. αιθδἸηοάϊτιπι ΘΑ] ϑυηύ αἰσοηάιπη οδὲ, Ῥὰρ. 142, 00]. 1. 
γοῖβ. 4. ΔΛΔΥΓΓΟΎῪ] εαἰάϊιπιδ; ἀαΐρρο βιιρογβαηῦ γοβίϊσία ΕΠ ίοταθ Ἂς; ΟὟ γεγο ΡῈ Γ ΘΟΙΠΡΘΠαϊαπὶ 
ΒΟΥ ρίιπι ἤπ|5586. βιβρίοοσ. Ρᾶρ. 148,1, 9. ΠΓΕΙΝΜΕΓΓ ΓΗ: 58ις. Νοίδ" 115. δϑὺ ΠΌΠΠΘΓῚΙΒ Ε ' πΔΥρίηθ, 
ἀη66 ρδίοί οαρὶία ἴῃ ἢος ΠΟαΪο6 ΑἸ 16 7 σοπδε ἃ ἔ1586 αιιᾶμὰ ἴῃ ἠοϑίγο ΝΠ γΓΌ αι ΟΟΪ66; ΠΘαι6 ΠΠΔ 515 
οοηγοηϊαηΐ οαρὶΐα οΟα 1615 ΟΟἰ 5] ἰδηὶ 1. ἀ6. χυΐθιιθ. 5 ργὰ νἱαΐηι5. Ρὰρ. 145.1,. 138. ΠΟΙΗΓΗ ΓΆ.: 
δα; θη 146, 1, 8. ΕΘΟΘΕ ΑΙ οἱ 1, 24. ΔΔΙΑΜΑΡΤΎ, σιοά αιΐϊάδιη οαπὶ Ἰοοίΐομθ ΟΟΟ]ΟΙ5 
ΑἸΟχδπαγίηὶ διχμαρτυρητε οοηνθηΐγε ογθἀθηάιϊιπι οϑέ. Ῥὰρ. 147. ῬὈΓΟΓΙ5. ΘΟ] ΙΠη86 ΥΘΥΒΙ15 ΡΥΠηὰ5. 6χ ἰηΐδ- 
ΤΙΟΓ 5 ἰδηΐη 1 ΓΆΓ ΡΑΓΟΌΙ5 αἰιὰ6 501868 ΒΡΟγϑιιηΐ σοσηοβοὶ ροίοϑί; ΓΟ Υ115. Υ67Ὸ ΟΟΙΠΠΏΔΘ 
ΥΟΥΒΘ. ὈΓΙΠΆΙΙ5. ἰοὐιϊ5 ΔΌΒΟΙΪΒΒ5. ὁπ. Επμάσιῃ ἴῃ τηθάϊπ) θ] ΡΠ ηλ6 ρᾶσίηδθ αιδθ ΒΘ] ΠῚ ὈΓΠΠΟΓΊΙΠῚ 
ἀπογα νουβαιπη ἀδ τ πηθηὔιπὶ ἰοσογαηΐ. Εχ ᾿μ ἢ} 15. Ομ πὶ ΠΕ ΟΥΔΓι νΟΒΕΡῚΒ. ΥΘΥΒ ἢ) ὈΓμηλ ΘΑ ]ΑΙ ΠῚ 
ρΡᾶμ. 148. 00]. 2: ρμᾶρ. 149. 00]. 1: 100, 2: 151,1; 152, 2; 158, 1; 184, 2; 161. 2: 162. 1 οὐ 2; 168,1 ο[2; 
1710. 2. αὶ ν67Ὸ ῬΥΠΏϊ15 ΝΘΥΘῚΙ5. ΠΟ ῬΟύὉ αᾺ ΡῈ Δυβοῖθθι5. ρᾶσ. 148. 00]. 2: ρᾶσ. 149. 60]. 2; 150, 1; 
151.2.; 152.1; 18, 2; [δ4,1;: 101,1; 169,1 αἱ 2; 170,1. Ῥγδείθγοα ρου ρᾶρ. 178. 60]. 1. σὰαμπὶ ἰμ 110 
ςϑοιηᾶδο οοἸηπδ6. ἰΐοπι ρᾶσ. 174. 60]. 2. Ραρ. 148, 2, 7. ΟΠ ΚΟ): 81.. Ρὰσ. 149.1,.11. ΠΓΙΆΓΕ ΓΕ: 
516. Ρᾷσ. 150,1, 20. έξε: ΒΙ0ΏΟ ΒῈΡΟΙΒΟΙΡίο νἱἀθίαν Δα ποίδηι ἱπ ἸΠΔΡσΊΠ6 γΓοβρίοὶ, 56 ἃ ΙηΔΥΓΡῸ ΟἸΠῚ 
ποία μοῦ. Ιδάρῃῃ 2, 28. (Ὁ: 51. οἵ υὖ νἱ ἀθύμ ΡΥ πὰ δηπ. Ρὰρ. 152, 1, 17. ΥΟΥ: 510. ΡῬαρ. 1588, 2, 2. 
ὝἼ ΔΟΕΙΠΓ.Ἂ.: εἰς. ἴθι ρμᾶὰρ. 104, 2, 10. Ι«ΙΟΙΤΟΙΝΜΆᾺ Δ. ΡῬὰρσ. 1ὅ5, 1, 8. ΡΙῸ 5ρδίο οἱ 
Βουρίθγαθ το] 5. ἐπι ϊςαπάππι ἐδ ἀθ 6586. οἱ ανδρες. [0] ΘΠ 1, 15. ΟἸπῃΐπο ἸΘΡΊΓαΣ ΓΓΗ]ΝΝΟΗΕΙΡ.: 


ΧΧΧΙΠΙ 


αιοὰ 6 5010 οράϊςο Ὑαίίοαπο δαἀποίανιὶ Ηοϊπιθϑῖβ. Ραρ. 107, 2, 8. ΤΆ ΡΟ: βίο. ὙάΘΌΙΣ 
ΟΟΥΓΘΟΙΟΓ πρὸ 61} ἀπὸ 811 νΟ] Ϊ 56. 4ιΔ Πα] 18 ΟΟΓῚΪ θαι 811 46 πὴ οί ρου [. σΘα ΡΟ5515 ΘΔ] 
ἃ πρὸ προσώπο" ΘΟ ΟΟγο. Ρὰρ, 158, 2, 1. ΕΣΗΆΧΘΕΟ ΓΑΙ: 516; 568 (Ο ναοί οχβ πο! 6556. 
Ῥὰρ. 1ὅ9, 1, 6ὅ. ΙΟΧΥΌ: 58:6. ιαοίαγ ἰρίξαν, βοσίρίιπι 556 [ἈΡΧΗΓΓΗΓ]ΟΧΥΌῸΟς 
[ΤΟΝ ΓΕΙΚΝΟΝΊΔΟΥΓ ΓΙ ΟὙ: αἴθ αιίάοιη Ἰοείίο ποιάπηῃ αἰϊμηά6 ἱπποίπς, Πυϊάοιη 2, 11. 
ΟὙ Κ: εἰς, ομηῖβϑο Ο ατοα ργδθεθάθο ἀουοθαί. Ραρ. 1600, 2, 8 54. Βογ!ρίιπι [858 νἱἀοίυγ : ΕἈΝΜΗΤΟΙ 
ΗΓΗ ΓΕ ΓΟΙΚΆΛΧΟΝ ΚΑΙΘΝΆΑΝ, ΓΙ ΓΟΥΘῪ,, ομίββίβ τὸ ἀρεστὸν ροβϑύ χαι, ἘΧΙΓΘΠΙΟ 
ΥΘΤῸ γόγϑι ματα απδπὶ “ ΟὙ ΘῪ ϑ8ραίίιπι ποὴ οἀρίί. Ραρ. 102, 1,8. ΜΟΘΚΟΔΣΟΝ: 516, δθ 
[ουτηᾶ ἴῃ ἰδηΐα Ἰοουοηΐ5. ναγϊοίδίθ ἠομίμα ποίαίᾷ ο5ῖ. [Ιθἱάριῃ 2, 1. ΠἈΘΕΙΝΝΟΛΆΟΛΟΟΓ: 8ϊς, ρΡοὸὺ 
ΟΓΓΟΤΘΙΏ) ΒΟΓΡίοσβ. Ρὰρ. 108, 2, 10. ενφοινωμαλχαιρας: 56; ἰΐοπῃι 16, 1, 10. 
ΕΙ(ΜΩῦΘΑ. ει 100, 1, 20. [φΦΊΕΡΆΙΖΘΟΝ. Ῥασ. 107, 1.1. ΠΙΜΙΟΕΟΙ: εἰς, 564 τπηᾶγρὸ 
ΒΌΡΘΙΙΟΥ Ρ]Δ16 ΔΌΒΟΙΞδ5. οί, ργορίογολαιο αἀἰοὶ ποαι αἵτιιηι -ΟἹ δὴ -ΟἹ ΠΙΡγαγι5 βου ρβοῦῖ. Ῥὰρ. 108, 1, 2. 
νον ΓᾺΓΆΙΔΔΛ]Θ᾽ Ἰορομάϊιι ὀκβο, ἰΐοπι ν. 22, ΕἸΤΙ ΓΟΥΓΆΞΓΑΆΔ Θ᾽. Ρᾳρ. 11Ὶ, 2, 8---9. 
Ἰδοσηδῦ 516 Θχρ]οπάδο βυηῖ: ΙΖ ΕΓΓ ΦΛΙΘΟΥΧΗΪΜΆΡ ΤΟΝΕΙΝΟΟΙ.. ΡῬὰρσ. 172, 2, 20. 
ΗΘΥΓΑΆΤΡΗΡ:: εἰς, υἱ οὐϊάϊπικ. Ρὰρ. 174, 2, 25. ΗΜΗΚΆΝΜΔΔΟΙΝ: ἰο; νἱάθίαν ΚΝ βιρου- 
ΡΟΒΙΐο ρμιιποῖο ππργοθαΐιπη Θε56. ᾿ὰσ. 178. 1. 1. ΕΞ5ΕΆΑΙ: 516. 


ΙΥ. 


ΕΕΑΛΛΜΕΝΤΑ ΡΑΠΙΜΡΒΕΚΤΑ ΕΧ ΤΠΙΠΒΕΙΝ ΒΕΑΌΜ ΒΕΟΌΝΌΟ 
Ε΄ ΤΒΕΒΤ1Ο. 


Ηδρς ἱγαρτιθηΐα ἃ] ΘΙ 8. οἱ ἰουτ}]} τὶ Πθριη ὁχ ΠΠΠΘΥΘ 1η60 ΟΥΘΗΐΔ]1 Βοοῦ 0 ἢᾶῦ6ο. ΟὈὨ ΠΟΙ 
(ἰθι15. [01115. ΤΟΙ ΥΆΠΔΟΘΙ5. ῬΑ] ΠΡ 56 5115. ἰοστηὰο ααδγίδο, αἰιᾶ6 ἀο]οία ατᾶθοα βου ρίασα 81 Θά θιῃ ΠΪΌΓΌΠῚ 
Δ 1} ο5ϑ0. ν]ἀθησπΓ. Οὐ π|5. ῬάΓΔαΐ οαιιακὰ ΒΟΙΡΙΟΓ ΑΤἸΙΊΘΉ 5. ἀ6]αν ἱγαρτηθηΐᾶ ΝΟΥῚ Τοβίδῃοητϊ 1060 
Ι. ἃ πΟΡ]5 οἀϊΐα. ΠΟΙΓΙΡίΓα πη 0 18}}5. αιὰ ἀτάοοιιβ ἰοχίι5 Θχαυαΐ οϑί θα ο]οΐ (ρίϊμη, ἤρα ΔΌΒΟΠΙΠΠ 
Π(οΙ δὲ ργοϊοοίαπι ΘΔ ΠῚ Ο556. ἃ βου ἠδίίοπο Οὐρίο. [ἀ6Πη} να] οθσίθ 5}}}}}}1πλππ ΒΟΥ ΡίΓἂΟ ΘΘΠΙ15 ἴῃ 0515 
ῬΑΡΥΓΙΒ. ΑΟσυγρί δον σΘΙΟγαίαΣ, ΠΟΤ ἢ) ρα] ΟΠΘΥΓ τ ΒΡΘΟΠηΘη ἴῃ ΗΥΡΟΥἶδ5. ΟΥ̓Δ ΟΠ 115. ΡΥΓῸ ΓΥΘΟΡΉΓΟΠΘ 
οὐ ΕΧΟΙΙΡΡΟ Δ ΌΙΓΝ. ΠΙΡΟΓ Ο ΠΟΤ ρΊΔῸ. ρα] αν! ΥἱΓ θ᾽] ἢ ΓΟνυδά ας (110}}}} Βαυηρίοη. θΘιιο 
ΘΧΘΙΉΡΪΟ Δ]]αιοὐ ΒΔ ΟΟ 115 ΓΘΟΘΒΠΟΣΥ δύ 6 χ ῬΔΡΥΓδΟΘιιΒ ΤΌΓΟΠΘΙΒΙ5, ἃ Μοηζθίδ) οἷο ἴῃ ῬαΪΔΘορΥ. ΟΥ. 
μᾶσ. 214 54. ἀσβουρίιδ., ΟἸΠ5. ΒΟ ΡΕΠΓα οστορίθ οἰ Ποβίγᾶ οΟὨΥΘηΪ. ΑὨ 4551 πιὰ ΟἸΙ5.(16Π} ΒΟΓΙΡ ΠΓΔΘ 


ἴῃ ΠΟΘΙ ΓΔ ἢΪ8 ΔΑ] 1 ἴΔ6 ΟΧΘΙΡ] πὴ τα σιησηΐα 111ἃ διιηΐ ουδηρθ}} ΙΟΠΔηηἰβ ΒοΥρίαπα, ΠοΙηΔ 6. ΟἰἰΔΙΠΠΙ1ΠῚ 


ΧΧΧΙΝ 


ἀϑϑοσναίδ οἱ ἃ (ἀθοῦρίο ΠΟ Δ0Π0 αἀιϊάππι μι] οαΐδ, ἴῃ αὐἱδδ οχϑανογϑιμη Οτδροὶβ ἰηἰογργοίδιο Οογίϑ 
Βουιρία οδϑί. Μαχὶπὶᾶ ΥὙ67Ὸ βου] ρύιγαθ 511} }ΠΠ{π40 ΠΟΒΕΓΒ ἰΓϑρτηθη 5. δϑ ΟΠ ΡΓΟΡοίδγαμη οοα ἶσα... 0111 
ΟἸΔΓοΙμοΟηΐΔη0 ἴῃ (18}118, της νδίοδῃο ,“ Οὐἶι5 ροδί Μομίοίδοοηΐπτη ἰῃ ῬΑΙδθορΎ. ατ. ρμρᾶρ. 224. βρτορίιπι 
ΒΡΘΟΙΠΊΘ ὨΠΡΟΥ σα Αηρο]ὶι5 Μϑὰβ ἰῃ Νοόονδθ Ῥαΐγιπι ΒΒ ]Π]οίΘοδα ἰομηο ΙΝ. ἱπίασ ρᾶρ. 320 οἱ 321. 
ἰηδουία πη. [Ιῃΐ6Γ ἢης αἰ 4116 Ῥγδοίθυ ἰρϑδπ) ἢ ΓΘ Γάγιιπὶ [ΟΥηδΠὶ οἰϊδιῃ ἢ0 6 σοηγνΘηϊΐ ααοα ἰη1 {1865 4185 
νοοδηΐ ᾿Π 6 ΓΔ6 Ὀ]ΘΓΙΠΏ4Ι16 Ὠ1}1] ἃ τη ἀ]η 6 το] αυδτιῃ αἰ γαηΐ: Ιἃ ααοα 6 ἰᾶθυ1α ΑἸΡΘΙΪ ΜΔ] τηᾶρὶβ 
αιιᾶπη 6 Μοῃίθί 011 5ΡΘΟἰη6 ἃρρᾶγοῦ, οὐ π5 ἀηὸ σοεΐθ Ἰ0600 {06 γᾶ ΙηΔΙΟΓῚ5 ογηδθ ἀσρίοία 6ϑί. [ηΐθῚ- 
αϑ νΘΥῸ ἰηΐο Γ αὐ ΠΠηαι16 τηᾶλχὶπηθ {ΠΠππ4 αυοά ἴῃ αίίσδηῃο ΡΓΟΡἢΘίΔΓπὶ ΘΟ 166 δοσθηίι5 θ]οτη4 16 Δα ρΟΚΙΙ 
δι ηΐ, ἴῃ ΠΟΒΙΓΙΒ ἰγαρτηθ 15 ἰδηΐιπη ΠΟ ΡΟΠηΐΓ. ΝΙΠΪ ΓΙ 5Ρ060165 8]1}ατὰ ΔΘ Θ ἢ [τὴ Οὐἰδπὶ ἴῃ ἢΪ5 
[γϑστη 115. Δ αποἴϊα5 ᾿ην ηΪ ᾺΓ, πἰδὶ φιυοὰ Ρ]Οταιι6 ποὴ ἰδπὶ Δοσθηΐ8 ΑἸ181η ΒΡ ΓΙ 15. Ὑ6] βρη ἀἰδογοί οὶ 
γα οδϑί. Ηος δῃηίΐῃ βἰσηιμῃ, αιοα Ἰη6 018 ΒΌΡΟΙ 16 Γᾶπὶ ροβὶία σοηδίδι, ΟὈΒΟΓΥΑΥΪ ἴῃ ἢΪδ5: 'λοὺ 
181,1, 9. 184,1, ὅ. ἹΕΡΟΚΟΆΟΙΜ 18], 1, 2 οἱ 9. 188, 1,8. ΙΕΘΘΕΑΆΛ. εἰ ἸΕΖΆΚΒΕΘΆ. 188, 1, 6. 
οὐ 5. ΙΟΥ Δ. 182, 2, 8. ΙΟΧΎΥΡΟΥ 180, 1, 14. ΙΚΔΟΝΙΟΙ͂Ν 188,1, 1. ΠΡΩΙ 180, 1, 10. 
ΠρΡωΙιᾺς 180, 1, 8: φαΐθιδ ΘΧΟΠῚΡ]15. οἸηη 118 1 μαθϑίασ. [ύθπὰ Υ ἴῃ Ὠἰ8: ΎὙΔΩΡ 181, 2, ὅ οἱ 9. 
182,2, 16. ὙΕ ΕΟῪ 180,1, 11. Βεϊπάθ δρἑγτι8 γϑί0 ἀδργθθηα ιν 180, 2, 4. Ὑ]ΟῸΟ 179, 2, 11 
ὙΠΟΚΆΤΩ 181, 2, 11 οἱ 182,1, 19. ΗἩΒΘΠΟΡΘΥΘΗς. ΘρηΪιι6 γ67Ὸ δούθηΐιβ ΘΟ - 
ἤοχὶ βρϑοίθιη Βαθϑηΐ ΕἸἾΤΤΟΙΝΝ 180,1, ὅ. ἈΝΑ ΓΕΙΆ 180,1, 9. ΟΟΥὟ 181, 2, 8. ὦ) 
ΘΆΔΟΆΗΟΘΙΝ 182,2, 12. Θυΐθιβ 6 Ἰοοΐβ 5818. ραίοί βου ρίογοπι 606110158. ἸΘρθτη αιϑηϑτη ἴῃ ρΟΠΘΠα ΙΒ 
1115. 5 σὩ5 βϑουζιη 6558ὅ.0. Ρ͵δρίογθα ἰγοαῦθη5 οϑὲ ΔΡΟΒΕΓΟΡΙΙ5. απο δ α6 ΘαἸη58. ΙΓ ΘΥΡΌΠΟΙΙΟ 
ΠΏ ΡΠ] Οἰβϑιηα οϑῦ: ΙΖ. ΘΏ] ΠΏ ΒΡΙΟχ Ρῥαποίΐαμῃ νἱαϊ, [άαι6 116 γᾶ6 ργϑοοθα θη] ἰηίοσ τηθα τη ἴογο οἱ 
ὀὰραΐ ΔαΡΟΙΙΓ. ἤΘΙ16] ΔΠ6 Οὐδ ΟΟΙΏΠΊΔΙΪΒ ΒΡΘΟΙΘ5. ἱηνοηΐᾶ δῖ, πὖ ἴῃ ΘΟΠΠΟΠ6 ΟΧΡΓΘΒΒΙΠῚ15 ΡΔρ. 
184, 2, 8. ϑοεγϊρίυγδο σΟΙΡΘΠαΐἃ ΠΟ ΠΔΌΘΠΗΓΙΣ ηἰδὶ 486 ἴῃ ΔΗ ΑΙ 551Π}}5 511} 111018 ΠΥ8. ἀϑιι 
νϑηϊαπί, τὲ ΘῪ, ἈΝΟῪ, ἸΌΟλ, Ἀεγῶ. 

Αἴχψιθρ δθὸ αυϊάθιηῃ ἀθ βου ρίυγα ἰρδ5ῖι5 ἰσχύι ἀἸοΐα δαηΐ, ἃ αιᾶ ποίδα ἴῃ ΠΏΔΙΡῚΠΘ. ΒῸΡΘΙΊΟΓΘ ροβὶΐδθ 
14 ἀἰδογιηΐ τις ἰοΥηδΓ οἰθσδηίἃ δίαιιθ δΔη αι 16 ἰσχίι!π ΒΡ ογαγα υἱαἀθαηΐαγ, [{{Πἰγϑιηηπ6 διιίθῃ) 
βου ρἐπ γα δοοιγαῖθ ΘΧΡΥ ΘΠ πη ΘΙΣΑΝΊΠηϊ15. ἰΔθι]1ὰ 111. ΒΡΘΟΙ ΒΜ 118. πιο γῸ ΓΝ. βρηδίβ. Νόοη ρμριΐο 
πδοο οΟα οἷα. Ὀ]]1ΟΙ αἀτιάππι ἀΘρογα {ἰ τᾶριηθηΐα 5ορ. η0 5ΆθΘ οι] 0 ὈΓΟΤα ΠΔΌΘΙΪ ΡΟ556, 564 ΟΙΊΏΪΠΟ βορίΠπηϊ 
ΡΟὔλιι5 αιδηη ΟΟΔΥΪ 6556 ΥἹΑ ΘΗ ΙΓ. 

Θυηΐ διΐοιῃ γαστηοηία ἢᾶθο: 11. ΒΕΑῸΌΝ 22, 838---42. 40---49., 28, 2---. 8---]00. ΠΠ1. ΒΕΟῸΌΜ 18, 4---Ο. 
8---11. 18---17. 20---28. 16, 31---88. 17, 1---ῦὃ. 9---]2. 14---1 7. Αα ΓΟΟΘΏΒΙΟΠΘΙῺ ΡΟΙΓαιὰη ΔΗ 4.81) ρου ηθηΐ 
οδΙΏαι6 ἃ αίοδηδ αἰ 0η6 58 {18 ΑἸ ΓΒΆΠῚ, ἹΠΡΤΙΠ.5. νΘΥῸ οαπὶ ΗΟ] 6511 σΟα] οἰ ι5 Χ. οἱ ΧΙ. ΘΟ ΒΘ ΘΠ ΙΘΙΏ, 
φαοτιη Αἰΐοῦ οϑὲ ΘΟ] ὈΟΥΓΙ15 ΟΟἸΒΙ1ΪΔΏ115 ὈΓΠΊ5, ΔΙῸ Υ ΔΒ ΠΔη115 ὙΠ ἢγ. 2100 ς, ἸΘΟΙΟΠ 15 
ΡΓΟΓΒΙ5 5] ηΡΊ Αγ] 115. ἰηδῖση5. [(8. ὧὖ Δ] 114 ΟΧΘΠΙΡΙΟΤΠῚ νυἱἀθαπη15, ΡΟ ΡΓΠΟΤῈΒ5. ἀθόρθη ὙΘΓΒΙ8 ἔτὰρ- 
ΠΊΘΏ] οχ 1. Βοραπὶ οὐπὴ {ΠΟΤΊΠῚ τ[ΓΟ 4116 οοπίτα δαϊοποπὶ Βοιπαπαπι ΐς ὁοάοχ ἐποίμι καὶ ου μἢ αναστῶσιν, 


ἐπ εἰλε, καὶ παιδευων, φοβον θεου, χαι δηίβ ανατειλαι (Χ. ΧΙ. ανχτελει), Ἰΐθιη. οὐπὶ ἰἰβάθῃῃ οὐ ΑἸθχδησγίηο 


ΧΧΧΥ 


οὐ παρῆλθεν, ἰΐθπη αὐτὴ 11. (1. 6. αίϊοδῃο σοαΐοο ἰῃ ΘΟ οη6 ΠΟ ΘΧΡΙΘ580) οὐ ΧΙ. επανιστανομενους 
(οο. ΑἸΙΕχ. επανισταμενους), Οἴπὶ ΑἸΘΧΑΠΑΤΙΠΟ ὁ θεος ὁ φυλαξ, οἴὰ ΑἸΟχαπάγίηο οἱ Χ. ὁ ἡλιος, οὔπὶ 
ΑἸΟΧΑΠΟΓΙΟ οὐτὸς 9 οἴχος, Οἢ ἀποῦιβ ἰδηΐαμη οΟα]οὶθιι5 ΗΟ] Θ 511 τη] ηι 560 1}}}8 (29. 242.) δυναυιν, ΟΠ] 
100 ἰδιηΐι!η (ηγ. 64.) εν ἀνθρωποις, ἀθηΐ4ι16 5015 ὁ διδους, οΟἰΘΥΒ χύριος Υ6] χύυριος ο θεος ΡῥΥΔΘΙΩ 6 ΠΕ 118. 
(ἰοίθγιιηὶ νἱάσίαν ἰθχίι5 ἤμ18 ΘΟΘΪΟΙ5 1) Οοαρὶΐία ἰδ θυιι5 [{|556.. ἀΙΔΙΏΠ] 1181) ἘΠῚ ἰδηΐι) ΘΟΓΌΠῚ 
νΘΒΓ ρΊ ϑαυρογοβδί, ρμὰρ. 181. 00]. 2. γοΥβ. 16, 00] δα 8. Βασι 18, 11. ΠΙΠΊΘΓΙ5. ΟΔΡῚ 5. Δ ΡΘΒΙΠῚΙ 
(1) δἀοβηρίιβ δβί. 

Φυ86 ῬΑΒΒΙ ΠῚ Ἰ1Π0]15 1Π0] 58 ΘΙ πλι5., ν6] ρα ποῖ 5. δηΐιπὶ Πα] ΟΔΥΉΙ5.. Θἃ ΟΠ] ΐἷἃ Δ 501558 δι ηΐ, Θχοθρίο 
Ἰ060 πὸ: 184. 1, 12. υ᾽ “ΉΠΟ ϑυρογβουρίο ἰοχία Αὐπημοηίδοο μ]δηθ ἰαρίτιγ. ΠΙᾺ νογὸ ἀπ ῖαπι ΠΟὴ 
οϑῦ 411} ΙηϑρΤἃ ΟΕ ΒΥ ΟΟΙΠΏΠ8Δ6 ΡΔΓΒ ΡΟΓΙΘΥΪΌ; ΘΟΙΩριΔιΪ8 θη [18 4186 ΠΟΥ 8. ηρ1}} 88. ΟΟΪΏΠΏΔΒ 
(ἰοϑἰἀθυϑηαν ΘΟΠΟΙἀθπάϊπ οϑί. Ὑθυθὰθ. Ρ115 {σα αιᾶνθ ΘΟ ΟΠ 50 ΠΡίΟ5 [1|586. [ηίθΡῸ Γ 
Ἰρτ ΘΟΟΘΧχ ἰουτὴὰ Τηϑίογο υαἰοθαίαγ, ΟἾ15 {γ8 [0118 οϑίγᾶ ΠΟ. ΘΟΙΘΟΥνΔΓΙη ηἶδὶ ΑἸ] 8 πη ῬᾶΥΐΘ1}. 
ΘΙ ΠαΙ6. ΝΟΥΒῚΒ ἴῃ Οχίἰχοιηϊαίθ ΘΟ] ΔΓ ΠῚ αΙΘΙΠΔ ΠΟ τ πὶ πὸ διιπΐ ροβίοσ 6Χ ΒΌΡΘΓΙΟΣΙ ΙΒ [ΔΏΓ.}} 
ΠΟ τὰ Γ 6] ἰαι}15. δα τη: ρᾶρρ. 181 οὐ 182. υἴγδαιιθ οοἸηπᾶ οἱ ρᾶρ. 188. ἰΐθγα οο]ηἃ. Θ᾽ ΠΥ 
δ᾽ αιιοῦ ΠΠ6γὰ 8 φυδγιιη γοϑυϊσία Βα ρογϑαμΐ οἱ ρνοίογαμῦ: ρᾶσ. 184. 0]. 1. ΨΑΟΙΟΛΙΓΟΝΜΝΙΕΆΣΔΛΙΟΝ 
ΕΝ ΟΣ, οο]. 2. ΓΓΟΥΌΙΚΟΥ . .... ΗΒ γθγῸ 48 πἰἢ}}} ᾿ποπηθηϊὶ μαθοηΐ τηι]ῖο σγανὶογα 
δ ηὖ αυδα ΟΠἸΘΙΉΟ15 Δ 1015 ρΡᾶρ. 188. 60]. 1. δβδϑθοιίιβ σι. ὑχίγθιηδο Θἢ]Π ΥΘΥΒΙΙΒ. ΥἹΘΟΒΠῺ1 ἢ {6 γὰθ 
ῦδαιια ἀπ 10 5υηΐ ΤΟΥΘ65Ο. [46 οἰάγιιπ) οϑί ἠοδίνα ἰγᾶρτηθηΐᾷ οἷπῇ ἰρΡ8580 γαίϊοληο οοάϊοθ ἃ 
ΘΟ ΤΟΥ 15. ΠΟῚ ΘΟΧΡΓΘΒΒ0 οὗ οὐῃ 1118. ααΐπαιιθ οἰ 6 νουθα τὸν χυρίον θεῶν τοῦ ᾿σρχτλ. Ὀ ΠΟΙ]Π 5. νοτῸ 
οϑὲ 46 Ἰἰ{{ογ]8 αὰὰθ ργδθοθάαπί δα ἀδθῆηϊγο. Ῥγοόχηθ ααἰάθιη δηΐο ΤΟΥΘ5Ο νον ἈῪ 
ΡῬοβίϊθιη ἤι586: χαρά 51 οϑί, πο} ροίοδῦ θ0ὴ ΤῊΝΥΥΧΗΝΑΎΥ ΓΟΥΈ ΞΟ ΘΟ ο͵. Αἴᾳιιθ 
ἤδος αιάθιη ἰοίιπ ΥΟΓΒ ΘΧΡΙΘΑΒΘ. υἱοί, ΟὨ 550 Κκ) χαρὰ ρᾶγοῦ ἴῃ ναΐίοδηο οοάϊοθ ἐθοϑί; 


ΥΧ Θηΐπὶ 58.015 οϑῦ ΒΡ αὐ ᾿ἰπϑτιηΐα νουβιι "’Κ Ἀ.} δηίο ᾿ΗΠΙ͂Ν βουράιπι Πιῖββο ογ ἸΟΥ 1}. 


᾿: 


ΕΒΑΛΜΕΝΤΑ ΡΑΠΙΜΡΒΕΠΤΑ ΤἸΕΒΑΙΑΒ. 


ῬοΥν ΘΒ }115 δ |1ἃ [0118 Β6Χ γοβουρία οὐ 'ρ88 Αὐηθηΐδοθ οἰ πβάθιηαιιθ τ νἱἀδίιν. Αὐπιθηϊδοὶ ΘΟ (105 
ΓΟ]Ἰαιίδο, δ ἀΙΘΙῚ ΟΠ Ἰη0(10 68 4ι186 ὈΓΠη0 ἸοςΟ οἀϊάϊπηι8 ΝΟΥ Ταβίδιηθη! ἐγᾶρτηθηΐα ρου ηρηΐ, 568 
οἰ ἀδ αἰ ι18 Ἰη0 0 ΟΧΡ]ἸοἾπ.ι15 ἱγαρτηρηΐα θοῦ η Πδσαπὶ ΡοΥΠΘΓΘ ῬγΟ ΔΠ}116 ἀπιχίηιι5. ΗΒ ἴῃ 


ΓΟΒΟΓΙΘΠἋΙ5. Ορρογίαπα δοοϊάϊ χιοα ἰοτηᾶ (ἀγαθοὶ δα ἀιιθ πὴ ΟἸΪπ| ρου τ ογαπί ΟΠ] οΙ5Β. ποη ἰὰ αἰ σου δὶ 


ΧΧΧΥΙ 


δΔῸ ΑΥἸΙΘΏΪΔΟῸ ΠΌγῸ ἴῃ αιθ1η ΘΟΠγΘΓ ΘΟ ὈΔΏ ΙΓ: Ὠη6 Θη ἢ δοΐαπι οϑῦ οὖ οὐδ. ἰῃ Ρ]ΟΓίβαια [0115 Ρ]Δῃ6 
ΗΪΠ1]. ἴῃ ΤΟΙ χαΐβ ρᾶθηθ 1}}} 46 ἃἀηθαθπο ἰοχίι ἀρϑιἀαγοίιγ, 4 θ πὶ αὐ θ] ΠΟῚ Οἱ Π5 564 5]ηρὶ}}}5 ΠΙΙΑΥῚΒ 
Ῥδρὶμὰ ΘΟ] 5. 5416 ὙΘΥΒΙΠ) ὉΠΑΘΥ ΠΕ] βου ρύσμη ἔπιῖ586 Δρραγοῖ. Οιοά δὰ οομμποάπμῃ {πα δοοραϊί 
ΠΙΔΧΙ ΠῚ. ἱΠΟΟΙΩΙΠΟα η, αιιοαά δης ιιὰ ΒΟΙρΡΌΓα ἰδηΐοροσα ἀθ]οΐα οϑὲ αὐ ργηο οὐζαξι 46 ἸαρΘη 5 [0]1]8 
Η]οτΊΞαιιθ ῬΓΟΥΒΙΙΒ ἀρ ΔἸ] νἹἀθγοίιγ. δια [Δ0116.. 51] ΘΧΟΘΡΘΥΙΒ ΔΌΓΑΒΟΒ ΡΟΐ 5 αιδπηὶ ΔΌ]αΐοϑ., ΘΟ 6 Χ 
ΡΑΠΠπηρβοδίιι8 8118 οδύ αἱ τηδίογθιη ἰαρθῃαὶ αἰΠΠου]Π Δίο πη Ὠδρθαί. Ῥδββϑὶπη {γα η ΘΧΘΟΪΠΟΙΔΓΊΠῚ 
γοϑίσα 16] οἰτοηϊὰ Δρραγουδηΐ, οὐ ρᾶ. 191]. ν. 18 οἱ 564.: ΠΙΒΑΊΔΙ ΥΘΙῸ ΡΓῸ ΘΙ ὈΥΔηΔ6 ΓΑΙΪΟΠΘ 
ΠΟΙ ΟΟΓΙΠῚ ᾿5115 Ιοσμ ὨΔΌΘΓΘ μοί. ΤΥ ὑδηΐιη ΡΔΡΊΏ15: 187. 189. 192, Ρ]οΥΑΥ 4116 116 ΥΔΓΌΙΩ 
νοϑί σία ΥἹν] ἸΙΟΥΘ ΘΟΙΟΓΘ ΘΟΙΒΡΙ οἴ βηῦ; Θᾶ 6. ΥΘΟΥῸ ρϑρΊη86 ΟἸΏΠΘ5 ατι86 46 Ιη6ΙὈΓΔ}15 ΟΙΪ πὶ ΟΔΓῺΪ ΠΟΙ ΡΊΪ5 
(οβουρίδο ϑιηΐ: 188. 190. 191. 198. 100. 197, ΥὙΘΙΘΟΙ Π6 ὨΜ]Π]}Ὲ1Π ροϑύ τη6 Ἰθοίογ πῇ ἰηνθηϊιγθ 51ηΐ. Εἰ 
ΤᾺΪΠΠ5 Τη6 ᾿Π5101Ὶ ἰΔ ΤΙ ΡοΘηϊοῖ [ἢ ΘΡΙΘ ἦα 80 ρΡί γα ΟΜ: ἰοχίπ πη ΘΠΪπ 1Π46 ΘΟΘΠΟΥΪΙΏΙ5 ΔΡΡΥΪΠῚΘ 
ΠΟ ΔΌΙ]ΘΙ ; Οτἶπ5 αὐᾶο ρϑιοδ 6Χχ ἢἷ5 Δη 14 0155] 118. [015 ἔγαρτηθηΐα βάθρα ]Ἰἰουϊξ, 68 511ηὰ] δἃ ΘΟσΠΟΒΟΘΠΔΟΝ 
σΟαΐςο5. ΒΘ α.ΟΥ5 86 ν} 608 ἴϑοϊθηΐ αι ἃ ΘΔ 6 [ῸΓΘ ΥΘΟΘΏΒΙΟΩΘ ϑιηῖ. Ηδθο ΟἹ 5Π)041 51. δ]αιιοί 
θοῦ 018 ΘΧΘΙΏΡ]ὰ ἀοοθθαηΐ. [ΙΘβϑϑαῖδθ 8, 8---14. ΟΟὐΘχ ποϑίθυ οὐπὴ ΑἸΟΧΔΠαΣηΟ ἰδοῦ ὈΪ8, ν. 10. γενηματα 
οἴ ν. 12. τὴν τριβον ΘΧΒίθΘ πη; Υ. 8. διο οὐ νυ. 11. συμβήσεται αυτω χατὰ ΟΠ] ρουρϑιοἷβ οοα οἰ θι5. μαροί; 
ν. 10. δησομεν ΟΠ 5010 ΕΠΙΒΘΌ1οΟ, ν. 14. χυτος ὁ χυριος ΟΠ 5010 ΡΥΟΘΟΡΙ͂Ο. [Ιἔθιη ὅ, 2---. οὑπὶ ΑἸΟΧΑΠΟΓΙΠΟ 
ἙΠΟᾺΪο6 σΟη ΒΘ ηΕ 56 Χῖθ5., ΘΟΠΗΓΤΏΔΠΒ σωρηχ, χνθρωπὸς τοὺ ἰουδχ χαι οἱ ἐνοιχουντες ἐν ἱερουσχλημ., καὶ Οὐ υἢ 
τέθη, ανχβίσεται, αχανθα, του ἰσρχὴλ ἐστιν; ΡΓδοίογθα ν. 4. οὖ 7. ινὰ ποιησὴ ΟΠ ΡΒ ο0α 4. Παρ οί, 
Δ5ΒΘ ΠΟΘΙ θτ15. ΒΊΟΥ ΟΥὐίσθηθ, ΒΆ5111ο, ΟΠ γγβοβίοιηο ; ἀθηΐψιθ ν. ὅ. νυν ουὖν ΘΟὨΥΘΙΠ ΘΗ 5 ργδθίογ οοαή. 
τη οι} 05 δ] αιιοΐ οοάϊοα ΗΟ] 6511 ΧΙ]. ((. 6. Μδιοἢ 8). δ σδη.) οἱ βθυθσο. 

ΘΙ) ΘΟΓῸΠῚ 486 56Χχ [01115 ΠΟΒΙΓΙΒ ρᾶσρ. 188 ---198. σΟΠΕΠΘηΔΙΡ ἤᾶθὸ οϑί: ΙΕΒΑΙΑΒ 8, 8--]4. 
ὅ, 2---14. 29, 11---2Σφ8. 44, 20--- 48, ὅ. 

ΒΟΥ Ρ ΓΔΤΏ ΓΟΡΓΔΟβθηΐδυ πηι15 ἰδ}. ΠΠ. ΒρΡΘΟΙΠΪη6. πηι. ἡ, [Ὀ] οπμηΐδ ᾿ΠΓΟΥΡΙΠΟΙΟΏΒ 5ρὴδ 1015 
ΒΟΙΙΡΙΟΙ τι58115 οδῦ δαργθβϑα διηῦ: Ρυποίη {ΠΡ]ΟΧ, Ριπούηῃ ἀἸΡ]6χ, Ρπποίι πη 5. ΠΡ]6Χ; αἰιοὰ ΡοΟΒίΓΘΙΏΙΠῚ 
οἱ δὲ ρϑάδιῃ οἱ δὰ οὰἀρυῦ ῥγϑθοθά θη} {66 ῬΟΙ ΕΓ, Ρά5511η οἰ Δ]. πἰ ΒΘ ΟΊ Π40. νΟγϑῖϊ ΒΡ ΘΟ Π15. ΠΟΘΙΓΙ 
ὀχθιιηΐθ δι. τἸηοάϊαπὶ Ἰοοαπὶ ἰθηθῖ. 6. αι 511Π011018 Ραποίὶ ναγϊοίαϊθ Υἱχ τπὸ οὐ δ᾽ΐθγο ἰός σοὶ αα 
δἴδία! μοί, αυδργορΡίου ρ]θγυμηαιθ δα σδριιΐ ργδθοράθης 5 γὰρ Δ ρΟΏΘγΘ 5815 Πυθα ηι58. ΑΘΘΘη 8 
Πιιδαιιϑιη. ΞΡ ΓΙζιι5. ὙΘΥῸ οἵ ἈρΟϑίγορ 8. πὖ δοσιναῖο ρα ϊπλιϑ., Δ] πιοὐ 85. ΡΒ] βιιηΐ. ῬΘΥ ΘΟΙΠΡΘΉΘΙᾺΠι 
ὈΓδοίου χυ, ἄνος, τῆλ, ἰλῆμ, τὸ οἷό. βου αμῦ χαὶ 190, 8 οἱ 1ὅ; 197, 19; 198, 19; μου 198, 14: [ἴδῃ 
οοπίταοίαμη ἴῃ πηοᾶτπὶ αὖ 181, 15; μὴ 190, 7. δογίρίιμπι ριΐο σοαΐοθιη 5860 .}0 5θρίϊπ)0 ἴῃ Αδργρίο γὙ6] 
ἴῃ νἱοϊηϊϊαῖο Αορυρίῖ. Αἀ [ΟΥΠη85 ρΥΔημπηδίϊοα5 ΑἸΟΧΘΠαΓΙΠ5 ΓΑ 5 Δ 185 ρογιποῖ εξωλεθρευθησαν 196, 8. 

189, 10. 'ΚΧΆΘΝΆΝ: 8[6, ἰρϑὰ ῥγίπιδ αὐ υἱάθίαν τῆᾶπιι, αὐ ἰᾶπι 510 χαὶ ἀνα. 190, 1---ϑ: δὶ (γ88 
ΓΙ ΥΘΥβιι5., αΙΘΙ ΔαΙΠΟα ΠῚ ἸΘΘΊΠλ18., ΡΓΟΡίΘΥ ΕΠ ΟΥΆΛ πὶ ΟὈΒΟΙΤ ἰϑίοθ) ΠΪΠ118 ΟΘΥΪ ϑηΐ. 191, 8 86. 
ΟἸΙΚΙΔΟΙΝΙ: 5ἰς. 194,1. ΗΙΝΜ ΔΙ: 5ἰο; δ] ἀθιη 8 544. ϑουίρίιμπι ΟἸΠΏΪΠΟ οϑῦ ἰδ τί οαἰάϊπηι5. 197, 8. 
ΣΟΙΚΎΌΟΟ:: εις, ἰΐοα ν. 8. ΤΤΟΙΗΟΕΙ. 


ΧΧΧΥΠ 


ὙΙ. 


ΕΒΑΟΜΕΝΤΑ ΝΕΝΕΤΑ ΕΥΑΝΟΚΒΙἊΙΒΤΑΒΗ ΡΑΠΙΜΡΒΕΣΤΙ 
ΟΜ ΒΡΕΟΙΜΙΝΙΒῸΒ 


ΕΥΑΝΟΒΙΙΒΤΑΒΗ ΡΑΠΙΜΡΒΕΘΤΙ ΒΑΒΒΒΆΙΝΙ. 


Θυυμ διιοϊιηηο 8ηπὶ 1848. νοηρίϊαθ ἴῃ ΟΟΟΘΪοΙθιι5. Ὁ] οἴ ἤθοΔθ Μδγοίδηδα ἰμνοβι Δ η1]8. νΟΥΞΑ ΔΓ, 
ἴῃ) το αυ]885. ᾿π0 1] ονδηρθ! βία γ!! Ρ 8] Πρ 5θϑ] δηϊ υϊαΐθ βου ρίαπγαθ Ἰηβίσηθθ. δυηΐ [0]1ἃ π] τὴἃ ἔσα ο0α 68 
γϑηοίὶ ατάᾶθοὶ ΧΙΙΧ. οἰα5515 1. ὅ6ηθχ νϑηθ 8 }}8 ΒΘα1ο, ἈΠΟ, Θοδ6 ἴὰ ΡῥΥΔΟΡΟΒΙὔι5, ρουτηϊδιί αἱ 
ΟΠ ΘΙηΪ 5. βουρύπγα (ἀο]οία αιδηΐιπὶ ἥδ ροϑϑϑύ οἰδγῖοῦ τοἀἀθγοίιγσ. πὸ ἴλείο ἀυλθοιμηαιιθ 165] ροίογδηΐ 
ἴῃ 806 488 Ιη685 ὑΓΔΏΞΒΟΣΙθ5Ι, ἰπάθαια ρᾶρσσ. 20] ---200. οἀἸἀϊ. δογρίαγα, οὐπ8. ὨᾺ]ΠΠ|ιπὶ ϑΡΘΟΙ 6 ἰῃ 
806 415. τηρῖ5. ἰῃγθηὶ, 5866 }}} βορίπη! δχϑιιηί 5 νἱἀθυαΐαγ, Ετγασιηθηία ἰσίζαγ δυηΐ ἀπὶπ8 ἀα Δη 41 155: 115 
ουδηρ ] 508 γ11}8: ἀγα αιιδιηχιδπι 5αὺ τη] ἱπηοίπογιηΐ 1018} 118 ΕΠ ΙΟΓΙ5. ΒΟΥ Ρία, ἰδηιθὴ νΥἱχ αἰ] 1 ΠῈ 
οϑὲ αυἱϊῃ ρΡ]ούδαι16 μοϑίρυ!οσα δἰηΐ βδᾶθοι ἃ ποὴ0. (ὈΟὨἐ θη διιίθη ἢϑος νοηρία ἱγασιηοηΐὰ δ] ]αιοί 
ΟΥ̓δησ ΘΠ] ]οΥὰπὶ Μαίηδ6ὶ οἱ ΟΠ ΔΒ ρᾶγίθϑ. Μαδιμδοὶ βιπί: 8, 82---9, 1. οὐ 9, 9---18. ΡΥΟΓΤᾺ δα ἸΘΟΙΟΠΘΙη 
Ρουθ ηΐ τῇ χυριχχῇ ε΄ χατὰ Μιχτθαῖον ρτδοβοιρίαμῃ, Μαίη. 8, 28---9, 1: αἱΐοσα δὰ Ἰθοῖοπθη τοῦ σαβῆάᾳτου 
ξ΄ χχτὰ Μίαχτθαϊον, Μαί(ῃ. 9, 9---13. ΟἿ, Β0Π01ΖΙΙ Νον. Τοϑῖ. 1. Ρ. 460. ΙΟΠΔηἢΪ5. σαηΐ: ἃ. 2, 15---99, 
αιᾶθ δὰ ᾿Ἰθο 61 ρου πρηΐ τῆς ς τῆς διχχινησίμου, Ιο]). 2. 12---ῶφἡὺ. Ὁ. ὃ, 22---20. φιδθ μαγίθη) οἰδοϊαῃΐ 
Ἰδοιἰομ 5 τοῦ σχῤῥάτου τῆς διχχινησίμου, Ι0ἢ. 8, 22---838: ς. 6, 10---20. 1. 6. ἸΔΊΟΥ ῬᾶΓΒ ἸΘΟΓΙΟΠ8 τοῦ σαβῦ. 
τῆς β΄ ἑβδοιάδος, 10].. 6, 14---217. Οὗ, ΒοΠοΙχ! Νον. Το. 1. Ρ. 40 5ᾳ. Ταχίαβ. Βογίιη ἔγαρτη θη ὙΠ 
ΟΟΠΥΘΙΪΘ 501 6ὺ οὐ ΠΟΘΙ ΟΙ 158. ἀΠῸ0]810115 σοοιηαϊ ΟΥΑΙ 5. 1. 6. ονδησο]). οι ΕΕΛΗΚΜΒΌΝ. [1,ροοηΐϊς 
ΘΧΟΠΡ]ὰ ἃ})ὺ ΕἸΖον γΔη0 ἰδχίι αἰνοῦβαθ 564 1ὴ μ]Ο σαι σοαά. ἀπο] 4}} 0115 Ἰηνοηίδϑθ ἢδ6 ϑαῃῦ: χλλὰ (Π0ὴ 
αλλ) χμαρτωλοὺς 202, 10; χπεχριθὴ τησοὺς (ἀθδαιθ γί ο1}10) 2038, 8; καταφάγεται 203, 21: εἐλεγεν (βῃ6 
αὐτοῖς) 204, 11: μετὰ τουδχιου 204, 19; ἐνεύησαν χυτοι 206, 8. Νοαιὸ νοΓῸ ποθ] οτὰ ἀοϑαμέ, οαΐι5- 
τη0 1 5ιιηΐ: χπχντα 20]. 18. ατιοα ποηάτιπηι Ὠοίδίιπη οδύ 1 ΟΟΠ ΠΟΘ ΓΔΓ115. ΟΥΠΠΟΙΒ; ἐγγὺς τοῦ σαλξιν. ΔΌΒαΙΙΘ 
εν αινων 204, ὁ; γεγονΞ! 205, 12. αι [ΟΓΙΠ8 ΠῚ Δ ἢτηὸ ρϑιη ἰοομ ποηάιπῃ ποίη ἀςί. 4, 22. 
5011 ο044, ΒΠ) {πθηΐΓ; ολὴν τὴν νυχτὰ 200, 20 54. αιιοἀ ΔΙ ΔΙ ΘΙ 1 5815 5] ὨσΊ ΓΟ οϑί; εἰς φυλαχὴν 
5η6. ἃγίίο]ο 204. 13. αὰ ἴῃ ΤῸ οοηδοηάπιῦ Εἰ ἘΜ Δ]Π14 116 μι. Οποὰ 201, 11. ροδῦ πχρχγων ἀθδοβί 
εχειθεν, ἀϑϑοηςΘηΐο ΘΟᾺ 66 1,. ἴὰ οχ τηόγὸ νἱάἀοίν ανδηῃ ΟΠ] 5 ΔΥΙΟΤΌΠΙ. 

205, 16 54. νἱαἀρίῃγ ΒΟΓΙΡΙΟΥ ἃ πλοῖον ᾿ΓΙΟΤΟ {γδῃ 5} } 1. 1556. δὰ ροβίθσίβ, αδρσγορίοσ νοῦ Κλ. 


ΕὙΘΘΟ)ς υμαιὲ 6} ΠΓΕῊ ἴῃ γβιγὰ βουϊρία βιιηΐ. 206. 11. σοΥΓΘοῖοΥ νἱἀθίαγ ϑιρν ΜΆΨΓΓΆΟΟ 


ΧΧΧΝΙΣ 


ποΐδϑ8β6. ΘΙ, υἱ ΜΆΘΙΓΓΟΙΚ οἰδεογοί. Ῥδγ οσοιηροπάϊιπι βουρία ποίαν! ΙΖ. 208, 16. εἰ ΟὙ 
ἴῃ τόποὺῦ 200. 19. 

Ηΐ5 Ὑδηθί 5. γαρι {15 απ δοίδ[]5 δἀ6 {ππ νἱγθιξα ἰθχίι5. δια ἀπ 16 δηΐθοθ]} Ὁ αν δὴ ρ 6115 Δ Ὑ1 Ὁ 1ὴ 
ΡδΙπρϑοβίιπη ΒΔΓΌΘΥΠὴ [ὉΠοσαῺ 1006. Οποά «αιπὶ ΟΠ Ο]Ζίι5. ἴῃ ᾿ἰΌγΟ 510: ΒΙὈΊ]50} - ΚΥ 50} 6 
Ποῖδο 1828. ρᾷρ. 108. ρδυ 5ΘΡΌΠ|0 ρα Βαχίο 586 0110 8 ΒΟ ΘΠ] τ 6586 βρη Πολββοῖ, ἀἼΠ 056 
ἨΟΙηδΔ6 ΥΟΙΒΔ ΔΙ ΥΘΥΘ ΔΠΠῚ 1848, ΟΙΉΠΪ ΟΡ6 δίαιι6 ΟΡΟΥἃ ΘηΪδι15 511 αὐ (οἴη σΟΘΪΟΘπι, οἰ }8 Ρι1Οἰ 551 Π185 
1116 Ἰασίϊομο5 ΘΧβορβοσαΐ, ἴῃ πἰϑπὶ ΟΥἸ πῇ σΟΩνουΐοθη. Αὖ ῬΥΪΏΟΘΡ5 ΒΑΓ ΠΠ5 66 ῬΓΘΟΙΌΙ5. ΙΠΘΙ5 
Ὧ6Ο ΓΟΡῚ5 0015 Δαν, ΟΟΙΙΠ ΘΠ ἀΔἰ] ΟΠ 15 60 816] 56. ῬΡᾶ5805 οϑὺ αὖ ρου γδοΐδηϊ οΟα]οἰ5 ὙΘη 8 ΠῚ 
(ἰἀγοί. Τδηθη η6 ᾿ἰυδἴο0 ΟἀἸΣΙΟΣΓ νἹΘ ΘΓ, ΡΟΥΙ δῦ αὐ ἀποῦι5 αἰΘθι5 ΠΟΙᾺΒ δ᾽αιιοῖ ἴῃ ὉΠ] οἴ Θοα αἰλ8 
(ΟἸΏΠΊΟΓΆΓΟΥ. [Ι}ηἰγτἃ αἰιοἋ ἰθιηρι8 αἰ δηΐδ ΟΙΠηἶα ΔΗΓ141 551 1 Θνϑηρο}}]! ΙΟΠΔΠἢΪ8 ἰγδρτη [1]. 
40 ἃπηῸ 1846. ἰῃ ΜοΟΙΙΠΊΘΠΪ5 580 }5 ἰη6 115 ἴογαὰς ἀ6αϊ, Θχοι 6 η411Π οβϑαί, ΠΟ Ρ]118 απδιῃ ἄτι [00]18ἃ 
ΡΔΙΠΡ5Θ511 ΘΟ 1015. ἴῃ ὉΠ ΟΙΠΘοα θΥΘΥΙηδ ὨΙΠΏΘΙῸ 106. 5᾽ρηδῖ! ΟΧχ ὨΙΠΏΘΙΟ ΘΟΥ 486 ἰθοίιι [ΔΟΠοτὰ 
Γαΐ ρΡοΐθγαπι ἀθ ΒΟΥ ΌΘΓΘ, ΡΥΔΟΒΘΙΠ]ηιϊ αι] οἴ π ΒΟΥ Ρί γ86. ΒΡΘΟΙ ΠΡ Ιη68 Ιη8}1 ([6]1Π6 86 ΡΥΟΡΟΒΙ ΠῚ 
οϑϑρί, Ηος βρϑοϊηθη θα ρα! θυ] ΠΙ. πη. ΥΙ. οϑιμηρίιπη οϑῦ 115. οχ 106015 411} Δηαιδθ Βοῦρα ΓΔ6 
ὉΠ 61 4}15 τού ηάδθ αυδιηαιιδπ 840 ἰρ58 γνϑίθυὶ [Ογτηᾶῦιπὶ οἰαραηία ἃ] αυδίθηιι5 ἰᾶπῃ ἀθΠΘοί ἢ (15 ϑρΘοίθπη 
Παροηΐ. Ηϊῖὶς γνθγῸ βου ρίαγαθ ΒΘ Ό 51 Π|6 Πημηἰχίαθ δυιηΐ ΟὈ]Οηραρ [ὈΤΤηΔ6, 4 115 ΒΟΥ ΡΟΣ ἰαπῃ ΡΟ 85- 
51} ὉΠῚ τῃϑ] 10 101 ποΐδα δος] β᾽ϑθοαθ ἰσχίμ! ὈΠ0]1160 ΔαροηθηἋδ6 ογϑηῖΐ. Οιδα γῸ5 Π1Π}1] τσ Πδθοί: 
ΘΧ τιδῖϊ ΘΏ] ΗΓ πὶ ΠΙΓΟΓΙΙῚ 1η66 ἃ βοχίο βᾶθοι]ο ΒΟ] Ρίοσ ἢ 5815 ἰὴ ἰηηοί. Αοσορθηΐιβ αι] 61 
ΒΟΠ ΠΏ ΡΟΒ 1] δυηῦ. Ρ]ΟΥ 46 51 Π0}16] ρΡιιηοίο ᾿η οΥΡυηρΙΣ. 564 οὐδ ΟΥΙΟΪΒ βρη οὐ αυδίζιουη 
Ρυποία ἤσης ἴργο ἴῃ τηοάππη (Ο]]ΟΟδίδ -:- ρμϑβδὶπη Υἱἀ 1. [Ι͂ἢ δοϑίπηδησα Ὑ61Ὸ ΒΟ. ΠΓΆ 6. ργδοίοσοιπαᾷ 
οδὺ οὐἱπορυαρηΐαᾶ. Ηδθο ΠΟ οἰ πϑιηοαϊὶ οϑί τ οπὶ Ρ]ΟΙΒ4Ὲ16 ΘΟ ΟΕ. 4111 ΒΟΧΕ [ΌΤῸ 586 0111 6556 ὙἱἹ ΘΓ 
σοηγθηϊαί: αι] ] 181 δ ἴῃ ΓῸ 1ηπ]ΐππὶ ἰΥθαθ παι οϑὺ ρδίγδθ βου ρίοσΒ. Ρ͵ΟΙδοῖθ. ΘΠ ΠΟῸῈ 
ΡΆΒ5]πὶ 564. 586} θη ρΟηαμίαΓ πὸη τη060 3 οἱ Ε, Ε εἱ Ἀκ1], 56εα οἴδπι ΠΕ] οἱ ΕἸ}: υἱ ἰῃ 6118. οϑί 
ΤΙᾺΡΆΟΙΚΘΥΘΙ, ΓΡΗΓΟΡΗΤΤΓἈᾺΙ, ΕἸΓΟΓΗΚΗΘΆΝ: Η εἰ 3» υἱ οἀϊάϊπιι5 
ΓΓΗΓΓΆΟΝ, ΕἸΦΆΘΗΟΕΝ, ΕΟΔΧΗΝΗΟΚΓ ΓΕ, ΤΙΝΛΥΝΆΜΗΝ, ἈΠΕ .Δ..- 
ΜΉΟΘΕΝ: ΟἹ εἰ Ὑ, ᾳιοπδαπιοάμππι Μαίί. 10, 16. ΙρῚὶ ΕΜΜΘΟΘΦΘΆΟΙΙΚΚΟΟΝΝ: ἀρπίᾳιο 
Ο οἱ 6). ουἶιβ. τοὶ ρῥἰυτγίπια δχθιρὶα π᾿ οα 5 ἀπιοθιβ [0115 παθοπίασ: Δι ἈΟΌΜΕΝΙΟΝ, 
ἈὉΘΟΓΓΡΟΤΟΝ, ΕΧΟΩΊΜΕΙΝ, ΤΠΡΆΓΓΟΡΙΟΝ, ΟΡΧΎΥΡΟΩΝ, ΓΕΙ ΓᾺΜ- 
ΜΕΝΟΝ, ΟΜΕΝ οἱ ΟΕ 208, 2, 12 οἱ 15; (4) 208, 2, 4. Θιδε απ ἰΐ8 5ἰηί, 
ν ΠΘΙηΘηΐοσ ἀιι]0 8η Θνδησοὶ!δίασ πη ἰδία Βα ΟΥἸὴ 5δθοι]ιη βαρ πηὰπη δηΐθοθαδί. Τοχίι 5. νΘΓῸ 
ἸΙοοὐ ποὴ αὐίαιιο δι Ρ]οσηαιι6. ἰδθ η 586 06 ΟἸ] ΔΕ ΙΧ 5511Ὼ15 ποϑίγ!5 σοα οἰ [δος οὐ ἸΘΘΌΟΙ 8. πούδίι 
ἀἰρηῖβ ΡΙΘημΠ5 οϑί. [1184 {γθιιβ ἸοοΪ5. θύῃ 6}}} Μαίζηδοὶ αιι05 ΘΙ ΠηΠ5: 24, 34---37. 42- -44. 25, 14---Ἰ6. 
Ξως Ἰορίίαγ, πὶ οοίθτὶ οοάϊοθθ ΟἸΏΠ65. γ6] αν Υ6] οὐ Δααϊζ) ΠΔΌΘηῦ; [[6Π] παντα ΔΌΒαΑΙΙ6 ταυτὰ, αΔΠι 
ἸοοιΙθμοηὴ ραΐίσαηῃ Οτϑθοοσιιη οὐ οοάϊοιιπι 1, πογαπὶ διιοίου 8 οἴ Ρϑιιο]5ϑ:πη15 ΟΟΘΙΟἾθι5 ΟΥ̓ΔΘΟΙΒ 


ὁοηδιτηαί; ᾿ἴθιη παρελευσεται οἱ ὁ πατὴρ 'λονης, α04] ΟἰΓιΠη] 6. ΘΧ ἀποία] 1115. ΘΟΘΙΟἾ 18 80]] ΒΌῚΙ, (πρηΐΓ. 


ΧΧΧΙΧ 


Ργδοίογθα 207, 2, 6. ὠσπερὸχι Ργ0 ὠσπερ δὲ αἱ Ἰαρίίαγ, ἰίδπη 207, 2, 1ὅ. ο χα ἤμβων, αἱ ἡ οὗ υ δομιδᾶ 
νἱ σης. Ῥοπΐαιθ ΠΟΙΔΌΠΘ οδϑῦ αιᾶπηὶ ᾿ΙΌΘΓΘ ἰαχίιβ ΟΥ̓ΔΉΡ 61} δ τἰϑὰὴ ἰΘΟΙΟΠΒ ΔΟοοΙηπηοαδίι8 5 
208, 1, 22 844. ὠμοιωθὴ τι584116 ὡς (510) ἐχαλεσεν. [ΙΟΠΆΠΠΪΒ ΥΘΟΙῸ ΥὙΘΓΒΙθῈ15. ἃ ΠΟ}15 δα 5: 19, 11. 18---20 
οὐ 25. ἢᾶθὺ ὑγᾶθβ ὑδίθυβ μοί: τὸν λογον οὗ γαβαθχα ν. 18; ωὡρὰ Ἣν Υ. 14; ἐχραζον λεγοντες Υ. 1ὅ; παρα- 
λαβοντες δὲ τὸν τιν ἤγαγον ν. 16; σταυρων (510) εαὐτου ν. 17. οαᾳῃλ ΑΟὙὙ 4115. ῥϑιιοῖβ οἱ ΟΠ ΓΥβοβίοπιο; ὁ 
λεγετε ᾿Ὀϊάθιῃ οαπὶ ΑΚ οἴο.; και ἐπεθηχεν ν. 19. οὐαῃ ΑΚ Δ]}1}|54116ὸ ἀθόθη; ὁ τοπὸς τῆς πόλεως Υ. 20. Θυδθ 
ἀυϊάθδηη ἸΘΟΙΟΠ158 ΘΧΘΙΊ θα ΠΟ] 6. ργουδηΐ ἀυδΔηΓΟΡΟΓΟ ορίδηάυμ 510 οὖ αυ] αι Δα ααὶ ἰΘχίι5 Βαρογαϑί 
ἴῃ 06 ΟΟΟΪΟ6 ΡΔΙΠηρβοδίο, Οοὐπ5 ΤΟΟΘΠΌΟΓΟ βου ρίσα οὐ ἰρ58 Θνδηρο] ΒΓ] ΟΟὨ ΘΓ, 81 υδηἋ0 


βὕι 1086 οὐδ ίαιθ ἴῃ Ἰαοθῖη ργοίογίαγ. 


Υ11. 


ΕΒΑΘΟΜΕΝΤΟῸΜ (ΟὉΙΟΙΝ ΒΕΙΘΒΕΙΟΟ.ΑὕσΌΣΤΑΝΙ 
ἘΣΧΊΡΒΑΙΑ ΕΤ ΠΕΒΕΜΙΑ. 


Ϊῃ ὈΥΟΥΤΘ Πη60 ᾿ΠΠΘΤΘ ΟΥΘΗΓΑΙ ἴῃ ἀτιᾶ8 ἰη6 141] γο ]αυϊὰ5 οἰαβάθιη Ὑρίθυ5 ΤΟΙ 611 6061015. 400 
ἀυδιϊο ἃῃ ααυϊοαιιδπλ ἴῃ ΠΟΙ γϑηΐβ ατᾶθοθ βουρίαμῃ οχϑίο δηϊαιΐιβ. ΑἸΐοσαβ τὰϊπὶ οοπίϊσ!ς ἴδηι 6556 
6116] τἷὖὸ ΔΟαΙ ΓΘΓΘΙῚ: αυᾶ5 41 ἴῃ ρδίγϑ πη αὐξι } 1556 δίαιιθ αὖ ἀσ6 οι οϑϑοηΐ Ὁ] ΟΊ ΏΘΟδ 6. τὶν ΓΒ 1815 
ΤΠ ΡΒ Θη515 ΘΟμηγθηϊβϑο, ἰΠΒΙρ 885. ΠΟΙ] ΟἸΘΙΘἢ 5511] ΓΘΟ5 ΕΥ̓ ΔΘΥΪΟΙ ΑἸριβι ΔΠΠῸ 1846. [ὉΓ85 64]. 
ΑἸΐοτδθ ὐθγῸ οὖ τὰ] οΘαρΓθηΐ [τβίγα ΟΡΟΓΔΠῚ 66]; 506 ἰΔΙ]6 ἢ οἴμ5. [ῸΤῸ οὖ ὈΤΘΥῚ ροϑύ ἀ6 θα 618 
ΘΟΠΥΘΗΪΓΘΙΙΣ, ΠΟ ΟΘΒΟΤΙΡΒΙ 51] 128Π}]Ὶ ρΔσΙ ΠΏ. [0515 ΙΠΘΙΩΌΓΔΏΪΒ ΡΓΟΙΪΟΒ 5515 αα]α ροβίθα ἰδοίαπη δἰ, 
ΘΟΙΏΡΟΙΓΘ ΠῸῚ μοί; 568 ἀπάππ ἴῃ Επισορᾶιῃ 8185 ογοίο. Μθιυπι υἱπάϊοο ἂδὺ ἱπίουϊ ἐπι οἃ5 ΓΟΙΓΑΧΙΒΒ6: 
ἰηΐοι δοϊθοϊα 5 ΘΠ νΑΙΊΟΓΙΠ ΟΟΟ]ΟιΠ ΓΘΙαυ 85 αυϑηΐ 186 ὈΓΘΙΪ ὀσβθηῦ ΒΡ ΠΟΔΥΙ, δία τὖ ἸΏ6]18 
δ αἰσηλ ΟΟΙΒΘΥν ΑΓ ΘΙ διιοῖοῦ [π]. Ομ ΥΘΥῸ {ΠΟΥ ἰγαστηθιΐζογιπ), αἀιδὸ ΡΓΟρΡΙΙΘῖα5 [688] 81 
οὐ Ιϑγθηίϑη, το “ΟΣΒΕΙΘ εἰ ΙΟΥῪ Δ. ΕΙΘ οἴμποβαιθ αᾳυδίθιον ΜΑοςαθδθοσγιπι ΠΠὈτῸ5. ΘΟΙηρ]6ύ- 
(δ ηζι, ποπάϊη ααοαυδη ἴῃ ἰιιοθπὴ ΡΓΟΪδίι ΠῚ 510, ΠΙΘῚ1Π 6556 Οἰδοϊη μαΐᾶν! αὖ, αιᾶὰθ μρϑιιοὰ ΘΧ 
ΔΗ αι βϑίπιο {Ποϑαιγο 110 ἀδργομηΐα 8060. ρῈὈ]16ἱ 115. (ΔΘΘΓΘΙΩ. 

Οιδθ ἸσαΓ Ρᾶρ 15 218---216. οαἰαΐπηι15, Θἃ ΟἸΠηΪὰ ΠῸΠ θ]}118 48) ὉΠ8Π} ᾿051115 ΘΟΘ ΟΙδ ΡΑΡΊΠΔΗΙ 
οἰδειιιηΐ: αἰιδονῖα. ΘΠ] Ρᾶσ]α, αὖ ᾿ῃ ΘΠ ΠΠ0Π6 τηθὰ οΟαΙοἰ5 ΕὙΙΔΘΥ]οΟ- Απιραβίδηϊ δΟσι ΓΑ 551 Π| 6 ΘΧΡΓΘΒΒΊΠἢ 
οδϑύ, αυδίζιου ΘΟ ηηΔ5 ἢδ]γοί, αἸΙΔΓ.ΠῚ αι Ρ]6η6 ΒΟΥ ρία 6 διιηῦ νουϑίθιιβ ἀποαθαι!ηηιασίηΐα Θ5 56. ΞΟ] η. 
Του νΟΥῸ ΠΟΘΙ γΓΘΤΏΘἢΓΠ ΕΟ ΠηΠὰ. οὐ μᾶρίηδ᾽ 215. γοϑρομάθί, ααῖπὶ υ]{}π|ὰ οἷ ΠΥ ρῥγορμ]οίδο 


1οβαῖδθ. "0 οϑύ ρΐθιοα βου ρίδ. 


ΧΧΧΧ 


ὲ δοίδϊε Ὠι18 ΠΠΟΠυ ΠΟ η 580] 486 οἸἶπι δὰ βἀϊ!οποιὴ οοά οὐδ ἘσΙ ἀοσιοο- Απριβίδηϊ ρῥγδοίδίιβ 
ΒΈΠῚ, 68, Ροβίαι δι) ΡῸΓ ΠΟΘ οοΐο ΔΏηΟΒ ἰοΐ ϑιπημηδθ δης αι διϊβ ΠΠΌΤΟΒ Υ6] '086 ἀβθιηυη ΘΧ (ΘΠ ΘὈΓ5 
ῬΓΟΙΓΑΧΙ γὙ6] ΠΟΥΪ8 βία 8. ΔΙΏΡΙΘΧιβ δυμη., ΠΟ ροϑβιπὶ ααΐῃ σΟηβστηθη. ΟὈαΐοιμη οηΐτη ΟἼΔΘΟΟΓΊΠΙ ΘΟΓΆΙῚ 
ΟἸΠΠΪΠΣΏ αἱ 824 860 ἰρηροτᾶ Ρῥαδυυθῃθσιηΐ πὴ ΥἹἱάΪ ααὶϊ οοἀϊοοιη ΕὙΪΑΘΥΪΟΟ - Απριυβίδημη δοίδίθ 
δηϊοοραδγοί, αἱ ἴογα ΔΘαΙΪΡΑΓΑΓΟ Υἱἀ γΘηΓΥ Ρϑιιοϊβϑηοβ. ΕἸηϊποί δυΐθη ἱπίο ΠῸ5 4108 0] Π}Ππ|0Ὸ ΙΟ6Ὸ 
ΑἾΧῚ ΟΘΙΘΌΘΥΤ 18 ὁοάθχ ὈΙ]οση αίίοδηιβ. ϑυμηηδθ οηΐπ δηίαυϊαι5 ἱπαϊοῖα ἰη οοαΐςθ ΕΥΔΟΙΘΟ- 
Απριβίαπο δίᾳιθ ἰὴ ἢος 118 ΒῈΡΡΙΘΙΘηΐο ἱμρυ πη ἤᾶθο ἰῃνοηϊαηΐιγ: 1) 11{{6ΓΔΓῸ ΠῚ ὉΠΟΙΔ] ΠῚ σΘΉ18 
ἴδιη οὐ 5᾽ ΠΡΙΟΧ οὐ δ] οῦϑῃ8 ἰΔ1η4116 510] ΡΘῚ ΟΠΊηΐδ ΘΟΠδίδηβ δϑὺ αὖ ΟΠ] ΠΟΠΠ111115 ΡΑΡΥΓΒ ΗΘΓΟΙ]ΔΠΘΉ510118 
ὈΓΆΘ ΟἸΠΏΪΌ115 ΟΟΟΙΟΙ 5 ΟὙΔΟΟΙΒ. ΓΘ] 45 σομνοηϊαί. ΝῚΠΪ ΘΓ ΠῚ ΤΟΥ πὶ παροὺ αι ΒουρύυΓα ὑπο 4}}5 
ΒΘ η.1, οὐ αυϊάθιη ἰᾶπὶ 88661}}}8 βοχίο οἱ χαϊπίο, δχου]δ οϑί. 2) ϑουρίαγα 0185 ῬΓΟΓΘῚ5. ΠΠ 685. 188 
νοοδηΐ ᾿Π]{|4165 πδῦοῖ. ΟΘιοά πὖ ἰῃ γνο]υμπ πη ΗδγΟυ Δ ΉΒ 108 8|1}|5416 ῬΔΡΥΓΪΒ. ἰΐθη ἴῃ δίϊοδῃο 
ὈΙΘΠΟΥαπὰ οοαΐσο αοϑι, ἰΐα ἴδ ΔΌΠοτγοῦ ἃ οοαϊοῖθιι5 Δη αι 815 ἰΔιιάθ ΟἰΔΓβ5 15 ΑἸΟχϑμαη0 1μΟ Πα ΠΘηΒὶ, 
ῬΙΟΏΙ5 Οδ551} γαίϊίοδπο, ἘΡἈγϑθι δυσὶ ρα! πηρβοϑίο, αἰγοαιιθ ΟΥ̓ΔΏΘΘΙΙΟση οΟα 66 (6 ] 6 γίδῃο 8}1|86116 
5108. Οὐϊὰ85 τοὶ δὰ ἀθἤηϊθηάδηη) ϑοίδίθιηῃ. Υἱβ οὐϊδ 60 ΟΟΠΗσΙηδίυ ἀ0α ΠΟΠΠ]]}} οοαΐο65 αυἱ δα 
δοίδίθιη οοα Ϊο]5 ΕὙΪΑΘΥΊΟΟ -Αἀριυδβίδηϊ ἸἀΟη 618. ἀ6 οδι15518 ῬΥΟΧΙΙῚ6 δΔοοθάρσγ υἱάθηΐαν, αἱ 406 (6 σΟὐϊοἰθι8 
πο! οΥγίδη!8. οὐδηρο] γι ΡΑ]πηρβοϑίϊβ, αὐ ἰγαρτηθηΐδ ποβίτα ΝΟΥΪ Ταοβίδιηθη ρδ] ηρβθϑίδ ὈΥῺ] 5066ὶ- 
ΤΏ Π18 (ΥἹὰ6 βιρτὰ ρᾶρ. ΧΙΝ.), οἰυϑιηοαϊ ἰη118}105 Πα γ]5 αὐπηΐυν αδ6 τηδρηςπἀΐπρηη ἢ ἰοταγυχη σΟμ πὰ] 
ἰοχίβ ῬΆΥΥΟ Υ6] ΠΟ ΠΟΙ Θηΐ0 Βυρογοηί. 8) [πἰογρυ μοί οἷ ἰδηΐα οδὺ 51}}}0}10] 185 ἰΔηίδα!6 ΓΑΔ 8 
αυδηΐα ἰῃ Π0110 8110, 5ἱ ογία γαϊοδηυχῃ ὈΪ]]ΟΓαπι Θχοὶρῖ88. Οαοᾶ ααμὴ ἰπ 080 ποβίσο ἱγαστηθηΐο, {1} 
ΤΠ 515 οἰἴἶδηη σΟα]οἷ5 ΕΥΔΘΥΙοΟ-Αὐριβίδηϊ! ρᾶρῚ 15. 118 ἃ αι] θῈ18 ΟΟΥΓΘΟΙΟΓΙΙ Ιηδη5 δοϑίϊην ζ, ΥἹά ΘΓ ἸΙοού: 
[01 6ῃἷπὶ ἱπίαργϑθ σοἰϊηΔ6 ΔΌΒ54.6 1118 ἰπἰογραποίίοηθ Ὠδθηΐαγ. 4) 0105 οΟἠππῖη οοάσχ ΕὙΙΔΘΣΙΘΟ- 
Αὐριδίδηιι5 ἰαχίπη σΟΠ Ππὰπὶ ΙΔΥΪ8 ρΑρΊπδ ἰῃ αυδίϊιον ΘΟ] Π85 αἰνβαπὶ ἢδθοί, αυὰ ΓΘ Ῥγόχηθ δὰ 
5Πη1{π||Π6 1 ὙΟΪΠΠΠ.1Ππὶ ῬΑΡΥΓΔΟΘΟΓΙῚ ΔΟορα 1. ΘΟυοά α48Ππ| ρΊᾶνθ Β:Πηη86 Δη 1 αυ 8015 ΔΥΡΌ ΘΠ ΠῚ 
510, Οἰάσαη ἢΐ ἰπ46 αποά 8111] οοαΐοθ5. δ ]α }58]π|ῖ. αὐ ὈΪΒΙΠΟΥαΠπὶ Ὑαίοδηιβ, αὖ ΠΙΟΠΪ5 Οδ5811 δίῃ 8, 
αὖ ἀπο Ῥοηίαίσιοι! σδιηδε 8: ΘΧΘΙΙΡ] γα ΝΆΡ].51] ἴῃ ϑυτία βογναίδ, εὐ ἰγασιηθηΐα Ῥοηίδίθι ἢ! 1,ΔῈ1Π] 
Γπραππρηςία, αὖ οοάοχ ϑυτιβ ΝΙΓΘη515 Μυβοὶ ΒΥ δηηἶοὶ, 46 πὶ οἶγοᾶ ἤπθιη αὐδγίΐ 58601}}} ΒΟΥ ΡΠ η 6586 
ΒῈΒΟΥΙΡ(ΪΟ ἰοϑίδ(γ, ἰγίαπι ΘΟ] ΠΠΑΓ ἀϑππὶ Παθοηί. ΗΒ ὁχ ομμηΐδιιβ δη αυϊίαι 5 ΔΥσυμη 118, δὰ αιδθ 
ἱπΡ 8. ΘΟΥΓΘΟΙΟΥΙΙΏ Γαΐΐο δοσραϊΐ, ΟΟΠ6] 181 οοἀ. ΕΥΘἀοΥοο- Αὐριβίδημι πη ΠΟῚ ΡοΒίθ Οσθ αἰδγίο ΒΔ 6000 
ΒΑΡΘηάπΠη 6556. Ῥγδοίθγοδαι!θ ΡΓΟΌΔΌ16 ἀυχὶ ΒΟΥ ΡΟΥΘ ἴῃ Ασσυρίο ἱπίουίοσα νοὶ ἰῃ οἷιβ υἱο!Π δίθ ἀ601586. 

Οοτγτοοίογαμη ᾿Ποσ, ἀυογαμπι ρο ϊϑ5 Δ ἰγῸ8 Πηϑίογοπ ΟΟΟ οἷ ΕὙΔΘΤΙΟΟ - Απρυδίδηϊ Ρδγίθιη 
ρου γδοίδγιηΐ, ποβίσιῃ γαρτηθηΐη πο δἰ ρ10 δὶ ὑπΠι8. [5 δϑ ἀῸ 6 ἰὴ οΟάϊο6 ΕΥαΘΣΙοΟ- Αἀσιδβίδῃο 
᾿ ἰεγιηι ΘΙΙΠΏ4] 116 Βοχίϊ [ΘΓ6 58601}}} αἰχίπηβ. Οαὶ 486 Δη αυ]δθίπηο ἰδχίαϊ 46 5115 ἰπία}}, οἃ Δ0 ΘΠ 1016 
ᾳυδηΐιπι Πδτὶ ροϑϑοΐῖ δυοοηάδ οἱ ἢπὶς Ι060 ΓΟβουνδηάδ ἀαπχίμηι5. Ρ ΓΙ τὰ Θηΐ Ορογϑῖῃ ἀραϊῦ αὖ ᾿ἰ ΓΘ ΓΔΒ 
ΡΓῸ 5.121}: Ργομιποίδίίομθ ῥγοιηΐβοὰθ ροβὶίδ5 δὰ ρυδιηιηδίϊοδιῃ Ἰἰοσθιη γουοοᾶγοί, οουτσογοῦ ὑὐ6γῸ δἰδιη 


486 Υἱϊίοϑθ ΥὙ6] πλΐηϊι5 τοοῖΐθ γ6] οοσΐθ ποη δὰ βιππ 5θηϑῖη δῖ ὑϑυ1ὴ 5οΥρία ἰηνθηϊγοί. ἩΗΐϊης 00]. 1. 


“- 


ΧΧΧΧΙ [ 


ΒΙν6 ρᾶρ. 218. Υ. 8. ΡὑΓῸ ΟὟΥ̓́ΒΟΘΘ ΒΟΥ ρϑ ΟΥ̓́ΒΟΘΑΙ - οΟΥΓΘΟΐΟΥ ἰρὶσαγ [4155 οβϑί. ἢἰβὶ [οσία 
ΟΥ̓́ΕΤἍΙ Ἰορὶ νο]υϊί, ---- Θοάοπ) νεῦϑιι εἰ βεαβ. ΧἈΡΗΘΕ ἈΕῚ ργὸ ΧΆΡΙΟ ΓῈΕ -- δαποίανι 
Θἢἶπὶ ἴῃ Β0Π6 615 πιο ΕΘ βυρτγὰ 1ἰἤθδιῃ ἰρ8ἃ δῃ αι 551π|ἃ τηδηι ΒΕ Ρ0]δίιπι νἱἀοτὶ --- ν. 10θ. ὙΜΟῸΝ γὑτγὸ 
ΗΜΩΝ,, νυ. 19. Ι(ἈΙΙ͵ΙΈΕΓΙΟ ρμτγὸ -ΓΕΙΟ, ν. 2οὃ. ἈΠΟΛΟΥ ΝΆ. μτὸ -Ν6, ν. 22 οἷ 566. 
ἈἉΤΙΟΟΙΚΟΡΆΙΦΟΜΟΝ ΡΓῸ ἈΠΙΟΟΙΚΟΡΆΚΙΟΜΟΩΝ, γ. 29. ΨΡΑΥΜΑΞΤΓΊΙΑΆΙ ΡΙῸ 
- ΤΊ Ε, ν. 886. ΚΡΕΆΟΥΎΕΙΟΝ μι ΙΚΟΆΎΥΕΙΑ. ν. 48. ΕΡΧΟΙΜΆΙ γιὸ -ΜΜ6. 00].Ὲ. 
ϑῖνθ ρᾶρ. 214. ν. 2ὥ. ΟΗΜΙΆ. ριοὸ ΟἬΜΙΟΝ,.,., ν. 84. ἈΗΜΥΌΜΑΙ ΡΙῸ -ἵΜΕ. ν. 89. 
ΜΜΕΝΝΕΙ ρὸ ΜΕΝΝΙ, νυν. 4. (ΓΗΟΕ ΓΆΔ. ρμιὸ -- ΓῈ, ν. 456. Ε( ΤᾺ. ρτο ΕΓ ΤΕ, ν. 45. 
Η56ΕΙ ΡΙῸ Η5!. ΟἹ]. 111. 5ἷνα ρᾶρ. 218. γν. 2. ΠΡΟΟΚΥ ΜΗΟΆΔ.! ρτὸ -Ο(ἜΕ, νοῦβ. 4 οἱ 864. 
ΘΞΕΆΧΘΥΌΟΘΟΝΤΓΆΙ οἱ ΟΥ̓ΌΝΤ Ἂ! μιο -ΤῈ, ν. 1. ΤΕΧΕΘΥ ΤΉΟΘΙ νι -Οἱ. 
Ο(ο]. ΤΥ. 5ῖνθ ρᾷρ. 2106. ν. ὅ. ὸ Ιζάδ .- ΓΟΙΚΉΗΟΘΕΙ οὀγαβῦ ΗΚ αἱ ἤογειὶ ΙΚΔ ΓΟΙΙΚΘΙ, ν. 9 οἱ 86η. 
ἰΐοιη ν. 15 οὖ 564. Ρ1Ὸ ΓΘΟΗΜΕβΕς ΒΟΥ 51 ΓᾺἈΙΟΗΜΕΡΆΙΟ, ν. 14. ἈΧΟΙΆΕΘΦΙΆ. μγὸ 
-Ἃλς ν. 1. ΟΥ̓ΝΊ ΓΘΆΕΘΕΘΙΑΟ ρμιὸο -ἈΙΆΓ, ν. 28. ἈΙΧΜΆΛΧΟΩΟΙΛΔΧΟ ρμιὸο -ΟΧΜ. 
ν. 80. ΕΠΠΙΟΤ ἈΜΜΆ,. ρμιο -Μ6, ν. 388. ΕΠΠΟΤ ἈΜΔΜΔΙΆΔΟΔΧΕΙ ριὸο -ΜΕ -Ἀ.}, ν. 4». 
ΕΣἈΠΟΟΓΘΙΆΟΘΣ ρμυὸ «ΟἽ ἽΔΧΟ). ν. 47 οἱ ξα. ΟΟΔΕΧΙΝΕΝ ΓΕΙΆΟΟΜΜΔἊΑΆ. ρμιὸ 
-ΟΟΕἈ ΝΜ ΕΙΝΝ ΓΙΆΙΜΕ. ῥῬείμάαε ἱπίογρυποῦοῃθιῃ υ] 5:0] ἀθθθβὸ υἱάθθαία Βαρρίαν. [(ὰ 
Ρυποίαπι ροϑιῦ 00]. 1. ν. 8. διῖο ΟὙ (ῸςΟ, ν. ὅ. 1. 10. 12. 1ὅ. διΐα ΙΑ], ν᾿ 11. ἀυρ]οχ ραμποΐαμηι 
δηίο ΤᾺ ΟῪ,, τυγβιβ βηρ]εχ Υ. 20. ροϑὲ ἈῪ 1 ΟῪὙ, ν. 22 διηΐβ ᾿ΙΚΑᾺ), ν. 24. δηῖς ΕἸΝ, ν. 28. δῃηΐο 
ΤΤΠΟΆΛ.. ν. 80. ἀιυρίοχ δίς Ὁ], ν. 88. βιηρίοχ δηΐο ΙΧ Ἀ.}, ἰΐοπι ν. 37. δι ΕἸ], ν. 39. δηῖο Ιάῴϑ ΓΟ). 
γ. 40. νοὶ ΑὙΓΓΟΟΝ, ν. 42. ροβί ΕἸΠΟΊΓΔΟΜΆ!, ν. 46. 40. 48. διίε Ι( 3.3. Νιμίγιμι ρυπεία 
ΟΟΙΓΘΟΙΟΥΪΒ δὺ δη. αι 5811}18 60 αἰδύϊησι! ροβϑιιηὺ αἀαοαὰ τηρ6 610 ἰδχίμ! ἰΠΘΘΓ ΠΣ ΔΌΒ4ΙΘ. ἰά0η6 0 ϑρδίϊο. 
Θυδα νϑτῸ δχϑυηίθ νοῦϑα ροϑιία βυηΐ, 4π| πηᾶρηδ ἃἰΓΔΠΊΘῊἰ1 5:1} }}Πππι10 51, αὐγὰ Πὶ ΒΟΓΙΡΙΟΥΒ. 8 ΘΟΤΓΘΟΙΟΥῚΒ 
Β1ηΐ, ΑἸ ἤ6116 αἰοσῖι οϑί. θιιδὸ ἸΠΕΝΕ ΘΙ Π5Π1041 ΘΑ] ΑΙ πηι15. 8 ρ58 ρυἱπηᾶ ᾿8ηι5 ἀραον, ἀυ]γὶ μοίθεί. 
Αἀ ἤποιῃ ΌΤΙ [Θβαῖδθ αι} ΒΟΓΙΡΙΟΙ ΒΠΡΙΘΧ ρυποίαμη ροβιιϊϊβϑοῦ, ΘΟΥΥΘΟἴΟΥ ἴῃ οἷα Ιθοπὶ ἀῸΡΙΘΧ Βα δε {||. 
Ρταθίθγοδ σουγθοίου ρᾶϑ5 1 ΔαΘΙΪ ΔΡΟΒίΓΟΡ 1), αὖ ν. 6. ΔΑ ἱιερουσαλημ, ν. 87. δὰ μυν. Θοηίᾳαθ δαάβογρδι 
ἰοχίαἱ 1688186 οδρ [πὶ ΠιιΠΙΘΓῸΒ 605 αιοα πποίηΐβ οἰγουπιάαίοβ οἀἰάϊπηι5: Ὗ ἈΖ υβᾳιὸ ὙΜΆ. 

1088 ρεηᾶ πιδηι "ΚΔ κ.} αυϊηαιθβ. ΡΟΥ ΘΟΙΙΡΟΠΑἰτππ βου δἰ ζαγ: 60]. 1. ν. 7 οἱ 40: 060]. ΠΠ. ν. 4 εἰ 10; 
(0].ὄ ΙΝ. ν. 46. [θη] 561η6] ΟΥὙ: 00]. 1Υ. ν. 14. Θυδᾶ ἀθ γα εἶ. Ργοϊορα. σ061615 ΕΥΑΘΥ]οο- Απρπβίδηὶϊ ἃ 7. 

6 080 ἴοχῦμ ΠΟΒΓ ἱγαρτηθηί!, 410 σΟη ηοίΥ [6βαῖδθ 66, 12---24. ΟἴΠπὶ ὈΥΠ5 βδορίθιη [ΘΥ 86 
γΘΥΒΙθι15, ΠῸπ δὲ 4ιοα ΠΟ6 000 δοριγαίίαβ νἱάθᾶπιιβ. Ρ]δσίπμαιθ χαϊάθῃῃ ΑἸοχαπάτγίμαπι σοάϊοθηὶ ᾿Πὰ 018 
Δϑϑθη ϑηΐθιῃ πδυθὺ χιὰπι αἰ Ομ 6 πὶ Ὑίϊοδηδηι, ουξαδιηοαϊ βυηΐ ΘΟ Π6 8. υλὼν ἢ χαρδια οὐ τοῖς σεβομενοις 
αυτοὸν Υ. 14; 05. οπρίβϑιιπι αὐτου ν. 1ὅ; χαὶ θοβελ, οὐδὲ εωραχκασιν, μου τὴν δοξζαν γν. 19; λημψομαι ἐμοι 
(οο4. ΑἸΕΧ. εμχυτω) ιξρεις Υ. 21; εἐνωπιον μου Υ. 22; ὑῆνα εχ μῆνος οὗ ἐνωπῖον εἐμου ((04. ΑἸ6Χ. μ00) 
προσχυνῆσαι. δε πρὸ ἀδϑιηῦ αυλθ ἰηνο αἰτοαιθ ἰδηθαί, 4αθιηδ θά νΥ. 18. ροϑῦ τὸν λογισικον 


αὐτῶν δΔααϊΐαπὶ Πού ἐπίσταμαι, Δ5ΒΘ ἢ 6 Π0}}018 ρΥδοίου ΘΟ 665 ΔΙ αιοί τα] τ80 1105 ΕΒ ῖο οὐ Ἡ]ΟγΟΉΎΠηΟ. 


ΧΧΧΧΙΙ 


11. 


ΡΒΑΙΜΟΕΌΜ ΕἈΑΘΟΜΕΝΤᾺ ΡΑΡΥΒΑΟΘΕΑ ΠΟΝΟΙΝΕΝΒΞΙΑ. 


{Πἅπιο Ιοοο τὶ ποβιτ δαϊἀϊπιβ ἰοχίιη ῥβα ΠΟΤ ἰγπὶ οἱ ΥἹρὶηί!, βου ρύσῃ [01115 ΡΑΡΥΓΔΟΘΙΒ 
{Ἱσὶ ἴδ, Δα 015 ἀποῦι5 4186 Π1ἢ}1] Βουρίϊ σοπιηρΐ. Ηδοο [0118 τοροβὶΐα δυηΐ ἴῃ {[Π65ϑγ}5 Μβοὶ Βυ ΔηπίοΙ, 
4110 δηΐθ ΔΏΠΟΒ ἴῸ 16 4 παθοῖπι ΡΟ δία βυηΐ οχ Αδρυρίο, δὲ 6Χχ 0Π0 46 βϑρι ἢν ἰοῦ ΡῈ 886 6018 5800}0 
οὐ ρμυίνογο οδίοοςβ ῥτοίγδοία οτᾶπί. Οιδθ ἀιυπη ΡγΪπηαη Δηπο 1842. νἱαΐββθῃ δἴαιθ ἰπίχα ογαβ δ υοί, 
4π86 δα 1ἀ τ] ἢϊ σοησθϑϑαθ δγϑηΐ, ΘΧδΙΪ ΠΆΒ5ΘΠ), ὈΓΘΥ ΘΙ ἀθ 1158 ΟΧρΡΟΒαΪ ἴῃ δία 158. οἱ οὐ 615 ΗΘ ἀΘΙ θΘ σθη- 
5101185 8Πη1] 1844. ἴῃ σοιπιηθηίβίοηθ οἱ {ἰα] πὶ ἴδοὶ: Νοιοσ Βαοϊίσαρ ΖῈΓ πουϊοϑίδιῃθη! ἤθη Τοχ ΚΠ Κ, 
ΠΔΙΠΘΠ 110} Ζὰ ἀ6Γ αἴθ 56 106 Ὀο Γοἤδηάθηῃ ῬΙδοστγαρηϊθ. ΜΙ Βοίσαθθ οἰποὺ ΝοίῖΖ δου αἴθ ρυιθο βοῇ ἢ 
ῬΒΔΙΙΘΏΡΆΡΥΤΙΙΒ Ζι ΓΠοπμάοη. θυ ἰὴ σοιῃηϊηρηίδίίοηθ παυηίίανί αἰ Οηθὴὴ ἰοἴϊιι ἰαχίι8 ῬΔΓΔΙΏ 1 ἃ 
ΥἹΓῸ ΟἸΔΙ 550 ΟἸΓοίοη, 401 ἴὰπῃ ἃ ουδίοαϊα ᾿ΙΡΥΓΟΥαΙΏ ἸηΔηΙ βου ρίοσιῃη Μυβοὶ ΒΕΔ η1Ο] ογαὶ. ΗΘ Π)6 
ΥΘΙῸ 8Πηὶ 1849. αιυμπι ἰζουη ΠΟΠΐΏΪ νογβδῦδγ, ἰοῦ ργαυ βϑίμηΐ ΠἰΘγαγὰπὶ ΒΥ ΥΔΟΔΓΊΙ ὀοἀΐοα5. οἰΐα 
ΟἰΑΓ 55:11 ΟἸγοίοη 5101 ροβοθυδηΐ, αὖ 1ΙΡΘΠΟΙ πὰ] σοοηοραθγοὺ ἱγαρτηθης 8 118 ραρυγδοοὶβ ᾿ἰθοτο υὶ. 
Ηϊπῃς ὁσὸ ἰοίμπῃ ἰοχίμπη δοσιγαίθ ἀθβουρ5ὶ, δία ιθ 6 506 18. Ἰη6 158 ἰδηηϊδηη αὶ. 6] ΘΑΥΪ οἰϊδηη [ΔΟ 5] Σ}116 
αιοά αϊουμύ: ααδ6 ΓῸ5 δι:ι81ὴ 1π46 αἰδοι!δίοπη Ὠδροθαΐ αιοᾶὰ 5ἰηρια [0118 8Δὺ υὔᾶᾳιθ ρᾶγία [80.115 
γΠΓΟΪ5 ἰΘσπηΐγ. ΡΓΟρΡίοΓΘἃ ΠΌΡΟΥ ΟΡ ββίηη Οπγοίοη τορσᾶνὶ αὖ, αιἃ ο5δ8οῖ οῦρᾷ 1ῃὴ6 ὈΘηΘΥΟΪ]Θη8, 
4ι8θ ΟἸΪπὴ τη6ἃ Ιη8ηι1 (616 Ά556 1, ϑϑάίθιῃ οἱ ἰρ86 ἀθ]ηοαγοί.1 [Ιἴδαιθ δοίη οϑὺ υὐ δὰ υἱγυμηαὰθ 
ΒΡΘΟ 6, οὗ τηθυτὴ οἱ 1115. ΒΟΥ ΡΟ γα ῬΔΡΥΤΙ 1η {Δ 0118 ἱπο] ἀογοίγ. ΝΙΒΙ]ΟΙΏΪ 15 ΥἹΧ ΟΥ640 ἰδηΐδηη ΡΔΡΥΤΙ 
5} ΠῚ ΘΙ αυϑηΐδηη ΠΟΘΙ ΥΔΗΔΓΊΙΠ) 6586 ἃ ΠΟὈΪ5 οἴεοίδιη. Ὀοδιμηρίυβ δύ ΒΡθο ἢ 18 ἰοχί8 ἀρ ῥΡϑφ. 
247. Δ] 15 ἸΠΒΌΡΟΙ ΠΟΠΉ11115 α186 βου ρίαγδο ργοργιθίδίθιηῃ ἸΠΡΥΠ15 οδίθαθσα νυἹἀ ουϑηίυτχ.3 

δυηῦ δυΐθιηῃ πᾶθο ἰγαριηθηΐδ ρΑΡΥΓδΟΘἃ Ὁ]118 ὉΠῸ ΠΟΙΏΪῊ6 ἰηϑρηϊᾶΔ. ΑἋ ῥγπηθμι αιυϊάθηη ἃ 6 Γύϊ 06 
ΡΔΙΔΘΟΡΥΔΡἢἾ 68 νἱἀθηάυμη 68... δου ρίαυγα ϑδάθη οϑί αιδθ ἴῃ θ]ῈΓ115 ΙἸΩΟΠῸΠΊΘἢ 8 ΡΑΡΥΓΆΘΘΙΒ. Ἰηνοηΐ 
οϑί, τηϑάϊαπη αἰ] θη 6 5 ἰηΐο ὉΠ01816 σΘη.5 οὗ τη πβο]η. 6 ᾿δ80 5815 Γροΐθ οχροηὶ πο ρμροΐθϑί 
ΠΪΒ] Ρ]ΌΓΆ 51121}1ἃ ΟΟΙΠΡΟΠΔΗΪΙΣ τηοηιπηρηΐα: ἰὰ ααοὰ ἴῃ 8]1}1πΔ ἰοουη γοβοσύϑιηι8. Οὐἷπ8 ααὰμπ Π1}1] 


ἘΠ418ΠῚ 511|116 ἴῃ ΔΗ ΑΙ 1551118 ΠΟΘΙ] ΓΗΒ ΓΟΡΟυ ΠΏ 510, σΟΠΟΙ ΘΠ οϑὺ ΡγῸ πϑίιγα 860 αἰ ἢ 18 


1. Ετίδια ἀ6 αἰϊχυοί Ἰοςοΐδ νἱ11086 Βουῖρε18, χφιο8 ἀα 1] Δ Ρ8πὶ 8η τοοῖθ ἀθ βου ρβίββθπηι, οἱ. Οαγθίοη ΘΠ νο]6 πα} 1 Γ βου δι. 
2 Αα πος 1Πυὰ ἀπὰπὶ δἀάαπι, ἤοτταδῃ [ἰίοσγαθ ὃ, αυθιηϑαπχοάμπι ἰῃ δαυξιὸ ΘΧΡΓΘΒΒΙΠλ18, ἴῃ ἷ8 ἔγαρτη 6 ΠΓ18 


Ρἰογαμηχίθ ἱπν θη τὶ, Ρ8 ΒΒ] Υ6ΓῸ ΘΕἾ8πὶ ἀ. 


ΧΧΧΧΙΙ 
{᾿ 


τηδίογϊδθ ἰῇ ῬΡΑΡΥΓΤΟ Ρ8.}}10 8116 4018Π| ἱῃ ΠΟΙ Γᾶπ8 ΒΟΥ] δὶ 80 πῃ. γαϊοδὰΐ δα αἰογοη 8π| ΒΟΥ ρ΄ γ86 
οἰἰδη 50. θ η πὶ ΡΟΥΒΟΠπὰ ; 8]18Π| ΘΠΪΠῚ ΒΟΥ ΡίυΓϑη ΥἱἹ ἀοοίϊ 86 πΟΌΪ6Β, Δ118π|Δ αα] βου ρίιῃ [δοϊουδηΐ 
Δδιηλ586 υἱἀθηΐαγ, Αὖ ρϑ8]πὶ αυ] 46 ποσὶ ἃ ἀοοίο ΠΟΙΏΪΠ6 ΒΟ ΡΕΪ 6856 πραιθιῖ: Ρ]6 πᾶ ΘΠΐπὶ ὙΠ 18 
510 ΟΠἸηἶᾶ. ΟΘ.ΟΓ) ἀυδΠΙΥ 8 Ρ] τα 80 81 ΑΘΡΎΡΕΪ, ΒΌΡΟΓΟΥΙΒ ἰογίδββθ, οχρ]οαῦ ααθϑπῃΐ, ἰδπθ 818 
διηὗ τ]ὰ φαὰθ ηἰδὶ 80 ἱρῃογδηία ΒΟΥ Ὀ6η 018. ἢ ΥἹἀθηΐαΣ Θχοιβδίϊ πο ἢ ΌΘγ6. Ρυδϑίρυ ᾿Ρ581| ΒΟ ΡΌΓΔΠΙ 
ΔΙ] ΌΙ 5 ΠσΊΠ]ΑΓΒ οϑύ δοσθηΐζπιπη ΡΥ πηι θ γαϊΐο. Ο05 αὐ ἴῃ ΘΙ ΠΟΠ6 ΘΧΡΥΪΠΙΘΥΘΙΙΒ, ὙΔΙΙᾺ βίρτιδ 
ἴῃ ὑγροστδρηΐὶα ρϑγδηἀδ ουγανίπη5; 566 58 (15 ΑἸΠ0116 ογαῦ βου ΡύΟΥ5. ΤηΔη 1 πη} γΪ ρΑΓΊΙ 510] σοπϑίδηίΘ 1η. 
Ουδρθοιηαιθ ἰριίαγ βίσθα 8ΔῸ δοιζοῦιπη σγαυϊηα8 δοσθηΐζιη) ΙΠ060 αἰδοραθθδηΐ, αὖ εὐπῇ ᾿Ιογίαϊθ 
υδάδιη ἃ ΠΟΡΪ5. ΘΧΡΥΠΊΘ δ ογαηΐ, ἰΐἃ ἃ0 115 αὶ βησιϊα ἰηίογργοίδυ! οὐ 8) οογίδβ γοριΔ5. ΓΘΝΟΟΔΓΟ 
βίπἀθθαηῦ οὰπὴ οδάριῃη ᾿ἰθατίαία οὐπΐ δοοριθηα. ΜΙΠῚ χιυϊάθημ ποπάϊιπη οοπίϊσις αὖ ἰασοθ ᾿ὨΝΘΒΊΓΘΙῊ, 
Δ αἰιὰβ ΒΟΥ ΡΟΥΘ 5'ηρι]α ΘΟὨ ΟΥΙΏΔ556 ργΟθΆΓΘηΏ. ΠΙᾺ ΥΘ6ΙῸ ὑγ0Ὸ οθυῖο ἤδῦ60, ΠΟΓΙΠῚ 5 σΠΟΓΠΏ [ἢ 
ὈΆΡΥΓΟ [ΟΠ Θἢ5Ϊ 5110} ΠΟῚ ἰθ 1 ἡ] 6 γ6 δα δοίδίθιῃ ἀθβηϊθηἀδη αἴαιιθ δοοοηξαιπι ἴῃ (αὐ ΟἿ 5. Π]ΘΙΠΌΥΔΏΉΪΕ. 
ἸΒΊΏ ΘΕΠΊ4Ι16 ΡὙΎΔΙΠΙΏΔΙΟΟΥΙΙΏ ΘΟὨΥΘΗΪΘηΐθιη ᾿Θ ΟΊ 8. 


ΘΌΠΠΠΔ ΠῚ ΘΗΪΏΥΘΙΌ δηϊζαιιἰίθη βου ρίισα ΠΟΥ Ρ5ΔΙΠΟΓ ἢ ἀπ} 8 ΡΟ ββηπη ΓΟΘΌῸ5 ΡγΟαΪΐ. 


ΑἸΐογα δϑί αιυοα ἰπίογριποίίο ---- ΡϑιΙΟἰ 55.115 Θχοθρίϊβ Ἰοοἰβ. αὖ Ρ. 228. ν. 6; Ρ. 220. ν. 8. --- ρἴδηρ αὐθϑί; 


"6 πῇ αὐ] θη) Ὁ] Θχὶΐ Ῥ88] 115 ραποΐαμη δΔαροηιίιγ. ΑἸίοτα οϑί αιιοα 1η1{1811}π| 4118ἃ8 νοσδηΐ [Π{{6 7 ΓΙ} 
Π.}}}} ΟἸΏΠΪηΟ ναϑίρίπη οϑί. [ἢ αιυοὰ ν6γῸ 58ΘΟ.] 1} ποδί, 51 ἀυΔΟΥΪ ΤᾺ, Π1}}} ἃΠ1π4 ἀΘἤη 18) ἢΪ5ὶ 
ΒΆΘΟΙ]Β αὐϊηίο εἴ αιᾶγίο, αυϊθυβ δη ΒΒ, Π|08 ΠΟΘΙ ὈΥΔΉΔΟΘΟΒ ΟΟΟΪ068 ΠΟΒΙΓΟΒ 8άβου 6 η05 ΘΧΙΒΕ{Π|0, 
Δ] ΙΪΟΓΘΙῺ νἱ ἀθυΊ. 

Ρεγρίηιβ δὰ ἰΘχύμη. [5 ΘΙ ΌΒΙΠΟΑΙ απ αὐ ἸΠΐΟΥ οΟαΐο65 ΠΧΧ ᾿πἰαΓΡγοί ἢ ΟΠΠΠΘΒ 411] 84 ΠΟ5 ΡΟΓΥΘ- 
ΠΟΥ ΐ Π1}1] ἀΠαυΔΙη 5.1}116 ἰηνθηΐι) 511. ὅδορο αυϊάδηη σοηΐγα οαἰ ΟΠ 6 πη Ὑ αἰϊσδηδπ) Οοἰπὶ ΑἸΟΧΘΗΘΓΙΠΟ 
(0666 ἴδοϊῖζ, πηοᾶο 8}11|8 τη 118 040 4118 Ρδιιο 581 1}18 500115; Β86ρ06 οἰἶδῃ ἰηνίίο υἰτοαιθ ἰοχία οἱ 
γαϊϊολμο οἱ ΑἸθχαπαγίμο βοοῖοβ Ὑ6] ται]08. Ὑ6] οοσίθ δΙααοί ἢδροῖ. 564 ἢδθο αἰγίδα ι16 αιιοα ΑἸΧὶ ΡΘΠΘΥΪΒ 
ΔΙ]α πη ἰδηΐαμη ρᾶγίθιη ἸΘοίϊο 8. ἢπ16 σοαϊοὶ ᾿γοργδο οἰποίαηί. ΕἸ δηπ ἢδιια γᾶγο οὖ ἃ οοἰ6Γ15 ΘΟ Οἶθ115 
ΟἸΠΊΠΪ 115 50108 αἰδοραλί, Φυοᾶ υδ] ἢΐ, π|040 ρῥΓΟρίι8 1118. ομηῃῖθαβ 84 ἩδΘΌγαθιμι (αχύμπη Δοοθα δ, τη040 
Πα 6 ἸΘΟΙΙΟΠΘΙ 8181 ἀΘϑρβουϊς ρᾶῦη ᾿ἰαιοὶ, ᾿η040 Π0Ὶ ΟΟαΐϊουμη αὐϊάθπὶ 5644. ΡΑΙΓ.ΠῚ ΚΥΑΥ 55]ΠΠΟΓΊΠῚ 
οὐ δΔη ῈΔΓΙΠ ὙΘΥβί μὴ διιοίου 6 σΟΠΗ͂ΣΤηΔίιγ. Θιδθ ΟἸΠΠἶᾷ ΘΧΘΙΏΡ]18 ΡΓΟΌΔΌΙΠΙΙΒ, 564 5815 ΠΔΌΘΌΙΠΙΕ 
Ρϑιιοῖὶθ. γα ἰσίζαγ οὐπὶ ΑἸοχϑηαγῖπο 8] }||54π|6 τιν} {18 ἐπθίαγ: Χ, Θ. τὴν αδικιαν ΧΙ], ὅ. εἰπὴ 0. ἐπι 
τῶ σωτήριω ΧΙ], ὅ. εν γενεχ δικχιὼν 7. χγαλλιχσεται οἱ εὐφρανθήσεται ΧΙΥ͂, 1. ἡ τις ΧΥ͂, 4. οὐδ οὐ μὴ 
11. τερνοτὴς. ΘΟΌΠΔ.ΠῚ οἰπὶ ΑἸΘΧΔΠΑ ΠΟ Υ6] 5010 Υγ6ὶ] δοοθαθηίθιιδ 8}1}15 ρογρϑιιοῖὶβ μαδοῖ: ΧΠῚ, 2. 
ἡχρεωθησαν (οἴη ΑἸΘΧΔΏΔΤΙΠΟ 5010 τιὲ ν]ἀοἴι7) 4. οἱ κατέσθιοντες ΧΙΥ͂, 4. πὰς πονηρευομενος ΧΥ͂Ι, 0. 
οτι εἰσηχουσὰς (ΑἸ6Χ. -σεν) ΧΥ͂Ι], 84. ο χαταρτιζων. Τογίϊο ἰο00 οοηΐγα ναί δῆ ἀηδαι6 ΑἸΘΧΘΔΠΘΓΙ 11) 
ἰοχίαπι ΟΠ 8115 οΟα οἴ )ι8 Ρ]αγυ8 βίαι: ΧΙ, 2. χαὶ εν χαρδια ἐλαλησεν ὅ. χαι τοῦ στενχγλου 6. ἐν τῇ γὴ 
ΧΠΙ, 6. κατησχυνετε εὐ ὁ δὲ χυριος ΧΙΥ͂, 4. τὸν κυριον ΧΥ͂, θ. ἐπέπεσαν με ΧΧΙΙ], 8. εἰ (φιδιιαδπι ἴῃ σΟα 66 


βου ρίη οϑῦ ε) θέλει αυτὸν δΔοοραθηίθιι5 8115 {τἰδι5. Ουδα Ἰαοίΐο.. σγανβ οϑῦ ρτορίθγοα αιοὶ ϑϑάριη 


ΧΧΧΧΙΝν 


.....-..ὦοὃὦὄὕὝὟὃη»νὦοἔὃΕοὄ.......... . “ὦὦ ..-ὦ-Ὃ-Ὁ-ὦ-ἝἝὃὃὃὃ ..... . 


80 δνδηρο ἰδία Μδί. 27, 48. Οχρῦοβϑβα οϑίύ. Ουδγίο ᾿0600 8018 ΟἸηηΐη δὰ ΗδΌΓΔθιη δοοοαϊς ἰοχίμη: 
ΧΙ, 8. εἰς τὸν αἰωνὰα ΔΌΒαῸ6 χαὶ (8 βίῃ διοίου (αἴθ ΑἸδχαπάγίηὶ οοάϊοῖβ Ἰαρὶ νο]αϊί αταρὶυβ) ΧΥ͂, ὅ. 
σὺ ὁ αποχαθιστῶν ΟΠ]1580 εἰ ΧΥ͂Ϊ, ὅ. χατηρτισα. ὈΪΗ 10 000 ἸΘΟΙΙΟΠ65 Ὠδθοῦ ἴῃ Ὡ}}10 8110 οοαΐοα ἱμνθηΐδβ, 
οΥρ ἰδ νοσὸ ἀυθίαθο: ΧΙ, 8. συ δὲ χυρις ΧΙ], 8. ἐδολιουσαν ΟΠ 5518 ταῖς γλωσσ. αὐτων, ἰδ] 46 πη ασπιδος ὅ. οπου 
(Ῥγο οὐ) οὐχ ἣν ΧΙΝ, 1. καταπαύσει ὕγ0ὺ κατασχηνωσει 8. ἐδολιωσεν ΧΥ͂, 1. ἐπι σοι πεποιθα 2. χρειαν οὐχ 
ἔχεις 4. αἱ ἀσθενειαι χυτων εν αὐτοῖς ΧΥ͂Ι, 7. ρυσαι μὲ δηΐθ τὴ δεξιχ σου δαάϊΐιμ!. ϑαχίο ἰοθ0 ΘΧΘ}]8 
Αἤοσθάδ δυηῦ οϑυτ ΘΟ ΟΠ 486 αὖ ἴῃ Ρϑ0Ο 55:15 ΘΟΘΙΟΙ 115. ΥὙ6] 1Π 8110 ὈΓΟΙΒΙΒ Π0}10 ἱηνοηΐδ ϑιιηΐ, 
[ἃ ῬΡΑίΓΌΠῚ σ͵ΑΥ ΒΒ ΠΟΤ νῸ] ΔΗ ΠΑ ΔΓ ΥΘΥΒΙ τ διιοίογιδί6 ΟΟΙΠΙ ΘΟ ΠἀδΔηΐγ. Ηδθ ἱπρυ 8 ἰρδίδ τὶ 
ΘΧΙΠηἶ πὶ ἢϊιῖι5 ΘΟ 1015 ΡΑΡΥΓδΟΘὶ ἱηροηϊιῃ ἴδ 0116 ἸηΓ6]] σα. [Ιη646 οἰΐδιη ΘΟΠΟΪπἀοηάι οϑί ΘΟ ΟΠ 68 
4υδγιιπ ΓΑΙΪο ποπάπτη 8808 ραΐθαὶ 0 ἃ ΙΏΘΓῸ ΔΘ το ἀουνδηάδθ 6888. 18 ἰρίτυν Χ, 4. παθϑί εἰς τὴν 
οἰχουμξνὴν αἀπούλεπουσιν ΡΓῸ εἰς τὸν πενῆτα αἀποβλεπουσιν. ΤΠΘΟΘΟΓΟΙΙΒ ΥΟΥῸ δϑβθηθηΐα ΗΟ]Π]68|] 
ΟὈαΪο6 184. Ιορὶ ἐπιβλεπουσι τὴν οἰχουμενὴν. [Ὁ] 6) γογϑι 7. ΟΠ 850115 ΟἸοιηοηία, ΟΥίροηθ οἱ Οοηβαϊ. 
ΑΡοβίοὶ. παροὺ ο χυριος; ἰΐθιῃη, υὐ ργῸ διζχαιοσύν]η Θποπαἀδηάυμῃ νἱά δία, δικαιοσυνὴν οἴη ΟἸδΙηθηΐο 
ΑἸοχδμπάγίηο, Ὀιάγιηο οὐ οοάϊοθ Ηοϊπι. 39. ΧΙ], 8. οοπίγα οἸηηΐϊππὶ σοἀϊοιη ᾿ΘΟΙ ΠΟΘ ἐπίβλεψον {ποίυΓ 
[ἐπι]στρεψον σοηδθηϊίοηΐα γρίθυθ ἰμίθγργοίθ 1, δίίηο, αὰϊ νοῦ Ομ γίοΓο. ΧΠῚ, 8. δθοῖ οὐχ ἐστιν ὁ 
ποίων ΘΟηβΘη Θηΐα 5010 ΟΥΤ]]Ὸ ΑἸΟχδματηο; ἰΐθπη ΧΥ͂Ι, 14. εμπλησθήτω ΡΓῸ εἐπλησθη Οὐπὶ 5010 ΤΠΘΟάο- 
τοῖο. ΧΥΤῚ, 84. μαρθοῖ ελχφων, οἱ Ἰδείοηἱ ἀρυὰ Οτίσθηοῃ Οἱ λοιποί ργδοροηίασ. (ΟἿ, Ηόρχϑρὶ. Οτΐρ. 
οι]. Βδηγαῦ. 11. ἡ. 122.) ΧΥΙ,, 45. μαϑεὶ εἰς ὑπαχοὴν (ν]46 ἰηΐγα ποίδιη δα ρᾶρ. 339.) οὐπὰ 8010 Ὀάγμο : 
ἰίοιῃ ΧΧΙΝ, 17. ἐπλατυνθησαν Οὐ 5010 ἰπίουργοίθ 1,ἃϊποὸ νοΐοσθ. (Εοάθιῃ τηοὰο Ατγδθὶὰβ Ἰἰϑρὶ γο]αϊΐ 
Ἰην 15 ΘΟαΙ οι. ΟἸΏ 1 0118.) 

Ηπο δοοραϊΐ συδιηιμηδίϊ δ ἢ] 5 ἰοχίι8 Γϑ10 ΤΟΥΤῚΪ5 ΑἸΟΧΘΠΟ, 5 486 ρυϊδηΐ ΘΟηΒρΙοιΆ. ῬῬγδοίου- 
ΘΆΙΏ115 ΡΓΟΙΙΐίβοι6 μοβίία εἰ οἱ τ, ε δὲ αἱ, αιοὰ δχθηρ]} οδιι588 ἰρϑίδηϊηῦ εξεχλειναν, σχοινεια, δαυειδ, [ἴ8 
ὉὈ14116), χερουβειν, θιον, ἐχμαλωσιαν. ΟὈηδίδηϊου γΘΤῸ ἢδθαΐ οἰϊδιη ἀντιλημψιν, αντιλήμψεως, χαταλημψομαι, 
αντιλημ[πὸ ΟΠἰβϑιπη Θϑ τωρ; ἰΐδπι μδροί συνσειοντος, εξωλεθρευσας, εξολεθρευσει (εξολευθρ. Υἱ[ΐο56 Βουίρύιπι 
νἰἀοίιγ), μεγαλορημονα (οοηίτα βιηΐ ἐρρυσατο, διερρηζας, ἐπερριφγν), ηυφρανας, οὐχ ευρες, λαρυξ, ((ΟΥ. 680 -γ). 
ΤΠΡΥΪῊΪΒ διρτηρηΐατῃ γ ΥὈοτιπὶ οὗ [ΘΙ ΡΟΥΆ]6 οἱ 5υ]] Δ] οι 58 ἰβϑίπηθ πορ]θοΐαμῃ Υἱάϊ. αὖ ἴῃ ἢϊ5: ἀνορθωσεν, 
προορωμὴν, επιχαλεσαμην, αἀντιλαβετο, οργισθη, ολιγωθυσαν, ελπισα, ἀγαπῆσεν, θαυμαάστωσεν, πληθυνθησαν. 
Αἴχια Βοτγιπὶ αιΐάθιη πἰ}}}} ἃ δῃΈ|1115511}15 ὈΪΘ]]ΟΛΏ ΟΟαΙΟἰδ15 ΠΟΒΌ]5 ΔΌΠοτγτοί, αυδιηαιϑιη αιι86 Δ 
αιιρτηθηΐο πορίθοίο Θχρ]]οδπᾶδ βαμΐ, πυβαῦϑιη ἰδηίορου οχοι!α ἃὰΐ ἴδῃ ἰγθαιθηΐοῦ μοβίΐα ἱΠΥΘΠΘΙΪΒ. 
ΞΡ ϑιηΐ ργδοίογοα 8118 1η]}1ἃ αυδθ ἴῃ ΔΗ 4 11551Π|15 ΠΟΒΟΤ]Β ΙΠΘΙΩΌΓΔΠΪΒ ΥὙ6] ΓΔΙΓΙΒΒΙΠ6. Υ6] Ρ]ΆΠ6 ΠΟῊ 
1ΠΥΘΠ ΙΓ ΟΓ., [ΔΉ Θ ΤΠ] ΑΧΙΠ8 ΠῚ ῬΔΙΓΐΘΙη ΘΧ 0511 ὈΔΙΌΔΓΟ ν6] ρούϊι5 δῦαδιι αἀτᾶθοδα ΡΥ Δ ΟἢΪ5 ἀΘΥνδ Πα 8 
νἱ ἀδηΐαν οὐ οαπὶ 511} 8 α86 Θχ ΒΟ ΡΠ 5 οὐ ΡΆΡΥΤΙΒ ἱπηοίπ γι ηΐ ΟΟΙΏΡΟΙΙ ΡοΟΒϑαηῦ. (ΟΘγμσηζυΣ 
δαΐθιῃ 1) νοοδ] ι15 οἱ ἀρ ΠΟΉσ 5. οἱ, υ, Ἢ, Ἔ [ὨΓΘΙ 86 ρουτηιίδίῖβ. ΕαΒιη0 ἃ] βιιηΐ οἰτοιμασας, τοῖς γνωστης, 
τῆς αδελφοις, κατηχεις, ἡνεξαν, χατέχουντες, ἐπνωσω, ἐσθενησεν, χυχλοθην, (ἴῃ χατησχυνθεῖὴν ροϑίζιιπι οδὲ ἢ 


ῬΙΓῸ αἱ, 10] χατεσχυνθειὴν Ἰαρί τ αὐ 510 ς᾽ ΡΓῸ αἱἱ ΠΙηΟ Δ αἱ 86 ε, ἃῦ ε δ ἡ βου !ρίαγα ργΟρΤΘ588 υἹα ἔα), 


ΧΧΧΧΥ 


εἰξηλθω, ε παιδεια, ε δεξια σου, ε γη, ε ψυχη. 2) εἰ οὖ ε οΟηἤιδί5, αὖ ἰῃ εἰστιν (αοἃ 58606 Γρουγτ, 4υδιηα πὶ 
ΡΆΒΒ ἢ οἰϊἂπι ἐστιν Ἰαρσ 7), εἰσαλευθησαν, εἰστη (ΠΓ7Ὸ ἐστη), εἰγνωρισα, ἐς τὰ τα, εμι. 8) ΘΟὨἤ518 αἱ οὗ «, υἱ 
ἴῃ αἵματια οὐ αἵματισμον. 4) ὁ Οἱ ὦ ΡΓΟΙΏΪΒΟΘ ΒΟΥ 5, 14 απρα ἔγοαι θη 55 ται πὶ οδ΄, αὖ τῶ σωτήριον, τῶν 
θν, των ἂν, ανθροπως, ἀπωλεδῆς, ἐπι τὸ ἕλεει, ἐβρωντησεν. ὅ) οὐ οἷ ο ΡΘΙΙΠΪΧΙΪΒ. τὖ Πΐ ἴῃ του. (ρΓῸ. το)ους, 
ουδους (ρΓὉ οδους), ὁ (01Ὸ ον) συνηχαν. 6) ἀπρ]ἰοδῖο γ, αὖ ἰπ γιγγαᾶς, μαστιγγες.ς Ῥοπΐαιιθ νΘΓῸ ΒΟΙῸΠὶ 
ἰχἱριηΐα [ΟΠ] Οσαπη Ὠ.}]1π οϑῦ οὐ ΒΟΥ ΡΣ 0 δρογία νἱίΐδ ἀοίοσηθηί. Μοάο δῃίτῃ [6 γὰ Ομ Εἰ {ΠΥ 
αὖ προς τον] πλησιον, αποστίρ]εψις, εἰς] τον αἴωνα, εκ] χειρὸς εἰ[σ]χχουσον, εχ[σ]πασας, αφ[ε]θεισαν; 1η060 
ΡΟΙΡΟΥΔὴ ΔααΙαΓ, αἱ εν τὴ αληθειὰᾶς σου, τὰ θαυμασιαᾶς σου, εξοδους σχηνὴης, ἔν τρίβων εὐθεῖαν, απ εἰλουν, 
ἐνενχεν, θλιβονμαι: Ιη040 50}18408 ΟΠ ἰζα, αὖ σχοτομη[νη], χεχα[θα]ρισμενον, εν[εσ͵εως ; ΤἸΠ060 1η816 ΓΟΡΘΟΕ 
αὖ χραχράτιστοις, αντιαντιλογίᾶν, χαιχαι (228, 10 54.): πιοᾶο Ιἰϊίαγα οἰπὶ δἰϊα σοπἤιπάϊυγ ἀῦβααθ 11} 
Ἰάοπρθα οδιι558, αὖ 6ϑὲ εὐεργητωσαντι, τοῦ ποτήριον, ΧΦ ΡΓῸ χν (224, 138), εξητων Ῥ1Ὸ εχζήτων, τὴν (Ρ1Ὸ τον) 
ἢλ. Αἀ αὔδιὴ τηΐγϑιη Υἱ(]οβἰἑδίθη 8118 ὨΟΠΠ. 1] ΤΠΟΠΙΠΘΠΟΥΠῚ ΡΔΡΥΣΔΟΘΟΛῺῚ ΟΟΙΙρΡΑΓΔΠἀἃ διιηΐ, οὐ 
δορί βίι]α 1118. ..1α]Ἰοίδο οὐλιβαάδη“ ἰῃ Μιιβθὸ Αοαυρίΐζο ῬΑ Β θη 51] δδϑαγναίδ, οἰι8 τηθιηϊηἶϊῦ ῬΘΥΤΟΙ ἴῃ ΡΔΡΥΤΙΒ 
ατδθοῖὶβ ἤδρ. Ταυγίη. Ρ. 1. ρᾶρ. 22. 

ΒοΙαυασμα οϑὺ υὖ δα 51] ησι 5 ᾿ϑρΊηΔ5 ρϑιιοὰ δαποίοααβ. [πα ]6Δ Ὁ] Ππ|1}8 Ρ] Σὰ ΡΟΣ ΥἹ 1 δουρί, 566 
ΠΟ ἰἃ ΔΡΘΙΏΙΒ τυ Π1Π1] Οἱ 501 ΡὈΓϑΟίΘΓΘΔΙΏ5, ῬΓδοβουζίη αὐ ἰδπὶ σΘΏΘΓΑΙ μη ἀἦθ ἢΪ5. ΥἹ Ὁ} 158. ἃ ὨΟΌΪΒ᾽ 
αἀἰοΐαπι 510. 

219, 2. [το]μὴ : 516, οπηββᾶ ΒΥ 08 νὴ 11. ψυχη: βὶς. 1ὅ. δὲ. .... ἢ: βίο; ἀδθεθαῖ υἱ νἱάθίιν δικαιοσυνὴν 
8010]. 220, ὅ. ὕϊον (Ρ1ΓῸ -ων): 55. ΝΙΪΓΙη ἰῃ ΠΟῸΟ ΡΒ ΠΟΤ τοΧχύι αὐοαυὰ ρυποίοσυμη ἃ δου ρίουτθ 
Ροβίζυμη οδί δοοιγαΐθ ΘΧΡΓ ΘΒ Πλ18. 6. το: 50. 2321, 8. χεχαρισμενον; 5ὲδ, 6) Υ. 11. ἀποστεψις οἱ ν. 12. 
ἐμουν. 222, 8. ἐπνωσω, Υ. 8. ε χαρδια, Οὐϊαβηηοα ϊ πη]α δυηΐ, ν. 10. ευεργητωσαντι: 510. 228, 4. Υἱάοίυγ 
6Χ ἔὶ ἰπ εξηζτων] οογγθοίππι 6588 ζ. γετϑι 12. υ ἴῃ συντριμμια ροΒβδίῦ ὑγῸ τ ΠΔΡΟΥ, 56 βηαΙ Ὁ} 0015 νϑτο- 
51} }}15 ἢ΄ ΡΓῸ υ ὨΔΌΘΗαμΠη 6586. (Οὐδ ΓΙ ᾿ρϑϑ1ὴ ΒΟΥ ΓΑΙ ΘΧΡΥΘΘΒΙ 15 ἴῃ ἴθ 118, ποβίσγα, ὐθσϑα ὉΠΌΤΉΟ, 
Ἰοςο βαχίο. 9334, 18. χα: 5ἷς. 226, 7. ἀθ θαυμαστωσεν ἰδπὶ αἰείιπη οδ(. γουβα 9. ν ῥγπηυπὶ ἰῃ πληνθυνθησαν 
οχβιϊποίαπι ὁδί. ΟΥΒα 10. του ποτήριον: 50. 327, νἱ 1086 ΒοΠρίδ διιπΐ χρὰ χρὰ 6ἷ ε χληρονομιαν. Α ὈΥΙΠΙΟ 
γΟΥβιι ἀΘΒ. ΠΡ] σχ ἴῃ [δ θι}ἃ Ποία ΘΧΡΓΘΒΒᾺΠῚ Ὁ] 10 ὙΘΟΓϑιι, 060 βθοιηάο. γΘΓβι 8. μου εἰστιν: 510. ὙΘΙΒα 
11. ΘΈΡΕΙ σχρξς αὖ οἀἰάϊπηιι8 11Π6 018 ροβὶία οϑί, 4118}18. ρἱθυιπηαιθ δ οΟΠρ μα βου ρίασαθ δα! οί. 
228, 9. ευθυτητα 50Ιρίιπι 65, υὖ οἀϊάϊηι5. ΡΥ αἰ 15 ὨΔΘΟΙΓΘΌΔΙ τ{Γ}1Π| -τὰς 8ὴ -τὰ ἰοσϑηάιτ 517, 
βΒ6α α βοάρδῃῃ ἀυοίι χαο ἢ. 1]. ἰπγθηὶ 810] βου ρίιπι. Ὑοῦϑιι 10. τὴν χαρδια: βίο, ἰΐδμι ν. 14. λαλυσαν. 929, 4. 
α ἴῃ ταις ΡΟΒΒΙῦ ΡΓῸ ὁ ΠΔΡΘΙ, ἰΔηθῃ ΤΘΟύ 8 χα ἸΘΡΊ586. ΠΟΪ5. ΥἹἀΘΠΥ. Υἴοῦϑιι 9, θαυμχστωσαν οἱ γ΄. 10. 
σοὺ ελπιζοντας: 816. 2830, 1 εἱ 8. οθεντο οἱ ὑπεβαλον: 510. Ἄοῦδι 10. ἀποχυφοις: 510. ουβίθυβ 14 οἱ 1ὅ. 
ϑοσιγαίθ ΟΧΡΓΘβ88 δὶ Θά οἷβ βου ρίαγα. 3831, 8. οφθησομαι: 55. 282, 2. χντιλημτωρ: 510, ΟΠΊΪ580 π-: 
γοῦϑι 14. ες τα, υὐ ἰδπὶ ποίϑίιμ οδῖ. 388, 16. εν ἃ Βορέου ᾿π416 χοροί ιν. 2384, 2. συνεταραζειν οὐ 7. οργησου, 
εὖ οαἰϊΐαπη 6ϑί. ϑυϑι 16. πλατυνασιον: 5ῖς. 380, 8 84. χαθχριοτα: 516, ΟἸηἶδθ8 5008 τη, ἰΐθηι ν. 18. 


χαθχαριοτατωντων οὖ ν. 1ὅ. χαι τα. Ὑἴϑιϑιι 7. μοῦ ΒΌΡΘΙ ΓΑβΈΓΘΙη ΒΟ ρύμπι οϑί. 2830, 1. χαὶ μετὰ χοροί ζυτη 


ΧΧΧΧΥῚΙ 


εϑῦ, αὖ φαἰαϊπηυ8. 2. ἐκλεχτως: 510; ἰΐβιη Υ. 8. ρυθησομαι, ν. 9. ὑπερβησονμαι τιχον, Υ. 11. περιεργυρωμενα, 
Υ. 14. παρῇ (ρ7Ὸ παρεξ). 287,16 εἱ 338, 1. χποστρεφησονικαι: 56. γοΥϑα 2. αὐτου: 516; ἰΐδιη ν. 8. υποχάτων 
(606 π) γϑῦϑι ροϑύ μου ρ]υγ8 Θχοἀογα πη), ν. 11. ο ζωσω, γΥ. 16. ρυσὴς (ἴοτη 389, 18). 339, 2. Ῥτο ὈῸ αυοά 
ΘἀΙαΐπει8 υγαχοὴν Ἰοροηάθπη μοι νἱάθίαν ὑπακοὴν; ΡΆΒ5]Π) ΘΗΐ ἴῃ ἢΟ6 ΡΑΡΥΓΟ ἢ οἱ 77 5: ΠΗ Πἰτὴο πιοάο 
Βοῖθαπίιγ. Οποαδὶ 1 ΤΠ πο βουρίαπι οβί, οοῦΐα βου δὶ ἀθθοθαΐ; πθο δηΐα ἷδὶ ῬῸΓ ΘΥΓΌΓΘΙῚ ΠΙΥΑΤ Κ΄] ἰὴ 
Ἰοσῖμη [ΠΠογὰρ 171 δβυθδιυπ{ππὶ 6556 ροΐαδί. Ὑοῦθα ὅ. ἐχωραναν: 5ἷς. 240, ὅ. ποιησεν: 5[0, ἰΐθη νυ. 10. 
αι φωνγ, Υ. 14. τλι υθετο, Υ. 18. γιγγας (ἰπΐγα Ἰορίγ γιγας). 2341, 8. ἴῃ οὑπὶ πιοάπ) πὲ δα ἀἴτηι}Β ὀυχ εἰ 
εισαχουσὴ (ΟὨΣΙΠΟΐΔ Υ6] ροίλι8 αἰδιπποία βαηΐ. Ὅογβα 10. κατηχεις, φαοα ἰδηη ΔαΠΟίΔΥΠΏΠΒ. Ὑο θὰ 11. πρέες: 
8ῖ6, ἰΠ50] 6 ἘΠ ΟΥἹ ΘΟΙμροπάΐο, αἱ ἀηΐθα δαυδ. Ὑογϑιι 15. εμι: 8]6, ἰΐβπι Υ. 864. αανὸς δ νυ. 17. παντας. 343, 4. 
αὐτῶν: 5,ἰς, ι΄ 58606 ὦ ο΄ ο σοΟηδιηάιηιγ. Ὑίογϑι ὅ. εθελει βουρίυπι οδί, 5οὰ 1ὰ φαΐῃ εἰ θελει ΘοΥΥ σΘ Βα 0Πὶ 
510 ἀΟΙ ΓΙ ἤρα. δδίδίπι βοαυϊίαῦ αὐτου, αἱ οαἀϊαϊτηι8. 6 ἐχπασας ΟΙΏΪ580 σ᾽ ἴδῃ) ἀἰοίατῃ 69. Ὑοσθα 10. 
ἰηΐοῦ ει οὐ μοῦ βραίλιπη γο]]οἴαη οϑῦ Ὀγορίθγ ΥἹ{Ππ|Π| ΡΑΡΥΤΙ. οτϑι 12. εν: 516, ἰΐθιῃ ν. 1ὅ. ἡνεξαν οἱ 
ν. 10. χὐτῳ οὑπὶ ραποίο, ηἰδὶ ἰᾳ ἰογΐίβ οχ ἱπουγί βου θη 15 οσίη οϑί. 3948, 1. εξεχυνθὴην: 510; ἰΐβπι ν. θ. 
ἢν. Υ. 8. θανχτον. 9344, ὅ. ε (γγῸ εχ) χειρος: 56; ἰΐβμῃ Υ. 10. τὴς αδελφοις. 345, 13. χυριου: 5[6, [Δ 4 081) 
81 ΘΟΙΙΡΘ Βαϊ οββοί. 9246, 1. ε ψυχὴν οὐ ζωη: 510, ἰΐθιῃη ν. 18. ριασσου αὖ γν. 19. οἰτοιμασας. 247, 1---8: 
ΠῸ5 {Γ6 5 ΨΘΥΒῚΒ [Δ0511}}}} ΘΧρΥ ϑϑίμηι5. Υἴοῦβιι 6. τατῆς: 5[0, ἰἴθπη ν, 11. οἰκουμένης, Υ. 12. χατεέχουντες. 
248, 4. χημλψαι: βὶο, ᾿ΐθιῃ ν. 106. ἐπαρθη. 949, ὅ. μ.η" 51ς, οἴ ρυποῖο. Ὕογϑι 12. σ π)816 ἀπρ]!οαίαν αἱ ΘἸτηιι5. 
γοῦβα 17. εἰσι: 8ἰς. 2350, 8. ουδους: 5ἰἷς, ἰΐδτῃ ν. 14. ἀνθροπως. 352, 1. ταπεινωσει: 5]6, ἴδῃ ν. 10. την. 358, 2. 
πέρασον, Υ. 8. χαρδια, ν. 8. εἰσηλθω, ν. 9. ἐεχκλησια, Υ. 18. ἐνεως: 816. 254, 1. ἀπωλεσης, ν. 8. ὠ, ν. 4. ἀνομίαν οἵ 
εξ, Υ. ὅ. αχαχιᾶν, Υ. 7. εἰστη, Υ. 8. σει, Υ. 11. φοβηθησονυς. 255, 2. παρεμβολὴν οἱ 18. χποχρυφων: 50. Ἄοῦβα 11. 
εἰν εἐμερα: 510. ΒῈΡΙζΑΥὶ ροίοϑί Β11}6 ΗΝ δ ΕἰΝ ΒΟ ρη; 564 γἱἀοθαίαιν ΤΏ] }ἱ Ραποίο ΒΌΡΟΓ ροϑίΐο 
γοϑε αἱ εν. γοτβι 1ὅ. βεσρίαγα ἱπίος ΕΘΙΟῪ εὐ ΕἼ ΟῪ δΒυοίαδί. 5᾽ ΕἸΟῪ εδβί, ᾳυοά οπιηίπο 6588 
νἱἀοραίαγ, «δὰ. οχοίαἶββο βίδίαθηάππι οϑί; ΒΟΥ] οηΐπὶ ἀθοθὰΐ ΕΙΔΟΥ. 50, 2. εἰχχουσον, Υ. 4. εζητησεν, 
ν. 8. δουλουσσου, ν. 10. ἐεκκαταλειπον, Υ. 18. εν τριβων ευθειαν: 5160. ὕἜΥδιι 9. ΘΧ α πηθ10 ἰῃ ἁἀποσχαρακισὴς νἱἀ οἴ 
ο σοΟΥΓΘΟΐΙη 6556: [απ ν. 1]. ΕΧ ἢ ῬΠΟΥΘ νἱάρθίαν ἃ σΟΥΓΘΟΐογ ε ἰδοίαπι 6586. 357, 10. παρασιωπησας: 516. 
258, 4. χπωλεσὴς 516. ᾿ἴ6ηη γν. 18. ο συνηχαν. αΥϑι 14. ΘΧϑυηΐα οὐ Ρ6Γ ΘΟΙΠΡΘηἀ πὴ βου ρίιμη οβϑί. 2359, 4. 
δεεσεως: 5ἷς. γοῦδιι 7. Τα Βι15 Ἰαρί(α σαρξ, [ΔΙ] ΔΙ ΡΘΓ ΟΟΙΏΡΟΠα τ Βουϊρίαπι οβϑδοῦ. σοῦ 18. τῶν 
λχον, υἱ 5886ρ6. 360, 2. εξοδουσσκηνης: 516, ἰΐδηη ν. 4. υἱος. οΓβι 9. εβθρωντησεν. 2361, 2. χηρίου, Υ. 4. 
τῆς ν. ὅ. συνσεισε, ν. 18. τον λαω. 2062, 10. εν χυτω: 56. 368. 1. εν το: 516. γοῦϑι 11. χε; 80. 364, 1. εἰ: 8ὶς, 
ἰΐθιη ν. 4. γεσϑιι 7. τοὺ ους, Υ. 11. χαταφυγὴν οὗ εἐνενχεν. 268, 1. ματαιωτητας, Υ. 4. ἐπι τὸ, Υ. 6. ο ΡΓῸ ου, Υ. 9. 
θλιβονμαι, ν. 10. ε (Ε εαπὶ Ὁ οοηδιβιπ}) γαστηρ, ν. 12. ἐσθενήσεν, Υ. 17. γνώστης. 2060, 8. εἰ: 5ἰς, ᾿ἰΐδατα ν. ὅ. 
χυχλοθὴν, Υ. 10. εἰ χειρος. ΓΙ 11. τὸ ΘΧ τω ΟΟΥΓΘΟΐΏΠῚ 0556 νἱαατ, 564 ἰρ5ἃ ῥγὶπια ηϑηι. 267, 6. εξειργαζω: 
“16. ΤΓΘΥ σουβιιηὶ 7 οἵ 9. ῬΡΑΡΥΓΤῚ5 ΥἹΕ10 ἰαδογαΐ. γοῦϑιι 12. αντιαντιλογιαᾶν: 510, 564 6Χ {Π||1Π|10 ν ΘΟΥΓΘΟΐαΠ| Θϑΐ σ. 
γογϑα 16. αἀπερριμαι: 5ἷς. 368, 1. δεεσεως, ν. 2. [κ]εχοχγενη, ν. δ. τῆς, Υ. θ. ὑπερηφανια, Υ. 8. οἱλ᾽ ΟἸΏΪΒΒ0 ε; 


ν. 11. χφθεισαν: 5.6. 369, ὅ. ταλυπωριαν, ν. 7. Ξιγνωρισχ: 510. 270, 6. ταύτην, ν. 10. ἡμινονοσι: 510. 


ΧΧΧΧΥΙΙ 


211, 2. [υασ]τιγγες: Β[6, ἰΐθιη βθαι τους. Ψοτδα 1. τῶν ἀν: 5. 218, 2. ἀνθροπων, ν. 8. χατηχητΎριου: 
ν. 4. του, γ. ὅ. πλασσων, ν. 8. αυ (864. ᾿δθς Θχϑεποία, 5ιιη0) αὐτου, Υ. 9. γιγασσου. 374, 1. διχθλεψαι; 56, 
ν. 8. ὑπεραστὴς ΟΙ 5515 ΠΠ ΘΥῚΒ πισ, Υ. 7. γένετο, ν. 16. ἐπεναιθη. 378, 2. εἐμου: 5Βἰς, Υ. 6. προσήλθατε, Υ. 1. 
ε ἀγιοι. γοῖβα 14. υἱὔπιδ 1 έογα ἐπ ἡλπιζει ροίαϑέ 6886 ἢ} γ6] δἰΐδπι δ!ΐβγα ρᾶγβ {ἰτογαθ ΝΜ. 216, 11. ἐρηνὴν. 
δἷο, ἰΐβμι υ. 16. εξολευθρευσαι. 277, 3. των; 516, 16 Υ. 8. ὁ μισουίντες]. Ὑοῦδιι ὅ. Ἔχϑιηίθ οἷ 6. ἱπϑιιηΐο 
ν᾽ ἀοίυΓ εἰ ὈΪ8 Ροβι πηι. 218, 8. τὴν ψυχὴ οἷ ν. 4. εμι: 516. 

Ουδ6 Ῥϑ 5311 ΒΌΡΓ8 ᾿Ιηθϑῖὴ Δα αϊία, 5ηΐ, 80 1050 Βο.!ρίογα πὖ νἀ αἰ, 68 δοσυγαΐθ ΒῈΡΓ ΠΙΠΘΔΙῺ ΘΙ ΠΙΆ, 
ι΄ 228, 8. 247, ὃ. 249, 11. 261, 10. οὗ 14. 262, 8. 268, 9. 271. 17. 

Οδίογαμη ΘΟ ΠΟ ΙΓ ἢ15 ἔγαρτηθηί 15 ῬΔΡΥΓΔΟΘΙΒ. ὈΒΔΙΠΩΪ, τ ἰδ δηΐθ ἰπμα σαί!) οϑ, ΓΘ {Γ65 οἱ Υἱρίπί. 
Ιπἰαπι Αἰ ἃ Ρ58|π|} Χ. νϑῦβιι Βθοιηᾶο; ἱπά 6 ΡογρΊΓΥ ΔΌΒα46 Ἰδουηὰ, 51 ρϑιιοᾶ ραϑϑίιη νοῦθϑ ν6] ροίίι8 ΕΠ ΓΘ ΓᾺΒ 
ΘΧΟΘΡΟΙ5, ἀδαῖ6 δα ρβ8] 1} ΧΥ͵Π]. νοσϑὰπῃ 6: αυδ6 οοοιρδαηΐ οαἰοπὶ8 ποϑίσδθ ρᾶρσ. 219---240. ΓΘ 
ΥΘΙῸ ἱποὶριῦύ ὑβϑ!1 ΧΧ. νούβὰβ 14: 80 06 ἱπάξ ἰοχίαβ οομηδίαγ ὑ846 δὰ ρβ8]} ΧΧΧΙ͂Υ. νοϑὺμ 6. 
Ηδος ραϊάϊτηιβ ρῥᾶσρ. 241---2178. ΕΧΊΓΘΙΩΙ ΔΌ]άΘΙῚ - [0}}} ΡΔΥΒ ἰπῆμηδ, Οοὐἶπ5 υἴγᾶαιθ ρᾶρίηλ ἰγθ 5 ΥΘΓΒΙ5 


ΒΟΓΡΟΪ ογδηΐ, ὑὴ8 Οὐ ΟΧίοἸΟΓΙθι1.5 ΕΠ 6 715. νΘΥϑιιπὶ αἰγ! 5416 Ῥᾶρίηδθ ΟΠ ΠῚ ὈΓΟΥΘῸΒ. ΡΟ]. 


ΡΒΕΟΙΒΟΑΟΜΕΝΟΒΌΜΊΝΘΌΕΣ. 


6 Πποβϑυσὶβ ἃ τη6 ἢ ΟΥΘΗΐΘ γροσεϊβ δὲ οὐτὰ 8118 {γ8 δος νο]απηΐηθ 6 Π|8: μᾶρ. ΧΙ--ΧΙΠ. 
Ι. δε ἔγαρῃιθη β Νονὶ Τοβίδιηθης ρδ] πὰ ρδοδῖῖβ: ρμᾶρ. ΧΙΙ--ΧΙΣ, 
Ηοτὰπὶ Βρθοϊτηΐμα 86Χχ [Δ Ό]4 1. ΟΧχργθββᾶ βιιηΐ. 
1. 86 ἔγαριηθηίβ τὶ ΝΟΙΘΓΟΤ πὶ ΡΔ] πρδ6 8618: ρμᾶρ. ΧΧ-- ΧΧΙΣ, 
Ὀυρ]1οἷ8 βοσϊρίυσαθ βρθοϊθη δα θοίαν Δ 0]4 Π. 
1Π. δὲ ἔγαριηθηίβ ρ8]} ἢ ρ86 8018 Νυιηθσοτῦμῃ, Πϑυϊογομομ!, [οδυ86, ΓΘ τ, ἐπμβ ρ 15. ἴῃ ὈΪΙ] οἴθοα ἀπϊνοτγοὶ δι 
ΠΊΡβ θη 818 ποιηΐμα οΟὐϊοὶβ ΤΊ ΒΟ Βοπἀοσῆδηϊ 11: ρᾶρ. ΧΧΧ-. ΧΧΧΙ͂Ν. 
ϑοτὶρίαγδα βρϑοϊμηθη τἱάθ ἴα. 1Π,. ητ. 11]. 
ΙΥ. 6 ἔτγαριηθη!β ρ8]}}Π|ρ 56 8018 οχ δρυΐ τὶ δοουπμᾶο οἱ ἰθγῆο: ρᾶρ. ΧΧΧΙΥ͂--ΧΧΧΥ͂Ι. 
Βουρίαγδθ βρϑοϊμηθη Υἱὰθ 80. 11. ηγ. ΤΥ. 
Υ. ὃ)ὲ ἔταριηομίβ ΡΔ] ἰπρϑοϑίϊβ [6881846: ρᾷῷ. ΧΧΧΥῚΙ--ΧΧΧΥ͂ΙΙ. 
δον ρίαγδο θρθοιηθηῃ νἱὰ6 80. ΠΙ. πτ. Υ. 
ΝΥ]. 16 ἔγαριπιθμτῖβ θοῦ δνδηρο! βίαν! ΡΔ4]1πιρ56 501} ἐὰπη ΒΡ ΘΟ! ηΐη ) 5 ἀνϑηρ ἰϑίασ! ρα] πη ρδοϑιὶ ΒΑ οΥηὶ: 
Ρᾶρ. ΧΧΧΥΙΙΠ--ΧΧΧ Χ, 
ΟΥΙΡίΌΓΑΘ βρθοίϊσηθηῃ υἱᾶ6 (80. 111. ητ. ΥἹ. 
ΥΙΠ. δὲ ἔγαριαθηίο σοαϊοὶβ ΕἼ ΘΓΙΟΟ - Απρυϑίδηϊ ὁχ [688184 οἱ Ιογοιΐδ: ρᾶὰρ. ΧΧΧΧ-- ΧΧΧΧΙΙ. 
ὙΙΠ. 6 ρῥϑβδὶπιοσιη ἔγαριηθηί8 ΡΑρυγδοοὶβ Το πα ηθηβῖα8: ρᾶρ. ΧΧΧΧΙΙ--ΧΧΧΧΥΊΠΠΙΠΙ. 
ον ρίσυγαθ βρθοϊπηῖηβ 40. 111. ηγν, ὙΠ]. ὀχμθροί, 


ΧΧΧΧΥΠΙ 


- παααααπαιιι,α.. --΄ὦὮὦὮὦὮὦὃὦὺὅῬ.Ἅ7"ν... .΄οὺ)΄΄ὦΘοὃ,ἔὁὃοὃὔὃ}ὃὟγσ «ἀἧ:ἰ', -“ππἰὐ'ἱ-΄οὃὦὖ}2ὦὠ͵ὙἝὉ΄ὦ[ο'ὃὌ.- ... --.ὕ --.ὕ.-.. “ῖᾶῷόο. ἑἔ«-ὀἸἾἑ πὰ στσπν 


1. 


ΕΗ ΛΟΜΕΝΊΑ ΝΟΥΙ ΤΕΝΤΊΑ ΜΕΝΤΙ 
ΡΑΤΙΜΡΝΈΝΤΑ, 


ον νιν ΡΗΟΘΕΝ 
ΕΙ(ΕΙΘΕΝΙΕΝ 
ἸΤΆΟΙΩΕΙΘΕΡΗ 
ΜΟΝΊΓΟΙΤΟΝ 
Ι.“ο.ΓΙ ΜΝ 
ἈΙΧΙΚΟΥΘΟΆΝΤΈΕΟ 
οιοχλοιηικολοὺυ 
ΘΗΘΆΝΑΥ ΤῸ 
ΤΠΕΖΟΙΆΤΙΟ ΤῸ) 
πολεων: 

« χιεσελθώνοιῖς 
ΘΙΔΕΝΠΟΛῪΝ 
οχλΟΝΙΆλΙΘσς 
ΤΤᾺΔΟΓΧΙΜΙΟΘΗ 
ΕἸΤΆΥ ΤΌΝΙΚΆΙ 


(Ἰρημοσβθοτιν 


ΟἿΟΙΠΙΟΟΙΚΆΙΗ 
ΦὩΡΑΗΔΗΙΤΆΡΗΆΣ 
ΘΕΝ᾽ ἈΠΟΛΧΛΥῸΌΟ 
ΤΟΥΟΘΟΧΑΆΟΥῸ 
᾿ΜἈΆΆΧΤΙΘΆΘΟΝ 
ΤΕΟΘΙΟ ΓΆΟΚῳ 
ΜἈΑΟΘΆΓΟΡΆΘΩ 
ΟἸΝΕΆΥ ΓΟΙῸ 
ΕΡΟΜΑΆΤ Α. 


()λειςειπενλυ 


ΜΑΤΤΗ. ΧΙΨ, 18--- 16. 


ΤΌΟΙΟ᾽ ΟΥ̓ΧΡΙΆᾺΝ 
ΘΧΟΥΌΙΝΆΤΙΤΕΆΣ 
ΘΕΙΝ᾽ ΔΟΤ ΑΥ 
ΤΟΙΟΥΜειοφὰ 
ΓΕΙΝ: 


1: 


15 


οι 


10 


᾿ζλικελ γος λ Τ] ΟΎῸ] 


ΟΧΑΟΥΌΛΝΆΚΑΙ 
ΘΗΝΆΙΕΙΠΠΙ ΓΟῪ 
ΧΟΡΤΟΥ κΚἈΑιλ 
ΕΟΝ ΤΟΥ ΌΠΕ 
“ΓΘΆΡΤΟΥΌΚΑΙ 


“ΓΟΥΟΛΔΥΌΙΧΘΥΆΟ 


Ἀνλελϑύλοειο 
ΤΟὌΝΟΥΡΆΝΟΝ 
ΗΥ̓ἈΟΓΉΟΘΕΝΙΚΑΙ 


ΙΞῶφῇῶαλολοθλωθι ει. 


“ΓΟΙΟΜΆΘΗ ΓΆΙΟ 
ΤΟΥΟΘΆΡΤΟΥῸ᾽ 
ΟΙΔΕΜΆΘΗΤΓΑΙ 
“ΓΟΙΟΟΧΆΟΙΟ: 


ἉΧιεφαγονηα. 


οι .ςῳὩἁὋτὋῸοϑὍ 9ϑ ὁ9ϑ δὃϑὺ05΄η:Σ7272ΆιΆαῃ Ὁ Ὁ ὁ ϑὉὍϑ΄Ἃ᾽΄Σ΄᾽ Ά ᾽.ὦ»-͵νὐλΛΛ δ Θθϑϑ Φῤ κ6{Κ 


Ις 
ΡΚΊΗ 


.,.. 1 
ΡΜ 


ΜΑΤΊΗ. ΧΙΨΝ, 19 --- 23. 


(ΟΙΤΕΝΤΓΆΙΩΟ 
ΧΙΟΙΧΩΡΙΟ 
ΓΥΝΆΑΙΝΚΩΟΝΙΚΑᾺΙ 
ΤΑΔΙΩΝ: 
ἈΙΘΥΘΕωΘΗΝΑᾺΓ 
ΚἈΑΟΘΝ ΓΟΥΌΜΑΆ. 
ΘΗΤΆΘΕΝΒΗΝΜΆΑΙ 
ΕΙΟΓΟΙΤΆΟΙΟΝ 
ΙΚ(ΔΟΙΠΡΟΆΓΕΙΝ 
ΧΥΓΟΥΌΟΘΙΟΤῸ 
ΠΕΡΆΝ᾽ εὠσουΥ 
ἈΙΙΟΛΧΛΥΘΗΤΟΥῸ 
οχλοΥυς: 


ἈΙΔΙΤΟΆΧΥΟΛΔΧΟΤΟΥΊΟΙ 
Θ᾽ΟΧΧΟΥ ΘΟ: ἈΝΕΒΗ 


νωνλδλυτως 
ΕΝΤῊΓΔΆΔΆΑΙΆΔΔΟΛΔΛ. 
ΕἸΤΕΝΑΎΥ ΤῸΙΟ 
ΟΙς᾽ μΜθλλϑει 
ΟὙΟΤΟΥΆΧΝΟΥ 
ἸΤΆΡΑΔΙΔΛΟΟΘΑΙ 
ΕΙΟΧΘΙΡΆΟΑΧΝ 
ΘρώΙΤΟΝ᾽᾿ ΚΆἈΙ 
ἈΠΟΚΤΕΝΟΥ 
ΟἸΝΜΆΑΥ ΤῸΝ 
ΚΑΥΤΗΤΡΙ ΤῊ 
ΗἩΜΕΡΆΕΓΕΡ 
ΘΗΓΕΊΊΓΑΙ᾿ ΚΔ. 
ΕἈὙΤΙΉΘΗΟΣ. 
σοφολρα: 
(ΕΞ λϑοντῶνλε 


ΠΓΙῸΖ κγτωνειοκὰ 


ΤΓΙΒΡΝΆΟΥΜ 


δὰ 


ΚΑΘ ΤΟΙΝΟΔ 
ἈΜΧΟΚΆΑΛΧΟΙΟΥΜΩΝ]) 
ΟΥ̓ΤΕΛΧΘΙΓΓΆᾺ.ΔΙ 
ἈΡΆΧΜΑΆ: Ἀ[ΕΓΕΙ 
ΜΆ] ΚΆΠΟΤΕ] 
ΕἸΟΗΆΘΕΙΝΒΘΙΟΙ 
“ΤἬῊΝΙΟΙΚΕΘΙΆΝ]Ι 
ΠΡΟΕΘΦθιΆΟαΝ]) 
ἈΥΤΌΝΟΙ[Ο.ΛΕ]) 
ΓΌΟΝ ΤΊΟ[ΟΙ] 
ἈΟΙΚΘΙΟΙΜΩΝ 
ΟἸΙἸΚΆΟΙΆΕΙΟΙ 
“ΓΗΟΓΗΟΘΆΠΠΟ] 
ΤΙΝΩΝΙΆΧΜΕΑΛΊ 
ΝΜΟΥῸΌΙΝ.[ΤΈΛΗ]Ί 
ΗΚΗΝΙΟΟΙΝΊ 
ἈΠΟΤΩΝΙΥΊΩΝ] 
ΧΥΓΓΩΝΗΙΆΠΙΟ] 


ΜΑΉΤΎΤΗ. ΧΥῚΙ, 22 -- 28. 


ζῶσι 


1ὅ 


22 


10 


1ὅ 


22 


ΓΤΡηωΝ ΕΦῊ 
[ἈΥΤΤΡΤΩΟΙΟΘΆΡΑ. 
[ΓΕἸΕΆΕΎΘΕροι 
[Ε]ΟΙΝΟΙΥΊΟΙ᾽ 

ΠΝ] λεμμηοικα. 
ΓΑΑΊΆΙΟΟΜΕΝ 
[ΧὙΤΓΟΥῸΟ᾽ ΠῸ 
[ΡΕΪΎΘειο εἰο 
[ϑλ]λλοολνβα. 
[ἈΕΙΆ γι ΓΡΟ 
[ΚἈ}ΓΤΟΌΝΆΝΑΆ 
[ΚΑ] ΝΟΝΤΤἌΠΡΩ 


[ΤΟ]ΝΙΧΘΥΝΆΡΟ.. 


ΠΚΑΙΆΝΟΙΣΆΟΘ 
[ΓΟ]ΪΟΓΟΜΆΛΥ 
[ΤΟ]ΪΥΘΎΡΗΌθΕΘιο 
[Ο ΤἹΆ᾿ ΤΉΡΆΕκΕεΕι 
[ΝΟ]ἸἹΝΆΧΚΩΝ 


[ἈΟΟΘΧῪ ΤΌΙΟ] 
[ἈΝΤἸΕΜΟῪ] 
ΠΚἈΙΟΟΥ Ἵ 
ΝΜΕΚΕΙΝΗΤῊ] 
ὠρΆΠροοηλκὶ 
ΘΟΝΟΙΜΆΘΗ 
ΤἈΙΤΟΩΤΥΆΕΓΟ.. 
ΕΓ ΤἸΟἈΡΆΜΕΜΠ] 
ΖΩΝΕΟΤῚΝ 

Ἂν τηκλοιλθιλ 
ΤΩΝΟΥΝΟΟΝ: 
λ»προοκᾶλε 
ΟἈΙΜΕΝΟΟΟΙΟΠΙΆΠΙ]) 
ἌΙΟΝΘΟΤΗΓΕ,. 
ἈΥΤΟΕΝΜΕΟΩ 
χΥΤωνιζλιθι 
ΓΙΕΝ ἈΜΗΝ 
ἈΕΓΩΟΥΜΙΝ 
ΕἈΝΜΗΟΤΡΆᾺ 
Φητλικλιγα 
[ΝΗΘΘΕΩΘῸ] 
“ΓΆΤΙΆΙΔΙΝ ΟΥ̓ΜΗ 


ΜΆΑΤΤΗ. ΧΡΥῚ 20-- ΧΥ͂ΤΊ, 8. 


- πααπααααι.. ο’΄ὦοὕὥ.“«ὩΦ. “Ὁ. 


[- - -. ΕἸΩΟΛΙ 
Γτολτὰὼολχζῦλοοςο 
ἜΝ ΔΌΟΙΚΘΙ 


[ΕἈΝΓΕΝΊΗΤ ΑΙ 
[τινι Νηῦσεκλ. 
ΓΓΌΝΠΡΟΙΚΆΓΑ. 
[ΚΑΤΆ ΧΙΝΗΘΗ 
[ενεσλ]γτῶ. 
[ΟΥ̓ΧΙΆΦΙδιο 
ΓΤΓΆΕΝΕΝΊΗΚκΟ.. 
ΓΤ ΆΕΝΝΊΘΆΘ 
[ΠΤ ἈΟΡΊΗΤΙΟ 
[ΡΕὙΘεηῦζΖη 
[ΤΕ ΤΟΠΠΧΑΝΩ 
[ΜΕΝΝΟΝΊΚΆᾺΙ 
[ΕἈΝΓΕ]ΝΗΤΓᾺΙ 
[ΕὙΡΘΙΝΆΎΥ ΓΟ 
[ἈΞΜΗΝΆΊΕΓΩ 
Γ[ὙΜΙΝΟΙΤΊΧΑΆΙ 
[ΡΕΙΕΠἈ]Υ ΤΩ 
ΙΝΚΊΔΟΧΆΧΟΊΜΝΗΘΙΤΙ 
[Τ ΓΟΙΘΟΘΝΕΝΗ] 


ΚΟΝ ΓΆΕΝΝΘΑΆ 
“ΤΟΙΟΜΗΙΤΕ 
ΠΆΧΝΗΜΕΝΟΙΟ᾽ 
ΟΥ̓ΤΩΘΟΥΚΕ 
ΟΤΊΝΘΕΧΗΜΆ 
ΕΜΠΡΟΟΘΕ.. 
ΓΟΥΠΡΟΜΟΥ 
“ΓΟΥΕΝΟΥΝΟΙ͂Ο 
'ΙΝἈΧΙΤΟΧΗ ΤΑΙ 
ΕΘΙΟΤΝΜΜΙ 
ΚΡΟΝ ΤΟΥ ΤΟΣ. 
ἈΝΔΘΑΜΑΆΡΤΗ 
[811 55.615}; 
ἈΛΕλφΦοοοοΥ. 
ὙΤΙΆΓΕΙΚΆΙΕ 
ἈΘΓΣΟΝΑΆΥ ΓΟ. 
ΜΕΤΑΞΥΟΟΥ 
ΚΑΙΛΧΥ ΓΟΥΜΟ 
ΝΟΥ δλνοου 
ἈΙΚΚΟΥΘΗΘΚΕΡ 
ἈΗΟΧΟΤῸΝ 


ΧΘΑΦΟΝΟΟΥ 


ΜΑΤΊΗ. ΧΥ͂ΙΙ, 11 .--- 15. 


1ὅ 


10 


15 


20 


" 
(λνλεμηλκου 


ΟΗΠΪΙΆΑΡΆΛΧΆΒΘ 
ΜΕΤ ἈΟΟΥΕΤῚ 
ΕΝἈΧΑΗΛΎΥΌΙΝΆ 
ΕΠΙΟΤΟΜΆΤΤΟΌΘΟ 


ἈΥΟΜΑΆΡΤΎΡΩΟ. 


ΗΤΡΙΟΝΟΤΤᾺ 
ΘΗΟΘΤ ἌΜΙΠΙΆΝ 
ΡΗΜΆ᾿ δΆν"ὰθ 
ΠΆΡΑΚΟΥΌΗ 
λΥΤΟΝΘΙΠΤΕ 
ΤῊΘΚΙΚΧΗΟΙΆᾺ: 
ΘΕἈΝΑΘΙΚΑΙ ΤῊΉΘ 
ΕἸΞΙΚΛΗΟΙΆΟ 
ΤΤΆΡΑΆΙΚΟΟΥΌΘΗ 
Εστ σοι Ο 
ΠΈΡΟΘΘΝΙ 
ΙΚΞΟΟΙΚΟ ΓΕ 
ἈΦΝΗΓ᾽ 


δΜηνλ εγωΥΜΜ 


ΟΟΛΧΕΆΧΜΜἈΉΘΗ 
[ΤΕΕἸΤΙ ΓΗΟΓΉΟΙ 


ΘΟΤΆΙΧ6.λ 6) 
ΜΘΙΝΆΕΝ ... 1 
ΕΟ 
Ιςληοολελνλγ] 
ΟΗ[ΓΤΓΈΕΕΘΙΤΙ ΤῊΟ] 
ΓΗΟ[ΕΟΤΆΙΔΕ] 
ἈΥΊΜΕΝΆΕΝ ...1 
ΟΥ̓ τεσ ὸς 
ΤἸ]ΠκληνΆμηνλεὶ) 
ΓΩΙΥΜΙΝΟΤΊΙ 
ΘΕἈΝΓ[ΔΥΟΥΜΩΝ) 
ΟΥΙΜΦΩΝΗ)] 
ΘΟ[ΓΥΟΙΝΕΙΠΙ ΤῊΟ] 
ΓΉΟΘΙΓΤΕΡΙ 
ἸΤΆΝ[ΓΟΟΠΡᾺ] 
ΓΜΆΓΓΟΟΘΟΥΘΆΝ] 
ἈΓΓΗΙΟΟΝΤΆΠ 
ΓΕΝΙΗΘΕΤ ἈΠ 
ΧΥΓΤΟΙΟΠΆΡΑΆ] 
ΓΟΥΠΙΟΌΜΟΥΙΣ 
“ΓΟΥΙΕΝ ...... ] 


ΜΑΤΤΗ. ΧΥ͂ΠΙ, 10 -- 9. 


[λ. 


ΓΓΟΝΠΡΙΧΧΥ ΤΟΥ 


ΚΔΟΥΤΗΙΝΜΗΤ Ἔ 
αι ηκολλη 
[ΘΗΘΕΙΓΆΨΥΓΤῊ 
[ΓΥΝΆΠΚΕΙΆΝ, 
[ΤΟΥ κΊεοσ. 
[ΤἈΟΟΙ ΎΌΘΕιο 
[ΟὈἈΡΚΆΊΜΙΆΝ᾽ 
[Ὡς ΓΕ]ΟΥΚΕΤῚ 
[ΕΙΟΙΝΙΧΥΌΆΔ. 
[ἈΧΟΆΡΣΊΜιλν 


᾿ΙΟΟΥΝ]ΟΘΌΟΥΝΕ 


[ΖΕῪ ΣεΊΝΆΙΟΌ 
[ΜΗΧΩ]ΡΙΖΕΤῸ᾽ 
ΕΓΟΥῸΟΙΙΝΆΥ ΤῸ) 
ΓΓΙΟΥΝ]ΊΜΌΘΗΟ 
[ΕΝΕ ΤΊΕΙΆΆ ΤῸ 
[Αουνλμεικλιοι 
[ἈΠΟΟΤΊΧΟΙΟΥ 
[ΚΑΟΧΙΠΟ]ΆΥΎΌΆΛΙ 


[ἈΥΤΗΉΝ] 


[ ἈΕγειλ οι 


Ξγ 


ΟΤΙΜΩΘΗΘ 
ΠΡΟΟΓΗΝΟΚΆΗ 
βΡοκαρλνΥ 
ΜΩΝΘΙΤΕΤΡΘ 
ὙΕΝΥΜΙΝΆΠΙΟ 
ἈΥΟΔΙΤΓΆΟΓΥ 
“δἊςκουμῳῷ,.- 
ἈΠΆΡΧΗΟΘΛΘ 
ΟὙΓΕΓΌΝΕΝ 
ΟΥ̓ΤΤΩςσ: 
ΕΓΟΔΛΘΥΜΙΝ 
ΟΤΙΟΟΆΝΆΠΙΟ 
ἈΥΘΗΤΉΝΓΥ 
ΝΜΑΙΚΑΛΎΞΓΟΥ 
ΜΗΒΘΠΠΙΠΟΡΝΙΆ. 
ΚἈΟΓΆΜΗΟΗΆΧΆ 
ἈΗΝΜΟΙΧΆΤΓΆΙ 
κλυολπολθλὺ 
ΜΕΝΗΝΓΆΜΑΣ. 
ΜΟΙΧΆ ΓΑΙ" 


δ ΓΟΥΟΙΝΑΥ ΤῸ 


ΜΑΤΤΗ. ΧΙΧ, 5 ---10. 


ΟΙΜΆΘΗΤ ἈΙΧΥΓΓΟΥ 


10 


1ὅ 


1ὅ 


22 


[ΤΡηωΝ βῷὴ 
[ἈΥΤΤΓωοΪΟΆΡα. 
[ΓΕ]ἸΕΆΘΎΘεροι 
[Ἐ]ΠΟΙΝΟΙΥΊΟΙ. 
ΠΑΘΕΙ͂Ν 5 08 ΦῸΝ 
Αλ]λιοθΜΕΝ 
[ἈὙΤΓΟΥΟ᾽ ΤῸ 
[ΡΕ]ΊΎΘεις εἰὸ 
[ϑλϊλλοολνεὰ 
[ἈΕΙΆ ΓΙ ΓΡΟ. 
᾿ΚΑΔῚΓΤΟΝΆΝΑ. 
[ΚΕΤΜΟΝΤ ἌΠΡΩ 
[ΤΟ]ΝΙΧΘΥΝΝΆῥο.. 
ΠΚἈΙΆΝΟΙΣΆΑΟ 
[ΤΟ]ΪΟΤΟΜΆΛΥ 
[ΤΟ]ΪΥΕΎΡΗΌειο 
[ΟΤἹΔΤΉΡΆΕΚΕΙ 
[ΝΟΪἸΝΆΆΧΚΩΝ 


ΡΌΗ 


[ΔΟΟΛΧῪ ΤΌΙΟ] 
[ἈΝΤΙῚΕΜΟῪ] 
[ΚΑΟΟΟΥ 
ΝΕΚΕΙΝΗΤῊ] 
ὠρΆΠρΡοΟΟΗκ 
ΘΟΝΟΙΜΆΘΗ 
ΤἈΑΟΤΟΥΥ λεγο. 
ΓΕΟ᾽ ΤΙΟΆΡΆΜΕΙ[Ι 
ΖΟΩΟΝΙΕΟΤῚΝΙ 
ΕΝΤΉῊΚΔΟΛΕΙΆ. 
ΤΩΝΟΥΝΙΟΝ. 
ἈΜΠΡΟΟΙΚΚΆΆΧΘ 
ΟἈΙΜΕΝΟΟΟΙΟΠΙΆΙ] 
ἈΙΟΝΕΟΤΉΓΕ. 
ΧΥΓΟΕΝΜΕΟΩ) 
λΥΓΓΩΝΚΆΙΘΙ 
ΠΕΝ᾽ ἈΜΗΝ 
ἈΕΓΩΟΥΜΙΝ 
ΘΆΝΜΗΟΤΡΆ 
ΦηΓληζλγα 
[ΝΗΘΘΕΩὉ] 
ΓΆΤΙΆΛΔΙΆ ΟΥ̓ΜΗ 


ΜΑΤΤΗ. ΧΥΠΙ, 20--- ΧΥ͂Π, 3. 


[- --. ΟἸΟΘΆΙ 
ΓΤΓολπολ]ίωλοο 
λα τ τς ἌΟΙτΕι 
[ΕἈΝΓΕΝΊΗΤ ἌΙ 
[ΤΙΝ Ν]εκὰ 
[ΓΟΝΠΡΟΊΕΆ ΓᾺ 
[ΚΑΟΠἈΔΊΝΗΘΗ 
[να σα]γτῶ. 
[ΟΥ̓ΧΙΆΦΙΒιο 
ΓΓΆΕΝΕΝΙΗΚΟ.. 
[ΤΓΆΕΝΝΊΕΆΕ 
ΠΤ Τ᾽ ἈΟΡΊΗΤΙΟ 
[ΕὙΘΘΌΖΗ 
[ΤΕἸ ΤΟΠΠΆΆΝΩ 
[ΜῈ ΝΝΟΝ ΚΆΙ 
[ΕἈΝΓΕΙΝΗΤ ἈΙ 
[ΒὙΡβην Ὺ ΓῸ 
[ἈΜΗΝΆΊΙΕΓΟΩ 
[ὙΥΜΙΝΟΙΤΊΧΆΙ 
[ρειειτλ ]Υ γὼ 
[ΜΆΛ ΧΟΙΝΗΕΙΤΙ 
[ΤΟΙΘΕΝΕΝΗ] 


ΚΟΝ ΓΆΒΝΝΘΑ 
“ΤΟΙΟΜΗΊΤΕ 
ΠΆΧΝΗΜΕΝΟΙΟ. 
ΟΥ̓ΤΩΟΘΟΥΎ ΚΘ 
ΟΤΙΝΘΕΆΗΜΆ 
ΕΜΠΡΟΟΘΕ,. 
ΤΟΥΠ͵ΡΟΜΟΥ 
“ΓΟΥΕΘΝΟΥΝΟΙ͂Ο 
"ΜΧΆΛΧΠΠΟΧΗΤΆΙ 
ΕΙΟΤΩΝΜΙ 
ρων ΓΟΥ ΤΣ 


(ΠΑΝ Δ ΕΆΜΆΡΤΗ 


ἴδ Ὁ 1Ξ|18.61Ξ0 
ἈΛΕαφΦοοοου" 
ὙΤΙΆΓΕΚΆΘΙΕ 
ἈΕΓΣΟΝΑΧΥ ΓΟ. 
ΜΕΤΑΞΥΟΟΥ 
ΚΟλΛΥ ΤΟΥΜΟ 
ΝΟΥ εἈλνοου 
ἈΚΟΥΌΗΘΙΚΚΕΡ 
ἈΗΟΆΧΟΤῸΝ 
[ἈΔΘΑΦΟΝΟΟΥ 


ΜΑΤΤῊ. ΧΑῚΠ, 11--- 15. 


10 


Οι 


10 


1ὅ 


ΌΦ 
φ 


τφ 
κω 


᾿ 
(νι εμηλκου 


ΟΗΠΆΡΆΑΛΧΆΒΕ 
ΜΕΤ ἈΟΟΥΕΤῚ 
ΒΝΆΗΛΎΌΙΝΆ 
ΕἸΤΙΟ ΓΟΜΆΤΟΟ 
ἈΥΟΜΑΡΤΎΡΩ.. 
ΗΤΡΙΟΝΟΤᾺ 
ΘΗΟΘΕΤ ἈΜΙΤΆΝ 
ΡΗΜΆ᾿ δΆν"ὰ 8 
ΤἸΤΑΡΑΚΟΥΎΟΗ 
ΧΥΤΩΝΘΙΠΘ 
“ΤῊΕΘΚΙΚΆΗΟΙΆ" 
ΕἈΝΔΘΚΑΥΤΉΟΘ 
ΕΚΚΧΗΟΙΆΟ 
ΤΤΆΡΑΚΟΥΟΗ 
εστωοοιῷς 
ΠΈΡΟΘΘΝΙ 
ΚΟΟΘΙΚΙΟΤῚῈ 
ἈΩΘΝΗΟ᾽ 


δ ΜηΝ ΕΓΩΥ ΜΙ. 


ΟΟΧΘΆΝΆΉΟΘΗ 
[ΤΕΘ ΠΙ᾿ ΓΗΟΓΉΟΙ 


ΕΟ[ΤἈΙΔ 6.6] 
ΜΕΙΝΆΕΝ ..... 


ΟὟ ον: 


Ιζλ οολελ ΝΑ] 


ΟΗ[ΓΓΕΕΙΠΙΤΓῊΟ] 
ΓΗΓ[ΒΟΤΆΙΆΕ]) 
ἈΥΙΜΕΝΆΕΝ ....1 


ΟΥὙ. ....- 


Ι ᾿Ϊκλημνλμηνλε) 


ΓΩΓΥΜΙΝΟΤΊῚ 
ΕἈΝ[ΑΥΟΥΜΩΝ)]) 
ΟΥΙΜΦΩΝΗ)] 
ΘΟΓΥΟΙΝΕΤΤ ΤῊ] 
ΓΉΟΘΠΤΕΡΙ] 
ἸΤΆΝΓΓΟΟΠΡᾺ] 
ΓΜΆΑΓΓΟΟΟΥΘΆᾺΝ] 
ἈΙΨΤΉ[ΓΟΦΟΝΤ ΤΆ] 
ΓΕΝΙΗΘΕΤ Ἄ!] 
ἈΥΓΤΟΙΟΠΆΡΆ] 
ΤΟΥΠΠΌΜΟΥΣ 
“ΓΟΥΊΕΝ ...... ] 


ΜΑΤΤΗ. ΧΥ͂ΗΙ, 16--- 19. 


[Ἂς 


[λ. 


ΓΤΟΝΠΡΙΆΧΎ ΤΟΥ 


[ΚΑΥΓΗΙΝΜΗΤ Ὲ 
ΑΚΑΙΚΟΆΛΗ 
[(ΘΗΘΘΙΓΆΙΤῊ 
[ΓΥΝΔΗΚΕΘΙΆΥ 
[ΓΟΥΚΊ ΕΟ 
[ΓΤ ἈΙΟΙΔΙΊΥΊΌΟΕιο 
[ὈἈΧΡΚΑΊΜΙΆΝ᾽ 
[ὠς ΓΕ]ΟΥΚΕΤῚ 
[ΕἸΟΙΝ] ΥΌΟΆλ. 
[ἈΧΟΆΡΣΙΜΙΆ:" 
[ΟΟΥ ΝΙΟΘΟΟΥΝΕ 
[ΖΕῪΎ ΣΕΙΊΝΆΝΝΟΌ 
[ΜΗΧΩ]ΡΙΖΕΤῸῺ᾽ 
ΕΓΟΥῸΟΙΙΝΆΥ ΤῸ) 
[ΤΟΥ Ν]ΜΏώΘΗΟΘ 
[ΕΝΕ ΤΊΘΕΙ ΓΟ 
[ΔΟΥΝΆΙΒΙΒΆΙΟ 
[ἈΠΟΟΤΊΧΟΙΟΥ 
ΠΚΑΙΆΙΠΟΪΆΥΌΔΣΔΟ 
[ἈΥΓΤΉΝ] 
ΕΓΕΘΙΆΤΥΤΌῸΌΙΟ 


ΜΑΤΤΗ. ΧΙΧ, 5 ---10. 


ΟΤΙΜΩΘΗΘ 
ΠΡΟΟΓΗΝΟΙΚΆΗ 
ΡΟΚΆΡΔΙΆΝΥ 
ΜΩΝΘΊΤΕΤΡΘ 
ὙΕΝΥΜΙΝΆΤΙΤΟ 
ἈΥΟΛΙΓἈΟΓΥ 
ΝΜἈΙ Κλ οΥΜωΣ.. 
ἈΠΆΡΧΗΟΛΘ 
ΟΥὙΓΕΓΌΝΕΝ 
ΟΥ̓ΤῸΟ: 
ΕΓΩΟΛΔΘΥΜΙΝ 
ΟΤΙΟΟΘΟΆΝΆΤΠΙΟ 
ἈΥΟΗΤΉΝΓΥ 
ΝΜΆΙΚΑΛΎΤΓΟΥ 
ΜΗΘΠΙΠΟΡΝΙΆ 
ΚΑΙΓΆΜΗΟΘΗΆΛΣ, 
ἈΗΝΜΟΙΧΆΤΑΙ 
κλιολππολθλὺγ 
ΜΕΝΗΝΓΆΜΩΣ. 
ΜΟΙΧΆ ΓΑΙ 
ΕΓΟΥΌΟΝΜΆΥ ΓΟ 
ΟἸΜΆΑΘΗΤ ἈΙΧΥΤΟΥ 


ὡχ 


10 


ΕΝ 
ὡϊ 


ΕΙΟΥ ΓΩσΘΟΤῚ 
ΗΔΙΤΙΆ ΓΟΥΆᾺΝ 
ΘΡΩΠΟΥΜΘ 
ΤΑ ΤΗΟΓΎΝΑΆΙ 
ΚΟΟ᾿ ΟΥ̓ΟΥΜ 
Φερειγὰμ ΗΟΛ᾽ 
ἈΕΘΙΠΕΝΆΥ 
“ΓΟΙΟΟΥΤΙΆΝ 
᾿ΓΕΟΧΩΡΟΥΌΓ 
“ΤΓΟΝἈΆΟΓΟΝΤΟΥ 
“ΤΟΝΆΆΔΛΟΙΟ 
ΔἈΕΔΛΟΤ ΑΙ" 


(Ἰοιμγα ρευνοῦυ 


ΧΟΙΟΙΤΊΝΕΟ 

ΕΚΚΟΙΆΙΆΟΜΗ 

ΤΡΟΘΕΓΕΝΝΗ 
᾿ΘΗΟΆΝΟΥΤῸῺΟ: 


ἸΚλιειωνευνοῦυ 


ΧΟΙΟΙ ΤΊΝΕΟ 
ΕὙΝΟΥΧΙΟΘΗ 
ΟἈΝΥΠΟΤῸΣ. 
ἈΝΘΡΏΠΩΝ 


10 


ΜΑΤΤΗ. ΧΙΧΣ, 10-- 14. 


᾿ζ- λιε οι ΕΥ ΝΟΥ, 


ΧΟΙ᾿ ΟΓΓΤΊΝΕΟ]) 
ΕὙΝΙΟΥΧΙΟΆΝ] 
ΕἈΥ ΤΙΟΥΌΔΛΙΑ] 
“ΤῊΝΕΙ[ΧΟΙΆΧΕΙΆΜΝΗ 
ΤΟΝΙΟΥΝΟΟΚΙ 
ΟἈΥΪΝΆΜΕΝΟΟΙ 
ΧΩΡΕΙΝΧΩΣ 
ΡΕΙΤΙΩ 


! ΟΤΘΙΠΡΟΟΘΗΝΕ] 


ΧΘΗ[ΙΧΥ ΓΩΊΤΆᾺΙ 
ἈΙΧΒΜΆΓΓΆΟΧΕΙΗ 
ΡΑΘΕΙΓΠΙΘΗΛΥῚ 
ΤῸΙΟΙΚΆΜΠΤΡΟΟΙ 
ΕὙΞΗΓΤ ΑΙ] 
ΙἈΕΙΜΆΘΗΤΓΑΙ] 
ΕΠΕ[ΓΓΙΜΗΟΆᾺΝ)] 
ΧΥΤΌΜ[Ο᾽ ΟΔῈΕ] 
ΙΕ ΕΝ ἈΦ] 
ΕἼΤΑ ΆΙΤΆΙΔΙΆΙ 
ΚΑΟΜΙΗΚΩΛῪ] 
ΕἸἼΓΑΙΧΥ ΓΧΕΛ] 


ΦΟΠΕΡΓΆΡΆΙΗ 
ΜΕΡΑΥΓΟΥΝΩΌΙΕῚ 
ΟΥ̓ΓΩσΕΟΤΆΙΚΆΙ 
ΗΙΤΆΡΟΥΟΆ ΤΟΥ 
ΥἹΟΥΤΟΥΆΝΟΥ. 


(}έπεργ ἈΡΗΩᾺΟΝ 


11 


ΕΝΤ ἈΙΟΙΗΜΕΙΡΆΙΟ 
ΤἈΙΟΠΡΟΤΟΥΚΆ 
ΤἈΙΚΛΥΟΜΟΥΤΡΩ 
ΓΟΝΊΓΕΟΚΆΜΠΤΙ 
ΝΟΝΤΤ ΕΟΓΆΜΙΟΥΝ]) 
“ΤΕΟΘΙΚΑΙΕΚΓΆΜΙ 
ΖΟΝΤ ἘΟΆΧΡΙΗΟ 
ΗΜΕΡΆΟΘΙΟΗᾺκ 
ΘΕΝΝΩΘΕΘΙΟΓΓΤῊΝ] 
ΞΕ ΤΟΝΚΆΙΟΥ 
κεαγνωσολνεῶς 
ΗἈΘΕΝΟΚΑΆΑ ΤΓἈΚΙΧΥ] 
ΟΜΟΟΙΚΆΙΗΡΕΝ 
ΠΆΝΤ ΆΑΟΘΟΥΤῸΩΟ 
ΕΟΤΆΙΚΑΙΗΠΆΡΟΥ 
[ΟἸ Ὁ ΓΟΥΥΎ ΤΟΥ 
[ἈἹΝΟΥ “ΓΟΤΈΕ[ΓΔΥῸ] 
[ΕἸΣΟΝΤ ἌΙΕΝ ΤῺ) 
[Ἀ]ΓΡΩΕΙΟΙΠΆΡΑΆ 


ΟοΓ 


ἈΧΛΗΘΟΥΌΙΆΙΕΝ]) 
ΤΩΜΥΛΩΙΜΙΔΆΤΙΤᾺΊ 
ΡΆΛΧΛΑΜΕΆΝΙΕΤ ἍΙ] 
ΚΑΟΜΙΆΆΧΦΙΘΤΑΙ 
ΡΗΓΟΡΘΙΤΊΕΟΥΝ]) 
ΟΤΊΟΥ ΚΟΠΆΔΙ ΤΕ] 
ΠΟΙΧΗΜΕΡΙΆΟΚΟΙ 
. ὙΜΩΝΕΡΧΙΕΤΓΑΙἽ 
ΚΕΙΝΟΔΕΙΓΊΝΩΣ) 


Ό 
Ὁ ΟἸΚΕἾ Τ᾽ Ο[ΤΊΕΙ] 


ΗἈΕΙΟΟΙΚΟΙ[ΔΕΙ 
ΟἸΤΟΤΉΟΠΙΟΙΆ] 
ΦΥλΆΙΚΗΟΚΙᾺΕῚ 
ΤΤΤΉΟΘΕΡΧΙΕΤΓ ἈΠ) 
ΕΓΡΗΓΌΡΗΟΙΕΝ] 
ἈΝΙΚΑΙΟΥΊΚΑΓΝΙᾺ] 
ΘΟΕΝΟΑΙΟΡΥΧΙΘΗ] 
ΜΑΤΉΝΟΙΚΒΡΆΝΙ 


ΕΛΥ ΤΟΥ 
δς 


ΙὉΤΓΟῪ ΤΌΚΑ 
ὙΜΕΙΟΓΊΝΕΙΟΘΕΙ 

ΕἼ ΤΟΙΜΟΙΟΙΤΊΗ] 
ΟὙΔΟΙΚΕΙΤΊΕΩ) 
᾿ΓΔΧΟΥΤΟΥΙΆΝΟΥ] 
ΕΡΧΕΤ ΑΙ" 
ΙΟἈΧΡΑΘΟΤῚΝ] 

[ὉΠΟ ΤΟΟΛΔΟΥΆΧΟΟ] 


ΜΑΤΤΗ. ΧΧΙΨ, 81 .-- 45. 


-" 


ἐπ 


10 


21 


ἘΓ᾿ 


10 


15 


20 


20 


21 


ΚΑ ΦΊρονιμοο 
[ΟΝ ΚΙ ΓΕΟΤΉΟΘΕ,. 
[ΟΚΥ]ΡΙΌΘΕΙΤΙ 
[ΤἩἨΟ]ΟΙΚΕΤΕΙΆΟ 
[ΑΥΓΙΟΥ ΤΟΥ λΟΥ 
[ΝΙΧΤΥ ΤΟΙΟ ΤῊΝ 
ΓΓΡοηνενκλι 
βωλγυτῶνμΆᾷ 
᾿κἈ]ριοοολου 
[ἈΟΟ]ΕΚΕΙΝΟΟ 
[ον]ελϑωνοκυ 
[ιοϊολῪ ΓΟοΥαΥ 
ΓΗΘ]αιΟοΥ ΤΟ 
ΠΠΟ]ΙΟΥΝΤᾺΆ.... 
[ΜΗ]ΪΝΆΕΓΩΥΜΓ, 
[ΟἿ ἹΕΤΤΙΙΤΆΟΓ. 
[Τ]ΙΟΥΤΙΆΡΧΟΥ 
[ΟΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑ. 
[ΟΤἹΗΘΕΙΆΥ ΤΟῸΝ᾽ 
ἙΝ λ εθιπηοκλ. 
[Κ]ΊοΟ Δ ΟουΎΆοσα 
ΠΚΕ]ΙΝΟΘΕΜ ΓῊ 
ΠΚ]ΡΔΙΆΛΥ ΤΟΥ 
[ΧΡΙΟΝΙΖΕΙΜΟΥ 
[ΟΚΥΡηοσθΆθεγ. 


ἈΟΥΛΧΟΥΟΛΥΓΟΥ 
ΕΟΘΙΗΔΘΙΚΆΜΠΙ 
ΝΗΜΘΤΆΤΩΝ 
ΜΕΘΥΌΟΝΤῸΝ: 
ΗΞΕΙΟΚΎΡΙΟΟ 
ΤΟΥΛΟΥΧΟΥΘ 
ΚΕΙΝΟΥΈΝΗΜΘ 
ΡΑηΗοΥΤρΡροολοκὰ 
κεν ρΆηΗοΥ 
ΓΕΙΝΟΩΟΙΚΘΙ" ΚΑΙ. 
ΧΟΤΌΟΜΗΟΘΙΆΥ 
ΓΟΜΝΙΚΑΙ ΤῸΜΕ 
ΡΟΟΛΧΥΓΓΟΥΜΕΤΆ 
ΤΟΩΝΥΟΚΡΙΤΩΣΙΝ] 
ΘΗΟΘΙ᾿ ΕἸΚΕΙΕ 
ΟἸΑΙΟΚΆΑΆΥΎΘΜΙΟΟΙ 
ΙΞΔΟΙΟΚΡΥΤΓΜΟΟ 
ΤΩΟΝΟΛΔΟΝΤΏΩΏΝ᾽ 
ΟΤΈΕΟΜΟΙΦΘΗ 


᾿ς ΟΕ ΓΒΟΙΗΒΆΟΙΔΧΕΙ 


ἈΓΓΩΟΝΟΥΡΆΝΩΙΝ] 
ἈΘΙΚΑΠΑΆΡΘΕΜΝΙΟΙΟΙ 

ΙΓ ΓΙΝΘΟΆΆΚΟΥ 
ΟἈΙ ΤΙ ἈΟΧΆΜΖΤΠΙἊΆΓΑΔΟΙ 
ΧΥΓΓΩΝΕΞΗΛΆΙ[ΘΟΝ] 


ΜΑΤΤΗ. ΧΧΙΝ, 4ὅ --- ΧΧΥ, 1. 


ΦΟΠΕΡΟΙΤΟΙΜΗ͂. 
ἈΚΡΟρΙΖΕΙ ΤΆΤΙΡΟ 
ΚΕἈΓΓΆΛΤΙΟΤῸΩΟΝ 
ΕριφωνικΙΟ ΤῊ 
ΟΘΙ ΤΆΜΕΝΠΡΟ 
ΒΑ ΤΆ θιλασιως 
ΧΥ ΤΟΥ ΤΆΔΛΕΘ 
ΡΙΦιλθσευὼν 
ΎΜΩΝ: 
ΟΤΈΕρθιοξλα. 
ΟἸΧΕΥΟΤΌΙΟ 
εκδλδεσιωνλγ 
ΤΟΥ ΟΥ̓ ΓΕ 
ΟΙἸΕΥΧΟΓΗΜΕ 
ΜΟΙ ΓΟΥΤΙΡΟ 
ΜΟΥΚΆΗΡΟΝΟ 
ΜΗΟΘΆ ΤΕΤΗΝ 
ΗΤΟΙΜΆΟΜΕΝΗ͂, 
ὙΜΙΝΕΆΧΟΙΆΧΕΙΆΝ 
ἈΙΤΟΚΆ ΓΆΚΟΧΗΟΘ 
ΙΞΟΟΜΟΥ 
ΥΠΝΜΆΑΟΆΧΓΆΡΙΚΑΙ 
ΕἈΛΩΚΆ ΤΕΜΟΙ 
φγθιν᾽ δῊ 
ΟἈΓΚΑΠΕΙΤΟΤῚ 
[ΟἈΓΕΜΕ᾿ ΣΕ ΝΝΟΟΊ 
[ἩΜΗΝΚΆΙΟΥΝΗ] 


ΓΆΓΕΤΈΜΙΕ] 
ΓΥΜΝΟΟΚΙΆΜΠΤΕ) 
ΡΙΕΞΆΧΕΤΊΕΜΕ) 
ΗΟΘΕΝΗΟΆΚΑΙ 
ΘΙΤΕΟΚΘΙΝ ἌΟΘΕ] 
ΜΕ Ἐν ΦυΥϊιλΆκηΗ]) 
ΗΜΗΝ᾿ ΚἈΠΗΆΧΘᾺ] 
ΤΕΠΡΟΟΜΙΘΊ 


᾿} ΟΓΘΆΠΟΙΚΡΙΘΗ] 


ΦΟΟΝΤΤΑΙΧΥΤΤῺ 
ΟΙΔΙΚΔΟΙΟΙΆΓΕΓΟΝ] 
ΤΕς᾽ ΚΕΠΙΟΤῈ] 
ΘΕΙΔΆΜΕΙΝΠΕΙ 
ΝΩΟΝΊΎΆΚΙΆΙΕ] 
θϑρεγλμιθνηλῃη 
γών τ λ΄ ΚΙΆΙΕΙΤΟ] 
ΤΙΟΆΜΕΝ[ΤΙῈΟΤῈ] 
ἈΘΟΘΙΆΆΓΜΕΝ]) 
ΣΕΝΟΝ᾿ ΚΙΔΙΟΥ 
ΝΗΓΆΓΟΙΜΕΝ] 
ΗΓΎΜΝΟΙΝΙΚΆΙ 
ΠΕΡΙΘΕΙΆΧΟΜΕΝ 
ΠΟΤῈ ΔΙΕΟΕΙ 
ἈΟΜΕΝΆΙΟΘΕΙ 
ΝΗΚΆΙΘΙΝΦΥ] 
ἈΔΙΚΗΚΙΔΟΙΗΛ] 
[ΘΟΜΕΝΠΡΟΟΟΘῚ 


ΜΑΤΤΗ. ΧΧΥ, 82 --- 39. 


1ὃ 


Ὁ 


21 


20 


ΡΥ 


ΠΚυλ]ποκριθϑειο 
[ΟΚἈ]ΟΙΆΕΎΌΕρεΕι 
[ἈΥ ΤΊΟΙΟ ἈΜΗΝ 
[ἈΘγΓΊΟΥ ΜΝ ΕΟ 
[ΟὈΟἹΝΕΙΤΟΙΗΟΘΆ. 
[ΤΕΕ]ΝΙ ΤΟΥ ΤῸ». 
ΓΤΩΟΝΙΜικρων τ 
Ἀλθακρώνμου 
Γ[Τωπν]ελαχισ τ. 
[ΕΜΟ]ΙΕΤΤΟΙΗΟΆ. 
[ΓΕ΄ΪΤΟΤΈΕρΕι 
[ΚΟ ΤΟ]ΟΕ ΣΕΥ 

᾿ΝΥΜΩΊΝΠΟΡΟΥ 
[ΕΘ] ΠΕΜΟΥ 
[ΟἸΚΑΤΓΗΡΆΜΕΝΟΙ 
[ΕἸΟΓΓΟΙΤΥΡΤῸ 
[ΩΟΜΝΠΟΝ ΤΟΗ 
[ΤΟΙΜΊΆΟΜΕΝΟΝ 
[Τὠληλξολωθιζὰὶ 
[ΤΟΙΟΪΆΓΓΕΆΧΟΙΟ 
[ἈΥΓΤΊΟΥ᾽ εππινᾶ. 
[ὈἈΓΆΡΙΚΑΟΟΥ ΚΘ 
ΓἈΟΟΙΚΑΙΤΈΜοιΦὰ 
[ΓΕΙΝῚ θολὰ 
ΠΚΑΙΟΤΥ ΚΕΙΠΠΟΤῚ 
[Ὁ ΤΈΜ]Ε᾽ ΕΝΝΟΟ 
[ΙΗΜΗΝΚΑΙΟΥΟῪΊ] 


14 


ΝΗΓΆΓΕΤΕΜΕ 
ΓΥΜνοοκλοῦυ 
ΠΕΡΙΕΚΆΧΕΤῈΕ 
“με΄ ἈσΘενΝΗΟ 
κυανφυλᾶκη: 
ΚΑΙΟΥΚΕΠΕΟΚΕ 
γλοόθεμο. 

] ὉΤΕΧΠΟΚΡΙΘΗ 
ΟΟΝΤ ἈΒΝΚΟΧΎ ΤῸΙ 
ἈΕΓΟΝΤΈΟΚΕ 
ΠΟΤΈΘΕΙΛΟΜΕ, 
ΠΙΝΩΟΝΤΆΗΔΙ 
γωντληξενο, 
ΗΓΥΜΝΟΝΗᾺΆ 
σΘΕΝΗῚ ΗεΝΦΥ 
ἈΆΚΗ᾽ ΚΑΙΟΥΔΙΗ 
ΚΟΝΗΟΆΜΕΝΟΟΙ. 

] ὉΤΕΆΠΟΚΡΙΘΗ 
ΟΕἸΤΑΙΆΥ ΤΌΙΟ 
ἈΕΓΩΝ᾽ ἈΜηΝᾺς. 
ΓΟΥΜΙΝ᾽ ΕΦὸ 
ΟΟΝΟΎΚΕΙ͂ΤΟΙ 
ΗΟΧ ΤΕΘΝΙΤΟΥ 
ΤΟΝΤΩΝΕΛΑΆ. 
ΧΙΟΤῸΩΝ ..... 


ΜΑΤΊΗ. ΧΧΥ, 40-- 40. 


[ΤΤῊ] 


[{Τ19] 


ΙΚ ΤΥ ΤἈΥ ΤῊ᾽ 
ΕΓΡΑΤΓΓΆΙΓΆΡ 
ΠΆΓΆΞΩΣ ΤΌΝΙΤΟΙ 
ΜΕΝΑ. ΚΑΙΔΙΆΟΚΟΡ 
ΠΙΟΘΗΘΟΝΤΤ ΑΥΤΆ. 
ΤΠΡΟΚΆ ΤΑ ΤΗΟΘ 
ΠΟΙΜΝΗΟ᾽ 

ΘΤ Δ ΕΤΌΘΓΕΡ 
ΘΗΝΆΙΜΘΠΡΟΣ 
ΣΩΥΜΑΟΙΘΙΟΤῊΝ] 
ΓΆΛΙΆΔΙΑΆΝ᾽ 
ΠΠΟΚΡΙΘΘΙΟΔ 6 
ΟΠΕΤΡΟΟΙΘΗΙΤΕΝ] 
ἈΥΤΟΩΘΙΙΤΆΝΙΤΕΘΟΙ 
οκανλλλιοθηοῦ,. 
ΤΆΙΕΝΟΟΙ᾽ ΕΓ 
ΟΥ̓ΔΕΠΙΟΤΈΕΟκα. 
ἈΦΣΧΑΧΛΙΟΘΗΘΟΜΜΆΜ: 


(ἰφηλγτωοιίσα 


ΜΗΝΆΘΓΩΟΟΙ 
ΟΤΙΕΝΤ ἈΥΤΗΤῊ 
ΝΜΥΚΤΊΠΡΙΝΆΧΘ 
'ΤΟρΑφώνηολι 
ΤΡΙΟΛΙΤΆΡΝΗΟΘΗ 
[Μ]6΄ ἈΘγθιλΥ Τὼ 


ψυ [Ο]ἹΠΕ ΡΟΟΚΆᾺΝ 
[Δ]ΕΗΜΘΟΥΝΟΟΙ 


15 


[ΟΥ̓ᾺῚ 


᾿ς 


[ΟΕ] 


ἈΙΤΟΘΆΑΝΕΙΙΝΟῪ] 
ΜΗΟΘΑΆΙΤΆΓΝΗ] 
ΟΟΜΆ ὉΜΙΟΙΩΟ] 
ΙΞ(ΛΙ ΤἈΝ ΤΈΕΙ[ΟΟΙΜᾺ] 
ΘΗΤ ἈΙΕΙΠΙΟΝ 
ΟΤΘΕΡΧΘΙΤ ἈΠ 
ΜΕΤ ΆΑΥ ΤΌΣΙΝΟΙΟΙ 
ΘΙΟΧΩΡΙΟΝΆΕΊ 
ΓΌΜΕΝΟΝΝΓ.... 
ΟΗΜΆΝΘΙ" 
ἈΙΧΕΓΕΙΓΓΌΙΟΙ 
ΜΆΘΙΗ ΓΆΙΟΚΑ7 
ΘΙΟΆ- ΓΕΧΛΥΪΓΟῪ] 
ΕὩΘΟΥΛΆΧΠΙΕΛΧΘΑαΣ ] 
ΠΡΟΟΕΥΣΩΙΜΆΙ 
ΘΙΚΕΙ᾽ ΚΑΙΠΙΆΡΑ] 
ἈΧΕΩΝΤΌΟΝΠΤΕΊ 
ΤΡΟΝΙΚΑΙ ΤΟ[ΓΥῸ] 
ΔΥΟΥΟΥΌΙΖΕΊ 
ΚΕΘΔΑΙΟΥΉΡΞΙΆ] 
“ΓΟΛΎΊΤΕΙΟΙΘΆΙ 
ΚΟΧΟΔΗΜΟΝΙΘΙΝῚ 
ΤΟ ΤΕἈΧΕΓΕΙΆΔ[Υ] 


[ΟὙΓῚ Ροιο; ΤΤΘΡΙΔΥ] 


ΠΟΟΘΘΟΤΊΉΝΗ] 
ΨΥΧΗΜΙΟΎΘΩΟ]) 


ΘΧΑΙΓΝΆ ΤΟΥΜΙΝΑΆ ΓΕ] 


ΜΑΤΤΗ. ΧΧΟΥΙ, 951 --- 38. 


5 


10 


20 


21 


10 


20 


21 


[ω]Ἱ ΘΚΆΓΡΗ 
[ΓΟΡ]Β' ΤΈΜΕ ΤῈ 
[ΜΟΥ] ΚΆΙΠΡΟΟ 
[ΕἘἈΘΙΌΝΜΜΙΚΡΟΝ 
[ΕΠ]ῈΘΕΘΝΝΕΙΤΙ 
ΠπΠριοςωποναυ 
[ΤΟΥ]ΠΡΟΟΘΎΧΟ 


[Μμε]νοοκωλεγω. 
ΠΠΕΙΡΜΟΥ ειλυνὰ 


[ΤΟΪΝΕΟΤΙΝΙΤΑΙΓ] 
[ΕἈ]ΘΕΤῸΔΤΤΕ 
[ΜΟ]Υ ΤΟΙΤΟ ΤῊ 


[ΙΟΙΝ ΤΟΥ ΤΟΙΤΆΗ͂, 


[ΟΥ̓Χωσαγῶθα 
“λωϊλλλσου. 
᾿ς ερχετλιπροο 
[ΤΓΟ]ΪΥΟΜΆΘΗΤΑΟΘ 
ΚΑ ΕΥΡιοικει 


[ΤΟ]γοκΆθουλοι 


[ΤΆ Ο᾿ ΙΚἈΙΆΕΓΕΙ 
ΓΓΩΙΠΘΤΡΩ ΟΥ 
[Τ]ωσοΟΥ κιοχγ 
[ΟΔ]ΤΤ ΜΙΆ ΝρΡρα. 
[ΓΡΗ]ΓΟΡΗΟΔΙΜΘ 
[ΤᾺ Μ]ΟΥΓΡΗΓῸ 
[ΡΕΙ Τ ]ΚΆΠΡΟΟ 
[ΕὙὐχε]οθθινᾳ. 


10 


ΜΗΒΘΙΟΘΆΘΗΓΤΕ]) 
ΘΙΟΠΘΙΡΆΟΜΟΝ᾽ 


ΟΜΘΝΠΝΆΚΓΠΡΟ] 


[Ὀ0Ζ] 


[ΌΨΗ] 


ΘΥΜΟΝΗΛΘΟΆΡΣ 
ἈΟΘΕΝΗΟ᾽ 
ἈΔΙΝΘΚΔΟΘΥ ΤΕ 
ΡΟΥΆΠΕΆΘΩΝ 
ΠΡΟΟΗΥΣΆΤΟ 
ἈΘΓΩΝ᾽ ΠΕΡΜοΟΥ 
ΘΙΟΥΔΥΝΑΆΑ ΤΙ ΤΟΥ 
“ΤΟΙΠΆΡΘΆΑΘΕΙΝ 
ἈΠΕΜΟΥ ΘΕΆΝΜΗ 
ἈΥ ΓΟΙΤΙΩ" ΓΕΝΗ 
ΘΗΤΩ ΤΌΘΕΛΧΗ 
ΜΆΟΟΥ 


Ιζ ελϑων ΠᾺΆᾺ., 


Ι΄ς 


᾿εακσαξιακτατς ταστοκερϑακαι σε φραναω. 


[ΌΠ6 


ΘὙΥΡΕΝΧΥΤΟΥΟ 
ΙΞἈΑΘΟΥΔΟΝΤ Ἀς᾽ 
ΗΟΧΝΓΆΡΑΥΤῸΩΝ 
ΟΙΟΦΘΆΧΜΟΙΕΚΘ 
ΕἈΡΗΜΕΝΟΙ. 
ὩΆΑΧΦειολΥ ΤΟΥῸ 
ΤἸΤΆΟΝΆΤΤΕΆΘΩΙΝΙ] 
ΠΡΟΟΗΥΣΆΑΤΌΕιΙΚ 
ΤΡΙ ΤΟΥ ΤΌΝΑΥ 
“ΤΟΝΆΟΓΟΝΘΙΠΓ] 


ΟΤΈΕΡΧΕΤΆΙ 


ΜΑΤΤΗΉ. ΧΧΥ͂Ι, 38-- 45. 


ΔΕ ΟΧΆΟΝ 
ΠΟΧΛΎΥΝΠ ΕΡΙ 
ΧἈΥΤΤΟΥΎΌΙΚΚΑΙ 
ΤΟΥΌΟΓΡΆΜΜΑΆ. 
ΤΕΙΟΟΥΝΖΗ 
ΤΟΥΝΤ ἌΘΠΡΟΟ 
ΧἈΥΤΟῪ τ᾿ ΚΆΙ 
ΕὙΘΕΦσΠΆΟ 
ΟοχΆοοσ! Δ 0. 
ΤΕΟΛΥ ΤῸΝ 
ΕΣΕΘΆΜΒΗ 
ΘΗΟΆΛΟΝΙ: 
ἈΜΠΡΟΟ ΡῈ 
ΧΟΝΊΓΓΕΘΓΟΗ 
ΟἸΤΆΖΟΝΤΤΟ 


ΜΑΕΟ. ΙΧ, 14--- 18. 


ΟΧΧΑΟΎΘΙΠΕ.. 
λΥτῶ" λιλὰ 
ΟΚΆΆΘΗΝΕΓ 

ΚΑ ΤΟΝΥΝΜΟΥ 
ΠρΡοσσααχο,. 
ΓΑἈΤΙΚΙΧΆΛΧΛΆΛΧΟΝ 
ΙΚΞΔΙΟΠΟΥΆΝ 
ΧΥΤΟΝΚΑΤᾺΆ 
ἈΆΚΗ᾿ ΡΗΟΟΘιὶ 
ΧΥΤΌΝιΚΑΆ. 
ΦριΖει" καὶ 
ΤΡΙΖΕΙ ΤΟΥῸ 
ΟἈΛΟΝΤΆΟΛΥ 
“ΤΟΥΚΆΣΗΡΕ 
ΜΕΤ ἈΙ ΙΚΆΙΕΙ 


10 


1 


18 


(ΓΕΝΘΆΆΧΠΙ 
σΤΟσΘώΟΠΟ 
ΤΌΠΡΟΟΥΜΆΟΘ 
ΘοομΜΆ"" ες 
ΠΟΤΘΆΝΕΘΞΟ 
μΥ̓ΜώΝ: 
φερεταιλύΎτο, 
ΠΡΟΟΜδ᾽ ΚΆΙ 
ΗΝΘΓΙΚΆΝΑΥ 
ΤΌΝΠΡΟΟΛΥ 
ΤῸΝ᾽ καλοῦ 
ΧΥΤΌΝΘΥΘΕ 
ΟΤΌΠΝΆ 
ΘΟΠΆΡΑΞΕΟΝ 
ἈΥΤΌΝ᾽ ΚΆΜΤΕ 


: 9 οδο ὁ ὁ 5 Ὁ Ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ 969 
ὁ ὁ 9 Ὁ ὁΚ. ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ ὁ 6 
οῦῶοιΦ.2.δϑ0διᾶέὲο Ὁ δὃ᾽Ὺ7Σ.΄ᾳ«Δ«ἌΣ.Δ2Ἀ72«ἀ2κὠἈὈΟΘΜ 9 ο δ ΦΦ ὁ 564 
οῦοι ὁ 6ὉὋἃ δ δ δ ὁ Ὁ 9) ὁΦὉἍὉἍ ὁ 5 ὁ 969 
ς᾽ ΦδὋὉὋὦἋὐ 8 ὁ ὃ Ὁ ὁ δ ὃ Ὁ ὁ ὁ 6 
Φοο ὃ ὁ ἃ ὁ Θ 9 ὁ 5. ὁἍ ὃ Φ 9 


ΜΔΑΔΗΕΟ. ΙΧ, 19--- 22. 


“ΓΟΥ ΤΟΓΕΓῸ 
ΝΜΕΝΧΎΥΤῸΩ" 
ΟΆΘΕΙΠΙΕΝ 
εκ θα. 
ΚἈΑΙΠΟΛΧΆΔΛΚΙΟ 
ΘΙΟΠΎΡΙΚΑΙ 
Θδιοσυ ΤΆΛΥ 
“ΤΟΝΕΕΚΆΛΧΕΝ᾽: 
ΙΝΆΧΥΌΝΆ 
ΠΟΆΕΟΗ: Ἀλλὰ 
ΘΙΓΙΔΛΎΝΗΚΕ 
ΚΕΟΗΘΗΟΟΝΙ 
ΗΜΙΝΟΙΤΆΆΓ 
ΧΜΙΟΘΕΙΟΕ 
φημᾷλο 


᾿ς π πο ἀπο ττοιδ ()... εἰπ ίΝῈ] 


ἈΟΜΗΟΟ ΚΑΙ ΓΩΕΙΜΙ" ΚΆΙΟ δ 
οΥ̓λεουτῶς γ᾽ ΘΟΘΘΤΌΝΥΙΝΙ 
ΙΟΗΗΝΗΜΑΆΡΤΎΥΎ “ΤΟΥΧΝΟΥΚΆΓΘΗ] 
ΡΙΆΛΥΤΌΝ: ΜΕΝΟΝΕΚΔΘΙΣΙ] 

Ιζ ΑΝ ΟΆΟΟΣΡ ΟΝ ΤΉΟΛΥΝΙΆ]) 
ΧΙΕΡΘΥΎΌΘιο ΜΕΩΟΚΆΔΙΕΡΙΧΟ] 1 
ΜΘΟΟΝΘΠΉΡΩ ᾿ ΜΕΝΟΝΜΦΕΘΤΊΙΆᾺ] 
“ΤῊἨΟΓΕΝΤΌΝΜΝΙΝ ΤΩΝΝΕΦΘλίΩΝ]) 
ἈΘΓΩΝ᾽ ΟΥ̓ΚΆ. “ΤΟΥΟΥΡΆΝΟΙΥ ἢ 
ΠΟΙΚΡΙΝΘΙΟΥ ( δ ΘΆΡΧιθρθίγοὶ 
ἈΕΝΤΊΟΥ ΤΟΙ ἈΙΆΡΡΗΣΆΟΤΌΟΌ[ΓΥῸ] 1δ 
ΟΟΥ̓ΚΑΤΓΆΜΑΆΡ ΧΙΤΟΝΔΆΑΟΛΥΓΓΟῪ] 
ΓΎΡΟΥΌΟΙΝ: ρΡΓ ἈΈγθι ΤΙΘΤΊΧΡΕΙ 

( δλδεοιωτιλικαι ἈΝΘΧΟΜΕΝΜΙΆΒΡΙ 
ΟὙΔΘΝΆΛΤΤΘΚΡΙ ΤΎΡΩΝ᾽ ΗΚΟΙΥ 
ΝΜΆΤΟ: ΟἈ ΤΕΤΉΟΕΛΙΑ] 20 
ἈΧΕΙΝΟΥ͂ΝΟ ΟΦΗΜΙΆΧΟΛΥΙΤΟΥ 
ἈΡΧΙΕΘΡΘΥΌΘΠΗ ΤΙΥΜΙΝΦΆΑΙΝΙΕΤ ἈΠ] 

Ρω ΤΗσοθνλΥ (λιλεπάν τας 


ΓΤΟΙΝ ΙΔΟΆΕΓΕΙ ΙΚΑΟΓΕΘΙΚΡΙΝᾺΝ Ὡ4 


19 ΜΑΕΟ. ΧΙΨ, ὅ8 .--- 64. 


δ [ΤΊ κλιπερικὰ 
[ἈΥΤΥΓΕΘΙΝ ΤΟΌΙΤΡΟ 
[ΟἸΟΤΤΟΝ Ὑ ΓΟῪ 
[ΚΙΙΚΟΧΆ ΦΙιΖογ, 


[ἈΤΥΓΟΝΚΆΙΆΘΕΓΕΓ. 


ο ΠΠΡΟΦΗΤΘΥΟΟ 
ΠΚ]ΙΟΙΥΤΙΗΡΘ ΓᾺ! 
[ΙΧ ΠΟΜΆΟΙΝΆΥ 
[ΤἸΟΝΕΆΔΧΕΟΝ: 

ΠΚΑγον τοστου 
ΠΠΕΤΡΟΥΕΝΤΗ 
[ἈΤΥ ΧΗ ἘρΡΧΕΤΆι. 
[Μ]ΊΤΟΟΝΙΓΆΙΔΙ 
[ΟἸΚΟΝ᾿ ΓΟΥΆΡΧΙ 
[]ρβεωοκΆηλόυ 
[ΟἸΆΓΓΟΝΜΠΟΘΊΡΟΝ 
[ΘΙΒΡΜΆΙΝΟΜΘΕ 

νονϑεμλεύα 

[ΟἸΆΑΥ ΓΛΧΕΓΕΙ᾿ 

4Ἅ. [ΚἸΧΙΟΥΜΕΤΤἈ ΤΟΥ 


20 


20 


ΟΥ̓ΚΕΠΙΟΓΆΜΑΆΙ 


 ΤΙΟΥΆΕΓΕΙΟ: 
ΜΔΙΕΞΗΆΘΕΝΕ 


βῇΞ 


ΣΩΘΙΟΤΌΠΡΟ 

λυ λιονιζαιᾶλε 
ΤΕ Ῥώνη 
ΟΕΝ ΚἈΙΗΤΙΆ 
ἈΜΟΚΗΙΔΛΟΥΌΆΣ. 
ΧΥΤΟΝΠΆΛΕΙΝ 
ΗΡΞΣἈ ΤΌΛΕΓΕΙΝ 
“ΓΟΙΟΙΤΆΡΘΟ ΤΩ 
ΟἸΝΟ ΓΙΟΥ ΓΟΟ 
ΘΣΧΥ ΓΩΟΝΕΘΟΊΤ᾽ 


(λειπΆλθιΝΗΡ 


ΝΜΝΕΙ ΓΟ: 


ζλικμιε ΓΆΜΙΚΡΟ. 


ΜΑΚΟ. ΧΙΝ, 66--Τ0. 


ΤΆΧΕΘΙΝΟΙΤΆΡΕ 
ΟἸΙ ΓΕεοελεγο.. 
ΨΩ ΠΕ Ρω ἃ 
ἈΗΘΩΟΘΘΣΆΎ ΓΟ 


ΕΓΙΝΟΟΙΚΚΕΝ 
ἈΜΝΜ’ ΤΊΙΟΚΆᾺΙ 
ΠΟΤΆΠΗΗ 
ΓΥΝΗΗΤΊΟ 
ἈΙΤΤΕΤ ΑΙΧΥ 
ΤΟΥ ΟΤΙΆΜΑΆΡ 
ΤΟ ΛΧΟΟΘΕΟΤΥ. 
Ιζλυλπποκριθειο 
ΟΙΌ. ΕἸΠΠΕΝ 
Προολυτο,. 
ΟΜΝ: οχὼ 
ολδλυλΆοκα. 
ἈΘΘΙΠΕΈΦΗ 
ΟΙΝ᾽ ΑΥΌΧΡΕ 
᾿ΟΦειλΈ Αι 
ΗΟΆΝ. ΔΆΝ 
ΟΤΗΤΊῚΝΙ" 
ΟΘΙΟΦθι 
ἈΘΝΔΗΝΆΡΙΆΑ 
ΕΝ ΓΆΚΟ 
ΟΙᾺ. ΟἈΘΕΤῈ 
ΡΟσΠΕΜΝΜ ΓΗ 


21 


ΚΟΝΤᾺ Ἃ: 
ΗΟΧονΝ ΤῸ 
ΔΕΛΥΤΌΏΝΑΆ. 
ΠΟΛΔΟΥΝΑΙι. 
ἈΜΦΡοΤΈροιο 
ΕΧΆΡΙΟΆ ΤΟ: 
“ΤΙΟΟΥΝΕΙΙΤΕ 


ΤΠᾺΕΙΟΝΑΥ ΓΟ 


ἈΓΓΑΙΠΗΟΓΕΙ᾿ 
ΟἈΘΟΜΟῸΝ 
ΕΙΠΤΕΙΝ ὙΠΔ|0 


ΤΙ ΤΌΤΠΙΆΘΙ 
ΟΝΘΧΆΡΙΟΣ. 
ΤῸ ΟλΕΘι 
ΘΕΝΆΥ ΤῸ 
Ορθωώσεκρι 
ΝΆςΟ 


ἰζυιστραφεις 


ΠΡΟΟΤῊΝ 
ΓΥΝΆΑΙΚΑ ΓΩ 
ΟἸΜΦΟΝΙΕΦΗ 
ΕΧΕΙΠΕΙΟΓΧΥ 


ψι 


10 


ὅ 


10 


ΤΉΝΤΉΗΉΝΓΥ 
νἈκλ. διοηλκ 
ΘΟΝΟΟΎΈΕΙΟ 
ΓΉΝΟΙΗΚΟΆΝ 

ὙῸ 
ὙΔΩΡΘΙΤΙΤΟ 
ἈΧΟΜΟΥΟΥ 
καλωθκΆσ' 
ἈΥΤΉΛΔΟΘΤΟΙΟ 
ἈΆΧΚΡΥΟΙΝΘ 
ΕΡΕΣῈεν" ΜΟΥ 
“ΓΟΥΌΠΟΛΆΟΘ 


ΣΙΝΆΥΤΉΟΘ 


ΕΞΣΘΜΆΞΕΝ᾽ 
΄- ΙἈΗΜΆΜΟΙ 
οὐκελώκλο 


20 


22 


ΧΥΤΉΛΕΧ 
φησβιοηλὰ 
ΘΟΝΟΥΔ.6 
ἈΘΙΠΕνΝκΆ. 
ΤἈΦιλουολκ 
ΜΟΥ ΤΟΥῸ 
πολλς 


(Ἰαλιω ΤΉΝ Κα 
φλαληνμου 
οΥὐκηλσύλο 
ΧΥΤΉΛΟΜΥ 
ρΡωηλ γεν: 
ΟΥ̓ΧΑΡΙΝᾺΘ 
ΓΩΘΟΙΆΦῬΕ 
ΟΝΤΑΙΆΙΆΜΑΡΙ 
ΤΙΛΙΧΥΤΉΘΟ 
λιπολᾶλιο 
ΤΙΗΓΆΠΤΗΘΕ,. 
ΟἈΙΓΟΝΜΆΦΙΙ 
δτλιολγο. 
ΓΆΤΑ: ΕἰπῈ 
ἈΘΑΥΤΉΛΧΦΘ 
ΟΝ Τ ἈιοοΟΥ 
ἈΙΆΜΑΡΤΊΆΙ: 
ἈΙΗΡΣΑΝΤῸ 
ΟΙΟοΥΝνΆ ΝΑ 
ΚΕΙΜΕΝΟΙ 
ΧΥ Το λεγεγ 
ΕΝΕΧΎΥΤΌῸΙΟ 


υῦύσ. ΜΗ, 44--- 49. 


ΝΟΩΟΘΗΟΘΕΤΆΙ 
ολατΆπθνοω. 
ΘΧΥΤΟΝΥΎΩ 
ΘΗΚΓΕ ΆἍ!: 
ὁ δροοθφερος 

Δ ΘΑΥΤΌΚΑΙ 
ΤἌΆΒΡΕΦηινα 


ἈἉΤΓΤΓΤΗΤΓᾺΆΙΧΥ ΤῸ 


ἈΟΝΤΈΕΟΛΔΕ 
ΟἸΙΜΆΘΗΤ᾽ Ἀ! 
ΕἸΠΠΕΤΊΜΗΟΣ. 
ΧΥΤΌῸΙΟ᾽ 
(λλεοισπροοκα 
ἈΘΒΟΆΜΕΝΟΟ 
ΧΥΤΆΘΙΠΙΕΝ 
ἈΨΦΘΤΆΙΓΆΙΤΑΙ 
ἈΙΆΘΡΧΘΟΘΑΙ 
Τροομβθιζαι 
ΜΗΚΩΟΛΎΥΕΘΤῈΕ 
ΧΥΤᾺ᾿ ΤΩΝΓᾺΡ 
“ΓΟΙΟΥΤῸῺΝ 
ΕΟΤΊΙΝΗΒΚΆΟΙ 


ἈΘΙΑ ΓΟΥΘΥῪ 
ΜΗΝΆΕΡΝΓΟΣ) 


͵ ΞΞ 
ὙΜινοοθᾶ 


ΜΗΆΔΘΞΗΤ ΑΙ 
ΤῊΝΕΛΧΟΙΆΘΙΆ. 
ΤΟΥΘΎῶς 
πλΟΝΟΥ 
ΜΗΘΙΟΘΆΘΗ 
ΕἸΟΆΥΓΓΗΝ: 
ἈΔΘΙΤΗΡΩ ΤῊ 
ΟΕΝΤΊΙΟΛΥΤῸ.. 
Ἀρχωνλεγω. 
ΑΔ ΑΟΚΆΑΆΧΘΆΓΑΆ 
ΘΘΤΊΠΟΙΗΟΘΆΟ 
ΖΩΟΟΗΝΆΚΟΝΙ 
ΟΝΚΆΗΡΟΝΟ 
ΜΗΟΘΩ: 


(Πἰπενλλυτω 


ΟΙΟΤΙΜΘΆΘ 
ΓΕΙΟΆΓΆΘΟΝ᾽ 
ΟΥ̓ ΔΕΘΙΟΆΓΆΘΟΟ 
ΘΙΜΗΘΙΟΟΘΟ 


μῦς. ΧΙ, 14--- 19. 


10 


18 


22 


10 


10 


ΓΧΟΕΝΤΟΆΧΛΟ 
ΟΙΛΆΟ᾿ ΜΗ 
ΜΟΙΧΘΥΎΌΗΘ 
ΜΗΦΟοΝΟΥ 
ΘΟΗΟΜΗΚᾺΘ 
ψηομηψευ 
ΔἈΟΜΑΡΤΎΡΗ 
ΟΗς᾽ ΤΙΜΆᾺ 
ΤΌΝΠΡΧΟΟΥ 
ΚΑΙΤΉΝΜΗ 
ΤΈΡΑΆ᾽ ΟΑΘΘι 
ΤΠΕΝΠΆΝΤΆ 
ΤΑΥ ΓΑ φΥλὰ 
ΣΆΜΗΝΕΚΝΕ 
ΟΤΉΤΟΟΜΟΥ 
ἈΚΟΥΌΛΧΟΛΔΘ 


ποι στυτοττκικιπαν, τ 


22 


ΙΘ -.γαΥ ΓΆΟΙΌΘΙ 
ΠΕΝΑΥΓΤῸῺ 
ΕΤΊΕΝΟΟΙΆΘΙ 
ΤἸΤΘΙΤΆΝΤΑ. 
ΟΟΆΧΕΧαιοω 
ἈΗΟΟΝΚΆΙ 


24 


μῦς. ΧΥ͂ΤΠΙ, 90--- 38. 


ἈΘΟΙΓΤΟΧΟΙΟ 
ΚΑΘ ΘΙΟΘΗ 
ΟΆΎΡΟΝΕΝ 
οΥννωοθκλου 
Ρολκολου 
ΘΘΙΜΟΙ᾿ 


ΑἸΔΕΘΑΚΟΥΌΛΟ 


ΤΑΥ ΓΆΠΕΡΙΑΥ 
ΠΟΟΘΕΓΕΝΕ 

ΤῸ ΗΝΓΆΡΠΧΟΥ 
οιοσοφοάλρα. 
λων λελυτο, 
ΟἸΘΠΕρΡΙλΥ 
ΤΟΝΓΈΝΟΜΕ 
ΝΟΝΝΕΙΙΤΕΜΝ. 
πωοσλγόοικο 
ἈΩΦΟΟΙΓΆΧΡΗ 
ΜΑΣΤΓΆΕΧΟΝΤΕΟ 
ΕἸΘΣΒΘΆΘΥΌΟΝ 
“ΓἈΙΕΙΟΤΉΝΕΑΛ. 
ΟἸἈΧΘΙΆΝΤΟΥ 
ΘῪ ΕὙΚΟΙΤῸ 


ἈΟΥΟΤΆΥΤΑ 


Ικιεφανηοχ- 


ΕνΝω, ΠΟΝΆΥ 
ΤΟΩΟΝΩΟΘΙΆΗ 
ΡΟΟΤΆΡΗΜΑΆ 
ΤἈΛΥΤῸΟΝ᾽ ΚΆἈΙ 
ΗΠΠΙΟΤΟΥΝ 


ΧΥΓΆΙΟ᾽ 


(λεπετρος 


96 


ἈΝΧΟΤΆΑς' 6 
ἈΡΆΜΕΝΕΠΙ 
ΤΟΜΝΗΜΦΘΙ 
ΟΝ᾽ ΚΑΤΆΡΑ 
κΥγλς' κλῈ 
ΤΤΕΙΤΆΟΘΝΙΑ. 
ΙΞΕΙΜΕΝΆΜΟ 
ΓΙᾺ. ΚἈΑΙΆΤΙΗΣ 
ΘΕΝΠΡΟΟ 


ΟἸΆΑΝΤΠΟΡΘΥΌῸ] 
ΜΙΒΝΟΙΕΝΆΑΥ, 
“ΤΗΗΤΊΙΗΗΜΕΡᾺ] 
ΕἸΟΙΚΟΜΗΝΊ] 
ἈΠΕΙΧΟΥΌΆΜΝΙ 
ΟΤΆ[ΓΔΙΟΥῸΌΕΒΊ 

ΙΞἈ ΤΙΟΝΘΞΗΙΚΟ Ὶ 
ΤἈἈΛΤΙΠΟΙΧΗΜΙ 
ΗΟΝΙΟΜΆΘΜ]) 
ΜΆΟ[ΓΥΟ᾽ κλὴη 
λχυτιοιωμιλου 1 
ΤΤΡΟ[ΟΆΆΔΛΗ] 
ἈΟΥΙΟΠΕΡΙΠΆΝ) 
ΤΓΩΟΝΙΓΩΟΝΟΥΜ]) 
ΚΕΕΙΗΚΟΤῸΟΝ] 
ΤΟΥΤΩΝῚ 


Κλ Ε[ΓΕΝΕΤῸ] 


06. ΧΧΙΨΥ, 10 --- 18. 


εντίω ... 1 


δι 


10 


1Ὁ 


[ἈΥΤΟΙς᾽ ΟἹ] 
[ὠφϑᾶλμοι! 
[ἈΥΤΩΝ]Έκρὰ 
" [ΤΟΥ̓ΝΤΊΟΤΟΥ 
[ΜΗΘΙΠΊΓΝΩ 
[ΝἈΙΆΥ ΤΊΟΝ᾽ 
[(ξπαν λεπρός 
[ἈὙΓΓΟΥῸΙΤῚ 
10 [ΝΕΟΟΙΆΙΟΓΟΙ 
[ΟΥ̓ΤΟΠΟΥῸ 
[ἈΝ᾽ ΤΙΚΆΛΊΙΆΕΤΕ 
ΠΠΡοολίλλη 
[ἈΟΥΌΠΤΕΙΡΙΙΤΆᾺ 
1ῦ ΓΓΟΥΝΊ΄ΤΓΕ]Ί]ςΟ᾽ ΚΚὰ 
[ΕΟ ΓΕΟΙΚΥ 
[ΘΡΩἹΤΟ] 
Ὁ πα νονουυ 
[ἈειοελῪ 
20 ΓΓΟΩΜΝΊ....... 


Φ-:--.}8,}Σ}.,. ποτὰ τ ἢ ξεῖν αἱ νῶτα 


20 


υῦς. ΧΧΙΨΝ, 15-- 19. 


ΚΕΙΟΙΧΗΜ: 
ΙΚΞΔΙΟΥΚΕΓΝΟΩΊΟΙ) 
“ΓΆΓΕΝΟΜΕ 
ΜἈΆΘΝΑΥ ΤῊ 
ΕΝΤΤ ἈΙΟΗΜΕ 
ΡἈΙΟΤΧΥΎΥΤΆΙΟ᾽ 
κλιθενλΥ 
ΤῸΟΙΓς᾽ ΠΟΙᾺ: 
ΟΙΔ ΒΘ ΤΆΝΧΥ 
ὝΓΩ ΤἌΠΕΡΙ 
ΤἿΓΟΥΝΆΖΑ. 
ΡΗΝΟΥ οα 
ΕΓΕΝΕΊΊΤΟΆΣ 
ΝΗΡΠΡΟΌΦΗ 
ΤΉ ΔΥΝΆΤΤΟΟ 
ΕΝεργώκαι 
ἈΟΓΩΣΕΝΙΆΝ 
“ΓΙΟΝΤΟΥΘΥ. 


[]}᾿ 


21 


πεν πες ΜΗΝΆ 
[Φηκενλ στο, 
[ΟἸΤΥΡ]Ε ΤΟΌΟ᾽ 
[ΕΓΝΩ]ΟΥΝΟ 
ΠΤΗΡΟΤΊΙΕΝΕιΚ[6Ι) 
[ΝΗ ΤῊ]ΘΡΑΕ, 
[ΗΘ ΠΘ]ΝΆΥ ΤΩ) 
[ΟΪΓΟΓΓΙΟΥ 
[ΟΟὙ ΖΊΗ᾽ ΚΆἈΙ 

[ΕΠ ΠΟ ΤΤ]ΘΥ ΟΕ, 
[ἈΥΓΓΟΟΙΚΆΙΗ 
[ΟἸἸΆΔΤΥ ΤΟΥ" 
ΟΥ̓ΓΟΙΠΆΔΙΝ 
[ΔΘΥΤΊΕΡΟΝ 
[Π(ΗΜΕΙΟΊΝΕΙΤΟΙ 
[ΗΕ Ν]ΟιΌθλ 
[ΘΩΟΝ]ΕΙΚ ΤῊΘ 
Πογ λα Άσειο 


[ΤΗΝΓἈΛΧΛΗΙΆΔΛΔΙΆΝ' 


ΕἸΤἈΤΊΛΥ ΓΆΗΝ 
[ΙΗΘΟΡΙΤΉΤῸ 


ΙΟΗ. 1Υ͂, 58 ---Νν, 4. 


ΠΟΥ ΔΑΙΩΟΝΚΆΛΙ 
ἈΝΕΒΗΪΌΘΙΟ 
ΙΕΡΟΟΟΛΥΜΆ. 
ΟΤΙΝΑΘΘΝΤΌΙΟ 
ΙΕΡΟΟΟΛΎΜΟΙΟ 
ΘΓ ΤῊΤΙΡΟΒΆ. 
ΤΙΚΗΚΟΛΧΥΜ 


᾿ΒΗΘΡΆΗΘΙΠΤΙ 


ἈΘΓΟΜΕΝΗ 
ΘΕΡΑΙΟΤΊΒΗ 
Θεολλ." ΤἸΤΕΝΤῈ 
ΟΤΟἈΧΣΟΘΧΟΥΟᾺΆ. 
Εν ΤἈΥ ΤΆιοκαᾺ. 
ΤΕΚΕΙ ΤΟΠΆΗ 
ΘοΟΠοΟΛΎ ΤΟΣ. 
ἈΟΘΕΝΟΥΝΤῸΣ 
τΎφΦφλων: χὼ 
ἈΝ᾽ ΣΉΡΩΝ 
βκδλθχομαενο. 
ΤῊἨΝΤΟΥΥΛΔᾺ 
ΤΟΟΚΙΝΗΟΙΝ: 


Δεγγελοογαρβικα, ΓΆ. 


4 


22 


ὃ 


ἰμακαάν 


Η 


ἈΥΜΒΗΘΡΆΚΚΑΙ 
ΕἸᾺΡΑΟΟΕΤῸ 
ΤΟΥ ΛΩΡ΄ 

( ΟΥ̓ΝΠΡΩ ΓΟΟ 
ΕΜΕΆΟΜΕΤΆ 
ΤΗΝ ΓἈΡΆΧΗΝ 
᾿ΓΟΥΥΔΑΆΤΟΟ 
ὙΓΙΉΘΕΓΕΘΙΝΕ 
ΤΟΟΦΔΗΙΤΟΤΕ 
ΚΑ ΓΕΙΧΕ ΤῸ 
ΜΟΟΗΜΆΑΆΤΊῚ 
ΜΑΕΤΙΟΆΝΟΟ 
ἘΙΚΕΙ᾿ ΤΡΙΆΚΟ, 
ΤἈΙΚΑΙΟΙΚ ΤῸ) 
ΕΤΓΗΘΧῶΩΝΕ, 
ΤῊἨΛΧΟΘΕΝΘΙΆ. 
“ΓΟΥΤΌΝΙΔΟΩΟΝ 
ΟἸΌΚΚΑ ΓΆΙΚΘΙ 
ΜΕΝΟΝ ιζὰ] 
ΓΝΜΟΥΘΟΤΊΠΟ 


38 


[ἈΥ̓ΝΗΆΗΧΡΟ]Ί 
ΝΟΝΕΙΧΘΙΆΕ] 
ΓΕΙΧΥΓΤΩΘΕ]Ί 
ἈΕΙΟΥΤΓΙΗΟΓΕΊ 
ΝΘΟΘΙΆΙΊ 


ἊΚΤΙΘΚΡΙΘΗΧΎΥ ΤῺ) 


ΟἈΧΟΘΘΙΝΟΩΝΊ 
ΚΕ᾽ ἈΝΙΟΝΟῪ] 
ΚΕΧΩΙΜΝΆΟΓΧ 
ΓἈΡΧΑΧΙΘΗΤΟῪ] 
ἈΦΡΕ[Γ[ΆΛΧΗΝΊΕ] 
ΕΙΟΤΉΙΜΙΚΟ] 
ἈΥΜΕΙ[ΗΘΡΆᾺΝ]) 
ΕΝΩΓΆΘΕΡΧΟ] 
ΜΙΆΙΕΓΙΘΛΧΆΛΟΟΙ 
ΤΠΡΟΘΙΜΟΥΚᾺ] 
ΓΆΒΔΟΙΝΓΕΙ 
ΕΓΕΙΆΓΥ ΓΩΟΙΟΊ. 
ΘΓΕΙΡΙΕΆΡΟΝ] 
“ΤΟΝΙΚΙἊΡΆΚΑΠΤ Ὁ 1 
ΟΟΥ̓ΚΙΆΜΊΙΕΡΙ, 


ΟΥ̓ΜΦΕριΙΗΜΓ, 
ΠΝ]ΆΕΘΙΟΧΜΝΟΘΆΤΙΤΟ 
[(ΘΑΝΙΗΥΤΙΕΡΤΟΥ 
ἈΑΙΊΟγκαιΜηολονΝ 
[ΓΟ]ΕΘΝνοολολΗ 
ΓΓΤΓΟΥ ΤΟΔΛΘΆΦφα 
[ἈὙΥΤΓΟΥΟΎΚΕΙΤΤΕΝ 
[ἈΧΑΙΆΡΧΙΕΡΕΙΥΟΟΩΝ]) 
[ΤΟΪΥΕΝΙΆΥ ΤΟΥ Ε 
[ΚΕ]ΝΜΟΥ ΤΙΡΟΕΦΗ 
[ΤΕΪΥΘΕΝΟΤΊΗΜΕΆᾺ 
[ἈΕ]ΝΙΌΆΤΠΟΘΝΗΟ 
[ΚΕ]ΝΥΤΙΕΡΤ ΟΥ̓ 
[ΘΝ]ΟΥ τ᾿ κλἈλιουγὶκ 
ὙΤΠΕΡΤ ΟΥ̓ΕΘΝΟΥῸ 


[ΜΟἹΪΝΟΝΆΛΧΆΘΙΜΆΚΣΙ. 


[ΓἈΤΓΕΚΝΆ ΓΟΥΘΥ ΤΆ 
[ἈΠΕΟΚΟΡΙΠΟΜΘΕ 
[ΝἈ]ΟΥΝΆΓΆΓΗΘΙΟ 
[ΕἸΜ΄ ἈΠΕΙΚΙΝΗΟ 
[ΟΥῚΪΝ᾿ΤΗΘΗΜΕρΡΆᾺΟ 
[ΪΥΝΕΚΟΥΆΧΘΥΌΧΝ 
[ΤἸΟΕΘΙΝΆΆΧΠΟΙΚΤῚ 
[ΠΟΙ ΝΆ ΓΌΟΝ: 


[ΠΣΟΥΝΟΥ ΚΕ ΗΤΙΤᾺΡ 


29 


[ΓΡΙΗΟΙΆΤΤΕΡΙΕΤΤΆΓΓΕΙ] 
[ΕἸΝ ΤΟΙΟΙΟΥ ΔΆ ΟΙΟ 

[ἈΧ]ΪΆΧΑΙΤΗΆΘΕΝΕΚΙΚΙ 

[Θ]ἸΕΝΕΙΟ ΤΉΝχῳ 


ΙΟ0Ἡ. ΧΙ. ὅ0--- ΧΕ! 1. 


Ζ 


ΡἈΝΘΓΓΥΟΤΉΟΘΡΗ 
ΜΟΥΕΙοΕφρλιμΜλθ 
ΓΟΜΘΝΗΝΠΟΆΙΝ 
ΚἈΚΙΔΙΕΤΡΙΕΕΝ 
ΜΘΤΆΤΟΩΝΜΆΘΗ 
ΤῸΝ ΗἩΝᾺΘ 
ΕΓΓΥΟΤΌΠΆΟχΑ 
ΤΟΝΙιΟΥ ΔΆΝ: 
ΚἈΙΆΜΝΘΕΗΟΛΙΝΙΠΟᾺΛΊ 
Ἀοιειοιθροοολὺ 
ΜΆΘΚΤΉΟχΧΩΡΆΟ 
ΠρΡοΟΤΟΥυ ΙΆοχλινα. 


ἈΓΝΙΟΩΟΙΝΘΑΥ ΓΟΥῸ᾽ 


ΕΖΗΤΟΥΝΟΥΝΤῸΝ 
ΙΕ] ΚΑΙΒΆΘΓΟΝΜΕ 
ΤἈΛΧΛΑΆΧΛΗΛΧΦΩΟΝΕΝΤῸΩ 
ΙΕΡΩΘΟΤΉΚΟΤΕΘΟ 
“ΤΙΔΟΚΙΥΜΕΙΝΟΤῚ 
ΟΥ̓ΜΗΘΆΘΗΕΙΟΤῊΝ 
ΘΟΡΤΉΝ᾽ Δαλωῦκι 
ΟἈΝΑΘΚΑΙΟΙΆΡΧΙ 
εριοιςοιφᾶριολι 
ΟΙΕΝ ΤΟΆΆΧΟΙΝΆΕΆΧΝ 
“ΓΙΟΓΝΩΠΠΟΥΘΟΤΥ. 


᾿ ΜΗΝΥΌΗ᾽ ΟΠῸΦΟ 


ΠΓΠΆΟΓΦΟΙΝΜΊΆΥ ΤΌΝ: 
ΟΟΥ̓ ΝΙΌΓΙΡΟΘΣΗΜΘ 
ΡΟΝ ΤΟΥΌχλΗκ 
ΘΕΝΕΙΟΒΗΘΆΝΙΆΝ 


φ:ι 


1υ 


2) 


10 


15 


2) 


2ῦ 


29 


τ 


ΟΠΟΥΗΝΆΆΖΆΡΟΟ 
ΟἸΈΘΝΗκΩΟΘΟΝ 
ΗΓΘΙΡΕΝΕΚΝΕ 
κρώνοιῖὶσ᾽ 6ΕΠΟΙ 
ΗΟΧΝΟΥΝΑΧΥ ΤῸ 
ἈΜΠΠΝΟΝΕιςΘιΚᾺΙ 
ΗΜΆΡΘΆΑΔΙΗΚΟΝΘΙ 
ΟΔΕΆΧΆΖΑΆΡΟΟσΘΕΙιΟ 
ΗΝΤΟΝΆΝΑΆΚΕΙ 
“μενωνουνλυ 
ΤῸ ἨΟΥΝΜΆΡΙΆ 
ἈΧΕΟΥΟΆΛΙΤΡΆΝ 
ΜΥΡοΟΥΝΆΡΔΟΥ 
ΤΠΟΤΙΚΗΟΤΟΛῪ, 
ΤΙΜΟΥΧΙΥΕΝΤΟΥΟ 
ΠΟΛΆΟΤΟΥΥΚΆΙ 
ΕΞΕΜΆΞΕΝΤΆΙΟ 
ΘΡΙΣΙΝΤΉΟΙΚΕΦα. 
ἈΗΟΛΧΛΥ ΓΗΟΤΟΥῸ 
ΠΟΔΆΑΟΛΥΤΟΥ ΗΔλῈ 
ΟἸΚΙΆΕΠΙΆΗΡΩΘΗ 
ΘΙΓΤΗΘΟΟΜΗΟΤῸΥ 
ΜΥΡΟΥ ἈΕγειοΥ 
ΕἸΘΣΕΚΤΟΩΟΝΜΆΘΗ 
ΤΟΩΝΧΥ ΤΟΥΙΟΥῪ 
ἈΛΟΟΘΙΜΟΩΝΟΟΙΟ 
ΚἈΡΙΩΟ ΤΉΘΟΜΘᾺ 
ἈΦΟΝΑΧΥΓΟΝΠΆΡΑ 
ἈΙΔΟΝΆΙΔΟΧΓΓΙΤΟΥ 


ΙΟΗ. ΧΙ, 1--Ὁ. 


ΤΟΤΟΜΥΡΟΝΙΟῪ, 
ΚΕΙΤΡΑΘΗΤΡΙΆΚΟ]Ί 
ΟἸΟΝΔΗΝΆΡΠΙΟΩΝ] 
ΚἈΑΙΕΔΟΘΗΙΤΙΤΊΩ) 
ΧΟΙΟ᾽ ΕΠΤΕΝΙ[ΛΕῚ 
“ΤΟΥ ΤΟΟΥΧΟΙΤῚΠΕ] 
ΡΙΤΩΟΝΠΤΩΧΙΟΩΝ] 
εμελενλύυ ΓΟΛΙΆΛΟ] 
ΤῊἨΚΧΕΙΤΤἬΟΗΙΜΙΚΆΙ 
“ΓΟΓΆΦΘΟΟΘΟΚΟΙΜΟΜ] 
ΕἸΧΕΝΚΑΥ ΓΆΧΕ[ΆΆΧΛΟ] 
ΜΕΝΆΑΕΘΕΛΟ ΓΆΖΙΕΝ 
ΕἸΤΕΝΟΥΝΟΙΟΙᾺ] 
«ΦΘΟΛΧΥΤΉΗΝΕΙΟΤῊΝ] 
ΗΜΕΡΑΆΝΤΟΥΈΕΙΝ]) 
“ΓΧΑΦΙΧΟΜΟΥΜΙΟΥΊ 
“ΓΕΤΗΉΡΗΚΕΝΑΥΓΓΟΊ 
ΤΟΥΟΙΓΤΧΟΙΥῸ] 
ΓΆΡΠΆΝΤΌΟΌΤΈΕΕΙΧΕΙ) 
ΤἈΙΜΕΘΕΧΥ ΤΩΝ] 
ΕΜΕΔΕΟΥΤΙΆΝΙ[ΤῸ]) 
ΤΈΕΘΧΕΤΕ᾽ 
ΓΝΩΟΥΝΟΧΆΙΟΟΊ) 
ΓΠΟΛΧΥΌΒΘΙΓΤΟΟΙΝ] 

ΙΟΥ ΔΟΑΙΩΟΝΟΤΊΕΙΚΕΙ, 
[ΕΟ] ΤῚΝ᾿ ΚἈΠΗΛΘΊΟΙΝ] 
ΟΥ̓ΔΙΆΓΓΟΝΙΝΜΟ 
ΜΟΝΆΛΕΙΝΆΚΑΙ[Ι 
᾿ΓΟΝΆΆΖΆΡΟΝΜΝΙ,... 1 


ΟΛΤΥΜΆΟ᾽ ΜΘΙΖΟΝΆ 


[ΚΑ]ΘΩΟΘΗΓΆΙΤΗ 


[ΓΤ ἈΥΤΤΓΗΟΆΓΑΆΠΤΗ,. 
[ΟΥ̓ ΌΘΧβδιθι 
[ΙΜἈΪΓΙΟΤΉΝΨΥ 
[ΧΙ ΗΝ ΤΟΥΘΗ 
ὙἹΠΕΡΤΏΝΦ᾽Ι 
[ἈΩΪΝΧΥ ΤΟΥ: 


[Ὺ Ἰμβιοῷφιλοι 


91 


[Μ]ΟΥ εστλιθαν 
[Π]ΟΙΗΤ ΙΟΟΆΕΓΩ 
[ΕἸΝ᾿ ΤΕΧΧΟΜΘΟΘΥ 
[ΜΊΕΙΜΝ΄ ΟΥ̓ ΚΕΤῚ 
ὙἹΜμλολεγλου 
[ἈΟΙΥΟ: οτιολουῦΥ 
ΠΑ λδιΣ Σ ΑΝ δε: ΕΝΤΊΙΤΟΙ 
[ΕἸΤΥ ΤΟΥΌΚΌΟ᾽ 
[ὙἹΜΆΟΔΘθιρηκα. 
[Φηλου οτΊπΑΝ 
[Τ᾿ ἈΪΆΗΙΚΟΥΟΆΙΤΆ. 
ΓΑΪΓΟΥΤΙΆΤΡΟΟ 
[Μ]ΟΥ αγνώρριολ 


[ὙἹΜΘΙΝ᾽ ΟΥ̓ΧΥΊΜΕΙΟΙ 


[Μ]ΕΘΣΘΆΘΞΆΟΘΙΕΊ) 
[ἈΧΛλ]εγώθσθλᾳ 
ΓΣΑΪΙΜΗΝΥΜΆΟΙΚΑΙ 
[ΕΘ]ΙΗΚΑΥΜΆΟΘΘΕΙ 
[ΜἈΤΥΜΒΘΙΟΥΠᾺ 
[ΓΗΤΤ ἈΚ ΚΆΡΙ το 


Φερητ ικλιοκὰᾺρ 
ΤΟΟΥΜΟΩΝΜΕ 
ΝΗΘΙΟΤΙΆΝΑΥ ΤῊ 
ΟΗ ΤΙ ἈΓΓΌΝΤΙΡΑΆ 
ΕΝΤΌὩΟΟΝΟΜΑΆΤῚ 
ΜΟΥΛΔΟΩΥΜΕΙΝ᾿ 
ΤἈΓΥΤΆΕΝΤΈΕΛλΟ] 
ΜΆΙΥΜΒΕΙΝΘΙΝΆ. 
ἈΓΆΧΤΙΆ ΓΕΧΆΛΧΗ 
ἈΟΥῸ᾽ βιοκοο 
ΜΟΟΥΜΆΟΜΘΙ 
ΟΕΙΓΙΝΩΟΚΕ 
ΤἈΙΟΤΊΕΜΕΠΡΩ 
ΤΟΝΥΜΩΝΜΘ 
ΜΘΙΟΗΚΕΝ᾿ εἰεκκ 
“ΤΟΥΚΟΟΜΟΥῊ 
“ΓΕΟΚΟΟΜΟΟΙΆΝΙ] 
ΤΟΙΔΙΟΝΕΦιλϑι 
ΟΤΊΛΘΕΚΤΟΥΚοΟΟ 
ΜΟΥΟΥΚΘΟΤΆΙ 
χλλλαγωδζθλθσα 
ΜΗΝΥΜΑΆΟΘΘΙςΤΟΥ 
ΚΟΟΙΜΟῪ ΑΟΛΤΓΟΥ 
“ΤΟΙΜΙΟΘΙΎΜΆΟ] 
οἰκφοομος: 

ΠΝ ]Π]ΝημΜονεΥ 

ὠδι ΕἸ ἈΙΓΟΥ ΧΟΙΓΟΥΊ 
ΜΟΥΪΟΥΘΓΩΘΠΗΙΠΟ 
[ὙΜΙΝΟΥΚΘΟΤῚΝ] 


10η. ΧΥ͂, 19 --- 90. 


10 


1ὅ 


20 


22 


ὃ 


λογλοομθιζῶ.. 
“ΓΟΥΚΥΡΙΟΥΆΥ 


Ρκ] ΤΟΥ͂ ΘΙβμϑϑλι 


ΟξἈΚΥΜΆς 
ἈΙΩΞΟΥΌΙΝ᾽ ΘΙ 
“ΓΤΟΝΜΆΟΓΟΝΜΟΥ 
ΕἸΓΗΡΗΟΆΝΚΑΙ 
“ΤΟΝΥΜΘΤΈΡΟΝ 
“ΓΗΡΗΟΘΟΥΌΙΝ᾽ 


ΓΧἈᾺΠΟΙΗΟΘΟΥΌΙΝ 
ὙΜΘΙΝΑΙΆ ΓΟΟΝΟ 


για ΜᾺΜΟΥ: ΟΤΊΟΥ 


15 


20) 


2ῦ 


20 


ΚΟΙΆΛΆΟΙΝΤῸΝ 
ΠΕΜΥΆΝΤΆΜΘ᾽ 
ΕἸΜΗΗΆΘΟΝΙΚΆΙ 
ΘΒἈΧΧΗΟΆΑΧΥΤΌΙΟ 
ἈΜΑρτιλνούχον 


"- ΝΥΝΜΆΠΡΟΦΑᾺ 


ΟἸΝΟΥΚεχοὺ, 
ΟἸΝΠΘΡΙΤΉΟΘΑΆ 
ΜΑΡΤΙΆΟΛΥΤΟΩ, 
ΕΜΈΜῸΘΙιΟὼΝ 

ΚΑΙ ΤΟΝΙΙΤΆΤΈΕΡΑΆ 
ΜΟΥ ΜΒΘΙΟΘΙ" 


(γλεργ ΜΗΘ 


ΠΟΙΗΘΟΆΘΝΆΥ 
“Γοιολου λιολλ 
ἈΘΟΘΕΙΤΟΙΗΘΕΝ 


ἈΜΑΡΤΊΙΆΝΟΙΥ] 
ΙΚΞΕΙΧΚΟΝΝΥΙ͂Ν Ε] 
ΚἈΑΟΘΟΡΆΙΚΆΟΙΠΝ]) 
ΚΞΟΜΕΜΘΒΘΙΟΙΗΗ]) 
ΙΞἈΟΙΝΚΆΙΕΙΜΕ]) 
ΚἈΑΥΓΟΝΙΤΆΤΊΕΡΑ] 
ΜΟΥΔΔΑΘΙΝΆ[ΓΠΔΗ]) 
ΡΩΘΗΟΛΟΓΙΟΟΙ 
ΟΓΕΓΡΆΜΜΕΙΝΟΟΊ 
ΕΝΤΩΝΟΜΩΟ.ΆΑΥ] 
“ΓΩΝΙΟΤΊΕΜΙΟΗ] 
ΟἈΝΜΘΑΩΡΙΘΑΝΊ 
ΟΥΆΝΑΘΘΆΘΙΗΟ]) 
ΤΠἈᾺΡΆΑΚΛΧΗΤΌΙΟΙ 
ΟΝΕΓΩΠΙΕΙΜΎΩΣ] 
ὙΜΙΝΙΠΆΑΡΑΓΓΟῪ] 
ΤΙΡΟ ΓΟΙΤΜΆΓΤΉΗΟ]) 
ἈΛΧΗΘΘΙΆΟΟΠΤΙΆΑΡᾺ] 
“ΤΟΥΤΤΆ ΤῬΟΟΙΕΚΊ 
ΠΟΡΕΘΥΘΤΆΜΕΚΕΙ] 
ΝΟΟΜΑᾺΡΤΎΡΙΗΟΘΕΙ] 
ΠΕΡΙΕΜΟΥΙΚΆΙ] 
ὙΜΕΙΟΛΕΜΑΡΓΓῪ] 
ΡΙΤἈΙΟΤΊΙΆΙΤΆΓΡΧΗΟΙ 
ΜΕΤΕΜΟΥΕΙΟΤΕῚΊ 
ΓΧΥ ΓΑΛΘΆΆΛΗΙΚΑ]Ι 
ὙΜΕΙΝΕΘΙΝΆΜΙΗΗ]) 
ΟΚἈΑΝΔΑΆΔΛΙΟΘΙΗΤΕῚΊ 
ἈΤΙἊΟΟΥΝΑΓΙΩΓΟῪΌΙ 


01]. ΧΥ, 20ὺ -- -χ Υ͂Ι, 2, 


38 


[ἩΝ]ΟΟΙ ΘΕ ΆΟΜΕ 
[ΜΟ]ΙΝΑΝ θεν λ. 
[ΤΟ]ΪΥ ΓΟΟΤΤΆΡΔΑΟ, 
[ἈΟΪΙΥΌΜΕΟΟΙΜΙ 
[ΖΟΪΜΆΆΧΜΑΆΡΤΕΙΆΝ 
[ΕΧΊΕΙ᾿ Εκ ΤΟΥ ΤΟΥ 
[ΕΖ]Η ΤΊΟΙ ΤΙ ΤΌΘ 
[ἈΠΠΟΧΥΟΧΙΆΥ ΓΟ 
[Ὀ]λ ΘΙΟΥ ἌΆΟΟΙ 
[ΕΚ]ΡΑΥΓΆΖΟΝΆΘ 
[ΓΟ]Ν΄ ΓΕΟΘΆΝ ΤΟΥ 
[ΤΟΪΝΆΙΤΟΧΥΌΗΘΟ 
ΙΟΥἹκειφιλοστου 
"ΚἈΑΠΟΆΧΡΟΟΠΆΟΘΟΚΑΆ 
[ΟἸἈ]ΕΆΕἈΧΓΥΤΓΤῸΝ 
ΠΠΟΠΦΟΝΆΝΤΊΧΕ 
[ΓΕ] ΓΤ ΚἈΙΟΆΡΘΙ: 
[ΟΟ]Ἰ]ΥΝΠΕΙΆΆ ΓΟΟ 
[ἈΚΙΟΥΟΧΟΤΌΥ 
[Τ]ΟΝ ΤΌΝΆΟΓΑΣ 
[ΗἸΓΆΓΕΝΘΣΟΥΓΟΝ 
ΠΚΠΚΑΙΕΚΆΘΙΟΕΝ 
[ΕἸΠΙΚΗΜΆ ΓΟΟ 

[6] ΤΟΙΤΟΝΆ 
[ΓΊΟΜΕΝΟΝΆΙΘΟΟ 
ΓΓΡΙ ΤΟΝΕΕΡΆΘΙΟΤῚ 
[Δ ΕΙΓΆΒΕΆΘΧ ΗΝ 
[Ἀ]ΕΠΆΡΑΟΚΘΥΗ 
[ΤἸΟΥτιλ χαρὰ 


1011. ΧΙΝ, 11-- 18. 


ΟΞΚἈΟΙΆΘΥΟΥΜΩΟΣ 
ΟΙΑΘΟΚΡΑΎΓΆΟΑΧΝ 
ἈΡΟΝΆΡΟΝΟΤ ἈΥ 
ΡΩΟΘΟΝΆΑΥ ΤΌΝ: 
ἈΕΓΕΙΆΥ ΓΟΙῸ 
ΟΠΕΙΆΆΓΓΟΟΤῸΝ 
ΕἈΧΟΧΘΛΥΜΟΩΝ 
στ ἈὙΡώοω: 
ἈΠΠΘΙΚΡΙΘΗΟΆᾺΝ 
ΟΙΆΡΧΙΕρΡΕιοοΟΥ 
ΚΕΧΟΜΜῈνΝΝΕΆΟΙ 
χἈελεθιμηκεο.... 


ρΡώθη᾽ ΠΆΡΕειλΑ]) 
ΒΟΝΔΕΤΌΝΙΝΚΑΆΙ 
ΗΓΆΓΟΝ᾽ ΚΑυκᾺ. 
ΟΥΆΖΩΟΝΤΟΝΟΤΑΥ 
ΡΟΝΘΧΥ ΤΟΥΊΘΞΗΧΛ) 
ΘΕΝΘΙΟΤΌΜΝΙΔΛΕ)] 
ΓΟΜΕΝΟΝΚΡΆᾺ 
ΜΙΟΥ ΤΌΠΟΝ 
ΟΟἈΘΓΘΤΆἌΙΘΕΡΆ 
ΕἸΟΤΙΓΟΆΓΟΙ. .. 1} 
ΟΠΟΥΧΥ ΤῸΝ 


σι 


1υ 


2 


-"" 


“Φ 


10 


1ἢ 


20 


80 


Ω 


ΕεΟΓΓἈΥΡΩΟΧΝ 
“ο΄᾿μεΕΓΧΥ ΤΟΥ 


ἈΧΧΛΟΥΟΔΥΌΕΝ 
ΤΕΎΘενΝΑΙΟΝ 
ΤΕΥΎΘΕΝ᾽ ΜΘΟΟΝ 
ἈΘΤΌΝΙΝ᾽ αγρὰ 
γενλεκλύσγιγλσ, 
ΟἸΤΘΙΆΑ ΤΓΌΟΚΆΙ 
ΘΕΘΗΚΕΝΕΙ ΤΟΥ 
ΟΥΑΥΡΟΥ ΗΝ 6 
ΓΕΓΡΆΜΜΕΝΟΝ 
ΙΠΟΝΆΖΩΡΑΙΟΟ 
ΟΚἈΧΟΙΆΘΥΟΤῸῺΝ 
ΙΟΥ̓λΆΙΝ; ΤΟΥ 
“ΤΟΝΟΥΝΤΟΝΤῚ 
“ΓΧΟΝΜΠΟΆΧΆΧΟΙΆΝΕ 
ΓΝΩΟΘΆΝ, ΓΩΝΙΟῪ, 
ἈΛΙΩΝΟΤΊΕΓΓΥῸ 
ΗΝΟΤΟΠΟΟΤΗΓΟ 


᾿ ΠΟΧΕΟΩΟΘΟΠΟΥ͂ 


34 


ΕΟΓΧΑΥΡΩΘΗΟΙ͂Σ 
ΚἈΑΙΗΝΓΕΓΡᾺΜ 
ΜΕΝΟΝΘΕΡΆΙΟΤΕΙ 
ΘἈΛΧΗΝΙΟΤΈΕΙΡΩ 
μλιστειελεγο.. 
ΟΥ̓ΝΤΩΠεΕιλλὰ 
“ΓΩΟΙΆΡΧΙΕΡΕΙΟ 
ΤΩΝΙΟΥ ΔΆΝ 
ΜΗΓΡΆΦεοκλοι 
ΧΕΥῸ 


Ι0Η. ΧΙΧ, 18 --- 34. 


“ΓΩΟΜΝΙΟΥ ΑΧΙΩΝΔᾺ] 
ἈΔΧ᾿ΌΤΊΘΚΙΝΟΙΟΘΕΙ] 
ΤΠΕΝΕΧΟΙΧΕ[ΥῸ] 
ΘΙΜΘΙΤΟΟΝΗΟΥ Δ 
ΟΝ ἈΠΕΚΙΡΙΘΗῚ 
ΟΠΠΆΑ ΓΟΟΘΟΙΓῈΕ] 
᾿ῬΧΑΦΑΓγεγραιφΦὰῚΊ 
ΙΟΥΝΟΤΡΑΤΊΟ ΓᾺΙ 
ΟἾἼΘΘΟΤΆΥΡΙΩ)] 
ΟἈΝΤΟΜΝΙΝΕΙΆΔΛΙ 
ΒΕΟΝ ΓΆΕΙΜΆ ΙΑ 
ἈΥΓΟΥΚΆΙΕΙΠΟΗ 
ΗΟΧΝΤΘΟΟΘΑΆΙΡΡΆ] 
ΜΕΡΗΘΙΚΆΟΓΤῺΣ] 
ΟΓΡΑΤΊΩ ΤΉΙΜΕΙ] 
ΡΟΟΚΔΑΙΤΌΜΝΙΧΙ 
ΓΩΝΆ" ἩΝΆΘΟΙΧΙ 
ΤΟΩΝΑΡΆΦΟΟΙΕκΚΊ) 
“ΓΩΟΝΆΝΩΘΘΙΝ] 


ὙΦαν τοολιηολου] 


ΘΙΠΟΝΟΥΝΙΠΡΟΟΙ 
ΧΆΑΧΛΗΛΧΛΟΥΌΜΗΗ]) 


ΟΧΙΟΩΜΕΝΆΓΥ ΓΟΝ] 


ἈΛΧΧΛΧΑΆΧΧΩΜΕΙΝ) 
ΠΕΡΙ ΓΟΥΓΤῚ 
ΝΟΟΘΘΟΓΆΙΘΙΙΝΆᾺΙ 
ἩΓΡΑΦΗΠΆΗΡΩ) 
ΘΗΗΛΧΕΘΓΟΥΌΙΑ] 
ἈΜΕΜΕΡΙΟΆΝΓΓΟΙ 


“τ. καιαιπιπιπιπιιιιιιααπιασιαδαναποσααιαιπαπθθνσο.. ΄ . “.υασσπθαν «θα νσυ σὰ. “ἰὐσσσσσσδο,. οὐὔ.... 


προστογολλθλὰ 
Φφογομούκλι 
ΘΙΠΕΧΎΥΤΌΙΟ 
ἈΝΆΚΆΙΝΟΩ 
ΠΡΟΟΤΌΝΠΡΆΑ. 
ΜΟΥΚΆΜΠΡΑ. 
ὙΜΩΝ' ΚΆΙΘΙΝ 
ΜΟΥ ΚΆΙΘΝ 
ὙΜΩΝ᾿ 


(ὐγχεταιμαμι.. 


ἀυλῥονεηα μλθλο 
ἈΓΓΕΆΧΟΥΌΆΣ 
“ΤΟΙΟΜΆΘΗ ΤΓΑἈΙΟ 
ΟΤΊΕΟΡΆΚΕ.. 
ΤΟΝΚΝΚΑΙΤΑΥ 


. ἘΣΧΕΗΙΕΝΑΎΥ ΓΗ 


ΙΓ 


δὅ 


ΘΟΗΘΟΥΝΟ 
ΨΥ ΧΟΤΉΗΜΘ 
ΡἈΕΚΘΙΝΗΤῊ 
“μιλολβξελττῦ. 
κατωνθυύρω. 


[ΚακιοΜεν 1] 
ΟΠΟΥΉΟΙΆΝ]) 
ΟἸΜΆΘΗΤΊΔΙ] 

ΑΝ ΤΌΝΦΘΟΙΕΟΝ] 
ΤῸΝΙΟΥΔΙΧΙΟΊ 
ΗἈΧΘΕΝΙΟῸΙΚΆΙ] 
ΕΟΤΉΗΕΙΟΙΤῸ] 
ΜΘΕΟΟΝΙΚΆΧΕ] 
ΓΕΙΆΧΥ ΤΌΙΟΕΙ] 
ΡΗΝΗΥΜΙΘΟΙΝΙ] 

κυ ΤΟΥ ΤΌΘΙΠΠΟΣ ἢ 
ΘΑΟΣΕΝΤ ἌΓ[ΟΧΕΙ] 
ΡἈΟΚΑΙΓΤΗΝΙΤΧΕῪ] 


ΡΑΝΑΥ ΓΟΙΟῚ 


ὍΘ χλρηολνι [ΟΥ̓ Ν] 


ΟΙΜἈΆΑΘΗΤΊΔΗΔΟ Ἵ 


. ΤΘΟΤΟΝΚΙΝῚ 
ΦΠΠΕΝΟΥΝΙΆΥ] 


“ΓΟΙΟΟΪΟΠΙΆΔΟΙΝ] 
ΘΙΡΗΝΗΎΥΊΜΙΝ] 
ΞἈΘΩΟΘΑΆΧΠΙΕΟΤ ΔΛ] 
ΚΕΝΜΘΟΙΠΗΡῚ 


δῇ. 


1 


[ΚἈΓΩΥΤΕΜΊΤΩΣ)) 
ὝΜΙΔς: καύΤΟΥ 
[ΤῸ]ΕΙΠΟΝΕΝΘ 
[φυγ)οησενκλι 
[ἈΕ]ΓΕΙΆΥ ΤΌΙΟ᾽ 
ἈΑΙΕΕ ΤΆ κ 
[ἈΓΊΙΟΝ:᾽ 
Δα στινωνάφη 
ἫΝ [ΤΕΪΓΧΟΧΜΑΡΤῚΙῚ 
ω [ἈΧΟΪΆΦΙΕΝΤΑΙ 
[ἈΎΤΓΟιΙς᾿ ἈΝΤῚ 
[Μ]ΟΝΚΡΑ ΤῊ 
ΓΓΆΙΚΕΚΡΑ ΤΗ. 
Γ[ΓᾺ] ϑθώμᾶλς 
δ᾽ [Ἀ]ΕΕΙΟΕΚΤῸΣ 
Ακυλθκλολᾳ 
[ΓΟΪΜΕΝΟΟΔ. 
[ἈΥΜΟΟΟΥ ΚΗ. 
[Μ]ΊΕ ΤΑΥΤῸΝ 
Ὁ [ΩΟΤ]ΕΗΆΧΘΕΝΟΙ͂Ό 
[ΕἈ]ΕΓΩΝΟΥΝ 
δ [ΑΥΪΓΕΓΩΟΙΆΆΛΩΟΩΙ 


ὧι 


δύ 


[ΙΜἈΆΘΗΤ ἍΜΕΟ] 
ΡΆΚΆΜΕΝΤΟ, 
ΚΝ ΟλΕθΘι 
ΤἸΤΕΝΆΎΥ ΓΟΙΓΟ᾽ 
ΘΕἈΑΝΜΗΙΔΛΩ 
ΕΝΤ ἈΙΟΧΕΡΟΙ. 
ΑΥ̓ΤΟΥ͂ ΓΤΟΝΤΤΎ 
ΠΟΝΜΤΟὍΟΟΝΗΛΟΩΟ,. 
ΙἼ]ἼΑαδλικάλωσγο 
λους ΓΥΧΟΝΜΟΥ 
ΕἸΟσΤΟΝΤ ΌΤΙΟ. 
ΤΟΩΟΜΝΗΆΧΟΩΟΝ᾽ 
κλιελαλτη. 
ΧΘΙΡΆΑΜΟΥΎΈΕΙΟ 
ΤῊΗΝΠΆΘΥΡΑ. 
ΧΥ̓ΓΟΥΟΥΜΗ 
ΠΙΟΤΕΥΌΩΟΩ) 

᾿Ιζ ΙἜΕΘΗΜΕ 


ς 
᾿ ΓΔΧΟΟΚ ΓΟΤΤΑ. 


ἈΜΝΗΟΆΝΘΟΟΩ) 
ΟΙΜΆΘΗΤ ἈΙΆΥ 
ΤΟΥ ΚΆΘ 


ΙΘΗ. ΧΧ, 21 --- 20. 


[ΘΟΟΚ]ἈΙΟΥΝΕΧΥΘΗΟΤΊΗ. 
[ΚΟΥ ΟἸΝΕΙΟΒΚΑΟ ΤΟΟΤΉΙΔΙΝΆ 
[λ Ἀ]α ΤωὠλἈΧΟΥΝΤῸΌΝΛΥ 
ΓΓΟΪΝ᾽ ΕΣΙΟΤΓΤΆΝΤΌΟΌΔΛΕ 

ΠΠἈΝ ΤἸΕΟΚΑΙΕΘΑΥΜΆΖΟΝΆΘ 
[ΓΟΝΤἸΘΟΠΡοσλἈΧΗλΟΥῸ 
[ΟΥ̓ . . ἸΔΛΟΥἈΧΙΤΑΝ ΤΈΟΘΟΥ ΓΟΙ 
[ΕἸΟΙΝΜ]ΟΙΆΧΧΟΥΝ, ΤΕΟΓΆΔΛΕΙ 
[ἈΔΙΟηΚΑΟΤσΗΜΕιοΆ ΚΟΥ 
[ΟΜΕΝ]ΕΚΑΟ ΤΟΟΤΉΙΔΙΆΧΔΟΙΣ 
[ἈΘΙΚ ΤΊΜΩΝ" ἘΝΗΘΓΕΙ 
[ΝΗΘΊΗΜΘΕΝ: ΠΆΡΘΟΙΝΚΙΜΗ 
[λοηκυθλααμεγλικλοικλα. 
[ΤΟΙΚ]ΊΟΥΝ ΤΕΟσ ΤΉΝΜΘΟΟ 
ΠΙΟΤ᾽ ΑἹΜΙΆΜΙΟΥΔΆΙΆΝΤΈΕΚΑΙ 
[ΚΑΤΙΠΙ]ΝΔΟΚΙΆΙΝΙΤΟΝ ΤῸΝ 
[ΚΑΥΤΊΗΝΆΟΙΆΝ᾽ ΦΡΥΓΙΆΝΤΕ 
ΙΚΑΟΓΠΆΜΦΥ ΙΆΑΝΑΙΓΎΥΤΓΤΟ, 
[ΚΑΟΥΤἈΜΕΡΗ ΤΗΗΟΛΧΙΕΥΗΟ ΤῊΟ 
"ΚΑΤ ἈΪΙΚΥΡΗΝΗΝ᾿ ΚΆΙΟΙΘΙΠΙ 
[ΔΗΜ]ΟΥΝΤ ἘΟΡΩΜὲΑΆΙΟΙ 

ΠΟΥ Δ]υοΙ ΓΕΚΑΙΠΡΟΟηΗλῪ 
[ΤΟΡΠΡΗ ΓΤ ΘοκλυΆΡλξας. ἈκΟΥ 
[ὩΜΕΝἈΆΧΧΟΥΝΤΟΩΣΙΝΑΥΓΩΝ 


ΑΟΤἿ.Ὶ 11, 6---͵ΑἸ. 


ΣΙ 


20 
20 


ΔΈ Δς 


(τι τα Το ΘΠ [Γϑοκλη 


ἈΙΗΙΤΟΡΟΥΝΆΛΆΟΟΙΠΡΟΟΊ) 
ἈΧΧΟΝΆΕΓΟΝΤ ἘΟΊΤΗΙΘΕΛΕΙ, 
ΤΟΥ ΤΌΘΙΝΆΙ ΘΤΈ[ΡΟΙ.Δ 6] 
ΧἈΑΘΥΛΧΖΟΝΤΕΟΘἈΑΘΓΙΟΝΟΤΗ 
ΓΧΕΥΚΟΥΟΜΕΜΕΟΤΊΩΜΩΕ]) 
ΝΟΙΕΙΟΙΝ᾽ ΟΓΆΙ[ΘΕΙΟΊ 


ὃς βοπετΡΟΟΟΥΝ ΓΌΠΟΘΝ] 


Ὁ ΘΙΚΑΘΙΙΗΡΕΝ ΤῊΗΝΦΙΩΏΝΗΝ] 
ΧΥΤΟΥ ΚἈΑΙΆΤΙΕΦΘΘΙΓΣΆ ΤΟ] 
ἈΥΤΌΙΟ᾽ ἈΝΑΡΘΟΙΟΥΤΆΔΙΟΙ] 
ΙΚΑΙΟΝΚΑΣΓΟΙΚΟΥΝΤΊΕΟΙΧΗΜ]) 


ἈΠΑΆΝΤΈΕΈΟΤΟΥ ΓΟΥΜΙΝΓΝΩΣ 


ΟΤΟΝΘΟΤΩΚΑΙΘΝΟΩΣΓΤΊΟΛΟ) 
ΘΑΓΤΓἈΡΗΜΑ ΓΆΜΟΥ, ΟΓΥΓΆΨΙ 
ΟΥΜΙΟΥΤΙΟΧΆΜΕΆΝΙΕΤΕΙΊ 
ΟΥ̓ΤΟΙΜΕΘΥΟΥΌῸΌΙΝΕΙΟΤῚΝ] 
ΓΆΡΩΡΆΤΡΙΓΗΤῊΟΗΜΙΕΡΆΟΊ 
ἈΧΧΆΑ ΤΟΥ ΓΟΘΟΤῚΝ ΤΌΘΙΡΗΜΕ] 
ΝΟΝΑΟΧ ΤΟΥΤΙΡΟΦΗΓΓΟῪΊ 
ΙΗ ΚἈΙΘΟΤΆΙΕΙΝΤἍΙΟ]) 


τ 
(Ποχα ταιοημερβλιολίεγειη 


ΟΘΟ᾽ ΕΘΙΚΧΑΙΩΛΙΠΟΤΊΙΟΥΤΙΝΟΙ 
ΜΟΥΈΠΙΠΆΟΝ.... «οὐ νιν ννννι 


ΑΟΤ. Π, 12-- 11. 


809 


“ΓΟΩΠΆΘΟΙΠΙΕΟ 
“ΓΕΥΩΝΕΙΤΑΆΥ 
τω ληςυοΥ 
ΓΆΡ ΕΆΕΠΕ 
ΓΧΙΟΥΝ᾽ ΜΗ 
ΕἘπαΆΘηἘῷᾧ 
ὙΜΑΆᾺΟσΤΌΒΘΒΙΡΗ 
ΜΕΝΙΟΝ ΕΝ ΤΟΙ͂Ο 
ΠΡΟΦΗΤΆΙΟ' 
ΔΕΤΕΟΙΚΆΑ ΤΆ 
«ῬΡΟΝΗΓΆᾺΙ 
καλού α. 
ΓΆᾺΙ κλιθλῪ 
ΜΆΘΛΤΆΑΙ ΚΑΙ 
ἈΦΡΆΝΙΟΘΗΤἈΙ: 
ΟΤΊΕΡΓΟΝΕΓΩ 
ΕΡΓΆΖΟΜΑΙ 


ΟΟΥ̓ΜΗΙΠΙΟΤ ΕῪ] 
ΟΗΤ ἈΒΕΆΝΤῚΟ] 
ΕἸΚΔΙΗ[ΓΓΗΤ ἈΠ] 


. ὙΜΙΝΙ! 
(ὐξιοντίωνιλ 6] 


ΑΟΥ. ΧΠΙ, 39 --- 43. 


ΧΥΓΩΙΝΙΤᾺΊ 
ΡΕΚἈΆΛΙΟΥΝΘΙΟΙ 
“ΤΟΜΕΙΓΤ ἈΞῪ] 
ΟἈΕΒΙΆ ΤΟΝΑᾺΔΛ] 
ἈΗΘΗΙΝΆΙΆΧΛΊ 
ΤῸΟΙΟΓΓΆΡΗΜΑᾺ] 
ΤᾺ ΤΆ[Υ ΓΑ: ΧΥ] 
ΘΕΘΙΟΗ[ΟΔΘΊΓΗΟΙ 
ΟὙΝΑΓ[ΓΩΓΗΟΙ] 
ΗΚΟἈΧ[ΟΥΘΗΟᾺΆᾺΝ]) 
Πολ᾿ Ἀ ΟΥΤῸΩΝ] 


10 


18 


10 


15 


18 


40 


ΠΟΥ ΔΑΙΩΝΙΚΆΙ} 
ΓΓΩΟΝΟΘΕΙΟΜΕ 
ΠΓΝΩΟΝΠΠΡΙΟΟΗΛῪ, 
[ΤΓΩΟΝ.ΤΊΩΙΤΑΥ, 
ἈΚΑΓΩΚᾺΡ 
[ΝἈΕΧΟ]ΓΓΙΝΕΟ 
ΓΠΡΟΟΧΛΑΊΪΆΟΥΝ 
[ΓΕΟΛΥΊΤΓΟΙΟ 
[ΕΠΕΙΘΟΝ]ΧΥ ΓΟΥῪῸ 
[ΠΡΟΟΜΒΙΝΙΜΓΓῊ] 
[ΧἈΡΙ ΓΙ ΤΟΥΘΥῪ 
[ΤῺ .... ΘἸΡΧΟΜΘ 
[ΝΩΟΘΔΕΊ]ΒΆ ΓΟ) 
[ὈΧΕΔΟΝΊΠΆΟΣ. 
[ΗΠΠΟΛΧΙΟ]ΟΥΝΗ 
[ΚΘΗΔΙΚΟ]ΥΌΔΙ 
[ΓΟΝἈΟΪ]ΓΟΜΤΟΥ 
[Ὁ ἸΧΟ]ΝΊΤΤΕΟ 


[ΔΙΘΟΙΟΥΔΔΆΙΟΙ]) 
ΤΟΥΟΟΧΆΟΥῸΘΟ 
ΒΠΆΗΟΘΗΟΆΝ 
ΖΗΧΛΟΥ ΚΑΟᾺΝ 
ΤΕΆΧΘΓΟΝΤΌΙΟ 
ὙΤΤΟΤΟΥΤΙΆΥ, 
ἈΟΥΆΘΓΟΜΕ 
ΝΟΙΓ᾽ ἈΝΤΙΆᾺΘ 
ΓΟΝΊΤΤΟΚΑΆΙ 
ΒΑΧΟΦημΜούΥ. 
ΤΕς᾽ 


ΤΙκρρηθοικολμε 


ΑΟΤ. ΧΗ, 48 ---.46. 


ΝΟΙΆΘΟΙΙΆΝ, 
ἈΟΟΚΆΙΟΚΆῬΡΝΑΆ. 
ΕἈΟΘΙΠΟΝΥΜΙ 
ΗΝΆΝΆΓΚΑΙΟ, 
ΠΡΩΤΌΝΆΑΣ. 
ἈΗΘΗΝΆΤΟ. 


ἐπι τις ἈΟΥΤΙΟΙΟΥΔΆΙΟΣΝ] 
[ΚἈ]ΟΙΆΘΥ ΤΙΧΙΠΠΙΟΤΌΝΚΙΡΗ 

[Ν]Ε ΟΠ ΆΡΥΜΙΝΕΙΟΘΌΝΙΕΙ 
ΠΚΡΙΟΥ ἜΘ γειβαι ἘΓΟΌΜΙΕΝ] 
[ΟἸΥΝΘΑΟΣΆΘΜΑΎΥ ΓΌΏΠΡΟΙΟΙ 
ΓΓΟΙΟΝΟΜΆΑΡΓΥ ΓΟΥΝΑΆΖΩΡΙΆΙ 
[Ο]ΥἈΘΙΝΠΟΧΆΔΧΕΝΆᾺΝΤΙΆΙΠΡΑᾺ] 
[ΣἈ]ΟΙΚΑΜΕΙΤΟΙΗΟΆΘΝΙΕΡΟΙΟΩ] 
[ἈΥΊΜΟΙΟ᾽ ΚἈΑΙΠΟΧΧΟΥΌΙΓΤΕ]) 
ΓΓΩΪΝΆΑΓΙΩΝ ΓΝ ΦΥ Ά[ΚΑΙΟΩΙ 
"ΚΑΙΓΘΙΚΑΙΟΆ ΓΗΝΜΠΆΡΑ ΤΩΜΝΙΔᾺΡ] 
[ΧΠΙΕΡΕΩΝΕΣΟΥΟΙΆΝΆΔΛΕ[ΩΝ] 
[ἈΝ]ΊΡΟΥΜΘΝΩΝΤΈΕΛΧΥ ΓΩΙΝ]) 
[ΚΑΥΓΗΝΕΓΙΚΆΨΗΦΡΟΟΝ: 

[ΚΑΚΆ ΓΑ ΠΑΟΧΟΤ ἈΘΟΥΝΆΓΙΟΩ)) 
[ΓἈ]ΙΟΠΟΧΧΆΧΚΙΟΤΘΙΜΩΡΟΙΝ] 
[ἈΥΤΓΟΥΘΗΝΆΓΚΑΖΟΝΕΆΧΆΟΓΦΗ] 
[ΜΊΕΙΝ᾽ ΤΕΡΙΟΟ ΘΟ ΘΘΜΜΙΆΠ 
[ΝΟ]ΜΕΝΟΟλῪ ΓΟΥΘΘΔΙΩΪΚΟ 1 
[εὠϑο]ἸκλυθιΟ Χ σασωπολεια 
[ΕΝ]ΟΙΟΠΟΡΘΥΌΜΕΝΟΟΘΙΟ 
[ΤῊΝ ἈΜΆΑΟΚΟΝΜΕ ΤΕ ΞΟΥΠΟΙ]) 
[Ἀ]ΟΚΆΘΕΙΤΙ ΓΡΟΠΗΘΤΌΝΝ]) 


ΑΟΤ. ΧΧΥ͂Ι, 1-- 2. 


10 


20 


[ὙΠΕΡΤΙΗΜΆΆΧΜΙΠΡἊΟ ΓΗ ΓᾺ ΓΟΥΉΔΛΙ] 
[ΟἸΥΤΤΕριἈΜΨΆΝΜΘΦΩΙΟΙ 
[ΚἸ ΓΟΥΘΟΥΝΕΜΟΙΠΟΡΙΘῪ] 
[ΟἸΜΕΝΟΥῸ ΠΆΝΤΩΝ ΓΊΕΙ 
[Κ]Ί᾿ ΓἈΠΕΟΟΝ ΤΟΩΟΜΝΗΜΩΜΕΕΙΟ) 
[ΤΓΊΗΝΓΗΝ᾽ ἨἩΚΟΥΟΧΡΩΝΙΗΝ] 
[ἈἸΕΓΟΥΟΧΝΠΡΟΟΜΘΤΉΙΘΕΡΆΠΙ 
[ΑΔ ΧΕΙ ΤὩὋΟΧΟΥ ἈΟΛΙΟΥἋ] 
[ΤΙ ΜΕ ικεισοκληβον οὶ 
᾿[Π]|ΡΟΟΚΚΘΝΤΡΆΛΧΆΚΓΙΖΕΙΝ. 
“ΓΘ ΕἸΠΠΟΝ ΓΊΘΘΙΚΕ: 
[Ὡ]ΔΕΚΟΘΙΠΕΝΕΓΩΘΙΜΙΠΟΙ 
[ΟἸΝογυώκεισ:: ἈΧΆΧΆΧΔΙΝΑ] 
[ΟἸΤΉΘηΚΟ ΓΗΘΙΕΙΠΙ ΤΟ[ΥῸ] 
ΠΟ ἈΟΟΟΥ ΕἸΟ ΓΟΥ ΤΟΓΙΆ] 
[Ἰ ΘηΗΝ Ομ ΠΡοχοϑιβιολοίθλη 
[Ο]ἸΕΥΤΤΗΡΕ ΓΗΝΚΆΙΜΑᾺΡ ΓΥΠΡᾺ] 
ΟΝ ΓΘΘΙΔ ΕΘΝ ΓΘΟΦΙΘΗῚ 
[ὈἸΟΜΆΙΟΟΙ: ΕΣἈΙΡΟΥΜΕΝΙΟΟΙ 
[Π]ἸΕΕΚ ΓΟΥΧΑΟΥΚΑΙΕΚΤΊΟΩΝ]) 
ΕΘΝΟΩΝΕΙΟΟΥΘΕΓΩΆΤΙΟΙ 
σΓΕἈΘΟΘἈΝΟΙΣΑΙΟΦΘιλλῚ] 


ΜΟΥΘΟΤΥΎΦΆΑΩΝ, ΤΟΥ ἜΤ 


4. ΑΟΊ, ΧΧΥ͂Ι, 18--- 18. 


ΜΟΟΕΘΊΙΉΘΕΙΟ 


ΤἈΟΧΘΙΡΆΟΛΥ ᾿ 


ΤΟΩΙΧΟΆΧ ΤΟΥ 
ΓΟΝ᾽ 
ΟΥ̓ΤΟΥΔΕΓΘ 
ΝΜΟΜΘΟΝΟΥ 
ΚἈΙΟΙΆΟΙΤΠΟΙ 
ΟΙΒΝΤΉΝΗ 
ΟΘΘΧΟΝΤΘΟ 
ἈΟθΘονεθιᾶο 
ΠΡΟΟΘΗΡΧΟΝ 
ΓΟΚΆΙΘΘΕΡᾺ 
ΠΕΘΥΌΟΝΤῸ 
ΟἸΚΑΙΠΟΆΧΆΔΙΟ 
ΤΙΜΆΙΟΘΤΊΜΗ 
ΟἈΝΗΜΆΟΚΚΑΙ 
ἈΝΆΓΟΜΕΝΟΙΟ 
ΘΙΤΘΒΘΕΝΤῸ 
ΤἈΠΡΟΟΤΓΆΟ 
χρθιᾶσ.: 
ΠΕΤΆΔΘΤΡειο 
ΜΗΝΆᾺΟΆΝΗ 
ΧΘΗΜΘΝΕΝ 
ΠΆΟΙΩΠΆΡΑ 
ΚΕΧΘΙΜΆΚΟ 


ΤΊΙΕΝΓΓΗΝΙΉΓΦΩΣ) 
ἈΧΘΣΆΝΆΡΙΗΝΩΣ 
ΠΆᾺΡΆΘΗΜΙΩΣ) 
ἈΜΟΟΘΙΚΟΎΊΡΟΙΟΙ 
Κλικὰ ΓΆΧΘΙΕΝΙ] 
Ὑ ΘΟΘΙΟΟΥΙΡᾺ] 
ΚΟΥῸΌΆΛ Γ᾽ Ε[Π6Ε] 
ΜΕΙΝΆΜΕΙΜΝΙ] 
ΗΜΕΡΆΟΘΤΙΡΕΙΟΙ 
ΟΘΕΝΤΊΕΡΙ] 
ΕἈΘΟΝΊΤΕΟ 
ΙΑ ΤῊΝ ΤΗΕΟΙΆ] 
ΜΕΝΕΙΟΡΗΙΓῚ 
ΟΝ ΚΆΙΜΙΟῚ 
1 ἈΜΙΆΝΗΜΕΙΡΆΝΊ 
ΘΤΤΙΓΕΈΝΟΙΜΕ] 
ΜΟΥΝΟΤῸΟΙ[Υ] 
ἈΘΥΤΈΡΑΙΟΙ 
ΗΆΘΟΜΕΝ 
ΕἸΟΠΟΤΊΟ 
ἈΧΟΥῸΟ᾽ 
(ὙθΥρονΈτεοὶ 
ἈΛΘΆΦοΟΙΥΟΙ 
ΠΙἈΆΡΕΚἈΧΉΗΘΙΗ]) 
ΜΕΝΠΆΡΑΥ 


ΑΟΤ. ΧΧΥΊῚΙΙ, 8 --- 14. 


ὧι 


10 


18 


20 


[ΤῸ]ΙΟΘΙΤΙΜΘΙ 
[ΝἈ]ΗΜΕΡΆΟΘΕ 
ΠΤ ΚΑΟΟΥ ΤΟ 
[Η]ἸΆΘΟΜΕΝΕιΙΟ 

5 [Ρ]ΌΜΗΝ: 

Π λγκαιθϑενιιλ. 
θα φοιλκου 
[ΟἸΆΝ ΓΕΟΤΤἍΤΤΕ 
Ρηιημώνηλ 

ι᾿. [Θ]ἈΝΘΙΟΆΙΤΆΝ 
[ΓἸΗΘΙΝΗΜΟΟΝΙ 
ἈΙΧΡΙΟΆΤΙΤΠΟΥ 
[ΦΙοΟροΥ κΆΥΓΡΙ 
[ὩἸΜΤ ἌΒΕΡΝΟΣ. 
[Ο]ΥΌΙΆΟΝΟ 

ΠΥ Χοσαυύχα 
ΙΡῬ] ΤΗΟΆΟ ΓΟ 
πυμοδδυρθὴ 

ΘιΆΡοος 

Ἶ τὴς ἈλΕαιοηκ 
[ΘΟΜΊΕΝΕΙΟ 
[Ῥ(ΟΜΗΝΕΤΙΙΕ 
ΓΓΡΙΧΙΤΗΤΌΠΑΥ 
ΤτἈ]ύμενθιν 

ὡῦ ΚΙ ΘΕΟΧΥΓῸΝ 


441 


οΟΥὙΝΤΩΦΥ 
ἈΔΧΟΟΘΟΝΤΊΑΥ 
ΓΟΝΟΤΡΑᾺΤῚ 


ΟἾὟΗ Ι 
ἁ.0ΓΕΝΙΕΤΟῸΛΕ 


ΜΘΤΓΆΧΗΜΕΡΆΟ 
ΓΡΘΙΟΟΥΝΚΆ. 
ἈΒΟΧΟΘΑΆΙΆΥ, 
“ΓΟΜ᾽ ΓΟΥΌΟΝ 
ΓΧΟΤΩΜΝΙΟΥ 
ἈΧΙΟΝΠΡΩ 


ΤΟΥ Γ᾿ 


υσὙΝΘΆΘΟΝ ΓΟ. 


ΑΓἿ. ΧΧΥΤΠ, 14-- ι1. 


ἈΘΑΧΥΓΩΝΕ 
ἈΘΓΕΈΝΠΡΟΟ.. 
ΧΥ ΓΟΥῸ᾽ ΕΓ) 
ἈΝΑΡΕολλολκ 
Φοιογλεν 
ΒΝΆΝΤΊΟΝΤΟΙ 
ησολοτωλλῳ 
ΗἩΤΌΙΘΕΘΕ 
ΟΥ̓ΤΟΙΟΤΊΆ,. 
ΨΡωοιολῈ 
ΟΜΙΟΟΘΕΣΞΙΕ 
ΡΟΟΟλΧΥΜΩΝ 


ΓΟΥ ΓΟΕΝΑΥ 
ΟἈΧΟΘΆΙΤῊΝ 
ἈΘΆΝΑΆΟΙΆΝ᾽ 


[ΟἸΓΆΜΔΑΕ ΤΟΘΝΗ 


ΤΟΝ ΤΟΥ ΤῸΕΝ 
ΔἈΔΥΘΗΤΆΙ ΓΗ. 
ἈΘΆΑΝΆΟΙΆΝ 
[ΤἸ]ἸΟ ΤΕΈΓΕΝΗΟΘΕ 
[ΤἸ]ΧΙΟΧΟΓΌΘΟ 
[ΓΊΕΓΡΆΜΜΕΝΟΟ 
ΠΚ]Ά ΓΕΠΟΘΗΟ 
[ΘΙΆΝΆ ΓΟΟΘΘΙΟ 
[Ν]ΕΙ ΚΟ ΠΟῪ 
[ΠΟΥΘΆΝΑ ΤΕ 
[ΤἸΟΝΘΙΚΟΟΙΤΟῪ 
[ΟἹΟΥΘΆΝΑ ΓΕ 
[ΤἸΟΚΕΝΎΤῬΟΝ 
[ΤἸΟ Δ ΘΚΕΝ ΓΡΟ.. 
[ΤΠἸ]ΟΥΘΑΝΑΆ ΤΟΥ 
[ΗἸΪΧΜΆᾺΡΤΊΧΗΔΘ 
[Ἀ]ΥΝΜΆΜΙΟΤῊΟΘ 
[ἈἹΜΆΡ̓ΤΙΆΘΟ 
[Μ]ΟΜΟς᾿ 


[] Ἰωλεδώχλριο 


ΤΟΣ ΔΙ ΔΟΝῚΓΙΗ 


ΜΙΜΓΟΝΕΙΟΓς 


ΟΝ ΓΟΥΚΥῊ 


μων ΧΥ. 


( 1λεσθαλαλφοι 


ΜΟΥΛΓΆΤΠΙΗΤΟΙ 
ΕἈΡΆΙΟΙΓΕΘΙΝΕ 
ΟΘἈΑΙΆΜΘΤ ἌΚΘΕΙ 
ΜΗ ΤῸ ΤΠΕΡΙΟ 
ΟΘΥΌΝΤΓΕΟΕ 
ΤΟὌΘΡΓΩΟΚΥ 
ΠΆΝΤ ΟἿ᾽ Εἰ 
ἈἈΟΤΤΕΟΟΤΊΟΙΚΟ 
ΠΟΟΥ̓ΜΩΝΟΥ 
ΚΕΟ ΤΙΝΙΚΙΝΟΟ 
ΕΝΚΟ 

ΕΡΙ ΔΕ ΓΉΟΆΧΟ 
ΓΘΙΆΟ ΤΉΟΓΕΙΟ 
᾿ΓΟΥΟΛΧΓΙΟΥΟ: 
ΘΟΠΕΡΆΙΕΤΤΑ. 
ὙΑΟΓΑΙΟΕιΌΚΆΗ 
ΟἸΆΙΟ ΤΉΟΓΆ. 
ἈΔΟΓΙΆΟΘΟΥ ΤΏΟ] 
ΙΚΟΛΥΜΕΘΙΟΠΟΙ) 


Ι. ΟΟἷκ. χν, 58--- ΧΎΙ, 1. 


[ὧν 


10 


1ὃ 


20 


24 


ὧι 


ΗΟΆΧ ΓΕ ΚΑ ΓᾺ. ΟἼΓΓΑΝΜΆΙΚΘΔΑΙΟ]) 


ΜΙΆΝΟΆΧΒΕΑΧΤΟΥ ΜΙΆΝΔΙΘΆΘΟΣΧΙ, 
ΕΙΚΧΟΤΟΟΥΜΟΩ). " ἸΜ͵χκεαλονιὰν 
ΠΆΡΕΧΥΤΩΤῚ ΓἈΆΡΑΙΕΡΧΟΜΙΔΟΙΊ 
ΘΕΤωθηολυ ΠΡΟΟΥΜΑΆΟΓΙΆΦΙ 
ΡΙΖΩΟΝΟΤΊΘΑΝ “ΓΥΧΟΝΙΠΆΡΑΙΜΕ]) 
ΕὙὐολῴθϑηινα ΝΜΟΩΗΚΆΠΤΑΙΓΡΑΊ 
ΜΗΟΤΆΝΘΑΘΩ ΧΕΙΜΆΟΘΩΙΝΙΆᾺ] 
ΤΟ ΤΕΛΟΓΙΔΟΓῚ ὙΜΘΙΟΜΕΠΙΡΟ] 
 ΝΩΝΤΆΙ "!ΠΕΜΨΗΤΕΙΟΥΊ 
(δ γανλαπαρα ΘἈΑΝΠΟΡΘΥῸΩΙΜΑΙΊ 
ΓΕΝΩΜΆΙΟΥΟ ὙΘΕΧΟΩΔΕΙΥ] 
ΕἈΝΔΟΚΙΜΆΘΗ ΜΆΑΟΆΧΡΤΊΕΝΙΠΑ]) 
ΤΕΛΙΕΙΠΟΤΌΛΟΩΣ. ΡΟλΩΙ Δ ΘΙΝ[ ΘᾺ] 
“ΓΟΥΓΟΥΌΠΕΜ ΠΙΖΩΓΆΡΧΡΙΟΙ 
γωλπενεγ ΝΜΟΜΤΙΝΆΘΠΙ] 
ΚΕΙΜ ΤΉΝΧΑΡΓ. ΜΕΙΝΆΙΠΡΟΙΟΙ 
ὙΜΩΝΕΙΟΙΧΗΜ: ὙΜΑΆΑΟΕΆΝΟΚΙΟΙ 
ΘΕἈΆΝΔΕΘΆΣΙΟΝ ΘΠ ΤΓΡΟΥΉΪΊ 
Η ΤΟΥΚΆΜΕΙΤΟ ΖΤΕΙΜΕΝΟΣΆΕΊ 
Ρεγεοθλιοῦ. ἘΝ ΕΦέοωιΕ] 
ΕΜΟΙΠΟΡΕΥΟΟ,. ΦΟΤΉΟΠΕΝΙΤῊ]) 
ΓΑΙ ΒἈΕΥΎΌΟΜΑΆΙ ΚΟΟΤΉΗς᾽ ΘΥΡᾺ] 


ἈΒΠΡΟΟΥΜΆΟΘ ΓΆΡΜΟΙΆΝΕΩ 


40 Ι. (Οἷς. ΧΥ͂Ι, 1--- 9. 


Ν λυλοολούλοο 


ΘῪ ἈΠΟΟΟΤΓΟΆΟΟ 


Ι(ΟΙΝΗΝΙΠΟΓΙΝ᾽ 
ἈΡΟΦΌΘΙΡΗ 


ΔΟΘΙΥΧΎΚΚΑΙΓΑ. ΜΗΔΟΙΤΟΘῪΤΙΡβΡΟ 
ΤΙΟΤΙΝΘΙΚᾺΘ .«οΧΥΓΟΥ 
«ΤΌΝ ΘΥ ΚΑ, «ὦ ὈΡΟΗΜΟΩΝ᾽ ῦ 


ΕΤΤΙΓΝΩΟΙΝ 
ἈΧΛΗΘΘΙΆΘ ΓΗΟ 
κἈΑ ΓΕΥΌθεθιχ. 
ΘΠΘΆ ΙΖ 
ΗΟΧΙΩΜΙΟΥΉΗ͂. 
ΕἸΤΗΓΓΙΆΧ ΤῸ 


ΟΥ̓ΤΓΟΥΧΆΡΙΝ 
ἈΠΕΆΘΙΠΟΝΟΘ 
ΘΝΚΡΗΤΉΙΝΑΓΆ 
ἈΘΙΠΟΝ᾽ΓΆΘΙΤΙ 
ἈΟΡΘΩΟΘΗΚΆΙ 1 
ΚΑ ΓΧΆΟ ΤΉΘΗΟΘ 


ΟἈϑυληοθα ΚἈ ΓΑΤΙΟΆΙΝΙΡΕ 
ΠΡΟΧΡΟΝΩΝ ΟΑΥΓΕΡΟΥΌώΟ 
ἈΙΩΝΙΩΝ᾽ ΘΓ ΘΟΙ ΙΕ ΓᾺ 
(φανερωσεν ΣΆΜΗΝ᾽ ΘΥΓΙΟ ιῦ 


ΕΟΓΙΝΆΝΕΓΙΚΧΗ 
“ΓΟΟΜΙΆΧΟΓΥΎΝΑΆΙ 


ἍΔΕΙΚΆΌΟΡΟΙΟΙ.ᾺῚ 
ΟΙΟΤΟΝΆΟΓΟΝ 


»ΥΓΟΥΈΝΙΤΗΡΥ ΚΟΘΟΆΝΗΡΤΕ 
ΓΜΑΓΙΟΘΙ ΠΟΤΕΥ ΚΜἈΆΘΧΟΩΝΤΗ 
ΘΗΝΕΓΩΚΆ ΓΕ ΟΓᾺΆΜΗΘΜΝΙΚΑ. οὐ 


[ΠΠ᾿ΓἈΓΗΝ ΓΟῪ 
[ΠΡΡηΜώνΝ ΘΥ 

[ΤἸ᾿ ΓΩΟΓΝΗΟΙΟ) 
[ΤἸεκνκΆ ΓΆ. 


“ΓΗΓΟΡΙΆΧΟΩ 
“ΓΙΧΘΗΧΜΝΎΥΤΙΟ 
ΓᾺΚΓΑΆΛΕΘΙΓᾺΡ 
“ΓΟΝΕΙΠΙΟΙΚΟΙΤΟΩ͂ , 


ΔΑ ὙΠ; 15 ἢ 


10 


24 


ἈΝΘΟΓΙΚΆΛΗΤΟ,. 
εινλιώοθΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΝ 
ΜΗΛΥΘΆΔΛΗ 
ΜΗΟΡΓΙΆΟΝ 
ΜΗΠΆΡΟΙΝΟ 
ΜΗΤΙΙΧΗΙΚΤῊΝ 
ΜΗΔΙΟΧΡΟΚΕΡΔΗ 
ἈΧΧΧΦ 
ΦΙΧΆΓΆΘΟΝ 
οὠφρονᾷὰ 
ἈΜΚΔΙΟΝ: οοιό 
ΕΝΚΡΑ ΤῊ 
ἈΝΤΈΧΟΜΕΝΟ 
“ΓΟΥΚΑ ΤΑΤΗΝ, 
»ὉὩΔΛΔΑΟΧΗΝΙΙΙ 
ΟσΓΟΥ ΧΟΓΟΥῪ 
Ι'ΜΚΔΥΝΆΓΓΟΟ 
ηκλιπαρᾶκλα 
ἈΕΙΝΕΜΤῊ 

δι λλοκΆλλθιλ 
ΚΑΙ ΓΟΥΌΧΝ 
“ΓΙΆΘΒΓΟΝΜΤΆΟ 
ΕΆΘγΧΕΙΝ 


'ἌΟΣΕΝΟ.. 


ΤΙ[ΓΟῚ, τ-- 13. 


ΘΙΟΙΝΓΆΡΙΤΟΧΣ 
ἈΟΙΆΝΥΤΙΟΤΆ. 

ΙΞ ΤΟΙΜΆ ΤΆΠΟ] 
ἈΟΓΟΙΚΆΙΦΡΡΕ 
ΜΆΤΙΑ ΓΑΙΜΆΛΔΠ] 
ΟΓΧΟΙΕΚΤΗΟΘ 
ΠΕΡΙ ΓΟΜΗΟ 
ΟὙΥ̓ΌΔΕΙΕΠΠΙΙΟΤῸ]) 
ΜΙΖΕΙΝΟΙΤΊΝΙ[ΘΟ) 
ΟἈΧΟΥΘΟΙΝΚΟΥῸ 
ἈΝΆ ΤΡΕΠΟΥΌΙΠΝ] 
ἈΙΔΆΧΟΚΟΜΝΜΓΤῈΕΘ 
ἈΜΗΔΘΙΔΙΟΧΡΟΙΓΥΊ 
ΚΕΡΑΟΥΟΧΑΡΙΝῚ 
ΠΙΕΝΜΓΙΟΕΣ ΑΓ] 
ΤΟΩΝΙΔΙΟΟΧΥ ΤΊΩΝ]) 
ΠΡΟΦΗΤΉΟ 
ΚΡΗΤΕΟ 
ἈΘΙΨΕΥΟΤΆΙ 
ΚἈΚΆΘΗΡΙΆ 
ΓΧΟΤΕΡΕΟΔΡΙΓΆΠΙ 
ΗΜΆᾺΡΤΎΥΡΙΆΔΙΥ 
“ΓΗΕΟΤΙΝΆΛΧΗ 
ΘΗΓ᾽ ἈΑΙΗΝΑΙΤΊΆΜΝΙ 


11. 


ΕἸΞΤΑΛΜΕΝΤΑ ΠΒΕΆῚΙ ΝΌΜΒΒΟΒΝΟΌΝ 
ΡΑΞΤΙΜΡΒΕΝΊΑ. 


51 


ἈΡΙΘΜΟΙ 


ἿΣ Ιλ ΧΗ ΘΝ ΚΟΠΡΟΟΜΟΟΎΌΗΝ, 
ΕΝΤΉἨΕΘΡΗΜΩ ΤῊἨΟΙΝΆΘΝ ΤΉΟΚΗ 
ΝΗ ΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ ἘΝΜΙΆ ΤΟΥΜΗ 
ΝΟΟΤΟΥΔΕΥ ΓΕΡΟΥΕ ΤΟΥΌΛΘΥ ΤῈ 
ΡΟΥΕΣΕΆΘΟΝΤῸΝΑΥ ΓΩΝΕΙΚΓΉΝ, 
ἈΟΓΥΤΤ ΓΟΥΆΘΓΩΝ᾽ ἈΧΕΕΤΈΆΡΧΗΝ 
ἈΟΘΗΟΘΟΥΝΑΓΩΓΗΟΥΙΟΩΝΠΗΧΙΚΆ ΓΑ. 
ΟΥΓΓΕΝΕΙΆΟΛΧΥ ΤΩΝκΚΑ ΤΟΙΚΟΥΌΙΤΆ. 
ΤΡΙΟΝΑΥ ΓΩΝΚΑ ΓΆΧΡΙΘΜΟΝΕΞΟ 
ΝΟΜΑΤΟΟΛΥΤΩΝ: κα ΓΑ καεφαληνλυ 
ὝΤΟΩΝ᾽ ΤἈΟἈΧΡΟΗΝΑΤΙΟΘΙΚΟΟΧΕ ΤΟΥ Ὸ 
ΚΑΙΒΠΆΝΩΟΣ᾽ ἸΤΟΟΘΚΙΤΟΡΕΥΌΟΜΕΝΟΟ 
Ἐν" λυνα μβηηλϑιποκούλοθλιλγ 
ΤΟΥΟΟΥΝΔΥΝΆΜΕΘΙΆΥ ΓΩΝΟΥΚΆΙ 
ἈΧΡωΝεπΠιοικαΥ σθαι ΤΟΥ’ 

Ιζ, μεϑυμωνεοον ΓἈΙΘΚΆΟΤΟς: Ε 
κἈΑΟΤΟΟΚΑ ΓΦ ΥΧΗΝΘΚΑΟ ΤΟΥ ΆΡΧΟ, 
ΤῸΝ ΚΑ ΤΟΙΚΟΥΌΙΤΆ ΤΡΙΩΟΝΕΘΟΟΝΊΤ ΑΛ: 

Ιζ αν ΓΧΥΓΆ ΓΤ ἈΟΝΟΜΑ ΤΑ ΤΟΩΟΝΆΝΆΡΩΝ 
ΟΥ̓ΤΙΝΒΟΠΆΑΡΑΟ ΤΗΟΟΝΤ ἈΙΜΕΘΥΜΩΣ 
ΤΟΩΝΡΟΥΚΗΝΕΘΧΙΟΟΥΡΥΙΟΟΟΘ Δ ΙΟΥΡ᾽ 
ΤΩΝΟΥΜΕΩΝΟΆΛΣΆΛΧΜΙΗΛΥΊΟΟΘΟΟΙΥΡΗ 
ΟΆΛΑΙ ΤΩΟΜΝΙΟΥΔΑΝΆΑΟΘΟΦΟΝΥΎΥΟΟ 
ἈΜΙΝΆΛΔΚΕ᾽ ΤΩΝΙΟΟΆΧΆΡ ΝΆϑΆΝΔΗΣ 
ὙἹοσοώγλρ. τωνΖλξογλωώνθλιλᾷ 


ΝΌΜΟΙ, 1---. 


ἾΣ 


10 


15 


σι 


1ὃ 


20 


Υἱοοχθλῶν᾽ ΤΩΝΥω ΝΗ ΤΟΣ 
ΕΦΡΑΙΜελιολμᾶα: γΥἱιοδλιουλ. ως 
ΜΆΑΝΑΟΘΟΗΓΆΜΆλιΙΗλ ὙἱοοφΆλὰ 

ΟΟΥ̓Ρ᾽ ΤΩΟΝΥΙΩΝΕΕΝΙΆΜΘΙΝ᾽ ἈΚΙΔΆΝΥΊΟΟ 
γα λενΝΙ ΤΟΝ ΔΆΝ ἈΧΙΕΖΕΡΎΙΟΟ 
ἈΜΙΟΆΛΑΤΙ ΩΝΑ ΗρφΦΑΆΓγαϊΗηλ 
ΟΟἈΧΙΧΡΆΝ᾽ ΓΩΟΝΓΆΔ ΘΟ ΎΙΟΟ 
ΡΑΓΟΥΉΗλ: ΓωΩΝ ΝΕ ΦΘΑΆλιΆΧΙρΡα: ΥἹ 
ΟΟΆΙΝΆΝ:: ΟΥ̓ΤΟΙΕΙ ΠΚΚΗΤΌΙΓΗΟΘ 


( γμναγώγησ: ἈΡΧον γε γωνϑδυλῶ 


ΚΑ ΓἈΠΑ ΤΡΙΆΟΧΥ ΓΩΝΧΙΆΙΆΡΧΟΙΝΗΚΣ. 
ΘΙΟΙΝ᾽ ΚἈΙΒΘΆΧΚΕΝΜΟΩΥΟΗΟΚΆΑΙΆΧΡΩ 
ΟΥ̓ΟΆΝΑΡΑΟ ΤΟΥ ΓΟΥΟ ΤΟΥΟΛΝΆΚΛΧΗ 
ΘΕΝΤἈΘΘΞΟΝΟΜΑΆ ΤΌΘ᾽ ΚἈΑΙΠΆΟΘΑΆΝ 
ΤῊΝΟΥΝΑΓΩΓΗΝΕΞακιληοιλολ. 
ΕΝ ΓΟΥΜΗΝΟΟΤΟΥΛΔΟΘΥΤΈΕΡΟΥ 
ΘἸἾΤΟΥ ΟΙΚΑΙΕΙ ΠΟΙΚΘΙΤΗΟΆΝΚΑΓ ΓΆΓΕ 
ΝΜΕΟΘΙΟΛΥ ΤΌΝ: ΚΑ ΓΆΤΙΆ ΓΡΙΆΟΛΧΎΥΓΓΕΟΣ. 
ΚΑΙ ΓΑΧΡΙΘΜΟΝΟΝΟΜΑΆ ΓΩΟΝΆΧΥ ΤῸΝ 
ἈΠΟΘΙΚΟΟΧΕ᾽ ΓΟΥΟΚἈΆΙΘΓΙΆΝΩΤΠΙΑΆΝ 
ἈΡοενικονικα ΓἈ κεφαληνλύ ον 
ΟΝΤΡΟΠΟΝΟΥΝΕ ΓΑ ΞΕΝΚΟΓΩΜΩ 
ὙΌΗ᾿ ΚἈΙΕΙΤΕΟΚΕΘΠΙΠΗΘΆΝΕΝ' ΓΉΕΡΗ 


ΒΕ ΜΩΥΓΟΥΌΙΝΑ. ΚΑΑἈΙΕΓΕΝΝΟΝ ΓΟΥΊΟΙ 
[ογκηνπρω ΤΟ ΤΟΚΟΥΊΗΧ κα, ΓΧΟΥ 


ΝΙΜ. 1. 9- 90. 


ΓΕΝΘΙΆΟΧΥ ΤΩΝ. ΚἈΑΤΑΔΗΜΟΥΟΛΥ ΤΟΣ, 
ΚἈΙΓΟΙΚΟΥΟΠΙΆ ΤΡΙΟΝΑΎ ΤΩΝ: ΚΑΤΆ 
ἈΡΙΘΜΟΝΟΝΟΜΆΤΟΩΝΑΎΥ ΩΝ. ΚΑ ΤᾺ 
καεφαληνλύτων' ἸΤἈΝ ΓΆΆΧΡοενικὰ 
ἈἸΤΟΕΘΙΚΟΟΧΕ ΤΟΥ ΟἸΚΑΙΘΙΤΆΝΩ ΤΤΆῸ ρ 
ΟΕΚΙΤΟΡΕΥΟΜΕΝΟΟΕΝΤΉΔΛΥΝΑΆ. 
Μ6Ι᾿ ΗΒΠΠΙΟΚΘΥΙΟΛΥ ΓΩΟΝΕΙΚ ΤΉ 
«ὙλΗΟΡΟΥκΚΗΝΘΣ ΚΑΙ ΤΕΟΟΘρΆ ΚΟ. 
“ΓἈΧΙΆΙΆΛΕΟΚΆΑΙΠΕΝ΄ ΓΆΙΚΟΟΙΟΙ: -- 
ΟΙΟΥΙΟΙΟΟΥΜΕΩΝΚΑᾺ ΓἈΟΥΓΓΈΝΕΙ ι 
ἈΟΛΧΥΤῸΝ᾽ ΚΑΊ ΓΑΔΗΜΟΥΌΛΎΥ ΤΩΝ. 
“ΓΟΙΚΟΥΌΤΓΙΆ ΤΡΙΟΝΆΎΥ ΤΩΝ: ΚΑΎΤΑΣ 
ΡΙΘΜΟΝΟΝΟΜΑ ΤΩΝΑΥ ΓΩΟΝΚΆΓΓΆ. 
καεφαληνλύ ΓΩΝΙΤΆΝ ΓΆΆΧΡΟΌνικα. 
ἈΠΠΟΕΘΙΚΟΟΧΕ ΓΟΥΟΚΧΙΘΙΤΆΝΟΩΣ ΤΙΆΟ 
ΟΒΘΚΙΤΟΡΒΡΥΟΜΕΝΟΟΘΝΤΉΔΛΥΝΑΆΜΘΕΙ" 
ΗΕ ΟΚΟΥΙΟλ Τω ΝΘ ΤΉ ῬΥΆηο 
ΟΥὙΜΕΩΝΕΝΝΘΆΑΚΑΙΠΕΘΝ ΤΗΚΟΝΊΓΆᾺ 

κ ΧΙ ΘΟΙΚΑΓΡΙΆΙΚΟΟΙΟΙ" “ΓΟΙΟΥΎΊΟΙΟ 
ΟΥ̓ΔΑΆΚΑ ΓΧΟΥΓγενειλολυ τῶν. " 
“ΓΑΛΗΜΟΥΌΛΎΥ ΤΩΝ. ΚἈΓΙΓΟΙΚΟΥΌΙΤΆ 
ΤΡΙΟΝΧΎΥ ΤΩΝ: ΚΑ ΓΆΧΡΙΘΜΟΝΟΝΟ 
ΜΆΑΤΩΝΑΎΥ ΤΩΝ: κα ΓΑ κεαληνλὺν 
“ΓΩΟΝΤΙΙΆΝ᾽ ΓΆΆΧΡΟΕΝΙΚΆ" ἈΠΟΘΙΚΟΟᾺ 
ΕἸΤΟΥΟΚΑΙΕΘΙΤΆΝΩΣ ΤΤΆΟΟΘΚΊΤΟΡΕΥ υ 

ΟΜΕΝΟΟ 


ΝΌΔΠῚ, 20-- 24. 


10 


10 


20) 


Ξ δε 


Ζ 


94 


---..-.οὕὌΘὨὄ 


Εε 


ΒΕΝΤΉΛΥΝΑΆΜΘΒΘι' Ἠεπιοκαϑυύιολγσγω, 
ει ΤΗΟφΦυΥληοιου Γοσθρᾶοκαι 
ΕΚΔΟΜΗΚΟΝΤ ἈΧΙΆΙΆ Δ ΘΟΚΆΙΕΣΑΚΟ 
ΟΙΟΙ᾽ ΓΟΙΟΥΙΟΙΟΙΟΟΆΧᾺΡ ΚΑΊΓΧΟΥΓ 
ἘὝνειλολΥτνκα ΓἈ ΔΗΜΟΥΟΛΎΥ ΤΟΣ 
ΚΑ ΤΟΙΚΟΥΟΠΑ ΤΡΙΩΝΧΎΥ ΤῸΝ, ΚΑΎΣ. 
ἈΡΙΘΜΟΝΟΝΟΜΑΤΩΝΑΥΤΌΟΝ᾽ ΚΑΤᾺ 
κεφαληνλύ ΤΩΝΓΙΆΝ ΤἌΛΡΟονικα 
ΧΙΠΤΟΘΙΚΟΟΧΕ ΤΟΥ ΟΚΑΙΘΙΤΆΝΟΩ᾽ ΤΤΆᾺΟ 
ΟΕΚΙΤΟΡΕΥΟΜΕΝΟΟΘΕΝ ΤΉΔΛΥΝΑΆΜΩΘΕΙ: 
ΗϑΠιοκα λυ ΓωΝ ι ΤΗ ῬΥΆΗΟ 
ΙΟΟΧΧΑᾺΡ ΓΕΟΟἈΧΡΕΟΚΑΙΠΕΝΊΤΉΗΙΚΟ,. 
“ΓΆΧΙΆΙΆΛ ΕΟ, ΚΑΥ ΓΤΕΤΤΡΆΚΟΟΙΟΙ : --- 
ΟΙΟΥἸοιΟΖ κου ἈΝ ΚΑ ΓἈΟΥΓΓΕΝΕΙ 
ΧΟΛΥ ΤΩΝ ΓἈΔΗΜΟΥΌΟΛΎΥΤΌΩΝ: κὰ 
“ΓΟΙΚΟΥΟΠΆ ΤΡΙΩΟΝΧΎΥ ΤΌΝ: ΚΑ ΓΆΆΛΡΙ 
ΘΜΟΝΟΝΟΜΑΤΟΌΝΧΑΥ ΓΩΟΝΚΆ ΓΆΚΕ 
Φαληνλύτων. ΠΑΝ ΓΆΧΡΟΕνικΆΣ. 
ΤΤΟΕΙΚΟΟΧΕ ΤΟΥ ΌΚΆΑΙΕΙΤΆΝΟΩΣ ΤΆΘΟ 
ΘΚΙΤΟΡΒΥΟΜΕΝΟΟΘΝΤΉΔΛΥΝΆΜΘΙ Η 
ΕἸ ποις αὐ γΓωνει ΓΗ Υληο 
ΖΧΑΕΟΥΧΟΩΟΝ᾽ ΕΠΓἈΚΔΛΟΠΕΝ ΓΗΚΟΝΤΓΑ. 


᾿- . ΧΙΆΆΟΑ ΘΟΧΑΥ ΓΕ ΤΡΆΚΟΟΙΟΙ : ---- 


| ΟΙΟΥἸΟΙΟΙσΗφΦΥοισεφρλιμΜ κα 
ΓΧΟΥΓΓΕΝΕΘΙΆΟΧΥΤΩΝ᾽ ΚΑΤΆΆΔΗ 


ΝΌΜΟΙ, 34 -- 80. 


κἈΑ ΓἈΚΕΦΑΛΧΗΝΑΥ ΓΩΟΝΠΆΝ ἈΆΧΡΟΘ 
ΝΜΙΚΑΑΤΙΟΕΘΙΚΟΟΧΕ ΓΟΥΟΚΆΙΕΙΤΆΝΩ᾽ 
ΠΆΟΟΘΚΙΤΟΡΒΘΥΟΜΕΝΟΟΘΝΤΉΔΛΔΥΝΑΆ 
ΜΕΙ᾿ ἨβΙ πο ΥΟλ ΓΩΟΝΘΙ ΤΉΟΦΥ 
ἈΗΟΛΧΟΗΡΜΙΆΚΔΑΥΓΕΟΟΘΕΡΆΙΚΟΝΜΤΓΆ. 
ΧΆ σ᾽ ΚΑΙΠΕΝΊΓ ἈΚΟΟΙΟΙ᾿ “ΓΟΙΟΥΊΟΙΟ 
βῳφϑαλικα ΓἈΟΥΓΓΕΝΘΙΆΟΛΥΎ ΤΩΝ 
κα Ἀ ΔΗΜΟΥΌΟΛΎΥ ΤΩΝκΑ ΤΟΙΚΟΥΌΙΙΆ 
ΤΡΙΩΝΆΧΎΤΩΝ᾽ ΚΑ ΓΆΆΡΙΘΜΟΝΟΝΟ 
ΜΆΓΤΩΝΑΧΥ ΤΩΝ: ΚΑ ΓἈΚεφαληνλύ γα, 
ΠΆΝ ΤἈΛΡΟΕΝΙΗΚΑΧ ΠΟΘΙΚΟΟΧΕ ΓΟΥῸ 
ΚἈΑΟΕΙΤΑΝΟΩΥΙΠΑΟΟΘΚΙΤΟΡΒΥΌΜΕΝΟΟ 
ΕΝΤΉΛΥΝΑΜΒΘΙΗΘΙΠΙοκο ιολυτω, 
εἰς ΓΗ Υληονεῷϑαλι: τραιοιζλι 
ΠΕΝ ΤΗΚΟΝΤ Τ ἈΧΙΆΙΆ ΘΟΚΑΙ ΤΈΤΡΑΚΟ 
ΟΙΟΙ : ἈΥΤΗΗΕΙΠΙΟΚΘΨΊΟΗΝΘΙΤΘ 
καΥλ Τομωυοηοκλιλαρωνιζαιοι 
ἈΡΧΟΝΤΕΟΙΗΣΝ ΔΩ Δ ΕΚΆΑΆΧΝΆΡΕΟ' ἈΝΗΡ 
εἰοκεδραληνμιλνκα ΓΑ κεφϑΆλην 
ΟἸΚΩΟΝΤΙΆ ΤΡΙΆΟΧΥ ΤΩΝΗΟΆΝ: ΚΆἈΙ 


ΚΥΓΕΝΘ ΓΟΠΆΘΧΗΘΠΙΟΚΘΥΙΟΤΩΝΥῚ 


ΟΝΙΗΧ ΟΥ̓ΝΔΥΝΆΜΘΙΆΑΥ ΓΩΝΆΤΙΟΘΙ 
ΙΞ(ΟΟΧΕ ΤΟΥ ΌΚΔΆΙΕΘΙΤΆΝΟΣ᾽ ἸΤΆΘΟΕΘΚΤΙΙΟ 
ΡΕΥΟΜΕΝΟΟΠΆΡΑ ΓἈΞἈΟΘΆΙΕΝΙΗΣ. 
ΕΣ ἈΚοοΟΙλχι Θοκλ ΤΡ Ρειοχιλιοι 


ΝΌΜ.Ι, 40 -- 40. 


1ί 


"ΜΙ 


10 


20 


20 


δῦ 


Ι«ΔΙΠΕΝ ΓΔΙΚΟΟΙΟΙΚΙΠΙΕΜ ΓΓΗΙΚΟΝΝ ΕΔ. 


ΙΕ 
(διλθλευιγλιεκτ ΗΟΙΑ ΓΡΙΆΟΛΥ ΓΝ 


ΟὙΟΥΝΕΙΤΕΟΙΚΕΤΤΗΟΆΝΕΝΤΤΟΙΟῪῚ 
ΟΙΟΙΗ͂Χ: ΚΑΙΘΆΆΧΗΟΘΕΝΚΟΠΡΟΟΜΩ 
ὙΟΗΝΆΘΓΩΟΝΟΡΑ ΤΗΝΦΥΧΗΝ ΓΟΥᾺ 
ἈΘΥΙΟΥΟΥΝΕΙΠΙΟΙΚΕ Ἠ᾿ ΚΑΙ ΓΟΝΆΡΙ 
ΘΜΟΝΆΑΥΓΓΩΝΟΥΧΗΜΨΉθνΝΜθοω 
ΨΓΩΝΥΙΩΝΙΗΣ᾽ ΚἈΑΙΟΥΕΤΙΠΙΟΤΉΟΘΟΝ 
“ΓΟΥΟΛΧΕΥΥΓΆΘΕΤΙΠΓΓΗΝΟΙΚΗΝΗΝΤῸΥ 
ΜΑΡΤΥΡΙΟΥΚΑΙΘΙΤΙΤΆΝ ΤΆ ΓΆΟΙΚΘΥ 
ΗΧΥ ΤΓΗΟΘΙΚΑΙΕΠΙΠΆΝ᾽ ΓἈΟΟΧΘΟΤῚΝ 
ΕΝΧΎΥ ΤῊ ἈΥΤΟΙΆΡΟΥΟΙΝΓΓΗΝΟΚΗΝΗ͂. 
ΚΑΙΤΆΜ ΓΑ ΓἈΟΚΘΥΗΛΎΥ ΓΗς᾽ ΚΑΙΆΎΓΓΟΙ 
ἈΙΤΟΥΡΓΗΟΟΥΟΙΝΕΝΆΎΥ ΤῊ᾿ ΚΑΙΚῪ 

ΚΑ ΤΗΘΟΚΗΝΗΟΙΤΑΡΕΘΜΕΆΧΧΟΥΌΓ. 
ΚΑΙΕΝΤῸΘΣΑΙΡΕΙΝ ΤΗΝΟΚΉΝΗΝΚΑ. 
ΘΕΧΟΥΟΙΝΆΑΥ ΓΗΝΟΙΧΕΥΥΤ ΑΙ ΚΆΙΕΝ 
“ΤΩΙΙΆΡΕΜΕΆΧΆΘΙΝ ΓΗΝΟΚΗΝΗΝΆΝΑ. 
ΟἸΓΗΟΟΥΌΙΝ᾽ ΚΑΙΟΛΆΧΟΓΘΝΗΘΟΠΡΟΟ 
ΠΟΡΕΥΟΜΕΝΟΟΆΤΙΟΘΆΝΘΤΎΩ᾽ κλαπὰ. 
ΡΕΜΕΆΧΆΧΟΥῸΟΙΝΟΙΥΙΟΝΗΧΣ ἈΝΗΡΕΝΤῊ 
ΧΥΓΓΟΥ ΓΆΞΘΙΚΑΙΆΝΗΡΚΑ ΤΑ ΤΗΝΧΥΤΟΥ 
ΗΓΕΜΟΝΙΆΝΟΥΜΑΥ ΝΑΜΒΘΙΧΥ ΤῸΝ: 
ΟΙΔΘΆΘΥΙΓΆΑΙΠΙΆΑΡΕΜΕΆΧΆΘΤΌΟΆΥΣΝΕ 
ΝΜΆΑΝ’ΓΙΟΙΚΥΙΚΆΟ ΤΗΟΘΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥ 


ΝΌΜΟΙ, 40--- 58. 


517 


ΜΑΆᾺΡΤΎΡΙΟΥ ΚἈΑΙΟΥΚΘΟΤ ἈΙΆΜΑΡΤῊ 
ΜΆΘΝΥΊΟΙΟΙΗΧΣ. ΚΑΙ ΡΥΧΆΣΟΥΎΌΟιΝΟι 
ἈΘΥΓΓΆΙΆΥΓΓΟΥΤΗΝΦΥΛΧΆΚΗΝΤΉΟ 
ΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ ΚΆΙΕΙΤΟΙ 
ΟἈΝΟΙΥΟΠΗΧΙΚΑ ΓΑΙΤΆΑΝ Τ ἈΟΟΆΕΝΕΤΈΕΙ 
ΧἈΑΤΌΟΚΟΤΩΜΩΥΟηΗκλιλ ρΡῶνου 
“ΤΟΟΘΕΙΤΟΙΗΟΆΝ: ΚἈΑΙΕΆΧΆΧΗΘΕΝΚῸ 
ΡΟΟΜωΥΟΗΝ ΚΑΙ ἈΡωΝΆΕγΓΩωΝ 
ΧΝΟΓΕΧΟΜενοοιζα ΓᾺ ΓΑΓΜΆΛΎΥ ΤΟΥ 
ΚΑΙΚΑ ΓἈΟΗΜΑΙΆΟΚΑ ΓΟΙΚΟΥΌΠΆΤΡΙ 1ο 
ΟΝΑΥ ΤΩΝΙΤΆΑΡΕΜΕΆΧΆΧΘΤΟΩΟΛΝΟΙΥῚ 
ΟἸΉΗΧΕΝΆΑΝΤΙΟΝ ΚΥΚΧΩ ΤΉΟΘΟΙΚΗ 
ΝΗΟΤΟΥΜΑΡΤΎΥΡΙΟΥΤΙΆΡομΜμκαλου : 
ΟΙΝΟΙΥΊΟΙΗΚΣ. ΚΑΙΟΙ ΤΆ Ραμκλλλον 

ΤΕΟΠΡΩ ΤΟΙΚΑ ΓἈΧΝΑ ΤΟΧΛΧΟΤ ἌΓΜΑΆ 1δ 
ΠἈᾺΡΕΜεΕεοΟἈλΗΟΙΟΥΔΆΟΥΝΑΥΝΆΜΘΙ 

ΧΥΤΩΝ᾽ ΚἈΑΙΟΑΡΧΩΟΝΤῸΝΥΙΩΟΝΙΟΥ 
ἈΛΝΆΑΘΟΩΝΥΪΟΟΆΧΜΙΝΆΔΛΑΆΒ᾽ ΔΥΝΆΜΙΟ 

ΧΥ ΤΟΥ ΟΙΕΙΤΠΙΟΚΕΜΜΕΝΟΙΤΈΟΟΣ. 

ΡΕοκΚἈΙ ΒΕ ΔΟΜΗΚΟΝΤ ἈΧΙΆΙΆΆΆ ΘΟ 80 
ΚἈΑΙΘΞΆΚΟοιΟΙ: Κυομπταραμελλλο, 
ΘΟΕΧΟΜΕΝΟΙΦΥΛΗοισΟΆΧΑΡ᾽ καὶ 
ΟἈΡΧΩΝΤΩΝΥΙΩΝισολχλθνάθα 

ΜΧΑΗΛ ΎἹΟΟΙΟΩΓΆΡΊΛΥΝΑΜιΟλΥ ΓΟῪ 
ΟΙΕΙΤΕΟΙΚΒΜΜΕΝΟΙ ΓΕΟΟΆΡΘΟΚΚΑΙ 25 


σι 


ΝΌΜΟΙ, 58-- Π, 6. 


10 


1ὅ 


ΠΕΝΤΉΚΟΝΤ᾽ ἈΧΙΆΙΆΑ ΘΟΚΑ ΤΈΤΡΑΆ 
ΙΚΟΟΙΟΙ᾽ ΙΚἈΙΟΙΤΑΡΕΜΕΆΧΆΛΧΛΟΝΤΈΕΟ 
ΧΟΜΕΝοΚβΡΥληΖαξουύλων. ΚΑΙΟᾺΡ 
ΧΩΟΝΤΤῸὍἼΜΝΜΥΙΩΟΝΖΑΞΚΟΥΧΟΩΟΝΘΆΙΧΕΎΙ 
οοχδιλν" ΔΥΝΑΜιΟλΥῪ ΓΟΎΌΙΕΙΤΕ 
ΟἸΚ(ΕΒΜΜΕΝΟΙΘΙΤΤ ἈΚΑΙΤΠΤΕΝΤΗΉΚΟΝ 
ΤἈΧΙΆΙΆ οΟκ ΤΕ ΓΡΆΚΟΟΙΟΙ" ΤᾺΝ 
᾿ΓΕΟΟΙΗΡΙΘΜΗΜΕΘΝΟΙΘΙΞΓΗΟΙΠΆΡΕΜ 
ΕΟλΗΟΘΙΟΥ ΔῈ ΚΑ ΓΟΝΚΆΙΟΓΔΟΗΚΟΝ 
“ΓΑΧΙΧλ οκλιεσ Ἀκιοχιλοικλ τε 
“ΓΡᾺΆΚΟΟΙΟΙΟΥΝΑΥ ΝΆΜΘΙΆΥ ΓΩΟΝΠΊΡΩ 
ΤΟΙΕΘΣΆΡΟΥΌΟΙΝ: ΓΑΓΜΑΠΆΒΡΕΜΕΟΆΧΗΟ 
ΟὙΞΚΗΝΠΡΟΟΜΝΙΟ ΓΟΝΟΥΝΑΥΝΆΜΘΙΆΝ, 
ΤῸΝ᾽ ΚΙΑἈΑΙΟΆΡΧΩΟΜΝ' ΓΩΟΝΥΙΩΝΡΟΥΈΗ͂. 
ΕἈΙΟΟΥΡΥΙΟσσΘ ΟΡ ΔΥΝΆ ΜιολύΓοΥ 
ΟΙΘΙΠΟΚΕΜΜΕΝΟΙ δϑιλι' ΓΕοσαρΆκο,. 
ΤἈΧΙΆΙΆ Δ ΕΟΚΆΙΠΙΕΝ' ΓΆΚΟΟΙΟΙ" ΚΆΙΟΙ 
ΠΤἈΡΕΘΕΆΆΧΟΝ᾽ ΓΕΟΘΧΟΜΕΝΟΙΆΧΥ ΤΟΥ 
φγληουύμβων: καιολ χων ΓΩΝΎΥΊΟΣ. 
οὐμεωνολλλαμιηλ υ)οσοουβιἊοολλαῦ 
ἈΑΥΝΆΜΙΟΛΥ ΓΟΥΌΟΙΕΤΙΘΟΚΕΜΜΕΝΟΙ 
ΕΝΝΕΆΑΆΚΆΑΙΤΕΝΤΉΙΚΟΜ᾽ ΓΆΧΙΆΛΕΟ 
᾿ς ΚἈΑΤΡΙΆΚΟοΟιοΟΙ: καιοπλδαμελλλοσ, 
Τ εςεχομενοιλὺ Γοὺ- φγληγλλίκαι 
ΟἈΡΧΩΝΤΟΩΝΥΙΩΝΓΆΛ. ΔΙΆ Φγιος 


58 ΝΌμΜ. 11, 6--- 14. 


πασπαῦακαναι.».......οὖΠΠῸ 


59 


ΤῊἨΙΚΚΟΝ Τ᾽ ἈΧΙΆ Δ ΘΟΚΑ ΤΕΤΡΆΚΟΟΙ 
ΟΙ᾽ ΤΑΝ ΤΕΟΟΙΆΡΙΘΜΗΘΘΝΤ ΘΟΤΉΟ 
ΠΤᾺΡΘΜεολησλΆΝ: ΘΓ ἈΚΑΙΠΙΕΘΝ ΤῊ 
ΚΟΝΤ ἈΙΚΑΙΘιΚΑ ΤΟΝΧΙΆΙΆ Δ ΘΟΚΆΙΘ 
ΣΧΑΚΟΟΙΟΙΟΥΝΔ Υ ΝΆ Μθιλυ Τωνθοχα 
“ΤΟΙΘΞΣἈΡΟΥΟΙΝΚΆΑ ΤἈΓΓΑΓΜΆΑΛΥΤΌΝ: 


ΔΟΥ τη δ πιο ε ψΟ ΓωΝ ΥἹωΝΉχ κα. 
“ΤΟΙΝΚΟΥΟΠΆΤΡΙΟΝΧΎ ΤΩΝ ΠΆΘΧΗΘ 
ΤΟΙ ΘΟ ΤΩΝ ΠΑ ΡαμΜκολώνουν 
ΤἈΙΟΔΥΝΆΜΘΟΙΝΑΥ ΤΩΝΕΣΆΚΟΟΙΆΙ 


ΧΙ ΟΚΑΥ ΓΡΕΙΟΧΙΆΙΟΙΚΤΕΝΤΓΑ. 
ΙΞΟΓΙΟΙΚΑΙΠΕΝ.ΓΗΙΚΟΙΜΓΌΔ.: 


(ιλθλευιγλιΟΥ ΟΥ̓ ΝΘ Πθοκαπηολ να 


᾿ς 


);ς 


ΤΟΙ͂Ο ΚΑΘΑΕΝΕΤ ΘΙΆΧ ΓΟΚΟΤΩΟΜΩΎΥῪΎΌΗ: 
ἈΙΕΠΟΙΗΟΆΝΟΙΥΙΟΝΗΛΣΚΆΘΆΘΝΕΤΕΙ 
ἈΧΤΟΚΟΤΩΜΩΎΌΗ᾽ ΟΥ̓ΤΩΟΠΆΡΕΝΘ 
ΕἈΆΧΛΟΝΚΑ ΤΑ ΓΓΑΓΜΑΆΛΥΓΌΏΝ᾽ ΚΑΙΟΥ Τῶς 
ΘΞΣΗΡΟΝΒΘΚΑΟΤΤΟΟΘΧΟΜΕΝΟΙΚΆΓΓΆΔΗ 
ΜΟΥΌΛΥΤΩΝ᾽ ΚἈΑΤΟΙΚΟΥΟΠΆΤΡΙΩΝ 
ΧὙΤΩΝ: ΙΑ ΛΥ ΤἈΙΙΓΕ ΝΘοθιολάρο 
ἈΜΩΥΟΘΗΒΝΗΗΜΕΡΑΘΆΛΆΗΟΕΝΙΚΟ 


ΤΟΜΘΟΥΥΘΟΗΘΟΘΝΟΡΕΙΟΙΝΑ- ΚΑΥΓΑΥ ΓΆΟΓΑ. 


ΟΝΟΜΑΤΤ ἈΤΤΩΝΥΙΩΜΝΆΔΆΧΡΩΝ᾽ ΠΡΩ ΤῸ 
ΤΟΙΚΟΟΝΆ ΛΑ Κ ΚΑΙΆΕΙΟΥ Δ. ΚΑΘ ΘΑ ΖΆΡ' 
ΚἈΑΙΘΆΜΑΡ᾽" ΤἈΑΥ ΤΑ ΓἈΟΝΟΜΑ Τ᾽ ἈΤΩΝ 


ΝΜ. 11, 80--- Π|, 8. 


10 


16 


10 


20 


ὙἹΩΝΆΑΆΡΩΝΟΜΕΡΘΙΟΟΙΘΙΆΘΙΜΜΘ 
ΝΟΙΟΥΟΘ ΓΕΆΧΘΙΩΟΆΧΝΤ ἈΟχαιρλολγ 
ΤΟΩΝΙΕΡΆ ΤΟΥΎΘΙΝ᾽ ΚΑΙΕΤΕΧΘΥ ΤΉΟΘΕΙ 
ΜΆΛΛΔΕΚΑΙΆΧΕΒΙΟΥ Δ. ἘΝΑΝΤΙΚΎΤΙΡΟΟ 
φΦεβον των ΤΩΝ ΠὙΥ̓ΡΆΧΧΟΤΡΙΟΝ 
ΒΕΝΆΑΝΤΙΚΥΕΝ ΤΉΘΡΗΜΩΟΙΝΆ:" ΚΆΜΗΤΆΙ 
ΔΟΧΟΥΚΗΝΆΥ ΤΌΙΓ᾽ ΚἈΠΕΡΑ ΓΕΥΌΆΧΝ 
ΕἈΘἈΖΑΡ ΚΑΙΘΑΜΑᾺΡΜΟΤ ἈΧΑΡΩΝΤΟΥ 
ΤΡΟΛΥ ΤΩΝ: ΚἈΙΕΆΆΧΗΘΘΝΚΌΠΡΟΟ 
ΜΩΥΘΗΝΆΘΓΩΝ᾽ ἈΧΕΕΤΉΝΦΥΧΗΝ 
“ΓΗΝΆΑΘΥΙΚΑΙΟ ΓΗΘΕΙΟΛΥ ΤΉΝΕΝΆΝ 
ΤΙΟΝΆἈΧΡΩΟΝ΄ ΓΟΥΊΕρεῶσ: ΚΑΙ ΤΟΥῪΡ 
ΓΗΘΟΟΥΌΙΝΆΥ ΤΩΣ ΚἈΙΦΥΛΧΆΞΟΥΟΙΜΓΆΟ 
φυλλακλολυτουκλ τα δυλλκλοότω, 
ὙἹΟΝΙΗΧ ΘΒΝΑΝΤῚΥ ΓΗΟΟΙΚΗΝΗΟ ΤΟΥ 
ΜΑᾺΡΤΎΡΙΟΥ ΘΡΓΆΑΖΕΟΘΑΙΤΆΘΡΓΆ ΤΗΟ 
ΟΚΗΝΗΟΚΑΙΦΥΔΆΑΞΟΥΟΙΝΠΆΝΤΑΤΆ 
ΟΚΕΥΗ ΓΗΟΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ. 
κα Ἀ δυλλοτωνυιωνιηλ᾽κα γα 
ΓΧΕΡΓΆ ΤΗΟΘΟΚΗΝΗΟ. ΚΑΙ ΘΕΘΙΟΤΟΥῸ 
ἈοΥυγλολλρων τωλλθαφώοου 

Κλυ ΤΟΙΟΥΊΟΙΟΆῪ ΤΟΥ ΓΟΙΟΙΕΡΘΥΌΙΝ: 
ἈΟΜΆΔΕΔΟΜΕΝΟΙΟΥΤΌΙΜΟΙΕΙΟΙΝ 
ἈἉΜΟΤΟΩΝΥΩΝΙΗΧΣ" Κλ ΡωΝ ΚΑΙ ΤΟΥ Ὸ. 
ὙἹΟΥΟΛΧΥ ΓΟΥΚΑ ΓΧΟΚΗΝΟΩΟΘΕΙΟΘΙΠΓΗΟ 


ΝΌΜ. ΠΙ, 8--- 0. 


ΙΓ 


Δ. 


61: 


ΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥΜΑΡΤΎΥΡΙΟΥ ΚΑ ΥλΆσοΥ 
ΟἸΙΝΜΤῊἨΜΙΕΡΑ ΤΙΆΑΝΜΧΥ ΓΩΜΝΙΚΑΙΠΆΝΤΥΑ. 


ΤἈΚΑ ΤΑ ΓΟΘΥΟΙΧΟΤΉΡΙΟΝ᾽ ΚΑΥΙΤΆΕ 
οΟ ΤΟΥΚΑ ΓἈΠΕΤ ἈΟΜΑΤῸς: κλιολλλο 
ΓΕΝΕΙΟΟΆΧΤΓΓΟΜΕΝΟΟΛΤΙΟΘΆΝΘΙΤΆΑΙ: 
ΙΚ λιελλληοεν κοι θοομωυύοηνλε 
ΓΩΟΝ᾽ ΚΑυαγωιλουθιληφα- οΟΥΌλαῪ} 
“ΓἈΧΘΕΚΜΕΟΟΥ ΓΩΝΥΙΩΝΙΗΚΧΑΝΤῚ 
ΠἈΝΤΌΟΠΡΩ ΤΟΤΌΟΚΟΥ ΔΙΆΝΟΙΓΟΝ 
᾿ΓΟΟΜΗΤΡΑΝΙΤΑΡΑ ΤΩΟΝΥΙΩΝΙΗΧΣ᾽ ΧΥ 
ΤΡΆΧΥ ΓΩΟΝΕΟΟΝΤ ἊΜ ΚΑΙΕΟΟΝΤΤἍΙΕ 
ΜΟΙΟΙΆΘΥΥΓΆΙ ΕΜΟΙΓΑΡΊΤΑΝΠΡΩ ΤῸ 
ΤΟΚΟΝΕΝΗΗΜΕΡΆΘΙΤΑ ΓΑΞΑΤΤΆΝΤΙΡΩ 
“ΓΟΤΟΚΟΝΕΝΓΗΔΙΓΥΤΓΓΟΥ ἩΓΙΆΟΧ. 
ΕΜΟΙΠΆΝΤΙΡΩ ΤΟ ΤΟΚΟΝΕΝΙΗΛἌΤΙΟ 
ἈΜΟΥΕΈΩΟΙς.ΤΗΝΟΥΟΕΒΜΟΙΕΘΟΝΤ ΑΙ 
ΕΓΩΟΚΟῸ: ΚἈΑΙΕΆΧΆΧΗΟΘΕΝΚΌΠΡΟΟ 
ΟὙΘΗΝΕΝΤΤΤΉΗΕΡΗΜΩΟΙΝΆΆΧΕΓΩΝ 
ΕΠΙΟΚΘΥ̓ ΑΙ ΓΟΥΟΥΙΟΥΌΛΧΘΥΊ ΚΑ ΓΟΙ 
ΚΟΥΟΠΑΤΡΙΟΝΧΎΥ ΤΩΝ: ΚΑ ΓΑ ΔΗΜΟΥῸ 
ΧΥ ΤΩΝ: ΚΑ ΓΧΟΥΓΓΕΝΕΘΙΆΟΛΎ ΤΩΝ 
ΠΙἈΝΆΡΟΕΒΝΙΚΟΝΜΆΤΤΟΜΗΝΙΆΙΟΥΚᾺΙ 
ΕἸΤΑΝΩΆΑΝΡΙΘΜΗΟΟΝΑΥ ΓΟΥῸ: 
ἈΙΗΡΙΘΜΗΟΘΝΆΥ ΓΟΥΟΜΩΎΥΌΗΟ 
κυλλρῶν: δα φφωνηοκύκαΆθα 


ΝΌΜ. 11, 10 -- 16. 


Οι 


10 


18 


20 


10 


1ὅ 


20 


θ2 


ΟΥ̓ΝΘΤᾺ ΞΘΝΑΎΥ ΤΌΙΟΚΟ᾽ ΚΗ ΟΆ ΝΟΥ 
“ΓΟΙΥΙΟΙΆΘΥΙΘΣΟΝΟΜΆΤ ΤΤΩΟΜΝΜΑΧΎΥ ΤΟΣ 
ΓΕΔΛΟΟΝΙΚΑΑΘΚΆΑΙΜΕΡΆΡΙ ΚΑΥΓΆΥ ΤΆ. 
ΤἈΑΟΝΟΜΑΤΤἈ ΓΤΩΟΜΝΥΪΙΩΟΝΓΕΔΟΟΝιΚΑ. 
ΤἈΔΗΜΟΥΟΛΥ ΤΩΝΑᾺΟΕΚΕΝΙΚΆΙΟΕΜΕ 
Γ᾿ Καυαυγιοικλαλϑθιζα:ςΓ ΛΔΗΜΟΥΌΟΛΎΥΤῸ. 
ἈΜΕΡΆΑΜΙΚΑΜΟΟΆΧΆΡ᾽ ΧΘΕΡΩΟΝΚΆΙΟΖΙΗΛ᾽ 
ΙΚΚΙἈΛΙΥΙΟΙΜΕΡΆΑΡΙΚΑΣΓἈΔΛΗΜΟΥΟΛΎΥ ΤῸ) 
ΜΟΟΛΙΗΚΑΙΟΜΟΎῸΟΙ᾽ ΟΥ̓ΤΟΙΘΙΟΙΝΝΔΗΜΟΙ 
ΤΟΩΟΝΆΘΥΙΤΟΟΝ᾽ ΙΚΙΑἈΤΡΟΙΚΟΥΌΙΤΑ. 
ΤΡΙΟΝΑΎ ΤΩΝ Τὠωγ ΟΝ ΔῊ 


“ΟΟΤΟΥΧΟΚΕΝΙΚΑΙΔΗΜΟΟ ΓΟΥΎΌΕΜ6ΕΙ 


ΟΥ̓ΤΟΙΔΗΜΟΙ͂Τ'. . .γθλοῶν" Πεπιοκο, το 


λΥΓΩΝΚΑ ΓΑἈΧΡΙΘΜΟΝΙΤΑΝ, ΤΟΟΆΡΙΟΘΕ]) 
ΝΙΚΟΥΆΙΠΤΟΜΗΜΝΙΆΙΟΥΚΑἈΙΘΙΤΑΝΩΣΟΆΡΙ) 
ΘΜΟΟΆΑΛΥΓΓΩΝΕΙΤΤ ἈΚΙΟΧΙΆΙΟΙΚΆΜΤΙΘ. 


᾿ς ΓΆΚΟΟΙΟΙ᾽ ΚΑΙΥΙΟΙΓΕΔΟΟΝΟΠΙΟΩ) 
| ΗΟΟΚΗΝΗΟΙΠΑΡΕΜΕΆΧΆΧΟΥΟΙΝΠΆΡΆΘΑ. 


ἈΆΧΟΟΆΝ: ΚἈΙΟΆΑΡΧΩΝΟΙΚΟΥΤΙΆΤΡΙΆΟ 
ΤΟΥ ΔΗΜοΥ Του οωνθλιολφύυῖοο 
Αληλ καιηφδυλακηυιώνγαλον 
ΘΝ ΤΉΟΚΗΝΗ ΤΟΥ ΜᾺΡΤΎΥΡΙΟΥΉΟΙΚΘ 

ἐσ Ὡς ἢ Ἔ ΤΣ τε Ὁ ΔῈ; ἢ, κΑΟΤΌΚΑΤΆ. 
ΚΑΛΥΜΜΑΆ ΤΉΗΟΘΥΡΑΟΤΉΟΘΟΚΗΝΗΟΘ 


“ΤΟΥΜΑΡΤΎΥΡΙΟΥ. ΚΑΙΤἈΙΟΤΙΑ ΓΗΟΧΛΥΆΗΟΘ 


ΝΌΜ. {Π|, 10 --- 236. 


κλ ΘΗ σοφθαἈ ΜΩΝΤΟΥΆΝΆΡΟΟ 
ἈΥΤΗΟΚΑΙΚΡΥΥΉ: ἈΥΤΗΉΔΘΗΜΘΜΙΆΜ 
ΜΕΝΗΚΆΑΙΜΑΡΤΎΟΜΗΗΚΑ ΓΑΥΤΉς᾽ ΚΑΙ 
ἈΥΤΗΜΗΗΟΥΝΘΙΆΗΜΜΕΝΗ, ΚΑΙΕΠΕᾺ 
ϑηλυτωπηαζηλωσθωοκλυΖζηλῳ 

ΟΗ ΤΗΝΓΎΝΑΙΚΑΛΥ ΓΟΥ ΚΆΆΣΕΙΟ 
ἈΧΜΝΟΓΠΤΗΝΓΥΝΑΙΚΆΛΧΥ ΓΟΥΤΙΡΟΟΤΟ, 
ΙΕΡΕΆΚἈΑΙΠΡΟΟΘΟΙΟΘΙ ΤΟ Δ ΡΟΝΙΤΕ 

ΡΙΧΥ ΤΉ ΤΟΔ ΚΑ ΓΟΝ ΤΟΥ φθιλλου 
ΡΟΝΚΡΙΘΙΝΟΝ᾽ ΟΥ̓ΚΕΠΙΧΘΕΙΕΙΤΆΥ ΤῸ 
ΘἈΧΙΟΝΟΥ ἈΘΕΠΙΘΗΟΘΙΘΙΤΑΥ ΤΌΛΙΒΆ. 
ΝΟΝ᾽ ΘΟΤΙΝΓΑΡΘΥΟΙΆΖΗΧΟΤΎΤΠΗΆΟ 
ΘΥΟΘΙΆΜΝΗΜΟΟΥΝΟΥἈΝΑΜΙΜΝΗΟΚΟΥ 
ΟΧΑΜΑΡΤΊΆΝ᾽ ΚἈΑΙΠΡΟΟΆ ΣΘΙΆΥ ΓΗΝ 
ΟἸΙΕΡΕΥΟΙΚΑΙΟΤΉΟΘΙΆΑΥ ΓΗΝΕΝΑΆΝΤῚ 

ΚῪ ΚΑΙΧΛΗΜΥ ΕἸ ἈΙοΙΕρθυ ου ὼρΡ 
κἈΑΘἈΡοΝνΖωνεναγγιοοτραικινῳ 


ΚΑΥΤΉΟΓΗΟ ΤΗΟΟΥΟΗΟΘΙ ΤΟΥ ΆΦΟΥγο 


“ΓΗΟΘΟΚΗΝΗΟΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ. κλιλὰ 
ΒΕΩΟΝΟΙΕΡΕΥΟΘΜΕΛΛἈΕΘΙΘΙΟ ΤΟΥ Δ ΩΡ᾽ 
ΚἈΙΟΤΉῊΟΒΘΙΟΙΕΡΘΥΟ ΤΗΝΓΥΎΝΑΆΙΚΆΘ 
ΜΆΝΤΙΚΥ ΚΑΙ ΤΟΚΑΧΥΨΗΤΉΝΙΚΟΦΑ 
ἈΗΝΤΉΗΟΓΥΝΆΙΚΟΟ᾽ ΚἈΑΙΔΘΘΙΕΙΠΙ 
ΤἈΟΧΕΙΡΑΟΛΥ ΓΗΟΤΗΝΘΥΟΙΆΝΤΟΥ 
ΜΝΗΜΟΟΥΝΟΥ ΓΗΝΘΥΟΙΆΝΤΉΟΖΗΧΟ 


ΓΎΤΤΆΟΘ 


ΝΌΜ. Υἰ, 18--- 18. 


10 


18 


20 


10 


10 


ΕΝΔΘΤΉΧΕΙΡΙ' ΤΟΥΕρεωσθοτ ΤΟΥ 
ἈΩΡΤΟΥΘΆΘΓΜΟΥ ΤΟΟΓΙΚΆ ΓΆΡΩΜΕΘ 
ΝΜΟΝΤΟΥ ΤῸ᾽ ΚἈΙΟΡΚΙΘΙΑΥ ΤΗΝΟΙΕΡΕΥῸ 
ΚἈΙΕΡΘΙ ΤΗΓΥΝΆΜΚΙ ΘΙΜΗΘΚΟΙΜΗΤ ἊΙ 
ΤἸΙΟΜΘΤ ἈΟΟΥ ΘΙΜΗΙΤΆΡΕΕΗκΆΟΜΙΑ,. 
ΘΗΝΑΆΑΙΥΠΟΤΌΝΑΝΑΡΑ ΤΟΝΟΘΑΥ ΤΓῊΘ 
ἈΘΩΔΛΙΟΘΙΑΠΟΤΟΥΎΥΎ ΔΑ ΤΟΟΤΟΥΘΆΘΓΜΟΥ 
ΤΟΥ ΕΙΤΙΚΑ ΓἈΡΩΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΤΟΥ Εἰλ 6 
ΟὙΤΙΆΡΑΚΘΕΚΗΚΑΟΥΤΑΝ Ροοογολ. ἢ 
ΜΕΜΙΆΝΟΒ᾽ ΚἈΑΙΘΑΟΩΟΚΕΝΤΊΟΤΉΝΚΟΙ 
ΤῊΝΔΑΥ ΓΟΥΘΈΝΟΟΙ ἸΤΆΗΝ ΤΟΥΆΝΆΡΟΟ 
ΟΟΥ̓͂Β ΚἈΙΟΡΙΚΕΙΟΙΕΡΕΥΟ ΤΗΝΓΎΝΑΙ 
ΚἈΑΘΝΤΟΙΟΟΡΚΟΙΟΤΗΟΧΡΑΟ ΤἈΑΥ ΤῊΘ 
ΚἈΑΙΕΡΕΙΟΙΕΡΒΥΟΤΗΓΥΝΆΙΚΙΆΗΟΘΕ 
ΚΟΕΘΝΑΆΡΑΙΚΑΙΕΝΟΡΚΙΟΝΕ ΝΜΕΟ ΤΟΥ 
ἈΧΟΥΘΟΥΘΝΤΌΔΛΟΥΝΑΙΚΜ ΓΟΝΜΗΡΟῚ. 
ΟΟΥ̓ΔΟΙΧΙΠΕΙΤΤΩΟΚΟΤ ΚΑΙ ΤΉΝΚΟΙΆΙΑ. 
ΟΟὙΤΙΘΠΡΗΟΜΕΝΗΝ᾿ ΚἈΙΕΙΟΘΧΕΥῸΕ 
ΤΑΥΤΟΥΔΟΩΡΤΟΘΙΙΚΑ ΓἈΡΟΜΕΝΟΝ 
“ΤΟΥ ΤΟΘΙΟΤΗΝΚΟΙΆΙΆΝΟΟΥΤΙΡΗΟΆΙ 
ΓΧΟΤΕΡΑ ΚΑ ΔΙΆ ΠΕΟΘΙΝΜΗΡΟΝΟΟΥ 
ΚἈΑΙΕΡΘΙΗΓΥΝΗΓΕΝΟΙ ΤΟ ΓΕΝΟΙΤῸ᾽ ΚᾺΙ 
ΓΡΧΑΥ ειοιβρεβαυσ ΓἈ ΟἈΡΑ ΟΑΥ ΓΆΟΘΕΘΙΟ 
ΒΙΚΧΙΟΝΙΚΑΙΘΣἈ ΘΙ ΕἸΘΙΟ ΤΟΥ ΟΡ" 
ΤΟΥΧΘγΓΜΟΥ ΤΟΥ ππικα ΓἈρΡωμενου 


ΝΙΓΜΟῸΥ, 18 -- 23. 


ΟΗΥΥΧΗΤ ΓΘ ΘΥ ΤΗΚΥΙΧΟΥΚΘΙΟΘ 
ἈΘΥΘΘΤΆΙΘΙΠΙΓρΙΚΜΡικλυαπαλαλὰ 
Φωκλιθιτα ΘΑ ΦΗΟΥΜιΙΆΝΘΗΟΘΤΆΙ 
ΕἸΤΆΥ ΤΓΟΙΟΆΑΙΤΟΘΑΝΟΝΤΩΝΑΥ ΤΩΝ 
ΟΤΙΕΥΧΗΘΥΥ Του σπλυ Τωρθπικαεφα 
ἈΗΟΧΥ ΤΟΥΤΙΆΟΧΟΤ ἈΟΗΜΕΡΑΟΤΉΟΘΥ 
ΧΗΟΛΧΥ ΓΟΥἉΓΙΟΟΘΟΤΑΙ ΤΌΚΟΣ: -- 

(αν στιοθανλα τωλ ΠοΘΑ ΝΗΘΠΠΧΎ ΤῸ 
ΘΥΆἈΠΙΠΙΝΆΠΆΑΡΑΧΡΗΜΆΑΜΙΆΝΘΗΟΘΤΆΙΗ 
καφαληθυχηολυ ΓΟΥΚΑΙΣΥΡΗΟΘΘΤ ἊΙ 
ΤῊΝκαφαληνλυ ΓτοΥηλνημερᾶκαθα 
ΡΙΟΘΗ ΤΗΗΜΕΡΑ ΤΗΘΑΔΟΜΗΞΥΡΗΘΗ 
σΘΤἈ.: ΤΗΔΘΗΜΕΡΆ ΤΗΟΓΆΟΗ᾿ ΟΙΟΘΙΑΥῸ 

] φργγονλς ΗΛΥΌΟΝΘΟΟΟΟΥΌΠΕρΡΙσΤΈρῶ. 
ΠΡΟΟΤΌΝΙΕΡΕΑΕΘΙΠΙ ΓἈΟΘΥΡΑΟΤΉΟΘΟΚΗ 
ΝΗΟΤΟΥΜΑΡΤΎΥΡΙΟΥ ΚἈΙΠΟΙΉΟΘΙΟΙΘ 
ΡΕΥΟΜΙΆΝΙΤΕΡΙΑΜΑΡΤΊΆΧΟΙΚΜΙΆΝ 
εἰσολοκλὺ ΤῶΜΑᾶ:- ΚἈΙΘΣΙΆΧΟΘΤ ΆΙΤΕ 
ΡΙΆΥ ΓΟΥΟΙΕΡΘΥΟΠΕΡΙΩΝΗΜΆΡΤΕΝ 
ΠΕΡΙΤΗΟΥΎΧΗΟ' ΚἈΙΆΓΙΆΟΘΙΤΉΝΚΕΦΑ 
ἈΗΝΧΥ ΓΟΥΘΝΕΟΚΕΙΝΗ ΤΗΗΜΕΡΆΗΗ 
ΓΙΆΘΕΝΚΟΠΑΟΧΟΤ ἈΟΗΜΕΡΆΟΤΉΗΟΘ 
ΘΕΎΧΗς᾽ ΚΑΙΠΡΟΟΆ ΣΘΙΆΜΝΟΝΟΝΙΆΥ, 
ΟἸΟΝΕΙΟΠΆΗΜΜΕΆΘΙΆΝ: ΚΑΙΙΗΜΕΡΑΆΙ 

ΔΟΠρΟΤΕρλιλ ἈΟΓΟΙΘΟΟΝ ΓᾺΡ: ΟΤΊΕΜΙΑ,. 

ΘΗ 


ΝΌΜ. ΥἹ, 0-- 12. 


Οι 


20 


θῦ 


Ηκθῳφαληθυχηολυ ΓΟΥΚΑΙΟΥ ΤΌΟΘΟ 
ΝΟΜΟΟΤΟΥΘΥΣΆΜΕΝΟΥ ἨΧΝΗΜΕΡᾺ 
ΠΆΗΡΩΟΗΗΜεΕρΑΟΘυΥχΧηολῪ ΓΟΥΤΡΟΟ 
ΟΙΟΘΙΆΥ ΓΟΟΠΆΡΑ ΓἈΟΘΥΡΑΟΤΉΟΘΟΚΗ 
ΝΗΟΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ. ΚΑΙΠΡΟΟΆΞΕΙ ΤῸ 
Δ ΩΡΟΝΑΎΥ ΓΟΥΚΟΣ ἈΜΝΟΝΟΝΙΆΎΥΟΙσ, 
ἈΜΩΜΟοΝΕΝΆΑΘΙΟσΟλΟΚΑΥ ΤΩΜαΑ΄ ΚΑΙ 
ἈΜΝΆΑΔΑΘΝΙΧΥΟΙΆΝΆΑΜΩΜΟΝΜΙΆΝ 
ΕἸΟΑΜΑΡΤΙΆΝΚΑΙΚΡΙΟΝΑΜΟΩΜΟΝΈΕΙΟ 
ΟΟ ΤΉΡΙΑΝ᾽ ΚΑΙΚΑΝΟΥΝΆΑΖΥΜΩΝΟΘ 
μιλλαλεως.: ἈΡΤΟΥΟΆΛΝΑΆΙΤΘΙΤΟΙΗΜΕ 
ΝΟΥενελλιωκλιλἈ ΓΑ ΝΆΑΖΥΜΆΚΕ 
ΧρΡθιομενα θβνΆλ ὦ ΚΑΙΘΥΟΙΆΝΑΥ 
“ΓΩΟΝΙΚΑΙΟΠΟΝΔΗΝΧΎ ΤΩΝ ΚΆΙΠΡΟΟ 


(διςειοιβρθΥ ΝΆ ΝΤΙΚΥ ᾿ΚΑΥΠΟΙΗΟΘΕΙ 


ΤΟΠΕΡΙΓΗΟΧΜΑΡΤΙΧΟΛΥ ΤΟΥ ΚΑΙΤῸ 
οἈλοκλΥ ΓΩΟΜΆΛΥ ΤΟΥ ΚἈΑΥΓΤΌΝΚΡΙΟΝ 
ΠΟΙΗΘΘΙΘΥΟΙΆΝΟΩ ΤΉΗΡΙΟΥ ΚΏσΕΙΤΙ 
ΓΩΟΚΆΑΝΩ ΤΩΝΆΖΥΜΩΝ᾽ ΚἈΙΠΟΙΗΟΘΙ 
ΟΙΕΡΕΥΟΙΉΗΝΘΥΟΙΆΝΑΥ ΓΟΥΚΆΑΥΤῊΝ 
ΟΠΟΝΔΗΜΝΑΎΥ ΓΟΥ ΚἈΙΣΥΡΗΟΕ ΓΆΙΟΟΥῪ 
ΓΜΕΝΟΟΠΆΡΑΤ ἈΟΘΥΡΆΟΘΤΉΟΟΙΚΗΝΗΟΘ 
᾿ΓΟΥΜΆΡΤΎΡΙΟΥ ΤΗΝΚΕΦΆΧΗΝΤΗΟ 
ΘὙΧΗΟΧΥ ΤΟΥ ΘΓΠΘΗΟΘΕΓΓΆΟΤΡΙΧΑΟ 
ΕΠ ΤΟΙΤΥΡΟΕΟΤΝΕΓΗΓΗΝΘΥΌΟΙΆΝ 


ΝΟΜ.Υ., 12--- 18. 


ΤΟΥΟΟΩΤΉΡΙΟΥ ΚἈΑΙΧΗΜΥ ΒΤ ΑΙΟΙΕΡΘΥῸ 
ΤΟΝΕΡΑΧΙΟΝΑΕΦΘΟΝΑΙΤΟΤΟΥΚΡΙΟΥ 
ΚΑΙΆΡΤΟΝΆΑΖΥΜΟΝΘΝΆΛΧΠΟΤΌΟΥΚΑᾺ 
ΝΜΟΥΚΑΙΆΆΧΓΑΝΟΝΑΖΥΜΟΝΕΝ: ΚΆΙΕ 
ΓΙΘΗΟΘΘΙΘΙΤΙ ΓἈΟΧΘΙΡΑΟΤΟΥΗΥΓΜΕ 
ΝΟΥΜΘΤ ΤΟΣΥΡΗΟΧΟΘΑΙΆΑΥ ΓΟΝΤῊ. 
καφαληνλύοΟΥ. ΚἈΑΙΠΡΟΟΟΙΟΘΙΆΥ ΤΆ. 
ΟΙΕΡΘΥΘΘΙΠΘΕΜΆΘΝΑΝΤΊΙΚΥ ἍΓΙΟΝ 

ΕΟ ΑΙ ΤΌΏΙΕΡΕΙ" ΕΠ ΓΟΥΟΤΉΗΘΥΝΙΟΥ 
ΚἈΑΙΘΙΠΙΘΕΜΑΆ ΤῸΌς᾽ ΚἈΙΕΙΤΙΓΟΥΈΡΆΧΙΟ 
ΝΟΟΤΟΥἈΧΦΆΑΙΡΘΜΑΤΌσ᾽ ΚΑΙΜΕΤΆΤΑΥ 
ΤἈΠΙΕΤΤ ἈΙΟΗΥΓΜΕΝΟΟΟΙΝΟΝ ΟΥ̓ΤῸΟΘ 


ΝΟΜΟΟΤΟΥΘΥΣΆΜΕΝΟΥ ΟΟἈΝΕΘΥΞΗΤ ΑΙ 


ΤΩΚΟΩΟΛΟΩΡΟΝΑΎΥ ΓΩΚΌΟΛΙΙΕΡΙ ΓΗΟΘΎΧΗΘΟ 
ΧΩΡΙΟΩΝΆΝΘΥΡΗΗΧΕΙΡ ἈΥΓΟΥΚΆΤᾺ 
ἈΑΥΝΆΑΜΙΝΘΥΧΗΟΛΥ ΓΟΥΗΟΆΝΘΥΎΞΗΤ ἌΙ 


ΚΑΙΓΑΓΓΟΝΝΟΜΟΝΆΓΡΝΙΆς: κλιθλλλησει 
: ἱκπ- προομωγοηνλεγων: ἈΛΧΛΧΗοοΝΆΣ 


ΡΟΝΙΚΑΙ ΤΟΙΟΥΊΟΙΟΛΥΓΟΥΆΕΓΩΝ᾽ ΟΥ̓ 
ΤΟΩΟΘΘΥΧΟΓΗΟΘΕ ΓΑΙ ΓΟΥΟΥΙΟΥΌΙΗΣ 
ἈΘΓΟΝΤΓΘΟΛΎῪ ΤΟΙΓῸ᾽ ΙΚΚΑἈΙΕΙΤΠΙΘΗΘΟΥΌΙΝ 
ΤΟΟΝΟΜΆΜΟΥΕΙΠΙ ΓΟΥΟΥΙΟΥΟΙΗΆΧΊΚΑΙ 
ΕΓΩΚΟΘΥΧΟΓΗΟΦΘΛΧΥ ΓΟΥῸ᾽ ΘὙΥὙΧΟΓΗΟΆΙ 
σα κΚΟκ ΦΥΧΛΆΞΑΙΟΘ᾽ ἘΠ ΡΆΑΝΑΙΚΟΤῸ 
ΠΡΟΟΩΟΥΙΤΟΝΆΎΥ ΓΟΥΠΙΠΟΘΙΚΑΙΘΆΘΗΟΆΛΙ 
σΘ᾽ 


ΝυμΜ. ΓΥἹ, 18.--- 25. 


η" 


10 


15 


20 


“2 


ΜΗ 
ΤΆἈΛΩΡΑΆ 
10ἁΓἽΓΟΩΌΝΙ ἈΡ 
ΧΟΙΝΜΓΟΩῸΌΝΙ 


15 


ΕἸΤΑΡΑΙΚΟΤΟΠΡΟΟωΤΙΟΝΑ Ὺ Του κάλ 
ΗΟΘΟΙΘΙΡΗΝΗΝ: ΚἈΙΕΓΕΝΕ ΤΟΤΉΗΜΕΡρΡΑΆ. 
ΟὙΝΕΤΕΧΕΟΕΝΜΩΥΟΘΗΟΦΟΤΕΑΝΆΑΟΤΗ 
ΟἈΥΤΗΝΟΚΗΝΗΝ᾿ ΚἈΙΕΧΡΕΙΟΘΒΝΑΥ ΤῊΝ 
ΚἈΑΙΗΓΙΆΘΕΝΑΥ ΤΗΝΚΑΙΠΆΑΝΤΤΑ ΓΑΟΚΕΥΗ 
ἈΥΓΤΗΓ᾽ ΚΑΙ ΤΟΘΥΟΙΆΟΤΉΗΡΙΟΝΚΆΜΙΑΆΝ 
'“ῬΓᾺΓΓἈΟΚΘΥΗΛΧΎΥ ΤΟΥ ΚἈΙΕΧΡΕΙΟΕΝΑΥ ΤᾺ 
ΚἈΙΗΓΙΆΟΘΝΑΥΤᾺ: ΚΑΙΠΡΟΟΗΝΘγκΆ 
ΙἈΡΧΟΝΤΈΟΙΗΣΧ Δ ΟΔ ΘΙΚΆΆΡΧΟΝΤΈΟΟΙ 
ΚΩΟΝΠΆΤΡΙΩΟΝΑΎΥ ΤΩΝ. ΟΥ̓ ΤΟΙΆΡΧΟΝΤΈΕΟ 
Γφγλων: ΟΥ̓ΤΟΙΟΙΠΆΡΘΟΤΉΚΟ᾽ ΓΈΘΕΙΤΙ 
“ΓΗΟΘΕΙΠΟΚΟΠΗΟ᾽ ΚἈΑΙΗΝΕΓΚΆΑΝΤΆΛΟΩ 
ΡΑΛΥΤΩΝΕΟΝΆΝΤΙΚΥ ΕΣ ἈΜΑΞἈΧΟΧΆΜΙΤΗ 
νΜικλοικλιλ λει ἘΟΆ ΟΆ ΜΆΣΆΝΙΤΆᾺ 
ΡἈΆΔΥΟΆΡΧΟΝΤΩΝ᾽ ΚἈΙΜΟΟΧΟΝΙΤΆΡΆΘ 
ΚἈΑΟΤΟΥ ΚἈΙΠΡΟΟΗΝΕΓΚΑΝΕΝΆΝΤΊΟΝ 
ΤΉῊΟΘΟΙΚΗΝΗΟ᾽ ΙΚΚΙἈΙΘΙΠΕΝΚΌΠΡΟΟ 
ΟΥὙΘΗΝΆΘΓΩΝ: ἈΧΒΟΙΤΆΡΑΥ ΤῶνΝΚΆΙΕ 
ΟΟΝΤ᾽ ἈΠΠΙΡΟΟΓΆΕΡΓΑ ΤΓἈΛΙ ΤΓΟΥΡΓΙΚΆ ΤΗΟ 
ΟΚΗΝΗΟΤΟΥΜΑΡΤΎΥΡΙΟΥ. καιλώσειο 
ΧΥΓΓΑΤΟΙΟΧΘΥΤΆΙσ᾽ εκλο τωκλι ΓᾺ ΤῊΝ 
ἈΥΓΟΥΛΙΓΟΥΡΓΙΆΝ: και ΚΝ ΜῶΥ, 


ὕ.ἩΓΟΓΑΟΆ ΜΑΣ ΑΟΚΑΙ ΓΟΥΚΟΆΟ ΘΟ λιΕ. 


20 


08 


ΥΓΑΤΤΟΙΟΛΘΥΊΓΔΙς᾽ ΤΑΟλΥοΆΜλσλοιζαι 
ΓΟΥΓΓΘΟΟΆ,ΧΡΑΟΚΟΆΧΟΘΑΟΣΙΚΟΝΤΤΟΙΟ 


Νύυμ. ΥΝἹ, 26-- ΝΙΝ, 1. 


ΠΕΝΤΤΕ᾽ ΤΟΥ ΓΟΤΟΔΛΟΩΡΟΝΟΛΆΆΜΙΗλΛ. 
ὙἹΟΥΟΟΥΡΙΟΆΛΔΑΙ ΓΗΗΜΕΡΑΆΤΉΗΘΙΚΤΗ 
ΡΧΩΝΤΩΝΥΙΩΝΓΆ λ ΘἈΙΟΑΦ ΎὙἹοορΆΓγοΟΥ 


ΗᾺΧ ΤΟΌΛΔΩΡΟΝΑΥ ΓΟΥΤΡΥΆΚΧᾺΧΙΟΝΆΡΓΥΡΟΥ. 


ΕΝ, ΤΡΙΆΚΟΝΤ᾽ ἈΚΑΙΘΚΑ ΓΟΝΟΧΚΗΧΎΥ ΤΟΥ" 
ΦιΆΧΗΝΜΙΆΝΑΡΓΥΡΆΝ᾽ ΘΒΑΔΟΜΗΙΚΟΝΤ 
οἰκλωνκα τα ΓΟΝΟΙΚΆΟΝ ΤΟΝΆΓΙΟΝ᾽ 
ἈΜΦοτΤΕΡΑΠΧΗΡΗσΘΜΙΔἈΧΘΩΘΆΝΆΤΙΙΘ 
ΠΟΙΗΜΕΝΗΟ᾽ ΘΒΝΘἈΆΔΙΩΘΙΟΘΥΟΙΆΝ: ΘῪΥἹ 
ΟΚΗΝΜΙΆΝΧΡΥΟΟΝ.Α ιζΑ ΤΤΧΗΡΗΘΥΜΙι 
ἈΜΑΆΤΌσ᾽ ΜοΟοΟχονενλβιξοώνκρθιον 
ΕΝἈ ἈΜΝΟΝΘΟΝΆΘΝΙΆΥΌΟΙΟΝΘΙΟΟΧΟ 
ΚΑΥΤΩΜΆᾺΚΑΙΧΘΙΜΆΡΡΟΝΕΣΆΙΓΩΝ 

ενα περι μαρτιλοκλιεαιοθυοιάνοω 
ΤΉΡΙΟΥ᾽ ΔἈΜΑΛΘΙΟΛΥΌΟ᾽ ΚΡΙΟΥΟΠΕΝΊΘ᾽ 
ΤΡἈΑΓΟΥΌΠΕΝΤΕ ἈΜΝΆᾺΔΆΟΘΝΙΆΥΟΙΟΥῸ 
ΠΕΝΤ᾽ ΤΟΥ ΤΟΤΟΔΟΩΡΟΝΘΧΙΟΑΦΎΙΟΥ 


ες ΡΆΓΟΥΗΧ᾽ ΤΗΗΜΕΡΑ ΤΗΘΑΔΟΜΗΆΡχΩ,. 


ὠωνυιωνεφραιμδλιοαμαυιοσδμιου λῦ 
“ΤΟΛΩΡΟΝΑΥ ΓΟΥ ΤΡΥΚΧΙΟΝΆΦΓΥΡΟΥΝ 


ΕΙΝ᾽ ΓΡΙΆΑΚΟΝ ΓΑΙΚΑΙΘΚΑ- ΓΟΝΟΧΚΗΛῪ ΓΟΥ 


ΦΙΆΧΗΝΜΙΆΑΝΑΡΓΥΡΑΝΘΑΔΟΜΗΚΟΝΤΑ 
οἰκλωνκλ Ἀ ΤΟΝΟΙΚΆΟΝ ΤΟΝΑΆΓΙΟΙ 
ἈΜΦοτεραπληρηοεμιλαλεώολνα 
ΠΕΙΤΟΙΗΜΕΝΗσανθλλιδι θυύοικ 


ΝυΜ. ΥἹἱΙ, 41 --- 49. 


10 


ΘΥΙΟΚΗΝΜΙΆΝΔΟΘΚΑΧΡΥΟΟΩΝΠΙΆΗΡΗ 
ΘΥΜΙΆΜΑΆ ΤΌςσ᾽ ΜΟΟΧΟΝΟΝΆΘΚΕΟΩΝ᾽ 
ΚΡΙΟΝΕΝΆ. ἈΜΝΟΝΕΝΑΘΝΙΆΥΌΙΟΝΕΙΟ 
οἈλοκλυ ΤῶμΜΆα" ΚἈΙΧΘΙΜΆΦΡΟΝΟΣΆΙΓΟΣ 
εν Περι ΜΑρτΊΑς' κἈιειοθϑυοιλνοῳ 
ΤΉΡΙΟΥ᾽ ΔΑΜΑΆΛΘΙΟΛΥΟ᾽ ΚΡΙΟΥΟΠΕΝΤ᾽ 
ΤΡΑΓΟΥΌΠΕΝΤ Θ᾽ ἈΜΝΆᾺΔΑΟΘΘΝΙΆΧΥΌΟΙΟΥῸ 
ΤΙΕΝΤΕ ΤΟΥΤΟΤΟΛωβΡονθλιοαμᾳ. 
ὙἹΟΥΕΈΜιΙΟΥ Ἀ- ΤΗΗΜΕΡΑ ΤΤΉΟΓΔΟΗᾺΡ 
ΦΝΤΤΩΟΝΥΙΩΟΝΜΆΝΆΟΘΟΗ᾽ ΓἈΜΑΆΔΛΔΙΗΧΎΙΣ 
οοφαλλοουρ Τολωβονλύ ΤΟΥ ΤΡΥΕΛΙ 
ΟΝΆΑΡΓΥΎΡΟΥΝΕΝ᾽ ΤΡΙΆΚΟΝΤ ἈΚΑΙΕΚΑ ΤΟ, 
ΟἈΚΗΛΥ ΤΟΥ ΦιλληνΜιΆ ΝἈΡΓΥΡΆΝ. 
ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤ Ἀοικλωνκα ΓἈ ΤΌΝΟοΙΑΟ. 
“ΓΟΝΆΓΙΟΝ᾽ ἈΜΦΟΤΘΡΑΠΧΗΡΗΟΘΜιΆΑ. 
ἈΕΘΩΟΘΆΝΑΠΕΙΠΟΙΗΜΕΝΗΟΟΝΘΆΆΙΩΘιο 
ΘΥΌΆΝ᾽ ΘΥΙΟΚΗΝΜΙΆΝΑΘΚΆΧΡΥΟΩΝ 
ἸΤΆΧΗΡΗΘΥΜΙΆΜΑΆ ΤΟΟ᾽ ΜΟΟΧΟΝΕΝΆΒΘΙΚΕΟ 
Ν᾽ ΚΡΙΟΝΕΝΆ ἈΜΝΟΝΘΝΆΑΘΝΙΆΧΎΥΌΙΟΝ: 
ΕἸσΟλΟΚΑΥ ΤΩΜΆ ΚἈΙΧΘΙΜΆΡΡΟΝΕΞΑΙ 
ΓΩΝΕΝΑΤΙΕΡΙΆΜΑΡΤΊΆΟ᾽ ΚἈΑΙΕΙΟΘΎΙᾺ. 
οὐ ΓΗΡΙΟΥΔΑΆΜΑΆΛΧΘΙΟΛΥΌ᾽ ΚΡΙΟΥΌΙΤΕΝ 
“ΓΕ ΓΡΑΓΟΥΌΠΕΝΤ Θ᾽ ἈΜΝΆΔΛΔΆΟΘΘΝΙΆΎΥΟΙ 
ΟὙΌΠΕΝΤ᾽ ΤΟΥ ΓΟΤΟΔΟΩΡΟΝΓΆΜΑΆΔΛΙ 
Ηλ ὙἸΟΥΦΑ ΧΟΟΥΡ᾽ ΤΗΗΜΘΡΆΤΗΘΝΑΆ 
ΤῊ 


70 ΝΙΜ. ΥἹΙ. 50 -- 60. 


11 


διφὥχωντωνγκυνεενιαμεδινλειλανΝ 

ὙἹοογα νι, ΤΟΛΩΡΟΝΑΎΥ ΓΟΥΤΡΥῪ 
ΕΧΛΙΟΝΆΑΡΓΥΡΟΥΝΟΝ᾽ ΤΡΙΆΚΟΝΤ᾽ ἈΚΆΙΕ 
ΚΑΙ ΤΟΝΟΧΚΗΛΎΥ ΤΟΥ ΦΙΆΧΛΗΝΜΙΆΝΑΆΡΓΥ 
ΡΆΝ᾽ ΘΒΕΑΔΟΜΗΚΟΝΤ ἈΘΆΝΑΤΑ ΤΟ 
ΟἸΚΚΟΝ ΤΟΝΆΓΙΟΝ᾽ ἈΜΦΟΤΕΈΡΑΠπΆΗ 
ΡΗΞΕΜιλ ἈΧΘΩΟΧΝΆΑΠΕΘΙΤΟΙΉΜΘΝΗΟΘ 
ενελλιωειοθυοιλαν. ϑυϊοκηνμιὰ. 
ἈΘΚΆΧΡΥΟΘΩΟΝ᾽ ΠΤᾺΗΡΗΘΥΜΙΆΜΑΆΤΌΚΟ᾽ 
μοοχονεναβιεκοωνμκρβιονενὰα: ἃ 
μνονενλενιλυοιονθιοολοκλὺἊθμα: 
ΚἈΑΙΧΘΙΜΑΡΡΟΝΕΣΆΑΙΓΩΜΝΕΝΆΜΠΤΕΡβΙΑ. 
ΜΑΡΤΊΙΆΧΟΙΚΑΙΘΙΟΘΥΟΙΆΝΟΩ ΤΉΡΙΟΥ" 
ἈἈΜΑΆΛΘΙΟΔΛΥΌ᾽ ΚΡΙΟΥΌΠΕΝΤΕ. ΤΡΆΓΟΥΟ 
ΤΕΝΤῈ ἈΜΝΆᾺΔΆΑΟΕΘΝΙΧΥΟΙΟΥΌΠΕΝΤΈΕ: 

ΠΌΤΟΥ ΤΟΤΟΔΛΩβΡΟΝΑΒΙΔΑΝΥΙΟΥΓΆΛΔΕΟΩΝΙ, 

Ι μημερα Τηλ δκα- ΤΗΧΡΧΩΝΤΟΩΝΥΙΩΝ 

ἈΝΛΝΆΧΙΘΖΕΡ ΥἹΟΟΆΜΙΟΆΆΔΑΙ ΤΌΔΩΡΟΝ.. 
ΧΥ ΤΟΥ ΤΡΥΚΆΙΟΝΑΡΓΥΡΟΥΝΕΝ᾿ ΤΡΙΆΚΟ, 
ΤἈΚΧΙΘΚΑ ΤΟΝολκηλυΓοΥ φιλληνμιχ. 
ἈΡΓΥΡΑΝΘΕΑΔΟΜΗΙΚΟΝΤΓΧΟΙΚΑΟΝΙΚΑ ΓΑ. 
ΤΟΝΟΙΚΆΟΝ᾽ ΓΟΝΆΓΙΟΝ᾽ ἈΜΦοτΤεραπλη 
ΡΗΟΘΜιλ ἈΧΘΟΩΟΆΧΝΑΙΠΤΘΙΤΟΙΉΜΕΝΗΟΘ 
ΕΝΘἈΧΑΙΩΘΙΟΘΥΌΙΆΝ᾽ ΘΥΙΟΚΗΝΜΙΆΝ 
ἈΘΚΑΧΡΥΟΩΝΙΠΤΆΑΗΡΗΘΥΜΙΆΜΑΤΌΟΟ᾽ 


Νυμ. ΜΠ, 60--- 68. 


[ὦ 


10 


1ὃ 


20 


[ὁ)}} 


10 


ΜΟΟΧΟΝΘΝΆΘΒΚΕΟΟΩΝ᾽ ΚΡΙΟΝΕΟΝΑ" ἈΜΝΟ᾽ 
ΕΝἈΆΕΝΙΆΑΥΟΙΟΝΕΙσολοκΚΑΎ ΓΩΜΆΑ- ΚΆἈΙ 
ΧΘΙΜἈΑΡΡΟΝΕΘΣΆΑΙΓΩΝΕΝΑΤΙΕΡΙΆΜΑΡΤῚ 
ἈΟΚΆΑΙΘΙΟΘΥΟΙΆΝΟΟΩΣΤΗΡΙΟΥΛΔΆΜΆΔΆΘΙΟ 
ἈΑΥῸ᾽ ΚΡΙΟΥΌΠΕΝΤ Θ᾽ ΤΡΑΓΟΥΌΟΤΙΕΝΎΘ᾽ 
ἈΜΝΑΆΑΔΑΟΘΝΙΧΥΟΙΟΥΌΠΕΝΤΈΕ: ΤΟΥ ΤῸ 


. ΓΟΔΛΩΡΟΝΑΆΑΧΙΘΖΕΡΥΙΟΥΆΧΜΙΟΆΛΔΛΑΙ: -- 


ΗΗΜΕΡΆ ΤῊΗΘΝΑΘΒΚΑΆ ΤῊ ἈΡΧΟΝΤῸΝ 
Υἱωνλοηρφαγαϊηλ ὙἹΟΟΆΙΧΡΆΝ᾽ ΤῸ 
ΔΩΡΟΝΑΥ ΤΟΥ ΓΡΥΞΚΧΙΟΝΑΡΓΎΡΟΥΝ 
ΕΝ ΤΡΙΆΚΟΝΤ᾽ ἈΚΚΑΙΘ ΚΑ ΤΟΝΟΧΙΚΗΧῪ 
ΤΟΥ ΦΙΆΧΛΗΝΜΙΆΝΑΡΓΥΡΑΝΘΕΑΔΟΜΗ 
ΚΟΝΤ ἈΟιΚΆ ΟΝ ΚΑ ΓΑ ΓΟΝΟΙΚΆΟΝΤῸΝ 
ἈΓΙΟΝῚ ἈΜΦοτεραπΠληΗβηοθμιλλλβ 
ΦΟΆΧΝΑΤΙΕΙΤΟΙΗΜΕΝΗΟΘΕΝΕΆΧΛΔΙΩΘΙΟ 
ΘΥΟοΙΆΝ᾽ ϑυιοκηνμιανλεκαχργοῶ. 
ΤἸΧΗΡΗΘΥΜΙΆΜΑΆΑ ΤΌΘ᾽ ΜΟΟΧΟΝΕΝΆᾺ 
ΕΚΕΚΟΩΝΚΡΙΟΝΕΝΆ ἈΜΝΟΝΕΝΆΕΝΙ 
ἈΥΟΙΟΝΕΙΟΟΧΟΚΑΥ ΓΩΜΆΚΆΙΧΕΙΜΆΡ 
ΡΟΝΕΣΑΙΓΩΟΝΕΝΑΆΠΕΡΙΆΜΑΡΤΊΆΟιΚΑΙ 
ΕἸΟΘΥΟΙΆΝΟΟΤΉΡΙΟΥ ΔΑΜΑΆΔΛΕΙΟΛΥῸΟ᾽ 
ΚΡΙΟΥΌΠΙΕΝΤΘ᾽ ΤΡΑΓΟΥΌΠΕΝΤΕ᾽ ἈΜΝΆᾺ 
ἈΔΛΟΕΝΙΆΥΟΙΟΥΌΠΙΕΝΤΕ᾽ ΤΟΥ ΤΟΤῸ 
Ἀρονφαγαϊηλ Υἱου χρᾶν: -- 


Ι ηημερατηλωλβ ΙζΆ -«ΓῊ ἈΡΧωΟΝ ΤΩΟΝγιὦ. 


12 


ΝΟΜ. ΜΙ, 69 --- 18. 


ΓΓΟΥΟΛΥΧΝΟΥΟΒΚΜΘΡΟΥῸΌΙΚΑ ΓΆΤΙΡΟ 
ΟΟΙἸΤΟΝΤῊΟΛΥΧΙΑΝΗΧΟΦΩΤΊΟΥΌΙΝΟΙ 
ΕἸΤΤἌΛΥΧΝΟΙ: ΚἈΑΙΕΙΤΟΙΗΘΕΝΟΥ Γῶσ 
ἈΡΩΝΕΘΙς ΓΟΥΕΝΟΟΜΕΡΟΥ ΙΑ ΓΆΤΙΡΟ 
ΟΟἸΤΟΝ ΤΗΟΧΛΥΧΝΙΆΟΘΣΗΥΘΝ ΤΟΥῸ ὃ 
ἈΥΧΝΟΥΟΛΥ ΓΗΟΚΑΘΑΟΥΝΕΤ ἌΞΕΝΚΟ 
ΤΩΜΩΎΌΗ᾽ ΚἈΙΆΥ ΤΗΗΚΑ ΓΧΟΙΚΘΥΗ 
“Ἤολυχνιᾶσ' ΟσΤερεαχργοηοκλύλοο 
ΧΥΤΗΟΚΑΥΓΆΚΡΙΝΑΧΥ ΓΗΘΟΤΈΡΘΑ 
ΟἈΗ᾿ ΚΑΊ ΤΑ ΤΟΘΙΔ ΟΟΟΘ Δ ΕΙΣΕΝΚΟΤΩ ι 
“ΜΩΥΟΗΟΥ ΤΩ ΟΘΙΤΟΙΗΟΒΝΤΉΝΑΥΧΝΙΚ: Ἐ ΘΡΥΤῸ 
᾿λυθλα λησεν ΚΟ προοΜωυ ηνλ γα ἽΕΙ ΤΩ; 
ἈΧΕΘΤΟΥΟΧΘΥΙΤΓ ἈΟΘΘΚΜΘΟΟΥΤΩΟΝΥ τωνλαυ 
ὠνιηλ και ΦΑγνηειο ΤΟΥ ᾿ και ΠΤΩΝ] 
“ΤΟΟΙΤΟΙΗΟΘΙΟΑΥ ΓΟΥΟΤΟΝΆΓΝΙΟΜΟ,. 1δ 
ΧΥΤῸΝ᾽ ΠΕΡΙΡΑΝΙΘΙΟΑΥ ΤΟΥ ΡᾺ 
ΓΝΙΟΜΟΥ ΚἈΑΙΕΠΕΧΘΥΟΘΘΤΆΙΣΥΡΟΝΘ 
ΤΠΤΆΝ ΤΟΟΟΜΑΆΛΔῪ ΓΩΟΝΙΚΑΙΠΆΥΝΟΥΟΙ 
ΤἈΑΟΜΑΤΙΆΛΥΤΩΝ᾽ ΚἈΑΙΚΑΘΑΡΟΙΕΘΟΟΝΤ ἊΝ: 
ΚΑΙΧΗΜΥΨΟΝΤ ἈΙΜΟΟΧΟΝΘΝΆΘΚΕΟΩΝ 90 
κλι ΤΟΥ ΓΟΥΘΥΟΙΆΝΟΘΜΙΔΆΧΙΝΜΆΝΆΙΤΕ 
ΠΟΙΗΜΕΝΗΝΕΝΘΆΛΙΩ᾽ ΚΑΙΜΟΟΧΟΝΘ 
ΝΙΧΥΟΙΟΝΒΘΚΕΟΩΝΧΗΜΨΉΙΤΕΡΙΆΜΑΆΡ 
ΤΙΧΟΚΑΙΠΡΟΟΆΧΞΕΙΟΤΟΥΟΧΕΘΥΓΆΟ 
ΕΝΆΑΝΤΥΓΗΟΘΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥΜΑΡΤΎΥΡΙΟΥ. ὃ 


ἝΞ ΜΕ 


Ὶ18 ΝΜ. ΝἼΠἼΠ. 2.---9. 
10 


δῦ 


14 


ΙΚΙΑΙΟΥΝΆΑ ΞΕΙΟΠΆΟΧΝΟΥΝΑΓΩΓΗΝΥ ΟΣ, 
ΙΗΧ ΚΑΟΠΡΟΟΛΧΞΕΙΟΤΟΥΟΛΘΥΥΓΆΟΘΕΝΑ. 
ΤΙΚΥ ΚἈΙΕΓΗΙΘΗΟΟΥΟΙΝΟΙΥΙΟΙΗΧ ΤΆΘ 
ΧΘΙΡΑΟΛΧΥΓΟΩΝΕΙΤΓΟΥΟΛΧΘΥ ΓΆΟΙΚΑΙ 
ἈΦοριειαλ ρων οΥυολουτλολπολὸ 
ΜἈΑΘΝΑΝΤΙΚΥΤΙΆΡΑΤΩΝΥΙΩΜΝΙΗΛΙΚΑΙ 
ΕΟΟΝ᾽ ΓΑΙ ΓΕΕΡΓΑΖΘΟΘΑΣΓΆΘΡΓΑΚΥ, 


( ᾿ΔΘΧΟΘΥΙΓΆΙΕΙΠΙΘΗΟΟΥΟΙΝ ΓΆΟΧΘΙΡΆΟ 


ΕΗ ΤἈΟΚοφαλλοτωνμοοχωώπμνιζαι 
ἸΤΟΙΗΘΘΙ' ΓΟΝΕΝΆᾺΠΕΡΙΆΜΑΡΤΊΆΟΚΑΙ 
“ΓΟΝΕΝΑΕΙΟΟΧΟΚΑΥ ΤΩΟΜΆΚΟΘΕΞΙ 
ἈΧΟΧΟΘΑΙΠΕρΙ ΤΩΝ ΚΑΙΟΤΉΟΕΙΟ 
“ΤΟΥΟΛΧΛΕΘΥΙΓΆἈΘΕΘΝΆΝΤΙΚΥ ΚἈΑΙΕΝΆΑΝΤῚ 
ἈΧΡΩΝΚΑΙΕΝΆΝΤΙΥΙΤΩΝΥΩΝΑΎ ΤΟΥ 
κλυλ ΠΟ σΘΙΟΛΥ ΓΟΥΟΆΧΙΤΟΛΟΜΆΚΟΣ 
λυ ΟΤΕΧΛΘΙΟΤΓΟΥΟΧΕΘΥΓΆΘΕΚΜΕ 
ΟΟΥ̓ΤΓΩΟΜΝΥΙΟΩΟΝΙΗΧΚΑΙΒΟΟΝΤΓΆΙΕΜΟΙ" 
ΚΑΟΟΜΕΤ ΑΙ ΓΑΥῪ ΓΧΕΙΘΕΧΕΥΟΟΝ ΓἈΆΙΟΙΆΕΥ 
"ΓΑΙΕΡΓΆΑΖΕΟΘΑΆΙΓΆΘΡΓΑ ΤΉΘΟΚΗΝΗΟΘ 
᾿ΓΟΥΜΑΆᾺΡΤΥΎΡΙΟΥ ΚἈΙΚΑΘΑΡΙΕιΟΆΥ ΓΟΥῸ 
κλυλππολωοθιολῪ ΓΟΥΘΕΝΑΝΤΊΙΚΥ. 
ΟΤΙΆΠΟΔΟΜΆΑΛΧΙΠΟΔΟΜΕΝΟΙΟΥ ΤΌΙΜΟΙ 
ΕἸΟΙΝΕΚΜΕΟΟΥΎΥΙΩΝΙΗΚΣ ἈΝΤΊΥΤΌΩΝΔΙ 
ἈΝΥΓΟΝΤΩΝΙΤΑΟΑΝΜΗΤΡΆΝΠΡΩ ΤῸ 
ΤΟΚΩΟΝΙΤΆΝΤΟΩΝΕΚΤΩΝΥΙΩΝΙΗΚΣ 


ΝΟΜ. ΝΠ, 9-- 0. 


ΟΜΟσ᾽ ΟΤῚΕ ΣΘΒΚΑΥΘΗΘΝΑῪΥ ΤΟΌΙΟΘΙΤΥΡ 
ΠΆΡΑΚΥ᾽ ΚἈΑΙΟΘΙΤΙΜΙΚ ΓΟΟΟΒΘΝΆΑΥ ΤΌῸΙΟ 


55 ΕΟ πεθυμησενομιθυμιαν. καλικλθιοκχ. 


ΤΕΟΘΙΚἈΆΛΧΙΟΝΙΚΑΙΟΙΥΊΟΙΗΚΣ ΚΆΙΕΙΠΤΆΝ 
ΤἸΟΗΜΑΟΥΩΜΙιΘιΚΡθΆ" ΒΜΝΗΟΘΘΗΜΕΝ 
“ΤΟΥΟΙΧΘΥΧΟΟΥΟΘΗΟΘΙΟΜΕΝΕΝΔΑΙΓῪ 
ΠΤ ΡΘΑΝΚΑΙ ΓΟΥΟΟΙΚΥ Ἀ]Ο᾿ 

ΚΑΙ ΤΟΥ ΌΠΕΠΙΟΝΆς᾽ ΚΑΙ ΤΆΠΡΆΑΟΣ. 

ΚΑΙ ΤἈΚΡΟΜΜΥΆΚΑΙΓΆΟΚΟΡΔΑ ΝΥΝΙΔΕ 
ΗΥ̓ΥχηημωμνιζΑ ΓΆΞΗΡΟΟ' ΟΥ̓ΔΘΝΠΆΗΝ 
ΘΙΟΤΟΜΑαννλοιοφϑαλλμοιημών: 


Ι ολεμλννλωοεβιοπερΜακοριούεοτ' " 


ΚΑΙ ΤΌΘ ΟΟΧΥ ΤΟΥ ΘΙ ΟΟΚΡΥ ΤἈλλου" 
Κλυλι ΘΙ ΤΟρΡΕΥ Τοολλοςσ᾽ ΚΑΙΟΥΝΘΆ 6 
ΓΌΝ᾽ ΚΑΙΆΧΗΘΟΝΆΑΥ ΓΟΕΝΤΟΜΥΛΟΩΚΑΙ 
ΕἸΡΙΚΟΝΒΘΝ ΤΗΘΥΙΆΚΑΙΗΥΟΥΝΑΎΥΤΤΌΕΝ 
ΤΉΧΥ ΤΡΑΚΑΙΘΠΙΟΥΝΧΎΥ ΤΟΘγκρυφιλσ' 
ΚΑΙΗΝΗΗΔΟΝΗΛΧΥ ΓΟΥ ΟΘΘΙΓΘΥΜΆΕΘΓ 
Κριοασελλιου. ΚἈΑΙΟΤἈΝΙΚΑ ΓΘΕΗΗΆΡΟ 
ΟΟΟΘΕΘΙΠΙ ΓΗΝΙΤΑΡΕΜΕΟΧΗΝΝΥΚΤΌΟΚΑΙ 
ΚΑΙ ΓΕΕΆΙΝΒΘΝ ΤΟΜΆΑΝΝΑΘΙΤΑΥ ΤΉ. ΚΑΙ 
ΗΚΟΥΟΘΝΜΩΥΟΘΗΦΚΆΔΙΟΝΤΩΝΑΥ ΤΟ. 
ΚΑ ΤΑΔΗΜΟΥΟΛΥ ΓΩΟΝΘΚΑΟΤΌΝΕΙΤΙ ΤῊΘΟ 
ΘυΥΡΆοΟλΥ ΤΟΥ ΚἈΑΙΕΘΥΜΜΩΘΗΟΡΓΗΪΌ 
σφολρλ. ΚΑΙΒΝΜΆΝ ΤΙΟΝΜΩΥΟΗΗΝΠΟΝΗΡΟ" 


ΝΜ. ΧΙ, 8--- 10. 


ζι 


10 


15 


ἊἋ 


}ΉΜ 


10 


20 


ΕΙΣ 


10 


᾿ΙΚ ιθ πεν μωΥ ΗΠ ΡοοκκινΝ ΤΊιςαι 


ΚΩΟΟΛΧΟΤΟΝΘΕΡΑΠΟΝΤ ἌΟΟΥ᾽ ΚΑἈΙΔΙΆΤῚ 
ΟΥ̓ΧΘΥΡΗΚΑΧΑΡΙΝΒΘΝΆΝΤΊΙΟΝΟΟΎΈΙΤΙ 
ΘΗΝΑΓΓΗΝΟΡΓΗΝ᾽ ΓΟΥΧΧΟΥ ΓΟΥΤΟΥ 
ΕΠΤΕΜΕ᾿ ΜΗΘΓΩΘΝΓΧΟΤΡΙΘΆΆΚΟΝΤΟ,. 
ΠἈᾺΝΤ ἈΧΧΟΝΤΟΥ ΓΟΝ᾽ ἨΕΓΩΘΤΕειΚΟ,. 
ΧΥ ΤΟΥ ς᾽ ΟΤΙΧἈΕΓΕΙΟΜΟΙΆΧΕΘΧΑΥΤΟΥῸ 
ΕἸΟΓΟΝΚΟἈΧΤΙΟΝΟΟΥΩΟΘΙΆΡΑΝΤῚ 
ΘΗΝΟΟΤΟΝΘΗΛΧΆΖΟΝΤΤ ἈΘΙΟΓΉΝΗΝ 
ΦΜΟΟΘΆΧΟΤΟΙΟΠΆΤΡΑΟΙΝΑΥ ΤΩΝ. ΠΟΘΕ- 
κρελα λουΝ ΠΑΝΤΥΤΩΟΧΆΟ ΤΟΥ ΤῺ Ο 
“ΓΙΚΑΛΙΟΥΟΙΝΘΙΤΕΜΘΆΘΓΟΝΤ ΈΟΔΟΟΘΗ 
μινκρελ ΝΑ φΦαγωμεαν᾽ ΟΥ̓ΔΥΝΗΘΟΜΆΙ 
ΕΓΩΜΟΝΟΟΦΕΡΕΙΝ ΓΤΟΝΆΧΟΝΤΟΥ ΤΟ, 
ΟΤΙΕΆΡΥΜΟΙΘΟΤΙΝ ΤΟΡΗΜΑΆ ΤΟΥ ΤῸ᾽ 
Α.ΟΥ ΓΩΟΟΥΠΟΙΘΙΟΜΟΙ ἈΠΟΙΚΤΕΙΝΟ,. 
ΜΕΆΝΑΙΡΕΟΘιειοΥΡηικα θα οοΆΡᾺ 

ΟΟΙ ΝΆΜΗΘΙΔΟΣΤΗΝΚΆΑΚΩΟΘΙΝΜΟΥ" 


Ικ« ἈΙΘΙΤΕΝΚΟΠΡΟΟΜΟΩΟΥΟΘΗΝΟΥΝΑΆΓ ΓΕ 


ΜΟΙΕΒΑΟΜΗΙΚΟΝΤ ἈΆΝΑΡΑΘΟΆΧΠΟΤΩΟΝ 
ΠΡΕΟΚΥΤΕΡΩΟΝΙΗΧ ΟΥ̓ΟΟΥΧΥ ΤΟΟΟΙΆΆΧΟ 
ΟΤΊΟΥ ΤΟΙΘΙΟΙΝΠΡΕΟΚΥ ΤΕΡΟΙΓΟΥΆΆΣ. 
ΟΥ̓ΚΑΙΓΡΑΜΜΑΓΤΕΘΙΟΛΎΓΩΝ᾽: κλυλϑειολγ 
“ΤΟΥΟΘΘΙΟΤΗΝΟΚΗΝΗΝ ΤΟΥΜΑΆΡΤΎΥΡΙΟΥ 
ΚΑΙΟΤΗΉΗΟΟΝΤ ἈΙΕΚΕΙΜΕ ΓΆΟΟΥ ΚΆΜΝΚΑ ΤΑ. 


ΝΟΜ. ΧΙ, 11-- 11. 


ΒΗΓΟΟΜΑΙΚΑΙἈΛΑΗΓςΘΘΙΚΘΙΜΕ ΓΆΟΟΥ 


ΚκἈΆῬθλλ ΤΟ ΤΟῪΤΙΚΙΆ ΓΟΟΤΟΎΘΠΤΠΙΟΟΙ 


Ι(ΔΙΘΠΠΙΘΗΟΦΘΙΤΑΥ ΓΟΥ τ᾿ ΚἈΑΙΟΥΝΆᾺΝ 
ΤΙΧΗΜΨΟΝΤ ΜΘ Τ᾽ ἈΟΟΥ ΤΗΉΝΟΡΜΗ͂, 
“ΤΟΥ ΆΧΛΧΟΥ ΚἈΙΟΥΚΟΙΟΘΙΟΑΥῪ ΓΟΥΌΟΥΜΟ 
.ΝΟΟ᾽ ΚἈΑΙΤΩΛΛΑΟΩΘΕΡΘΙΟΆΓΝΙΟΆΟΘΘ 
(ολΎμιον: κἈυφαγεοθοκραλ: ΟΤῚΘ. 
ΚΑΛΥΌΛΧ ΓΕΕΝΑΝ:ΓΙΚΥΧΕΓΟΝΤΈΕΟΤΊΟ 
ηἩμλογψωμιεβικρελ" ΟΤ ΚΑ ΧΟΝΗΜΓ, 
ΕΟΤΙΝΕΝΑΙΓΎΤΙΤΟΩ ΚΑ σΘΙΚΟΥΜι. 
κρεαλφλχγαειν' καιφαγεοθεκρθλ οὐ 
ΧΗΜΕΡΑΝΜΙΆΝΦΑΆΓΘΟΘδ. ΟΥ̓ΔΘΔΎΟΟΥ 
ἈΘΙΓΙΕΝΤ ΗΜΕρΡλΟΟΥ λακλημερλς 
ΟΥ̓ΔΕθικοοιημερᾶσ: ΕΘ ΘΟ ΜΗΝΟΟΗ 
Μμερωνφλγεοθα.: βὠσλνϑσθΆθηεκ 
ΤΟΝΜΥΙΤΉΡΩΟΝΥΜΩΟΩΝ᾽. κἈιθοτυΥ 
ΜΙΝΕΙΟΧΟΆΧΘΡΑΝΟΤΊΗΠΘΕΙΘΗΟΆΧ ΤΈΚΟΣ 
ΟΟΕΟΤΙΝΕΝΥΜΙΝΚΑΙΕΚΑΧΥΟΛΧ ΤΈΕΝΑ,. 
“ΓΙΟΝΧΥ ΓΟΥΧΘΓΟΝΤ ΟΙΝΑ ΤΊΗΜΙΝΕΣΘΑᾺ 
ΘΘΙΝΘΣΑΙΓΎΤΙ ΤΟΥ ΚἈΙΘΙΤΒΝΜΩΎΌΗΘΟ 
(ξαικοοιλιχιλιν οπεζωνολᾶοοα 
ΝΟΙΟΘΙΜΙΕΓΩΕΝΑΎῪ ΤῸΙΓ᾽ ΚἈΙΟΥΘΙΓΙΆΟ 
κρεαλλωῳοωλυ ΤΟΙΟΙΚΑΙΡΑΓΟΝΤΆΙΜΗ 
ΜΧΆΗΉΜΕΡΩΝ᾽ ΜΗΠΡΟκΑ ΓΑΙ κοθοοφὰ 
ΓΗΘΟΟΝ ΓΑΙΧΥ ΓΟΙΟΚΑΙΆῬΚΘΟΘΙΆΎ ΓΟιΟ:: 


ΝυΜ. ΧΙ, 11--- 22. 


1υ 


20 


ΗἩΓΙΆΝ ΤΟΟΥ ΟΟ ΓΗσθΘἈ ἈΧΟΟΗΟΟΥΝΆ. 
᾿ΧΘΗΟΘΕΤ ἈΙΧΥ ΤΟΙΟΚΑΙ ῬΚΕΟΘΙΆῪ ΓΟΙῸ’ 
ἉΛΙΘΙΠΕΝΚΟΓΠΡΟΟΜΟΩΥΘΗΝΜΗΗΧΘΙΡ 
ΚΥΟΥΧΙΕΣΆΡΙΚΕΟΕΘΙ ἩΔΗΓΝΟΩΘΗΗΕΙΤΙ 
δ ΚΑ ΓΑΧΗΜΨΥ ΕἼ ΓΧΆΙΟΘΒΟΧΟΓΟΟΜΟΥΉΗΟΥ. 
ἉΧΙΕΣΗΧΘΕΝΜΩΥΟΗΟΚΑΙΘἈΆΧΗΟΘΕΝ 
ΠΡΟΟΤΟΝΆΛΧΟΜΝ᾽ ΓΆΡΗΜΑ ΓΑΚΎΥΚΑΙΟΥ 
ΜΗΓΆΓΕΝΕΚΔΟΜΗΚΟΝΤ ἈΆΝΆΡΆΟΘΆΧΠΟ 
ΤΟΩΝΠΠΡΕΟΕΑΥ ΓΕΡΩΟΝ ΤΟΥΧΆΟΥΚΆΙΕ 


ο΄, «ὉΤΗΟΘΕΝΧΥ ΤΟΥΟκΥ Κλ ΤΓΗΟΘΟΚΗΝΗΟ' 
ΠΕΡΙΓΩΝ ΙΚ λικλ τεκηκοαννθφεληκλιβλᾶληοεν 
ἸΤΡΕοΑῪ ΚΟΓΙΡΟΟΧΥ ΤΓΟΝΙΚΑΙΤΙΆἈΡΕιΙΆ ΓΟΧΆΠΟΤΟΥ 
ψομενων ΤΙΝΆ ΓΟΟΓΟΥΘΠΙΆΥ ΓΩΚΆΙΕΘΙΠΕΘΗΙΚΕΝ 
τκῖχ:- ἘΠΙΓΟΥΘΕΚΔΟΜΗΚΟΝ ΤἈΧΝΑΡΆΑΟΤΟΥῸ 
ιῦ ΠΡΕΟΚΥΓΕΡΟΥΟ: ὠΟΔΕΕΠΆΝΕΠΛΥ 


( ἈΤοε ΠΆΓΟΥ ΤΟΙΤΕΓΆΙΚΑ ΤΙ Ροφηταυ 
ΟἈΝΚΑΙΟΥΚΕΤΉ ΠΡΟΟΕΘΕΝΤΌκΚ,λιΑ. 
ΤΕΧΕΙΦΘΗΘΟΆΝΑ ΥΟΧΝΑΡΕΘΟΕΒΝΤΗΉΠΆΡΕΜ 
ΒΟΆΗ᾿ ΟΝΟΜΑΆΤῸΕΝΙἊΘΆ λΆλ ΚΑΙΟΝΟΜᾺ 

2 τω λυ τερωμώλλλ. ΚἈΙΕΓΙΆΝΕΙΙΆΝ, 
ΟἈΤΟΘΙΤΆΥ ΓΟΥῸ ΤΌΤΤΗ. ΙΚΔΙΟΥ ΤΟΙΗΟΧ. 
ΤΩΝΚΆ ΓΑΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΝΚΑΙΟΥΚΗΣ 
ΘΟΝΕΙΠΤΉΝΟΙΚΗΝΗΝ᾽ ΚἈΙΕΠΡΟΘΦΗ 
“ΓΕΥΘΟΧΝΕΝΤΗΤΙΆΡΘΜΕΟΛΗ᾽ ΚΆΜΠΙΡΟς, 

Σ “ΦΑΡΑΜΟΩΝΟΝΘΆΝΙΟΙΚΟΟΛΠΗΓΓΘΙΆΕΝ 


18 ΝΌΜ. ΧΙ, 33 --- 21. 


ΓΩΟΜΩωΥΟοηΗκλιθανλθγωνδλλλλκλιὶ 
ΜΩΔΆ ΤΙΡΟΦΗ ΤΘΥΟΥΟΙΝΘΝ ΤῊΤΙΆΡΕΜ 
ΒΟΧΗ᾿ ΚΑΙΑΙΠΟΚΡΙΘΘΙΟΙΗΟΟΥΟΟΤΟΥ. 
ἈΥΗΟΠΆᾺΡΕΟΤΗΙΘὠΟΜΩΥΟΗΟΕΆΕΚΊΓΟΟ 


ΑΥ̓ΤΓΟΥΘΙΠΕΝΚΥΡΙΒΜΟΥΜΟΩΎΌΗ. κωλγοσ,. 


ἈΥΓΤΟΥ Γ᾽ ἈΑΙΘΙΠΕΝΑΥ ΤΩΟΜΟΩΎΥΘΗΟΜΗ 
ΖΗΧΟΙΟΟΥΜΟΙ" ΚἈΑΙΤΙΟΔΕΘΗΙΤΆΝ᾽ ΓΆΓΓΟΝ 
ἈΧΟΝΚΥΤΙΡΟΦΗΤΆᾺςσ' ΟΥΆΝΑΦΚΟΤΟΙΤΝΆ. 


λα ΥΓΟΥΘΙΗΙΔΥ ΤΟΥ ς᾽ ΔΙΑ ΗἈΧΘΕΟΕΝΜΟΟΣΥΌΗΘ 


ΕἸΣΟΓΗΝΙΆΡΟΜΒΟΆΗΝ᾽ ΑΥ ΤΟΟΘΙΦΟΟΙΉΡΕ 
ΟΒΥΓΈΡΟΙΙΗΆΛ. : ΚΑΟΑΠΝΆΘΞΗΆΘΕΝΤΙ ἈΡΆᾺ 


ὉΓ |Κ ΚΑΙ ΠΕΡΆΘΕΝΟΡ ΓΥΓΟΜΗΤΡΆΝΆΠΟ 


ΤἨΟΘΘΆΑΛΧΆΟΘΟΗΓ᾽ ΚἈΙΕΙΤΕΕΑΧΕΝΕΙΗΤῊ, 
ΠᾺΆΡΕΜΕΟΧΗΝΟΔ ΟΝΗΜΕΡΆΟΘΕΝΤΕΥΘΕ, 
κυολονημερλοεντ αυϑενκύκλῳ 
ΤῊΟΠΆΡΕΜεολησ. ὠοσεαιλΙΠΙΧΥΧΙΤΟΤΉΟΘ 
ΓΉΓ᾽ ΚΑΙΆΝΆΟΤ ἈΟΟΧἈΧΟΘΟΧΗΝ ΤΉΝΗΜΕ 
ΡἈΝΚΑΙΟΧΗΝΤΉΝΝΥΙΚΤΑ: ΚΑΙΟΧΛΗΝΤῊ, 
ΗΜΕΡΑΝΤΉῊΝΕΙΤΑΎΥΡΙΟΝ᾽ ΚἈΑΙΟΥΝΗΓΆΓΟ 
ΤῊΝΟΡ ΤΥΓΟΜΗΤΡΆΝ: ΟΤΟΟΛΧΙΓΟΝΟΥΝΗ 
ΓΆΓΕΝΑ ΘΙΚΆΚΟΡΟΥ Τ᾽ ΚΑΙΕΥΎΣΕΝΘΧΎ ΓΟΙῸ 
ΥΥγμουοκυγικλω τηοπαβρεμεδοληςσ. ΤᾺ 
ΚΡΘΆΘΤΙΗΝΕΝΤ Τ ΟΙΟΟΔΛΟΥΟΙΝΆΥ ΤΩΝΠΡΓ. 
ΗΕΙΚΑΙΠΘΙΝΙςΚἈΙΚΟΕΘΥΜΟΩΘΗΕΙΟΤῸΝ 
ἈΧΟΝΚΆΙΕΠΙΑ ΓἈΞΕΝΚΟΕΝ ΓΩΧΆΓ(ΘΙΤΆΗΓῊΝ 


ΝΟΜ, ΧΙ, 21--- 38. 


10 


20) 


ΜΕΓΆΧΗΝΟΦο ρα. ΚἈΙΘΙΙΛΗΘΗΤΌΟΟΝΟ 
Ἀ ΓΟΥ ΤΟΙΠΠΟΥΕΚΕΙΝΟΥΜΝΗΜΑΆ ΓΆΘΠΙΘΥ 
ΜΙΆΟΘΟΤΊΘΙΚΘΙΒΘΑΨΆΑΝ ΤΟΝΆΧΟΝΤῸΝΕ 
ὅλ, ΠΙΘΥΜΗΤΉΝ᾽ ἈΠΟΜΝΗΜΑΆΤΩΝΤΗΟ 
ὅ ΤΕΘΙΠΙΆᾺΡ ( πιϑυμιλοεσηρενολλορειολοηρωδ᾽ 
“Ὁ ΚἈΑΙΕΓΕΝΘ Τοολλοοανλοηρωθ:: 
- ἉΧΙαλΑληΗσενμαριαμκουλλαρῶνκατα. 
ἈΆΡῶΝ ΜΩΥΟΘΗΘΝΘΙΚΒΕΝ ΤΗΟΓΥΝΆΜΚΟΟΤῊΟ 
ΚΞ ΜΆΡΙΆ ὉΘΙΟΠΙΟΗΘΟΗΝΕΧΧΕΕΝΜΩΥΎΌΗςΜ᾽ ΟΤῚ 
νὼ ἐ δε λν θὰ ΓΥΝΆΑΙΚΑΝΑΙΘΙΟΠΙΟΟΆΝΕΆΔΛΕΕΝ: ΚΆΘΕΙ 
ΠΑΝΜΗΜΟΩΥΟΘΗΜΟΝΟΩΘΆΧΆΗΘΕΝΚΟ 
ΟΥ̓ΧΙΚΑΙΗΜΙΝΕΆΧΆΛΧΗΟΕΝ᾽ ΚΑΙΗΚΟΥΌΕ, 
σ΄ ΚΑΙΟΧΝΟΟΜΩΥΟΘΗΟΠΡΑΥΟΟΦολρΡατΑ 
ΡἈΠΆΑΝΤ ἈΟΤΟΥΟΧΜΟΥΈ ΓΟΥΟΟΝ΄ ΓΆΘΕΤΤΙ 
ιδ “ΓΗΟΓΗΟ᾽ ΚἈΙΕΙΠΕΝΚΟΠΆΡΆΧΡΗΜΑΆ 
ΠΡΟΟΜΩΥΟΘΗΝΙΚΆΙ ἈΆΧΡΩΝΚΆΑΙΜΆΡΙΆΜ 
ΕΞΕΆΘΑ ΤΕΥΜεΕιΙΟΟΙΤΡΕΙΟΘΙΟ ΤΉΝΟΚΗ 
ΝΗΝΤΟΥΜΑᾺΡΤΥΡΙΟΥ. ΙΚΑἈΑΙΘΞΗΆΘΟΝΟΙΤΡΕιο 
ΕἸΟσΤΉΝΟΙΚΗΝΗΝ ΓΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ. κλικὰ 
20 ΤΕἝΚΗΚΟΕΝΟΤΎΛΧΟΩΝΕΦΘΑΗΟΚΑΙΘΟΤῊ 
ΕΠ ΓΗΟΘΥΡΆΟΤΗΟΘΟΚΗΝΗΟΤΟΥΜΑΆΡΤΎΥ 
ΡΙΟΥΚΑΙΒΚΑΗΘΗΟΆΧΝΆΑΆΧΡΩΝΚΆΙΜΆΡΙ 
ἈΜ᾿ΚΑΙΒΣΗΧΘΟΝΆΜΦΡΟΤΈροι: κΆιεπε 
ΠΡΟΟΛΧΥ ΤΟΌΟ᾽ ἈΚΟΥΟΆΤΕΤΤΩΟΝΆΟΓΩΝ 
οῦ ΜΟΥΘΆΝΓΕΝΗ ΓἈΙΠΡΟΦΗΤΉΗοΥ μων": 


80 ΝΌΜ. ΧΙ, 33--- ΧΙ ὁ. 


ΠΞ..--- 


ο5 δ. 


81 


ΕΝΟΡΑΜΑΤΙΛΑΥ ΓΩΓΚΝΘΩΟΘΗΟΘΟΜΆΜΚΑΙ 
ενΥτμινλλληοωλυΥτῶ" ΟΥ̓ΧΟΥΤΟ 
ὠσοθεραπωνμΜουμωυοησανοόολῳ. 
ΤΟΟΝΚΩΟΜΟΥΤΠΙΠΙΟΤΌΟΘΕΟΤΙΝ᾽ ΟΤΌΜΆ 

κΑ ΓἈΟΤΟΜΑΆΛΆΛΧΗΟΩΟΛΥ ΤΌΏΕΝΕΙΔΕι 
ΚΞΑΙΟΥ Δ ΟΜΙΓΜΆ ΤΩΝ. ΚΑΙΤΉΝΔΟΣΣΝ 
ΚΎΕΙΔΕΝ᾽ ΚΑΙ ΟΧ ΤΙΟΥΚΕΡΟΕΚΗΘΗ 

ΤΕΚΑ- ΓΆΛΆΑΛΧΗΟΛΙ ΚΑ ΓΑ ΓΟΥΘΕΡΆΠΠΟΝΤῸΟ 
ΜΟΥΜΩΎΌΗ᾽ ΚἈΙΟΡΓΗΘΥΜΟΥΚΥΕΠΆΥ 
“ΤΌΟΙΓΟ᾽ ΚΑΙΆΤΠΠΙΗΆΧΘΟΝ:᾽ κλιηνεφαληλὰ 
ΠΕΟΤΗΛΧΠΙΟ ΤΉΟΘΟΚΗΝΗΟ᾽ ἈΠ ΑΟΥΜὲΆΡΙ 
ἈΜἈΕΠρΡωολωσθιχιῶν. ΚἈθιτθβΆ Υ Ε΄ 
ἈΡΩΝΠΙΠΡΟΟΜΑΆΡΙΆΜ᾽ ΚΑ ΟΥΆΘΠΡΩ 

ΟἈ ΚἈΙΕΙΤΕΝΑΧΡΩΝΠΡΟΟΜΩΥΌΗ. 
ἈΘΟΜΑΆΙΚΥΡΙΒΜΗΟΥΝΕΙΠΙΘΗΗΜΙΝ 
ἈΜΑΆᾺΡΤΙΆΝΑΙΟΤΙΗΓΝΟΗΟΘΟΆΜΕΝΚΑΆΘΟΤῚ 
ΗΜΆΡΤΌΜΕΝ᾽ ΜΗΓΒΝΗ ΤΓἈΙΘΘΘΙΗΟΟΝ 
ΘΆΝΑΤΟ ὠσΕιΙΘΙ ΓΡΩΟΜΑΆΘΙΚΠΟΡΘΥΌΜΕ 
ΝΟΝΕΙΚΜΗΤΡΆΟΜΡΟ' κἈικΆ ΓΘΟΘΙΕΙ 
ΤΟΗΜΙΟΥ ΓΩΟΝΟΆΡΚΩΝΑΎΥ ΓΗΓ᾽ ΚΚἈ]6 
ΒΕΟΗΘΕΝΜΩΥΟΗΟΠΡΟΟΚΝΆΘΓΩΝ᾽ ἢ 
ΘΟΔΕΟΜΔΑΙΟΟΥΙΆΟΛΔΙΆΥ ΤΉΝ ΚΆΙΕΙΤΕΝ 


ὍΞ Ιζ-προομωυοην: ΕΙΟΠΗΡΑΥ ΓΗΟΘΠ ΤΥ. 


ΕΝΝΕΤΙΤ ΓΥΟΕΝΕΘΙΟ ΓΟΠΡΡΟΟΦΙΙΟΝΑΎΥ ΤῊΗς᾿ 
ΟΥ̓ΚΕΝΤ ΓΡΑΤΙΗΓΕ ΓἈΙΕΤΙ ΓΆΗ Μεβᾶς-- 


ΝΟΜ. ΧΙΙ, 6--- 14. 


10 


1ὅ 


20 


ἈΦΡΟβΙΟΘΗΤΩΘΙΤΤ᾽ ἈΗΜΕΡΆΘΘΣΩΤΉΟ 
ΠΆΡΕΜβολΗςσ. ΚΟΜΕΤ ἈΤΤΑΥ Γλαιοσαλου 
ΘΟΕΤἈΙ ΚΑΙΆΦΡΩΡΙΟΘΗΜΑΡΙΑΜΘΣΩΤΉΟ 
ΤΠἈΡΕΜΕΟΛΧΗΟΘΘΙΓΓΆΗΜερΑςσ: κἈλιολᾶοο 
᾿ ΠΆΡ] .ΟΥ̓ΚΕΣΗΡΕΝΕΩΟΘΒΚΑΘΑΡΙΟΘΗΜΑΆΡΙΆΜ: 
ες ΟΩΜΘΤΆ ΓΑΥ ΓΑΘΣΗΡΒΝΟΧἈΟΟΘΣΆΟΘΗ 
ΘΗ ΚἈΙΠΆΡΕΝΘΕΑΝΙἈΟΝΕΝ ΤΗΘΒΡΗΜΩΤΌΥΦΑΆ 
ΡΆΝ᾽ ΚἈΑΙΘΆΆΑΧΗΟΘΘΝΚΟΠΡΟΟΜΩΥΌΙ 
ποριιῶν" ΓΌΟΝ" ἈΠΟΟΤϑιλ νου ΛΝ βας 
ΚΑ ΓΧοκε κΚἈΙΚΑΤΤἈΟΚΕΥ ἈΟΘΩΟΆΝ ΤΗΉΗΝΓΗΝΤῸΣ 
ἈΜΕΝΩΝ ΧἈΑΝΆΝΔΆΙΩΝ᾽ ἩΝΕΓΩΟΔΟΔΟΩΜΙ ΓΟΙΟΥΎΊΟΙΟ 
ΤΉΝΓΗΝ ἰηχ εἰοκα ΓΆΟΧΘΟΙΝ: ἈΝ ΑΡΆῈΝΆ Κα ΓΆΦΥ 
ἈΗΝ᾿ ΚΑΊ ΤΓἈΔΗΜΟΥΌΠΑ ΤΡΙΟΜΝΜΆΑΥ ΓΩΝΆΤΙΟ 
σΤλαιολῪ ΤΟΥ: ΠΆΝΤ ἈἈΡΧΗΓΟΝΕΣΑῪ 
ιῇ ΤΩΝ ΚΑΙΕΣΑΠΕΟΤΕαιλε ΝΥ ΓΟΥΌΜΥ. 
( Ἡοσειςστηςερημουφαρανλικφώνης 
ΚΥ ΠἈΆΝΤΕΟΛΧΛΝΑΡΘΟἈΛΡΧΗΓΟΙΥΊΩΝΙΗΆΧ᾽ 
ΟΥ̓́ΤΟΙ ΚΑΙ ΤΑΥ ΓΑ Τ ἈΟΝΟΜΑ ΤἈΛΥ ΓΝ 
ΤΗἨσΦυληορογκηνολλαλμιηλ ὙἹΟΟΖᾺΚκ 


'τὸ 


.0 ΧΟΥΡ ΤΗςΦΥλησοουμεωνολατ ὙἹΟσΟΟΥΡΙ: 


ΤΗΟΦΥληοιου λ᾽Α ΧΑΧΕΒὙἹΟΟΘΙΕῬΟΟΝΝΗ᾿ 
ΤΗΟΦΥυΥληοιοοαχαριγαλ ὙἹοοιώσηφ ΤῊΝ 
ΟΥ̓ΓΟΟΘΟΤῚ Φυλησεφραιμ᾽ ἈΥΟΗΥΙΟΟΥΙΟΟΝΆΎΉ, 
ΙΗςΟγο -- ΤΗσδΥληοσεξενια μθινφαλ: ΥἹΟΟΡΆΦοΥ" 
δ “ΓΗσΦυληοζλαξουλωνγουλιηλ ὙΙΟΟΟΟΥυ" 


82 ΝΌΟΝ. ΧΙ. 14- ΧΠ|. 11. 


κυΟΥ ΓΟΟΟΚΆΑΡΠΟΟΆΛΥ ΤῊς᾽ ἈΆΧΆΧΗΟΤΙ. 
ΘΡΆΟΥ ΓΟΘΘΝΟΟ ΤΌΚΑ ΓΟΙΚΟΥΝ ΤΉΝΓΗ. 
ΚἈΑΙΛΟΠΟΛΧΕΘΙΟΟΧΥΡΑΙΤΕΤΕΙΧΙΟΜΕΝΆΙ 
ΜΕγα ΧΑ φολρᾶ: ΚΑΥΤΗΝΓΕΝΘΆΝΘΝΑΙς 
ΕΟΡΆΚΆΜΕΝΕΟΙΚΘΙ" ΚΑΙΆΜΆΑΔΛΗΚΚΆ ΤΟΙΚΙ 
ΘΒΝΤΉΓΗ ΤΗΠΡΟΟΝΟΤΌΝ᾽ ΚἈΙΟΧΕΤ᾽ ΤΆ! 
Οςσ᾽ ΚἈΑΙΟΘΥΛΔΙΟς᾽ ΚἈΙΟΙΘΕΕΟΥΌΛΙΟς᾽ ΚΆΙ 
ΟἈΜΟΡΡΆΑΙΟΟΙΚΑ ΓΟΙΚΘΙΒΝ ΤΉΟΡΙΝΗ 
ΚἈΑΙΟΧΑΝΆΑΝΑΙΟΟΚΑ ΓΟΙκοἈρβαθΆλλο 
ΟΠ ΟἈΝΚΑΙΠΑΡΑΆ ΤΟΝΙΟΡΑἈΝΗΝΤΠΟΤΆΜΟ:. 
1] ᾿ς λικα το πηοανχαλ ΘΕ" ΤΟΝΆΧΟΝΤΡΟΟ 

ΜΟΩΎΌΗΝ᾽ ΚἈΙΘΙΠΕΝΆΥ ΓΟ ΟΥ̓ΧΙ᾿ Ἀλλλλκ 
ΝἈΆΒΑΝ,ΤἜΟΛΝΆΒΗΟΘΟΜΕΘΑ: κΚἈμ κα ΓΆΚΧΗ 
ΡΟΝΟΜΗΟΟΜΕΝΑΥΤΪΤΊΗΝ᾽ ΟΤΙΔΥΝΆΤΟΙΔΥ, 

ς΄ ΝΗΟΘΟΜΒΕΘΆ. ΠΡΟΟΛΧΥΤῸΌΥ Τ᾽ ΚΆΙΟΙΆΝΟΙ 

ΝΣ (ιουνια Ν ΕΑ ΝΤΕΟΜΕΤ ΧΥ ΤΩΝΕΙΤΆΝ: 
ΟΥ̓ΚΑΝΆΒΑΙΝΟΜΕΝΟΤΙΟΥΜΗΔΛΔΎΥΝΩΜΘΒ 
ΘΑΆΧΝΆΞΚΗΝΆΙΠΡΟΟ ΤΟΕΘΝΟΘΟΤΉΗΟΧΥΡΟ 
ΤΕΡΟΝΗΜΩΝΘΟΤΙΝΜΆΑἈΧΆΧΟΝΚΆΙΘΣΗΝΕΓ 
ΚἈΝΕΚΟΤ ἈΟΙΝΤἨΟΓΗΘΗΟΚΑΆ ΓΕΟΚΘΥΆΝ 
ΤΟΛΥ ΓΗΝΙΠΠΡΟΟΤΟΥΟΥΙΟΥΟΙΗᾺΧ ἈΘΓΟΝΤΤΕΟ 
ΤΗΝΓΗΝΗΝΙΤΑΡΗΧ,ΧΘΟΜΕΝΆΥ ΓΗΝΙΚΆΓΓΆ. 
ΟΚΕΥ̓ἈΟΘΑΙΓΗΚΆ ΤΕΟΘΙΟΥΌΆΧ ΓΟΥΌΚΆ ΤΟΙ 
ΚΟΥΝ ΤἈΘΘΠΑΥ ΤῊΗΟΕΟΤΊΝ᾽ ΚΑΙΠΆΘΟΛΆ. 
ΟΟΟΝΘΩΡΑΚΑΜΕΝΘΝΑΥ ΓΗΆΝΆΡΕΟΥ 

ΤΤΕΡΜΙΚΘΙΟ 


3 ΝΜ. ΧΗΙ, 28--- 2). 


18 


ΚἈΑΜΕΙΚΕΙΒΩΡΆΑΚΆΑΜΕΝ᾽ ΤΟΥΌΓΙΓΆΝΤΆΟ 
ΚΑΙΗΜΕΝΕΝΟΩΤΙΠΟΜΝΜΆΥ ΓΩΟΝΩΟΘΙΆΚΡΙ 
Ἀ6σ᾽ ἈλλλακλιοΥ ΤωσημΜενενωμππιονλυ 
ΤῸΝ ΚΑΙΆΝΆΑΛΧΛἈΑΕΟΥΟΛΙΤΆΟΧΗΟΥΝΆΓΩΓΗ 

Ἶ δλωκαενφώνην᾽ κλιθιλλιθνολᾶοοο 
ἈΗΝΤΉΝΜΝΥΙΓΆΘΙΚΘΙΝΗΝ᾽ ΚἈΛΙΔΙΕΓΟΓ 
ΓΥΖΟΝΕΙΠΙΜΟΩΟΥΘΟΗΝΚΑΙΆΧΡΩΟΝΠΆΝΤΕΟ 
ΟΙΥΊΟΝΗΚΣ.- ΚΑΙΘΙΠΆΝΠΡΟΟΧῪ ΓΟΎΌΙΤΆ. 
ΟΧΗΟΥΝΆΓΩΓΗ᾽ ΟΦΘΧΟΝΆΤΙΕΘΆΝΟΜΕ, 

ιο ΕΝΓΗΔΙΓΎΤΙ ΤῸ ΕἸΕΝ ΤΗΕΡΗΜΩΟΤ ΑΥ̓ΤῊ 
ΕἸ ποθανῶμεν" ΚΑΡΙΜΆ ΤΙΚΟΘΙΟΆΓΕΙ 
ΗΜΆΟΘΙΟΤΗΝΓΗΝΤΤ ἈΥΓΓΤΉΝΤΤΕΟΕΙΝΕ. 
ΠΟΆΧΕΜΩ) ἈΙΓΥΝΑΙΚΕΟΗΜΟΩΝΚΑΙΤΆΤΙΆΙ 
ἈΟΧΗΜΟΩΝΕΟΟΝΤ ἈΙΘΙΟΔΙΆΡΠΆΓΗΝ᾽ ΝΥ 

ιὸ ΟΥ̓ΝΕΘΆΤΙΟΝΗΜΙΝΘΟΤΙΝΑΠΟΟ ΤΡΆΦΗ 
ΜΑΙΕΘΙΟΔΙΓΥΤΙΤΟΝ᾽ ΚΑΙΕΙΤΆΑΝΕΤΈΡΟΟ 
ΓΩΘΤΕΡΩΟΔΟΩΜΕΝΆΡΧΗΓΟΝ ἈΙΆΠΟΟΤΡΕ 

ἸΜΕΝΕΙΟΔΙΓΎΤΙΤΟΌΝ: ΚΆΙΕΙΠΕΟΕΝ 
πε ]ωγοηοκλιλαρωνεγηπροοπονε 

90 ΝΜΆἈΑΝΤΙΠΆΘΗΟ ΤΗΘΟΟΥΝΑΆΓΩΓΗΟΥΊΩΝ 
ΙΉῊΧ᾿: ΙΗΟΟΥΟΔΘΟΤΟΥΝΑΥΉΗΚΑΙΧΑΛΧΘΕΟΤΟΥ 
ΙεφοννητωνιαἈοκαύαμενων 
ΤΗΝΓΗΝΑΙΘΡΡΗΣΆΝΤ ΙΜΑ ΤΙΆΛΥΤΩΝ 
ΚἈΑΙΘΙΤΑΝΤΙΡΟΙΤΆΑΘΟΧΝΟΥΝΑΆΓΩΓΗΝῪ. 

95 ΟΝΙΗ͂Σ ἈΘΓΟΝΤ ΘΟ, ἩΓΗΗΝΚΆΑ ΤΈΟΚΟΥΑ 


84 Ὁ ΝΟΜΝ. ΧΗ, 24-- ΧΙΝ, 1. 


τΓ 77 


ΜΕΘΑΛΥ ΤῊΗΝΑΓΆΑΘΗΘΟΤΙΝΟΦολρΆΟο 
ἈΡΆ᾽ ΘΙΕΡΕΤΙΖΕΘΙΗΜΑΟΙΚΟΒΕΙΟΆΣΞΘΙΗΜΙΆΟΙ 
ΘΙΟΤΉΝΓΗΝ ΤΓἈΥ ΓΗΝΚΆΑΙΔΟΟΘΙΆΥ ΤῊΝ 
ΗΜΙΝ᾽ ΓΗΗΤΊ ΘΟ ΤΙΝΡΒΘΟΥΟἈΆΧΓΆΑΛΧΆΚΛΆΔΙΗΜΕΙ 


Ἀ, ἈΧΧΑΔΑΤΙΟΤΟΥΙΚΥΜΗΆΠΟΟ ΤΆ ΓΑΙΓΙΝΕΙ[ΟΘΘΕῚ 


ὙΜΕΙΟΔΘΜΗΦΟΒΚΗΘΗΤΕΤΟΝΆΧΟΝΤΉΟ 

ΓΗΓ᾽ ΟΤΊΚΑ ΓἈΒΡΩΟΜΆΑΗΜΙΝΘΟΤῚΝ᾽ ἈΦΘ6 
ΟΤΉΗΚΕΝΓΆΡΟΚΑΙΡΟΟΆΙΆΥ ΤΩΝ: ΟΔΕΚῸ 
ΒΝΗΜΙΝ᾽ ΜΗΦΟΞΚΗΘΗΤΈΧΥ ΓΟΥ᾿ ΚΆΡΘΙΤΤΕΝ]) 
ἈΟΧΟΥΝΑΓΟΩΓΗΙΚΑ ΓἈΛΙΘΟΚΟΧΗΟΛΔΙΧῪ ΤΙΟΥῸ] 
λΘοισ' καιηλ οσλ ΚΥωφϑηαννεῴφθλη 

ΕΤΤΙ ΤΓΗΟΘΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥΜΑΡΤΥΡΙΟΥΈΝΠΆΟΓ 
“ΤΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΧΣ:- -- 


«ἈΠΕΙΠΕΝΙΚΟῚ ᾿ΟΟΜΟΎΟΗΝ᾿ ΘΟ ΓΙΝΟΟ 


ΠΆᾺΡΟΞΣΥΝΘΙΜΘΟἈΧλΆΟΟΟΥ ΤΟσ’ κΑλιθο 
ΤΙΝΟΟΟΥΤΠΙΟ ΓΕΥΟΥΟΙΝΜΟΙΕΝΙΠΆΟΙΓΟΙΟ 
ΟΗΜΦΕΒΙΟΙΟΟΙΟΘΒΠΟΙΗΟΆΘΝΆΥ ΓΟΙΟ᾽ ΤᾺ 


ΤἈΞΩΟΛΥ ΓΟΥΟΘΑΝΑ ΤΟΚλ ΠολλΥ ΓΟΥῸ᾿ 


ΚΑΟΙΤΟΙΗΘΘΟΘΚΑΥΓΟΝΟΙΚΟΝ ΤΟΥΤΙΡΟ 
ΟΟΥ̓ΘΙΟΒΘΝΟΟΜΕΓΆΙΚΑΙΠΟΧΥΜΆΆΧΛΧΟΝ 
ΗΤΟΥ ΓΟ᾽ ΚἈΙΕΘΙΠΒΝΜΩΥΘΗΟΘΠΡΟΟΚΝ 


ΤΤᾺ. ᾿ς ἸΑΚΟΥΟΘΕΤ ἈΙΆΙΓΥΤΤΙΤΟΟΟΤΙΆΜΝΗΓΆΓΘΟ 


8 


ΕΝΙΟΧΥΙΟΟΥ ΓΟΝΆΧΟΝΤΟΥ ΓΟΝΘΣΧΎΥ ΤΩΣ. 
ἈΛΆΧΆΑΚΑΙΠΆΝΤΕΟΟΙΝΚΑΙΓΟΙΚΟΥΝ,ΓΈΘΕΤΙΠΙ 
“ΤΗΟΓΗΟ ΓἈΥ ΓΗΟἈΧΚΗΙΚΟΆΧΟΙΝΟΤΊΟΥΕΙΚΟ 


ΝΌΜ. ΧΙΝ, 1--- 14. 


ὅ 


10 


25 


ΕΝΜΤΩΧΛΆΧΟΩ ΤΟΥ ΤΩ" οΟΤτΊοοφϑᾶλμοιο 
ΚἈ ΓΟΦΘΆΑΧΜΟΥΟΟΙΓΆΖΗΚΕ᾽ ΚΆΙΗΝΕ 
«δλησου φεοτηικθ ΝΕ ΠΑ Ύ ΤΩΝ᾽ ΚΚᾺ} 
ΕΝΟΤΥΧΩΝΕΦΘἈΧΑΗΟΟΥΤΙΟΡΘΥΎΗΤΙΡΟ 

δ ΤΕΡΟΟΛΥ ΤΩΝ, ΤΗΝΗΜΕΡΆΝΙΚΆΙΕΝΟΤΎ 
ἈΩΙΤΥΡΟΟΤΉΝΝΥΙΚΤΑ: κἈιθιτρΎειο 
ΤΟΝΆΧΟΝΤΟΥ ΓΟΝΩΟΘΙΆΝΟΝΕΝΆᾺ. ΚΆᾺΙ 
ΕΡΟΥΟΙΝ ΤἈΘΘΝΗΟΟΟΙΆΚΗΚΟΆΧΟΙΝ ΤῸ 
ΟΝΟΜΆΑΟΟΥΛΧΕΘΓΟΝΤΈῈΟ: ΠΆΡΑ ΤΟΜΗΛΥΝᾺ 

ι ΟΘΑΙΕΙΟΆΓΆΓΕΙΝΆΝ ΓΟΥΟΘΕΘΙΟΤῊΝ 
ΓΗΝΗΝΩΜΟΟΘΕΝΑΥ ΤΌΙΟσ᾽ ΚΑ ΤΤΕΟΤΡΩ 

“ΠΘΝΧΥ ΓΟΥΟΒΘΝ ΤΉΘΡΗΜΩ᾽ ΚΆΙΝΥΝ 
γωθη τ ηιοΟΧΥΟΟΟΥ ΚΕ᾿ ΟΝΤΡΟΙΙΟ, 
ΕΙΠΆΟΧΘΓΩΝΚΟΜΆΚΡΟΘΥΜΟΟΙΚΆ[ΙΤΟ] 

5. λυελθοοκλιάληθθινος. Ἀφλιρῶνανο 
ΜΙΧΟΚΑΙΆΔΟΙΚΙΆ ΚΑ ΜΑΡΤΊΑς᾽ κλικλ. 
ΘἈΑΡΙΟΜΩΟΥΚΑΘΑΆΡΙΘΓΓΟΝΕΝΟΧΟΝ᾽ ἈΠῸ 
ΔΙ ΟΥΟΑΜΑΡΤΊΙΧΟΙρΡΟ ΝΕ, εκνᾶ. ες 
ΤΡΙΓΗΟΚΆΓΕ ΤΓἈΡΤΉΟΓΕΝΘΑσ' ἈΦΘο 

"0 ΤΗΝΆΜΑΡΤΙΆΝΤΩΛΧΛΆΩΦΣΤΟΥ ΤῸ ΚΑᾺΊΤᾺ ΤῸ 
Μεγλθλεοοοου. καϑλπεριλεώοεγαε 
ΝΟΥ ΧΥ ΓΟΙΟΧΙΤΑΙΓΥΤΓ ΓΟΥ ὠς ΤΟΥΝΥΝ᾽ 

ΤῈ [Κι επεν το ΠροοΜωΥ οηνι ἘΘσλ Ὺ ΤΌΙΟ 
ΕἸΜΙ ΤΓἈΤΟΡΗΜλοοΥυ ἈλλλΖώεγω᾽ καὶ 

»5 ΖΩΟΝ ΓΟΟΝΟΜΑΜΟΥΚΑΙΕΜΙΤΆΗΟΘΙΗΔΟΣΑΚΎ 


“0 ΝΌΜ. ΧΙΥ͂, 14-- 91. 


Ἐπ 


817 


(ηἱ 


ΠΆᾺΟΧΛΝΤΗΉΝΓΗΝ᾽ ΟΤῚΤΆΝ ΤἜΟΘΟΙΆΝΆΡΕΟ 

ΟΙΟΡΩΝ ΤΘΟΤΉΝ ΟΞΆΝΜΟΥ ΚΑΤ ΆΟΘΗ 
ΜΕΙΆΛΧΕΙΠΟΙΗΟΧΕΝΑΙΓΎΤΙΤΩ ΚΑΙΕΝΤΉ 
ΕΡΗΜΩΤΆΥ ΤῊ᾿ ΚἈΙΕΙΤΕΙΡΆΑΟΕΝΜΕΤΟΥ 

“ΤΟΔΛΘΙΚΑ ΓΟΝΚΑΙΟΥΚΕΙΟΗΚΟΥΘΟΆΝΤΗΘ δ 
Φωνηομου. ΘΙΜΗΝΟΥΚΟΥΨΟΝΤ ΑΙ ΤῊ 
ΓΗΝΗΝΩΜΟΟΆᾺ ΤΌΙΟΠΆ ΤΡΆΑΟΙΝΟΟΥ ἈᾺ 

ἈΧΤᾺ ΤΕΚΝΆΑΛΥ ΤΩΝΆΘΟΤΙΝΜΕΤΈΜΟΥ 

αὐ λεοοοιοΥκΚοιλ ἈΟΙΝΆΓΆΘΟΝΗΚΆΚΟΙ. 

ΠἈΟΝΕΘΩ ΤΕΡΟΟΛΆΛΠΕΙΡοΟς᾽ ΤΟΥ ΤΟΙΟλ τ 
ΟΟ ἾΤΉΝΓΗΝ᾽ ΤᾺΝ ΤΓΕΟΟΙΠΤΆΡΟΞΣΥΝΟΝ 
᾿ΓΕΟΜΘΟΥΚΟΥΟΝ.ΓΆΥΤΉΝΓΗΝ: -- 


ἈΦΙΤΑΙΟΜΟΥΧΑΛΕΘΕΟΤΊΕΓΕΝΗΘΗΤΙ͂ΝΆΘΟ. Ὁ 

: ΠΕΡΙΧΆΓΧΕΕῚΙ 
ΓΕΡΟΝΘΝΑΎΥ ΓΟ ΚἈΙΘΙΤΗΚΟΧΟΥΘΗΟΙΕΝ]) ὙἹΟῪ 

ΜΟΙ ΚἈΑΙΕΙΟΑ ΣΩΟΛΧΎΥ ΓΟΝΕΙΟΤΗΝΓΉΝΕΙΟ ΠῚ 


ΗΝΕΙΟΗ ΆΘΕΝΕΟΙΚΕΙ᾽ ΚΑΥ ΓΟΟΕΡΜΆΛΥΓΟΥ 
ΙΞΙΛΗΡΟΝΟΜΗΟΘΙΑΥ ΤῊΝ. ΟΛΔΘΑΜΆΛΗΚ 


᾿ς ἰιοχλανια ΝἥΝιϑοκλ ΤΟΙΚΟΥΟΙΝΕΝ ΤΉΚΟΙ 


ἈΧΑΙ ἈΥΡΙΟΝΕΠΙΟΤΡΑΦΗΤΕΚΑΙΆΠΆΡΑ ΤΕ 
ὙΜΕΙΟΘΙΟΤΗΝΕΡΗΜονολονθλλλο ες 90 
ΟἈΝΕΡΥΘΡΆΝ᾽ ΚΑΙ Τα ΚΟ ΠΡΟΜ 
ΟΗΝΚΑΙΆΧῬΩΝΆΘΓΟΩΝ᾽ ΕὩσΤΙΝΟΟΤΉΓ 
ΟΥ̓ΝΆΓΩΓΗΝ ΤΗΝΙΤΟΝΗΡΑΝΤΤἈΥ ΓῊΝ 

ἈΧΛΥ ΓΟΙΓΟΓΓΥΖΟΥΟΙΝΕΝΆΑΝΤΊΟΝΜΟΥ" 
ΤΗΝΓΟΓΓΥΟΙΝΤΩΟΜΝΥΙΩΜΝΙΗΧ ἬΝΕΓΟΓ δῦ 


ΓΎΟΧΝ 


ΝΌΝ. ΧΙΨΡ, 21-- 91. 


ΠΕΡΙΥΜΟΩΝΆΚΗΚΟΣ. ΘΙΠΟΝΧΥ ΤοΟιοζῳ 
εγωλαγθηςσ ΘΙΜΗΝΟΝ Ῥοπονάθλα 
ἈΗΚΑ ΤΕΕΘΙΟ ΓἈΩ ΓΆΜΟΥ. ΟΥ̓ΤΏΟΘΠΟΙΗ 
ΟΟὙΜΙΝ᾽ ΕΝ ΤΗΘΡΗΜΩΤΆΥ ΓΗΙΠΘΟΘΙΤΓΆΙ 
δ ΤἈΚΩΛΑΥΜΟΩΟΝΙΚΑΙΤΑΟἈΧΗΘΙΠΙΟΙΚΟΙΤΗ 
ὙΜΩΝ᾽ ΚἈΑΙΟΙΚΑ ΤΗΒΡΙΘΜΗΜΕΝΟΙΎΜΟΩΣ. 
ἈΠΙΟΟΘΙΚΟΟΆΧΘΤΟΥΟ᾽ ΚἈΙΕΘΙΤΆΝΟΩΟΟΟΙΘ 
ΓΟΓΓΥΘΆΝΕΠΕΜΟΙ". διυμεισειοθλθυ 
ΘΕΟΘΘΘΙΟΤΗΝΓΗΝΕΦΗΝΕΞΘΤΕΙΝΆ 
τ ΤῊΗΝΧΕΙΡΑΜΟΥΚΑ ΤἈΟΚΗΝΩΟΔΙΥΜΆΟ β 
ΕἸΤΑΥ ΤΉ’ ἈΧΧΗΧΑΛΧΘΕΎΙΟΟΘΙΕΦΟΝΝΗ 
ΚἈΠΗΘΟΥΟΟΤΟΥΜΆΥΉΗ᾽ ΚΑΥΤΆΤΤΆΙΔΟΑ. β 
ἈΕΙΠΆ ΓΕΕΙΟΔΙΆΡΙΠΆΑΓΗΝΘΟΘΟΘδ᾽ διὸ 
ἈΣΩΟΛῪΥ ΓΟΥΟΘΙΟΤΉΝΓΗΝ᾽ ΚΑΙΚΆΗΡΟ 
1 ΜΟΜΗΟΘΟΥΟΙΝΤΗΝΓΗΝΗΝΥΜΘΙΟΆΤΠΤΕ 
ΟΤΗΤΕΛΠΑΎΥ ΤΉς᾽ ΚΑΥΓΆΚωΟλΆΎΥΜΩΝ 
ΤΤΕΟΕΙ ΓΤ ἈΙΕΝ ΤΗΘΒΡΗΜΩΤΆΥΤΗ: -- 
'"ΔΕΥΙΟΙΥΜΩΝΘΟΟΝΤ ἌΙΝΕΜΟΜΕΝΟΙ 
σ᾽ θόλο ΞΘΝΤΗΒΡΗΜΩ ΤΕΟΟΘΡΆΚΟΝΤ ἈΘΤΉΗ᾽ ΚᾺΙ 
ΜΕρβλοκα Τὸ ἈΝΟΙΟΟΥΟΙΝΤΗΝΕΠΟΡΝΙΆΝΥΜΩΝΘ 
σΚΕΎ ἈΝ ΓΟ ὠοσλναλῳθη ΤἈΚΩΟλ ἈΥΜΩΝΕΝΤΗῊΘ 
᾿ΓΗΝΓΗΝ ῸΟ ρημΜωκαΑ ἈΓΓΟΝΆΡΙΘΜΟΝ ΤΩΝΗηΗΜερῶ,. 
ΧΥΤΓΆΘΤΗΘ 
ποιηόλνε. ὈΟλΟΚΑ ΓΘΒΟΚΕΥΧΟΘΕΘΤΗΝΓΗΝΤΘΟ 
“ΤΗΘΡηΗΜὼ ΤΕΡΑΆΚΟΝ ΓΆΗΜΕΡΆΟ' ἩΜΕΡΑΝΤΌΥΕΝΙ 
Σ᾿ ἈΥΤΟΥΧΗΜΥ οϑετολμαρτιλουμῶ. 


88 ΝυΜ. ΧΙΝ, 21.-- 34. 


ΗΧΠΟΤΩΝΠΡΟΚΆ ΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΟΟΙΟΘΙ 
οΠΡοοφΦερωντολωβονλυ ΓΟΥΚαΣ 
ΘΥοιΆ ΝοαμΜιλ Ἀ Άεῶς. ΔΘΑ ΓΟΝΤΟΥΟΙ 
«ΦιπΕεΦΥΡΑΜΕΝΗΟΕΝ ΤΆΡΤΩ ΓΟΥΙΝΕ 
ἈΛΙΩ᾽ ΚἈΙΟΙΝΟΟΘΙΟΟΠΟΝΔΗΝΤΟΤῈ 
ΓΆᾺΡΤΟΝ᾽ ΤΟΥΙΝΤΙΟΙΗΘΘ Ὑ ἈΙΕΙΠ ΤΉΘΟ 
ἈΟΚΑΥ ΓΩΟσΕΟ ΗΕ ΤΗΟσΘΥυοιλο᾽ ΤῸ 
ἈΜΝΩΤῺΕΘΝΙΠΟΙΗΘΘΙ ΓΟΟΟΥ ΓΟΚᾺΡ 
ΠΩΟΜΆΟΟΜΗΝΘΥΩΔΙΆΟΤΩΙΚΩ" κἈὶ 
ΤΟΩΚΡΙΘΟΤ ἈΝΠΟΙΗΤΕΛΥ ΓΟΝΘιοολΟ 
ΚΑΥΤΌΜΆ: ἨΕΘΙΟΘΥΟΙΆΝΙΠΟΙΗΟΕΙΟΘῪ 
ΟἈΝΟΘΜιΔΛΑΧλΕσΛλΥΟΛλ ΚΑ ΓΆΆΝΆΤΙΕ 
ΦΥΡΑΜενησενελλι ΓΟΤΡΙ ΓΟΝΤΟΥ 
ΙΝ ΚἈΙΟΙΝΟΝΕΙΟΠΟΝΙΉΗΝΠΡΟΟΟΙΟΘ 
ΤΕΕΘΙΟΟΟΜΗΝΘΥλΙΆΟΚΟΩ: ΕἈΝΔ 6 


] | ΟΙΗ ΓΕΔΤΙΟ ΓΟΝΕΒΟΟΝΘΙΓΟΧΟΚΑΥ Γὼ 


ΟἸΝΗΕΙΟΘΥΟΙΆΝ᾽ ΜΕΓΆΑΛΥΜΑΆΙΘΥΧΗΝΕΙΟ 
ΟΟΩΤΉΡΙΟΝΚΟ᾽ ΚἈΙΠΡΟΟΘΟΙΟΘΙΕΠΙ ΓΟΥῸ 
ΜΟοοΟΧΟΥΟΘυοιλνοθμιλλλεως. ΤΡΙᾺ 
λοκααλνα πεφδυραμενηοενθδλᾶλιῳ 
ΗΜΙΟΥ ΓΟΥΊΝ᾽ ΚἈΙΟΙΝΟΝΕΙΟΙΠΟΝΆΗΝ 

᾿ ΤΟΗΜΙΟΥ ΓΟΥΙΝΚΆΑΡΠΟΜΑΆΒΘΙΟΟΟΜΗΙΤ. 
εγωλιλοιζαῦ ΟΥ̓ΤΩΟΝΠΟΙΗΘΘΙΟΤΏΌΜΟ 
οχω ΤΩΘΝΙΗ ΤΓΩΚΡΙΟ ΤΩΟΘΝΙΗ ΤῸ 
ἈΜΝΩΤΩΘΝΙΕΚΤΤΩΝΠΡΟΚΑ ΓΩΝΗΕις 


ΝΜ. ΧΥ, 8 ---ἸΙ. 


10 


18 


τῷ 
Ωσι 


τῶ ΝΑΙ ΓῶωΝ ΚΑ ΓἈΧΡΙΘΜΟΝΟΝΆΝΠΙΠΟΙ 
ΗΟΕΤΕ᾽ ΟΥ̓ΤΩΟΘΠΟΙΗΟΘΕΤ ΈΤΩΕΝΙΚΑ. 
ΤἈΓΟΝΆΒΙΘΜΟΝΑΎΥ ΤΌΝ: ΠἸΆΟΟΛῪ ΓῸ 
ΑΟΘωνΠοιησειοΥ ΤΩΟΤΟΙΧῪ ΓΆΠΡΟΟ 
ΕΝ γι Ρ ΠΩΟΜΑ ΤΓ ἈΘΙΟΟΟΜΗΝΕΥ 
ΔΟΆΟΚΟΣ ΕΑΝ ΔΕΠΡΟΟΗΛΧΥ ΓΟΟΕΘΝΥΜΓ. 
ΠΡΟΟΓΕΝΗΤ᾽ ἈΙΒΝΤΗΓΗΥΜΟΩΝΗΟΟΕΑ,. 
ΓΕΝΗ ΤἈΙΕΝΥΜΙΝΕΝΤ ΓΤ ἈΙΟΓΕΝΘΑΙΟΥΜῸ 
ΚἈΑΙΠΟΙΗΟΗΚΑῬΠΩΟΜΆΑΟΟΜΗΝΕΟΥΌΩΔΙ 
ἈΟΚΟΣ ΟΝΤΤῬΟΙΟΝΠΟΙΘΥΓΘΥΜΕιΙσ' ΟΥ̓ 
“ΓΩΟΠΟΙΗΟΗΗΟΥΜΝΑΆΓΩΓΗΪΌΣ ΝΟΜΟΘΟ 
ΕἸΟΥΜΙΝΚΑΥ ΓΟΙΟΠΡΟΟΗΧΎῪ ΤΟΙΟΤΌΙΟ 
ΤΡΟΙΚΕΙΜΕΝΟΙΟΘΒΝΥΜΙΝ᾿ ΝΟΜΟΟΘΆΙΩ 
ΝΙΟΘΕΙΟΓἈΟΓΕΝΘΆΟΥΜΩΝ: ΦΟΥΜΕιΙΟ 
ΚἈΙΟΠΡΟΟΗΛΧῪ ΓΟΟΘΟΤ ἈΙΕΝΆΝΤΊΚΥ 
ΜΟΜΟΟΘΕΙΟΕΟΤΆΙ καυλικμλεν 
εὐ ΜινΝκΑ ΤΩ ΠΡΟΟΗΧΥΤῸΤΩ 
“ΠΡοΟοΟκΚαιΜμεναΝΥΜΙΝ: καιαλΆλησε, 
τὰ. Ἰζφ- προομωυγοηνλαγων: ἈΧΧΗΘΟΝ ΓΟΙῸ 
ὙἹΟΙΟΙΗΣΙΚΑΙΕρειΟΠΡΟΟΛΎ ΤΟΥ εν 
ΤὨΕΘΙΟΠΟΡΕΥΟΘΑΙΥΜΑΆΟΘΕΙΟΤΉΝΓΗΣ 
ΕἸΟΗΝΕΓΩΕΙΟΆΓΩΥΜΆΟΕιΚΕΙ" ΚΚΑΙΕΟΤΓἈΙ 
ΟΥἈΝΘΟΘΆΑΓΓΕΥΜΕΙΟΆΧΠΟΤΟΌΜΑΆΡΤΩ. 
ΤΉΟΓΗΓ' ἈΦφαιρειτελφαρεμᾶλφο 
ΟΜΑΤΩΚΟ" ἈΠΆΡΧΗΝΦΥΡΆΜΑΓΟΟ 
ὙΜΟΩΟΝΆΡΤΟΝ 


ΝΌΜ. ΧΥ, 11-- 90. 


ΤΟΥΌΛΧΕΒΆ ΤΟΥ ΚἈΙΠΡΟΟΗΓΆΓΟΝΑΥ ΤΟ, 
ΟΙἸΕΥΡΟΝΤ ΟΛΥ ΓΟΝΟΥΧΧΕΓΟΝΤ ΞΥΛΑΆ. 
ΠΡΟΟΜΟΩΟΥΘΗΜΝΙΚΑΙΆΧΡΩΝΙΚΆΙΠΡΟΟΠᾺ. 
ΟἈΝΟΥΝΑΓΩΓΗΝΥΙΩΝΙΗΧΣ᾽ ΚΑΙΆΠΕΘΕ, 
ΤΟΛΥ ΤΟΝΘΙΟΦΥΧΆΙΚΗΝ᾽ ΟΥ̓ΓΆΡΟΥΝΘ 
᾿ΚΡΙΝΑΝΤΙΠΟΙΗΟΦΟΙΝΆΥ ΤΌΝ:. 
Ι.λιελλληοενκοπροομωυοηνλεγω, 
ΘΑΝΆΞΤΤΩΘΑΝΑ ΓΟΥΟΘΩΟΧΝΟΟΘΆΙΘΟΕΒΟ 
ἈΗΟᾺΧ ΤΕΧΥ ΓΟΝΑΙΘΟΙΟΠΆΘΟΧΗΟΥΝΆΓΩΓΗ᾽ 
ὩΔΙΘΕΣΗΓΆΑΓΟΝΆΧΥ ΤΟΝΠΆΟΘΟΧΗΟΥΝΆΓΩ 
ΓΗΕΣω ΤΗΟΠἈΡεμεοληοκλιθλιθο 
ΒΕΟΧΗΘΟΆΝΑΥ ΓΟΝΙΤΆΟΧΗΟΥΝΑΆΓΩΓΗΘ 
ΘοΙοα ΣΟ ΤΗΟΠΆΡΕΜεοληοκΆθα. 
᾿ΕἈΆΛΧΗΟΕΘΝΚΟΠΡΟΟΜΟΩΎΥΎΌΗΜ:-- 
υς ᾿ζ Ἰβ ταν προομωυγοηνλεγωνλλ. 
ἈΗΟΟΝΤΟΙΟΥΟΙΟΙΗΧ ΚΆΙΕΡΕΙΟΠΡΟΟ 
ΧΥ ΤΓΟΥΟΚΑΙΠΟΙΗΘΟΑ ΤΟΩΟΟΘΧΝΕΧΎΥ ΤΌΟΙΟ 
ΚΡ ΟΠΕΘ ΔΆ ΘΙ ΓΑΤΙ ΓΕΡΥΓΙΆ ΤΩΟΝΙΜΆ 
ΤΙΊΩΟΝΑΥ ΤΩΝΕΙΟΤΤ ἈΟΓΕΝΕΆΟΧΥ ΓΟ 
ΚἈΑΙΕΙΠΘΗΟΘΕΘΤ ἘΕΙΤΙ ΓἈΚΡΑΟΠΘΑΆ ΤΟ, 
ΤΡΤΕΡΥΓΙΟΝΙΚΧΩΟΜΑΆΥἌΆΙΚΙΝΘΙΝΟΝ 
ΚΑΙΕΟΤΑΙΥΜΙΝΕΝΤΟΙΟΚΡΆΘΠΘΔΟΙΟ 
ΚλυοΥ οθϑθλῪ ΓΆ" ΚἈΑΙΜΝΗΟΘΘΗΟΘΟΘΕ 
ΠᾺΆΘΟΦΟΝΤΌΝΕΜ᾽ ΓΟΆΧΩΝΚΎΥΎΚΆΙΠΟΙΗ 
οαΤἈΙΑ ΓλοκλιοΥ υλ Ο ΓΡΑΦΗΟΘΟΘΘ 


ΝΌΜ. ΧΥ͂, 832 -- 39. 


ΟΠΙΟΟ ΤΩΝΑΙΆΝΟΙΩΟΝΥΜΩΝΙΚΆΙΟΙΤΙ 
οωτωνοφθλλμωνυμώμενοιςο 
ὙΜΕΙΟΒΘΚΠΟΡΝΘΥΕ ΘΟΠΙΟΩΟΛΎΥ ΩΝ 
ΟΠΩΘΆΝΜΝΗΟΘΗ ΤΓΕΚΆΙΠΟΙΗΟΗΤῈ 
ΠΆΘΟΧΟΤ ἈΟΘΕΝΤΟΛΣΛΆΑΟΜΟΥ ΙΕ σΕΟΘα 
ἈΓΙΟΙ ΤωΘ ΟΜΝ: εγωκσοθουμῶ. 
ΟΘΞΣἈΓΆΑΓΩΝΥΜΑΆΟΕΘΙΚΓΗΟΛΙΓΎΤΙ ΤΟΥΎΘΕΙ 
νυ μωνθοεγωκσοδθουύμωμ--- 
ΠΠΕΡΙΚΟΡΘ ΙΚ θη αν Κορ Υ"Οοιοολ ἈΡ ἸοΥκὰ 
1 ἈΘΥΙΟΥΆΧΘΥΙ ΚΑΙ Δ ΑΘΑΝΚΆΆΕΒΕΙΡΩΝ 
ΚΑΑΘ ᾺΝ ΙΟΙΘΆΙΆΒ᾽ ΚΑΙΧΥΝΜΆΑΝΥΙΟΟΦΆΛΧΕΘΥΥ 
ΚΆΙΧΕΙΡΩ 
κυλῪΝα ΡΟΥΒΗΝ ΚΑΙΆΝΕΘΟΤΗΟΆΝΕΝΑΆΝΤΊΜΩ 
ὙΌῸΗ᾿ ΚΑΙΆΝΑΡΕΟΤΟΩΟΝΥΙΩΝΙΗΧΙΕΝ ΤΗ 
ΚΟΝΤ ἈΚΑΙΔΙΆΚΟΟΙΟΙΆΡΧΗΓΟΙΟΥΜΆΓΩ 
Ιδ ΓΗΟΟΥΓΙΚΆΗ ΤΟΙΚΟΥἈΧΗΟΙΚΑΙΆΝΆΡΕΟ 
ΟΝΟΜΆΟΤΟΙΟΥΝΘΟΤῊΟΘΆΝΟΠΙΜΟΩΥ 
ΟΗΝΙΚΑΙΆΧΡΩΝΙΚΑΙΘΙΤΆΑΝΠΡΟΟΛΧΛΥ ΓΟΥῸ 
ΕΧΕΤΟΩΥΜΙΝΟΤΙΠΆΟΧΗΟΥΝΆΓΩΓΗ 
ΠΆΝ᾽ ΤΕΟΆΧΓΙΟΙΝΚΑΙΕΜΆΑῪ ΓΟΙΟΙΚΟ᾽ Κλ λ. 
0 “ΓΙΚΑΓΓΆΝΙΟ ΓἈΟΘΘΕΙΠΤΙ ΓΗΝΟΥΜΝΜΆΓΩΓΗΝΚΎ. 
᾿Ιζ- αλκογολομουυ ΗΟ ΘΙ ΤΕΘΈΝΝΘΓΠΤΙΡΟ 
ΟΟΠἸΟΝΚΑΙΕΆΆΧΧΗΟΘΝΠΡΟΟΚΟΡρβδ᾿ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΆΘΧΝΑΥ ΓΟΥ ΓΗΝΟΥΝΑΆΓΩΓΗ͂, 
ἈΕΓΩΝ᾽ ΕἸΤΕΟΚΕΙΤ ἈΙΚΑΙΕΓΝΟΟΘΟ 
2ῦ ΤΓΟΥΟΟΝΤ ἈΟΧΥΓΓΟΥ ΚΑΙ ΓΟΥΟΛΧΓΙΟΥΌΠΡΟΟ 


φιι 


92 ΝΌΜ. ΧΥ͂, 39-- ΧΥῚ, ὅ. 


ΗΓΆΓΕΤΟΠΡΟΟΘΑΥ ΓΟΝ᾽ ΚἈΑΙΟΥΟΟΥΎ ΚΕ 
ΞΕΧΕΣΑ ΤΟΘΧΥ ΓΩΟΥΤΙΡΟΟΗΓΆΓΘΤῸ 
ΠΡΟΟΘΑΥ ΤΟΝ ΤΟΥ ΤΟΠΟΙΗΟΆ ΤΕ ΆΧΆΧΕΘ 
ΤΕΥΜΙΝΘΆΥ ΓΟΙΟΠΎΡΘΙΆ." ΚΟΡΕΚΆΜΙΤΑ. 
ΟΧΔΗΟΥΝΑΆΓΩΓΗΛῪ ΓΟΥῪ ΚἈΙΕΙΠΠΙΘΕΤῈ 
ΕΠ͵ΠΑΥ ΓΑΙΓΥΡΚΑΙΘΙΠΙΘΘΤ ἙΘΠΙΆΥ ΓΆΘΥ 
ΜΙΆΜΆΑΘΝΑΝΤΙΚΥΛΎΡΙΟΝ᾽ ΚΆΙΕΟΤ ἈΙ 
ΟἈΝΗΡΟΝΆΝΘΚΆΘΣΗ Τ᾽ ἈΙΚΟΟΥ ΓῸΟ 
ἈΓΙΟΓ᾽ ΙΞἈΝΟΥΟΘΩΥΜΙΝΟΙΥΊΟΙΆΕΥΊ: 
ΚἈΙΘΙΤΕΝΜΟΟΥΟΗΟΠΡΟΟΚΟβδ᾽ εἰολ. 
ΚΟΥΘΘΤΕΜΟΥΎΥΙΟΙΆΘΥΙ ΜΗΜΙΚΡΟΝ 
ΕΟΤΙΝ ΤΟΥ ΓΟΥ̓ ΜΙΝΟΤῚ ΔΙ ΕΟ ΤΕΙΆΕΝΥ 
ΜΔΆΑΟΟΘΟΙΗΧ ἙΚΟΥΝΑΆΓΟΩΓΗΟΙΗΣΧΊΚΑΙ 
ΠΡΟΟΗΓΆΓΕ ΤΟΥ ΜΆΟΠΡΟΟΘΆΑΥ ΤΟΝΔΆΙ 
“ΤΟΥΡΓΕΙΝΤ ἈΟΧΙ ΤΟΥΡΓΙΆΟ ΤΉΟΘΟΚΗΝΗΟΘ 
ΚΥ ΚἈΑΙΠΆΡΙΟΤΓἈΟΘΑΙΘΝΑΝΤΙΥΤΉΟΘΟΥΝΑΆ 
ΓΩΟΓΗΟΧΆ ΡΘΟΘΥΘΙΝΆΎΥ ΓΟ ΚἈΙΠΡΟΟΘΗΓᾺ 
ΓΕΤΟΟΘΘΚΑΙΠΆΝ ΤΟ ΤΟΥΌΧἈ ΘΆῬΟΥῸ 
ΟΟΥ̓ΥΙΟΥΟΧΕΥΙΜΕΤ ἈΟΟΥ ΚἈΑΙΖΗΤΕΙΤῈ 
ΙβΡ ΤΟΥΕιΝοΟΥ ΤὠσοΥ κατ λ λΗΟΥ 
ΜἈΑΓΩΓΗΟΟΥΗΟΥΝΗΘΡΟΙΟΜΕΝΗΤΙΡΟΟ 
ΤΌΝΘΝ᾽ ΚΑΙΆΆΡΩΝΤΊΙΟΘΟΤΙΝΟΤΊΔΙΑΆ. 
ΓΟΓΓΥΖΕΤ ἈΝΑ ΓἈΥ ΓΟῪ :- 


1. Ιλ πεσ τεικεν ΜΟΥ ὁημοικαλεολιλλ: 


ΘἈΑΝΚΑΙΆΧΕΘΙΡΩΟΝΥΙΟΥΟΘΆΙΆΚ᾽ ΚΆΙΘΗΙΤΧ. 


ΝνῦμΜ. ΧΥΙ, 5-- 12. 


ζι 


10 


ὧι 


20 


9ῳ4 


ΟΥ̓ΚΑΝΆΚΆΙΝΟΜΕΝ᾽ ΜΗΜΙΚΡΟΝΤΟΥ ΤῸ 
ΟΤΙΆΝΗΓΆΓΘΟΗΜΑΆΟΒΘΙΟΓΗΝΡΘΟΥῸΚΣ 
ΓΆΛΑΚΑΙΜΕΔΙΆΙΠΟΚΤΕΙΝΆΙΗΜΆΟΘΕΝΤῊ 
δρημώ ΟΤΙ ΚΑ ΓἈΡΧΕΙΟΗΜΟΩΝ᾽ ἌΡΧΩΝ 
ΕἸ ΚἈΑΙΟΥΘΙΟΓΗΝΡΘΟΥΟΧΝΓΆΧΆΚΆΜΕλΙ 
ΘΙΟΗΓΆΓΕΟΗΜΆΟ᾽: ΚἈΙΕΔΩΚΆΘΗΜΙΝ 
ΚἈΗΡΟΝΆΑΓΡΟΥΚΑΙΆΜΙΤΕΆΩΟΝΟΟ ΤΟΥῸ 
οφϑλαλμουστωνανωνεκεινῶναν 
ο΄ Εξεκού σ᾽ ΟΥ̓ΚΑΝΆΚΆΙΝΟΜΕΝ: -- 

ΡΙ ἈΙΕΚΆΡΥΘΥΜΗΘΕΝΜΩΥΟΗΟΟφΦολρὰ 
ΚΑΘ ΤΕΝΠΡΟΟΚΜ᾿ ΜΗΠΡΟΟΧΉσειο 
“ΤΗΝΘΥΟΙΆΝΑΥ ΤΩΝ᾽ ΟΥ̓ΚΕΠΙΘΥΜΗΜΆ 
οΥ̓Δενοολυτωνειληφλουύλθοκὰ 
κΚωσλου ΕΝΆ ΧΎΥΤῸῺΝ: -- 

᾿Ιζ λιειπενμωυ ηοπροοκορθαγιλοσ. 
“ΓΗΝΟΥΝΆΓΩΓΗΝΟΟΥ ΚἈΙΓΙΝΕΟΘΘΘ 
“ΤΟΙΜΟΙΘΝΆΝΤΙΚΝ ΟΥ̓ΚΑΙΧΥ ΤΟΙκΆΆᾺ. 
ΡΟΝΑΎΡΙΟΝ᾽ ΚΑΙΆΧΒΕΤΕΕΚΆΟ ΤΟΟ ΤῸ 
ΤΤΥΡΕΙΟΝΑΎΥ ΤΟΥ ΚἈΙΕΠΙΘΗΘΕΤ ΈΘΠΙΧΥΓᾺ 
ὙΜΙΆΑΜΑΆᾺΚΑΜΠΡΟΟΆΧΞΕ ΤΕ ΘΝΑΝΤΙΚΥ 
ΕΚΆΟΤΟΟΤΟΠΥΡΘΙΟΝΆΥ ΤΟΥ ΠΕΝΤΉΚΟ, 
“ΓἈΆΚΑΙΔΙΆΚΟΟΙΑΙΤΥΡΕΙΆΚΑΙΟΥ ΚΑ Ά 
ΕΚΆΟΤΟΟΤΟΙΤΥΡΕΙΟΝΑΎΥ ΤΟΥ κλιθλὰ 
ΕΕΝΕΙΚΑΟΤΟΟΤΟΙΤΥΡΕΙΟΝΑ ΎΥ ΤΟΥ ΚΆἈΙ 
ΕΠΕΘΗΚΆΝΕΙΤΑΥ ΓΆΠΥΡ᾽ καἈλιεππεδΆλκς. 


ΝΌΜ. ΧΥ͂Ὶ, 18 -- 18. 


ΕΠ ΤΓΆΑΘΥΜιΆΜΑΆ. ΚἈΑΙΕΒΟΤΗΟΘΆΝΠΑΡΑ. 
ΤἈΟΘΥΡΑΟΤΗΟΟΚΗΝΗΟΤΟΥΜΑΆΡΤΎΥ 
ΡΙΟΥΜΩΥΟΗΟΚΑΙΆΧΡΩΝΚΑΙΘΙΤΙΟΥ͂ΝΕ 
ΟΤΉΘΘΝΘΙΆΑΥ ΓΟΥΟΚΟΡΘΤΉΝΙΤΆΑΟΘΆΣΝ 
ΧΥΤΓΟΥΟΥΝΆΑΓΩΓΗΝΠΆΡΑ ΤΉΝΘΥΡΑΝ 
ΤἨΘΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΎρΙογικλιῳ 
«ΘΗΔΟΞΣΆΑΚΥΤΤΆΘΗ ΤΗΟΥΝΑΆΓΩΓΗ: 


ΓᾺ Κα ιελλληοενκοπροομωυοηνκαὶ 


ἈΑΡωνΝΆΘγΩωνΝ. ἈΠΟΟΧΙΟΘΗΤΈΘΚΜΕ 
ΟΟΥ̓ΤΗΟΟΥΝΆΑΓΩΓΗΟΤΆἈΥ ΤΗΟΚΆΙΘ 
ΣΆΝΆΑΛΧΛΟΩΟΘΟΩΛΎ ΓΟΥΟΒΘΙΟΆΤΤΆ Ξ᾽ ΙΚΆΙΕΙΤΕ 
ΟἈΝΘΠΙΠΡΟΟΩΠΟΝΑΎΥ ΤῸΝ: Κατὰ. 
ΘΟΘΟΤΩΝΙΤΝΑΆ ΤΟΝΚΑΙΤΙΆΑΘΗΟΟΆᾺΡ 
ΚΟΟ᾽ ΘΕΙΧΝΟΟσΘΙΟΗΜΆΡΤΕΝΕΙΙΗΠΙΆΟΚΣ. 
ΤΗΝΟΥΝΆΓΩΓΗΝΗΟΡΓΉΚΥ: -- 


ΓΕ ΙΚλιελλληοενκοπροομωυοηνλαγασ 


θ9θὅ 


ἈΔΧΔΧΗΟΟΝΤΟΥΜΝΑΓΟΩΓΗΆΘΓΩΝ᾽ ἈΝᾺ. 
ΧΩωρΡΗΟΧ ΓΕΟΙΥΚΑΩΛΧΙΠΟΤΗΟΟΥΝΆΓΟ) 
ΓΗΟΙΚοΟρβρειλλαθαλνιζλλξειρών. 
ἈὉΔΧΜΝΘΟΤΗΜΟΣΥΟΘΗΟΚΑΙΕΠΟΡΕΥΘΗΠΡΟΟ 
ἈΧΘΑΝΙΚΑΙΧΕΟΙΡΟΜΝΙΚΑΙΟΥΝΕΠΟΡΟΥ 
ΘΗΟΆΧΝΜΕΊΊΓΑΥ ΓΟΥΤΙΆΝ᾽, ΓΕΟΟΙΠΡΘΟΕΚῪ 
ΤΈΡΟΗΗΣ᾽ ΚἈΑΙΒΘΆΑΆΧΧΗΟΘΘΝΠΡΟΟ ΤῊΝ 
ΟΥΝΆΑΓΩΟΓΗΝΆΕΘΓΩΝ᾽ ἈΠΟΟΧΙΟΘΗΤῈ 
ΧΠΟΤΤΟΩΣΟΝΟΙΚΗΝΩΟΟΜΤΩΟΝΆΑΤΝΜΘΟΘΟΝΜ ΨΤΟΟΝ 


ΝΌΜ. ΧΥ͂Ὶ, 18.--- - 26. 


σι 


10 


15 


Ὁ 


20 


ΟΚΧΗΡΩΟΝΤΟΥ ΤΩΝ. ΚἈΑΙΜΗΆΛΧΙΓΓΕΟΘΕ 
ἈΠΟΙΤΑΝΤΟΝΟΟΛΕΘΟΤΙΝΑΥ ΤΌΙΟ᾽ ΜΗ 
ΟὙΝΆΑΠΟΛΧΘΟΘΘΕΝΙΤΑΟΗΤῊΗΛΣΜΑ.ΑΡΤΊΑΛΥ 
ΤΩΝ: ΚΑΙΆΠΕΟΤΗΟΧΝΑΆΤΙΟΤΉΟΘΟΚΗ 
ΝΗοκορβθδιζαιλ Ἀϑλανικλβαιρωνιυ 
καλῶ" καυλλθανκλυλβαρωναξηλθο-. 
ΚἈΑΙΟΤΉΙΚΘΙΟΑΝΠΆΡΑ ΤΓἈΟϑυρλοτ, 
ΟΚΗΝΩΟΜΑ ΤΩΝΆΑΥ ΓΩΝΙΚΑΙΆΙΓΥΝΆΙ 
καεολυ των ΤᾺ ΓΕΙΚΝΆΧΎΥΤΩΝΙΚΆΙ 
᾿ἩἨΛΧΠΟΟΚΘΥΗΛΎΤΏΩΝ: .. 
᾿ΚΧΙεΙ ΕΝ ΜΩΎΌΗς: ΘΝΤΟΥ ΓΩΟΓΝΟΩΟΕ 

ΘΑ ΟΤΙΚΟΛΙΤΕΟ ΤΕΙΆΕΝΜΘΠῸΟΙΗΟΆΙ 
ΠΆΝΤΑ ΤΆΕΡΓΑ ΓΑΥ ΤᾺ" ΟΤΙοΟΥκαπεΜαυ 
ΤΟΥ ΕΙκΑ ΓΆΘΑ ΓΟΝΠΆΝΤΩΝΆΝΟΝΑΆ. 
ΠΟΘΆΑΝΟΥΝΤΑΙΟΥ ΤΟΙ ΕΚ ἈΗΙΚΆ ΤΈΤΙΤΙΟΚΕ 
ὙΜΝΙΆΝΤΟΩΝΑΝΑΟΟΝΘΙΠΙΟΙΚΟΠΗΘΟΤ ΑΙ 
λΥ Τῶν: οΟοΥὐχικολ!)}εστειλενμθλλ 
ἈΗΕΝΦΑΟΜΑ ΤΙ ΘΙΣΕΙΚΟΙΚΙΆΝΟΙΣΑ. 
ΘΟΔΛΗΓΗΤΟΟΤΟΜΑΆΛΥ ΤΗΟΙΚΚΑ ΓΆΠΙΕΤΓΑΙ 
ΧΥΤΟΥΌΟΚΑΙ ΤΟΥ ΟΟΙΚΟΥΟΛΎ ΓΩΝΙΚΆΙ 
ΤἈΘΟΚΗΝΆΧΟΛΥ ΓΟΝΚΑΗΤΆΝΊΤΓΆΟΟΆ. 
ΕΟΤΙΝΑΥ ΤΌΙΟ᾽ ΚἈΚ ΓἈΒΗΘΟΝΤ ΖΟΣ. 
ΤΕΟΕΙΟΆ ΟΥ ΚἈΑΙΓΝΟΩΟΘΟΘΕΟΤΊΤΙΙΆ. 
ΡΩΟΣΥΝΆΑΝΟΙΧΝΟΙΟΥ ΓΟΙΤΌΝΚΗΕ:: -- 

ΓΓ (λλδελεενλγολτολλλωνπνΝ ΓἈΟΤΟΥῸ 


96 ΝΟΌΜ. ΧΥῚ, 20-- 31. 


ἈἈΧΡΩΟΝΆΘΓΟΩΝ᾽ ΘιχωρΡρΗηΗΟλ ΤΈΘΚΜΕ 
ΟΟΥ̓ΤΗΟΟΥΝΆΓΩΓΗΟ ΓΑΥ ΤΓΉΗΟΙΚΆΙΕ 5. 
ἈΝΆΑΛΟΩΟΟΩΟΛΥ ΓΟΥΟΕΙΟΆΤΙΆ 5. - ΚΆΜΕΙΤΕ 
ΟΟΝΕΙΤΠΙΠΡΟΟΟΤΙΠΟΝΆΑΥΤΌΟΜ:-- 


ΓΖ ᾿ζιεπανμωυοηοπροολλφωνλλεα 


ΤΟΙΓΥΡΕΙΟΝΙΚΑΙΕΙΤΙΘΕΟΘΙΤΆΥ ΤΟΠΥΡ 
ἈΠΟΤΟΥΘΥΟΙΆΟΤΗΡΙΟΥΚΑΙΕΠΠΙΕΆΧΕ 
ΕἸΤΑΥ ΤΟΘΥΜΙΆΜΑΆᾺΚΑΙΆΙΤΕΝΕΓΙΚΕΤῸ 
“ΓἈΧΟΟΘΙΟΤΉΝΙΤΑΡΕΜΕΟΛΧΗΝΚΆΙΕΣΙ 
ἈΧΟΕΘΠΕρΡΙΆΥ ΓΩΝ: ΕΣΗΆΧΘΕΝΓΆΡΟΡ 
ΓΗΧΠΟΠΡΟΟΟΩΟΙΠΟΥ ΚΎ᾽ Ἡρβις ΓΆΙΘΡΑῪ 
ΕΙΝΤΟΝΆΔΛΟΝ:.-- 
Κελλκενλαρωνκαθαπερθλλληρει 
ἈΥΓΤΩΜΩΥΎΌΗΟ᾽ ΚἈΑΙΘΑΡΑΜΕΝΘΙΟΤῊ 
ΟΥ̓ΝΑΓΩΓΗΝΙΚΆΙΗΔΗΘΝΗΡΙ ΓΟΗΘΡΆΥ 
ΟἸΟΕΝΤΛΆΩ᾽ ΚἈΑΙΕΆΆΒΕΝΚΆΙΕΙΤΘΕΑ 
ἈΕΝΤΟΘΥΜιλμΜᾶ. ΚἈΙΕΣΙΆΧΟΧ ΤΌΙΤΕΡΙ 
ΤΟΥΆΧΛΧΟΥ ΚἈΙΒΟΤΗΆΝΆΜΘΟΟΝΤῸῺΝ 
ΤΕΘΝΗΚΟΤΟΝΙΚΑΥ ΤΟΝΖΩΟΝΤΩΝΚΆΙ 
ΕΚΟΙΤΑΟΘΒΝΗΘΡΑΎΌΙΟ᾽ ΚΆΙΕΓΕΝΟΝ 
ΤΟΌΟΙ ΓΕΘΝΗΚΟΤΟΘΝΤἬΘΡΑΥΌΘΙ 
ΤΕΟΟἈΆΡεοκλιλ ΘΒ ΚἈΑΧΙλ ΘΟΚΆΙΕ 

ΠΤ ἈΙΚΟΟΙΟΙΧΩΡΙΟ ΤΩΝ ΓΕΘΝΗΚΟΤῸΣ. 
δβνεκανκορδ᾽ καιεπεοσραγενλὰα 
ΡΩΝΠΡΟΟΜΟΩΥΎΥΘΗΝΘΙΠΓΓΗΝΘΥΡΆΤΗΟ 


ΝΌΜ. ΧΥῚ, 44 --- ὅ0. 


18 


10 


18 


20 


10 


20 


20 


ΟἸἸΗΝΗΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΎΡΙΟΥΚΆΙΘιΚΟο 
ΤΤΆΟΕΝΗΘΡΑΎσοισ:..- 


Ἢ ᾿Κ ιελλλησενκοπροομωυοηνλεγος: 


ἈΔΑΗΟΟΝΤΟΙΟΎΥΊΟΙΟΙΗΣ : ΚἈΙΆΆΕΘΠΑ. 
ΡΥ των ΚΔ ονβλ Κλ ΟΝ ΚΑ ΓΟΙΚΟΥῸ 
ΠπΠΑᾺΤΡΙΟΝΆΑΎΥΤΩΝ᾽ ἸΤΑΡΑΤΆΝΤΌΝΤΟΩ,. 
ἈΡΧΟΝΤΩΝΑΎΥῸΩΝ᾽ ΚΑ ΤΟΙΚΟΥΌΙΤΑ. 
ΤΡΙΟΝΑ ΤΟΝ Δ ΘΑ ῬΑ ΚΔ ΟΥυ ς᾽ κλὶ 
ΘΒΚΑΟΤΟΥ ΓΟΟΝΟΜΆΛΥ ΓΟΥΈΕΠΙΓΡΆ. 
ὙΟΝΕΙΠΙ ΤΗΟΡΑΚΔΟΥ ΔΎ ΓΟΥ ΚΑΥΓΟΟ 
ΜΟΜΆΛΔΆΡΟΩΝΕΠΗΙΓΡΑΥΟΝΘΙΠΙ ΤΉΟΡΑΆ 
ΒΔΟΥΆΘΥΙ ΘΟΤΙΓΆΡΡΑΚΔΟΟΜιλ: ΚΑΤᾺ. 
φγληνοικουτιαθρωνλυτώνλο 
ΟΟΥ̓ΟΙΝ᾽ ΚἈΙΘΗΟΘΙΟΆΛΥΓΓἈΆΟΘΝΤΤΉΟΙΚΗ 
ΝΗΤΟΥΜΑΡΤΎΥΡΙΟΥ ΚΑ ΓΕΝΑΝΤΊΤΟΥ 
ΜΑᾺΡΤΎΥΡΙΟΥ ΘΝΝΟΙΟΓΝΩΟΘΗΟΟΜΆΙΟΟΙ 
ΘΚΕΙ᾿ ΚΑΙΒΟΤ ἈΙΟΧΝΟΘΟΝΆΝΘΙιζΆΘΣΟ 
ΜΆΙΧΔΧΛΥΤΌΝ᾽ ΗΡἈΕΔΟΟΛΥ ΓΟΥΘΚΕΆΧΟΤῊ 
σΕΙ᾿ ΚΑΙΠΕριθλωλ ΠΟΟΟΥ ΓΟΝΓΌΓΓΥ, 
ΟΜΟΝΥΊΩΜΝΙΗκΣ ΟΟἈΆΛΧΥ ΤΟΙΓΟΓΓΥΖΟΥ 


Ό ΟΙΝΘΦΎΜιν.:.. 
ΓΘ ᾿Κλιελλ ἈΗΘΕΝΜΕΟΟῪ ὉΗΟ ΓΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΚΧ᾽ 


ΚΕ Δ ΟΟΚΑΝΑΥ ΓΟΩΙΤΆΝ. ΤΕΟΟΙΆΡΧΟΝ 
ΤΕΟΛΥΤΟΟΝΡΆΚΔΟΝ᾽ ΤΟΩἈΧΡΧΟΝΤΙΥΓΩ 
ΕΝΙΡΆΚΔΟΝΙΚΑ ΓΑΆΥΡΧΟΝΤ ΓΆΚΑ ΓΟΙΚΟΥῸ 


ΧΚΟΜ. ΧΥῚ, δ0 --- ΧΥ͂Π, 0. 


99 


ΠΑ ΡΙιωνΝν λυ των λλθκαρλαλουσ' 


ΚἈΑΙΗΡἈΑΚΞΔΟΟΧΆΡΩΟΝΆΑΝΆΜΕΟΟΝΤῸ,. 
ΡἈΑλωΝλύΎΤῶΝ κλπ τεθηκενμῳῳ 
ὙΟΗΟΤἈΟΡΑΚΔΟΥ σ᾽ ΕΝἈΝΤΙΚΥΕΝΤΗῊ 
Ε΄, ὉΚΗΝΗΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ:-- 

᾿ς λιεγα ΝΕ ΤΟΤΉΘΙΤΆΎΡΙΟΝΙΚΆΙΕΙΟ 
ΗἈΧΘΕΝΜΩΥΟΗΟΙΚΙΆἈΧΡΩΝΕΙΟΤΗ,. 
ΟΚΗΝΗΝ ΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ ΚΑΙ ΟΥῈ 
ΒἈΑΧΟΤΗσενηρλβλοολλφωνειοοικο. 
ἈΕΎΥΤ᾿ ΙΚΑΛΙΘΣΗΝΕΓΙΚΘΝΕΆΆΧΟΤΌΝ᾽ ΚᾺΙ 
ΕΣΗΝΘΗΟΕΝΆΑΝΘΗΚΑΙΘΕΑΆΧΆΟΤΉΟΕ,. 

ΚΆΡγὰα: κλιεσηνεγκενμῶνΥ 


ζι 


ΠΕΡΙΤῊΟΘ 
Ρβλαλουύλλ 
ΟΝΤΉΟ 
ΕἈΆΧΟΤΉΟΝΣ 
ΗΟ τ 


(Ἢ ΟΠΙΆΑΟΛΧΛΟ ΓΆΟΙΡΑ. ΒΛΟΥΌΛΔΟΙΗΙ ΟΠΡΟΓΘΟΩΟ ΠΟῪ] 


ΚΎ ΠΡΟΟΠΑΝΤ ἈΟΥΙΟΥΌΙΗΚΣ καηλο 
ΚΑΙΘΒΆΧΒΟΝΕΚΑΟΤΟΟΤΉΝΡΑΚΔΟΝΑΥ 
ΤΟΥ: ΚἈΙΘΙΠΕΝΚΟΠΡΟΟΜΟΥΌΗ 
Ἂς ΠοΘΕΟ ΤῊΝ ΡΕΔΟΝΑἈΡῶΝΕΈΝΩΙΤΙ 
ΟΝΤΩΌΝΜΑΡΤΥΡΙΩΝΘΙΟΔΙΆ ΤΉΡΗΟΓ. 
ΘΙΟΟΘΗΜΘΙΟΝ΄ ΓΟΙΟΥΙΟΙΟ ΤΩΟΜΝΆΝΗΙΚΟ 


1ὅ 


ΟΝΚΑΙΠΑΥΟΧΟΘΩΟΓΟΓΓΥΟΜΟΟΛΎΥ ΤῸ. 20 


ἈΠΕΜΟΥΚΑΙΟΥΜΗΛΔΠΟΘΆΝΩΟΟΙΝ: 
ἉΔΛΙΘΙΠΟΙΗΘΕΝΜΩΥΟΗΟΚΑΙΆΆΡΩΝΟ 

ΟἈΧΟΥΝΘΤ ἈΞΕΝΚΟΤΩΜΕΟΟΥΟΗΟῪ ΤΟ 

ὁ Ποιηοᾶν:.- 
ἉΛΙΕΙΠΆΝΟΙΥΙΟΠΗἈΧΓΡΟΟΜΩΎΥΌΗΝ 


ΝΌΜ. ΧΥΙ,, 0---Ἠὄ(2. 


20 


18" 


( 


ῶ 


20 


»Η) 


ἊἋ 


Πα] να, 


100 


ἈΘΓΟΝΤΈΕΚΟ᾽ ἸΔΟΥΕΣΑΝΝΜΗΧΟΜΕΘΑ- ἈΤ1|ΤῸ 
ἈΘΧΑΜΕΝ᾽ ΠἈᾺΡΑΝΗΧΦΘΜΕΟΘΘΑ- ΤΤΆΟΘΟΑΣ. 
ΤΠ ΓΟΜΕΝΟΟ ΓΗΟΘΟΟΙΚΗΝΗΟΚΥΆΙΠΟΘΝΗΘΟ 
ΟΙ(ΕἸ ΕὐὠὐςἘεις ΓΕΆΧΟΟΛΔΙΠΟΘΆΑΝΟΜΕΙΝ᾽ 


Ιζλιειπενκοπροολλρωνλεγωνου 


ΚἈΑΙΟΙΥΙΟΙΟΟΥΚΑΙΟΟΙΚΟΟ ΤΟΥ ΤΙΡΌΟΟΥ 
ΜΕΤἈΘΟΥΧΗΜΥ ΘΒΟΘΕΤ᾽ ἈΟΆΧΜΑΆΡΤῚ 
ἈΟΤΩΝΆΓΙΩΝ᾽ ΚἈΑΙΟΥΚΑΙΟΙΥΊΟΙΟΟΥ 
ἈΗΜΥ ΒΟΘΘΤ ἈΘΟΧΜΑΡΤΙΧΟΤΉΟΙΕΡΆ 
ΤΙΧΟΥΜΩΝ᾽ ΚΑΥΓΟΥΟΧΔΕΆΦουοοοΥ 
ΦΎΥΧΗΝΆΘΥΙ ΔΗΜΟΝ᾽ ΤΟΥ ΤΠΡΟΟΟΎΤΙΡΟΟ 
ἈΓΆΑΓΟΥΤΙΡΟΟΟΘΆΥ ΓΟΝΚΆΜΙΠΡΟΟΤΕ 
ΘΗτΤ σΆΝΟΟΙ: ΚΛ ΤΟΥΡγειτοχ. 
ΟΟΙ᾽ ΚἈΑΙΟΥΚἈΑΙΟΙΥΙΟΙΟΟΥΜΕΤ ἈΟΟΥ 
ἈΠΕΝΆΝΤΙΥΓΤΗΟΘΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥ ΜΆΡΤΎ 
βΙοΟΥ καιφυλαξοντ αν φΥλλικλο 
σΟΥ̓ΚΑΙ ΤΓἈΟΦΥΛΧΆΑΚΑΟΤΗσοκΚΗΝΗΟΟΟΥ 
ΤΙΧΗΝΙΠΡΟΟ Τ ἈΟΚΘΥΗ Τ ἈΆΧΓΙΆΙΚΆΙΠΡΟΟ 
ΤΟΘΥΟΙΆΟΤΉΗΡΙΟΝΟΥΤΙΡοσαλ ΕΥοῦ 
ΤἈΙΚΑΙΟΥΚΑΠΟΘΆΝΟΥΝ,ΓΑΙΚΑΙΟΥ ΤῸΙ 
ΚΑΟΥΜΕΙΟ᾽ ΚἈΑΙΠΡΟΟΤΕΈΘΗΘΟΝ ΓΆΙΠΡΟΘ 
σα καιρυλαξοντανγαοφυλᾶκλο 
ΤἨΟΘΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΎΡΙΟΥΚΑΤΑ 
ΠἈᾺΟΧΟΤ ἈΟΛΙ ΓΟΥΡΓΙΆΟ ΤΗΘΟΙΚΉΝΗΟ 
ΚΑΙΟΆΧΧΧΟΓΕΝΗΟΘΟΥΤΙΡΟΟΘΕΆΧΘΥΌΕΊΓΆΙ 


ΝΌΟΝ. ΧΥΪ], 12--- ΧΥΗΙ, 4. 


ΟἈΡΙΚΟΟΘΟΟΆΑΤΙΡΟΟΦΕΡΟΥΟΙΝΚΟΆΤΙΟ 
ΧΝΟΥΕΩΟΙς ΓΗΝΟΥΌΟΟΙΘΟΎΑΙ: -- 
Δολληλυτροιολ τρωθησεταιταπρω 
ΤΟΤΌΚΑΤΟΩΝΆΝΟΝ: ΚΑΤ ἈΠΡΩ ΤῸ 
ΤΌΚΑ ΤΩΝΙ ΤΉΝΩΝ᾽ ΤΩΝΆΚΑΆΘΑΆΡΤΩ,. δ 
ΧΥΤΡῴΟΘΗ᾽ κἈιηλΥ ΡωσιολΥ ΤΟΥ Ὰ 
ΤΤΟΜΗΝΙΆΙΟΥ ἨΟΥΝΊΤΤΊΙΜΗΟΙΟΙΤΕΝΤῈ 
οἰικλωνια να: ΓΟΝΟΙΚΆΟΝ ΤΟΝΑΆΓΙΟ᾽ 
ΕἸΚΟΟΙΟΕΚΟλΟΙΕΙΟΙΝ: -- 
ἈΗΝΠΡΩ ΤΟΤΟΚΑΜοοχωΝΚΆΙΠΡΩΟ ΤῸ 1 
“ΤΟΚΑΠΡΟΒΆΤΟΩΝ᾽ ΚΑΙΠΡΩ ΤΟΤΟκλλιγω, 
ΟΥ̓ΛΥΤΡΩΟΘΗ᾽ ἈΓΙΆΘΟΤΙΝΚΑΙ ΤΌΆΙΜΆᾺ 
ΧΥΓΤΟΩΝΠΡΟΟΧΘΕΘΙΟΠΡΟΟΤΟΘΥΟΙΆΟ ΤῊ 
ΡΙΟΝ᾽ ΚΑΙ ΤΟΟΤ ᾺΡ ἈΝοισαιοφπω 
ΜΆΚΟΣ ΕἰἸσοΟΜηνΝ Υλιλς. ΚΑΤᾺ ιῷ 
Κκρβλεο ἈΙΟοΟιΚκΑΘᾺ ΚΑΙ ΤΟΟΤΉΘΥΝΙ 
ΟΝ ΤΟΥ ΕΙΤΙΘΕΜΑ ΤΟΟΙΚΑΙΚΆ ΓᾺ ΤΟΝΕΡᾺ 
ΧΙΟΝΆΓ ΤΓΟΝΥΝΨΉΛΧΟΝΘΟΤΆΙΟΟΙ: -- 
Ἀναφλιρβοματωναγιωνοοῦθὰν 
Χαλωοινοιγιὰονηχκωλλοιζλοοι 30 
Κλυ ΤΟΙΟΥΙΟΙσΟΟΥ ΚΑΙ ΓἈΙΟΘΥΓΆΓΓΡΆΟΓ. 
ΠΟΟΥ̓ΜΕΤἈΟΘΟΟΥΝΟΜΙΜΟΝΆΙΩΝΙΟΝ᾽ 
ἈΙΆΘΗΚΗΛΧΧΟΟΛΔΙΩΝΙΟΥΕΟΤΊΝΕΝΑΆΝ 
ο΄ ΓΙΚΥΟΟΙΚΑΙ ΤΩΟΘΠΕΡΜΑ ΤΙΟΟΥΜΕΤΆΟσΕ: -- 
ΡΙΓ ᾿πΙΘἈἈΧΗΟΘΘΝΚΟΠΡΟΟΧΆἈΡΩΝΕΝΤΉΓΗ υρ 


101 ΝΙΜ. ΧΥῚΠ, 18--- 90. 


ΟΠΙΟΟ ΤΩΟΝΑΙΆΝΟΙΩΟΝΥΜΩΟΝΙΚΆΙΟΙΠΙ 
οὐ τωνοφθλλμωνυμώδνανοιο 
ὙΜΕΙΟΒΚΠΟΡΝΘΥΘΤΕΟΠΙΟΩΛΧΎ ΤΩΝ 
ΟΠΩΟΘΧΝΜΜΝΗΟΘΗ ΤΓΕΙΚΑΙΠΟΙΗΘΗ ΤῈ 
ῦ ΠἈΑΟΧΟΤ ἈΟΘΟΘΝ ΤΟΆΆΟΜΟΥ ΚἈΙΘΟΘΟΘα 
ἈΓΙΟΙ ΤΩΟΘΟΥΜΟΩΝ᾽ ΕγΓγωκΟοοθοΟΥΎΜΜῸ,. 
ΟΕΣἈΆΓΆΑΓΩΝΥΜΑΆΟΘΒΕΙΚΓΗΟΛΙΓΎΤΙ ΓΟΎΕΙ 
νυ Μωνθοεγωκοοθουμῳω--- 
ΠΠΕΡΙΚΟΡΘ ᾿ΙΚ εκ λη αν κορεΥιοοιοολ ΎΙΟΥΚκα. 
1 ἈΘΥΙΟΥΛΧΘΥ ΚΑΙ Δ ΑΘΑΝΚΆΙΆΚΕΙΡΩΝ 
ΝΜΑΆΘᾺΝ ἸΟΙΘΆΙΆΒ᾽ ΚΧΥΝΜΑΝΥΙΟΟΦΆΧΘΘΥΥ 
ΚΑΟΆΕΚΙΡΟΩ 
καλυκ. ΡΟΎΒΗΝ᾽ ΚΑΙΆΝΘΟΤΗΟΧΝΘΝΆΑΝΤΊΜΩ 
ὙΌΗ᾿ ΚΑΙΆΝΑΡΕΟΤΩΝΥΙΩΜΝΙΗΆΧΆΠΕΝΤΗ 
ΚΟΝ᾽ ΓἈΙΚΑΙΔΙΆΙΚΟΟΙΟΙΆΡΧΗΓΟΙΟΥΝΆΓΩ 
ιὸ ΓΗΟΟΥΓΚΧΑΗΤΟΙΚΟΥΧΗΟΚΆΑΙΆΝΆΡΕΟ 
ΟΝΟΜΔΆᾺΟΤΟΙΟΥΝΘΟΤῊΟΘΑΆΝΕΘΠΙΜΟΩΥ 
ΟΗΝΚΑΙΆΧΡΩΝΙΚΆΙΘΙΤΑΆΝΠΗΠΡΟΟΧΥ ΓΟΥῸ 
ΕΧΕΤΟΩΥΜΙΝΟΤΙΠ͵ΠΧΆΘΧΗΟΥΝΆΓΩΓΗ 
ΤᾺΝ ΤΕΟΛΓΙΟΙΝΚΆΙΕΝΆΑΎῪ ΓΟΙΟΙΚΟ᾿ κλυλιλ. 
0 “ΓΙΚΑΟΓΆΝΙΟ ΓΆΘΘΘΕΙΤΙ ΓΗΝΟΥΝΆΓΩΓΗΝΚΥ. 
᾿ς λιλκογολομωΥ ΗΘ ΠΘΟΈΝΝΕΙΤΤΡΟ 
ΟΟἸΤΟΝΚΆΑΙΕἈΆΧΧΗΟΘΕΝΠρΡΟΟΙΚΟβδ᾽ ΚΑΙ 
ΠΡΟΟΠΆΘΟΧΝΑΥ ΤΟΥ ΓΗΝΟΥΝΆΓΩΓΗ. 
ἈΕΓΩΝ᾽ ΕΠΕΟΚΕΘΙ ἈΙΚΙΕΓΝΩΟΘΟ 
οὔ “ΓΟΥΟΘΟΝΤ᾽ ἈΟΧΥ ΤΟΥ ΚΑΙΓΟΥΟΘΆΧΓΡΙΟΥΌΠΡΟΟ 


93 ΝΌΜ. ΧΥ͂, 39-- ΧΥῚ, ὅ. 


ΗΓἈΆΓΕΤΟΠΡΟΟΘΑΥ ΓΟΝ᾽ ΚἈΑΙΟΥΟΟΥ ΚΕ 
ΞΕΧΘΣΑ ΤΟΘΑΥ ΓΩΟΥΤΙΡΟΟΗΓΆΓΕΤῸ 
ΠΡΟΟΘΆΥΓΟΝ᾽ ΤΟΥ ΤΟΠΟΙΗΘΟΆ ΤΈΧΧΕΕ 
ΤΕΥΜΙΝΕΛΧΎῪΥ ΤΟΙ ΤΥΡθιᾶ- κοβακλητα. 
ΟΧΗΟΥΝΑΆΓΩΓΗΛῪΥ ΤΟΥ ΚἈΙΕΙΤΙΘΕΤῈ 
ΘΑ Υ ΓΑΙΤΥΡΚΑΙΘΙ ΘΕ ΘΑ ΥΓΆΘΥ 
ΜΙΆΜἈΑΧΕΝΑΝΤΙΚΥΆΧΎΥΡΙΟΝ᾽ ΚΆΙΕΟΤΑΙ 
ΟἈΝΗΡΟΝΆΝΘΚΑΘΞΗΤ ἈΙΚΟΟΥ ΤῸΟ 
ἈΓΙΟΓ᾽ ΙΚΑΝΟΥΟΘΩΥΜΙΝΟΙΥΊΟΙΆΧΕΥ 
ΚἈΙΘΙΠΕΝΜΟΩΥΎΘΗΟΠΡΟΟΚΚΟβδ᾽ εἰολ. 
ΚΟΥΘΘΤ ΜΟΥΎΟΙΆΘΥΙ ΜΗΜΙΚΡΟΝ 
ΕΟΤΙΝ ΤΟΥ ΤΟΥ ΜΙΝΟΤῚ ΕΟ ΤαιλεΝΥ 
ΜΑΆΑΟΟΘΟΙΗΧ ἘΚΟΥΝΑΆΑΓΩΓΗΟΙΗΆΣΊΚᾺΙ 
ΠΡΟΘΟΗΓΆΓΕ ΤΟΥΜΑΟΠΡΟΟΘΑΥ ΤΌΝΔΑΙ 
ΤΟΥΡΓΕΙΝ ΓἈΟΛΙ ΓΟΥΡΓΙΆΟ ΤΗΟΟΚΉΝΗΟ 
ΚΎῪ ΚἈΑΙΠΆΑΡΙΟΓἈΟΘΑΙΘΝΑΝΤΙΥΤΉΟΘΟΥΝΑΆ 
ΓΩΓΗΟΧΆ ΤΡΘΥΘΙΝΑΎΥ ΤῸ" ΚἈΑΙΠΡΟΟΗΓΆ. 
ΓΕΤΟΟΒΚΑΠΤΙΑΝΤ᾽ ἈΟΤΟΥΟΆΧΔΘΆΦΟΥῸ 
ΟΟΥ̓ΥΙΟΥΟΧΕΥΙΜΕΤ ἈΘΟΥ ΚἈΑΙΖΗΤΕΙΤῈ 
Ιβρ τ ουθινοΥ ΤωσουΥ ΚΑΙΠΠΆΟΧΗΟΥ 
ΜἈΆΓΩΓΗΟΟΥΗΟΥΝΗΘΡΟΙΟΜΕΝΗΠΙΡΟΟ 
ΤΌΝΘΝ᾽ ΚἈΑΙΆΆΡΩΝ.ΤΙΟΘΟΤΙΝΟΤΊΔΟΛ. 
ΓΟΓΓΥΖΕΤ ἈΙΚΑ ΓΧΥΤῸΟΥ:. 


6 |( Ἀπεστοιλενμωυ ομοκαλεολιλλ. 


ΘἈΑΝΙΚΑΙΆΕΚΕΙΡΟΝΥΙΟΥΌΘΑΙΆΚ΄ ΚΆΙΘΙΠᾺ. 


ΝΌμΜ. ΧΥῚ, 5--- 12. 


10 


20 


25 


ὧι 


2 


29 


9ῳ4 


ΓΙ. 


ΟΥ̓ΚΑΝΆΚΑΙΝΟΜΕΝ᾽ ΜΗΜΙΚΡΟΝΤῸΟΥ ΤῸ 
ΟΤΙΆΝΗΓΆΓΕΘΟΗΜΑΆΟΒΘΙΟΓΗΝΡΘΟΥΟΌΚΣ 
ΓΧΆΧΑΚΑΙΜΘΆΑΙΆΠΟΚΤΕΙΝΑΙΗΜΆΟΘΕΘΝΤῊ 
ΕΡΗΜῶώ᾽ ΟΤΙΚΑ ΤΓΆΡΧΘΙΟΗΜΩΝ᾽ ἌΡΧΩΝ 
ΕἸ᾽ ΚΚἈΙΟΥΘΒΙΟΓΗΝΡΘΟΥΟΧΛΝΓΆΛΧΆΚΆΔΙΜΕΛΙ 
ΕἸΟΠΗΓΆΓΕΟΘΗΜΆΟ᾽ ΚἈΙΘΔΟΟΚΆΘΗΜΙΝ 
ΚἈΗΡΟΝΑΓΡΟΥΚΑΙΆΜΠΕΧΩΟΝΟΟΤΟΥῸ 
οφϑαλμουοτωνλανωνεκαενώναν 
εξεκούλο. ΟΥ̓ΚΑΝΆΚΆΙΝΟΜΕΝ: -- 
ἈΙΒΕΆΡΥΘΥΜΗΟΒΝΜΩΥῸΌΜΗΟΟΦοΆΡΑᾺ 
ΚἈΙΘΙΠΘΝΠΡΟΟΚΜΝ᾿ ΜΗΠΡΟοχΉΟσΕαιο 
᾿ΓΗΝΘΥΟΙΆΝΑΥ ΤΩΝ: ΟΥ̓ΚΕΠΙΘΥΜΗΜᾺ 
οΥ̓Δενοολυτωνειληφλουύλθοκα 
᾿ ΚΩΟΧΟΥΔΕΝΆΛΥΤΌΩΝ: -- 
᾿ς λιειπενμωυηοπροοκορθαγιλοσ, 
“ΓΗΝΟΥΝΆΑΓΩΓΗΝΟΟΥ ΚἈΙΓΙΝΕΟΘΕΕ 
ΤΟΙΜΟΙΕΝΑΝΤΙΚΥ ΟΥ̓ ΚΑΙ Τοικλιλλ. 
ΡωΩΝΆΎΡΙΟΝ᾽ ΚΑΙΆΧΕΕ ΤΕΘΒΚΆΟΤΟΟΤῸ 
ΤΤΥΡΕΙΟΝΑΎΥ ΤΟΥ ΚἈΙΕΠΙΘΗΘΕ ΤΕΕΠΑΎΥΓᾺ 
ΘΥμιλμακλιπροολ ΣΕ ΤΘΕΝΆΑΝΤΙΚΥ 
ΕἸΧΟΤΟΟΤΟΠΥΡΕΙΟΝΆΥ ΤΟΥ ΠΕΝΤΉιΙΚΟ, 
ΓΧΚΑΙΔ ΙΧ ΚΟΟΙΑΙΤΥΡοιΑ κΑλιογκλιλλρασ 
ΕΚΧΟΤΟΟΤΌΙΤΥΡΕΘΙΟΝΑΎΥ ΤΟΥ κλιθλλ. 
ΕΕΝΕΚΆΟΤΌΟ ΤΟΙΤΥΡΕΙΟΝΆΥ ΓΟΥ ΚΚἈΙ 
ΕΠΕΘΗΚΆΝΕΟΠΑΥ ΓΆΠΥΡ᾽ κλιεπεκλλκ,. 


ΝΌΜ. ΧΥ͂Ι, 12 --- 18. 


ΕΠἈΥ ΓΑΘΥΜΙΆΜΑ: ΚἈΙΘΒΟΤΉῊΟΆΝΠΑΆΡΑΆ 
ΤἈΟΘΥΡΑΟΤΗΟΘΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥΜΑΡΤῪ 
ΡΙΟΥΜΩΥΟΘΗΟΚΑΙΆΧΡΩΝΚΑΆΙΘΙΤΙΟΥΝΕ 
ΟΤΉΘΕΘΝΕΘΠΆΥ ΓΟΥΟΙΚΟΡΕ ΤΗΝΙΤΆΟΘΑΆΝ 
ΧΥ ΤΟΥΟΥΝΆΑΓΩΓΗΝΙΆΡΑΆ ΤΗΝΘΥΡΆΝ 
ΤῊἨΟΘΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥ̓ΜΑΡΤΎβΡοΥΚλιω 
«ΘΗΔΟΞΣΑΚΥΠΆΘΗ ΤΗΟΥΝΑΆΓΩΓΗ: 


ΡᾺ Κι ιθλλληοανκοπροομωυοηνικαι 


ἈΔΧΡωΝλΆΘγΓΩΝ. ἈΠΠΟΟΧΙΟΘΗΤΈΕΘΚΜΘΕ 
ΟΟΥ̓ΤΗΟΟΥΝΑΆΓΩΓΗΟ ΤἈΥ ΓΗΟΙΚΆΙΕ 
ΣΆΑΝΆΑΛΧΟΩΟΘΟΩΟΛΎΥ ΓΟΥΟΒΘΙΟΆΤΙΤΆ᾽ ΙΚΆΙΕΤΤΕ 
ΟἈΝΘΙΗΠΡΟΟΟΠΟΝΆΑΎΥ ΤΩΝ. κΚἈ θα. 
᾿ΘΟΘΟΤΩΝΤΙΙΝΜΆ ΤΟΩΝΙΚΔΟΤΤΑΘΗΟΘΟᾺΡ 
ΚΟσ᾽ ΕἸΧΝΟΘΘΙΟΗΜΆΡΤΈΕΈΝΕΙΠΙΠΆΟΚ. 
“ΤΗΝΟΥΝΆΓΩΓΗΝΗΟΡΓΗΚΌΥ: -- 


ΡΕ [Κ αἰελλληοενκοπροομωυ να γ, 


95 


ἈΔΧΛΧΗΟΘΟΝΤῊΟΥΝΑΓΩΓΗΛΧΕΓΩΝ᾽ ἈΝᾺ. 
ΧΩΡΗΟΆΧ ΤΕΚΥΚἈΑΧΟΩΔΛΙΟΤΗΟΟΥΝΆΓΩ 
ΓΗΟΚοΟρβοκΚΑ Ιλ θα ΝΆ καιρῶν. 

' ἈἙΆΝΜΘΟΤΉΗΜΟΩΥΥΟΗΟΚΆΑΙΕΠΟΡΕΥΘΗΠΤΙΡΟΟ 
ἈΛΧΘΆΑΝΚΑΟΛΧΕΘΙΡΟΝΙΚΑΙΟΥΝΕΠΟΡΟΥ 
ΘΗΟΆΧΝΜΕΤ ἈΥ ΓΟΥΤΙΆΝ᾽ ΓΕΟΘΟΙΠΡΕΘΟΒΚΑΥῪ 
ΤΈΕΈΡΟΙΗΧΣ᾽ ΚΑΙΘΑΛΧΛΗΟΘΕΝΠΡΟΟ ΤῊΝ 
ΟΥ̓ΝΆΓΩΓΗΝΆΘΓΩΝ᾽ ἈΤΟΟΧΙΟΘΗΤῈ 
ΧΠΟΤΟΩΟΝΟΙΚΗΝΩΟΝΤῸΟΝΜΧΝΟΟΝ ΤΟΟΝ 


ΝΌΜ. ΧΥῚ, 18-- 20. 


ῳ" 


10 


1ὅ 


Ὁ 


1υ 


20 


ΟἸΛΗΡΟΝΤ ΤΟΥ ΓΟΟΝ᾽ Ι(ΔΙΜΗΛΔΤΤ ΓΕΟΘΕ 
ἈἉΤΙΟΙΓΙΆΑΜ ΓΟΝΝΟΟΔΧΕΟΓΟ ΓΙΝΑΎ ΤΟΙΓ ΜΗ 
ΟΥ̓ΝΑΤΙΟΆΘΟΘΘΕΟΝΙΗΔΧΟΗ ΓΗΧΜΑΡΙΑΧΥῪ 
ΤΩΝ: Ι(ΛΔΙΔΤΙΘΕΘΟ ΓΗΟΔΣΛΙΝΑΤΙΟ ΓΗΟΘΟΙΚΚΗΗ 


" 4 ΗΟΙΚΟΡΕΙΚΑΙ Δ ἈΑΘΑΝΙΚΙΆΧΕΘΙΡΩΝ ΙφῪ 


κλω᾽ καιλλαθανκλιλξιρωνεξσηλθο:. 
ΚἈΠΙΟΤΉΗΚΘΙΟΆΝΙΤΆΡΑ ΓἈσθυρλστοῦ 
ΟΚΗΝΩΟΜΑΆ ΟΩΝΆΥ ΓΩΝΙΚΑΙΆΙΓΎΝΆΙ 
κεολυ ΓΟΝΙΚΆ ΓΆ ΓΕΚΝΆΛΎΤΩΝΙΚΆΙ 
ἩΛΧΠΟΟΚΘΥΗΛΥΎΥΤΌῸΝ: .. 


᾿ ΑΙΕΙΠΕΝΜΟΩΎΌΗς: ΕΝΤΟΥ ΤΟΓΝΟΩΣΟΕ 


ΟΘΆΙ ΟΤΙΚΟΛΙΙΘΟ ΓΕΙΆΕΝΜΕΤΙΙΟΙΗΟΆΙ 
ΠΆΝΤΑ ΤΆΕΡΓΑ ΑΥΤΆ. ΟΤΙΟΥ ΚΑ ΠαΜΆΥ, 
ΤΟΥΕΙΚΑ ΓΆΑΘΑ ΤΟΝΠΆΝΤΩΝΆΝΟΝΑ. 
ΠἸΟΘΑΝΟΥΝ.ΤΑΙΟΥ ΤΟΙ Εἰκλ κα ΤΈΤΤΟΙΚΕ 
ὙΥΙΝΠΙΠΆΝΤΟΩΝΑΆΝΑΟΟΝΙΘΙΠΟΚΟΙΤΗΘΟΤΓΆΙ 
λυ τῶῶν: ΟΥὐΧχικΟλπεσταιλενμελλ 
ἈΗΘΝΦΆΟΜΑ ΤΙ Δ ΘΙ ΣΙ ΚΟΟΆΝΟΙΣΑ. 
ΟΧΗΓΗΤΟΟΤΟΜΆΛΥ ΤΗΟΙΚᾺ ΓΆΠΙΕΤ ΑΙ 
ΧΥ ΓΟΥΟΚΑΙ ΤΟΥ ΟΟΝΙΚΟΥΟΛΎῪ ΓΩΝΙᾺ 
ΤἈΟΘΟΚΗΝΆΟΛΥ ΓΟΩΟΝΚΑΙΠΙΆΝΤΆΟΟΆΑΣ. 
ΕΟΤΙΝΆΑΎΥ ΤΟΙΓς᾽ ΚΑΙΚΑ ΓἈΚΗΘΟΝΤ ἌΖΕΑΣ. 
ΤΕΟΘΙΟΆ Δ ΟΥ ΚἈΙΓΝΟΩΘΕΘΟΘΘΟΤΊΤΙΙΆ. 
ΡΟΣΥΝΆΝΟΙΧΝΟΙΟΥ ΓΟΙΤΌΝΚΝ: -- 


ΓΓ (δελθεπλγολτολλλωνπαΑΝ Ἀ ΤΟΥῸ 


ΝΙΜ. ΧΥῚ, 96-- 31. 


ἈΧΡωΝΆςεγων: διἰχωβρηολ ΤΈΘΚΜΕ 
ΟΟΥ̓ΤΗΟΟΥΝΆΓΩΓΗΟ ΓΑΥ ΓΗΟΚΆΙΕΣ 
ἈΝΆΑΧΟΩΟΟΩΟΛΥ ΓΟΥΟΒΘΙΟΆΤΤΙΆΣ - ΙΚΆΙΕΙΤΕ 
ΟΟΝΕΙΠΙΠΠΡΟΟΟΙΠΟΝΆΎΥΤΌΜ: .-- 


ΓΖ ᾿ιειπανμωυ ομοπροολλρωνλλᾷθ 


“ΤΟΙΓΥΡΕΙΟΝΙΚἈΙΘΙΤΙΘΕΟΘΠ ΠΥ ΤΟΠΥΡ 
ἈΠΟΤΟΥΘΥΟΙΧΟΤΗΡΙΟΥ ΚἈΙΕΙΤΙΕΆΧΕ 
ΕΠΤἈΥ ΤΟΘΥΜΙΆΜΑΆΚΑΙΆΙΤΕΝΕΓΙΚΕ ΤῸ 
“ΓἈΧΟΟΘΙΟΤΗΝΙΤΆΡΕΜΕΟΧΗΝΚΆΜΕΞΣΙ 
ἈΧΟΒΠΕΡΙΆΥ ΓΩΝ: ΕΞΣΗΧΘΕΝΓΆΡΟΡ 
ΓΗΧΠΟΠΙΡΟΟΩΟΙΤΟΥΚΎ ἩΡΚΤ ἈΙΘΡΑΥ 
,᾿ΘΙΝΤΟΝΆΔΛΟΝ:.- 

Ιζ ιελλκενλαφωνκαθαπερελλληρει 
ἈΥΓΓΤΩΜΩΥΎΌΗΟ᾽ ΙΚἈΙΘΑΡΑΜΕΝΕΙΟΤῊ 
ΟΥ̓ΝΜΆΓΩΓΗΝΚΆΙΗΔΗΘΝΗΡΙ ΤΟΗΘΡΑΎΥ 
οἰσαντλλῳ᾽ καιθλλβαενκλιειταεα 
ἈΕΝΤΌΘΥΜΙΆΜΑΆ: ΚἈΑΙΕΣΙΆΧΟΧ ΤΌΠΕΡΙ 
ΤΟΥΆΛΟΥ ΚΑΙΒΟΤΗΆΝΆΜΕΟΟΝΤῸΩΝ 
ΤΕΘΝΗΙΚΟΤΟΝΚΑΙ ΤΟΝΖΩΟΝΤΩΝΚΑΙ 
ΒΚΟΙΤΑΟΘΝΗΘΡΑΎΟΙΓ᾽ ΙΚΚΆΙΕΓΕΝΟΝ 
“ΤΟΟΙ ΓΕΘΝΗΚΟΤΤΕΟΘΝΤἬΘΡΑΥΘΘΙ. 
ΤΕσοΟλΡεοκλιλθκαχιλυλλ οι 

ΠΤ ἈΙΚΟΟΙΟΙΧΩΡΙΟΤΩΝ ΤΕΘΝΗΚΟΤῸΣ. 
δνεκβνκορδ᾽ και πεοτραενλκλ 
ΡΩΝΠΡΟΟΜΕΟΟΥΘΗΝΕΙΓΓΗΝΘΥΡΆ ΤΗΟ 


ΝΌμΜ. ΧΥῚ, 44--- 50. 


10 


15 


2 


20) 


ΟΚΗΝΗΟΤΟΥΜΑΡΤΥΡΙΟΥΚΆΙΘιΚΟ 
ΠΤἈΆΟΘΝΗΘΡΑΎΟιΟο:.-- 


[Ἢ |Κ ιελλληοενκοπροομωγυοηνλεγος: 


ἈΔΧΑΗΟΟΝΤΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΣ : ΚἈΙΆΔΕΘΙΠΑ. 
ΡΑΥΤΩΝΡΑΒΔΟΝΡΑΆΚΔΟΝΚΑ ΤΤΟΙΚΟΥῸ 
ΠΆΑΤΡΙΟΝΆΥ ΤΩΝ. ΤΤΑΡΑΠΆΝΜΤΌΝΤΩΣ,. 
ἈΡΧΟΝΤΩΝΑΥ ΤΩΝ: ΚΑ ΤΟΙΚΟΥΌΠᾺΆ. 
ΤΡΙΟΝ Υ Τῶν Ὁ λ θκαρλκλουτς' κλὶ 
ΕΚΑΟΤΟΥ ΓΟΟΝΟΜΆΛΥ ΓΟΥΘΠΙΓΡΆ 
ΝΕ ΤΓΗΟΡἈΚΑΟΥΧΎΥ ΤΟΥ ΚἈΑΙΤΌΟ 
ΝΟΜΆΛΧΆΡΩΝΕΠΙΓΡΑΥΌΟΝΘΠΙΤΉΟΡΑΆ 
ΒΕΛΟΥΆΘΥΊΙ ΕΟΤΙΓᾺΡΡΑΆΚΔΟΟΜΙΆ: ΚΑ ΓᾺ. 
φυληνοικουτα ιωνλυ τών 
ΟΟΥῸΌΙΝ᾽ ΚΑΙΘΗΟΘΙΟΆΥΓΓἈΟΘΟΘΝΤΉΟΚΗ 
ΝΗΤΟΥΜΑΡΤΥΡΙΟΥΚΑ ΓΕΝΆ ΝΤΥΓΟΥ 
ΜΑΡΤΎΡΙΟΥ ΘΝΟΙΟΓΝΩΟΘΗΟΟΜΆΙΟΟΙ 
ΕΚΕΙ᾿ ΚΟΙΘΒΟΤ ἈΙΟΧΝΟΓΘΟΝΆΝΘΙΚΆΘΣΟ 
ΜΑΆΙΧΥΓΌΟΌΝ᾽ ἩΡΑΕΔΟΟΛΧΥ ΓΟΥΘΚΒΆΧΟΤΗ 
ΟΘΙ᾿ ΚΑΙΠΕΡΙΒΘΆΩΆΔΊΙΤΟΟΟΥ ΓΟΝΓΟΓΓῪ 
ΟΜΟΝΥΪΩΜΙΗΆᾺΧ ΟΟἈΧΧῪΥ ΓΟΙΓΟΓΓΥΖΟῪΥ 
ΟἸΝΕΦΎΜΙΜ:.-. 


ΡΘ ᾿Κλιελλληςσεν ΜΟΥ Ης ΓΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΣ" 


ΞΘ ΔΟΟΚΑΝΑΥ ΓΩΙΤΆΑΝ,ΤΕΟΟΙΆΡΧΟΝ 
ΓΕΟΛΥΓΩΟΝΡΆΚΛΔΟΝ᾽ ῬΩἈΧΡΧΟΝΓΙΓῸ) 
ΕΝ ΙΡΆΚλΟΝΙΚΑ ΓΑἈΧΡΧΟΜΊ ἈΙΚΚΑ ΓΟΙΚΟΥῸ 


ΝΟΝ. ΧΥῚ. 50 --- ΧΥ͂ΙΙ, 0. 


99 


ΠΆΡΙΝ των λεκαρλκλουσ: 
ΚἈΑΙΗΡΆΚΕΔΟΟΧΆἈΡΩΝΆΝΑΜΘΟΟΝΤῸΩ,. 
βΡἈβλωνλύΎ ων ΚΑΙ ΕΘηκΚαΝ Μῳ 
ὙΘΗΟΤἈΟΡΆΚλΟΥΟ᾽ ΕΝἈΝΤΙΚΥΕΝΤῊ 
ἘΠ, (ὉΚΗΝΗΤΟΥΜΑΡΤΎΥΡΙΟΥῚ --- 
᾿Ιζλιεγε ΝΕ ΤΟΤΉΘΙΤΧΎΡΙΌΝΙΚΆΙΕΙΟ ᾿ 


δι 


τ- ΠΤΕΡΙΓΗΟ 
ΗἈΘΕΝΜΩΥΟΗΟΚΑΙΆΆΧΡΟΩΟΝΘΙΟΤῊ 
Ὑ- β βλαλουύλλ 
ΟΚΗΝΜΗΝΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥ ΚΑ ΟΥΘ ΡΩΝΤΉΟ 


ΕἈΑΧΟΤΗσανηρλαλοολλρώνβριοοικο ΒΚἈΧΟΤΉΟΣ 


ἈΘΥῚ ΚἈΙΘΣΗΝΘΓΙΚΕΝΕΆΆΟΤΌΝ᾽ ΚἈΙ 
ΘΣΗΝΘΗΟΘΘΝΆΝΘΗΚΑΙΕΕΆΧΟΤΉΟΕ,. 
ΚΆΡΥΆ: ΚΑΙΕΣΗΝΕΓΕΝΜΩΥ 
( ἩΟπἈΟλΟἈΟΡΆΚΑΟΥΟΆΠΟΠΡΟΟΘΩΟΓΠΟΥῚ 
ΚΥ ΠΡΟΟΠΆΝΤ ἈΟΥοΥυοηκ καλὸ 
κλιθλ ἈΒΟΝΕΙΆΟ ΤΟΟΤΉνρλκλοναλγυ 
ΤΟΥ: ΚἈΙΕΙΠΕΝΚΟΠΡΟΟΜΩΥΌΗ,. 
Ἂς ποθεστηνρλακλοναλθωνενωπι 
ΟΝ ΤΩΟΝΜΑΡΤΎΥΡΙΩΝΟιολιΆ ΤΉΡΗΟΓ 
ΘΙΟΟΗΜΘΙΟΝ᾽ ΓΟΙΟΥΙΟΙΟΤΩΝΆΝΗΙΚΟ 
ΟΝΚΑΙΠΆΥΟΛΧΟΘΩΟΓΟΓΓΥΟΜοολύυτω,. 
᾿ἈΠΕΜΟΥΚΑΙΟΥΜΗΆΧΠΟΘΆΝΩΟΟΙΝ: 
ἉὩΛΙΕΙΤΟΙΗΘΕΝΜΩΥῪ Ηλι ῬῶνΝο 
ΟἈΟΥΝΕΤ ἈΞΕΝΚΟΤΩΜΟΣΎ ΗΟ ΓΘ 
ὁ ΠΟΙΗΟΆΝ:.-- 
ὩΛΙΕΙΤΑΝΟΙΥΙΟΠΗΧΓΡΟΟΜΟΩΎΌΗΝ 


ΝΌΜ. ΧΝΗ, 6--Ἠθ12. 


ΟΗς 


18 ἢ 


10 


1ὅ 


20 


( 


Η] 


20 


“0 


Ἂ. 


.ΗΜΊ 


100 


ἈΕΓΟΝΤΈΟ᾽ ΙΔΟΥΕΣΆΑΝΗΧΩΟΜΕΘΆ. ἈΠΟ 
Χὠ λλ εν" παρανηλώμοθα: ΠΆΘΟΣ 
ΤΤΓΤΟΜΕΝΟΟ ΤΗΟΘΟΚΗΝΗΟΚΥΆΤΙΤΟΘΝΗΘΟ 
οἰζει᾿ εὠςσεισ ΓαλοολΤοθα μεν: 


Ιζ- ιειπενκοπροολλφωνλεγωνου 


ΙΚΛΙΟΙΥἸΟΙΟΟΥΚΑΙΟΟΙΚΟΟ ΤΟΥΤΙΡΟΟΟΥ 
ΜΕΤ ἈΟΟΥΧΗΜΥΘΟΘΕΤ ἈΟΧΜΑΡΤῚ 
ΧΟΤΩΝΑΆΓΙΩΝ᾽ ΚἈΙΟΥΚΑΙΟΙΥΊΟΙΟΟΥ 
ἈΗΜΥ ΘΟΘΘΤ ἈΟΧΜΑΡΤΙΧΟΤΉΟΘΙΕΡΆ 
ΤΙΧΟΥΜΩΝ᾽ ΚΑΥΤΟΥΟΧΔ ΘΑ ΟΥΌΟΟΥ 
«ὙΧΗΝΆΘΥΙ ΔΗΜΟΝΤΟΥΤΙΡΟΟΟΎΤΙΡΟΟ 
ἈΓΆΑΓΟΥΤΙΡΟΟΟΘΑΥ ΓΟΝΚΆΜΠΡΟΟΤΕ 
ΘΗΤῸΟΘΆΝΟΟΙ" ΚΑΙ ΤΟΥΡγειτοκχ. 
ΟΟΙ᾽ ΚἈΙΟΥΚΑΙΟΙΥΙΟΙΟΟΥΜΕΤ ἈΟΟΥ 
ἈΠΕΝΆᾺΝΤΙΥΓΗΟΟΙΚΗΝΗΟ ΤΟΥΜΑΡΤῪ 
ΡΙΟΥ καιϑυλαξον τ ϑυλλκλο 
οσΟΥ̓ ΚΑ ΓἈΟΦυΥλλκΑΟ ΤΗσοκηΝηΗσοοΥ 
ἸΤΆΗΝΤΙΡΟΟ ΤἈΟΘΚΘΥΗ Τ ἈἈΧΓΙΆΚΆΜΠΡΟΟ 
“ΤΟΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΝΟΥΤΙΡοσαλευοῦ,. 
“ΓἈΜΚΑΙΟΥΚΑΙΤΠΟΘΑΝΟΥΝ᾿᾽ ΓΧΙΚΆΙΟΥ ΓΟΙ 
ΚΑΟΥΜΕΙΟ᾽ ΚΑΙΠΡΟΟΤΕΘΗΘΟΝΤἌΙΠΡΟΟ 
σε κυ λΆσοΝ ΤἈΓΆφυλᾶκλο 
ΤἨΟΘΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥΜΑΡΤΎΡΙΟΥΚΑΆΤΆ. 
ΠἸἈᾺΟΧΟΤΓΆΧΟΛΙΓΟΥΡΓΙΆΟ ΤΗΟΘΟΚΗΝΗΟ 
ΚΧἈΑΙΟΆΆΧΧΟΓΕΝΗΟΘΟΥΤΙΡΟΟΕΆΧΘΥΌΕΓΆΙ 


ΝΌΜ. ΧΥἹΙ, 12--- ΧΥΤΙ, 4. 


ΠἈΡκΚΟΟΟΟΑΠΡΟΟΦΕρΡΟΥΟιΝΚΆΠΟ 
ΧΝΟΥΒΕΘΩΟΚΤΉΗΝΟΥΌΟΟΙΕΟΤΆΑ:: -- 
Δολληλυ-τροιολυ ρΡωθηοθτυγαρῳ 
ΤΟΤΌΚΑ ΤΩΝΆΝΟΝ: ΚΑΤ ἈΠΡΩ ΤΟ 
ΤΟΚΑΤΩΝΚΤΉΝΩΝ᾽ ΤΩΝΑΚΑΘΑΆΡΤΟ,. δ 
ἈΥΓΤΡΩΏΟΘΗ᾽ ΚΑΙΗλΥ ΤΡωσιολῪ ΓΟΥᾺ 
ΤΟΜΗΝΙΆΙΟΥ ἨΟΥΝΤΊΙΜΗΟΙΟΙΤΕΝΤῈ 
οἰκλῳμνκαΑ Ἀ ΓΟΝΟΙΚΆΧΟΝΤΌΝΑΆΓΙΟ.. 
ΕἸΚΟΟΙΟΒΟΆΟΙΕΙΟΙΝ: -- 
ἈΗΝΠΡΩ ΤΟΤΟΚΑΜΟΟΧΩΝΚΆΜΠΙΠΡΩ ΤῸ 1 
ΤΟΚΑΠΡΟΒΆΤΩΝ᾽ ΚΑΙΠΡΩ ΤΟΤΌΚκλΑλλιγαΣ. 
ΟΥ̓ΧΥΤΡΩΟΘΗ᾽ ἈΓΙΆΕΟΤΙΝΚΑΙ ΤΌΆΙΜΑᾺ 
ΧΥΓΤΩΝΠΡΟΟΧΕΕΘΙΟΠΡΟΟ ΤΟΘΥΟΙΆΟΤῊ 
ΡΙΟΝ᾽ ΚΑΙ ΤΓΟΟΤ ἘᾺΡ ἈΝΟΙΟΘΙΟΙΚΆΡΤΩ 
ΜΆΚΟ᾽ ΕἸσΟΟΟΜΗΝΘΥΌλΙΆ ς᾽ ΚΑΤᾺ 1 
ΚΡΕΧΕΟΤ ἈΙΟΟΝΙΚΑΘΆΑΚΑΙ ΤΓΟΟΤΉΘΥΝΙ 
ΟΝΤΟΥΕΠΙΘΕΜΑ ΤΟΟΚΑΙΚΑ ΓΑ ΓΓΟΝΕΡᾺ 
ΧΙΟΝΆ ΤΟΝΥΝΉΛΧΟΝΘΟΤΓΆΙΟΟΙ: -- 
Ἰαναφαιροματωναγιωνοολθαν 
Ἀφελωοινοιγιομηκκλθλωκλοοι 30 
ΚΑΙ ΤΟΙΟΥΊΟΙΟΟΟΥ ΚΑΙ ΓΤ ἈΙΟΘΥΓΆ ΓΡΆΟΓ. 
ΟΟΥ̓ΜΕΤἈΘΟΥΝΟΜΙΜΟΜΝΆΙΦΜΝΙΟΝ᾽ 
ὉΧΆΘΗΚΗΛἈΆΟΟΛΔΙΩΜΝΙΟΥΕΟΤΊΝΕΝΆΝ 
Ό ΤΙΚΥΟΘΟΙΚΑΙ ΓΩΟΠΕΡΜΑ ΤΙΟΟΥΜΘΊΤΆΟΕ: -- 
ΗΓ [Κι ιελ ΧΗ ΕΝ ΚΟΠΡΟΟΧ ἈΡΩΜΝΕΝΤΉΓΗ υῃ 


101 ΝΌΜ. ΧΥΤΙ, 18--- 30. 


1 


ΧΥΤΩΝΟΥΚΧΛΗΡΟΝΟΜΗΟΘιςσ᾽ ΚΆΙΜΕριο 
ΟΥ̓ΧΕΟΤἈΙΟΟΙΘΝΆΑΥ ΤΌΙΟ᾽ ΟΤΊΕΓΏΜΕριο 
ΟΟΥ̓ΚΑΙΚΆΗΡΟΝΟΜΙΆΟΟΥΘΜΜΘΟΟΤῺὦ 
ΥὙἹΦΘΜΝΙΗᾺ: -- 
ἈΙΥ̓ΤΟΙΟΥΙΟΙΟΆΘΥ Δ ΟΥ ΘΔ ΚΆΠΑΆΝ 

ΕἸΤΙ Δ ΘΙ ΓΟΝΘΝΙΗΧ ἘΝΙΚΛΗΡΩΛΝΤῚ 
ΤΟΩΝΆΙ ΓΟΥΡΓΙΩΟΩΜΆΥ ΓΩΝΟΟΆΛΥ ΤΟΙ 
ἈΤΟΥΡΓΟΥΟΙΝΆΑΙΓΟΥΡΓΙΆΝΕΝ ΤΉΟΚΗ 
ΝΗ ΤΟΥΜΑΡΤΎΥΡΙΟΥ. ΚΑΙΟΥΤΙροσθλ αΥοῦ,. 
“ΓἈᾺΙΕΤΊΙΟΙΥΙΟΝΗΧΕΙΟΤΗΝΟΚΗΝΗΝΤΌΟΥ 
ΜΑΡΤΥΡΙΟΥΧΆΒΕΙΝΑΜΑΡΤΙΆΝΘΆΝΑ ΤΗ 
Φορβον᾽ κἈιλυ ΓΟΥΡΓΗΘΟΗΟΧΘΥΥΤΉΟΆΥ, 
“ΤΟΟΤΉΝΑΙ ΤΟΥΡΓΙΆΝ ΤΗΘΟΚΗΝΗΟΤΟΥ 
ΜΑΆΑΡΤΎΡΙΟΥ. ΚἈΑΙΆΧΥ ΤΟΙΧΗΜΥΟΝΤΆΙΤΓΑΆ 
ΧἈΜΑΡΤΗΜΑΤ ΆΛΥΤΓΤΩΝ᾽ ΝΟΜΙΜΟΝΆΙΩ 
ΝΜΙΟΝΕΙΟΤἈΟΓΕΝΕΆΟΛΎΥ ΤῸΝ ΚΆΙΕΜΜΕ 
ΟΟΥΩΝΙΗΚΟΥΚΧΗΡΟΝΟΜΗΟΟΥΌΙΜΝΚΆΗ 
ΡΟΝΟΜΙΆΝ: ΟΤΥΤΆΘΙΤΙΔ ΘΑ ΤΆ ΤΟΝΥΙΦ. 
ΙΗΧ Οολ ἈΝΑ Φοριοωοινκώλφαι 
ΡΕεμλ δ λκα: ΓΟΙΟΆ ΘΥΓΓΙΟαΆΉρ: 
ΑΟΧΤΟΥ Τοαιρηκλλυ τοισεμμεοώτω. 


ὙΥἸΩΜΝΙΗΧΟΥΙΚἈΗΡΟΝΟΜΗΟΟΥΌΟΙΝΙΚΆΗΡΟΣ 
ἉΧΔΙΘΆΧἈΗΟΕΝΚΟΠΡΟΟΜΩΥΟΘΗΝΆΘΓΩΝ 


ὙΠ ΟἈΧἈΧΗΟΘΙΟΚΆΙΕΡΕΘιο 
ΠΡΟΟΛΧΥ ΓΟΥΟΘΑΝΆΑΆΧΕΚΗΤ ΠΑΡΑ ΤΩΝΎΥΊΩ, 


ΝΌΜ. ΧΥ͂ΠΙΙ, 20--- 20. 


ΙΞΚΞΙἈ ΤΟ ΤΗΟΘΝΟΙΚΗΟΆΛΙΗΡ ΚΆΜΠΙΡΟΟ 

ΚΕΙΤ . ΤΟΙΟΟΡΙΟΙΟΜΟΩΆΒ᾽ ΚΆΙΘΙΚΕΙ 

ΘΕΝΤΌΦΡΘΑΡ᾽ ΤΟΥ ΤοΟθοτινῴρθλαρο 

ΕἸΤΕΝΚΟΠΡΟΟΜΟΩΎΥΌΗΝ᾽ ΟΥ̓ΝΆΓΆΓΘΤΟ, 
ςς ἈΔΧοΟΝΚΑΙλσΟΛΥ ΓΟΙΟΥΔΩΡΊΤΠΘΙΝ: 

]Ἰ στεηοεν ΙΉΧ ΤΟΛΟΜΑΆ ΤΟΥ ΓΟΘΙ ΤΟΥ 
ΦΡρθα Τοσ᾽ ΕΣἈΑΡΧΕΤ ΘΑΎ ΤῸ" ΦΡΕᾺΡ 
ΟΡΥΣΑΝΑΥ ΓΟΝΆΡΧΟΝΤΕς᾽ δξθλλ 
ΤΟΜηΗολΝΑῪΥ Τοκλοιλαισαθνῶν 
ΕΝΤΤἬἨΕΒΛΧΛΟΙΧΘΙΆΧΥ ΓΩΟΝΕΝΤΟΙΥΡΙ ι 

᾿ΕΥ̓ΟΛΙΧΥΤΏΜ: -- 

᾿᾿ιλ πο φρελ Τοοθιομανθάνειν: ΚΆΙ 
Ἀπομαλνθανθινθιονλλλιηλ: ΚΑΙ 
ἈΠΟΝΑΆΛΙΗΛ ΕἸΟΚΆΜΟΩΘ κλιεκεὰ 
ΜΩΘΘΙΟΝΆΑΠΠΗΝΗΘΟΤΙΝΕΝΤΌΣΙΕ ιῇ 
ἈὉΝΩΟΜΩΛΧΕἈΠΟΚΟΡΥΦΗΟΤΟΥᾺΘ 
ἈΧΞΕΥΜΕΝΟΥ ΤΟΒΆΘΠΟΝΚΑ ΓΆΠΙΡΟΟΩΣ) 


ζι 


᾿ΨΠΟΝΤΤΉΟΕΡΗΜΟΥ: -- 
Ῥ ΡΚΗ [Κλιλπεοτθιλενιηλ ΠΡΕοκοιΟΠΡΟΟΘΟΗ " 
ΦΝΕἈΧΟΙΆΘΑΧΜΟΡΡΆΑΙΩΝΆΟΓΟΙΟΒΘΙΡΗ ες 
ΝΜΙΚΟΙΟΆΘΓΩΝ᾽ ΤΤΑβεἈ ΕΥ̓ ΟΟΜεθΆλιλα ἈΜΙΟΡΡΑΙΦ 
ΤῊἨΟΓΗΘΟΟΥ ΤῊἨΟΔΛΟΩΣΠΟΡΘΥΟΟΜθΘΘᾺ: ἑ 
ΟΥ̓ ΚΕ ΙΝΟΜΕΝΟΥῪ ΓΕΕΙΟΆΓΡΟΝΟΥ 
Ταειολμητθλώνα" ΟὙΤΙΟΜΕθλ Ύ Δ Ρ 
εἰ ρεα Τοοοου ολωξαοι ΚΗ ΟΡΕΥ Σ 


ΟΟΜΜΕΟΘᾺ. 


ΝΟΛΙ. ΧΧΙ, 18---- 92, 
τ03 


20 


104. 


ΘΕὠΟἈΑΝΠΆΡΘΑΘΩΜΕΝΤ ἈΟρβιΆοοΟΥ" 

Ιζλιογκαλωκαενοηωντωηκπαραλ. 
ΘΘΙΝΔΙΆ ΤΩΟΝΟΡΙΩΟΝΆΎΥ ΤΟΥ ΚἈΙΟΥΝΗ 
ΓΆΓΕΝΟΗΩΟΝΠΆΝΤ Τ᾽ ἈΤΟΝΆΧΟΝΑΥ ΤΟΥ 
ΚἈΑΙΘΞΗΆΧΘΕΝΠΆΡΑ ΓἈΞΣἈΆΟΘΑΙΤΌΏΙΗΣ 
ΘΙΟΤΉΝΕΡΗΜΟΝ: ΚἈΑΙΗλΘενειοιΆοολ. 
Ι(ΔΙΠΆΡΕΤἈΞΑ ΤΟΤΤΟΝΗΆΣ ΚἈΙΘΙΤΆΤΤΆΞΕ, 
ἈΥΓΤΟΜΙΗΣ ΦΟΝΟΩΜΆΧΑΙΡΑς᾽ Αια ΓΕ 
ΚΥΡΙΕΥΟΧΝΤΉΟΓΗΟΛΥ ΓΟΥΆΠΟΆΡΝΩ 
εὐὠοιΆξοκ᾽ ΕὠσΥΙΟΝΆΜΜΩΝ: ΟΤῊ 
ἈΖΗΡΟΡΙΆΥΙΩΝΆΜΜΑΆΝΕΟΤΊΝ᾽ ΙΚΆΙ6 
ἈΔΛΕΕΝΙΗΧΤΙΆΟΧΟ ΤἈΟΠΟΆΧΕΙΟ ΓἈΥΓΆΓ᾽ 
κλικα ΓΩΚΗΟΘΕΝΙΗΧΕΝΙΤΆΟΆΙΟΤΤΆΙΟ 
ΠΤΟΆΧΘΟΙΝΤΩΝΑΜορρλιωνανϑοθευσ 
κἈῈ ΤΆ λΙΟΤ ἈΙσοΟΥγκυΥρουγολιολγ 
ΤΆΙΟ:. ΘΟΤΙΝΓΆΡΕΟΘΕΩΟΝΠΟΆΕΙΟ 

( ἩἨωντογεκλοιλεωστωναμορρλνω. 
ΚΑΙΟΥ ΓΟΟΕΠΟἈΧΘΜΗΟΘΘΝΕΧΟΙΆΘΆΜΩ 
ἈΚΤΟΠΡΟΤΕΡΟΝΚΑΙΘΆΧΕΕΝΠΆΘΟΛΝΤΗ. 
ΓΗΝΑΥ ΤΟΥ ἉΠΟΆΧΡοΟΗρβεωολθνῳων: 

ΔΩ ἈΓΓΟΥ ΓΟΕΡΟΥΟΙΝΟΙΕΝΜΙΓΜΑᾺ ΤΙΟΤ ἊΜ" δᾺ 

ΘΆ ΤΕ ΕΙισεσαεῶν" ΝΆΟΝΚΟΛ ΟΜΗΘΗ᾿ 
ΚΑΚᾺ ΓἈΟΚΕΥΔΧΟΘΗΙΠΤΟἈΧΕΙΟΟΗΟΩΝΟΤῚ 
τΥΡεσηλθενθσεοθεωνκαφλος εκ 
πολϑωσοηωνκλικα τε δαγενεῶςο 


ΝυμΜ. ΧΧΙ, 92--- 28. 


ξ 


105 


Ικαιλεγθιηονοστωκλλλλμ' ΟΥ̓ΚΕΓΏΗ 
ΟΝΟΟΟΟΥΕΦΡΗΟΘΕΠΘΕΆΙΝΒΘΟΆΤΠΤΟΝΘΟ 
ΤῊ ΤΟΟΟΟΥΘΩΟΤΉΗΟΟΗΜΕΡΟΝΗΜΕ 
ΡΆΟ᾽ ΜΗΥΠἝΕΡΟΡΆΑΟΘΙΥΤἝΕΡΙΔΟΥΌΆΕΙΤΟΙ 
ΗΟΧΟΟΙΤΟΥΤῸΟ:. ΟΔΕΘΤΕΝ ΟΥ̓ΧΙ: 

Ἀσιοκαλυψενλεοδογογοοφϑλλμουο 
ΕΛΧΑΧἈΜιΙΚΧΙΟΡΑ ΤΟΝΆΝΘΕΟΤΉΚΟΤΆΑΕΝ,. 
ΤΉΟΔΟΩΣ᾽ ΚΑΙ ΤΗΝΜΑΧΑΙΡΆΝΕΟΠΠΆΟ 
ΜΕΝΗΝΟΝΤΉΧΘΙΡΙΑΥ ΓΟΥ κλικυΎλο 

-“ΠΡΟΟΘΙΚΥΝΗΟΘΘΝΤῸΠρΡοΟΟΟΠΟΩΛΥ ΓΟΥ" 

Ιζλιλεγειλ- τωολγγελοοτουθΥύ λιλὰ 
ΤΊΕΠΆ ΓἈΞΣΧΑΟΤΉΝΟΝΟΝΟΟΥ ΤΟΥ ΤΌΤΡΙ 
ΤῸΝ᾽ ΚΑΙΗ Δ ΟΥεγωεσηλθονειολιὰ 
ΕΟΧΗΝΟΟΥ ΟΤΙΟΥΚΑΟΤΙλΗΟλ ΟσοοΟΥ 
ΘΝΆΝΤΊΟΝΕΜΟΥ ΚΑΙ ΔΟΥΘΆΜΕΗΟΝΟΟ 
ΕΣΕΚΑΙΝΕΝΆΙΤΕΜΟΥΤΡΙΤΟΝΤΟΥ ΤῸ 
ΚἈΑΙΕΙΜΗΕΣΕΚΑΙΝΕΝΆΠΕΜΟΥ ΝΥΝΟΕ 
ΜΕΝΑΆΙΤΕΚΤΈΕΙΝΆ. ΕΚΕΙΝΗΝΑΆΝΙΤΕΡΙ 
ΕἸΤΟΙΗΟΆΜΗΝ: 

ΙΚλιειπενεαλλαμτωλγγελώκτ. ΗΜᾺΡ 
ΤΉΚΑ. ΟΥ̓ΓΑΡΕΠΙΟΓἈΜΗΝΟΤΊΟΥΜΟΙ 
ἈΝΘΘΟΤΗΚΑΟΕΙΟΟΥΝΆΝΤΉΟΙΝΜΟΙΕ,. 
ΤΉΟΔΩΟ) ΚΑΙΝΥΝΕΙΜΗΟΥ ἌΡΕΘΟΙΚΘΙΆΠΤΟ 

᾿ΟΤΡΆΦΘΗΟΘΟΜΜΑΙ: 

ΙΚαιειπενολγγελοοκυηροοκλλλλμ 


ΝΕΝΜ Χ ΧΙ], 90--- 85, 


10 


18 


2 


ΟΥ̓ΜΠΟΡΘΥΘΗΤΙΜΘΤΆ ΤΩΟΝΆΝΟΝ: 
ΠΆΑΗΝ ΤΟΡΗΜΆΑΟΘΆΝΕΘΙΠΟΩΠΡΟΟΟΕΤΟΥ 
ΓΟΦΥΛΆΑΣΗΛΆΛΗΟΑΙ: 

Ιζ επορευϑηκλλλαμμετατωναρχο. 

δ Τωνελλλις κλιλκουγολοξλλλκ 

()τιηκεικλλλαμ: βξϑηλθενειοοῦναν 
ΤῊΗΟΙΝΆΥ ΓΩΘΙΟΠΟΧΙΝΜΟΩΆΕΗΘΟΤΥ. 
ΕΠ ΤΟΝΟΡΙΩΟΝΆΡΝΟΩΝΗΘΟΤΊΝΕΚ 

᾿ΜΕΡΟΥΟΤΌΝΟΡΙΩΝ: 

10 Ιζλιειπενκλαλλκπροοκαλλλμ: ΟΥΧΙΆ. 
πεοτειλαΠβροσσθικλλεολιοδ᾽ ΧΆ ΤΙΟοΥΚ 
ἩΡΧΟΥΤΙΡΟΟΜΘ᾽ ΟΝΤὩΟΥ ΔΥΝΗΟΙΟΜΆᾺΠ 
“ΤΙΜΗΟΆΙΟΕ.: 

᾿Ιζλιειπενελλλλμπροοκάλλκ' ἈΟΥΉκῷ 

ιῷ ΤΠΡΟΟΟα᾿ ΝΥΝΔΥΝΑΆ ΓΟΟΘΟΟΜΑΙΆΆΧΛΧΗΟΆΛΙ 

ΤΊ ΤΟΡΗΜΆΟΘΑΝΘΜΕΆΧἈΗΟΘΌΟΒΙΟΤῸ 

᾿ΟΓΟΜΑΜΟΥΓΟΥΤῸ ἈΆΧΧΗΟΘΩ:: 

᾿ς αιεπορεγϑθϑηκαλλλμμετλξλλλις 

ΚἈΑΙΗΧΘΟΝΕΙΟΠΟΛΕΙΟΘΕΠΙΛΧΎΥΆΧΆΙΩΝ᾽ ΚΑΙ 

30 ΕΘΥΘΕΝΕΚΆΧΆΚΠΡΟΕΚΑ ΓΑΚΑΙΜΟΟΧΟΥῸ 
κλΙΆ ΠΕΟ ΤΕΙἈ ΕΝ ΤΩὠΒΑΧΛΆΧΆΜΚΆΑΙΤΌΟΙΟ 
ἈΡΧΟΥΟΙΤΟΙΟΜΕΤ᾽ ἈΥ ΤΟΥ ΚἈΙΕΓΕΝΗΘΗ 

Πρ: κλιπλαραλλκωμνελλλις 

Ι ονελλλλμλανεεξικαοενλ ΓΟΝΕΠΗ ΤΉΝ 

95 ΟΤΉΗΧΗΝΤΟΥΛΆλ᾽ ΚΑΙ Δ ΘΙ ΣΕΝΧΥ Γ 


φγλᾶξῳω 
ἈΆΧΛΧΗΟΧΔΙ 


106 ΝΌΜ. ΧΧΙΙ, 30 --- 41. 


ΟΤΟΜΆΜΟΥ ΓΟΥΤΟΦΥΛΧΑΞΩλκΧΆΛΗΟΛΙ: 
«λιειπανπΠροολυ Τονξλλλκ: ἈΘΎΡΟΕΑ 
ΤΙΜΕΤΕΜΟΥΕΙΟΤΟΠΟΝΆΛΛΧΟΝ᾽ εσοὺ 
ΟΥ̓ΚΟΥΗΛΧΛΥΤΌΝΕιΚθιθενΝ" ἈλΧΉΜΕροΟ 
ΤΙΧΥ ΓΟΥΟΥΉ᾽ ΠΑΝ ΓΆΟΔΘΟΥΜΗΙΔΗΟ᾽ 
ΚΑΙ ΚΑ ΓΑΡΑΟΛΔΙΜΟΙΆΚΥ ΓΤΌΝΘΚΘΙΘΕΝ: 
ἉΧΙΠἈΆΡΕΘΆΑΧΕΕΝΑΥ ΤΟΝΕΙΟΆΓΡΟΥΌΚΟ 
ΠΙΆ ΝΕΙΠΚΟΡΥΦηνλαθλλσουμενου 
ΚἈΑΙΘΚΟΔΛΟΜΗΟΕΝΕΙΚΘΙΕΙΤΓ ἈΞΩΟΜΟΥῸ 
ΚἈΑΙΆΝΕΒΙΕΚΆΟΒΝΜΟΟΧΟΝΚΆΔΙΚΡΙΟΝ 
ΕΙΤΙ ΤΌΝΕΩΜΟΝ: -- 
ΙΚ Ἰεπενελλλλμπροοκαλλκ: πλρὰ 
ΟΤΉΘΙΕΠΙ ΤΗΟΘΥΟΙΆ ΟΟΥ ΕΓΔ 6 
᾿ἸΤΟΡΙΘΙΥΟΟΜΑΆΙΘΙΤΕΡΩΟ ΤΗΟΣΙ ΤΟΝΘΝ: 
ΙΚΑΙΟΥΝΗΝ ΤΗΘΕΝΟΘΟΤ Ὁ ΚΆΧΑΧΜΆΚΑΙ 
ΕΝΕΕΆΧΕΝΡΗΜΑΘΙΟΤΟΟΤΟΜΑΛΥΤΓΟΥ 
ΚΆΙΘΙΠΕΝ᾽ ἈΠΟΟΤΡΑΦητιπροσκλλίακ 
ΚΑΥΤ Δ ΘΑΆΧΛΗΟΕΙσ᾽ ΚΑΙΆΤΤΕΟ ΤΡΆΦΗ 
ΠΡΟΟΛΎΥ ΤΌΝ: ΚἈΙΟ Δ ΕΕΦειοΤΉκΚθι 
ΕΠ ΤΗσολΟΚλΥ ΓωσεΟλΎῪ ΤΟΥ ΚΆἈΙ 
ΠΙΆ Ν᾽ ΓΘΟΟΙΆΡΧΟΝ ΓΕΒΟΜΩΧΕ ΜΕ ΤΑΥ ΓΟΥ" 
Ικλιθιπενλσωκλλλκ: ΤΙἊΙΕΘΆΆΆΧΗΘΕΝΚΟ' 
ΟἈᾺ ΝἈΧΧΕΩΟΝ ΤΗΝΠΆΡΑΚΟΧΗΝΧΎ ΤΟΥ 
ΕΙΠΕΝ᾽ ἈΝΧΟΤΗΘΙΕΑΛΑᾺΚΙΚΑΙΆΚΟῪ Ἐ᾿ 
ΘΕΝΩΤΊΟΛΙΜΑᾺΡΤΥΟΥΊΟσσΕτιφῬΩ 


1 
01 ΚΜ. ΧΧΗΙ, 19 --- 18. 


ι4Ὁ 


10 


16 


ΟὙΧΩΟΧΝΟΘΟΘΟΔΙΆΡΤΉΘΗΝΑΙ ΟΥ̓ 
ἈΦΟΟΥΙΟΟΧΝΟΥ ἈΙΤΕΙΆΗΘΗΝΆΙ ἈΥΤῸΟ 
ΘΙΠἈΆΘΟΥΧΙΠΟΙΗΟΘΙ: Ἀλλησεικλιοὺκ 
ΕΜΜΕΝΕΒΙ" ΙΟΥΕΥΛΟΓΘΙΝΙΤΆΡΕΙΆΗΜΜΑΆΙ 
ΘΕὙΧΟΓΗΟΘΩΙΚΑΙΟΥΜΗΛΙΟΟσΤΡΟΎω: οΟγὶκ 
ΕΟΤ ἈΙΜΟΧΘΟΟΘΝΙΆΚΩΕ᾽ ΟΥ̓ΔΘΟΦΘΗ 
ΟΕ ΤΤἈΙΠΟΝΟΟΘΕΝΙΗ͂ΚΣ. ΚΟΟΘΟΧΥΤΟΥ 
ΜΕΤΆΑΥΤΟΥ ΤἈΒΝΑΟΣΑΆΆΧΡΧΟΝΤΩΏΝΕΝ 
λΥ ΤῸ ΟΘΟΟΘΞΆΑΓΆΑΓΩΝΆΑΎΥ ΓΟΝΕΣΑΙΓΥ 
Τ᾽ ΤΟΥ ΘΟΔΟΣΆΑΜΟΝΟΚΕΘΡΩΟ ΤΟΟΧΛΥ ΤῸ) 
ΟΥ̓ΓΑΡΕΟΤΙΝΟΙΩΝΙΟΜΟΟΘΘΝΙΆΚΩΕ, 
ΟΥ̓ΔΕΜΆΑΝΤΊΙΆΘΝΙΗΛΣ. ΚΑἸΤἈΙΚΑΙΡΟΝΡΗ 
ΘΗΟΘΕΤΤἈΡΜΆΚΟΩΟΙΚΑΥΓΟΩΝΗΆᾺ ΤΊΕΙΤΙ ΤῈ 
ἈΕΟΕΙΟΘΟ: ᾿ΔουΥ ἈἈοοσοΟΚΥΜΜΝΝΟΟ 
ἈΝΆΑΟΤΗΟΘΘΤ ΑΙ ΚἈΑΙΩσΆΘΩΝΓΆΥΡΙΩ 
ΘΗΘΘΤ ἈΙ ΟΥ̓ΚΟΙΜΗΘΗσΘ Ἀιεώοφα 
ΓΗΘΗΡΆΝ᾽ ΚΑΙΑΙΜΑΤΡΧΑΥΜΑΤΙΦΟΝΠΙΕΤ ἈΝ 
Ιζ Ἰεητενκαλλκηροοκαλλλμου γεκὰ 
ΤἈΡΑΙΟΚΑ ΤΤ ἈΡΑΟΗΜΟΙΆΥ ΤῸΝ: ΟΥ̓ΤΕΘΟΥ 
ἈΟΓΩΝΜΗΘΥΔΟΓΗΟΗΟΆΧΎῪ ΤῸΝ: -- 
ΔΩΤΤΟΚΡΙΘΕΙΟλ ΘΕΆ ἈΑΆΜΕΙΠΕΝΤῸὩΒΆΛΑκ: 
ΟὙΥἸΚΕΆΆΑΧΗΟΆΧΟΟΙΆΘΓΩΝ, ΤΟΡΗΜΝΜΊΆΧΟ 
᾿ΕἈΧΝἈΆΛΧΧΗΟΗΟΘΟ ΤΟΥ ΓΟΤΙΟΙΗΟΘΩ:): 
Ιζλιειπενελλλκηροσοκαλλλμ' ἈΘΎΡο 
ΠΑΡΑΧΧΕΟΘΟΘΕΘΙΟΤΟΙΤΠΤΟΝΆἈΧΟΝΕΙΆΡΕ 


ΝΌΜ. ΧΧΗΙ, 10--- 37. 


ΤῊἨΝΚΧΗΡΟΝΟΜΙΆΝΑΥ ΤΩΝ: ΚΑ Τὼ 
ΚἈΑΘΟΩΟΘΘΙΤΘΟΚΕΙΤΗΟΆΝ, ΟΘΗΟΘΕΤ ἌΙΗ 
ΚἈΑΗΡΟΝΟΜΙΆΛΧΎΥΓΓΩΝ᾽ ΔΙΆΚΧΗΡΩΝΜΕ 
ΡΙΟΘΗΟΘΘ ΤἈΙΗΓΗ ΤΟΙΟΟΝΟΜΆΟΙΝ᾿ ΚᾺ 
ΤἈΦΥΧΑΟΠΑΤΡΙΩΝΆ ΓΩΜΚΆΗΡΟΝΟ 


ΜΗΟΟΥΌΟΙΝ᾽ ΕΚ Γ ΟΥ̓ΧΛΗΡΟΥΜΕΡΙΕΘΙΟσΤῊ 


ΚΧΑΗΡΟΝΟΜΙΆΝΑΥΓΩΝ᾽ ἈΝΆΜΘΟΟΝ 
πολλωμνκλιολιγῶμ:-- 


Κ Υιοιλευ κα ἈΔΗΜΟΥΌΛΎ ΤΩΝ: ΤῺ 


ΓΕΔΟΟΝ, ΗΜοΟσογθ λον" ΤΩΚΆΆΧΘ 
ἈΗΜΟΟΘΟΚΆΛΧΘ᾽ ΤΟΩΜΕΡΆΡΙ ΔΉΜΟΟΘΟ 
ΜΕΡΆΡΙ᾿ ΟΥ̓ΤΟΙΔΗΜΟΙΥΙΩΝΆΘΥΙ ΔῊ 
ΜΟΟΘΟΆΟΒΕΝΙ᾽ ΚΑΙΔΗΜΟΟΘΟΧΘΕΡΩΝ᾽ 
ΚΑΟΙΔΛΗΜΟΟΟΟΜΟΥΙ ΚΑΙΔΉΜΟΟΘΟΚΟ 
ΡΕ᾽ ΚΑΙΚΑΑΘΟΘΓΕΘΝΝΗΟΘΝ ΤΟΜΝΑΆΜΝΙΕΡΆΜ'᾽ 
ΤΟΣ ΘΟΝΟΜΑΆ ΤΤἨΟΓΥΝΆΙΚΟΟΆΜΕΡΆΜ 
ΙΟΧΆΚΕΘΘΘΥΓΑΤΗΡΆΘΥΙΗΘ ΤΕΈΚΕΝΤΟΥ 


“ΓΟΥΟΤΟΩΛΕΘΥΙΕΝΔΑΙΓΎΤΤΙΤ ΟΣ ΙἈΙΕΤΕιςΕ 


ΤΟΩΟΧΜΕΡΑΜΤΟΝΆΑἈΧΡΩΝΙΚΑΙΜΩΎΥΌΗΝ 
ΚἈΑΙΜΆΡΙΑΜΤΉΗΝΑ ΔΕΧΦΗΝΧΎ ΤΩΝ: 


ΓΣ Κα τεχϑηολντωλλθωνοτενλλλε 


ΚλΟΧΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΕἈΘΑΖΆΡΚΆΗΘΑΜΑᾺΡ 
ΚΑΙ ΤΕΘΑ ΝΕ ΝΑ Δ ἈΕΙΚΑΙἈΕΙΟΥ ΔῈΝ 
ΤΩΠΡΟΟΦερθινλΥ ΓΟΥ ΠυΡΆλλο 
ΤΡΙΟΝΕΝΑΝΤΙΚΥΕΝ ΤΗΘΡΗΜώοιΝΑ. 


ΝΌΝ. ΧΧΥῚ, 54--- ΘΙ. 


φωι 


10 


20 


τι: 
Φσι 


ΚἈΑΙΕΓΕΝΗΘηΗολ ΝΟ σθποκο εωσλυτο 
“ΓΡειοικλιθικοοιχιλθλιλ δ ο΄ ΠΆΝΆΡΟΕΝΙ 
ΚΟΝΆΑΤΤΟΜΗΜΙΆΙΟΥΚΆΙΕΠΆΝΩ᾽ ΟΥ̓ΓᾺΡ 
ΟὙΥΝΝΗΕΙΠΙΒΟΚΕΙΤΗΟΆΧΝΕΝΤΤΟΙΟΥΊΟΙΟΗΚΣ᾽ 
δ ΟΤΙΟΥΟΔΟΤ ἈΙΆΥ ΤΓΟΙΟΚΆΑΗΡΟΟΘΜΜΕ 
ΡΞΧ ΟΟΥΙΩΝΙΗ͂Σ ᾿ ΚΑΙΆΎΥ ΓΗΗΘΠΙΟΙΚΘΎΊΟ 
“ΩΟΥΘΗΚΆΑΙΘΆΘΑΖΑΡΤΟΥΊΕΡΕεω σ᾽ ΟΙΕ 
ΤΠΕΟΚΕΥ ΑΝ ΤΟΤΟΥΟΥΙΟΥΌΙΉΧΕΝΆΡΑᾺ 
ΚΘ ΜΟΩΆΕΕΙΤΙ ΓΟΥΙΟΡΑΑΙΝΟΥΚΆΤΓΑΙΕ 
ι ΡΙΧΩ: ΚΑΙΕΝΤΟΥ ΓΟΙΟΟΥΚΗΝΧΝΟΟ 
ΤΟΩΝΕΙΤΕΟΚΕΜΜΕΝΩΝΥΤΙΟΜΩΎΥΌΗ 
ΚἈΑΙΆΧΡΩΝ᾽ ΟΥ̓ΟΒΠΕΟΚΕΥΆΑΝΤΟΤΟΥΟ 
ὙἹΟΥΟΙΗΧ ΕΝ ΤΗΘΡΗΜΩΟΙΝΆ:" ΟΤΊΘΙΠΕ 
ΚΟΧῪ ΤΟΙΟΘΙΆΝΑ ΤΩΛΙΤΟ]ΙΘΆΝΑ ΓΟΥΝΤΤΑΙ 
ιδ ΘΝΤΉΘΡΗΜΩ᾽ ΚἈΙΟΥΚΑ ΓΕΆΘιθηθΣ 
ΧΥ ΤΟ ΝΟΥ Ἀ 6θισ' ΤΤΑΗΝΧΑΛΧΘΕΎΘΙΕΦΟΝ 
᾿ΝΗΙΚΆΜΝΗΟΟΥΟΥΟΝΆΎΥΉΗ, 
ΜΑΙΠΡΟΟΒΘΑΘΟΥῸΌΛΙΆΙΘΥΓΆ ΓΕΡΘΟΟΆΛΆΙΤΑ. 
»Α ὙἹΟΥΟΦερΥιοΥγΓΑ ΧΆ ΑΥΙΟΥΜΆΧΘΙΡ 
20 ΤΟΥΔΗΜΟΥΜΑΝΑΟΘΟΗΤΩΝΥΙΩΝΙΩΩ 
ΟΗΦ᾽ κλι ΑΥΤΆ ΓἈΟΝΟΜΑ ΓΆΛΧΥΤΩΝ 
μλλλλκλινοΥυ Ἀ κἈΑι ΓΑ ΚΑΙ ΜΘΆΧΑΆΚΑΙ 
Θερολ. ΚἈΑΙΟΤ ἈΟΧΙΒΝΆΑΝΤΙΟΝΜΩΥΌΗ 
ΚἈΑΙΕΝΆΑΝΤΙΟΝΘΆΘΑΖΑΡΤΟΥΊΕΡΕΩΟ 
᾿ ΚἈΑΙΕΝΆΑΝΤΊΙΟΝΜ ΤῸ ΜΝΑΡΧΟΝΤΩΜΝΙΚΑΙ 


110 ΝΌΝ. ΧΧΥ͂. 0-- ΧΧΥΤΙ, 9. 


ΡΞΓ ᾿ς 


111 


ΕΝΜἈΝΤΙΟΝΠΆΟΘΗΟΟΥΝΑΆΓΩΓΗΟΘΙΠΓΓΗΟ 
ΘΥΡΑΟΤΗΉΗΟΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥ ΜΑΡΤΎΡΙΟΥ 
ἈΕΓΟΥΌΙΝ᾽ ΟΠΤΗΡΗΜΟΩΝΆΙΤΕΘΆΝΕΝΕ, 
“ΤΉΘΡΗΜΩ" ΚἈΑΙΆΥ ΤΟΟΟΥΚΗΉΝΕΜΜΕ 
ΟΟΟ ΤΗΟΟΥΜΆΓΩΓΗΟ ΓΤΗΟΘΙΙΟΥΟΤΆ 
ΟΗΟΘΕΝΆΝΤΙΚΥ ΕΝ ΤἨΟΥΝΑΆΓΩΓΉΗΙΚΟ 


Ρε. ΟΤΙΔΙΔΑΜΑΡΤΙΆΑΝΜΑΥ ΟΥΆΛΤΙΘΘΆΝΕ, 


ΙΚ(ΛΙΥἹΟΙΟΥΚΕΓΕΝΟΝΤΌΟΛΥ ΓΤ): ΜΗΕ 
ΣΧΆΧΘΙΦΘΗΤΟΟΝΟΜΑ ΓΟΥΠΡΟΉΜΩΝ 
ΕΚΜΕΟΟΥ ΓΟΥΔΗΜΟΥΧΎΥ ΤΟΥ ΟΤΊΟΥῚΚ 
ΘΕΟΤΙΝΑΥ ΓΩΥΎΟΓ᾽ ΔΟΤΘΗΜΙΝΚΆΓΓΆΟΧΕ 
οἸΝεΜΜεοωλ θα φωνΠΡΟημΜῶΝ: 
ΚἈΑΙΠΡΟΟΗΓΑΓΕΝΜΜΟΩΟΥΥΟΗΟ ΤΉΝΚΡΙΟΓ, 
ΧΥΓΩΝΕΝΆΝΤΙΊΙΚΥ. -- 


Ι λιελλληοενκοπροομωυγοηνλεγως 


ΟΡΘωῳωοθΘυΥΓγΆ ΤΕρθοολλιλλλλθλλληκα. 
ΟΙΝΜ᾽ λομλλωσειολυ Γλιοια ΓΆΌχθο 
κληβρονομιλσεμμεοωλλθάφων 
ΠΡΟΛΧΎΥΤῸΩΝ᾽ ΚἈΑΙΠΕΡΙΘΗΟΘΙΟΤΟΜΙΚΆΗ 
ΡΟΝ ΤΟΥΤΙΡΟΛΧΥΤΟΩΝΑΆΥ ΓΓΆ Ο: -- 
ΑΙ ΓΟΙΟΥΙΟΙΟΙΗΧΆΛΗΟΕΙΟΆΘΓΩΝ 
ΧἈΝΟΟΘΑΆΝΑΠΟΘΆΑΆΝΗΚΑΙΥΘΟΜΗΛΎῪΥ ΤῸ) 
ΠΕΡΙΘΗΟΘΤΤ ἈΥΓΗΜΝΙΚΆΗΡΟΝΟΜΙΆΝ 
ΧΥΤΤΟΥΓΗΘΥΓΆΤΡΙΛΥΤΟΥ ΕἈΝΆΘΜΗ 
ΗΧΥΓΩΘΥΓΆΤΗΡ: ΔΩΟΘΕΤΕ ΤΉΝΚΆΗ 
ΡΟΝΟΜΙΆΝΧΥ ΤΟΥ 


ΝΌΜ. ΧΧΥῚΙ, ὃ-- - ο. 


10 


15 


20 


φι 


10 


20 


ΤΣ Δ ΘΑ φΦωλυ ΤΟῪ: 


ΑΝ ΑΘΜΗΦΟΙΝΜΆ ΤΣ θα φοιλώοθ 


ΓΕΤΉΜΝΙΚΧΗΡΟΝΟΜΙΆΝΤΩΣΧ Δ ΘΆΦῳ 


 ΓΟΥΠΡΟΛΎΥΓΟΥ- -- 
ἈΝΑ ΘΜΗΩΟΙΝΆ ΘΑ ΟΙ ΓΟΥΠΡΟΧΛΥ ΤΟΥ 


ἈΩΦΟΘΕΤΕΤΉΝΚΧΑΗΡΟΝΟΜΙΆΝΤΟΟΙ 
ΚΕΙΟΤΩΕΓΓΙΟΤ ἈΛΥ ΓΟΥ ΘΙ ΤΉΟΦΥ 
ἈΗΟΧΥ ΓΟΥΚΧΗΡΟΝΟΜΗΟΔΙ ΓἈΛΥ ΓΟῪ 
ΚΘ ΟΤ ἈΙΓΟΥ ΓΟΤΟΤΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΚΣ Δ. 
ΚἈΑΙΩΟΜΆΚΡΙΟΕΩΟΚΑΘΑΟΥΝΕΤΆΣΕΝ 
ΚΟΤΩΜΩΎΥΌΗ:.. 


ἐτεξος ἐξις “ 
ΓΞΑ. ΚΑιειπενκοπροο ΜΩΥΘΗΝΆΝΆΒΗΘΙ 


112 


ΕἸΟσΣΤΟΟΡΟΟΤΟΘΝ ΤΟΩΙΤΕΡΑΝΤΟΥ ΤΟΌΟ 
ΡΟΟΝΆΞΒΑΥ ΚΑΙ ΕΘ ΤΗΝΓΗΝΧΆΝΑΛΆΧΝ 
ΗἩΝΕΓΩΔΔΙΔΟΟΜΙ ΤΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΆ ἜΝΙΑ. 
ΤΆΟΧΘΟΘΙ: ΚΑΙΟΨΗΛΥ ΤΉΜΙΚΆΙΠΡΟΟ 
ΤΕΘΗΟΘΗΠΡΟΟΤΟΝἈΧονοουκλιου 
καϑλαπροσατεθηλλφωνολλθάφοο 
ΟσΟὙΥ̓ΕΝΩΡ᾽ ΤὭΟβΘι" ΔΙΟΤΉΠΤΆΡΘΕΗ ΤΕΤῸ 
ΡΗΜΆΜΟΥΘΝΤΉΘΡΗΜΩΟΙΝ᾽ ΕΝ ΤῸ 
ἈΝΤΊΠΙΤΤΤΕΙΝ ΤΗΝΟΥΝΆᾺΓΩΓΗΝΆΓΙΆ. 
ΟἈΙΜΕ’ ΟΥ̓ΧΗΓΙΆΟΆ ΤΕΜΕΕΠΙ ΤΟΥ λᾺ 
ΤΙΕΝΆΑΝΤΙΆΎΓΩΝ᾽ ΤΟΥ ΓΟΘΟΤΙΝΤῸ 
ὙΛΩΡΑΝΤΙΆΧΟΓΙΆΟΙΚΆΔΗΟ᾽ ΕΝΤΉΕΡΗ 
ΜΩΟΙΝ᾽ ΚἈΙΘΙΠΕΝΜΟΥΎΘΗΟΠΡΟΟ 

ΚΝ 


ΝΕΜ, ΧΧΥΙΙ. 9 -- Ὁ. 


ΤΕΤΆΡΤΟΝ ΤΟΥΝΤΩΟΧΜΝΟΩΣΤΓΩΕΝΙ" 
ΕΝΤΛΓΙΩΟΙΠΠΕΙΟΘΙΟσΟΤΟΝ, ΉΝΟΙΚΕρΆ. 
Κα ΚΑΙ ΤΟΝΆἈΜΝΟΝΤΌΝΙ ΘΥΤΈΡΟΝ 
ΠΟΙΗΟΘΘΙΟΤΟΌΠΡΟΟΘΘΟΙΤΕΡΆΝ᾽ ΚΑΤΤΆΤΗ. 
ΘΥΟΙΆΝΑΥ Του καικα ΓᾺ ΤΗΝΟΠΟΝΔΗ 
ἈΥ ΤΟΥ ΤΙΟΙΗΘΕ ΓἈΙΕΙΟΟΟΜΗΝΘΥῸΩ 
Χο: ΚΑΙ ΤΗΗΜΕΡΆΑ ΤΟΝΟΛΆΔΕΒΚΆ ΤΟ, 
ΡΟΟΆΧΞΣΕΤΕΔΥΟἈΧΜΝΟΥΟΒΘΝΙΆΥΟΙΟΥῸ 
ἈΜΟΩΜΟοΟΥς᾽ ΚἈΑΙΛΥΟ ΔΘΑ ΓΆΘΟΕΜΙΆ. 
ἈΕΩΟΘΕΙΟΘΥΟΙΆΝΆΝΑΆΤΙΤΕΙΤΟΙΗΜΕΝΗΘ 10 
Ἐνδλλιωκλιοπον ον: ολοκλΎ Τὼ 
ΜΆ ΤΟΟΟΆΧΒΕΆ ΓΟΥΕΝΤΟΙΟΟΆΧΕΚΆ ΤΟΙΟ 
ΕἸ ΤΗΟΟλΟΚΑ ΓωσΕ ΤἨΟΘΔΙΆΙΤΑ. 
ΤῸςΓ᾽ ΚΑΙ ΤῊΝΟΠΟΝΔΗΝΑΥ ΤΟΥ: -- 

δον «λιν ΤἈΙΟΝΟΥΜΗΝΙΆΙΟΠΡΟΟΆΣΕΤΆΙ 10 
ΟἈΟΚΧΥΤΩΜΑ ΤΤ ἈΚΕΟΣΜΟΟΧΟΥΎΌΘΚΕΟ 
ΟΝ ΎΥῸΟ᾽ ΚΡΙΟΝΕΝΆ" ἈΜΝΟΥῸΕΘΝΙΆΥΟΙΟΥῸ 
ΕἸΤΤ ἈἈΆΜΩΜοΥς᾽ ΤΡΙΆλΘ ΚΑ ΓΆΟΘΘΜΙΔΑ 
ἈΕΘΟΩΟΘΆΝΑΙΤΕΙΤΟΙΗΜΕΝΗΟΘΕΝΘΆΔΛΙΟΩ 
ΤΟΩΜΟΟΧΟΩΤΌΏΕΝΙ" ΚΑΙ ΔΥΟΔΕΚΆΤΑ. 20 
ΠΟΕΜΙΔΆΛΧΛΕΘΟΩΟἈΆΧΝΑΙΤΕΙΠΤΟΙΗΉΜΕΝΗΟΘ 
βνϑθλυω Τωκριω ταν" Δ ΕιΑ ΤῸΝ 
ΠΕΜΙΔΑΧΘΟΩΟΆΝΑΤΙΤΠΤΕΙΟΙΗΜΕΝΗΟΘΘ. 
ΘἈλι ΤΩΟΛΧΛΜΝΟΩΤΌΏΕΝΙ ΘΥΟΙΆΝΟΟΜΗ͂. 
εὐωλυλοιλθπωμάκω" Πμοπονηλύτω,. 95 


δι 


113 ΝυΜ. ΧΧΝΠΙ, 1 .-- 14. 


“ΓΟΗΜΙΟΥΓΟΥΙΝΘΟΤ ἈΙ ΤΩΟΜοοχωῳ 
ΓΩΣΘΝΙ ΚΑΙ ΤΟΤΡΙ ΤΟΝ ΤΟΥΙΝΘΟΤ ἌΙ 
ΤΩΚΡΙΩΟΤΌΘΝΙ ΚΑΙ ΤΟΤ Θ Τ ἈΡΤῸΝ 
“ΓΟΥΙΝΕΟΤΤ ΑΓ ΤΟΣΧΜΝΟΩ ΤΌΩΕΘΝΙΟΙΝΟΥ. 

: “ΤΟΥ ΤΟΟΧΟΚΑΥΤΩΟΜΆΜΗΝΆΘΙΚΜΗΝΟΟ 

Γ΄ ΕΙΟΤΟΥΟΜΗΝΑΆΑΟΤΟΥΕΝΙΛΧΥΤΟΥ- -- 

Γ---- ἸΚλιχθιμαβρονεσλιγΟ ΝΒ ΤΕΡΙΆΜΑΆΡ 
“ΓΙΆΟΚΟ επ᾿ ΤΗσολοκλγτώσεως. 
“ΓΗΟΔΙΆΤΤΑΝ΄᾽ ΓΟΟΙΤΟΙΗΘΗΟΘΕΤΑΙ: ΚΆἈΙ 

ι0 .ἨἩΟΠΟΝΔΗΛΥ ΓΟῪ --- 

ἉΔΧΙΕΝΤΩΜΗΝΙ ΠΡΟ ΤῸ ΤΕΘΟΆΧΡΕΟ 

ΚΑΙΆ ΘΑ ΤΗΗΜΕΡΑ ΤΟΥΜΗΝΟΟΤΟΥ 
“ΤΟΥΘΟΡΤῊ᾽ ΚἈΙΗΗΜΕΡΑΗΠΡΩ ΤΉΘΙΠΙ 
ΚΧΑΗΤΟΟΛΓΙΆΘΟΤΑΙΥΜΙΝ᾽ ΤΤΆΝΕΡΓΟΝ 

ιδ ἈΧΤΡΕΘΥ ΤΟΝΟΥΤΤΙΟΙΗΘΕΤ ΑΙ: ΚΑΙΠΡΟΟᾺ 
ΞΕ ΤΕΟΧΟΚΑΥΤΩΟΜΑ ΤἈΚΑΡΠΩΟΜΑΤΆΚΟΣ 
ΜΟΟΧΟΥΘΘΙΚΚΟΩΝ. ὙΌΟΚΚΆΙΚΡΙΟΝΕΝᾺ. 
ΕἸΤΤ ἈΧΜΝΟΥῸΌΘΒΝΙΆΥῸΟΙΟΥΟ᾽ ἈΜΩΜΟΙ 
ΕΟΟΝΤ ἈΙΥΜΙΝ᾿ ΚΑΙΗΘΥΟΙΆΧΥΤΩΝΟΘ 

90 ΜΙΔΑΛΙΟΛΝΑΙΠΕΙΤΟΙΗΜΕΝΗΘΝΕΘΆΆΙΟΩ᾽ 
ΤΡΙΆλΘια ΓἈ ΤωΜοοχώ ΤΌενΝι" ΚΆἈΙ 
ἈΧΥΌΟΔΘΚΆ ΤΑ ΤΩΚΡΙΩΟ ΟΩΘΝΙΠΟΙΗΘΘΤΘ᾽ 
ἈΘΙΚΑ ΤΟΝ ΘΙΚΑ ΓΟΝΙΠΟΙΗΘΘΙΟΤΩΆΜΝΩ) 
ΘΝ" ΤΟΙΟΕΙΓΓΆΆΧΜΝΟΙΟ᾽ ΚἈΙΧΘΙΜΆΡΡΟ. 

ὁ ΘΞἈΙΓΩΟΝΕΝΑΆᾺΠΕΡΙΆΜΑΡΤΙΆΟΒΣΙΆΧΟΆΟΘΑΙ 

περι γμῦ,. 


114 - ΝΌΜ. ΧΧΝΤΙΙ, 14 -- 22, 


ΤΠΕΡΙΥΜΟΩΟΝΠΑΗΝΤΗςσολοιςΑΎ ΤῸ 
ΟΕ ΤΗΟΔΙΆΙΤΆΝ ΤΟΟΤΉΟΘΠΡΩΙΝΗΘΝ 
ΟΕΟΤΙΝολοικλῪ ΓωΜλαΝ ΒΘ ΕΧΙΟΜΟῪ" 

λυ ΓΑΚΑ ΤΤΑΤΤΑΧΥ ΓᾺἈΠΟΙΗΘΟΘ ΤΕ ΤΉΝΗΜΘ 

ΡἈΝΕΙΟΤΤ ἈΟΘΙΤΤἈΗΜΕΡΆΟ᾽ ἌΩΡΟΝ δ 
ΚΑΡΠΟΩΟΜΑΘΙΟΟΟΜΗΝΘΥΌ Δ ΆΟΚΟΣ 

ΘΙ ΤΟΥΟΧΟΚΆΥΤΩΜΆ ΤΟΟΤΟΎ ΔΙΆ. 

ΤΆΝ᾽ ΤΟΟΠΟΙΗΟΘΕΘΙΟΤΉΝΟΠΟΝΔΆΗΝ 

ΧΥΤΟΥ ΚἈΑΙΗΗΜΕΡΑΗΘΕΔΟΜΗΚΧΗΤῊ 

ἈΓΙΆΘΟΤ ΙΥΜΙΝΙΤΆΝΕΡΓΟΝΆΧΤΡΟΥ ο ι 
ΓΟΝΟΥΤΙΟΙΗΘΟΕ ΤΕΘΝΑΎΤΗ: 

ΓΞ5Θ ᾿|Κὐγηημερλ ΤΩΝ ΝΕ ΝΟ ΤἌΝΠΡΟΟ 

φερητεϑυολννθανκαυ τώνεκλο 

ΜΆΔΩΝ᾽ ΕἸΤΙΚΛΗ ΤΟΟἈΧΓΙΆΘΟΤΆΙΥΜΙΝ 
ΠἈΝΕΡΓΟΝΆΛΧΤΡΟΥ ΤΟΝΟΥΤΙΟΙΗΘΕΤῈΕ" 1δ 
ΚἈΑΙΠΡΟΟΧΞΕ Τ ΟλΟιΑΥ ΓΤΩΟΜΑΆ ΤΆΘΙΟ 
ΟΥῸΟΜΗΝΕΘΥΟΩΔΙΆΟΚΟΩΜΟοΟΟΧΟΥΌΘις 

ΒΟΟΝΑ ΥΟ᾽ ΚΡΙΟΝΕΝΆ ἈΜΝΟΥΌΘΝΙΑΥ, 
ΟἸΟΥΘΕΙΓΓΆΑΧΜΟΩΜΟΥΟ᾽ ΗΘΥΟΙΆΛΧΥΓΩΝ 
ΠΕΜΙΔΆΛΙΟΆΧΝΆΙΠΕΙΠΟΙΗΜΘΝΗΘΝΘΆΆΔΙ 2 
Ο᾽ τρια θα ΓἈ ΤΩΜοοχω τΏενι" κἈὶ 
ΑΥΟΔΘΚΑΤ Ἀ Τκθιω εν" λθκατο,. 

ΔΘΑ ΤΟΝΤΩΣΧΜΝΩ ΤΌΏΕΝΙ" ΤΟΙΟΘΙΤΤᾺ 

ἈΜΝΟΙΟ᾽ Κλιχθιμλφρονασλιγώνενα. 

ΤἸΕρι ΜΑΡτιλοεσιαλολοθλιπερυμοω. 2 


115 ΝΌΜ. ΧΧΥΤΙ, 29--- 30. 


10 


15 


ΤΆΧΗΝΤΟΥΟΛΧΟΚΑΥΤΩΜΆ ΓΤ ΟΟΤΗΟΝΟΥΜΗ 
ΝΙΆΟ' ΚΑΙΗΘΥΟΆ ΑΥΤΟΝ ΤοολοικΆγ 
ΤΟΩΜΑΆ ΤΤΟΜΛΔΙΆΠΙΆΑΝΤΟΝΟ. ΚΑΙΤΗΝΘΎΌΙΆΝ 
ἈΥΓΤΓΤΟΩΝΙΤΟΙΗΘΘΤΈΜΟΙ ἈΜΟΩΜοιεοῦ, 
ΤἈΑΙΥΥΜΙΝΙΚΑΙΆΙΟΠΟΝΑΔΟΛΎ ΤΩΝ :: 


ΓΟ [ζ γγωμηνιτωεκλομώωμιλ ΤΟΥΜΗΝΟΟ 


ΕἸΤΙΚΆΛΗ ΤΟΟἈΧΓΙΆΘΟΤἈΑΙΥΜΙΝΙΤΆΝΕΡΓΟ. 
ἈΑΧΤΤΡΡΥΓΓΟΝΟΥΤΙΟΙΗΘΕ ΓΕ ἩΜΕΘΡΆΟΘΗ 
ΜΆΟΙΆΟΘΟΤ ἈΙΥΜΙΝ᾿ ΚΑΙΠΟΙΗΘΕΤΕΟΧΟ 
ΞἶἷὡΔαὭωΥΤΩΜΑ- ΓἈΑΘΙΟΟΟΜΗΝΘΟΘΥΟΔΙΆΟΙςΟΩΣ 
ΜΟΟΧΟΝΕΝΆΘΙΚΕΟΟΟΝ᾽ ΚΡΙΟΝΕΝΑ- ἈΜΝΟΥῸ 
ΕΝΙΆΑΥΟΙΟΥΟΘΙΤΤΆἈΧΜΩΦΩΜΟΥΟ᾽ ΗΘΥΟΙΆ. 
ΥΤΩΝΟΕΜΙΔΑΧΆΑΙΟΛΧΜΝΑΆΤΙΘΙΤΟΙΗΉΜΕΝΗ 
ΕνθΆἈΙ᾿ ΤΡΙΆΔΑ ΓΑ ΤΟΜΟΟΧΟΣΤῸ) 
ΕΝ" ΑΥ̓ΌΟΔΟΘιΚΑ ΓΑ ΩΟΚΡΙΟΤΌΕΝΙ Δειλ. 
ΤΟΝΔΕΘΙΚΑ ΤΟΝ ΤΩΟΆΣΧΜΝΟΣ ΓΩΕΘΜΝΙΤῸΟΙΟ 
ΕἸΤΤ ἈΆΜΝΟΙΟ᾽ ΚΑἈὐΧΘΙΜΆΡΡΟΝΟΘΣΆΑΙΓ, 
ΕΝΑΆΑΤΙἊἝΕΡΙΑΜΑΡΤΙΆΧΟΘΞΆΛΧΛΟΛΧΟΘΑΆΙΠΕΡΙ 
ὙΜΟΩΝΙΤΆΗΝΤ ΟΝΟΛΧΟΚΑΥ ΓΩΟΜΆ ΤΩΝ. 
ΤΗΗΟΝΟΥΜΗΝΙΆΟΙΙΙΘΥΟΙΔΙΧΥΓΤῸΝ 
ΚΟ ΤΟΝ ΑΙ Υ ΤΟΝΙΚΑ ΓΑ ΓΗΝΟΥΓΙΚΡΙ 
,ΟἸΝΑΥ ΓΩΟΝΘΙΟΟΟΜΗΝΟΘΥῸΟΔιΙΆΟΚΟ::. 


ΡΟΣ ᾿ς τη ἜῈΚΑ ΤῊ ΤΟΥ ΜΗΝΟΟ ΓΟῪ ΤΟΥΈΙΙ 


110 


ΚἈΑΗΤΟΟΆΓΙΆΘΟΤΆΙΥΜΙΝ᾽ καμκλκῶσα 
ΤἈΓΓΆΟΥΥΧΑΟΥΜΩΝ. ΚἈΙΤΆΝΕΡΓΟΝ. 


ΝΜ. ΧΧΥΤΙΙ, 31--- ΧΧΙΧ, 1. 


ἈΛΧΤΡΘΥ ΓΟΝΟΥΤΙΟΙΗΘΕΤΕ᾽ ΚΆΙΠΡΟΟ 
ΟΙἸΟΕΤΕΟἈΧΟΚΑΥ ΓΩΟΜΆΒΘΙΟΟΟΜΗΝ 
Εὐωλυλοκλθπῶωμᾷᾶ: Μοοχονενᾷάλεις 
ΒΟΟΝ᾽ ΚΡΙΟΝΕΘΝΆ ἈΜΝΟΥῸΌΕΝΙΆΥΟΙΟΥῸ 
ΕἸΤΤᾺ ἈΜΟΩΜΟΙΘΟΟΝΤΤΙΥΜΙΝ᾿ ἩΘΥῪ 
ΟἸΆΔΛΥΤΩΟΝΟΒΜΙΔΑΛΙΟΆΛΝΆΠΕΙΤΟΙΗ 
ΜΕΝΗΘΝΘΆΔΛΙΟ:: ΤΡΙΆΔΑ ΤΆ ΤΩΜοΟ 
σχω ΤΕ Ν" ΔΥΟΔΕιΑ ΓΑ ΟΚΡΙΩΟ ΤῸ 
ΕΝ" ΔΕΙΑΤΌΝ. Δ ει ΤΟΝΤῸὩῸΧΜΝΩ 
ΤΟΝ ΝΙΕΘΙΟ ΓΟΥΌΟΘΙΤ ΓΆΧΜΝΟΥ᾽ ΚΚᾺ] 
ΧΕΙΜἈΑΡΡΟΝΕΘΣΆΙΓΩΝΕΝΆΙΤΕΡΙΆΜΑΡ 
ΤΙΧΟΘΣΙΆΧΟΛΧΛΟΘΆΑΙΠΕΡΙΥΜΩΜ: -- 

Τ]κηνΝ ΤΟ περι ΓΗΟἈ ΜΑΡΤΙΧΟΤΉΟΕΣι 

ἈλορδωοιςκΑΙΗολοιζΑΥ ΤΩ ΟΘΙΟΗ ΔΙΆ. 
ΤΑΝ ΤΟΓ᾽ ΗΘΥΟΙΆΛΧΥ ΤΓΗΟΚΆΙΗΟΙΠΠΟΝ 
ΔΗΛΎΤΉς. ΚΑΤΤΑ ΤΤΗΝΟΥΓΚΡΙΟΙΝΘΙΟΟΟ 
ΜΗΝΘΥΌΩΔΔΙΧΟΚΆΡΠΟΩΜΑΆΚΟ: -- 
Ιζαὐτηπεν τ κλιλ κα ΤΗΗΜΕΡΆ ΤΟΥΜΗ 
ΝΟΟΤΟΥΘΕΑΔΛΟΜΟΥ ΓΟΥ ΓΟΥΕΠΠΙΚΆΗΤΟΟ 
ἈΓΙΆΘΟΤΑΥΥΜΙΝ᾿ ΤἸΤΑΝΕΡΓΟΝΆΛΧ ΤΡΘΥΤῸΟ, 
ΟὙΤἸΤΙΟΙΗΘΕΤ Θ᾽ ΑΙΕΟΡΤ ἈΟΧ: ΓΕΧΥΤΓΤΗ͂. 
ΘΟΡΤΗΉΝΙΚΟΣΙΚΑΙΕΘΙΤ ΓἈΗΜΕΡΑΟ᾽ ΙἌΠΡΟΟ 
ἈΞετεολοιςλυ ΓΟΜΑ ΓΑΙ ΡΠΟΜΆΘΙΟ 
ΟΟΜΗΝΘΥΘΌΔΔΙΆΧΟΚΟαΥ ΓΗΗΜΕΡΑΆ ΤΉΠΡΩ 
ΤἨΜΟΟΧΟΥ ΘιΚΚΟΩΟΝΤΡΙοιζλλ θα. 


ΓΟκ 


Ὶ117 ΝΌΜ. ΧΧΙΧ. 1-- 13. 


δι 


10 


20 


118 


ΚΡΙΟΥΟΛΥΟ᾽ ἈΜΝΟΥῸΌΘΜΙΧΥΟΙΟΥΟΔΕ 
ΚΑ ΤΕΟΟΆΡΆΟ᾽ ἈΜΟΩΜΟΙΘΟΟΝΤ ἍΜ ἈΙ 
ΘΥΟΙΔΙΑΥ ΤΩΟΩΟΝΟΘΜΙΔΆΛΙΟΔΧΙΝΆΤΤΕΙΠΟΙ 
ἩΜΕΘΝΗΕΝΘΆΛΆΙΩ" ΤΡΙΆΔΘΚΑ ΤΆ ΤΟΩΟΜΟ 
ΟΧΩΟΤΏΘΝΙ" ΤΟΙ ΤῬιοκλιλ κα μοοχοιςσ. 
ΚΑΟΛΥΟ ΔΘΑ ΤΆ ΤΩΚΡΙΟ ΤΩΝ" ΕἸΤῚ 
᾿ΓΟΥΟΛΥΌΙΙΟΥσ᾽ ΚΑΙΔ ΚΑ ΤΟΝ ΕΘ ΚΆ ΤΤΟ. 
ΤΟΧΛΜΝΩΣΤΌΏΕΝΙ 6ΠΙ ΤΟΥ ΓΕΟΟΆΡΆΟ 
ΚΑΙΛΘΚΑΆΜΝΟΥΟ᾽ ΚἈΙΧΕΙΜΆΡΡΟΝΘΟΞΑΆΙ 
ΓΩΟΝΕΝΑΆΑΠΕΡΙΆΑΜΑΡΤΊΆΟ' ΠΆΗΝΤΉΟ 
ΟἈΟΙΚΑΥ ΓΟΘΕΟΟἾΤΗΟΔΙΆΙΤΆΝΤΟῸΜ᾽ Ἀ! 
ΘυΥολιλυ τωνκλυλισπον Ὁ ΎΤῸΟΝ: 
Ιζ ὐγηημερα ΤΉ Υ ταρλ: ΜΟΟΧΟΥῸ 
λ.λωλεκλ. ΚΡΙΟΥΟΔΥῪΟ᾽ ἈΜΝΟΥΌΘΝΙΆΥ 
ΟἸΟΥΟ Τ Οσλρλοκλιλθκλ ἈΜΩΜΟΥῸ: 
Ἡϑυοιαλυτωνκλιησπονληλυγτω. 
“ΓΟΙΟΜΟΟΧΟΙΟΚΑΤΟΙΟΚΡΙΟΙΟΚΆΨΓΟΙΟ 
ἈΜΝΟΙΟ’ ΚΑΤΤΑΥΧΡΙΘΜΟΝΆΑΎΥΤΓῸΩΝ: ΚΑΤᾺ 
᾿“ΓΗΝΟΥΤΓΚΡΙΟΙΝΆΥ ΤΟΝ: ΚΑΟΧΘΙΜΆΡΡΟ,. 
ΘΣἈΧΙΓΩΟΙΝΘΝΑΆΤΙΕΡΙΑΜΑΡΤΊΙΆΟ' ΠΆΗΝΤῊΝ 
οἈλοιζλυ ΓΟΘΕ ΘΟ ΤΗΟΔΙΆΠΆΝΤΟΟ᾽ ἈΙΘῪ 
ΟΔΟΛΥ ΤΩΝΙΚΑΙΔΙΟΠΟΝΛΙΛΎΤῸΜ: -- 
ΗΗΜΕΡΆΑΤΗῊΗΤΡΙΤΗΜΟΟΧΟΥΌΕΝ,οκλ. 
ΚΡΙΟΥΟΔΛῪΟ᾽ ἈΜΝΟΥῸΟΒΘΝΙΆΥΟΙΟΥΟΤΕΘΟ 
οἈΡλοιλιλοκλλμώμοΥυς᾽ ΗΘΥοΆ ἉΥ τ: 


ΝΌΜ. ΧΧΙΧ, 13--- 91. 


ΚΑΙΗΟΠΟΝΔΗΛΎΥ ΤΌΝ, ΤΟΙΟΜΟΟΧΟΙΟ 
ΚἈΑΥΤΌΙΟΚΡΙΟΙΟ᾽ ΚἈΑΥΓΟΙΟΆΜΝΟΙΟ; ΚΆἈΤΤᾺ. 
ΧΡΙΘΜΟΝΑΥΓΤῸΝ᾽ ΚΑ ΓἈ ΤῊΝΟΥΓΚΡΙΟΓ. 
ΧΥΤῸΝ᾽ ΚΑιχθιμλφρονεσλιγώνενα 
ΤΙΘΡΙΑΜΑΡΤΊΆΟ᾽ ἸΤΑΗΝΤΗΟΟΧΟΚΑΎΥ ΤῸ) 


ΟΕ ΓΗΟΔΙΑΤΙΤΆΝΓΓΟΓ᾽ ἈΙΘΥΟΛΔΙΔΥΤΤΟῸΝ 


ΚΑΙΙΟΠΟΝ ΛΟΧΎΤΤΏΝΜ: -- 
ΗΗΜΕΡΑ ΤΗΤΕΤἈΡΤΗΜΟΟΧΟΥΟΛλοικλ. 
ΚΡΙΟΥΟΔΎΥΟ, ἈΜΝΟΥΟΕΝΙΆΥΟΙΟΥΌΤΕΟ 
ολρλοκλιλεκλα ΜωΜΟοΥσ᾽ ἈΙΘΥΎοιλ 
λυ τωνικλι Ὁ ΠΟΝ ΙΧ Υ ΤΩΝΤΌΙΟ 
ΜΟΟΧΟΙΟΚΑΙΤΟΙΟΚΡΙΟΙΟΙςΑ ΤΟΙΟΆΜΝΟΙΟ: 
ΚΑ ΓἈΧῬΙΘΜΟΝΑΎΥ ΤΌΝ: ΚΑ ΓΑ ΓΗΝΟΥΓ 
ΚΡΙΟΝΆΥ ΤΩΝ ΚἈΑΙΧΘΙΜΆΡΡΟΝΘΣΆΙΓΟ, 
ΒΝΆΑΠΕΡΙΆΜΑΡΤΊΆΑΟ' ΠΤΧΗΝΤΉΗσολοιζαν, 
ΤΩΟΘΩΟΤΗΟΔΙΆΠΆΝΤΟΟ: -- ἈΙΘΥΌΙΆΙ 
λΥτωνκλιλιοπονλ λύΎ ΤΩΝ: -- 


| ΠΗΜΕΡΑ ΓΗΠΕΟΜΙΓΓΗΜΟΟΧΟΥΌΟΘΝΝΟΘᾺΑ.- 


ΚΡΙΟΥΟΛΥΟ᾽ ἈΜΝΟΥΟΘΝΙΆΥΟΙΟΥΟΤΕΘΟ 
σλρλαοκυυλθλλμώμους Ἀιθγοιλιλγ 
ΤΟΩΟΝΙΚΑΙΙΟΠΟΝΑΛΟΛΥ ΓΩΟΝΤΌΙΟΜΟ 
ΟΧΟΙΟΙΚΑΥΓΟΙΟΚΡΙΟΙΟ᾽ ΚΑΥΤΟΙΟΆΜΝΟΙΟ 
ΙΞΑἸΓΑΧΡΙΘΜΟΝΑΥ ΤῸΝ: ΚΑ ΓΑ ΓΗΝΟΥΓ 
ΚΡΙΟΝΜΆΥ ΤΩΝ: ΚἈΑΙΧΘΙΜΆΡΡΟΝΘΣΑΙΓΩ, 
ΒΝΆΤΙΘΡΙΆΜΑΡΤΊΆΟ᾽ ΤΤΆΧΗΝ ΤΗΘΟΟΧΟΚΆΧΥ, 
ΤὠσΕΟ 


ΝΟΜ. ΧΧΙΧ, 21 --- 28. 


1υ 


ὧι 


10 


15 


120 


΄σ 


“ΤἨΟΔΙΆΙΤΆΑΝΤΌΜΟ᾽ ἈΙΘΥΟΙΆΙΧΥ ΓΟΝΙΚΆ, 
ἈΙΟΠΟΝΑΔΟΛΎΤΏΩΝΜ: -- 
ΗΗΜΕΡΑ ΤῊΘΙΚΓΗΜΟΟΧΟΥΌΟΙςΤῸ᾽ ΚΡι 
ΟὙΌΔΥΟ᾽ ἈΜΝΟΥῸΌΘΝΙΆΥΟΙΟΥΟΤΈΟΟΝΣ. 
ρΡλοκλιλθκλλμῶμοΥυς: λιθγουλδυλυτῶ. 
κΟΠΟΝ ΑΙ ΛΥΤΩΝ᾽ ΤΌΙΟΜΟΟΧΟΙΟ 
ΙΚὺ΄ ΓΟΙΟΚΡΙΟΙΟΙΚΑΙ ΓΟΙΟΆΜΝΟΙΟΚΆΑ. 
“ΤἈΧΛΡΙΘΜΟΝΆΑΎΥΤΌῸΩΝ᾽᾽ ΚΑ ΤΑ ΤΗΝΟΥΓΚΡΙ 
ΟἸΝΑΥ ΤΩΝ ΚἈΙΧΘΙΜΆΡΡΟΝΕΣΆΙΓΩΟΝ 
ΕΝΆΑΤΙΕΡΙΑΜΑΡΤΊΆΟ᾽ ΤΤΑΛΗΝΤΉΟΟΛΟΚΑΥ 
ΤΟὌΟΟΘΕΟΩΟΤΗΟΔΙΆΤΤΆΝΤΟς᾽ ἈΙΘΥΟΙΆΙΑΥ 
ΤΟΩΝΙΚΙΆΙΟΠΟΝΑΔΙΧΎΥΤῸΩΜ: -- 
ΗΗΜΕΡΑΆΤΉΘΕΔΟΜΗ᾽ ΜΟΟΧΟΥΌΒΘΙΤΤΑΆ 
Ι(ΡΙΟΥΟΔΛΥΟ᾽ ἈΜΝΟΥῸΌΒΝΙΆΑΥΟΙΟΥΟΤΕΟ 
ολρλοκλιλθκὰ, ἈΜΩΜΟΥΌ, ἈΙΘΥΌΙΆΙ 
ΧΥΤΟΩΝΚΑΙΆΙΟΤΟΝΑΛΙΧΥ ΤΩΝ ΤΌΙΟ 
ΜΜΟΟΧΟΙΟΙΚΑΥ ΤΟΙΟΚΡΙΟΙΟ᾽ Ι«ἈἸ ΤΌΙΟΣ. 
ΜΝΟΙςῸ᾽ ΚΑ ΓΑἈΧΡΙΘΜΟΝΑΧΎΥΤΩΝ: ΚΑΤᾺ 
ΤῊΝΟΥΓΙΚΡΙΟΙΝΆΥ ΤΩΝ: ΚἈΙΧΘΙΜᾺΡ 
ΡΟΝΕΘΣἈΑΙΓΩΝΘΝΑΆΙΤΕΡΙΆΜΑΡΤΊΆΟ᾽ ΤΤΆΗ͂ 
ΤῊἨΟΟλΟΙΚΑΥ ΓΩΟΟσΕΟΩ ΣΟ ΤΗΟΔΙΆΙΤΆΝΤΌΟ᾽ 
»ΘΥΟΣΑΥτωνκλυλυσπονλλιλυτω- 
Ιζωὐτηημερα Τηογ ΘΗ ΘστΟ ΟΝ ΕΟ ἈΥ 
ΜΙΝ᾽ ΤΤΑΝΕΡΓΟΝΆΧ ΡΟΥ ΓΟΝΟΥΊΤΙΟΙΗΘΒ 
ΤἈΙΕΝΆΑΎΥ ΤΉ. ΚἈΑΙΠΡοολΞεοολοκλ 


ΝΌΜ. ΧΣΧΙΧ, 28-- 306. 


Ρ.ο5 


121 


(Πλν:θλνα ΝΘ ΥΩ ΝΆ ΝΆΝΘΥΟΗΟΆΝΗΡ 


ΧΥΤΤΗΟΗΆΝΗΜΕΡΑΆΧΝΑΝΕΥΌΗ᾽ ἸΤΆΟΔῚ 
ἈΙΕΥΧΆΑΙΆΥ ΤΗΟΚΑΙΟΙΟΡΙΟΜΟΙΆΎΓΤΗΟ 
ΟΥ̓ΟΩΡΙΟΧ ΤΟΙΚΑ ΓΑ ΗΟ ΥΧΗΟΛΧΎΥΤΉΟ 
ΟΥ̓ΜΕΝΟΥΌΙΝ᾽ ΟΤΙΟΆΝΗΡΑΝΕΝΘΥΌΟΕΘ. 
ΕΓΙΆΥ ΤῊΟΙςἈΙΚΟΙΚΑΘΑΡΙΘΙ Υ ΤΗΝ: -- 


᾿Ι ΕὙΧΗΧΗΡΆΟΙΚἈΙΕΙΚΚΒΕΚΉΜΕΝΗΘΟ 


ΟΧΑΝΘΥΣΗΤ ἈΝΚΑ ΤἈΓΓΗΟΨΥΧΗΟΛΧΎ ΗΟ 
ΜΕΝΟΥῸΟΙΝΑΎΥ ΤῊ᾿ ἈΝ ΘαΝ Τῶοικω 
“ΓΟΥΧΝΑΡΟΟΛΥ ΓΗΟΗΘΥΧΗΛΎΥ ΓΗΟΘΉΟΟβι 
ΟΜΟΟΟΚΑΤ ἈΤΗΟΨΥΧΗΟΛΎ ΗΟ 
ΜΕΘΟοΟρβικΟΥ. ΚἈΙἈΚΟΥΟΗΟΆΝΗΡ 
ἈΥΓΤΗΟΚΑΙΠΙΆΑΡΆΑΟΙΩΓΙΗΟΗΧΎΥ ΤΗΉΚΆΙ 


ΜΜΗΧΝΆΑΝΘΟΘΥΟΘΗΛΥ ΓΗΚΆΑΙΟΤΉΟΘΟΝΤΆἍΙ 


ΤἸἈΟΛΟΧΙΘΥΧΑΙΧΥ ΤΗΟ᾽ ΚἈΑΙΠΆΝΤΤΈΕΟΘΟΙΟ 
ΡΙΟΜΟΙΟΥΟΩΡΙΟΆ ΓΟΚΆ ΤΑ ΓΗΟΨΎΧΗΟ 


 ΧΥΤΗΟΟΤΉΟΘΟΝΤ ἈΙΚΑ ΓΧΑΎ ΤΉ: -- 
(ἈΝ Ἑπεριθλ ων ΠΕΡΙΕΧΗΆ ΝΗΡΑΎ ΤΗΘ 


ΗἈΧΝΗΜΕΡΆΑΆΚΟΥΟΗΤΙΆΝΤ ἈΟΟΆΝΕΣΘᾺ 
ΘΗβ Τωνχθιλεωνλυ ΓΗΟΙΚΆ ΤΆΓΓΧΟ 
εὐχλολυΤηοκληκα ΓἈ ΓΟΥΟΟΡΙΟΜΟΥῸ 
ΤΟΥΌΚΑ ΓΑ ΗΟΨΥΧΗΟΛΎ ΓΗΟ᾽ ΟΥ̓ΜΕ 
ΜΕΙΆΥΓΓΗ ΟἈΝΗΡΆΑΎΥ ΤΗΟΠΕριθιΆΈνΝ ΚΑΙ 
ΚΟΚἈΑΘΑΆΡΙΘΙΆΥ ΤῊΝ ΤἸΤΆΟΧΘΥΧΗΚΆΙΓΙΆΟ 
ορκοολβομουκακωολυψυχηνοκὶὰ 
ΝΗΡ' 


ΝΌΟΝ. ΧΧΧ 0 --τΆ. 


10 


ἈΥΓΗΟΟΤΉΗΟΘΙΑΥ ΤΉΝ. ΚἈΑΙΟΑΝΗΡΆΥΤΉΟΘ 
περιθλθι: βλνλϑεοιωπωνπλρλοιωῳ 
ΗΟΗΛΧΥ ΓΗΗΜΕΡΆΑΝΕΞΗΜΕΡΆΟΙΚΆΑΙΟΤῊ 
ΠΟΘΙΧΥ ΤῊΗΠΪΙΧΟΧΛΟΤ ἈΟΕΥΧΆΑΆΟΛΥΤΉῊς᾽ ΚΆᾺΙ 

δ “ΤΟΥΟΟΡΙΟΜΟΥΟΤΟΥΟΘΙΤΑΥ ΓΗΟΘΟΤῊ 
ΟΘΙΆΥΓ ΓΗΟΤΊΕΟΙΩΙΤΗΘΕΝΑΥ ΓΗΤΉΗ 
ΜΕΡΆΑΗΗΚΟΥΌΕΝ: ΘΝ ΔΕΠΕρΡΙΆΡ. 
ΕρΙΕἈΘΙΆΥ ΤΗΟΜΘΤ Ἀ ΤΗΝΗΜΕΡΆΝΗΣ 
ΗΚΟΥΌΘΝ᾽ ΚἈΑΙΧΗΜΥΕΤ ἈΥΓΤΗΝΆΜΑΡΤΙ 

ι ἈΝΔΧΥΤΟΥ: ΤἈΑΥΤΑΤΆΑΔΙΚΩΟΜΑΆΤΆΟΟΘΑΣ 

Εν ε τοιλ ΤΟΚΟ ΤΩ ΜΩΎΌΗ᾿ Ἀ. 
ΜΆΑΜΘΟΟΝΆΝΑΆΡΟΟ᾽ ΚἈΙΆΝΆΜΘ 
ΟΟΝΓΥΝΆΙΚΟΟΛΥ ΤΟΥ ΚἈΑΙΆΝΑΆ 
ΜΕΟΟΝΠΡΟΙΚΑΙΘΥΓΆ ΤΡΟΟΘΝΝΘΟΤῊ 

Ὁ ΎΙΕΝΟΙΚΩΠΡΟ: κλἈλιεαλλληοενκςΟ 

[ΟΖ 1 ᾿ρρωμωγοηνλεγων" ΕΚ ΔΙΚΕΙ ΤῊΝ 
ΕΙΚΔΙΚΗΟΙΝΤΟΩΝΥΙΩΝΙΗΧΕΚΤΩΝ 
ΜΆΔΟΆΝΙΤΟΩΝ᾽ ΚἈΙΕΟΧΑ ΤΟΝΠΡΟΟΤῈ 
᾿ΘΗΟΗΠΡΟΟΤΌΝΆΔΆΟΝΟΟΥΣ: -- 

ο ΓΟΗ [αλλ εΝ ΜΟΥ Η Προστοναλσ. 

β ἈΕΓΩΝ᾽ 6 ΞοΙΤΆΙΟΆ ΤΕΘΣΥΜΩΝΆΝΆΑΡΑΟΘ 
ΚΑΙΠΑΡΑ ΤἈΣἈΟΘΘΕΝΆΑΝ.ΤΙΚΥΈΠΙΜΆΔΙ 
ἈΜΆΙΤΟΔΟΥΝΑΙΘΙΚΔΙΚΗΟΙΝΙΤΑΡΑ ΤΟΥ 
ΚΥΤΗΜΆΔΟΧΜΧΙΆΙΟΥΟΘΦυΥλησ' καὶ 

ο ΧΙ ΟΥακφυληοεκπλοωνφυύλω 


1 


199 ΝΌΜ. ΧΧΧ, 14-- ΧΧΧΙ, 4. 


ΙΗΧ ἈΠΟ ΤΘΙΆΆ ΓΕΙΤΆΡΑ ΤΆ ΞΆΟΘΕ: -- 
ἈΙΜΘΞΗΡΙΘΜΗΟΆΝΕΘΙΚΤΩΝΧΙΆΆΆΔΟΟΝ 

ΙΗ χιΟΥ θκφϑυλης: λωλδϑκλχιλιλ. 
ἈΔΛΟΒΝΩΙΠΆΙΟΜΕΝΟΙΘΙΟΠΆΑΡΑ ΤΆΣΙΝ: 
ΚΛ ΠΕΟ ΤΕΙΆΕΝΑΥ ΓΟΥΟΜΩΎΌΗΘΟ 
ΧΙΟΥΟΕΚφΦυΥλησουν ΥΝΆΜθιΆΎ ΓΟ. 
κλαυχι Οὐ θκφύλησ: -. 
ἈΙΦΙΝΘΕΟΥσΘΑΘΑΖΑΡΥΙΟΥΆΆΡΩΝ 
ΤΟΥΊΕρεως: ΚΑΙ ΤἈΟΚΘΥΗΤ ἈΆΓΙΆ 
κλυλ Ολ γγεσ Τωνοημλοιωνει 
ΤἈΙΟΧΘΡΟΙΝΆΥ ΤΩΝ: ΚΑΙΠΆΡΟΘΤΆΞΑΝ 
“ΤΟὌΘΠΙΜΆ ΔΙΆ ΜΚΑΘΆΕΈΝ τοι Ὰ ΤῸ 
ΚΟΤΩΜΩΎΌΗ: ..- ΚἈΙΆΤΤΕΙΓΤΕΙΝΆΝ 
ἈΝΆΡΟΘΝΙΚΟΝ᾽ ΚἈΙΓΟΥΌΒΆΟΙΆΕΙΟ 
ΜΆΔΟΧΜ᾽ἪΆΠΕΙΚ ΤΓΕΙΝΑΝΆΜΑΤΌΙΟΤΡΑΥ 


ΜΑ ᾧΓΙΟΟΛΎΥ ΤΟΝ. ΑΥΓΟΝΘΥΘΙΝ᾽ Κ,ῚἼ[ἡῸ 


ΡΟΚΟΜ᾽ ΚΑΙ ΤΟΝΟΟΥΡ᾽ ΚΑΙ ΤΟΝΟΎῪΡ᾽ ΚΑΙ 
ΤΟΝΡΟΒΟΚΠΕΝ᾽ ΓΘΕΚΧΟΙΆΘΙΟΜΆΔΟΣΜ' 
ΚΑΙ ΓΟΝΕΆΧΆΆΧΜΎΥΙΟΝΕΆΙΩΡ ἈἉΠῸΕΚΤΘΙ 
ΝΜΆΝΕΝΡΟΜΦΙΆΟΥΝΤΟΙΟΤΡΑΥΜΆᾺ 
ΤΙ ΟΛΥ ΤΟΝ: ΚἈΑΙΠΡΟΕΝΟΜΘΥΌΆΣΝ 
“ΓἈΟΓΥΝΆΑΙΚΆΟΜΆΔΟΙΆΜ: ΚἈΑΙΤΉΝΆΠΟ 
ΟΚΕὙΥΉΗΝΑΥ ΤΩΝΚΑΙΓᾺΚΤΉῊΝΗΛΥ ΤΟ, 
ΚΔΟΤΙΆΝ ΓΑ ΓἈΘΓΙΓ ΓΗ ΤἈΛΥΤΩΝ᾽: ΚΆἈΙ 


τι 


10 


2ὅ 


ΤῊΗΝΔΑΥΝΆΜΙΝΆΥ ΓΩΝΕΙΙΡΟΒΝΟΜΘΥΌΚΧ: 


158 ΝΌμΜ. ΧΧΧΙ, 4---9. 


ΚΑΙΠΆΟΧΟΤ᾽ ἈΟΠΟΛΘΙΟΧΥΓΓΩΟΝΤΆΟΘΕΝ 
“ΓΆΙΟΙΚΑ ΤΟΙ ΙΟΛΥ ΤΩΝΙΚΑΙ ΓΆΟΒΙΤΑΥ 
ἈΜΟΛΥΤΟΩΟΝΕΟΝΕΠΡΗΟΘΆΝΠΥΡΙ κλιθλὰ 
ΔΟΝΠΆΘΟΧΝ ΤΗΝΠΡΟΝΟΜΗΜΚΑΙΤΆΝΤΆ 
ΤἈΟΚΥΧΆΛΥ ΓΩΝΆΠΟΧΝΟΥΘΩΟΙΚΤῊ 
ΝΟΥ ΚἈΑΙΗΓΆΓΟΝΠΡΟΟΜΩΥΎΥΌΘΗΝΙΚΚΆΙΘ 
ἈΘΆΑΖΑᾺΡ' ΤΟΝΙΕΡΒΆΚΑΙΠΡΟΟΠΆΝΤΤἈΟ 
“ΓΟΥΟΥΙΟΥΟΙΗΣ "ΓΗΝΆΙΧΜΆΛΧΩΟΙΆΝΚΑΙ 
ΤἈΟΚΥΧΆ ΚΑΙ ΤΗΝΠΡΟΝΟΜΗΝΘΙΟΤῊ. 
ΠᾺΡΕΜεοληνειολβακωθ᾽ ΜΩΟΧΕΚῊΘ 
,ΟΤῚΝΕΓΙ ΤΓΟΥΟΡΑ ΝΟΥ ΚΑ ΓΆΙΕριχΩ 
Ιζ λιθσηλθεν ΜΟΩΥΟΗΟΚΑΙΕΧΘΆΖΑΡΟΙΘ 
ΡΕΥΟΙΚΆΙΤΑΝ᾽ ΤΕΟΟΙΆΡΧΟΝΤ ἘἙΟΤΉΟΟΥ 
ΝΜἈΆΓΩΓΗΟΘΕΙΟΟΥΝΆΝΤΗΟΙΝΆΑΥΤΌΟΙΟΕῈ σῷ 
«ΓΗΟΘΠΆΡΘΜΕοΟΛΗσ᾽ ΚἈΙΩΡΓΙΟΘΗΜΩ 
ΟΗΟΕΙΤΙ ΓΟΙΟΘΙΠΙΟΙΚΟΙΤΟΙΟ ΤΗΟΛΥΝΆᾺ 
ΜΕΟΩΟΧΙΆΙΆΡΧΟΙΟ ΤΟΙΟΕΡΧΟΜΕΝΟΙΟ 
ΕἸ ΤΗΟΠΆΡΑ ΤἈΞΕΩΟΤΟΥΠΟΛΧΕΜΟΥ, κΚΑὶ 
ΘΙΤΕΝΆΑΥ ΓΟΙΟΜΩΥΎΌΗΟ᾽ ΝΆ ΤΊΕΖΩΓΡΗ 
ΟἈἸΤΕΙΤΆΝΘΗΛΥ ΧἈΥΤἈΙΓΑΡΗΟΆΝΤΌΙΟ 
ὙἹΟΙΟΙΗΧ ΚΑ ΓΑΓΓΟΡΗΜΆΚΆΑΧΆΛΧΜΤΟΥΆ 
ΙΤΟΟΤΗΟΛΙΚΑΙΥΤΙἊῈΕΡΙΔΘΙΝ ΓΟΡΗΜΆΚΥ. 
ΕΝΕΚΕΝΕΑΘΘΆΦΕγωρβ᾽" ΚἈΙΕΓΕΝΘΤῸ 
ΗΤΑΗΓΗΘΝΤΗΟΥΝΑΆΓΩΓΗΚΥ ΚΑΙΝΥΝ 
ἈΙΤΟΚΤΙΝΆ ΓΕΙΤΑΝΆΑΡΟΕΒΝΙΚΟΝΕΝΠΆΘΗ 


βΡῸΘ 


194 ΝΕΜ. ΧΧΧΙ, 10-- 17. 


ΤΗΛΙΤΆΡΤΙΆ" ΚΑΙΠΆΟΘΟΧΝΓΥΝΆΑΙΚΧΗΤΊΟ 
ΘΓΝΟΩΥΝΚΟΙ ΤΗΝΆΡΟΒΝΟΟΆΠΟΙΚΤΕΙΝΑΆ. 
ΤΕ ΚΑΙΠΙΆΟΛΧΛΝ ΤΗΝΑΤΙΑΆΡΤΙΆΝΤΩΝΓΥ 
ΜΆΙΚΩΟΝΗΤΊΟΟΥΚΟΙ Δ ΘΝΚΟΙ ΤΗΝΆΡΟΘ 
ΝΟΓΟ᾽ ΖωΓΡΗΟΆ ΤΟΆΥ ΤΓΆΓ᾽ ΚλυΥΎΜΕιο 
᾿ΤΆΡΘΜΕΆΆΧΘΤ ΘΣωΩ ΤΗΟΠΆΡΘΜΕΟΆΧΗΟΘ 
ΕἸΤΤ ἈΗΜΕρΆσ᾽ ΠἈΟΟΆΝΘΑΆΟΝΚΆΙΟΧΣΝ 
ΠΤΟΜΕΝΟΟΤΟΥ ΓΕΤῬΡΟΜενοΥ 
ἈΓΝΙΟΘΗΟΕΤ ἈΓΤΓΗΗΜΕΡΑΤΗΤΡΙΤῊ 
ΚΑΥΓΗΗΜΕΡΑ ΤΗΘΚΑΔΟΜΗΥΜθδΘΙΟΚΆΙΗ 
ἈὈΧΜΆΛΟΩΟΙΛΥΜΟΩΝ᾽ ΚἈΑΙΠΆΝΤΈΕΟΡΙΕΧΗ 
ΜΆ ΚΑΙΤΑΝΟΚΘΥΟΟΔΘΡΜΑΆΤΊΝΟΝ᾽. ΚΑΙ 
ΠἸἈᾺΟΆΧΝΕΣΑΙΓΙΆΟ᾽ ΚἈΑΙΙΤΑΝΟΙΚΕΥΟΟΞΎΥ ΔΙ 
ΝΟΝΑΦΡΑΓΝΙΘΙΤΓᾺΛ" 


ΡΤ ᾿ζ, ΙβπαΝ ΘΑ ΖΧΡΟΙΕΡΕΥΟΠΡΟΟΤΟΥῸ 


ἈΝΑΡΑΟΤΗΟΔΥΝΆΜΘΩΟΤΟΥΌΘΕΡΧΟΜΘ 
ΝΜΟΥῸΌΘΙΚΤΗΟΙΤΆΡΆ ΤἈΞΣΕΩΟΤΟΥΤΙΟΆΧΘΜΟΥ 
“ΤΟΥ ΤΟ ΤΟΔΙΚΑΙΘΟΜΆΟΟΥΝΕΤ ἌΞΕΝΙΚΟ 
ΤΟΜΩΥΌΗ᾽ ΠΆΗΝ ΤΟΥΧΡΥΟΟΥΚΑΓΟΥ 
ἈΡΓΥΡιουκλιχαλικουκλιοιληρου ΚΆΙ 
ΜΟΛΙΚΟΥ ΚἈΑΙΚΑΟΙΤΈΡΟΥ ΠἈΝΠΡΆΓΜΆΟ 
ἈΙΘΆΘΥΟΘΤ ΆΙΕΘΝΙΤΥΡΙ; ΚἈΙΚΑΘΆΡΙΟΘΗ 

ΟΕΤΤἈΙ ἈΧΧΗΤΩΥ ΔΑ ΤΙ ΓΟΥΆΓΝΙΟΜΟΥΆᾺ 
ΓΝΙΟΘΗΟΘΕΤΓΑΙ ΚΑΙΠΆΝΤ ἈΟΟΆΜΗΌΙΆΤΙΤΟ 
ΡΕΥΘΤ ἈΠ ΑΙΆΙΤΥΡΟσ᾽ ΔΙΘΑΘΥΘΕΤἈΙΔΟΥ ΔΆ ΤΟΟ 


ΝΌΜ. ΧΧΧΙ, 11-- 23. 


10 


1ὃ 


ΡΙΤΑ. 
Ἢ 


20 


120 


ΚΑΙΠΤΑΥΝΕΙΟΘΕΤἈΙΜΑΆ ΙΑ ΓΗΗΜΕΡΆ ΤῊ 
ΕἈΔΟΜΗΙΚΑΙΚΑΘΑΡΙΟΘΗΟΘΟΘΕ᾿ ΚΑΙΜΕ 
ΤᾺ ΓΑΥ ΓἈΘΙΟΘΑΘΥΟΘΟΘΕΘΙΟΤΗΝΙΤΆΡΕΜ 
ΕΟΧΗΝ: ΚἈΑΙΘΆΆΧΧΗΟΘΕΝΚΌΠΡΟΟΜΩ 
ΘΟΗΝΆΘΓΩΝ᾽ ἈΧΕΕΤΟΚΕΟΦΑλΆλΙΟΝ ΤῸ. 
ΟἸΥΧΩΝ,.ΤῊἨΟΔΝΙΧΜΑΛΩΟΙΆΟΧΙΟΧΝΟΥ 
ΕὐὠοιΙς ΤΗΝΟΥ Γ᾽ ΟΥ̓ΚΑΙΘΆΘΆΑΖΆΡΟΙΘ 

ΡΕΥΟ᾽ ΚἈΑΙΟΙΆΡΧΟΝΤ ΘΟΤΩΝΠΑΆΤΡΙΩ,. 
“ΓΗΟΘΟΟΥΝΆΓΩΓΗΓ. ΚἈΑΙΔΙΕΧΘΙ ΤΑΥ͂ΤΑ. 
ΟΚΥΧΑΧΝΑΜΘΟΟΝΤΤῸὍΏὍΝΠΟΛΧΕΘΜΙΟΤῸΣ. 
“ΤΩΝΕΚΙΤΟΡΘΥΟΜΕΝΟΩΝΘΙΟΤΉΝΙΤΑ. 
ΡΧΤἌΞΙΝ᾽ ΚΑΙΆΝΑΜΕΟΟΝΙΤΆΘΗΟΘΟΥΝΆᾺ 
ΓΩΓΗς᾽ κυλ αλϑι ΓΕ ΤΟΥ ΘἈΟΟ ΤῸ 
ΚΟΓΙΆΡΑ ΤΩΟΝΆΝΟΝ ΓΩΝΙΤΟΆΘΜΙΟΤΟῸΣ. 
ΤΟΩΝΕΙΚΙΠΟΡΘΥΟΜΕΝΩΝΕΙΟΤΉΝΙΤΑΡΑΆ 
ΤΆΞΣΙΝ᾽ ΜΙΆΝΨΥΧΗΝΑΆΤΙΟΙΤΘΝ Τ᾽ ἌΚΟΟΙΩΣ. 
ἈΠΟΤΟΩΝΧΑΚΚΟΜΙΚΔΙΆΙΤΟΤΩΟΝΚΤΉΗΝΟΩ. 
ΚἈΑΟΆΓΙΟΤὍΝΕΟΟΟΝ᾽ ΚΚἈΙΆΠΟΤΤΝΤΙΟ 


ΒἈΑΤΩΝ᾽ ΚἈΑΙΆΙΤΟΤΟΩΝΟΝΩΟΜ: -- 
ἉΨΑΙΧΙΠΟΤΟΥΗΜΙΟΟΥΌΛΥ ΓΩΟΝΧΗΜΥΘ 


σΟΘεκα ὠὠσΘΙΟΘΑΘΑΖΆΡ ΤΩΙΕΡΘΙΤΆΟ 
ἈΠΆΡΧΑΟΚΥ ΚΑΙΑΤΤΟΤΟΥΗΜΙΟΟΥΟ ΤΟΥ 
ΤΩΝΥΙΩΟΝΙΗΧ ἈΗΜΨΗΒΝΆΆΠΟΤΩΝ 
ΠΕΝΤΉΚΟΝΤΡΑ ἈΠΟΤΩΝΆΑΝΟΩΟΝΙΚΆΌΟΛΤΙΟ 
ΤΟΝΕΟΦΝΙΚΑΙΑΤΤΟΤΤΩΝΙΤΡΟΚΆΤΤΟΩΟΝ 


ΝΜ. ΧΧΧΙ, 24-- 30. 


σ- 


κυλ ΠΟΤ ΝοΟΝΟΝ᾽ ΚΑΙΆΠΟΠΆΝ ΓΩΟΝΤῸΣ. 
ΚΤΉΝΩΝ᾽ ΚΑΙ σΕιολῪ ΓᾺ ΤΟΙΟΧΘΥ. 
ΤἈΙΟΤΟΙΟΘυλλοοουοιν Ἀ οφυλᾶκλο 


«ΕΝ᾽Τ᾿ ΤΓΗΟΙΚΗΝΗΚΥ: ΙΚΙΑΛΙΕΤΙΟΙΗΓΘΝΜΟὺ 


ΟΗΟΚΑΙΕΘΑΘΑΖΑΡΟΙΕΡΘΥΟΚΆΘΑΟΥΝΘ 


 ΤἈΞΣΕΝΚΟΤΩΟΜΟΩΎΌΟΗ: ΚΑἈΙΘΓΕΝΗΘΗ 


ΟΠἈΘΟΝΆΟΜΑ ΓΗΟΠΡΟΝΟΜΗΟΘΟΠΡΟ 
ΝΜΟΜΘΥΌΟΆΧΝΟΙΆΝΑΡΕΟΟΙΠΟΆΘΜΙΟΤ Ι 
ἈΠΟΤΩΝΠΡΟΒΚΆ ΤΩΝ ΞΆΚΟΟΙΆΟΧΙΆΟΑ. 

Ἀ ΟΙΙΘΚΔΟΜΗΚΟΝΤ ἈΧΙΆΆ Δ ΘΟ ΠΕ 
ΤἈΚΙΟΧΙΆΙΆΚΑΙΚΟΩΟΝΑ ὙΟΙΚΆΙΕΚΆΌΟΜΗ 
ΚΟΝΤ ἈΧΙΆΙΆΔ ΕΟ ΚΑΙΟΝΩΝΜΙΆΚΆΙΕ 
ΣΗΚΟΝΤ ἈΧΙΆΙΆΔ σ᾽ ΚΑΟΥΎΧΆΙΧΝΟΝ 
ἈΠΟΤΩΝΓΥΝΔΙΚΩΝΑΙΟΥΚΕγΝΟ ΟΣ. 
ΚΟΙΤῊΗΜΆΝΑΡΟΟΠΑΟΘΆΧΨΎΥΧΗΔΛΔΥΟΙΚΆΤΡΙ 
ἈΚΟΝΤΆΑΧΙΛΙΆΔΕΟ: ΚΑΙΕΓΕΝΗΘΗΤῸ 
ΜΙΟΘΥΜΔΆΑΗΜΕΡΙΟΤΟΩΝΕΘΙΚΠΟΡΘΥΌΜΕ 
ΝΟΩΟΝΕΙΟΤΟΝΙΠΟΆΕΜΟΝ: ΘΙ ΤΟΥ ΆΡΙΘΜΟΥ 
ΤΟΝΠΡοκΑ ΤΩΝΤΡΙΆΚΟΟΙΆΙΧΙΆΆΛ ΕΟ 
ΚἈΥΤΡΙΆΙΚΟΝ Τ ἈΧΙΆΙΆ Δ ΘΟΚΆΙΕΙΤΤἈΚΙ 
ΟΧΙΆΙΆΚΑΙΠΕΝΊΓΆΚΟΟΙΆ. ΙΚΑΙΕΓΕΝΕ ΤῸ 
ΟΤΕΧΟΟΚ ΧΙ ΤΟΤΩΝΠροΟΚΆ ΓΟΝΘΟΞΑ. 
ΚΟΟΙΆΘΒΕΔΟΜΗΚΟΝ ΓΆΠΕΝΤΕ᾽ ΚΑ ΚΟ 
ΕΟΕΣΚΑΙΤΡΙΆΚΟΝΤ᾽ ἈΧΙιλΙΆ ς᾽ ΚΑΙ 
ΤΟΤΕΈΧΟΟΚΟΩΛΔῪὈΚΑΙΕΒΚΛΟΜΗΙΚΟΝΊΓΑ. 


ΝυΝ. ΧΧΧΙ, 30--- 38. 


10 


20 


20 


᾿ζ ἸονΝοι ΤΡΙΆΚΟΝΤ᾽ ἈΧΙΆΙΆ ΘΟΙΚΆΙΤΙ ΕΙΝ 


ΓΆΚΟΟΙΟΙ" ΚΑ ΤΟ ΤΕ ΧΟΟΚΟ᾽ ΕἰοΚΆΙΕ 
ΣΗΚΟΝΤΤΑ. ΚΟΥ ΧΑ Ά ΝΝ ΕΣ κλιλ διζὰ 
ΧΆ Δ Εςσ᾽ ΚΑΙΤΟΤΕΧοΟΚΟλ ΥΤΩΝΚΟΩ 
ἈΥΟΚΑΙΤΡΙΆΚΟΝΤ ΝΥΧαν καιθλώκες 
ΟὙΘΗΟΤΟΌΤΕλΟΟΚΟ ΤΟΆΦΆΙρεμΆτου 
ΘΥΕΧΘΑΖΑΡΤΩΙΕΡΕΘΙΚΑΘΆΠΕΡΟΥΝΘΕ 
ΤἈΞΕΝΚΟΤΩΜΩΟΩΥΎΌΗ: ἈΠΟ ΤΟΥΉΗΜΙΟΟΥ 
ΜΆ ΤΤΟΟΤΓΤΩΟΜΝΥΙΩΟΜΝΙΗΧ ΟΥ̓ΟΔΙΘΙΆΈΝΜΩ 
ὙΘΗΟΧΠΟΤΩΝΆΝΑΡΩΟΝ ΤΩΝΙΤΟΆΕΜΙ 


᾿ς ΟΤΌΝ᾽ ΚἈΑΙΕΓΕΝΕ ΤΟ ΓΟΗΜΙΟΘΥΜΑΆΤῸΟ 
Ι ΗΟΟΥΝΆΓΩΓΗΟ᾽ ἈΠΟΤΌΝΠρΡοκα Τῷ 


ΤΡΙΆΚΟΟΙΔΙΧΙΆΙΆΟΔ ΘΟ ΤΡΙΆΚΟΝΤΆ 
ΧΙΟΧΟΛ ΕΟΙΚΑΙΕΤΙ Τ᾽ ἈΚΙΟΧΙΆΟΆΙΚΆΙΠΕΝ 
ΤἈΚΟΟΙΆ" ΚἈΙΕΟΕΟΘΣ ΚΑΙΤΡΙΆΚΟΝΤ 
ΧΆ Δ σ᾽ ΟΝΟΙΤΡΙΆΚΟΝ ΓΆΧΙΆΙΆΆΛΙΘΟ 
ΚΑΟΠΕΘΝΤἌΆΚΟΟΙΟΙ ΚΑΑΥΎΧΑΙΧΝΟΝ 
ες κυλεικαχιλλες. κλιθλλκον 
ΟΗΟΆΤΙΟ ΓΟΥΗΜΙΟΕΥΜΑΆ ΤΟΟΤΟΩΝΎΥ 
ΙΧ ΕΝΆΧΠΟΤῸΝΙΤΕΝ ΤΉΚΟΝΤ Ἀ᾿ ἈΠῸ 
ΓΩΟΝΆΝΟΟΣΝΙΚΑΙΆΙΤΟ ΓΩΟΜΝΙΚΤΉΝΟΩΝ 
κλα λεΝ Υ ΓᾺ ΤΟΙΟΧΕΥΥΓΆᾺΙΟΤΌΙΟ 
φΦυλλοοουοιν ΓἈΟΦΥΛΧΆΚΑΟΤΉΟΘΟΙΚΗ 
ΝΗΟΙΚΚῪ ΟΝΤΡΟΠΟΝΟΥΝΕΤ ἌΣΕΝΚΟ 
“ΓΩΟΜΟΩΎΥΌΗ: ΚἈΙΠΡΟΘΦΗΆΘΟΝΤΠΡΟΟ 
ΜΟΩΎΌΗΝ 


ΝΌΜ. ΧΧΧΙ, 39--- 48. 


ΜΗΔΙΧΕΚΗΝΑΙΕΙΟΤΗΝΓΗΝΗΝΚΌΔΙΔΟΩΣ) 
ΟἸΝΆΥ ΤΌΙΓ᾽ ΟΥ̓ΧΟΥΤΟΩΟΘΕΙΤΟΙΗΘΆΝΟΙ 
ΤΠΡΕΟΥΜΝ ᾿ΟΤΕΑΠΕΟΤΕΙΆΆΧΥ ΤΟΥ 
ΕΚΙΚΑΔΗΟΘΚΆΡΝΗ᾽ ΚΑῚ ΤἈΝΟΗΟΛΙ ΤΉΝΓΗ: 
ΚΑΙΆΝΕΚΗΟΘΟΆΝΦΑΡΑΓΓΆΚΟΤΡΥΟς᾽ κλὶ 
ΚΑ ΤΕΝΟΗΟΆΝ᾿ ΤΉΝΓΗΝ᾽ ΚἈΑΙΆΠΕΟΤῊ 
ΟἈΝΤῊΝΙΚΑΡΑΙΆΝ ΤΩΟΜΝΥΙΩΝΙΗΧ Ὸ 
ΠΟΟΟΜΗΕΙΟΘΆΘΟΩΟΙΝΕΙΟ ΤῊΝΓΗΝΙ 

ἩΝΕ Δ ΚΕΝΆΑΎΥ ΤΟΙΟΚΌΟ᾽ ΚἈΙΩΡΓΙΟΘΗ 
ΘΥΜΩΚΟΕΝ, ΤΗΗΜΕΡΆΘΙΚΘΙΝΗ᾽ ΚΑΙ 
ΦΜΟΟΘΒΝΆΑΘΓΩΝΘΙΟΨΟΝΤΆΙΟΙΧΝΟΙ 
ΟΥ̓ΤΟΙΟΙΆΝΆΚΑΝ ΤΕΟΘΣΑΙΓΥΤΤΙΤΟΥ 
ἈΠΟΕΘΙΚΟΟΧΕΤΤΟΥῸΟΚΆΑΙΕΙΤΆΝΩΟΙΕ 
ΠΙΟΤ ἈΜΕΝΟΙΤΓΟἈΧΓΆΘΟΝΚΑΥΤΌΙςΑ. 
ΚΟΝΤΉΝΓΗΝΗΝΩΜΟΟΆΧΤΩΛΕΡΆΆΧΜ 
ΚἈΑΙΟΆΑΧΚ᾽ ΚἈΑΠΆΚΟΩΕ᾽ ΟΥ̓ΓΑΡΟΥΝΕΙΙΗ 
ΚΟΧΟΥΘΗΟΘΆΝΟΙΠΠΙΟΟΜΟΥ ἸΆΗΝΧᾺ 
ἈΘΕΑΥΙΟΟΘΙΕΦῬΟΝΝΗΟΔΙΆ ΚΕΧΩΡΙΟΜΕ 
ΝΟΟ᾽ ΚἈΑΒΗΘΟΥΘΟ ΓΟΥΝΆΥΉΗ᾽ ΟΤΊΟΥΝ 
ΘΤΗΚΟΧΟΥΘΗΟΘΆΝΟΙΠΟΟΚΥ κλιὼβρ 
ΓΙΟΘΗΘΥΜΩΚΟΕΙΤΙ ΤΟΝΙΗΣ᾿ κληςλ. 
ΤΕΡΕΜΕΘΥΟΘΝΑΥ ΓΟΥΘΕΝ ΤΉΘΡΗΜΩ 
ΤΕΟΟΘΕΡΆΚΟΝ ΓἈΘ ΤΗΕΘΘΘΞΆΝΗΛΧΟΩ 
ΘΗΙΤΤΑΟΧΗΓΈΝΕΑ. ΟἸΤΟΙΟΥΝΤΈΕΟΤΆ 
ΤΟΝΗΡΆΕΝΆΑΝΤΙΚΥ ἸΔΟΥΆΧΝΤΈΕΟΓΗΓ ΓΕ 


ΝΌΜ. ΧΧΧΙΙ, 1--- 14. 


18 


20 


ὧι 


20 


ἈΝΤΥΤΩΟΝΠΆ ΤΕΡΩΝΥΜΩΝΟΥΌΟΤΡΕΜ 
ΜΑΧΝΟΝΆΑΜΑΡΤΌΛΩΝΠΡΟΟΘΘΙΝΆΙ 
ΕἼΊΕΙΤΙ ΓΟΝΘΥΜΟΝ΄᾽ ΓΗΟΟΡΓΗΟΚΎΈΕΙΤΙ 
ΙΗχ᾿ ΟΤΙΆΠΟΟΤΡΑΦηΗσθοθθαπλυύοΟΥ 
ΠΡΟΟΘΘΙΝΆΑΙΘΤΙΚΑ ΓΤ ἈΛΙΠΘΙΝΑΥΓΟΝ 
ΕΝΤΉΘΡΗΜΩ᾽: ΚἈΑΙΆΝΟΜΗΟΘΤΈΘΕΙΟ 
ΟΧΗΝΤΉῊΉΝΟΥΝΑΓΩΓΗΝΤ ἈΥ ΓΗΝ᾿ 


πεν 
[ΠΠῸ ΙΚ ιπροοηλθονλυ γΓωκλιελ ΓΟΝε ΤΆ 


ἈΕΘΙΟΓΠΡΟΚΆ ΤΟΩΝΟΙΚΟΔΟΜΗΘΟΜΕΝ 

ΛΘ ΤΟΙΟΙ ΤΗΝΘΟΙΝΗΜΟΩΝΙΚΆΙΠΟ 

ἈΕΙΟΤ ἈΙΟΆΠΟΟΚΘΥΆΔΙΟΗΜΩΝ᾽ ΚΆΙΗ 
ΜΕΙΟΒΝΟΠΆΙΟΆΜΕΝΟΙΠΡΟΦΥΧΆΚΗ 
ΠΡΟΤΈΡΟΙΤΟΝΥΚΟΝΙΉΧΣ. ΕὠσἈ ΝΆΓΑΆ 
ΓΟΜΕΝΆΥ ΓΟΥΟΘΙΟΤΟΝΘΑΥΤΟΩΟΝΤΌΠΟ,. 
ΚἈΑΙΚΑ ΓΟΙΚΗΟΘΙΗΧΤΠΟΟΚΘΥΗΗΜΩΝ 
ΕΝΙΟΆΧΘΟΙΝΤ Θ ΤΕΙΧΙΟΜΕΝΆΙΟΔΙΆ ΤΟΥῸ 
ΚἈ ΓΟΙΚΟΥΝ ΤἈΟ ΤΉΝΓΗΝ᾽ ΟΥ̓ΜΗΆΠΟ 
σΓΡΑΦωμενθιοτ ἈΟοικιασηΜῶΝ 

ΒΘ ἈΝΙΚΑ ΤΙ ἈΜΕΡΙΟΘΩΟΙΝΟΙΥΊΟΙΗΛΚ᾽ 
ΕΚΑΟΤΌΟΘΘΙΟ ΤΗΝΚΑΗΡοΟΝΟΜιΆ ΝΑΥ ΓΟῪ" 
κλιουκετικληρονομηοωμενενλυ 
“ΓΟΙΟΆΑΙΠΟΤΤ ΟὙΤΙΕΡΑΝ ΤΟΥΟΡΑ ἈΝΟΥΚΑΙ 
ΕἸΤΕΙΚΘΙΝΆ ΟΤΙΆΙΤΕΧΟΜΕΝ ΤΟΥ ΌΙΚΧΗ 
ΡΟΥΘΟΗΜΩΝΕΝΤΌΣΠΕΡΑΝΤΟΥΙΟΡΔΆΝΟΥ 
ΕΝΆΝΆΤΌΛΑΙΟ᾽ ΚἈΙΘΙ͵ΤΕΝΠΡΟΟΛΎΥ ΓΟΥῸ 


ΝΌΜ. ΧΧΧΙΣ, 14 ---20. 


Ν. Ιωγοης ΘἈΆΝΠΟΙΗΟΗΤΈΚΑ ΓἈ ΤΟΡΗΜΆ 
ΤΟΥ ΓΟΘΑΝΘΞΟΙΠΙΆΙΟΗΘΘΘΘΝΜΆΝΤΙΚΥ 
ΘΙΟΙΤΟΆΒΜΟΝ᾽ ΚΑΙΤΑΡΘΑΘΥΟΘΘΤΑΙΥΜΟΩ,. 
ΠἈΆΟΘΟΙΤΟΆΙ ΓΗΟ ΤΟΝΙΟΡΑἈΑΝΗΝΟΕΝΆΝΤῚΙ 
ΚΥ: ΕὠΟἈΆΝΘΙςΤΡΙΚΗΟΟΧΘΡΟΟΛΎ ΤΟΥ 
ἈΠΟΠΡΟΟΟΩΠΟΥΆΧΥ ΓΟΥ ΚἈΙΚΆ ΓΤ ἈΚΎΡΙ 
ΘὙΘΗΗΓΗΘΝΑΆΝΤΙΚΥ ΚΑΟΙΜΕΤΆ ΑΥΤΆ 
ἈΠΟΟΤΡΑΦΗσΕβοΟΘαΑΘΟΩΟΙΘΝΑΝΤῚ 
ΚΥΚΆΑΙΆΤΤΟΙΗΣ᾽: ΚἈΑΙΕΟΤ ἈΙΗΓΗΧΥ ΓΗΥ 
ΜΙΜΕΝΚΆΑ Τ ἈΟΧΘΟΘΙΘΝΆΝΤΊΚΥ δἈΝ 
ΔΕΜΗΠΟΙΗΟΗΤ ΒΟΥ ΤΓΩΟ᾽ ἈΜΆΡΤΗΟΘΕ 
ΟΘΘΕΝΆΝΤΙΚΥ ΚΑΙΓΝΩΟΘΘΟΘΕΤῊΝ 
ἈΜΑΡΤΙΆΝΥΜΟΩΝ᾽ ΟΥἈΝΥΜΔΑΟΚΑΤΆΛΑΆ. 
ΚΗΤΆΚΑΚΑ. ΚἈΑΙΟΙΚΟΔΛΟΜΗΟΕΘΤ ΘΥΜΓ. 
ΘΑΥ ΤΟΙΟΠΟἈΧΘΙΟΤΗΛΙΙΟΟΙΚΘΥΗΥΜΩ. 
ΚἈΑΙΕΙΤΑΥΧΘΙΟ ΤΟΙοΚκ ΤΗΝεονυμ- 
ΚἈΑΥΤΟΘΙΚΠΟΡΘΥΟΜΕΘΝΟΝΕΚ ΤΟΥ ΤῸ 

-ΜΑΆΤΌΟΟΥΜΩΝΙΠΟΙΗΟΘΕΤΈΕ: ΚΆΙΘΙΤΙΣ. 
ΡΤΤΖ ( »»γιοιρογκηνκλιοιγιοιγχὶ Προομῳ 
ὙΘΗΝΆΘΓΟΝ᾽ ΓΕΟΟΗΤΆΙΑ ΘΟΟΟΎΤΙΟΙΗ 
ΟΟΥ̓ΟΙΝΚΑΘΑΟΙΚΥΡΙΟΟΗΜΩΟΝΕΝΤΕΑᾺ 
ἈΘΤΆΙ: ΗἈΙΠΟΟΙΚΘΥΜΗΗΜΟΟΝΚΑΆΙΔΙΓΎ 
ΜἈΑΙΚΘΟΗΜΩΝΚΆΑΜΗΤΆΑΝ ΤΑ ΓἈΚΤΉΝΗ 
ΗΜΩΝΕΟΟΝΤ᾽ ἈΙΒΝ ΓΤ ἈΙΟΠΟΆΘΟΙΝΓΆ. 
ἈΆΛΟΔ. ΟΙΔΘΙΤΆΙΑ ΘΒΟΟΟΥΤΙΆΡΘΆΘΥΟΘΟΝ 
ΤᾺ 


151 ΝΜ. ΧΧΧΙΙ, 20-- 9437. 


11" 


10 


1 


20 


-------ἰ--..᾿.--ὕ-..... 


ΡΠΗ 


σι 


10 


1ὃ 


ΠΙᾺΝΤΘΟΕΝΟΩΙΠΆΙΟΜΕΝΟΙΕΚΤΕΤ ἌΓΜΕ 
ΝΟΙΘΝΆΑΝΤΙΚΥΕΙΟ ΓΟΝΠΟΆΕΜΟΝ: ΟΝ 
ὙΤΡΟΠΟΝΟΚΌλΕΓΕι: ΚΑΙΟΥΝΕΟΤΉΟΘΕ,. 
ἈΚΓΓΟΙΟΜΟΩΥΟΘΗΟΘΘΆΘΑΖΑᾺΡ ΤΌΝΙΕΡΕΆ 
ΚἈΑΙΗΟΘΟΥΝΥΙΟΝΝΆΥΗ᾽ ΚΑΙ ΤΟΥΘΆΡΧΟΝ 
ΤΆἈΟΘΠΑ ΤΡΙΩΟΝ ΤΩΝ ΥλώΝΙΗκΣ καὶ 
ΕΙΠΕΝΠΡΟΟΛῪ ΓΟΥΟΜΩΎΌΟΗς᾽ ΘΆΝ ΔΆ 
Ε(ΟΟΙΝΟΙΥΙΟΙΡΟΥΞΚΗΝΙΚΑΙΟΙΥΊΟΙΓΆ.Δ. 
ΜΕΘΥΜΩΝΤΌΝΙΟΡΔΆΝΗΝ, ΤἸΤΆΘΕΝΟ 
ἸΤΑΙΟΜΕΝΟΟΘΕΙΟΠΟΧΕΜΟΝΕΝΑΆΝ:ΤΙΚΎ. 
κλικα ΓΑΚΥΡΙΘΥΘΗ ΤΕ ΤΗΟΓΗΟΆΤΤΕΝΑ,. 
ΤΙΎΥΜΟΩΝ᾽ ΚΑΙ σΕ ἾΕΧΎΥ ΓΟΙΟΤῊΝ 
ΓΗΝΓΆΛΆΔΛΣΟΑ ἘΝΚΑ ΤΓΆΟΧΕΟΕΙ ΕἌἈΝΔΘΜΗ 
λκωονΝενω ΙιΟΜενΝοιμεθύμῳῶ, 
ΕἸΟΠΟΧΕΜΟΝΕΝΆΝΤΙΚΥ ΚΑΙΔΌΆΚΙΕΛ. 

ΘΕ ΤΕ ΤΗΝΆΠΟΟΚΘΥΗΝΑΎ ΓΩΝ᾽ ΚΟ ΤΆΟ 
ΓΥΜΑΙΚΑΟΛΥΤΟΝ ΚΑ ΓΑΙ ΓΗΝΗΛΎΥΤῸΟῸ: 
ΠρΡοΤερλυμωνειογηνχανλν: κλιοῦ 
κἈΑ ΓἈΚΚΧΗΡΟΝΟΜΗΘΗΟΘΟΝ ΓΆΙΕΝΥΜΙΝ 
ΕΝΤΓΗΧΑΝΆΛΝ: ΚἈΑΙΆΠΤΕικριθηολν", 


ΡΠΘ (δ"ΚΥιοιρογκηνικλιοιυιοιγλ ἈΘΓΟΝ ΕΟ 


2ἢ 


1829 


ΟΟἈΧΛΟΙΚΧΥΥΡΙΟΘΟΛΕΓΕΙΓ ΟΙΟΘΕΡΆΤΙΟΥΟΙΝ 

αυ ΓΟΥ ΟΥ̓ΓΟΠΟΙΗΘΟΘΜΕΙΝ᾽ ἩΜΕΙΟΔΙΆ. 
ΒΗΓ ΟΟΜΕΘΑΟΕΘΙΝΟΜΠΆΙΟΜΕΝΟΙΕΝΆΜΜΙ 
ΙΝΥΕΙΟΓΗΝΧΆΜΝΜΆΛΔΑΝ ΚΑΙ ςΕ ΓΕΤΉΜΝΙΚΑ. ΓΆᾺ. 


ΝυμΜ. ΧΧΧΙΙ, 21--- "2. 


ΟΧΘΟΙΝΗΜΙΝΘΝΤΌΙΕΡΑΝΤΟΥΊΟΡΑΆ. 
ΝΟΥ͂ ΚΑΙ Δ Κα ΝΥ ΤΓΟΙΟΜΟΩΥΎῪ ΟΗΟΤΌΙΟ 
ΙΟΙΟΓᾺ ΚΑΙ ΤΟΙΟΥΙΟΙΟΡΟΥΚΗΝΚΑ ΤῸ 
ΗΜιουφυληομανασοηυιώνωοηφ 
“ΤἨΝΕΛΟΙΆΘΙΆΝΟΗΦΝΕΚΆΑΟΙΆΘΩΟΘΆΜΟΡ 
ΡἈΚΟΝι ΑΙ ΤῊΝΕΧΟΙΆΘΙΆΝΟΩΓΚΆΟΙΆΘ 
ΦΟΤΗΟΘΞΚΑΘΟΆΧΝ ΤῊΝΓΗΝΙΚΑΙΓΆΟΙΤΟ 
ἈΕΙΟΟΥΝΤΟΙΟΟΡΙΟΙΟΛῪ ΤΗΓ᾽ ΠΤΟΆΘΙΟ 
ΤῊἨΟΓΗΟΚΎΥΎΚλΑλΟ ΚἈΑΙΩΙΚΟΛΟΜΗΟΆΝ 
ΙὙἹΟΙΓΆ Δ ΤΉΝΔΙΙΕΟΝΚΑΙ ΤΉΝΑ ΤἌΡΩΘ 
ΚΑΟΤΗΝΆᾺΡΟΗΡΙ ΚΑΙ ΤῊΗΝΖωφαν: καὶ 
ΤῊἨΝΙΆΖΗΡ᾽ κυ ωσλνλυ ΓἈΟΙΚΑΥΤῊΣ 
 ἈΜΕΡΆΑΜ᾿ΚΑΥΤΗΝΕΆΙΘΑΡΡΑΝΠΟΆΕΙΟ 
ΟΧΥΡΆΓσ᾽ ΚἈΙΘΙΤΑΥ ἈΙΟΠΡΟΚΆ ΤΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙὙΥΙΟΙΡΟΥΞΚΗΝΟΩΟΚΟΔΟΜΗΟΆΝΤΉΝΕ 
ΟΘΕΚΩΝΙΚΑΙΘΆΘΆΛΗ᾽ ΚἈΙΚΑΡΙΆΘΑΙΜ᾽ 
ΚΑΙΤΗΝΝΆΚΟΩΟΙΚΑΙ ΤΓΗΝΚΘΘΆΜΕΟΩΝΠΙΠΕ 
ΡΙΚΕΚΑλΥΜΜΕΝΑΟΙΚΑΙΓΓΗΝΟΘΕΚΘΜΆ: ΚΆἈΙ 


ΕἸ ΟΝΟΜΆΟΑΛΝΚΑ ΓΑΠΤΓ ἈΟΝΟΜΑΆΑΤΤΓΑΛΧΥ ΓΤ 


ΤἈΟΝΟΜΑΆΑ ΤΑ ΓΟΟΜΠΟΛΧΕΟΟΝΆ ΟΚΚΟΛΟ 
ΜΗΟΆΝ᾽ ΚἈΙΕΙΠΟΡΘΥΘΗΥΊΙΟΟΜΆΧΙΡ' 
ὙΥΜΑΆΑΝΑΟΟΗΘΙΟΓΆΑΛΆΔΟΔΙΚΑΙΘΆΆΧΕΕΝ 
ΧΥΤΉῊΝ᾽ ΚΑΙΤΤΘΟΛΧΘΟΒΘΝ ΤΟΝΆΜΟΡ 
ΡἈΑΙΟΝΤΟΝΙΚΑ ΤΟΙΚΟΥΝ ΓἈΘΝΑΎΥ ΤῊ᾽ ΚΑΙ 
ΘΑΘΟΘΚΕΝΜΟΩΟΥΟΗΟΤΗΝΓΆΧΆΛΧΑ ΤΌΜΆ. 
' ΧΙΡ' 


“ 


ΝΌΜ. ΧΧΧΙΙ, 852--- 40. 


10 


18 


Ὁ ὙἹΩΜΑΆΝΆΟΟΗ᾽ ΚΑΙΚΑ ΤΟΩΚΗΟΘΕΝΘΙΚΘΙ" 
ΓΙᾺ ᾿ ΕΙρΡΟ ΤΟΥ ΜΆΝΑ ΟΜ ΠΟρΡΕΥΘηκΑι 
ΘἈΧΚΕΝΤ ἈΘΕΠΑΥΧΘΙΟΛΎ ΤΩΝ. ΚΑΊΕΙ 
Ὁ ΝΟΜΆΟΒΘΝΔΑΥ ΓΑΟΒΠΑΥΆΕΙΟΙΆΘΙ: -- 
» ΓῈ ᾿ς ἸΝΧΕΧῪ ἘΠΟρΡοΥΘηκλιελ ἈΚΕΝΤΉΝΙΚΑ. 
ΜΆλΘ᾿ ΚΑΙ ΓἈΟΚΩΜΑΆΟΛΥ ΤῊς᾽ ΚΆΙΕΙΤΩ 
ὉΠ ἈΝΟΜΆΟΕΘΝΝΆΑΞΚΩΘΈΕΚΤΟΥΟΝΟΜΑΆΤῸΟΟ 
ΓΓ ΧΥΤΟΥγ:. ΚΑΙΟΥ ΤΟΙΟΙΟ ΓἈΘΜΟΙΤΟΩΝΥ 
ΘΙΠΆΡΟΟ. “ὁ ΙΗΧΩΘΕΞΗἈΛΘΟΝΘΙΚΓΗΟΔΙΓΥΤΤΙ ΓΟΥΟΥΝ 
ἀὐόνιν ἔδρα ΔΥΝΑΜΒΘΙΑΥ ΩΝ: ΘΝΧΕΙΡΙΜΩΥΌΗΚΆΙ 
Υοηκ ἈΧΡΩΝ: ΚἈΑΙΕΓΡΑΤ ΒΝΜΟΩΥΟΗΟΤ ἈΟΘΕΘΠᾺΡ 
σαιολυ Τῶν ΚΑ ΤΟΥΟΟ ΓἈΘΜΟΥΟΛΧΎΥ ΤῸ. 
ἈΙΧΡΗΜΑΤΌΟΚΥ: ΚἈΙΟΥ ΤΟΙΟΙΟ ΓΆΘΜΟΙ 
ἐνῶ ΤῊΟΠΟΡΙΧΟΛΥ ΤΩΝ: ἈΠΗΡΆΝΕΚΡΑΆ 
ΝΟΣ ΝΟ Ἰκοςσητωμηνιτπραυ ΤΩ ΤΉΙΤΕΝ 
ΤΟΙ ΚΑ ΓΗΗΜΕΡΑ ΤΟΥΜΗΝΟΟΤΟΥ 
πρω τοὺ Τα πλ υβιοντοπλοχλθσηλθσ. 
ΟΙὙΙΟΠΗΧΕΝΧΕΘΙΡΙΥ ΨΗλΗΒΝΆΝΤΊΟ,. 
ΠΆΝΤΩΝΤΟΩΝΑΙΓΥΤΙΤ ΟΝ ΚἈΙΟΙΆΙΓΎ 
20 ΤΙΤΟΙΕΘΆΤΙ ΓΟΝΕΣΆΑΥ ΤΩΝ. ΤΟΥ ΤΈΘΝΗ 
ΚΟΤἈΟΘΟΠΆΝ᾽ ΓἈΟΟΘΟΥΟΘΙΤΆ ΓΆΞΕΝΙΚΟ πτὰ΄ 
ΠΡΟ ΤΟΤΟΚΟΝΕΝΓΗΛΙΓΎΤΙΤΌΩΙΚΆΙ 
ΕΝ ΤΤΟΙΟΘΘΟΙΟΛΎΥ ΓΩΝΕΊΤΟΙΗΟΘΕΝ 
“ΤΉΝΕΙΚΔΗΚΗΟΙΝΚΟ ἈΠΆᾺΆΡΑΝΤΕΟΔΘ 
25 ΙὙἹΟΝΗΧΕΚΡΑΜΑΆΟΟΘΗΙΤΆΡΕΝΕΘΚΆΛΧΟΝ 


ΠΕΡΙΟΥΝΥΧΘΗ 
ΜΕΡΟΝ 


1834 ΝΜ. ΧΧΧΙ, 40-- ΧΧΧΗΙ, ὃ. 


΄σ 


ΙΞ(ΤΉΝΕΟΙΝΑΥ ΤΩΟΜΝΙΚΑΜΠΆΟΙ ΤΟΙΟΤΈΤΡΑΆ. 
ΠΟΟΙΝΆΑΥΓΤΟΩΝ᾽ ΚΑΙ ΓἈΑΟΥΝΙΚΥΡΟΥΝΤΤΆ ΓΟ 
πΠολεωΝνἈΟλ. Ε ΤΕ ΤΟΙΟΑΘΥΙΓΆΙΟΆΤΤΟ 
ΓΕΙΧΟΥΟΤΗσπΠολεωοκλιθσωλιοχι 
ὉΟΥΟΠΗχριοκυκλω ΚΑΟΙΜΕΤΡΗΟΕΙΟ 

ΕΞ ΤΗΟΠΟἈΧΣΘΟΩΟΤΟΙΚΑΙ ΤΟΟ ΤΌΠΡΟΟΆ. 
ΝΜΑΆΤΟἈΛΔΧΟΔΙΟΧΙΆΙΟΥΟΠΗΉΧΕΘΕΙς᾽ ΙΚΑΥὺ ΤΌΙΚΑΙ 
“ΤΟΟΤΟΠΡΟΟΛΙΚΑᾺΟΙΟΧΙΟΥΟΠΉΧΘΙσΟ᾽ 

«αἱ ΤΟΚΆΙΤΟΟ ΤΟΠΡΟΟΘΆΑΛΆΟΘΟΆΣΝΆΙΟΧιΙᾺΙ 
ΟΥΌΠΗΧΕΙΟ᾽ ΚΑΥΤΟΚΆ ΤΟΟΤΤΟΠΠΡΟΟΒΟΡ 
ΡΑΝΑΙΟΧΙΑΙΟΥΌΟΙΤΗΧΘΙΟ᾽ ΚἈΑΙΗΤΙΤΟΆΙΟΜΕ 
ΟΟΝΤΟΥ ΓΟΥΘΟΤΆΙΥΜΙΝ᾽ ΚΟ ΓἈΟΜΟΡΆ 
ΤΩΝ ἸοΆΕΟΟΝ᾽ ΚἈΠΓΑΟΙπολθολολου 


Ἂ 
( Ἑτετοιολευγγαις: ΤἈΓΟΕΣΠΟΆΘΙΟΤΤΟΣ 


ΦΥΓΆᾺΔΕΥΤΉΡΙΩΟΝ: ἈσΔ ΟΕΤΈΦΥΓΕεινΝν 
ΘικΘ ΤΩΟΦΟΝΘΥΟΆΝΤΙ, ΚΑΙ ΠΡΟΟ ΓἈΥΓΆΙΟ 
ΤΕΟΟΘΕΡΑΆΚΟΝΤ᾽ ἈΚΑΙΑΥΌΟΠΟΆΘΙςσ᾽ ΤἸΤΆΟΘΧΟ 
ΤἈΟΙΠΟΛΧΕΙΟΧΟΔΛΟΘΕΤΕΤΟΙΟΧΕΥΥΤ ἈΙΟΤῈΟ 
ΠΕΡΆΚΟΝΤ ἈΙΚΑΙΟΙ ΤΟΙΤολΆΘις᾽ ΤΑΥΤ ΆΟΚΆΑΙ 
ΤἈΠΡΟΧΟΤΙΆΛΥΤΌΟΝ᾽ ΚΑ ΓἈΟΠολειοᾶο 
ΦὩΟΕΤΕΑΙΠΟΤΉΟΚΑ ΓἈ ΟΧΕΟΘΘσ ΤΩΝΎΩ. 


Ηλ. ἈΠΟΤ ΓΤΟΟΝ ΓΑΤΙΟλλλτπτολλλ. ΚΔΟΛΧΤΙΟ ΓῸὰ) 


ΕἈΆΤ ΤΟΝΩΝΕΆΛΤ ΤΩ ΕΚΑΟΤΟΟΙΚΑ ΤἈΤΗ. 

ΚἈΗΡΟΝΟΜΙΆΝΑΥ ΓΟΥ ἩΝΚΆΑ ΓἈΚΧΗΡΟΝΟ 

ΜΗΟΘΟΥΌΙΝ᾽ ἈΩΘΟΥΟΙΝΆΠΟΤῸΩΝΠολΕΟΣ. 
ΤΟΙΟΧΘΥΙΤΆΙΟ 


ΝΌΜ. ΧΧΧΥ, 3-- 8. 


φι 


10 


20 


περέτα- ᾿ς ελλληοενκσοπροομωυοηνλεγων. 
πόλει ΨἈΆΧΔΧΗΟΟΝΤΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΣ. ΚΆἈΙΕΡΕΙΟΠΡΟΟ 
ΤΟΝΦΥ ΧΥΤΟΥΟ᾽ ὙΜΕΙΟΔΙΆΞΒΑΙΝΕ ΤΕ ΤΟΝΙΟΡΑΆΝΗ,. 
ΓΆΛΡΥ ΕἸΟΓΗΝΧΆΝΆΛΝ᾽ ΚΑΙΔΙΧΟΤΕΧΘΙΤΕΥΜΙΝ 
ΠῚ ελυτοισπολθισ Φυγλ λα ΤΗρβιΆβοσαΥ 
ΜΙΝΦΥΓΕΙΝ.ΕΙΚΘΙ ΤΟΝῬΟΝΘΥ ΤΉΝ. πτὰς᾿ 
πΑ ΤἈΣΧΑΟΥΥΧΗΝΆΑ ΚΟΥ οΙῶσ᾽ ΚἈΙΕΟΟΝΤἊΙ 
ἈΠΠΟΧΕΙΟΥΜΙΝΦΥΓΆΛΟΘΥ ΤΗΡΙΆΧΙΤΟᾺΓ 
ΧΙΟΤΕΥΟΝ ΤΟΟ ΤΟΆΙΜΆ:" ΚἈΙΟΥΜΗΆΠΟ 
Ἶ ΘΑΝΗΟΦΟΝΘΥΦΝΘΩΟΆΝΟΤΉΕΘΜΑΝ 
ΤΙΥΙΓΗΟΘΟΥΝΆΓΟΩΓΗΟΘΘΙΟΚΡΙΟΙΝ᾿ ΚΆΛΔΟΤΤΟ 
Ἀθιολολ στ ΓΑ θσ πολθιοφϑυγάλου 
“ΤῊΡΙΆΘΟΟΝ ΤΥΥΜΙΝ᾽ Τ ἈΟΤΡΕΙΟΠΟΆΕΙΟ 
ἈΦ ΟΘΤΘΕΝΤῸΌΠΕΡΑΝ᾽ ΓΟΥΟΡΑ ΆΝΟΥΚΑΙ 
16 ΤΡΕΙΟΠΟἈΧΘΙΟΔΟΟΕ ΤΕΘΝΓΗΧΆΝΑΛΆΧΝ᾽ 
ΦΥΓΆΧΔΙΟΝΘΟΤ ἈΙΤΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗ ΚΑ ΤῸ 
ΠΡΟΟΗλΥΓωΚ ΤΠ ΆΡοΟικω ΤΩΝ Υ ΜΓ. 
βοον ΓΑ πολθιολῪ ΓΑ ΙΘι ΦΥΓγΆ ΘΥΤΉρΙ 
ΟΝΦΥΓΕΙΝΕΘΚΘΗΤΑΝΤΙΗΙΤΆ ΓΑ ΣΑΝΤΙΨΎΧΗ͂. 
20 ἈΚογοιῶς᾽ ΘΝ ΘῈ ΝοΟιΘυΥ οι ηρὼ 
Τ]κτασηλυ ον ΤΕ ΧΘΥ ΓΉΘΗ: Φονϑυ 
ΤΉΟΘΘΟΤΊΝ᾽ ΘΑΝΑΓ ΓωΩΘα ΝΑ ΓΟΥσθώοφο 
ΝΕΥΤΉς’: ελνλθεονλιθωεκχειροσενῳ 
ΔΑ ͵ΤΟΘΆΝΘΙ ΓΆΙΕΝΧΎΥ ΤΟΥΙΤΑ ΓᾺΞΗΧΥ ΤΌΝΚΆΙ 
25 ἈΠΟΘΆΑΝΗΦΡΟΝΘΥ ΤΗΟΘΟΤΊΝ: θα Να Γῳ 


180 ΝΌΜ. ΧΧΧΥ͂, 9 --- 11. 


ΠΆΗΝΘΙ ΤΟΥ ΔΉΜΟΥ ΓΟΥΤΡΟΛΎ ΤΩΝ 
“σΟΤΩΟΆΧΝΓΥΎΝΆΙΚΕσ᾽ ΚἈΑιουχιπεριστρὰ 
ΗΟΘΤ ἈΠ ΚἈΗΡΟΝΟΜΙΑΆ ΓΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗᾺΣ 
Ἀποφυλησεπιδυλην᾽ ΟΤΊΒΚΆ ΤῸ 
ΕΝΤΉΚΧΗΡΟΝΟΜΙΆ ΓΗΟΦΥΛΗΟΤΉΟΙΤΑ 
ΤΡΙἈΟΛῪ ΓΟΥΤΙΡΟΟΙΚΟΑΧΗΘΗΟΘΟΝΤΆΙΟΙ 
ὙἹΟΙΗΚΧΣ: ΚΑΙΠΆΟΛΘΥΓΆ ΤΗΡΆΓΧΙΟ ΤΕΥ 
ὙΌΧΚΑΗΡΟΝΟΜιΆΟσΤωνφυλωνυωνΝ 
ἸΗκ᾿ ΕΝ ΤΩΟΝΕΙΚ ΓΟΥ ΔΉΜΟΥ ΤΟΥΤΡΟΌ 
ΧἈΥΓΗΘΕΘΟΟΝΤ ἈΙΓΥΝΆΜΝΚΘΟ᾽ ΝΆΆΓΧΙΟΤΕΥ 
ΟΟΟΙΝΟΙΥΙΟΜΗΧΘΙΚΆΟΤΟΟΤΉΝΙΚΧΛΗΡΟ 
ΝΟΜΙΆΝΤΉΝΙΤΑ ΓΡΙΚΗΝΆΥ ΤΟΥ κἈιοὺ 
περιοτΡΑ Φηοσθταικληροσαζφύλης 
επρυληνετερανλαλλθκλοτοο..... 
κληρονομιλλυ ΓοΥυΤΠροοκολλήθηοσ.. 
“ΓΤ ἈΙΟΙΥΊΟΝΉΗΚΣ.: ΟΝΤΡΟΤΠΟΝΟΥΝΕΤ Ἅ5Ε, 
᾿- προομωγυοην: ΟΥ̓ Τωσθποιηολ θυ 
ΓΆΓΕΡΕΟΟΛΆΠΆΛΑ. ΚἈΙΕΓΕΝΟΝΤΌΜΆ 
ἈλΑιλιθερολκλυλυγλ Ἀ ΚΑΙ ΜΘ ΆΧΆΚΑΙ 
ΝΟΥἈΧΘΥΓΆ ΓΕΡΕΘΟΟΆΧΆΠΆΔΛΟΑΑ ΤΟΙΟΆΝΕ 
γιοιολυ Τῶν" ΕΚ ΤΟΥΛΗΜΟΥΜΆΝΆΘΟΗ 
ὙἹΩΝΙΘΘΗΦ ΘΓΕ ΝΗΘΗΟΆΝΓΥΝΆΝ ΘΟ 
ΙΚΞἈΙΕΓΕΝΗΘΗΗΚΧΗΡΟΝΟΜΙΆΛΥΓΓΩΝ 
ΕΠ ΤΗΝΦΥΧΗΝΔΗΜΟΥ ΓΟΥΤΙΆΤΡΟΟ 


ΧΎΥΤῸῺΝ:: 


ΧΚΌΜ. ΧΧΧΥῚ, 6-- 12. 


20 


δ ΓΑΙΆΙΕΝΤΟΛΆΑΔΙ ΚΑ ἈΛΙΚΑΙΟΜΆΤΑ. 
ΚΑΟἈΚΡΙΜΑ ΤἈΧΕΝΕ ΓΘΙΆΧ ΓΟΚΌΕΝ 
ΧΕΙΡΙΜΩΥΘΗΘΙΤΙ ΥΟΜΟΩΟΝΜΩΘΆΚΕΠΠΙ 
ΤΟΥΙΟΡΑ ἈΝοΥκΑι ΓΆΙερειχῷ -:- .-- 


ΧΡιθκ "οὺὶ 
(Ἱ ἸΧΟΙΌΡᾺΘ 


-΄π- |Π “Πι “: “::- «“ «: 


ΚΟΧΝΙΝΙΟΥ. ΜΊΘΕΡΓΙΣ 


138 ΧυΜ. ΧΧΧΥ͂!, 18.ϑὉ 


ΠῚ. 


ΓΗΔΟΜΈΕΝΤΑ ΡΑΙΙΜΡΒΈΝΤΑ 
ΝΟΌΜΒΦΟΕΙΟΜ. ΕΓΤΒΗΟΝΟΜΙΙ, ΙΟΘΌΛΕ, 
ΠΟΙΟΥΜ. 


(ΟΟΠΕΣΧ ΤΙΒΟΗΕΝΘΟΒΝΙΙΑΝΟΣΝ ἢ]. 


ὈΝΙΝΕΒΒΙΓΓΑΤΙῚΝ ΤΙΡΒΙΕΝΝΙΝ, 


141] 


ΕΝΆΓΓΙΩΙΟΟΤΡΆΚΙ 
ΝΟ ΚἈΙΆΠΤΟΤΉΟΙ 
ΓΗΟΤῊΟΘΟΓΥΘΗΟΘΕΤΠΤΙ 
ΤΟΥΘΑΆΑΦΙΟΥΟΤΉΟΪ 
ΟΚΗΝΗΟΤΊΙΟΥΜΑΆΡΙ 
ΤΎΡΙΟΥ᾽ ΚΙΆΙΆΆΧΚΩΝ] 
ΟΙΕΡΘΥΟ[ΒΜΕΆΛΕΙ 
ΘΙΟΤΟΥ ΑΓ Γ[Ρ᾽ ΚΠ 
ΟἸΤΗΟΘΙΟΙΕΡΘΥῸΟ) 
“ΤΗῊΗΝΓΥΝΙΆΙΝΚΑΊ 


ΝΟΝ. Υ, 11--- 18. 


ΓΓΟΥΔΩ]ΡΤ ΟΥ̓ λΕγ 
[ΜΟῪ ΤΟΪΥΈΕΙΤΗΚΆ ΤΆ. 
[ΟΜΕΊΝΟΥ ΚΆθειο 
[ΕἈΕΥο]ετ λιθιολΥῪ 
[ΤΗΝΤΊΟΥΔΩΡΤΟΕ 
ΚΑΤ] ρώμενο,. 
[ΤΟΥ ΕἈΧΙΕΓΜΟΥ: ΚΆἈΙ 
[ἈΗΜΨ]ΕΤ ἈΙΟΙΕρΡοΥῸ 
[ΕΚΧΕΘ]ΡΟΟ ΤΉΟΓῪ, 
[ΝἈΙΚΟ]Ο ΤΗΝΘΎΌΟΙΧ. 


ΝΌΜ. Υ', 24--- 28. 


112 


ὙἹΟΟΟΩΓᾺΡ ἈΦΙΧΩΝ] 
ΤῊἨΟΦΥ ΔΗΟΙΟΙΟᾺ] 
ΧᾺΡ ΠΡΟΟΘΗΝΕΙΓῚΊ 

ΚΕΝ ΤΟΔΙΑΟΡΟΝΙΧΥ ΓΟῪ] 
ΤΡΥΕἈΙΟΝΑΆΡΓΙΥ 
ΡΟΥΝ᾽ ΤΡΙΆΚΟΝΙΤΑ] 
ΙΚΑΙΕΙΚΑ ΓΟΝΟΆΜΗ]) 
λΥΤοΥ ΦηλλιηνμΜη 
ἈΜΝΑΡΓΥΡΔΙΝΊ ΘΆΔΙΟ] 
ΜΗΚΟΝΊΓΧΟΙΚΑ[ΟΣ] 
κα ΤᾺ ΤΌΝΟΙΚΧΟΝ 


ΝΌΜ. ΥἹΙ, 18 --- 19. 


[ΕἸΧΙΟΟΥΡΎΙΟΟΘΟΘ 

[Δ ΙΟΥΡ᾽ τολώρο, 
ΤΥ ΤΟΥ ΤΡΥΆΛΙΟ, 
[Ἀ]ΡΓΥΡΟΥΝ᾿ ΤΡιᾺ 
[ΚΊΟΝ Τ᾽ ἈΚ ΙιθκΆ ΤΟ. 
[Ο]ἹΑΚΗλ ΤΟΥ φιὰ 
[Ἀ]ΪΗΝΜΙΆΝΑΡΓΎΡΆ 
ΘΑΛΔΙΟΙΜΗΚΟΝΊΓΆΟΙ 
κλαων" ΚΑΊ ἈΤῸΝ 
ΟἸΚΧΟΝΤΌΝΑΆΓΙΟΝ 
ἈΜΦΟΟΤΕΡΆΠΧΗΡΗ 


ΝΌΜ. ΥἹΙ, 830 --- 31. 


ΕἸΟΘΥΟΙΆΝΟΩ ΤῊ ΠΕΙΠΟΙΗΜΕΙΝΗΟΘΕΜΊ 


ΡΙΟΥ ΑἈΑΜΆΔΛΕιΟ ΕἈΔΙΩΒΕΙΟΘΥΙΟΙΆΝΊ 
͵ΑΥΌ᾽ ΚΡΙΟΥΟΙΠΕΝΊΤΤΘ᾽ ᾿ς ΘΥΪΟΚΗΝΙΜΙΆΝ)] 
ΤΡΑΓΟΥΌΠΕΝΤΈΘ᾽ ΔΕΙΚΑΑΧΡΥΟΟΩΙΝΙΤΆΗ]Ί 
ἈΜΝΆΔΛΆΟΟΝΙΑΥ ΡΗΘΥΜΙΆΑΜΙΑΆΤΤΟΟΊ δ 
ΟἸΆΟΘΟΙΤΕΝ ΤΕ ΤΟΥ ΜΟΟΧΟΝΕΜΝΙΆΘΚΙ 
ΤΟΤΌΛΟΌΡοΟΝΘΆΙ.. ΒΟΟΝ᾽ ΚΡΙΟΝΕΝΆᾺ] 

.«- -ΟΟΥ̓ΡΥΙΟΥΟΘΔΙΟΥΡ--- ἈΜΙΝΝΟΝΕΝΙΆΘΒΜΙΆΎΌΙ, 

“ ἨΗΜΕΡΆΤΗΠΕΝ ΟΝΕΙΟΟἈΛΧΟΚΙ[ΆΑΥ ΤῸῺΣ)) 
ΤΤΤῊ᾽ ἈΡΧΩΟΝΤῸΣ ΜΆ. ΚἈΑΙΧΕΙΜΆΡΡΟΙ. 10 


ἐρι ο οὐ Δ τ τ ς ῶν ὡς ας τώ ςςὉὉπτόοόοόοόοόοόοόΨΦΔΨᾷΨψΦὋὌΕὌΨὍἜοΠΝΠιΠΠ;ρΠέἘοΕἜΠὃ;Ὄοἔ[οΠηςοἔἐὃὁΠόοςὁὅέἅθέΕ χά, ϑεεβννο το ὧν ἐδ τ φι Ψ κρ ς ἐδ εὸ 18 


148 ΝΌΜ. ΥἹΙ, 38 --- 86. ΝύΜ. ἹΙ, 81 --- 40. 


10 


144 


ον νν ΕΧΙΟΧΚΡΎΙΟΟ 
[ΑΓΙΟΥΗᾺ" ΤΌλ 
ον) ΓΟΥΓΡΥ 
[ΕἈΠΟΝΆΡΡΥΡΟΥ. 
ΓΓΡΙΆΚΟΝΤ ΚΑΙ 
[ΕΚΑΤΪΤΟΝΟἈΧΚΗΆΧΥ, 
[ΤΟΥ ιαληνμιᾶ, 
Γ[ἈΡΓΠΥΡΗΝ᾽ δβκλὸ 
[ΜΗ ΟΝ ΤΆ ςλΟ. 
[ΚΑ ΤΊ ΤΟΝοικλο᾽ 


οΙ͵ι͵οοεϑνοοῦ ὃ ὁ ὃ ὁῸὉ. ὁ δ δϑ ὁ Φ ὃ Ὁ 
ϑιΟοο δ Θθ θο ΦὯ9! 9 δ ὁ Ὁ Ὁ δὃϑ Ὁ 969 
ςε:υἅιυοο᾿ὃο δὃϑ ὁὉὁῸ ὁ Ὁ ὁ ὁ Ὁ Ὁ 0 ». 
ο᾽οὸοΟο ΦΦο ὁΚὁ ὁὉἍ ὁἋἍ ὁ ἡ ὁ ὁ ὁ 9 6 
ο οο οὸ ο Φ9Ὧο 9 δ δ ὁ ὁ ὁ 9 6 
 ᾽ι᾽ι͵ιιο δ ὃ ὃ δ ὃ ὃ ὁ ὁ Ὁ 8 ὃ 9 
ινοΨἝ»“ς᾽᾽,.ινϑο ΟΟθο δ ΦΟ ὃ ὃ ὃ 969 
»ο».7.ὺὺόνσεο2ν Φ᾽ιιίο διε ο δ ϑΦ δ Ὁ δὃϑ Ὁ 85 
ς:᾽υι᾽ινϑἝὯϑὃ ον ὁ ὁ.Ὁ 9 Φ Φ ὁ Ὁ ὁ δ ὁ ὃ 
ο᾽᾽Ὶρ΄7ὦ Φ)φ᾽ὸο ν᾽ ὁ ὃ ὃ ὃ ὁ ὃ ὁ δὃ ὁ 96 
ο᾽͵ο Φ9ἝὮἝ 9 δΟο 9 ὃ ἡ Κ9 9 ὁ 9 
οοοῳ ον δ δὃϑὃϑὃ}Ὁ᾽ Φ΄Ἁ- - ) ὁ ὁ ὁ ὁ Ὁ δ ο 9.9 


ΝΌΜ. ὙΠ, 42 --- 43. 


ΜλΡρονθξλιγω. 
ΕΝΆΠΕΡΙΆΜΑΡΤΙ 
Ἀςσ᾽ ΚἈΙΕΙσθυοικ 
οὠ ΤΗρβιοΥλΆΜΆ. 
ἈΕΙΟΛῪΥῸ᾽ ΚΡΙΟΥῸ 
ΠΕΝΤῈ ΤΡΑΓΟΥῸ 
ΠΕΝΤῈ ἈΜΝΆΛΧΟ 
ΒΕΝΙΆΥΟΙΆΟΠΕΝ ΤΕ. 
ΤΟΥ ΤΟΤΌΛΔΟΩΡΟΝ 
ΘἈΙΟΑΦΎΟΥΡΑ 


ΝΟΜ. Υῇ, 46 --- 47. 


ἈΜΝΟΩΣΤΩΣΕΝΙ εἰς ΗΟΘΘΙΗΟΥΝΙΆΓΩΓΗ] 


ΤΟΩΝΠΙΠΡΟΚΆΤΩΟΝ᾽ ΙΚ ΝΝΙΟΜΟΙΟΘΙΟΥΜΙ ] 
ΗΕ ΤΩΝΆΙΓΩΝ᾽ ΘΟΤ ἈΙ᾽ ΚἈΠ ΓΟΙΟΠΡΟΟΙ ὦ 
ΚἈ Τ᾽ Ἀ ΤΤΟΝΆΡΙΘΜΟ. ΗΛΧῪ ΓΟΙΟΤΊΟΙΟΠΡΟΟΙ) 
ὠΜΝΕΆΝΠΙΠΟΟΙΗΘΗΤ ἈΠ: ΚΘΙΜΕΝΟΙΟΕΝΥΜΙΝ] 
ΟΥ̓ΤΟΘΟΘΠΟΙΗΘΗΤ ἊΙ ΝΟΜΟΟΔΙΩΙΝΙΟΟΘΒΕΙΟ) 
ΤΌΏΕΝΙ ΚΑΊΓΑ ΤΟ “ΤἈΟΓΕΝΘΑΟΥΜΩΝῚ 
ἈΡΙΘΜΟΝΑΎ ΤΌΝ: ΦΟΥΜΘΙς᾽ [ΚἈΙΟΤΤΡΟΟ] Ὁ 
ΠΆΘΟΛΧΛΥ ΤΟΌΧΘΩΝ ΗΧῪ ΤΟΟΘΕΟΓΓΆΙΕΝΆΝ] 
ἸΤΟΙΗΘΕΙΟΥ Τ᾽ ΤῊΚΥ ΝΟΜΙΟΟσΕισΕΟὶ 
ΤΟΙΆΥ ΓΆΠΡΟΟΘΕΝΕΓ ΤΙ ΚἈΑΙΔΟΚΙΆΙΩΜᾺ] 
κλικλόπώμαάατα ἐνβουλυυμινικλι 
ΕἸΟΟΟΜΗΝΕΘΥΌΔΙ β ΤΟΩΠΡΟΟΘΗΛΓΥΤΩΣ) 9 
ΧΟΚαΣ: ΕἈΝΆΈΠΡΟΟ ΤΟΠΡΟΟΘΚΕΙΜΕΝΩ) 

ΕἸ τοοενυμινΝ ἜΝΥΜΙΝ:-- 
ΠΡΟΟΓΕΝΗΤ ἌΙΕΝ Ιζ εκ ἈΧΗ ΘΙ ΝΚΌΠΡΟΟΙ 
ΤΗῊΗΓΗΥΜΟΟΝ᾽ ΗΟςΟ ΜΩΥΘΗΝΙΆΕΓΩΝ]) ο 


145 ᾿ ἄ 
ΝΌΜ. ΧΥ͂, 11 --- 4. 14--ἰτὶ 


10 


18 


ΠΚΔΙΟΤΊΆΑΝΕΟΘΕΤ ΑΙ 
[ὙΜΕΙΟΙΆΤΟΤΩΝ 
[ἈΡΤΩΝΙΤΉΟΓΗς᾽ ἃ 
[φαλθησλιλφῴφερεμὰ 
[ἈΦ ορηομα τκῶ: 
ἈΠΆΡΙΧΗΝ ΥραΜαὰ 
[ΓΟΟΥΊΜΩΝ᾿ ἈρΡΤῸ 
[ἈΦΡΑΙΡΙΕΜΆΆΧΦορι 

[ΕἸ ΤΕΛ]Υ ΤΟ: ὡσλκ 
᾿αιρειμαλαποῦλῳ 
Π᾿ΝΟΟΘΟ]Υ ΓΤ ΘΧΩΡΘ 
[ἈΘΙ ΤΥ ΤΟΝ ἈΠᾺΡ 
ΙΧΗΝΚΡΥΡΆΜΑ ΤΟΥ 
ὙΜΩΙΝ: καιλσε 
ΓΤεκλ Φλραμὰ 


[ΕἸ τ Ἀ]ογεανθλουμῶ: 


[Ὁ ΤἈΝΑΘΙΔΙΆΜΑΡΤΥ 


ἈΠΟΤΉΟΘΗΜΕΡΆΟΘ 
ΗΟΟΥΝΕΤΆΞΕΝΚΟ 
ὙΜΙΝΈΝΝΧΕΙΡΙΜῳ 
ὙΌῸΗ᾿ ἈΠΟΤΉΟΘΗΜΕ 
ΡΆς ἨΟΟΥΝΕΤ ἌΞΕ. 
ΚΟΠΡΟΟΥΜᾶς: κἈὶ 
ΕἸΤΕΙΚΕΙΝΆΕΙΟΤΤΑΆΟ 
ΓΈΝΕΧΟΥΜΩΝ. ΚΑΙ 
εοταιθανεξοφϑλλ 
ΜΩΝΤΤῊἨΟΘΟΥΝΆΓΩ 
ΓΗΟΓΕΝΗΘΗΆΙΚΚΟΥ 
οιἰωσ᾽ ΚἈΙΠΟΙΗΘΗ 
ΤἸΤΆΟΧΗΟΥΝΆΓΩΓΗ 
ΜΟΟΧΟΝΕΘΝΆΘΚΕΟ 
ΦΝΆΜΩΜΟΝΕΙΟΟ 
ἈΟΙΚΧΥΤΟΩΜΆ Θιοος 
ΜΗΝΕΥῸΔΛΙΆΟΚΟΣ: 


ΝΊΌΝ. ΧΥ͂, 19-- 99. 98-- 24, 


Ιζλιπροοδάϑογοινι. 6})ὃδ)7 ῪὼΆ ...ὐννννννν νιν 


ὩΘΥΓΆΤΈΕρλιοολλᾺ μεοώτ....... 
ΠΆΣΧΑ ὙἹΟΥΌΦΕρ᾽ ΓΩΓΉΟ ....... 
ΥὙἹΟΥΓΆΛΆΛΣΧΟΑ ΎΙ ΟΥ̓ΟΤΆ....... 
ΟΥ̓ΜΆΧΘΡΤΟΥ ΤΙΚΥΘΕ ........ 
ἈΗΜΟΥΜΑΆΝΆΟΘΟΗ ἈΓΩΓῊ ... «οὐ 
ΤΩΝΥΊΟΝΙ ΔΟΆΜΑΆΡ.. «0 
οΗἩΦ και ΑΥΤΆ ΤΟΥ ΆΠ ..... τὐὰ 
ΤἈΟΝΟΜΑΤΆΛΥ ΙΚΔΟΥΊΟΙ... « «τος 
ΤΩΝ μλλλλ. κλὶ ΝΟΝΤῸΚΝ ...... 
νουλ᾽ κλιλιγλλ: ΘΣΆΛΙΦ ... 00 
κυυμελχὰα: ΚΑΙ ΜΑΤΟῪΤΙ...... 
Θερολ. ΚἈΙΟΤΆΟΆΛΙ ΘΚΜΕοο .... «οἰ 
ΕΝἈΝΤΊΙΟΝΜΟΩῪ ΜΟΥΧΥΤ...... 
ΟΗ᾽ ΚἈἈΙΕΝΆΝΤΙΟ,. ΟΥκΚΕστ........ 
ΘΕἈΘΑΖΑΡΤΟΥΊΕΡΕ ὙἹΟςΓ᾽ Δλο ...... 
ς᾽ ΚΑΙΕΝΆΝΤΊΙΟ.. κασλοχ ...... 
ΤΩΟΜΝΆΡΧΟΝΤΩΝ μεοώκ .... οὕ: 
ΚἈΑΙΕΝΆΑΝΤΊΟΝΙΤΑ. προημῳ ...... 
ΟΗΘΟΥΝΆΓΩΓΗΘΟ Ἰ]ροοηγα. ἘΠ 
ΘΙ ΤΗΟΘΥΡΆΟ ΘΟΗΟΤῊΝ..... «ὦ 
ΤΟΘΟΙΚΗΝΗΟ ΤΟΥ ΤΌΝΕΝΆ.. οὕ. 
ΜΑΆΑΡΤΎΡΙΟΥ Ἀ6 ΙΚΞΔΙΒΘΆΆΛΧΗ ..ὕὕς 
ΓΟΥΌΙΝ᾽ ΟἸΤΗΡΗ προομῳ ...... 
ΜΩΝΆΠΕΘΆΝΕΝ 


ΘΝ ΓΗΘΡΗΜΩ) Ι«Ἀ. 


147 ΝΌΜ. ΧΧΥΊΙ, 1-- Ὁ. 


10 


10 


241 


ΠΚΙΟΤΊΆΝΕΟΘΕΤ ΑΙ 
[ὙΜΕΘΙΟΙΆΙΤΟΤῸῸΝ 
[ἈΡΤΩΝΤΓΉΗΟΓΗΓ᾽ ἃ 
φελθισάερεμὰ 
[ἈΦορηομα κω: 
ἈΠΑΡΙΧΗΝ δ ΥΡΑΜΆ 
[ΤΓΟΟΥΊΜΩΝ᾽ ἈρΡΤτΟό 
ἈΦ αιριεμλλφορι 

[ΕἸ ΤΕΛΤΥ ΤῸ: ὦσλκ 
᾿αιρειμλαλποῦλλῳ 
᾿ΝΟΟΘΟ]Υ ΤΌ ΘΧΩΡ6 
[ἈΘΙ ΓΕΙΆ ΓΓΟΝ᾽ ἈΠᾺΡ 
ΙΧΗΝΚΡΥΡΆΜΑ ΤῸΟ 
ὙΜΩΙΝ: καιλσα 
[Τα κλ φᾶιρεμὰ 


[ΕἸΟ ΓἈ]ΟΓΕΝΘΆ ΟΥ̓ ΜωΣ: 


[Ὁ ΓΓᾺΝΑΘΙΔΙΆΜΑΡΤΎΥ 


ἈΠΟΤΉΟΘΗΜΕΡΆΟΘ 
ΗἩΘΟΟΥΝΕΤΆΞΕΝΚΟ 
ὙΜΙΝανΝΝΧθιριΜῷ 
ὙῸΗ᾿ ἈΠΟΤΉΟΘΗΜΕ 
ΡΟ ἨσΟΥΝΕΟΤ ΞΕ, 
ΚΟΠΡΟΟΥΜΆςσ᾽ ΚΑΙ 
ΕἸΤΕΙΚΕΙΝΆΘΙΟΤΑΟ 
ΓΕΝΘΆΟΥΜΩΝ: ΚΆἈΙ 
εσταιεανεσοφϑὰλ 
ΜΩΝ ΤἨΟΘΟΥΜΝΆΓΩΣ) 
ΓΗΟΓΕΝΗΘΗΆΚΟΥ 
οΙὼςσ᾽ ΚἈΙΠΟΙΗΘΗ 
ΤἸΆΟΧΗΟΥΝΆΓΩΓΗ 
ΜΟΟΧΟΝΕΝΆΘΚΕΟ 
ΟΝΆΜΩΜΟΝΕΙΟΟ 
ἈΟΙΚΛΑΥΓΓΩΜΆ Ειοοῦ 
ΜΗΝΕαΥγωλιλοι:: 


ΝΌΝ. ΧΥ͂, 19-- 99. 28-- 24, 


Ιζλιπροοελϑογολι 


1417 


ἈΙΘΥΓΑΤΕΡΆΑΙΟΟΆΛ, 
πΆΧὙἹΟΥΌΦερ' 
ΥἹΟΥΓΆΑΆΧΆΛΧΑΟΎΙ 
ΟΥ̓ΜΆΧΕΙΡ̓ΤΟΥ 
ΔἈΔΗΜΟΥΜΆΜΝΆΟΟΗ 
ΤΟΩΜΝΥΙΩΝΙΟΩ) 
οΗΦ κλαυτΑΥ ΤᾺ 
ΤἈΟΝΟΜΑΆΤΤΆΛΥ 
ΤῸΝ ΜΆΛΛΆΑ. ΚΑΙ 
ΜΟΥΆᾺ᾽ ΚΑΙΣΓΆΣΛΣ. 
κυμθλχὰα. κΑὶ 
Θεβολ. ΚἈΑΙΟΤΤΆΟΑΙ 
ΕΝἈΆΝΤΊΙΟΝΜΟΩΥ 
ΟΗ᾽ ΚΑΙΕΝΆΝΤΙΟ, 
ΕἈΘΑΖΑΡΤΟΥΊΕΡΘ 
ς᾽ ΚἈΑΙΕΝΆΝΤΙΟ. 
ΤΩΝΆΡΧΟΝΤΩΝ 
ΙΞΑἸΙΒΘΝΆΝΤΊΟΝΙΤΆ. 
ΟΗΟΟΥΝΆΓΩΓΗΟΘ 
ΕἸ ΤΗΟΘΥΡΆΟ 
“ΓΗΟΟΚΗΝΗΟ ΤΟΥ 
ΜΑᾺΡΤΎΡΙΟΥ ἈΕ 
ΓΟΥΌΟΙΜΝ᾽ ΟΠΉΡΗ 
ΜΩΟΝΆΠΕΘΆΝΕΝ 
ΕΝΤΉΘΡΗΜΩ᾽ ΚΆΙ 


ΝΌΜ. ΧΧΥῚΙ, 1-- Ο. 


οΥοοστᾶ. 
ΤΙΚΥΕ .. 
ἈΓΩΓΉ.. 


ΤΟΥΆΠ. 


ΟὙΚΕσΤ.. 
ὙἹΟς᾽ ΔἈῸ 
ΚΑ ΓΆΟΧ 

μεοῶΐκ. 
προημῷ 
Ροοηγᾶ.. 


ΟΗΓΠΤΗΝ....... 


ΙΞ(»ΝΙΕΆΔΛΔΟΛΗ ..... 


προομώῷ. 


10 


15 


2. 


24 


20 


σι 


“20 


ὙΤΔΑιοιΚΆ 
ΝΜ ΚΆΗΡΟ 
ΘΜ ξοῳ 
ΟΝΠΡΟΆΧΥ 
ἈΜΠΕΡΙΘΗ 
ΝΙΚΆΗΡΟΝ 
ΟΑΥΤῸΝ 


ΜΧΎΤΟΥ 
ἈΓΤΡΙΧΥ ΤΟΥ: 
ΜΗΗΘΥΓᾺ 
ΤΩ λσα 
ΚΆΉΡΟΝΟ 
ὠλλθΆφφω 
ΕἈΝΆΘΜΗ 
ΤΟΣ ΘΆΦοι 
ἈὉΓΤΉΝΙΚΛΧΗ 


ΡΟΝΟΜΙΆΝΤΩΆΧΛΘΑΆ 


ΦωτουπΠΡΟλΎΥ ΤΟΥ: 
“Ὁ ΝΜ ΔῈ ΜΗΘΟΟΝΆΛΟΕλ,λ 


«ΦοντουΥΤΡολΎ Του 
ἈΦ ΘΕΤ ἈΙΤΉΝΙΚΛΗ 
ΡΟΝΟΜΙΆΝΤΌΩΟΙ 

κω ΤὠΕΓΓΙΟ ΤΆΛΥ 


ΤΟΥ ΕΚΤΉΟΘΦΥ 
ΧΗΘΆΧΥ ΓΟΥΚΆΗΡΟ 


᾿ΝΟΜΗΟΘΤΑΙΧΥ ΤῸ 


ΕΟ ΓΤ ἈΥΓΟΥ ΤῸ 
“ΓΟΙΟΥΊΟΙΟΙΗΚ (ΔΙ 
ΚΟ ΜΆΚΡΙΟΘΟ 
ΚἈΘΑΟΥΝΕΤΆΞΕ.. 
ΚΟΤΩΜΩΎΥΎΌΗ: 


Ιζχιεπενκο των 


ὙΌΗ᾿ ἈΜΝΆΒΗΘΘΒΙΕΙΟ 
“ΤΟΟΡΟΟΤΟΘΝΤῺΣ 
ΠΕΡΆΝ᾽ ΤΟΥ ΤΌΟβΡΟΟ 
ΝΜΆΚΛΎΥ ΚἈΑΙΔΕΤΗ. 
ΓΗΝΧΆΝΆΆΧΝ᾽ ΝΕ 
ΓΩΟΔΙΔΟΩΜΙ ΤΟΙΟῪ 
ΟΙΟΗ ΣΧ ΕΝΙΚΆ ΤΓΆΟΧΕ 
σΕΙ" ΚΑΙΟΥΗΛΎΥΤΉ,. 
ΚἈΙΠΡΟΟΤΈΘΗΟΘΙ 


ΚΟΜ. ΧΧΥΊΙ, 6-- (8. 


ΠΡΟΟΤΟΝΆΛΧΟΝΟΟΥ 
ΚΑΙΟΥ ΚΆΘΆΠΡΟΟ 
Θτεθηλλθώνοκι 
ΔΘΑ Φοσοουύενωρ 
ΤΩΟΡΘΙ᾿ ΑΟΟΤΊΉΤΑ. 
ΡΕΚΗΤΕΤΌΡΗΜΑΆ 
ΜΟΥΈΘΝΤΉΕΡΗ 
ΜΩΟΙΝΆ" ΘΝΤῸΣ 
ΤΙΤΕΙΝ ΤΉΝΟΥΝ 
ἈΓΩΓΗΝΑΆΓΙΆΟΛΙ 
ΜΕ᾿ ΟΥ̓ΧΗΓΙΆΘΘ 
ΤΕΜΘ6᾽ ΕΠ ΤΟΥ. 
ΤΙΒΝΑΝΤΊΆΎ ΤΩ" 
ΤΟΥ ΤΟΘΟΤΙΝΤῸ 
ΥΔΟΩΡ ἈΝΤΊΛΟΓῚΙ 
ἈΟΚΑΔΗΟΘΕΝΤῊ 
ΘΡΗΜΩ:: ΚΚἈιθι 


᾽᾿ενιμωγοης 


ΠΡΟΟΚΝ᾽ Ειοιία 
γλοθωκοοθοτῶ. 
ΠΝΟΣΜΙΚΆΙΙΤΆΘΗΘΟ 
ΟΆΡΚΟΓΟ᾽ ἌΝΟΝΕΙΤΙ 
“ΓΗΟΟΥΝΆΓΩΓΗΘΟ 
ΤΥ ΤῊς᾽ ΟΟΤῚΟΕ 


[ΣΕΆΘΥΘΘΤΤΆΙΠΡΟ] 


ΠΡΟΘΩΣΙ 
κλιοσ . 
ΟΘΤΆΙΤ. 


“ΤῸ[ΓΥ]Ο᾽ καὶ 
Εαιολδει.. 
Ι“δυογῖς. 
ΟΥ̓ΝΆΓΩ 
ΕἸΠΡΟΒΆ.. 
ΙΙΞ ΕΟ ΤῚΝ... 


ΙΚαιελλλη 


ΝΌΜ. ΧΧΤΙΙ, 128 ---ἰὸ. 


ΠΡΟΟΜΩ 


ς.:νλῦῦῸὐ δ ᾽ο ἢ 9 5.6 


ςοςι᾽νρ ὁ. ὁ Ὁ Ὁ ὁ 06 


ΓΟΟΝ᾽ ἈΔΕ ...... 
ΟΟΛΧΎΥΤῸΟΝ ...... 


ὙΙΌΝΝᾺΆ. 
ΟΟΕΧΘΙΙ͂Τ 


ΤΆΟΧΘΙΡ. 
ΠΆΥ ΤΟΝ 
σΘΙΟΛΥΤ 


ΓΙΟΝΝΘΆΘΑ....... 


20 


24 


10 


24 


ὙΕΙΤΑΥ ΤῸ 
ΝΜϑιολιου 
ἈΥΓΓΟΎῸΙ 
ΗᾺΧ ΚΆΙΕΝΙᾺ. 
ΖΆΡΤΟΥ 
ΟΤΉΓΕΤ ἍΙ 
ΕΡωΩ ΤΉΟΘΟΥ 
“ΤΓΟΝΤῊΝ 


ΤΙῊΚΎ ἘΠῚ 

ΜΆ ΓΓΙΑΥ ΤΟΥ 
ΘΥΘΟΝΊΓΆΙ 
"ΤΩ ΤῸ 
ΥὙτογέξε 
ΝΎΔΙ: ἈΥΤῸΘ 
ΙΟΝΉΧ ῸΜΟ 
ἌΟΝ᾿ ΚΆἈΙΠᾺ 
ΜΆΑΓΩΓΗ: 


ἱζ ΑΕ ΤΟΙΗΘΕΝΝ μμ“}) 


ὙῸΗΟΙΚΆΑΘΆΕΘΝΕΤΕΙ 
ἈΛΧΤΟΛΎΥΤῸΟΚΟ᾽ καὶ 
ἈΔΧΔΕΚΩΟΝΤΌΝΙΝΕ 
ΟΤΉΟΘΕΝΑΥ ΤῸΝΘ 
ΜΆΑΆΝΤΙΟΝΕΧΘΆΖΑΡ 
ΤΟΥΊΕρεως᾽ ΚΚλΙΕ 
ΜΑΝΤΙΟΝΙΠΆΘΗΘΟ 
ΟὙΝΑΆΓΩΓΗς᾽ ΚΑΙ 
ΕἸΤΕΘΗΙΚΚΕΟΝΤΤΤ ἌΟΧΕΙ 
ΡΑΟΛΧΥΤΟΥΈΠΑΥ 
ΤΟΝ ΚἈΑΙΟΥΝΕΟΤῊ 
ΟΕΝΑΥ ΤΌΜΝιζΑΘΑα. 
ΠΕΡΟΥΝΕΤΆΣΕΝ 
ΚΟΓΟΥΜΟΣΥΌΗ:---- 


ΙΕ ἈΧΉΘΕΝΚΕ 


ΠΡΟΟΜΩΥΘΗΝΆᾺΘ 
ΓΩΝ᾽ ΘΝΤΈῈΕΙΆΆΙ 
“ΤΟΙΟΥΟΙΟΙΗΣΊΚΆΙ 
ΕΡΕΙΟΠΡΟΟΧΥ ΓΟΥῸ 
ἈΘΕΓΩΝ᾽ ΤΆΛΩΡΑ 
ΜΟΥΔΟΜΑΆ ΓΆΜΟΥ" 
ΚΑΡΠΟΜΑΤΆΜΟΥ 
ΘΙΟΟΟΜΗΝΘΥώΆΟ 


ΝῦΜ. ΧΧΥΎΙΙ. 19 -- ΧΧΥΤΗ͂, 3. 


161 


ΑΟΆ ΤΗΡΗΟΘΘΤ ἌΙ 
προοφερθινμοι 


ΕΝ Τ ἈΙΟΘΟΡΤ ἈΙΟΜΟΥ: 


ἈΙΕΡΘΙΟΠΡΟΟΆΥ 
ΤΟΥ ΤἈΥΤΆΤΆ 
ΚἈΑΡΠΩΟΜΆΤΤΆΟ 
ΟἈΠΡΟΟΛΞΘΤΆΙΚΕΣ 
ἈΜΝΟΥΟΒΝΙΆΎΥΌΟΙ 
ΟΥ̓ΟΑΜΩΟΜΟΥ ς᾽ ΑὙ 
ΟΤΉΝΗΜΕΡΆΝ 
ΕισολοιζκΑ ΤΟΙ 
ενλθλοχῶς Τὸ 
ἈΜΝΟΝΤΌΝΕΝΑ. 
ΠΟΙΗΘΟΘ ΤΕ ΤΌΠΡΩ 

᾿ ΚΑΥΙΤΟΝΆΜΝΟΩΝ 
ΤῸΝ. ΘΥ ΤΈΡΟΝΠΤΟΙ 
ΗΟΘΤ ΑΙ ΤΌΠΡΟΟ 
ΘΟΠΕΡΆΝ᾽ ΚΆΜΠΟΙ 
ΗΟΘΘΙΟΤΟΔΕΚΆΤΟ,. 
ΤΟΥ ΌΚφει: σεμιλλ 
ἈΝΕΙΟΘΥΟΙΆΝ: ἃ 
ΝΜἈΆΠΕΠΟΙΗΜΕΝΗ͂. 
ενμϑαλλιω" κλιοῖτο, 
ΔΗΧΥ ΓΟΥΌλοΟιΚΆΥ, 


“ΓΟΥΕΝΙΤΟΙΟΟΆΚΕ] 
ΕἈΓΤΟΙΓ᾽ [6ΠΠ ΤῊ] 


ΟἈΟΚΑΥ ΤΙ σΕΩΟ6]) 


“ΓΗΟΔΙΆΠΙΆΝΤΟΟΙ 


ΚΑΟΤΗΝ......... 


κλαυΎτω. 
ΜοοχοΟΥ 


ἈΥῸ᾽ ΚΡΙι 
ἈΜΝΟΥῸ 
ΟὙΌΘΙΤΤ᾽ 
ΤΡΙΆλεις 


»λλςώοαο,.. ...... 


ΗΜΘΝΗΘΟ 
ΧΩ ΤῸ)Θ 

ΑΥΌΔΕις 
λλλεῶσ 
ΠΟΙΗΜΘ. 
Ἀλλ Τὼ 
ΤΌΘΝΙ". 


Νυμ. ΧΧΥ͂ΙΙ, 38 --- δ (1). 10--Ἦθὄ 18. 


10 


24 


ξι 


10 


24 


Θυγοιλ: οα 
Εγώλυλο 
ΟΜ ΆΚΟΣ 
ληλγτῶ. 
ὙΟΥΤΟΥΊΝ. 
“τω Μοοχῳ 
᾿ΚἈΙΤΌΤΡΙ 
ὙΥἹΝ᾽ ΘΟΤ ἌΙ 
Οὐ ΤΕΝΙ: 
ΤΈΤΑΡΤΟΝ 
εσταιτῶλκ 
ΦΕΘΝΙΟΙΝΟΥ: 
“ΤΟΟΆΧΟΚΆΣΝ, 
ΜΗΝΆΕΡΘΚ 
᾿ΘΙΟΤΟΥῸ 
ΤΟΥΈΝΙΑΧῪ 
ἈΙΧΕΙΜᾺΡ 
ἈΙΓΟΝΟΕΝΆ. 
ΜΑΡτιλοκα 
οολοικΑυ 
ΦΟΤΉΟΘΔΙΆ 
ΟΠΟΙΗΘΗ 


Ἢ" 


| ᾿ 
ς 


ΝΕΜ. ΧΧΥΤΙ. 12.--- 19. 


ΓΟΕΤΓἈ] ΙΛΔΔΉΟΙΤΟΝ 
ΔΗΛΧΛΥῪΥ ΤΟΥ ΚΆΙΕΝ 
ΦΟΜΗΝΙΤΌΠΙ͵ΡΟ) 
ΤῸ ΤΕΈΟΟΕβΕοιζΑΙ 
ΔἈΕΙΚΑΟΤΗΗΜΕΡΆ. 
ΤΟΥΜΗΝΟΟΙΤΆΟ 
ΧΆΟΣ ΙΑ ΤΉΤΤΕ 
ΤΕΙΙΛΕΘΙΚΑΟΤΤΉΗ 
ΜΕΡΑΤΤΟΥΜΗΝΟΘΟ 
ΤΟΥ ΓΟΥΘΟΡΤΉ. 
ΕἸ] ΓΤ ἈΗΜΕΡΆΟΛΖΥ 
ΜΆΘΔΘΟΘΑΆΙ" ΚΚᾺῈ 
ἨΗΜΕΡΆΗΠΡΟΩ 

ΤῊ ΕΠΙΚΆΛΗΤΟῸΟ 
ἈΓΙΆΘΟΤΑΟΥΜΙΝ: 
ΠΆΝΕΡΓΟΝΆΑΆΧ ΓΡΟΥ 
“ΤΟΙΝΝΟΥΤΙΟΙΗΘΕΤΓΑΆ 
ΔΠΡΟΟΛΞΕΤΘΟΧΟ 
 “ αΥ ΓΟ ΜΆ ΤᾺ. ΚᾺΡ 
ΠΩΟΜΆΤΆΚΟΩΣ Μοςο 
ΧΟΥΟΘΘΙΚΚΟΟΝΑ ΥῸΟ᾽ 
ΙΚΡΙΟΝΕΝΆ:. ΕΠ͵ΤᾺ. 
ἈΜΝΟΥ Γ᾽ ΘΝΙΆΎΥΟΙ 
ΟΙΆΜΜΩΜΜΟΙΕΟΟΝΤΤΓΆΙ: 


168 


ὙΜΙΝ᾽ ΚἈΑΙΗΘΎΟΙ 
ἈΛΥΤΝΟΘΜΙΆΑ. 
Ἀ,Ο᾽ ἈΝΆΠΟΘΙΤΟΙΗ 
ΜΕΝΗΕΘΝΘΆΆΙΩ᾽ 
ΤΡΙΆΛΘΚΑ ΤΆ ΤΩ 
ΜΟΟΧΟΣΤΌΘΣΕΝΙ: 
κλΥΟ λα Α. 
ΤΟΚΡΙΩΟ ΤΌΏΘΟΕΝΙ᾽ 
ΠΟΙΗΘΕ ΓΑΙ" λιθικλ. 
ΤῸΝ ΔΘΙΚΑ ΓΌΝΙΤΟΙ 
ΗΘΘΙΟΤΩΟΆΜΝΩ) 
ΤΌΣΟΝ ΤῸΌΙΟΕΙΤΤΑ 
ἈΜΝΟΟΙΟ᾽ ΚΆΙΧΕΙ 
ΜΆΡΡΟΝΘΞΑΙΓΦ,. 
ΒΝΆΠΕΡΙΆΜΑΡΤῚ 
Ἀς᾿ ΕΞΙΆΆΟΆΧΟΘΑΙ 
ΠΕΡΙ ΜΝ: πλη 
ΤῊἨΟΘΟΛΟΙΚΆΥ ΤῸ ΘΕ 
ΦΟΤΉΟΘΔΙΆΙΤΆΝ 
ΤΟΟΤΉΟΠΡΩΙΝΗΟ᾽ 
ΟΘΟΤΙΝνολοκλγ 
ΤὠωΜλενλθλεχιο 
ΜΟΥ ΤἈΥΤΆΚΑΤΆ 
ΤἈΥ ΓἈΠΟΙΗΟΘΕΤ ἌΙ 


λΡοΝ 
ΘΙΟΟΟΜ. 


Ἀςσ κα 4...... 


ἈΟΚΑΎΥΤ 
ΤΟΥΎΔΟΙΆ 
ΠΟΙΗςΘ. 
ὉΠΟΝΆΗ 
Ιζχιηημ. 
ΕΔΟΜΗ: 


ἈΆΤΡΟΥ 
ΠΟΙΗΘΘ. 


ΟΤΆΝΠΡ 
ΤΆΙΘΥΘ 
κΚῶτω. 
ΜΆΛΛΟΝ 


ΝυΜ. ΧΧΥΙΪΙΙ, 19 --- 26. 


20 


15 


10 


20 


διι͵͵ ιφτ’Φ’ο 969 


ΕἾἼΤΆ ΚΆΙ 
ΕΤΟΧΟ 
ΜΆ ΓΑ: ει 
εγώδλυλο 
ΟΟΧΟΥῸ 
ΜΑΎΥΌΚΡΙ 
ἈΜΝΟΥῸ 
ΙΟΥ ς᾽ ΕἸΤΤΤᾺ 
ΟΥ̓́Τ᾽ ΗΘΥῪ 
(ΟΝΟΘΜΙ 
ΝΆΤΤΕΙΤΟΙ 
ΗΕΝΘΆΛΙι 
ἈΔΘΚΑΤΆ 


ΤΓΟΩΣΆΌΜΙΝΟ) 
ἌΘΞΙΚΑΤΓΟ 

Μ ἊἋἊΓΟΩΟΣΜΙΝΝΟ) 
“ΓΟΙΟΕΤΊΓΕΆΔ. 
ΙΚΞΑΟΙΧΙΜᾺΡ 


ΡΟΝΘΣΑΙΓΟΝΟΝΑΆ 
ΠΕΡΙΆΜΑΡΤΊΆΟΕΘΒΙ 
Ἀλολοθαηπερυγμωῶ: 
ἈΗΝΤΟΥΟΛΧΟΚΑΎΥ 
ΓΩΟΜΆΤΟΟΤΟΥΔΙΆ 
ΤᾺΝ ΤΌΜ᾽ ΚΑΙ ΤῊΝ 
ΘΥῸΟΙΆΝΑΥ ΓΏΝΠΙΟΙ 
ΗΟΕΘΤΆΙΜΟΙ ἈΜΟΩ 
ΜΟΙΕΟΘΟΟΝΤΤ ΑΙΥΜΓ. 


᾿κλἈλισπονλλυτω: 
ς ΑἸἸΤΟΟΜΗΜΝΙ ΤῸ) 


βδβλόμῶώ ΜΙΆΤΟΥ 
ΜΗΝΟΟΘΕΙΤΙΚΆΗ 
“ΤΟΟΆΧΓΙΆΘΟΤ Υ 
ΜΙΝ΄ ΤἸΤΆΝΕΡΓΟΝ 
ἈΧΟΤΡΘΥ ΤΟΝΟΎΤΙΟΙ 
ΗΟΘΤἈΙ ἩΜΕΡᾺ 
ΟΗΜΆΟΙΆΠΘΟΤΥ, 
ΜΙΝ’ ΙΚ(ἈΙΠΠΟΙΗΘΘ 
“ΓἈΙΟΧΟΚΑΥΤΌΏΜΑΆ. 
ΓἈΚΟΩΘΙΟΟΟΜΗ͂. 
αγώλιλο: μοοχό 
ΘΝΆΘιΚκΕΟΝθι 
ΟΝΕΝΆ᾽ ἈΜΝΟΥῸ 


ΝΌΜ. ΧΧΥΤΗ, 306-- ΧΧΙΧ, 9. 


ὑεῖς τ άμεδι ΕΞΆΝΑΆ 


[ἈΘΟΔΙΑΥ ΤΓ]ΟΥΌΘΚ 


ἜΤ ΠΆΡΕΜ 


ΟΥ̓ΔΙΕ 
ΙΕΓῈ 


ἜΥ ΔΗ.λ.6 


ΓΕΟΟΙ 


ον. ΞΆΆΠ͵]Ο 
ἜΤ ἽΕΘΟΕΘΙς 


ΡΕΥΤ. Π, 15 --- 19. 


ἈΟΡΙΆ 


ΕἼΓΕΕΙ 


ἈΠΟΚΤΈΝΘΙΛΥ ΤΟ: 
ἈΝΆΘΔΙΈχθρὰν 
ΦΟΗΛΧΎΥ ΤῸΌΝ᾽ ΚΑΙ 
δπιρι ψηβπλυΎτο,. 
ΤἈᾺΙΝΟΚΘΥΌΟΟΘΘΣΘ 
ΝΜΕΑΡΑΟΚΆΙΆΤΙΟΘΑ. 
ΝΗ ἨΔΙΆΜΗΝΙΝ 
ΕἸΤΆ ΓΆΞΕΝΆΑΎΥ ΤῸΝ 
“ΤΉΧΘΙΡΙΚΆΑΙΆΙΤΟ 
ΘΆΝΗ᾽ ΘΆΝΆΤΤῸΩ 
ΘΑΝΑ ΤΟΥΟΘΟΩΟΙΤΆ 
ΓΆΞΑΟ' ΦΟΝΘΥΤΉΟ 
ΕΟΤῚΝ᾽ ΘΑΝΆΤῸΣ) 
ΘΑΝΑ ΤΟΥΟθώῴώοφο 
ΝΘΥῸΝ᾽ ΟἌΓΧΙΟ 
ΤΕΥΩΝΤΟΆΧΙΜΑΆ 
ἈΠΟΚΤΈΕΝΕΙΤῸΝ 
ΦΟΝΘΥΟΆΝΤΤΆΘΝ 
ΤΟΟΥΝΆΝΤΉΗΟΛΙ 
ΧΎΤῸ: ΘΆΝ 66 
ΣΆΤΤΕΙΝΗΓ᾽ ΟΥΔ.6 
ΧΘΡΑΝΩΟΘΗΆΎ ΤΟ. 
ΗΕΠΙΡΙΨΗΒΠΆΎΥ ΤΟ, 
ΠΆΝΟΚΘΥΌς. ΟὙΚΘ 


ΝΌΜ. ΧΧΧΥ͂, 19 --- 32. 
20" 


18 


»"- 
[πο] 


ὃς 


ΧΥΤΟΥΚΆ ΤΟΙΚΕΙ 
ΤῸ ΕὩΘΆΝΆΙΤΟ 
ΘἈΝΗΟΙΕΡΘΥΌΟ 
ΜΕΓΆΟ᾽ ΚΑΙΜΕΤΤΑ ΤῸ 
ἈΠΙΤΟΘΆΝΙΝΤΌΝΙΕ 
ΡΕΆΤΟΝΜΕΓΆΝ: ε 
ΤἸΤΑΝΑΟΤΡΑΦΗΟΕΤΆΙ 
ΟΦΟΝΕΥΟΛΟΒΘΙΟΤῊΉ,. 
ΓΗΝΤΉΟΚΑ ΓΆΟΧΕ 
σεωσλυ ΤΟΥ κλὶ 
ΟΥΑΙ ΤἈΥΓΑΥΜΓ 
ΕἸΟΔΙΚΑΙΩΜΆΚΡΙ 

ΜΆ ΤΤΟΟΒΘΙΟΤΤ ἌΟΓΕ 
Ννελουύμωών. Ἐν 
ΟἈΙΟΤ ἈΙΟΙΚΑ ΤΌΙΚΙ 
ἈΙΟΥΜΩΝ: ΤΆΟΙΤΆ. 
ΤἈΞΑΟΨΎΥΧΗΝΙ 
ἈΜΑΡΤΎΡΩΝΦοΟ 
ΝΕΥΘΗΤΌΝΦΟΝΕΟΥ 
ΟἈΝΤΤἈ᾿ ΚΑΙΜΆΡΤΎΟ 
ΕἸΟΟΥΜΑΡΤΎΡΗΟΕΙ: 
ΕΠ ΎΥΧΗΜΝΆΙΤΟ 
ΘΆΝΕΙΝ᾽ ΚΑΙΟΥΆΗΜ 
γεοθλιλυ ΤΡΆΠΕρι 


ΝΌΜ. ΧΧΧΥ͂, 28 ---8:.. 


ΚἈΑΙΠΆΡΗΆΘΟΜΕΝ] 


“ΓΟΥΪΟΧΔΘἈΆΦΟΟΥΌΟΗῚ 
ΜΩ͂Ν ...««ὐν νι 


Ιζ ιε ἀρ δ τοι τρῶς ἠρο ᾧν Ὁδ Δὸν δεν ἃ 


ΕΙΓΆΠΟ᾽ ΟΥ̓ΓΆΡΜΗ]Ί 
ΔΟΩΥΪΜΙΝΆΙΠΤΟΤΉΗΟ] 
ΓΗ... «οννν φως 


ΡΟΝ του το οδν 
ΜΘΙΝΠΡΟΤΈΡΟΙ ... 1 


ΠΕΤ. 11, 8 --- 10. 


157 


ΝΙΟΟΘΗΜΕΡΟΝΤῸ,. 
ΙΌΡΑΆΝΗΝ.: εἰσεὰ 
ΘΕΙΝΚΧΗΡΟΝΟΜΗ 
οἈ εϑνημεγᾶλλ 
κἈηοχυροτερὰ 
ΜΆΑΛΧΆΧΟΝΗΥΜΕΙςσ. 
ἸΤΟΧΕΙΟΜΕΓΆΛΆΟ 
ΚΑΟΥΤΊΧΗΡΕΙς᾽ Ε 
ΦΟΤΟΥΟΥΒΙΟΥ. Ἀλλὰ 
ΟΝΜΕΓΆΝΚΆΜΙΠΟ 
ΧΥΝ᾿ ΚἈΙΕΥΜΗΚΗ᾿ 
ΥὙἹΟΥΘΕΝΆᾺΚΟΥῸΟ 
ογοιοθϑὰ:" κλιοΥ 
ἈΚΗΚΟΆς᾽ ΤΊΟΧ 
ΤΊ ΓΗΟΘΕΤ ἌΙΚΑ. 
ΤἈΠΡΟΟΘΓΟΙΤΟΝῪΊ 
ΦΝΕΝΆΚ᾽ ΚΆΙΓΝΩ 
ΟΗΘΗΜΕΡΟΝ: ΟΤῚ 
ΚΟΟΘΟΟΟΥ ΟὙΥΤΤῸΟ 
ΤΠΡΟΙΠΟΡΕΥΟΕΤἌΙ 


ΠΡΟΠΡΟΟΟΠΟΥΌΟΥ" 


ΠΥΡΙΚΑ ΤΆΝΆΛΙΟ 
ΙΚΞΟΝΕΟΤῚΝ᾽ ΟΥ̓ΤΌΟ 
ΕΞΣΟΧΟΘΡΘΥΌΘΙΑΥ 
ΤΟΥῸ᾽ ΚΑΙΆΠΟΛΘΕΙ 


ΗΟΕΝΙΓΓ. 


δ 9 9 δ 9 9 96 


ΟΟὙΥ̓͂ΈΦΝΤ᾿ ........Ψ 
ἈΟΘΌΟΆΙΚΝ........ 
ΟΟΥ̓́ΓΆΘΕΘ .....ὕ.Ψ 
τ χὴν ΡΟΠΡ......«ἰ 
σοογλεγω ....... 
ΑΚ ΟΟΥ.... «νος 


ΘΙΟΗΓΆΓ 
ΚΆΗΡΟΝ 
ΤΉΝΓΗ. 


οΘο. οοϑϑο Ὁ ὁἍ Ὁ 9 9 


ἈΧΑΔΙΆΤΗ ...... 


ϑι ὉὋὉ2νὭηϑ Φο δ 9 δ 9 


ΤΟΥΤῸΝ ....... 
ἌΟΘΡΕΥοΟ ......ὕὄὕ 


 ΤΠΡΟΠΡΟΟ 


(ὑγχειλιλὰ 


ὈΕῦΈ. ΙΧ, 1---δ. 


ΟΟΥΝΗΝ 
ἈΙΆ ΤῊΝ 
ΤΉῊΟΙΚΚΑΆΡ 

ΟΥΕΙΟΙΙ. 
ΡΟΝΟΜΗ 


ϑ ΟοΟὋ)ο Χο 9ὁ ὁ 9 9 6 


10 


18 


10 


1568 


ΝΜΤΟΥΤῸ 
ΟἈΟΘΡΘΥΌΘι 
ὙΘΆΠΟΠΡΟ 
ΟΟΥ̓ ΚΆΙ 


ΕΝΚΌΟΤΌΟΌΙΕΟ 
ΟΙΝΗΜΕΟΣ. 
“ΜκΆμολ. 
"ἈΚ Κκ:. 
(ΟΘΗΘΗΜΕ 
ΤΊΙΟΥ ΔΙΆ. 
ΞΙΟΟΥΝΆΟ 
σοδθοοου 
ΙΝΟΟΙ ΤῊ 
ΜΆΓΆΘΗ. 
Μ΄ ΚΆΗΡΟ 
ἈΠ οτιλλὰ 
ἩΡΟΤΡΆΧΗ 
ΜΝΗΘΘΗ 
ΙΆΆΘΗΟ 
ΣΥΜΆΘ 
ΘΜΟΟΥῈΕΝ 
ΟΣ ἈΚΡηο 


ΗΜΕΡΆΘΘΞΗΛΧΛΘΘΟ 
ΤἈΙΕΚΓΗΟΔΙΓῪ 
ΠΟΥ ΕὩΟΗΆΘΕΤΕ 
ΕἸΙΟσΣΤΟΝ ΤΤΟΠΟΝΤΟΥ 
ΤΌΝ᾽ ἈΠΕΙΘΟΥΝΤΈΟ 
ἈΙΕΤΕΛΧΘΙΤ ΑΥΤΆ. 
ΓΙΡΟΟΚΙΝ: ΚΆΙΕΝ 
ΧΩωρΡΗκ ΤΆΡωΞΥ 
ΝΜΆΤΆΙΚΝ ΚΑΙΕΘῪ 
μωθϑηκοεφύμλο 
ΤΟΥ ΞΟΧΟΘΡΘΥΌΛΙ 
ὙΜΆΟ᾽ ἈΝΆΒΆΙΝΟΝ 
ΤΟΟΜΟΥΙΟΤΌΟΡΟΟ 
ἈΧΕΕΙΝΤ ἈΟΠΆΆΛΧΚΆΟΘ 
ΤἈΟΛΙΘΙΝΆσ: ΠπΆΣ. 
ΚἈΑΟΔΙΆΘΗΚΗΟΛΧΟ 
ἈΦΘΘΘΤΌΚΌΠΡΟΟ 
ὙΜΆᾶς᾽ ΚΑΚΆ ΤΕΓΙῚ 
ΝΜΟΜΗΝΘΝΤΌΏΟΡΘΙι 
ΤΕΟΘΟΕΡΑΆΚΟΝΤ ΝΥ 
ΤΆ ς᾽ ΚΑΙ ΤΕΟΟΕΡᾺ 
ΚΟΝΤ ἈΗΜΕΡΆσ᾽ ἈΡ 
ΤΟΝΟΥΚΕΦΆΓΟΝ 
κλυγλωρογυγκειτισ-. 


Ιζελκενμμοιηκο 


ΨΥ ςΘΤἊΙ 
[λΔοΥΝΑΙ Υ͵Τ λοι 
ἜΝ ΝΜΤΩΝ 
ΟΝ ΕΘΗΛΎΤῸΟΩ᾽ 

. ΕΟΤῚΝ᾽ 

ον ἸΙΟΧΥῸΘ 

. ΑΥ̓ΤΟΥ͂ 

. ΟἸΙΚΆΘΗ 

. ΟἽ ΤΓΟΤῸ 

. ΝΙΔΕΤΊῚΝΙ 
ἐνόν νν ἨΟΚΆΙΘ 
ἜΥΥ ς᾽ ΟΥ̓Χ 
ἀπο ὰς ὠνφω 
ΠΝ ΥὙΤΙΟΥΊΚΆΙ 
ἘΝ ΝΜΡΕ 


ον ΠΆΘΥ 
πὰρ πὐξιτος ΤῸΝ᾽ ΚΆἈΙ 


πτερνῶν ΙΗΜΗΡ 


ἤν ἀδοοε Ὸ) ΓΗΝΓΕ 
ἐν ρὸν ΓΗΟΘΠΠΟΆΕ 
ἡδούς τὸν ψετῖν α ᾿ἸΙΏΆΌΕΤΤΙΙ 


159 ΘΕΌΤ. ΧΧΙ, 11--- 19. 


κἈαρλιλοου πῶς 
ΓΝΩΟΟΜΘΕΘΑΆ ΤΌΡΗ 
μλ-" ΟΟΥ̓ΚαΆΆΛΗ 
σαν ΚΟ οολθλν 
ἈΧΧΗΟΘΗΟΠΡΟΦΗ 
“ΤῊΟΘΕΙΠ ΤΌΟΝΟ 
ΜΆΤΙΚΥ ΚΆΜΗ 
ΓΕΝΗΤ ἈΓΤΌΡΗ 
ΜΆ. ΚΟΜΗΟΥΜ 
ΒΕΗΤΟΥ ΤΟΤΌΡΗΜΑ᾽ 
ΟΥ̓ΚΕΒΆΆΧΗΟΘΕΝ 
ΚΟ ΕΝΆΟΘΕΘΙΆΕ 
ἈΧΧΗΟΘΘΝΟΠΡΟΦΗ 
ΤΗΓ᾽ ΟΥ̓ΚΆΦῬΕΣΘ 
ΟΘΑΙΧΥ ΤΟΥ" 


(Πανλελφανιοη 


ΚΟΟΘΟΟΟΥΤΓΆΕ 
ΘΝΝΗλΧοΟΘΟλιλὺ 
ΟἸΙΝΟΟΙ᾽ ΤῊΝΓΗΝ 
ΧΥΤῸΝ: κλικλ. 
ΤἈΚΧΗΡΟΝΟΜΗ 
ΟΗΟΛΧΥ ΤΟΥΌΚΆΙ 
ΙΚΞἈΙΓΟΙΚΗΘΗΟΘΕΝ 
ΤἈΙΟΠΟΆΧΘΟΙΝΆΥ ΤῸ. 
ΙΚ(ΔΙΕΝΤΌΙΟΘΟΙΚΚΟΙΟ 


ὈΕΌΤ. ΧΥΙΙ, 21 --- ΧΙΧ͵ 1. 


15 


") 


10 


1ὅ 


20 


20 


100 


ἈΥΤΟΥΤΗΉΗΝΥΨΎΧΗ- 


ΚἈΑΙΆΙΠΟΘΆΝΗ᾽ ΚΆΙ 
ΤΟΥ ΤΩΟΥΚΕΟΤΙ 
ΚΡΙΟΙΟΘΑΝΆ ΤΟΥ. 
ΟΤΊΟΥΜΙΟΓΌΝΗΝ 
ἈΥΤΟΝΠΡΟΤΉΟΘΕ 
ΧΘΕΟΚΆΑΙΠΡΟΤΉΟΘ 
ΤΡΙΤΉΟ: ΆΤΤΟΥ 
ΟΕΘΓΩΟΘΟΙΕΝΤΈΑΧΛΟ 
ΜΆΑΓΓΟΡΗΜΑΆΤΟΥ 
ΤῸ ἈΕΓΩΝ᾿ ΤΡειο 
πολειολλστελειο 
ΠΟΘΛΎΤῸΩ: ΘΆΝ ΔΕ 
ΝΜΙΤΆΛ ΓΎΝΗΪΙΚΟΟ 
ΘΟΟΟΥ ΓἈοριλοου 
ΟΝΤΡΟΠΟΝΩΜΟ 
ΘΟΕΝΤΌΟΙΟΠΆΤΡΑΟΙ 
ΟΟΥ̓ ΚΑΙΆΩΘΟΟΙ 
ΚΟΠΆΘΆΝΤΗΝΓΗ͂ 
ΗἩΝΕΙΠΕΝΙΆΟΥΝΑΆΙ 


ΤΟΙΟΙΤΑ ΡΆΟΙΝΟΟΥ" 


ΘἈΝΘΙΟΧΚΟΥΌΗΟ 
ΠΟΙΕΙΝΠΆΘΛΧΟΤΆΟ 
ΘΒΝΤΟΛΧΆΟΤΑΥΓΆΟΘ 
Χοεγωσεντελλο 


ὈΕΌΊ. ΧΙΧΣ, 6---9. 


ΤΟΝ ΕΝ ΤΟ ΛΛΆΩ)] 


ΟΟΥ̓ΗΓΆΚΆΙΘ5Ι 
ἈΆΟΘΗ ......ὕ 


ΠΆΡΑ. εν ν νος 


λγτῶω ......ὕΨ: 


ὈΕΌΤ. ΧΧΙ, 8--- 12. 


161 


ΤΗΆΧΟΜΝΑ.: Κατ 
ΚΕἈΟΙΆΘΙΧΎΥΤΉΟ--- 
ἈΙΕΙΤΆ ΓΆΣΕΝΙΟ 
ΠΆΟΛΧΜΤΉΝΟΡΙΝΗ 
ΚΑΙ ΤῊΗΝΠΙΠἊΕΔΙΝΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝΝΟΤΌΟΌΝ᾽ ΚΆἈΙ 
ΤῊΗΝΆΘΗΔΟΩΘΙΚΆΙ 
ΤΟΥῸΟΚΆΧΟΙΆΘΙΟλΛΥ 
ΤΟΩΝ᾽ ΙΚΑΙΟΥΚΑ ΤῈ 
ἈΘΙΠΟΝΕΣΑΥ ΤῸ 
ΔΩ ΟΘΟΘΟΜΕΝΟΝ᾿ 
ΙΚΙΔΙΤΆΝΕΝΝΙΤΝΙΕΟΝ 
κουζον σῶλο 
ΘΡΘΥΟΘΝΙΚΑΙΆΝΕ 
ΘΕΜΑΆΤΊΟΕΙΝΝ᾽ ΟΝΤΤΡΟ 
ΠΟΝΕΝΕΤΊΓΕΙΆΔΧ ΓΟ 
ΙΟΟΘΟΙΗᾺ᾽:: ΙΚ«λιὲ 
Ἀ-ΓᾺἈΣΞΕΝΙΟΆΤΙΟΙΚΑ. 
ΔΗΟΒΆΡΝΗ᾽ ΚΑῸΕ 
ΟὈΟΓΆΧΖΗΦΟΚ᾽ ΚἈΙΠΠᾺ. 
ΟἈΝ ΤΤΗΜΝΜΓΗΝΓῸ 
ΖΟΙΝ᾽ ΕὩΟΓΉΟΓΆ. 
ΒΆΝ ΠΆΝΤΑΟ 
ΤΟΥΟΚΆΟΙΆΘΙΟΤΟΥ 


108. Χ, 89 -- ΧΙ, 8. 


ΤΟΥΌΚΑΆΙ. 


ΑὙΤῸΝ... 


ἸΟΘΙΟΆΙΤΑΣ. ..οὖος 


ΚΟΟΘΌΟΥΝ 
ΜΘΙΤΏΙΗ. 
ΘΤΌΛΘΩΟΘ 
ΟΕΝΙΆΒΙΜ. 
ἈΕΥΌΆΟΘΟΩ 
ΤΊΧΆΕΝΤΠΡΟ 


ΘΟ. 59 Φ 9 9 9 


Φοῦ 9 9 9 


ΒΕλοιλελμα.ς...... 


ΚΆΜΙΠΡΟΟΚ. 
ΟΟΜΟΡΩΝ 
ελοιλθλλζΖ 
ΠΡΟΟΤΟΥῸ 
ΤΟΥῸΌΙΚΆ Τ᾽ 
ΜΆΤΉΝΜ. 
ΘΙΟΤΉΝΟ. 


ΘΙΟΤΟΥΟ.. 
ΟὙΌΧΟΡΡΆ 


Θο δ 9 9 9 


21 


10 


10 


10 


20 


102 


θι ΦἭ Φ9 Φ9 Φ Φ 


φῬὸὸ δ᾽ὴ᾽΄᾽7ὡ’]ὗ]ὗ7ὗὔ7ΞΆ ὁἦὁἊἍἜἊΦ Φὁ 


ἈΔΟΥ τ᾽ ΚΚἈΙ 
ὙΌΚΆΘΜΕ 
ἈΙΟΥΌΚΑΆΙ 
ΕΖΕΘΟΥγςο᾽ ΤΟΥῸ 
ΟΟΡΙ᾿ ΚΆΙΧΕΟΤ 
ὙΟΤΟΥΟΥΤΙΟ 
ΘΡΗΜΟΝΦΘΦΘΙΟ 
ΜΟΟΟΟΆΧΟΙ: 
ΣΗἈΧΘΟΝΙΆΙΤΤΑ. 
ΒΟΆΛΆΙΧΎΤ 
ΙΕΆΧΟΙΆΘΙΟΆΥ 
ΜΕΤ ΑΥΓ 
ΕΘΕΡΗΆΜΜῸΟΟ 
ἈΛΧΛΆΟΘΘΗΟΟΤῸΣ) 
ΘΕΙ᾿ ΙΚΆΩΙΤΤΙΤΟΙ 
ΡΜΑ ΓΆΤΙΟΛ. 
ΟἌΡΑ- κλὶ 
ΒΆΆΟΝΠΆΝ 
ΒΕἈᾺΟΙΆΕΙΟΟΥ 
ΔΙΠΆΡΕΓΕ 
ΟΕΙΤΙ ΤΟἈῪΎῪ 
'ΠἌΆΡΕΝΟΘΒΑ. 
ΠΙΤΟΥΎἌἍΔΛ. 
ἈΡΩΟΝΙΤΟΆΘ 
ΠΡΟΟΙΗᾺΧ᾽ 


Ιζ λιειπενικέπρος 


105. ΧΙ, 3 --- 8. 


[Κ᾿ ΜΗΦοόβηθηο 
ἈΠΟΠΡΟΟΩΠΟΥΧΥ 
ΤΩΝ᾽ ΟΤΊΆΎΡΙΟ. 
ΤῊἨΝΩΡΑΝ ΓΑΥ ΤῊ 
πλραλιλωμιλΥ 
ΤΟΥΟΤΈΤΡΟΠΩΟΩ 
ΜΕΝΟΥῸΌΕΘΝΆΝΤΙΟ 
ΤΗΣ ΤΟΥΟΙΠΠΤΟΥῸ 
ΧΥΤΩΝΝΘΥΡοΟΚΟ 
ΠΗΟΕΙς᾽ ΚΑΥΓΆΆΡ 
ΜΑΤΆΛΥ ΓΩΟΩΝΙΚΆΑΤΤΆ 
ΚΑΥΌΘΙΟΠΎΡΙ ΚΆΙ 
Ηλϑενολλος. καὶ 
ΠἈΆΟΘΟΧΆΟΟΘΟΠΟΆΧΘΜΙ 
ΟΤῊςΓ᾽ ΕΠἈΥ ΓΟΥῸΘ 
ΤΙ ΤΟΥΔΟΡΜΑΆΡΦ, 
ΘΣΆΤΙΕΙΝΆ. ΚΆΙΘ 
ἸΤΕΟΟΝΕΘΙΤΑΥ ΓΟΥῸ 
ΘΝΤΉΟΡΙΝΗ᾽ ΚΆΙ 
ΠπΆΡΕλωκΚΟΝ Υ ΓΟΥῸ 
ΚΟΥΤΙΟΧΘΙΡΙΟΥῸ 
ΤΌΣΗΣ ΚἈΑΙΕΠΆΤΑ. 
ΣᾺΆΜΝΧΥ ΤΟΥ τ᾿ ΚΆἈΙ 
ΚΟΙΤΤΌΜ᾽ ΓΕΟΧΥΤΟΥῸ 


κατα λικονεῶς 
ΟΙΔΩΟΝΟΟΘΤΉΟΜΕ 
ΓΆΛΗς: κλἈλιεῶςσ 
ΜΆΘΕΡΗΜΩΘ᾽ ἌΠΟ 
ΘΆΛΆΘΟΗςσ᾽ ΚΆΙΕ 
σΤΌΝΙΤΕ ΙΝ 
μλοφανκαταλὰ 
ΝΆ ΤΟλΆς᾽ ΚΆΙΕΚΟ 
Ὑλνλυύτους ες 
ΤΟΥΜΗΚΆΑΤΆΛΕΙ 
φϑηνλιεσλύτων 
οαοώομανον. ΚἈΙ 
ΑΥΆΠΕΦΕΥΓΟΤ Ἀ. 
ΚἈΑΙΘΠΟΙΗΘΕΝΆΥ 


ΤῸΟΙΟΙΓ᾽ ΙΚ(ἈΘΟΤΊΊΘΙΙΤΕ. 


ΧΥΤΚΟ᾽ ΤΟΥΌΙΠ 
ΠΟΥΟΛΧΥ ΤΟΝΕΝΟΥ 
ΡΟΚΟΙΤΗΟΘΘΕΝ᾿ ΚΑΤᾺ 


ἉἈἉΡΜΑΤΤΑΛΥΤΟΟΝΕΝΘ 


ΠΡΗΘΕΝΙΤΎΡΙ: ΚΑΙ 
ΘδτεοτΡΆΦηΙις: ΙΞΔ 
ΠπΑΟΗΧΜΕΤΑΥΓΟΥ 
ΘΝΤῸΚΑΙΡΟΩΘΚΘι 
Νω: ΚἈΑΙΚΆΤΓΕΆΛΆ 


ΒΟΤΙΤΟΟΤ τι ως: 


ΧΥΤΉΓς Η.... 
ΤΌΠΡΟΤ᾽..... 
ΧΟΥΌΛΊΙΤΑ.... 
κλοιλειω .... 
ΤΩΝ κλὶ.... 
ΜΆΜΝΜΙΠΑΝΟΤ... 
ΠΝΘΟΝΤΆΑ. ... 
ΤΉΘΝΦΟ “ 
ΧΑΙΡΆΓ᾽ ι᾿.... 
ΘΕΜΆΤΙΟκΣ.... 
κλυασώλο ... 


ἈΥΓΟΥΌΠΑΆ .... 


κλυουκαλσ... 
«Ὁϑηενπ “ν 


ΟσΟΧΟΤΛΟΙΙΟλ. 


ΒΕΧΟΙΆΕΟΝ ... 


κυλΎΤΌΟΥυοα.... 
βλοιλθιολὺ .... 


αλλεξενιο.... 


οι ἶ 


10 


16 


20 


104 


ΤΟΥΌΕΝ 


ΟΥ̓ΚᾺ ΤΕΆΘΙΠΕΝΘ 


ἈΓΙΣΡΟΥῸ ΣῪ ΓΟΝού Δ ενΝᾺ. 
ΞΣΩΟΆΧΟΘΡΟΥ ΒΕΝΠΝΕΟΝΤ Ἀ᾽ ΟΝ 
ΥὙΤΟΥΌΟΝ ΤΡΟΠΟΝΟΥΝΕΘΤΤᾺ 
ΟΝΟΥΝΕΤΆ ΞΣΕΝΚΟΜΩΎΥΘΗΤῸΣ) 
ΟὙΌΗΟΟ ΠΤἸΑΛΔΙΔΥ ΤΟΥ ΚΑΙ 
ΚῪ ΠΆΗΝ ΜΩΥΟΗΟσλΥΤῶσ 
ΤἈΟΠΟΛΕΙςσ᾽ ΕΝΕΤΕΙΆΆ ΤΟΤΤῸῺ 
ΘΧΩΜΑᾺΤῚ ΙΥ ΚΑ ΟοΥ ΤΟ 
Ἀς᾿ ΚΆΙΕΟ ΕΠΟΙΗΘΕΝ᾽ ΟὙΤΙᾺ 
ἈΘΕΙΤΙ ΤῸΝ ΡΕΕΗΟΥΘΘΝΡΗΜΆᾺ 
ΟΝ λΥ ΤΩΝ ἈΠΟΠΤΆΝΤῸΌΝΩΝ 
ΕΝΕΠΡΗΟΘε.. ΟΥ̓ΝΕΤΤΆΞΕΝΑΥ ΤῸ 
ΥΡΙ λΧ᾿ Ἀλλὰ ΜΟΩΎΌΗς: κλιθλλ. 
ΜΟΝΗΜΝΕΝΕ ΚΘΝΙΟΠΆΘΧΝΤΗΝ 
ΕΝ] τ κλὶ ΓΗΝΤΉΘΟΡΙΝΗΟ᾽ 
ΤἈΤΆΟΚΥ ΚΑΙΤΑΘΟΧΝΤΉΝΓΗ. 
ΠΌΠΡΟΕΝΟ ΝΜΆΓΕΕ᾽ ΚΑΌΠΆΟΣ. 
ΟἈΝΕΛΧΎΤΟΙΟ ΤῊἨΝΓΗΝΕΝΤΌΏΝΟ 
ΠΗ κ᾿ ΧΥΤΟΥῸ ΤῸ ΚἈΑΙΠΆΟΆΧΝΤῊΗῊ. 
ἈΝΤ ΆΘΘΣΟΩΣ) ΓΗΝΓΟΖΟΜΚΆΙΠΆ 
ΘΥΌΘΕΝΙΟΆΝΑΙ ΟἈΝΤΉΝΓΗΝΕΘΘ 
ΕΝΟΤΌΜΑΆ ΟἈΜ΄ ΚἈΑΙΤΉΝΤΙΙΕ 
φογς εὡς ΝΗΝ᾿ ΚΑΥΤῊΝ 
ἈΕΟΕΝΑΆΥΓΓΟΥῸ ἸΤΡΟΟΛΥΌΜΑΆΑΙς᾽ ΚΑ 


108. ΧΙ, 13 --- 16. 


ἈΜΜΩΝ: κλυλθὰ ΕΟ ΟΤῸΝΙΟΡΙΩΝ] 


Εν ΕὠσΤΉσθὰ ΤΌΝΓΕΡ ...... 
ἈΧΟΘΗΟΧΕΝΕΡΕΘ᾽ ΤΟΥΜΆΚΧ...... 
ΚΑΤΤΑΛΝΑ ΤΟΆΛΧΟ ΤΉΟΝΑΧ ....ὕο 
ΚΑΙΕΩΘσ ΤΉΟΘΑΆ ΗΜιΟοΟΥο ...... 
ἈΧΟΟΘΗΟΤΉΟΛΡΑΆ ΟΡΙΟΥΌΗ ...... 
Ελθλλλοοηστ. χεώσεαε ...... 
ἈΧΩΝ᾽ ἈΙΤΟΆΝΆ ΤῸ ] ογτογα ...... 
ἈΝ᾽ ΟΔΟΝΤῊΝ ΟἸΤΆΙΟΙΚΥΥ ...... 
κατλεκμώθα. ὙἹΌΠΗΚΧΕῈΕ ...... 
ἈΠΟΘΆΙΜΆΝ᾽ ΚΑΙ λυτουςο κ.... 
ἈΠΟΝΟΤΟΥΎΤΙΟΣ. ΚΕΝΆΥΤ, ....ὕβ. 
οηλθϑ᾽ ΤΉΝΚκΑ. ὙΌΗΟΘΕΝ........ὕ. 
ΤἈφΦφᾳδλογα. κλὶ ΤὨΩΡΟΥΚΗ ..... 
(ὑριονωββλοιλε ΤΩΓΆΛΙΚ ...ΨὕὄΨ.Ψὲ 
ὠΟκΆΟΆΝ᾽ ΟοιςᾺ ΤῈ ΗΜΙΟΥΦ ...... 
ἈΕΦϑηβκτῶνΝ ΜΑΆΑΝΆΟΟΗ ..... 
ΡΆφλειν. οκλτοι (γτοιοιεκ ....... 
ΚΩΟΝΕΝΆΟ ΓΆΡΩΘ ΤΩΝΆΜ ....ὕὄ: 
ΚΆΙΕΝΘΆΡΆΘΙΝ ΟΥ̓ΟΆΝΕΙ .....ὕὦ 
ἈΡΧΩΝΑΆΙΤΟΟΡΟΥῸ κἈυοιγο ...... 
ἈΕΡΜΩΝ᾽ ΚἈΙΆΙΤΟ ΤΏ ΕρΡΑ ...... 
ΟΘλιΚΆ. ΚἈΑΗΤΆΘΗΘ ορλᾶνου .....: 


ΤΗΟΘΚΑ ΓΆΒΧΟΛΟΩΝΙ ΜΆΟΧΟΙ ’᾿ᾧ....... 


108 108. ΧΗ, 2---Ἰ. 


20 


160 


Εαλι ΤΟΥ 
ΟΥ̓́ κλιεῶςσ 
ΟὙΌΤΟΥ 
εχ" ἈΝΆΒΚΑΙ 
ΟΝΕΙΟΘΗ 
κυαλώῦκει 
ΝΙΟΤΆΙΟΦΥ 
ΗἩΧ ΚΆΗΡΟ 
ΙΝΚΆ ΓΑ. 
ΟΝΆΑΎΥ ΤῸΝ 
ΟβΙ᾽᾿ ΚΆΙΕΝ 
Ελ.ὦ᾽ κἈᾺὶ 
ἈΚΆ- ΚΑ 
Θ᾽ κΑὶε 


ΙζΓΓΟΙΝᾺΑ. 
ΙΟΝΙΚΟ ΤῸ 
ΜΆΟΟΙΝ᾽ ΙΚᾺ. 
ΕΡΆΙΖΘΟΝ ' 


ΚΑΙΤῸΝ ..«{ὐν νι 
ΚἈΑΙΤΟΝΙΘΕΟΥΌΆΛΙ 
ΟΝΚΆΙΓΌΝΓΕΡ 


 ΓΘΟΆΙΟΝ: ΤΌΝΕΆ 
( Ἰκελιεριχωιζαι 


ΤΟΝΕΆΧΟΙΆΘΆ ΤΗΟ 
Γ᾽ ΗΕΟΤΙΝΙΤΆΗ 
ΟἸΟΝΕΔΙΘΗΛΊΊΚΑΙ 
“ΓΟΝΕΔΧΟΙΆΧΕΛΙΧΗΜ 
ΙΚΞΙλὴ.οωο ΤΟῸΝΕΧΟΙΆΘΧΑ. 
ΧΕΕΑΡΩΝ᾿ Κατ. 
ΚἈΑΟΙΆΘΆΑΙΕΡΙΜΟΥΘ᾽ 
ΚΑΟΙΤΟΜΝΜΕΚΆΧΟΙΆΕΑλ. 
ἈΆΧΕΙΚΟ᾽ Ι(ΔΙ ΤῸΝ 
Ελοιλελολοόολλμ' 
.λο.΄ ΤΟΝΒΆΟΙΆΧΘΑ. 
ΓΆΖΕΡ᾽ ΚΑΙ ΤῸΝ 
ΒΧΟΙΆΘΆΛΛΆΕΘΙΡ' 
ΙΚΙΑΛΣύ ΤΟῸΜΝΜΕΚΆΧΟΙΆΧΕΘΑ. 
ΓΕΟΘΟΘΕΙΡ᾽ ΚΚΆΙΕΆΟΙ 
Ἀξλερμᾶλ-: κλιβλ 
οἰ ἙλΆΡΆ λ." κΆιβα. 
ΟἸΧΕΆΧΟΜΝΑᾺ.: ΚΆΙΒλ. 
ΟἈΘΆΜΔΆΜΗΛΔΛΑ. 


Ι( ὐτοιςημιοεοι Ιζδλι! μΜᾶς-.......ὉΔ 


ΦΥΧΗΟΜΆΑΝΆΟΘΟΗ ἸΤΟΆΧΎΥΝΙΆ. «ὦν νος 
ΘΑΘΟΚΕΝΜΟΩΎΌΗΟ ΤῸ ΠΆΟΆ. ..... 
ΕΝΤΉΒΆΑΟΆΝ᾽ ΚᾺΙ ΠΡΟΝΟΜ ...... 
“ΤΟΙΟΗΜΙΟΘΟΙΝΕ ΕΧΘΡΟΩΝ ......ΨὔΨ δ 
λκεΝΙΌ ΜΕΤᾺ ματΆτῳ ..... 
τωνλλθλφων φώνλὺυ ...... 
ἈΥΤΩΟΝΕΝΊΤΌΩΙΤΕ Ιζ λιεπορ π 
ΡἈΝΤΟΥΙΟΡΑΆΝΟΥ ΟΙΥΊΟΙΡΟ ....... 
πλραθλλλοολν: κλὶ ΚἈΑΙΟΙΥΙΟ ....ὕ.. τ 
ΗἩΝΙΗΚΆΆΠΕΟΤΕΙ ΚΑΥΤΌΗΜ,....... 
ἈΕΝΑΎΥ ΓΟΥΌΙΌΕιΙΟ ΧΗΟΥΊὼΝ ..... 
ΤΟΥΟΘΟΙΚΟΥΌΛΎΥ ΟΗ ἈΠΟοτΤ᾿ ..... 
ΤΩΝ ΗΥ̓ΆΟΓΗ ΟΝΙΉΧΈΕΝ ..... ἑ 
ΟΕΝΧΥ ΓΟΥΌλΕ εἰςγηόχὰ. ... .ὕ..όΨ ιδ 
ΓΩΝ᾽ ΕΝΧΡΗΜᾺ ἍΠΕΆΘΕΙΝ ..... 
οἰνπολλοιοᾶνᾳ ΓΆλλΆλ α ....ΨΨ 
ἈΥΕΤΆΑΙΕΘΙΟ ΤΟΥῸ κασλοχα ..... 
ΟΙΚΟΥΟΥΜΩΝ ΧΥΤΩΝ᾽ .. οὖς 
ΚἈΙΕΝΙΚΤΉΝΕΟΙ. ΤΈΚΛΗρο....... 30 
Πολλοιοοφολρα. ΟΆΝΕΝΆΥ .....ὄ.Ψ 
ΚἈΑΙΆΡΓΥΡΙΟΝΚΆΑΙ ἈΠΡΟΟΤΆᾺ. ..... 
ΧΡΥΌΙΟΝ᾽ ΚΆΙΟΙ ΚΎΈΝΧΕΙ ...... ο 


ΔΗΡονκλιχΆλκο. 


1607 ΙΟΚ. ΧΧΙΙ. 1---9. 


10 


28 


108 


ΟΝΕΙΟΓΆ. 

Θ᾽ ΤΟΥΊΌΡΆΔΛ. 
ΕΟΤΊΝΕΝ 
ΝΜΆΛΆΛΝ: ΚΑΙ 
ΜΗΟΘΆΝΟΙΥ, 
ΒΗΝΚΆΘΟΙ 
ΧΑ ΚΑΥΤῸ 
ΥὙφϑγληομὰ 
Η΄ εκεικῳω 
ΤΙ ΤΟΥΟΡ 
ῪΥ ΕΟΜΟΝ 
ΝΤΌΙΔΕΘΙΝ᾽ 
ΚΟΥΌΟΆΝΟΙΥ 
ἈΕΓΟΝΤῺῸῺΣ 


ΤΟΝΥΙΩΝΙΗΧ᾽ 


ΙΚ ιουνηθβοιοθη 


ΟὐΙΚΟ ἈΟΜΗΟΣλ. 


ΙΟΥΚΗΝΙΚΆᾺΙ 
ΙΓΆΔ. ΚΑΙ ΤῸ 
ὙΦγληομὰ 
ΗΞΚΟΜΟΝΘ 
ΟΝΤΉΟΧΑ 
ΕΠ ΤΟΥΓᾺ 

Θ᾽ ΤΟΥΟΡ 
ΠΟΜΕΘΡΟΥῸ 


Ι08. ΧΧΙΙ, 10 --- 14. 


ΟἈΝΟΙΥΊΟΙΗΆΧΊΙΑ. 
τεσειοσοηλῳ ὡς 
ΤΕἈΧΛΝΆΒΗΝΔΑΙΚΑΣΙ 
ΕΚΙΤΟΆΘΜΗΟΆΙ 
ΧΥΤΟΥς᾽ ΚΆΑΙΆΠΤΕΟ 
ΤΕΙΆΧΑΙΝΟΙΥΊΟΙΗΛ᾽ 
ΠΡΟΟΤΟΥΟΥΙΟΥῸ 
ΡΟΥΚΗΝ᾿ ΚΆΙΠΡΟΟ 
᾿ΓΟΥΟΥΙΟΥΌΓΆΔ. 
ΚἈΑΙΠΡΟΟΤΟΗΜΙΟΥ 
ΦΥΧΗΟΜΑΆΝΆΟΘΟΗ᾽ 
ΘΙΟσΤΗΝΓΆΛΆΛΧ᾽ ΤΟ 
φΦινβϑες: Υγιόνϑλε 
ἈΖΑᾺΡΓΟΥΊΕρθῶο 
κΚαυλ κΆΆΝ ΡΑΟ 
ΤΟΩΜΝΆΡΧΟΝΤΩΝ 
ΤΩΟΝΜΕΤ ΑΥ ΓΟΥ" 
ἈΡΧΩΝΕΙΟΆΠΟΟΙ 
ΚΟΥΤΙΆ ΤΡΙΆΘΆΠΙΟ 
πλοων τῶν υλω. 
ΙΗΧ ἈΡΧΟΝΤΤΘΟοΟΝΚΟ,. 


-ῳι ὉὩὯὩὉὋο Ὁ δ ὁ ὃ 8 86 δ δὃὲ ὁ ὁ }}᾽ῪῊηΊ]χἼχκ.ᾶιῆ᾽ὲὲὴιιιιιιιιιιιιιιι τ ΠΨὨΓΠΠΠΠ|ὺΠΠΠιιιιοιοΠιοΠιἔἘὌοΠἔΝΙ, Φ ΦΣΤ Φ ὁ δὃὺὃὺὃὺὃ'7. Ὁ Ὁ ὃὲ ὁ ὁ δ ὃ Ὁ 89 986 


ΧΙΆΡΧΟΗΗᾺΣ: ἈἉΠΠΟΟΤΆΤ...... 


ἉΔΙΠΆΡΕΓΕΝΟΝ ΚῪ ΜΗΜΙΙΚΡΟΝ] 
ΤΟΠΡΟΟΤΟΥΟΥ ὙΜΙΝΤΟΌ[ΓΆΑΜΑΡΤΗῊ] 
ΙΟΥΟΡΟΥΚΗΝ᾿ ΚΆΙ ΜΑΆΦογῳρ ... 1 
ΠΡΟΟΤΟΥΟΥΙΟΥῸ ΟΥ̓ ΚΕΙΚΆΑΓΘΆΡΙΟΜΕ] 
ΓᾺΔ ΚΑΙΠΡΟΟ ΤῸ ΘΑΛΠΑΥΓΟΥΈΩΟ) 
ΗΜ ΦυληοΥ “ΤΗΟΘΗΜΕΙΡΆΟΤ ἈΥΊ 
ΙΟΝΜΆΝΆΘΟΘΟΗ᾽ ΗΓ ΚἈΠΕΓΕΝΗ]) 
ΘΙΟΓΗΝΓΆΛΆΔΛΔ᾽: ΘΗΠΙΆΧΗΓΙΗΘΝΤῊ] 
ΙΞΔΑΙΕΆΆΆΗΟΆΣΧΝ οΥ̓ΝΆγΊγῳω ...... 
ΠΡΟΟΛΧΥΓΤΟΥΌΛΧΕ ΙΚ“διυμε .... ὕ.ὕ.ὕὄ 
ΓΟΝΤῈΟ᾽ ΤΆΔΕ ΟἽ ΆΚ 5 κυντοσυ 
ἈΕΓΘΙΗΟΥΝΆΓΩ ΟὴΗΜΕΡΟΝ ...... 
ΓΗΚΎΤΤΆΑ ΟΣ. ΤΊΟ ΙΚΘΟΤ᾽ ... «οὕς 
ΗἩΠΆΗΜΜΕΦΘΆΘΙΑΆ. , ΠΟΟΤΉΤ᾽ ...... 
ἈΥΓΓΗ ἨΝΕΘΠΆΗΜ ΡΟΝΚΆΙΆ. ......Ψ 
ΜΕΧΗΟΘΘΤΆΙΕΝΚΧ. ΕἸΤΙΤΤΆΝ ..««ννς 
ΤΙΘΥΙΗΧ ἈΠΟΟΤΡᾺ ἩΟΡΓΉΕΟ ...... 
φηνλιοημερό. Ιζλικιυνε πρσο λιν 
Ἀ]ΤΟΚΥΎΟΙΚΟλΟ,. ὙΜΙΝΗΓ....... 
ΜΗΟΔΙΧΎΥΓΤΟΙΟΥ ΙΚΑΙΤΤΆΟΧ.. «ον 


ΜΙΝΕΩΜΟΝ: ΚΆἈΙ ΎΜΩΝ᾽ Δ1..... 


169 108. ΧΧΙΙ, 14 --- 19. 
99 


ψμεασὰ 
“"Ὡ᾿-- 


ὙΕΟΤΊΝΗ 
ΗΚΎΥΚΆΙ 
ΚΆΉΡΟΝΟ 
ΓΆΙΕΝΗ 
ΚΑΟΆΙΤΟΚΥ͂ 
ΠΟΟΤΆΓΓΆΙ 
ΟΘᾺν ΚΑῚ 


[ὙΜΕΙΟΜΗΆΙΤΟ 


ἈΔΔΙΆΓΓΟ 
ΟΜΗΟΘΣΥ 
ΦΜΟΝΟΘΣΟ 
ὙΟΙΆΟΤΗ 
ΚΥΤΟΥΘΥ 
Ν᾽ ΟΥΧΘΙ 
ΧἈΑΡΟΤΟΥ 
ΓΠΆΗΜΜΕ 
ΘΙΤΆΗΜΜΕ 
Ν᾽ ἉΓΠΙΟΤΟΥ 
ΕΜΆ ΤΟ 
ΠΙΤΆΟΘΆΣΝ 


ΓΓΗΝΟΙΥΝΆΓΩΓΗΙ 


110 


ΙΗΧΕΓΕΝΗΘΗΟΡΓΗ᾿ 
ΚἈΙΟΥ ΓΌΟΘΙΟΜΟ 
ΝΟΘΗΝ᾽ ΜΗΜΟΝΟΟ 
ἈΥΓΓΟΟΆΤΙΘΘΑΆΝΕ 
ΕΝΤῊΛΥ ΓΟΥΆΜΑᾺΡ 
“ΤΊΙΆᾺ: ΙΚΙΆΤΙΕΚΡΙ 


᾿ ΘΗΟΆΧΝΟΙΥΊΟΙΡΟΥ 


ΒΕΗΝΙΚἈΑΙΟΙΥΊΟΙΓΆ.λ᾽ 
ΚἈΑΥΓΟΗΜΙΟΥΦΥ 
ἈΗΟΥΙΦΟΝΜΆΝΆΟ 
ΟΗ᾽ ΚΑ-λιθλλληολ. 
“ΓΟΙΟΧΙΆΙΆΡΧΟΙΟ' 
ΙΗΧΟ ἈΕΓΟΝΊΤΈΕΟς᾽ 
ΟΘΟΛΧῪ ΓΟΟΘΟΤῚΝ 
ΙΚσοθς: ὐοϑθολῪ 
“ΓΟΟΘΟΙΔΕΝ᾿ ΙΚΛΗΙΗΣΧ᾽ 
ΧΥΤΓΟΟΔΙΆΓΝΩΟΘΕ 
ΓΛ ΕἸΕΝΆΠΟΟ ΓΑ. 
ΓΟΕΙΆΤΙΕΤΠΆΗΜΜΕ 
ἈΗΙΚΆΜΕΝΕΝΙΆΝ 
ΤΙΚῪ ΜΗΡΥΟΗΤΓᾺΣΙ 
ΗΜΆΟΕΝΤ ΑΥΤΗΉ: 


᾿ζ ΑἸΕΙΟοιΚΟ ΟΜΗΌΟλ. 


ΙΟϑ. ΧΧΙΣΙ, 19 -- 238. 


οΘΟοοΟΥ ΓΑΥ ΓΆΚΧΗ 
ΡΟΝΟΜΉΘΟΕΙς᾽ ΚκἈὶ 
ΠΆΝΤ ἈΟΟΧΚΆ ΤΕ 
ΚἈΑΗΡΟΝΟΜΗΟΘΕΝ 
ΗἩΜΙΝΕΘΝΗ᾿ ΚΟΟΘΟ 
ΗΜΟΩΝ᾿ κλιεσηρει 
ἈΠΟΠΡΟΟΩΠΟΥῊ 
μων ΤἈΑΥΤΆΚΧΗ 
ΡΟΝΟΜΗΟΘΟΜΕΝ: 
ὉΜΝΥΝΜΉΚΡΙΟ 
ΟΟΝΕΙΟΥ ΓΟΎΆΛ. 
ἈΧΙΚ ΓΤΟΥΥΙΟΥΌΕΙΤ 
φωρ’ Τογκλοιλᾷ 
ὠομωλβ ΓΟΥΆ. 
ΚἈΑΟΧΜΕΝΟΥΔΜΚΗ 
ΜΕΤΆΙΗΣΧ ΜΗΜᾺΆᾺ 
ΧΗΕΜΆΧΗΟΘΑ ΤῸ 
ΜΕΤΆΙΗΣΝ᾽ ἩΠΟΧΕ 
ΜΩΝΕΠΟΆΧΕΜΗΟΘΕΙ 
ἈΥΤΓΟΙΟΕΝΤΏΙΑ. 
ΤΟΙΚΕΙΟΘΗΝΆ ΤῸ. 
ΠΧ ἘΝΤΉΕσοαεα. 
ΚἈΙΕΝΤΌΙΟΠΕΡΙ. 
ΟἸΚΟΙΟΛΧΎΓΓΗΓ᾽ ΚΆΙ 
ΕΝΙΆΖΗΡΚΆΙΕΝΠΑ. 
ΟἈΙΟΤ ἌΙΟΠΟΆΕΟΙΝ 


111 


Ι0016.Ψ ΧΙ, 24 --- 39. 


ΤἈΙΟΙΤΆΑΡΑΓΓΟΜΝΙΟΒβΊ 
ἈΔΆΝΗΝ᾿ Ἀ. 


ΠΙΠΧΗΟΘΙΟΝΙΜ 


ΤΡΙΆΙΚΟΟΙ 
ΟΝ ΔΟΧ ΤΊ 
ἈΧΝΤΟΛΎΤ ... 
ΤΟΚΆΙΡω 
κλιεγωλ..... .ὕ.ὕ.Ψ 
ΜΆΡΤΟΝΕ 
ΟὙΤΤΟΙΕΙΟΜ 
ΠΟΝΗΡΙΆᾺ 
ΚΕΙΟΤΟΥ 
ΟΆΙΠΡΟΟΜ 
ΝΜΆΙΚΟΟΙΚΡΙΝΟΩΝ]) 
ΟΗΜΕΡΟΝΙΆΝΆΜΕ]Ι 
ΟΟΝΥΊΩΙΝΙΉΛΙΚΆΙ 
ἈΜΝΆΑΜΦΕΘΟΟΙΝΥΊΩΜΝ] 
ἈΜΜΩΝ᾽ [ΚἈΙΟΥ] 
ΙΚΗΟΘΗΙΚΟΥΪΟΕΝΤΩΝῚ] 
ἈΟΓΩΝΠΙΕ 


ἢ 


᾽'ο!ῖ!Ἕ Φ Φὁ 60 969 
ο͵͵οο ΦΦΦΟ ὃ .ο 


ΓΗΝΓΆΛΔ. 


ο φΦὁΦοΟο Ὁ δ 8 


22 


1υ 


20 


90 


λον εἰσὶν σΟΗ᾽ ΚΆΙΔΙΕ 
[ΚΗ ΤΗΝΟΚΟΙΤΙΆΝ 
[ΓΑΛΆΔΆΔΊΤΑ. ΚΑΆΤΙΟ 
[ὈΚΟΠΙ]ἈΧΟΓΆΛΆΔΛΟΛ. 
[ΕΙΟ ΤΟΪΠΕΡΆΝΥ 
[ἈΜΜΊΩΟΝ᾽ ΚΗΥ 


ΠΝ Ιἐφρολεθυύχη 


σεις (ΙΕ ΤΕ Ν᾿ 
ὌΝ ἈΡΆΔΟΟΘΙΠΙΤᾺ 
ἜΤ ΜΟΙ ΤΟΥΟΥῚ 
ΨΥ ΜΜΩΝΕΝ 
πλειὰ ΜΟΥ κλϑες 
ΤΌ ΕἈΝΕΣΘΆΘΗ 
πε τῷ νϑυρωντοὺυ 
ΠΎ οΥγειολπᾶα 
ἐπατεεν ΜΟΙΕΝΤῺΩ 
τσ ὰς ρβεύλιμε 

απ ἐς ΗἩΝΗΛΧΤΙΟΤῸῺΩ 
πριν ἈΜΜΩΝΚΆΙ 
πο -- ΤΟΣ ΚἈΙ 
ΠΝ ἈΥΓΤΌΝΟΧΟ 
τον ΝΊΆ ΚΆΙΔΙ 

Ἐπ τ φϑλλεπροο 
σππει". οΥ̓Ωλμμῳω,. 
ἐν ὴς Στ ΕΜΗΟΘΆΙΠΡΟΟ 


Π{0160΄. ΧΙ, 20 -- 34. 


ἈΥΓΓΟΥΟ ΚἈΙΠΆΡΘ 
ἈΩΚΕΝΆΑΥ ΓΟΎΥῸΙΟ’ 
ΕΝ ΧβθιβιλυΎ ΓΟΥ κκλὶ 
ΕἸΤΑ ΓΤ ἈΞΕΝΆΑΥ ΓΟΥῸ 
ἈΠΟΆΡΟΗΡ᾽ΚΆΙΕ 
ΦΟΓΟΥΈΕΆΘΘΙΝΕΙΟ 
ΜΟΩΙΘΕΦΓΟΤΗΘΟΟ 
ἈΟΥΜΆΝΩΘ᾽ ΕΙΚΟΟΙ 
πολεις εὠολξκελύλμ 
ΤΕΧΩΟΝΟΩΝΙΤΆΗΓΗ͂. 
ΜΕΓΆΆΧ ἩΝνοφόλρὰ , 
ΚΑΛΑΕΤΓἈΠΕΙΝΏΌΘΗ 
ΟἈΝΟΙΥΙΟΙΆΜΜΩΝ᾽ 
ΕΝἈΝΤΙΟΝΜΤΩΝΥΙ 
ΟΝΙΉΣ᾽ ΚΑΙ Ὲσηλκ 
ενιεφϑλεθιομᾶο 
οΗΦλ. ΙΚἈΙΕΠΌΡΕΥ 
ΕΓΟΆΙΠΟΚΆΕΠΙΠΟΝΕΙΟ 
ΤΟΝΟΙΚΟΝΆΑΎΥ ΤΟΥ 
ΚΑΙ ἈΟΥΗΘΥΓΆΤΗΡ, 
ΧΥΓΓΟΥΘΞΕΠΟΡΕΥ 

Ε᾽ ΓΟΕΙΟΆΤΙΆΝΤΗΟΙ 
ΧΥΓΩΟΘΝΤΎΜΙΤΑ 
ΝΟΙΟΚΆΙΧΟΡΟΙς᾽ ΚΆᾺΙ 
ΧἈΥΓΤΗΜΟΝΟΓΈΝΗΟ 
ἈΥΓΩ ἈΓΑΠΗΤῊ 


118 


Φδ᾽ιυ δου ὁ’. δ κΚ 5 Ὁ Ὁ Ὁ Ὁ 8 8δὸὃὸ ευ 


ἌΡλο..... λΥΝᾺ 
ΜΕΩΝΑΆΙΠΤΟΜΕΡΟΥῸ 
λυ των οσλΡρΆλ κΑὶ 
εὐλοθλολΤοΟΥΚα. 
ΤἈΟΚΘΥΧΟΘΆΑΙΓΤΗῊΝ 
ΓΗΝΙΚΆΙΕΞΙΧΝΙΆᾺ 
ΟἈΙΆΥ ΤΉΝ ΚΆΙΕΙΠΟ. 
ἸΤΡΟΟΛΥ ΤΟΥ ΠΟΡΟΥῪ 
ΘΟΘΆΙΚΆΙΘΞΕΡΟΥ 
ΝΜΗΟΆΧ ΤΑΙ ΤΗΝΓΙΗΙΝ᾿ 
ΚἈΙΠΆΡΕΓΕΝΟΝΤῸ 
ΟἸΆΝΆΡΕςσ: ΕΘΙΟΤΌΟ 
ΡοσεφρλιΜεώοοι 
κοΥΜιχὰ:" κᾶλα. 
“ΓΕΧΛΥῸΟΆΝΕΚΕΙ᾽ ΚΆἈΙ 
ΧΥ ΓοΟΙατεγνώοκς. 
ΤῊἨΝΦΩΝΗΝΤΟΥ 
ΠΑΔΑΡΙΟΥ ΓΟΥ͂Ν 
ΟΤ,ἸΈΡΟΥ ΤΟΥ ΆΘΥΕΙ 
ΤΟΥ ΚἈΙΈσθιτᾺι 
ΜΆΝΕΚΕΙΚΆΙΕΙΠΑ,. 
ΧΥΤῸ᾽ ΤΊΙΟΗΓΆΓΕ,. 
σεώλο᾽ ΚἈΙΤΊΠΟΙ 
ΕἸΟΠΕΝΤ ἈΥθϑλ. ΚΑΙΤῚ 


1010. ΧΥΤΙῚ, 2 --- 1. 


[ΩΟ!Ε]ΟΤῚΝ ...... 
ἊἋ 


"ΠΠΕΝΠΡΟΟΙΧΥ ΓΟῪῸ] 
ΟὙΓΩΟΙΚΆΠΟΥ ΤΟ] 
ΕἸΤΟΙΗΟΘΕΝ ...... 
ΧΆ ΚΆΙΕΜ...... 
ΤΌΜΕ᾽ κᾺὶ ..... 
ΜΗΝΑΧΥ ΤῸ 

ρελ: κλιει........Ψ 
ΤΌ ΕΠπερω ..... 
ΔἈΗΘΝΤῸΘΘ ..... 
ΓΝΟΩΟΘΟΜΕΙΘΑΆΘΙΚΑ]Ί 
ΤΕΥΟΔΟΥ ΤΊΙΆΧΙΗΟΔΟΟΙ 
ΗΜΩΝΕΝΙΗΗΜ6ΕΙΟΙ) 
ΙΤΟΡΕΥΟΜΕΙΘΆΘΝΑΥΠ 
ΤῊ᾽ ΚἈΙΕΙΠΕΝΑῪΥ] 
“ΤΟΙΟΟΙΕΡΕΥΪΟΠΟΡΘῪ] 
Εοσθλιεισει...... 
ΚΥΎΓΙΕΝΟ ...... 
ΝΟΩΟΤΙΟΝΚΙΎ. .... ] 
ΥΜώνΝνκα.....ὕ.ὕ.Ψ 
Ρεγεοθᾷᾶν ......ὅ 
ΚΆΙΘΠΟΡΕΥ ..... 
ΟἸΤΕΝΤΘΑ. ..... 
ΚΆΙΠΆΡΕΓ ...... 
ειολλίϊολ κ..... 


10 


20 


ἃν εν ὴν πρτὰ ἈΟΝΓῸΌΝΙζΑ. ὅν τῶν τῶ δετιάν ἐν τρλὼ τῷ τῶν Ὡς ὅς 


ἜΤ ΟΥ̓ΝΤΓΧΕΝΑΥ ΜΕΝ... ..ον ΤΠΕΡΙΘ 
πτε ἈΘΗΜΊΈΝΟΝ ΠΆᾺΓΗΟΆΜΕΝΕΝΤῊ 
Ὁ τα ΤΙ Δ ΘΙΚΑΤΤΑ ΓΗΘΩΟΆΑΑΆΘΙΟΆΚΑΙ 

Ὄπ ΟΥ̓́ΝΚΡΙΟΙΝ ΙΚΧΜΕΝΤΌΝΆΛΧΟΝ 
τος τα ΟἸΔΟΟΝΙΩΟΝ “ΓΟΝΙΚΆ ΓΟΙΚΟΥΝΤΆ 
πε δε τς ἈΖΟΝΤΤΆΟΘΕ. ΒΕΝΆΥ ΓΗΘΝΘΆΠΙΔΙ 
ἘΝ Ἀ6Ι ΚΆΙΜΗ ΚΑ ΓΑ ΤΤΟΟΥΝΚΡΙΜΆᾺ 
ἀοαα τ ΝΊΕΝΟΥΌΛᾺ ΓΩΟΝΟΙΔΟΌΝΙΩΝ: 

ἢ φυκῦτι ΙΡΗΜΆ᾽ κἈὶ ΚΑΙΜΆΚΡΆΝΆΤΙΤΕ 
ταὶ νον θυ ΡἈΝΘΙΟΙΝΆΠΟ ΧΟΥΟΙΝ Ποολ 
ΤΥ ΝΟςσ’ κῶλο ΝΟςΓ᾽ ΚΑΙΆΟΓΟΟΟΥ 
ἐπειδὴ ὙΚΗΝΕΝΆΧΛ᾽, ΚΕΟΤΙΝΆΑΥ ΓΌΟΙΟΜΘΕ 
ἀντ τ μϑτλουριλς ΤἈΟΥΡΙΆσ᾽ Ἀλλλλνα 

Ὁ ἀπολῶ ἌΡΕΓΕΝΟΝ ΟΓΗΤΕΙΚΚΑΙΆΝΆΒΚΩ 
πα τ ΠΕΝΤΕΆΝ ΜΕΝΕΘΠΙΆΥ ΓΟΥΌΟ 
ποτ ἢ ΠΡΟΟΤΟΥΌΧᾺΣ “ΓΙΒΘΥΡΗΚΆΑΜΕΝΤΉ. 
Στ, δ ΟΥ̓ΟΛΥΤῸΝ ΓΉΝ᾽ ΙΔΟΥἈΓΆΘΗ 
το π τὶ ΡΆλ᾿ κλιθοθὰ σφολρλ. κουυμειο 

ΞΕ ΕΞ ΙΕΙΙΤΟΝ ΤΟΙΟ ΟἸΘΟΠ ΤΆ ΤΤἈΙ ΜΗΟΚΝΗ 
τ τον Φοιολυ"ὼν ΟΗ ΓΑΓΤΓΟΥΤ;ἊΟΡΟΥ 
παν 6. ΘΙΟΙΚΆΘΗΟΘΕ ΘΗΝΆΙΚΑΙΕΙσΘΆΘΟΓΓ 
ἘΣ ΤᾺ - ΤΟΝΆΥ ΓΟΙῸ’ “'ΓΟΥΚΑ ΤἈΚΧΗΡΟΝΟ 
ἐπ Ἀν οΣ “ΓΗ ἌΝΚΆΙ ΜΗΟΔΥΙΤΗΝΓΉΝΚΆΙ 


δὴ. αὐ ρρνδν ΜΕΝΕΠΆΣΝ ἩΝΙΚΆΑΝΔΆΜΝΕΙΟΘλ. 


114 101. ΧΥ͂ΠΙ, 1 --- 10. 


ΘΗΤ ἈΠ ΕΣΕΤΆἌΙΠΡΟΟ 
ἈΔΧΟΝΙΠΕΠΟΙΘΟΤΑ᾽ ΚΚᾺΙ 


ἩΓΗΘΥΡΥΧΩΡος᾽ 
ΚΠ ΆΡο λκοναΥ 
ΤΉΗΝΟΘΟΘΝΧΘΙΡΙ.. 
ὙΜΩΝ᾽ ΤΌΠΟΟΟΥ 
ΟΥ̓ΚΕΟΤΊΝΕΚΘΥ 
ΟΤΕΡΗΜΆΆΔΠΟΠΑ. 
ΤΟΟΤΟΟΝΕΤΙΤ ΤῊΘ 
ΓΗΓ᾽ ΚΑΙΆΠΗΡΑ. 
ΕἸ(ΟΥ̓ΝΓΕΝΙΆΟ ΤΟΥ 
ΔΆΝΕΞΆΡΑΛΣ. ΚΆΛΕΟ 
Θλολ᾽ εξλκοοιοιᾶς 
ἌΡΕς᾽ ΠΕεριεζῷῶο 
ΜΕΝΟΙΟΙΚΘΥΉΠΙΤΟ 
ἈΘΜΙΚΆ. ΚΑΙΆᾺΝΘ 
ΒΗΟΧΝΚΆΜΤΑΆΡΕ 
ΝΜΕΚΆΑΧΟΝΕΟΝΚΚΆΡΙ 
ἈΘΙΆΡΙΜΤΉΟΘΟΥΔΛΣ. 
ΚἈΑΙΚΑ ΓΕΆΧΥΟΆΝΕ 


ΙΚΕΙ ᾿ ΑἸΑΤΤΓΟΥ ΓΟΕΙζΆΗ 


ΘΗ ΓΕΑ. ΓΟ]ΤΟΩ ΕΙ(ΕΙ 


νω πλρεμεοληλᾶ. 


ΕΟ σΤΉΟΘΗΜΕΡΆΘ 
ΤἈΥΤΉῊς᾽ ἸλουκΆ 


ι{01τ0. ΧΥ͂ΠΙ, 10--- 15. 


ἰζλιεσακλ 


“ΓΟΠΙΟΘΕΝ. 
ΘΙΆΡΕΙΜ᾽" - 
ΘΟΝΙΕΚΕΙΘ. 


ΤΟΥΌΡΟΥΟ .... 


ΙΞΑἸΙΗΆΘΟΝ. 
κουμιχὰ.. 
ΠΕΚΡΙΘΗ... 
ΓΕΆΝΑΡΕ. 
ρΡεγϑεντ.. 
οἰαλοθ. 
ΓΉΝ᾽ ΚΆΙΕ. 


ΠΡΟΟΤΌΥΟ .... 


αΥΓῸΟΌΝ... 


ΓΓἈΟΤΊΙΕΚΓ Ι'.... 


ΟΙΚΟΙΟΤΌΥ. 


φογιλίκλι. 


ΓΝΜΝΟΓΑΥΓ. 


οἴἰαξσξᾶκοο.. 
ΟἸΠΟΡΘΥΘ. 
ΤἈΟΚΕΥΆ ! 


ἐπ 


20 


δι 


20 


110 


“ΓΟΥΕΙΟΤῸΝ 
“ιμἴμτηἕιλχα:" ΚΆΙ 
ἈΝΤΟΛΥΤΟ.. 
ΕΞΣΆΚΟΟΙΟΙ 
ΟΟΙΠΕΡΙΕ 
ΕΝοΟΙ ΤΆΟιΚαΥ 
ΟἌΆΘΜΙΚΆ 
ἈΦΜΕΝΟΙ 
“ΓΗΝΘΥΡΆΝ 
ἈΩΟΝΙΟς᾽ ΟἹ 
ωνυώών κι, 
ΝΜΆΞΚΆΝΤΕΟ 
ΘΆΝΑΆΑΡΕΟ᾽ 
ΘΟΝΤΈΕΟΘΕΙΚΕΙ 
ΜΤΟΓΆΥΤΙΤῸ. 
ΧΩΟΝΕΥ ΤῸ. 
ΕφΦογλίκλι 
ἈΚΡβθιν᾿ καὶ 
ΚΟΟΙΟΙΆΝ 
Ππεριεζῴο 
ΤἈΟΚΘΥΗ 
εμιηιςὰ. κλὶ 
ΕἸΟΠΗΆΘΟΝ 
ΟἸΚΟΝΜΙ 
ΕἈΧΕΟΝΤῸ 


ΓΆΥΤΤΟΝ᾽ ΚΑΙ ΤῸ 
εφογλ. καυ ΤΌθερα 
Φιν᾽ καυ ΤοχωνϑΥ 
ΤΟΝ: ΚΆΙΕΙΠΕΝ 


Ι ᾿ροολυ τογοοιερευο: 


“ΓΙΥΜΕΙΟΠΟΙΘΙΤ ΑΙ" 
ΚἈΑΙΘΙΠΆΝΠΡΟΟΛΣΛΥ 
ΤΟΝ ΚῶώφΘΥΎΟΟΝ 
ΚἈΙΕΙΤΙΘΕΟΤΉΝΧΘΙ 
ΡἈΟΟΥΕΠΙΤΟΟΤΌΜΑΆ 
ΟΟΥ̓́ ΚἈΙΕΆΘΕΜΕΘΗ 
ΜΝ ΚΑΙΘΟΗΗΜΓ. 
ΕἰοΠΡΑ κἈλυϑειοιερθλ. 
ΗΒΕΧ ΤΊΟΝΟΟΝΕΙΝΆΙ 
σαιερβελοικοΥὰν 
ἈΡΟΟΘΟΝΝΗΟΟ᾽ ἩΓΕΝΝΘΟ 
ΘΑΙσθιβρεαφύληο 
ΚἈΑΙΟΚΗΠ ΓΡΟΥΈΝΟΟ 
ΕΝΙΉΧ ᾿ ΚΑΙΗΓΆΘΥ. 
ΗΗΚΆΑΡΔΙΆ ΤΟΥΕ 
ρεώς κἈιθΆΆΕΕΝ 
ΤΟΕΦοΥ ΚΑΙ ΤΌΘΕ 
ΡΑΦινικαυ ΤΟγα Ύ ΤΥ ΓΟ. 
ΚΑΥΤΟΧΩΟΝΕῪΥ ΤῸΝ 
ΚἈΙΕΙΟΗΆΘΕΝΕΜ 


0016. ΧΝΙΠ, 1 --- 20. 


ΙΝ. 
ΕΕΒΑΘΟΜΕΝΤΑ ΡΑΓΠΙΜΡΒΕΒΊΑ 


ΠΙΒΕΙΝ ΒΟΤΙΝ ΒΕΒΟΌΝΒΟ ΕΤ ΤΕΚἊΝΤΙΟ. 


φανιωλυ ΓοΥῸ: 
κΟΥΑ ποοτρεγωβωοκχ. 

ΟΥ̓ΝΤΕλεοωλυΥ ΓΟΥ ς᾽ 
κυυϑαλοωλυΥ ΓΟΥΌΚΆοΟΥ 

ΜΗΧΝΆΟΤΌΏΘΟΙΝ, 

ΚΑΗΤΕΟΟΥΝ ΑΙΥΠ͵ΠΟΤΟΥῸ 
ΠΟΣΛΆΟΜΟΥ. 

ΚἈΑΙΕΝΙΟΧΥΘΕΙΟΜΘ ΥΝᾺ 
ΜΙΝΕΙΟΓΠΟΆΧΕΜΟΝ: 

ΚἈΝ ΘΙΟΤΟΥΟΘΙΤΆΝΙΟΤΆ 
ΜΟΜΕΝΟΥῸΘΕΘΙΠΕΜΘΥΊΙΟ 
κἈΑ ΓΟ ΜΟΥ" 

ΚἈΑΥΓΓΟΥΘΕΧΘΡΟΥΟΜΟΥΘ Δ 
ΙΚΑΟΜΟΙΝΩΣΤΌΝ᾽ 

“ΓΟΥΟΜΕΙΟΟΥ Ν᾿ ΓΆΟΜΒΕΙΚΑΙ 
εθλανα ΓΩσλοΟλύΥ ΤΟΥ: 

ΒΕΟΗΘΟΝ᾽ ΓΑΒΝΚΔΙΟΥΚΕΟΤῚΝ 


ΚΟ φΦΆΧΟ[ΥΟΙΝΕΘΙΚΎΤΤΩΝ] 
ΟΥ̓ΓΙΚΑΙΟΜΩΝΑΥΓΤΟΩΝῚ 
ΖΗΪΚΟΚΑΙΕΥΧΟΓΗΓΓῸΟ] 


οφγλλσμου. 


κλυΥ ῳϑηοσθ ἈοΘοὶ 


ῶι 


ΟΦΥΛΑΣΤΗΟΟΟΩΙΤΉΡΙ 


ἈΟΜΟΥ 


ΙΟΧΥΡοΟΟΟλ Δ ΟΥΌ[ΘιΚ Δ ἢ 


Ι(ἨΓΕΙΓΕΙΜΟΩΙ 


ΚΑΤΑ ΙΔΕΥΦΝΑΓ[ΆΟΎΥΌΙ ι 


ὙΤΟΚΑΤΩΜΟΥ 
ΚἈΑΙΕΣΆΑΓΟΩΟΝΜΙΕΊΕΙ5Ε]) 
χϑρῷῶνμου 
ΚΑΙΕΙΚΚΤΌΟΝΕΤΙΤΕ 
ΓΕΙΡΟΜενῶΝν 
ΜΟΙΥΝΩΟΕΙΟΜΙΘῚ 
ΘΣΆΝΑΡΟΟΆΔΟΚΗ 


1719 ΗΠ. ΒΕαὺΌΜ ΧΧΙΙ, 88 --- 43. 40 --- 49. 


28" 


ΘονΚ ὺὺ δ 9. ὁ 9 ὁ Ὁ 9 Ὁ δ΄ ὁ ὁ δ δ ὁ ὁ 9 9 6 


ΙΚΑΙΟΛΙΟΓΟΙΟΛΧΎΥΤΓΟΙ[ΥΕΙΠΙΓΆς ΚΟΙΟΙΟΥῸΟ)Ο ΓΡΑ:ΓΙΟ ΓΆΦΚΕΙΟ 


[ὈΗΟΜ]ΟΥ ἈΕΓγειοθοῖσλ. 
[απ μοηβλλλησενφυλλὰξ 
5[ΕΞἸΌΧ]ΙΠ ἈΡΑΞΒΟΧΗΉΝΘΙΠΟΝ 
[ἘΝ ΆΚΠΟΙΌ: ΠΟ ΚΡΆ ΓΆΙ 
ΠΝ ΤΕΦοκονθΥ. κΆιαν 
[φω τηδυτιρωιλς: καὶ 
[ἈΝΑ ΓΕ] ΔΙΟΗΆΧΙΟΟ ΤῸ 

1. ΠΡΟ} ΟὙΤΤΆᾺΡΗΆΘΕΝ 
[ΕἸ εΕ]Ιγγου σ᾽ κα ισθσυ 
[Ε ΤΟΥ̓ΧΙΆΟΗΟΘΆΙΤΟΓΗΚ. 
[ΟΥ̓ΓΆΡΟΥΤΌΟΘΟΟΙΚΟΟ 
ΜΟΥΜΕΤΑΙΟΧΥΡΟΥ. 

1... ΆΑΘΗΙΚΗΝΓᾺΡ 
[ἈΙΩΝΊ]ΠΟΝΕΘΕΤΌΜΟΙ: ΕΤῸΙ 
[ΜΗΝΕ]ΝΙΤΑΝΤΊΚΆΡΩ 

ιΒ ΠΤΕΦΡΥΊΧΆΆΓΜΕΝΗΝ᾽ ΟΤῚ 


ἈΠᾺ Σ᾽ ΚΑΟΙΜΕ ΤἈΥΤΌΝαλακ 
ΜΆΑΝΥΙΟΟΠΆΤΡΑΧ ΘΆΦΟΥ 
ἈΥΓΓΤΟΥΕΝΤΌΙΟΤΡΙΟΝ ΑΥ 

ΜΆ ΓΤΟΙΟ᾽ ΟΥ̓ΤΟΟΗΝΜΕΤΆΧΑΚΣ 
ΕΝΟΘΒΡΡΑΝΕΟΝΤΌΟΝΕΙΔΙ 
ΟἈΙΆΥΓΓΟΝΕΝΤΟΙΟΧΆΧΟΦΥ 
Ἀοισ’ καιοιλἈ δυλοιου 
ΝΗΧΘΗΟΘΆΝΕΚΘΙΕΙΟΠΟ 
ἈΕΜΟΝ᾿ ΚἈΙΆΝΕΕΒΟΗΟΘΕΝ 
ἈΝΗΡΟΧΠροπροοώπου,, 
ΧΥ ΤΟΥ ΚἈΑΙΧΥ ΤΟΟΆΝΕΟ ΓῊ 
ΚΑΘ ΓΤ ἈΞΕΝΕΝΤΟΙΟΆΑ 
ἈΟφΦύυλοισ᾽ ΕὩΟΟΥΎΘΙΚΟΙΠΙ 
ἈΘΕΘΝΗΧΘΙΡΑΥ ΤΟΥ ΚΆΡΠΊΡΟΟ 
ΕἸΟΧΧΗΘΗΗΧΘΙΡΑΥ ΤΟΥ 
ΠΡΟΟΤΗΝΜΑΆΧΑΙΡΑΆΝ: 


180 Π. ΒΕαΌΜ ΧΧΙΙ, 2---ὅ. 8--- 10. 


ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΣΗ ΓΡΑΝΝΘΗΝΆΑΥΓΉΝΧΘΙΡΑ. 


ΙΕΡΟΚΟΆΜ 

᾿ΚἈΑΙΕΓΕΒΝΘ ΤΟΩΟΘΗΙΚΟΥΌΕΝ ΠρΡΟΟΤΟΜΝελοιλθλ. ΘΆΝΜΟΙ 
ΟΚἈΟΙΆΘΥΟΙΕΡΟΚΟΆΜ ΤΩΝ ἈΩΦΟΤΟΗΜΙΟΥ ΓΟΥΟΙΚΟΥΌΟΟΥ ᾿ 
ἈΟΓΩΟΝΤΟΥΧΝΟΥ ΓΟΥΘῪ ΟΥὙΪΚΕΙΘΟΘΒΑΘΥΘΟΟΜΆΑΙΜΕΊΤΓΆΟΟΥ 


'ΓΟΥΕΙΤΙΚΑἈΧΘΟΑΜΟΝΟΥΘΙ. ΟΥ̓ΔΘΜΗΦΑΆΓΩΑΆΡΤΌΝ᾽ ΟΥὉ 
“ΤΟΘΥΟΙΆΟΤΗΡΙΟΝΤΌΘΝΕ ΔΕΜΗΠΙΩΟΥΔΩΡΕΝΤῸ ᾿ 


ΘΗλ᾿ ΚΑΙΘΣΘ ΤΕΙΝΕενΝΟΕΆΟΙ ΤΌΠΟ ΤΟΥ ΤῸ ΟΤΙΟΥ Τῶὼς 
ἈΘΥΟΤΉΝΧΘΙΡΑΧΥ ΓΟΥΆΠΟ ΕΝΤΕΤἈΧΛΤΆἈΙΜΟΙΕΝΆΧΟΓΩ 
ΤΟΥΘΥΟλΟΤηΗβιογλθγω ΚΟλεγων᾽ ΜΗΦΑΆΓΗΟΆΡΤΟ,. 
ΟΥ̓ΧΑΆΧΚΕΤΕΛΥ ΤΌΝ. ΚΆΡΑ ΟΥ ΚἈΑΙΜΗΙΠΙΗΟΥ ΟΡ ΚΆΜΗ 
ΘΞΗΡΑΝΘΗηχθιρλΥ τοὺ ΘΠ ΟΤΡΘ ἨσΘΝ Τηολ 1 
ΗΝΕΣΘΤΕΙΝΕΝΕΠΙΆΥ ΓΟΌΝ᾿ ΗΕΒΙΠΤΟΡΕΥΘΗΟΘΒΝΆΥ ΤΉ ἢ 

ΚΟΥ ΚΗ ΥΝΗΘΗΘΙΟΤΡΕ ᾿ΚΑΙΆΠΗΧΘΕΝΕΝΟΔΟΆΆΛΗ 
ὙΔΛΙΑΥΤΗΝΠΡΟΟΘΆΥ ΤΟΝ ΚΚΑΙΟΥΚΚΑΝΕΟΤΡΕΘΥΘΝΕΝΤῊ 
ΚΑΙ ΤΟΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΝΕΡΡΑᾺ ΟΔΟΗΗἈΧΘΕΝΕΝΑΎΥ ΤΉ: 

ΓΗ ΚἈΙΕΣΕΧΥΘΗΗΤΠΟΤΉΟΘ ΕἸΟΞΆΙΘΗΛ᾽ ιδ 
ἉΤΠΟΤΟΥΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΥ ΚἈΙΠΡΕΟΚΥ ΓΗΟΘΘΙΟΠΡΟΦΗΤΉΟ 
ΚΑΤ ἈΤΌΤΕρλοοθλώῶκεν Μκατωκειενξαιθηλ ΚΆΙΕΡ 
ΟΧΝΟΟΤΟΥΘΥΕΝΆΟΓΩΟΚΥ ΧΟΝΤΑΙΟΙΥΙΟΙΧΥ ΓΟΥΚΆᾺΙ 


ἸΚΑΙΘΙΤΕΝΟΕΚΆΑΟΙΆΘΥΌΙΕΡΟ [ΔΗΗΓΗΟΆΣΧΙΝΤΊΟΛΧΎΥΎΤΩΣ.... 59 


181 Π|. ΚΕΟΌΜ ΧΗ, 4 --θ. 8.--- 11. 


ΠΟΩΟΟΆΙΘΘΑΝΕΝΟΠΡΟΦΗΤΉΤσθανα 
“ΓΩΟΘΘΙΟΥΤΟ ΓΟΥΧΘοΟΝΤοολνθῶ,. 
ΠἈᾺἈΡΕΚΗΤΗΉΗΝΕΝ ΤΟΆΧΗΝΚῪΎῪ 


ΚΑΟΕΠΕΒΗΕ ΤΑ Ύ ΓΟΌΝ᾿ ΚΆᾺΙ ΕἸΤΙΟΤΡΕΥΆΝ ΤἈΛΥ ΤΟΝ: 
ΕἸΤΟΡΕΥΘΗΚΑΆ ΤΌΠΤΙΟΘΕΝ ΚἈΑΘΕΙΠΕΝΙΠΡΟΟΤΌΝΧΝΟΝ 
ΤΟΥΆΧΝΟΥ ΤΟΥ ΘΥ Κλ ισΡΕ.. ΤΟΥΘΥΤΟΝΗΚΟΝΤΆΘΞΙΟΥ 
ΧΥΓΟΝΙΚΆΑΘΗΜΕΝΟΜΝΎΤΙΟ ἈΆΛΧΕΓΩΝ: 

ἈΡΥΝ᾽ ΚἈΑΙΘΙΠΕΝΆΥ ΤῸ ὝἈΛΕλεγεικολανθώνηπα 
ογειοανοσ ΓΟΥΘΥοθληλῪ βεΕΠΙΚΡΑΝΆΑΟΤΟΡΗΜΑΆΚΥ, 
ΘωσΘδσιΟΥ ΔΆ. ΚΆΙΕΘΙΠΕΝ ΚἈΟΙΟΥΚΕΦΥΧΆΞΆΑΟΤΗΝ 


ΕΓ ΚἈΑΙΘΙΠΕΝΥ ΤῶλΘΥ, ΕΝΤΟΛΧΗΝΗΝΕΝΕΤΈΙΆΆ. 
ΡΟΜΕΤΕΜΟΥΚΑΙΦΑΆΓΕΆΡΤΟ “ΤΟΟΟΙΚΟΟΘΟΟΟΥ ΚΆΙΕΙΤΕ 


Ὁ ἸΚΑΔΕΙΙΤΕΝΟΥΜΗΛΔΎΥΝΟ στ οΥλοιςιεφΦΆγεοΆρτο, 
ΜΑΤΟΥ ΘΙ ΡΟ, ΑΜΕ ΚΑΘ ΠΙΕοΥ ΡΟΝ Τ 
“ΓΧΑΘΟΥΟΥ ΔΕΦΆΓΟΜΑΙ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΤΟ ΆΛΧΗ 
ἈΡΓΟΝΟΥΛΔΘΙΠΟΜΆΜΥΔΩΟΡ ΤσΕΝΠροσοθλεγων: 

ΕΝΤΩ ΤΌΠΟ ΓΟΥ ΤῸ ΟΤἹ ΜΗΦΆΑΆΓΗΟΆΧΡΤΟΝΚΆΙΜΗ 

5 ΟΥ̓ΤΩΟΘΕΝ ΤΕ ΓΆΛ ΤΆΙΜΟΙ ΠΙΗΟΥ ΩΡ ΟΥ̓ΜΗεισθὰ 
εν ΓΟ ΚΟΆΧΘΓΩΟΝ᾽ ΜΗ ΘΗΤΟΟΩΦΜΑΆΟΟΥΘΙΟΤῸΝ 
«ἈΓΗΟΘΆΡΤΌΝΕιΚΘΙ ΚΌΜΗ ΤἈΦΟΝΤΟΩΝΠΡΟΝΟΟΥ" 
ΤΙΠΗΟΥ Δ ΩΡΕΘΙΚΘΙΒΝΤῊ ἸΚΑΙΕΓΕΝΕΘΤΟΜΕ ΤΑ ΤΟΦΑ. 


19 


ΟΛΩΟΗΘΙΠΟΙΡΘΎΘΗΘΟ ΓΕΙΝ]ΙΆΥΓΟΝΆΡ....... 


1823 Π|. ΕΕΘΟΌΜ ΧΙ, 18--- 17. 20--- 238. 


ΠΕΡΙΗΧΘΙΆ ΓΟΥΤΙΡΟΦΗ ΤΟΥ ΓΟΥΘΕΟΒΙΤΟΥ 


ΚΑΙΟΥΚΗΝΆΑΎΥ ΩΙΚΆΝΟΝ 
“ΤΟΥΤΙΟΡΘΥΘΟΘΆΙΕΝΤἍΙΟ 
ἈΜΑΆΡΤΙΆΝΙΟΙΒΡΟΚΟΆΜΥΊΟΥ 
ΜΆΚΑ Γ᾽ ΚΑΙΕΆΧΒΕΝΓΎΝΑΙ 
κἈΑ ΤΗΝΙΕΖΑ ΚΘλ ΘΥΓΆ ΓΕΡᾺ 
Ιεϑθθκλλκλοιλεώσοιλῳ 
ΝΙΝ: 
ΚΑΙΕΠΟροΥυθηικλιθλούλαυ 
ΘΟΒΘΝΤΟΩἝΕΆΑΛΆ ΚΆΠΡΟΟ 
ΕΚΥΝΗΟΘΕΝΑΎΥ ΓΟ" ΚΆἈΙ 
ΕΟΤΗΟΘΘΝΘΥΟΙΆΟΤΉΡΙΟΝ 
ΤΟΞΚΆΛΧΧ ἘΝοΟικω ΓΩΝ 
ΠΡΟΟΟΧΘΙΟΜΆΤΤὩΩΝΑΥ ΓΟΥ 
ΟΝΩΟΚΟΔΌΟΜΉΟΘΕΝΕΝ 
ΟἈΜΆΡειλ. κΚἈιεποιηοο. 
ἈΧχΧλλξλλοοςσ 
ΚἈΑΙΠΡΟΟΘΘΗΚΕΝΆΧΑΛΧΕ 
“ΤΟΥ ΤΙΟΙΗΟἈΛΣΙΠΆΡΟΡΓΙ 
ΟΜΑΆ ΓᾺ ΤΟΥΤΙΆΡΟΡΓΙΟΆΙ 


᾿ΚἈΙΘΙΠΤΘΝΗΓΧΙΟΥΌΠΡΟΊΦΗ 


“ΓΗΓΕΙΚΘΘΟΞΩΟΝΤΉῊΟΓΆΑΛΆΔΣ,Λλ᾽ 
ΠΡΟΟΆΧΑΆΔΛΕ, ΖΗΙΚΟΟΘΟΤΩΩΟΝ 
λΥΝἈΜΘΟΩΟΝΟΘΟΙΗΣ: ΟἿΆ. 
ΡΕΟσΤΗΝΕΝΟΩΙΠΙΟΝΑΥ ΤΟΥ : 
ΕἸΕΟΓΑΓΓἈΘΤΗ ΓΤ ΑΥΓΆΔΛΡΟ 
ΟΟΟΙΚΚΟΥΕΤῸΌς᾽ ΟΤΊΕΙΜΗ 
ὉΧΟΤΟΜΑΆΤΟΟΛΧΛΟΓΟΥΜΟΥ. 


᾿ΚΑΙΒΕΓΕΝΕ ΤΟΡΗΜΑΆΚΎΤΙΡΟΟ 


ΗΧΙΟΥ ΠΟΡΘΥΟΥΘΝΤΕΥΘΕ τὸ 
ΙΞὡ«μΤ ἈΝΑ ΤΟΛΆΟς᾽ ΚἈΜΙΚΡΥΚΗΘΙ 
ΕΝΤΟΧΘΙΜΑΡΡΩΧΟΡΡΆΘ᾽ 
ΓΟΥΕΙΠΙΡΟΟΟΙΤΟΥ ΤΟΥ 
ΙΟΡΑΆΝΟΥ ΚἈΙΕΟ ΤἈΙΕΙ ΤΟΥ 
ΧΕΙΜΆΡΡΟΥΤΗΙΘΟΛΟΥΥ ΩΡ τῦ 
ΙΞΟ΄ ΤΟΙΟΚΟΡΆ ΣΙΝΕΝΤΤΤΕΆΟΥ 


ΜΆΙΔΟΝ ΓΡΕΦδινοθθκει: 
᾿ΚΑΙΕΠΟΙΗΘΕΝΗΛΙΟΥ ΚΆΤΑ. 


“ΤΟΡΗΜΑΆΚΥ ΚἈΙΕΙΚΆΘΙΟΘΝ "Ὁ 
ΕΝΤΤΟΧΕΙΜΑΆᾺΡΡΩΧΟΡΡΆΘ᾽ 20 


188 ΠΙ. ΒΕΑΌΜ ΧΥΙ, 81 ---838. ΧΎΤΙ, 1 .--- ὅ. 


10 


19 


“ΟΥΔΙΆ ΓΡΕΦθινο δ᾿ 


ἸΚΔΟΆΝ ΘΕΓΟἾΤῊΗΙΚΑΙΘΙ ΟΡΘΡΥΘΗ 


εἰοολβεφϑακλιίηλθον 
ΕἸΟΤΟΝΙΤΥ ΧΟΟΝΆ ΤΉΟΘΠΟ 
Ἀεῶς᾽ ΚἈΠΔΟΥΕΚΕΙΓΎΝΗ 
Χηρλουνθλθγενξυλλ. 
ΚἈΙΕΚΞΟΗΘΕΝΟΙΠΙΟΘΛΧΎ ΓΗΟ 
ΗΧΙΟΥ ΚἈΙΕΙΠΕΝΆΎΥ ΓΗ 
ἈΧΕΘΔΗΜΟΙΟΣΙΓΟΝΎ ΩΡ 
ΕἸΟΆΓΓΟΚ᾽ ΙΚΚΑἈΙΓΠΟΜΆΑΜ: 
ΙΚΑΙΕΙΤΟΡΘΥΘΗΆΧΆΕΘΙΝ᾽ 
ΙΚΙἈΔΒΞΕΟΗΘΘΝΟΠΙΟΟΩΛῪΥΤΤῊΟ) 
ΗἈΧΙΟΥΚΑΙΕΙΠΕΝΧΎΥ ΤῊ 
ΧΗΝηλημοιήωμον 
ἈΡΤΟΥΈΕΝ ΓΗΧΕΙΡΙΟΟΥ. 


᾿ΚἈΙΘΙΠΕΝΗΓΥΝΗΖΗΚΟ 


ΟΘΟΟΘΟΥΕΙΕΟΤΊΝΜΟΙΕΓ 
κρυφιλςο: Ἀλληοοον ΡΆ σ᾽ 
ἈΧΘΥΡΟΥΕΝΤΉΥΡΙΑ 


ΠΕΡΙ ΤΗΟΧΗΡΆΟΙΚΑΙ ΓΟΥΥΙΟΥΧΎΥΤΉΟΘ 


ΟΤΥ ΓΑΔ ΘΆΘγεικς Ηυλριὰ 
τῶν ον νι μ 
ΚἈΙΟΑΝ ἈΚΗσ ΤΟΥ λΆΙΟΥ 
ΟὙΚΕΧΑ Τ ΤΟΝΗΟΕΙ ες 
ΗἩΜΕΡΑΟΤΟΥ ΔΟΥΝΆΙΚΝ 
“ΤΟΝΥΕΤΌΝΕΙΤΙ ΓΗΟΓΉΟ: 


᾿ΚἈΙΕΒΠΟΡΘΥΘΗΗΓΎΝΗ 


ΚἈΘΕΙΤΟΙΗΟΘΕΝ, και 
ΚΕΝΑΥ ΤῸ ΚΆΙΉΟΘΘΙΕΝ 
ΧΥΤΉΗΚΑΙ ΤᾺ ΤΕΚΝΆΛΥ ΤΗΟ᾽ 
ΚΑΙΗΥΔΡΙΑΤΟΥΆΧΧΘΥΡΟΥ 
ΟΥὙΚεσαλθιπεν᾿ κλιοικὰ 
γἈΧκησ ΤΟΥ ΘἈΧΙΟΥΟΥΎ ΚΗ 
ἈΧΤ᾽ ΓΟΝΗΘΗΚΆΤΤἈ ΤΌΡΗ 
ΜΑΚΥΟΘΆΧΆΧΔΧΗΟΘΕΝΕΝΧΘΙ 
ΡΙΗλΙΟΥ" 


ΚΑΙΔΕΓΕΝΕ ΓΟΜΕ ΓΑἈΤΤ ἡ ἈΥΓΆ. 


ΚΑΙΗΡΡΩΟ ΤΗΟΘΕΘΝΟΥΊΟΟ 
“ΓΗΟΓΥΝΆΙΚΟΟ ΤΗΟΚΎΡΙΆΟ 


184 ΠΙ. ΒΕΟΌΜ ΧΥ͂ΙΙ, 9 --- 12. 14-- 11. 


Υ. 


ΕΗΑΟΜΕΝΊΤΑ ΡΑΠΙΜΡΒΕΝΤΊΑ 
ΤΕΒΑΙΑΙ͂ΙΝΙ 


1851 


ὩᾺ ΟΝΥ ΝΘ ἈΤΗΝΩΘΗΗ 


ἈΟΞΣΆΛΥΤΌΟΝ᾽ ΚΑΙΗΆΙΟχΧΥ 
ΝΗΤΟΥΤΙΡΟοΟ ΠΟΥΆΧΥ ΤΩ, 
ἈΝΤΈΟΤΗΛΥ ΤΌΙΓ᾽ ΤῊΝ 
ΔΕΆΧΜΑΡΤΙΆΝΑΥ ΤΟΝΩΟΘ 
ΓΠΟΔΛΟΜΟΩΝΑΆΝΗΓΓΙΆΆΝ 
κλυανεφανιολν: 


(δ γλαιτηψγχηλυύτωνλι 


ΟΤΙΚΕΚΟΥΧΘΥΝΤΆΙΚΟΥ 
ἈΗΝΠΟΝΗΡΆΝ:: ΚΆἈΘΕ 
ΧΥΤΩΝ: ΕἸΠΟΝΤΈΕΟ. ΔῊ 
ΘΟΟΜΘΝΤΌΝΑΔΙΚΆΙΟΝ᾽ 

ΟΤΤΑ ὙΟΧΡΗΟΤΌΟΘΗΜΙΝ 
ΘΟΤῚΝ-: : ΤΟΙΝΥΝΤ ἌΓΕ 
ΝΗΜΆΤΤἈ ΤΩΝΕΡΓΩΟΝΑῪ 
ΓΩΟΝΦΆΓΟΝΤΆΙ-: 
ὙΧΙΤΩΆΧΝΟΜΟΩ)᾽ ΤἸΤΟΝΗ 
ΡἈΟΥΜΕΗΟΘΤΆΑΙΛΧΥΤῸΩ 
κΑ ΓΑ ΓΆΕΡΓΆ ΤΩΝΧΘΙ 


ΙΕΒΑΙΑΕ ΙΠ, 8--11. 


24" 


10 


18 


19 


ὙΜΩΝΚΆΑΧΛΆΜΩΝΤΆΙΥΜΆΟΘ 
ΚΑΟΟΙΆΤΆΚ ΤΟΥΝΤΘΟ 
ΚΥΡΙΕΥΟΥ οι ΝΥ ΜΝ-: 
ἈΧΟΟΜΟΥΟΙΜΆΚΔΡΙΖΟΝ 
ΤΕΟΥΜΑΟΠΆΆΧΝΩΟΙΝΥ 
ΜΆΟ. ΚἈΑΥΤΉΝΤΡΙΕΟΝ 
ΤΟΝΠΟΛΟΩΟΝΆΑΥΤΩΝΤΆ 
ΡἈΘΟΟΥΌΟΙΝ:: ἈΧΧΆΝΥΝ 
ΚΑΤ ἈΟΤΉΟΘΤΆΙΕΙΟΚΡΙ 
ΟΙΝΚΟ᾽ ΚἈΑΙΟΤΉΘΕΙΕΙΟΚΡρΙ 
ΟἸΙΝΤΟΝΆΛΧΟΝΑΎΥΟΥ.: ΑΥ 
“ΤΟΟΟΚΟΕιΙΟΙΚΡΙΟΙΝΗΣΕΙ" 
ΜΕΤΆ ΤΩΝΠΡΕΟΕΑΥΤΈΕΡΟΣ. 
ΤΟΥΆΛΟΥ καμετατω 
ἈΡΧΟΝΤΌΝΛΥΓΟΥ : 
ὙΜΒΘΙΟΔλΘΤΊΕΝΕΠΤΥΡΙΟΣ. 
ΤΕΤΟΝΆΜΠΕΟΧΩΝΆΜΟΥ. 
[ΚἈΠΗΧΡΠΆΓΗ ΤΟΥΤΙΤΩΧΟΥ 


ΙΕΒΑΙΑΕ ΠΙ, 11--- 14. 


189 


ἸΤΕΆΟΝΟΡΗΧ᾽ ΚΆΙΟΟΚΟ 
ἈΟΜΗΟΆΙΤΥΡΓΟΝΕΝΜΘΕ 
οὠΟΛΥ ΤΟΥ καλιπροληνισι 
ΦΡΥΞΣΆΘΝΑΥ ΤῸ ΚΆΙΕ 
ΜΙΝΆΑ ΤΟΥΤΙΟΙΗΟΔΙΟ ΓΆΦΡΥ 
ἈΗΝ᾿ ΚἈΙΕΠΟΙΗΘΕΝΆΚΚ 
ΘΆςσ: : ΚἈΑΙΝΥΝΧΝΟΟΤΟΥ 
ΙΟΥ ΔΆ. ΚἈΙΟΙΕΝΟΙΚΟΥΝ 
ΤΈΘΕΝΙΧΗΜ,. ΚΡΙΝΆΓΓΕ 
ΕΝΕΜΟΜΙΝΚΑΔΝΆΜΘΟΟΝ 
ΤΟΥἈΜΙΙΕΆΧΩΟΝΟΟΜΟΥ. 
ΤΙΤΟΙΗΟ ΣΕ ΤΥ ΓΟΩΣΆΜΙΤΕ 
ἈΘΝΙΜΟῪΥ ΚἈΑΙΟΎΚΕΙΤΟΙ 
ΗΟΆΧΧΎΥ ΤῸ ΔΙΟΤΊΕΜΙΝΆ. 
"ΜΑΙΠΟΙΗΘΗΟ ΓΆΦΥΛΗ, 
ΕἸΠΤΟΙΗσεν ΕἈΚΆΝθλο-:: 
ΝΥΝΟΥΝΑΆΑΝΆΓΓΕΘΧΟΩ 
ἈΗΥΜΙΝΤΊΕΓΩΠΟΙΗ 

οὐ τωλ Μπαλωνι ΜΟΥ. 


ΙΕΒΑΙΔΕ Υ,, 2--δ. 


10 


18 


19 


10 


19 


190 


ἈΦελωτόονφΦρᾶγμον 
ΧἈΥΓΟΥΚΆΑΙΕΟΤΆΙΕΙΟ 
ΔΟΧΡΠΆΓΗΝ: κλικαϑαλῳ 
ΤΟΝ ΤΟὌΟΙΧΟΝΆΑΎΥ ΓΟΥ ΚΆΙ 
ΕΟἸἾΑΙΕΙΟΚΑ ΓΆΠΙΑ ΤΉΜᾺΑ: 
ΚἈΑΙΆΝΗΓΟΩ ΤΟΝΆΜΠΕ 


ἈΦΟΝΆΑΜΟΥΪΚΑΙΟΥΜΗΤΜΗ 


ΘΗ ΟΥ̓ΔΕΜΗΟΚΆΦΗ: κλὶ 
ἈΜΆΑΒΗΟΘΕΤ ἈΙΕΙΟΛΥΓΤΓΟῸΝ 
ΤΕΥ ονλκλανθα-:: 

Δ. Ὁ ἈΙΟΝΘΦΘΆΆΙΟΕΝ ΤΕ 
ἈΟΥΜΆΓΓΟΥΜΗΒΕΡΕΣΑΆΙ 
ΕΙΟΛΥ ΓΟΝΥΈΕΤΌΝ᾽ ΟΓᾺΡ 
ἈΜΠΕΧΩΝΚΎΟΔΧΕΆΩΘ 
ΟΙΚΟΟΤΟΥΤΗΧΕΟΤΊΝ᾽ ΚΑΙ 
ἈΝΟΟΤΟΥΙΟΥΔΆΝΕΟΦΥ 
ΤΟΝΗΓΆΙΤΗΜΕΝΟΝ:: 
ΘΕΜΙΝΆΙΝΆΙΠΟΙΗΘΗΚΡΙ 

ΟΙΝ᾽ ΕΠΟΙΗΘΕΝ ΘΆΝΟΜΙ 


ΙΕΒΑΙΔΑΕ ΨΥ, 8ὅ --ἰ. 


191 


δ μικλιου ΔικλιοοΥ ΝΗ. 


ἈΛΛΧΆΚΡΑΎΓΗΝ:: 


( λιοιςυν αι τ ΟΝ ΤΈοοι 


ΚΙΆΝ᾽ ΚἈΑΙΆΓΡΟΝΤΡΟΟΆΧ 
ΓΡΟΝΕΝΓΙΖΟΝ ΤΕΟΙΝΆΓΓΟΥ] 
ΤἸΤΆΗΟΙΟΝΆΦΘΑΆΟΦΝΤΑΙΤῚ. 
ΜΗΟΙΝΚΗΘΘ ΤΈΜΟΝΟΙΕΙΤΙ 
ΤΉΟΓΗΟ᾽ ἨΚΟΥΟΘΗΓΆΡΕιΟ 
ΤἈΩΤΆἈΚΥΟΛΕΆΘΤΑΥ 
ΤΆ ΘἈΝΓΆΡΓΕΝΩΝΤΆΙΟΙ 
ΚΙΆΙΠΟΧΆΔΙΘΙΘΕΡΗΜΟΝ 
ΘΟΟΝΤ ἈΙ ΜΕΓΆΑΛΔΙΚΆΙΚΑΊ 
ἈΔΙ ΚΑΙΟΥΙΚΕΟΟΝΤΓΆΙΟΙ 
ἘΕΝΟΙΚΟΥΝΤΈΘΕΝΑΥ ΓΆΙΟ᾽ 
ΟΥ̓ΓΑΡΕΡΓΩΝΤ ΙΔ ΕΚΆ. 
ΖΕΥΓΗΞΟΩΝΙΤΟΙΗΘΘΙΚΕ 
ΡΆΜΙΟΝΕΝ᾽: ΚΆΙΟΟΙΤΕΙ 
ΡΩΟΝΆᾺΡΤ ἈΚΞΆΟΕΘΣΠΟΙΗΟΘΘΙΜΕ 
ΤΡΆΤΡΙΆ-:- ΟΥ̓ΔΙΟΙΕΓΕΙΡΙΟ) 


ΙΕΒΑΙΔῈΕ Υ,, 1--- 11. 


10 


158 


10 


10 


19 


193 


ΙΝ Ἴενι ΟΙΓΟΠΡΟΙΚΆΓΓΟΟΙ 


ΚΕΡΆΑΔΙΩΚΟΝΤΈΟΘΟΙΜΕ 
ΝΟΝΤΕΟΤΟΟΥ δ᾽ ΟΓΆΡΟΙ 
ΝΜΟΟΛΥῪ ΓΟΥΟΟΥΝΚΑΎΥΌΘΙ᾽ 
ΜΕΤ ἈΓΑΆΡΚΙΘΆΡΆΟΚΑΙ 
ὙΧΧΤΉΗΡΙΟΥ: ΚΑΙ ΤΎΜΙΤΑ. 
ΝΟΝΙΚΑΙΆΑΥΧΩΝΤΌΝΟΙ 
ΜΟΝΙΤΙΝΟΥΌΙΝ᾽ ΤἌΆΆΛΕΕΡ 
ΓᾺ ΓΟΥΚΥΟΥΚΕΜΕΆΘΠΟΥ 
ΟΙΝ᾽ ΚΑΙ ΤΓΆΕΡΓΆ ΤΌΝΧΘΙ 
Ρωνλύ ΓΟΥΟΥ ΚΑ ΓΆΝΟ 
ΟὙΌΙΝ᾽ ΤΟΙΝΥΝΆΙΧΜΑΆ 
ΧΩ ΤΟΟΕΓΕΝΗΘΗΟΆΆΧΟΟ 
ΜΟΥ ΔΙΆ ΤΟΜΗΘΙΆΘΝΑΙ 
ΧΥΓΟΥΟΤΌΝΚΝ᾽ ΚΑΙΠΆΗ 
ΘΟΟΘΓΕΝΗΘΗΝΕΚΡΩΝ. 
»ΧλΜονκα ΝΥ 
ἈΔΧΤΌς:: ΚἈΙΘΠΆΑΧ ΤΥ 
ΝΕΝΟΧΑΗΟΤΉΝΨΎΥΧΗΝ 


ΙΕΒΑΙΑΕ Υ͂, 11---14. 


198 


Ι ννωνιλι εοφρΆγιοτΑι 
ΓᾺΡ ΚΑΙΔΟΘΗΟΕΤ ΑΙ ΓῸ 
ΕΙΕΧΙΟΝΤΟΥ ΤΟειόχειρλο 
ἈΜΝΟΥΜΗΘΕΙΙΟΤΓΆΜΕΝΟΥ 
ΓΡΆΜΜΑΤ᾽ ΚἈΙΘΡΟΥΟΙΝ 
ΧΥ ΤΩΟΛΣΧΝΆΓΝΩΘΙΓΆΥ 
ΤᾺ ΚἈΜΕΡΕΙΟΥΚΕΙΠΟΤ Ἃ 
ΜΆΙΓΡΆΜΜΑ ΤΆ. ΚΆΙΘΙΠΕΝ 
ΚΟ ΘΓΓΙΖΘΙΜοιολὰᾷλ. 
ΟΟΟΥ̓ΤΟΟΘΝΤ ὩΣ ΤΟΜΑΆΤΊΆΥ 
ΤΩΝ ΚἈΙΕΝΤΟΙΟΧΘΙΆΘΟΓ. 
ΧΥΤΩΝΤΙΜΩΟΙΝΜΕ᾿ 
ΗλΕκΚΑΡλ ΙΧ ΤΌΝΙΤΟΡ 
ΡΩΟΛΙΤΕΧΘΙΆΠΕΜΟΥ ΜᾺ 
ΤῊΝ. ΘΟΘΚΟΝΤ ἌΙΜΘΔ! 
ἈΣΧΟΚΟΝΤ ΘΟΕΝΤΆΛΜΑΆ 
ταλνθϑρωπωνκλλλλ 
οΚΆΛΙΆΟ᾽ ΑΙΆΓΓΟΥΤῸΙ 
ἈΟΥΤΙΡΟΟΘΗΟοω ΤΟΥΜΕΓᾺ 


ΙΕΒΑΙΔΕ ΧΧΙΧ, 11--14. 


2ῦ 


1υ 


10 


19 


10 


10 


1904 


(θηνλυτονλλοντου το Ι 


ΚΟΜΕΤΆἈΘΗΟΩΟΛΎΥ ΟΥῸ 
ΜΕΓΆΘΕσει: καιλπτόλ 
ΤῊΝΟΟΦιΆ Ν ΤωΝοοφ: 
ΧΥΤΟΥ ΚΑΥΤΗΝΟΥΝΕ 
ΟἸΝΤΩΝΟΥΝΕΤΟΝΛΑΥ 
ΤΟΥΚΡΥΎω:-: 

ὙἈΙΤΟισκ ΘεωσπΠοιου 
ΟἸΝΕΟΥΧΗΝΚΑΙΟΥ ΔΙᾺ 
ΚΥ οἸενκρυφηκουγλη. 
ΠΟΙΟΥΝΤΈΟ᾽ ΚΆΙΕΟΤ ΑΙ 
ΕΝΟΚοτΊ ΓΆἈ ργαλυτῶς:- 
ΚἈΙΕΡΟΥΟΙΝΤΊΟΗΜΆΟΘΘΟ 
ΡἈΚΕΝΚΆΑΙΤΙΟΗΜΆΟΘΓΝΩ 
ΟΕἾΤΆΙΗἩΧΗΜΕΙΟΠΟΙΟΥ 
ΜΕΝ᾽ ΟΥ̓ΧΩΘΟΙΤΗΆΧΟΟ 
ΤΟΥΚΕΡΑΜΕΟΩΟΛΟΓΊΟΘΗ 
σΘΟΘΆΙ ΜΗΕΡΘΙΤΌΠΛΑΑ. 
ΟΜΆΤΟΩΠΑΔΧΟΛΧΛΝΤΙΧΥ ΓΟ 


ΙΕΒΑΙΑῈ ΧΧΙΧ, 14--- 16. 


105 


[ΟΥ̓ΟγμΜαειῖταλ.... «νὐν νος 
“ΤΟΙΤΟΙΗΜΆ. . ..ονννννννι : 
ΟΥ̓ΟΥΝΕΤ ὠ ΟΜδετκτιοιηολο 
ΟΥ̓ΧΙΕΤΊΜΙΚΡΟΝΙΚΆΙΜΕ 
ΤἈΓΕΘΗΟΘΕΤἈΙΟΧΙΕΆΝΟΟ 
ΟΤΟΟΡΟΟΤΌΧΕΡΜΕΛλ᾽ [κἈῇ 
ΟΧΘΡμΜθλειολρύμόονᾶο 
ΓΙΟΘΗΟΘΕΤ ΑΙ!" καιΆ κου 
ΟΟΝΤΤ᾽ ἈΙΕΝ ΤΗΗΜΕΡΆΘΙΟΙ] 
ΝΜΗΚΟΧΦΟιΙΧΟΓΟΥΌΒΙΕΛΙ 

ΟὙ ΚἈΙΟΙΕΝ Τ ὩΟΚΟΤΈΙΙΚΑΙ] 
ΟΙΘν Τηομιχληοῷϑλλ 
ΜΟΙΤΥΦΑΧΦΩΦΝΟΥΌΝΤΆΙ 
ΚΑΟΧΓΆΧΧΑΙΧΟΟΝΤ ἈΠ ΤῸ 
ΧΟΙΔΟΧΚΝΕΝΘΥΦΡοΟΟΥ 

ΜΗ΄ ΚἈΑΙΟΙΆΠΗΆΠΤΙΟΜΕ 
ΝΟΙΤΩΟΝΆΝΘΡΟΩΙΩΝΕΜ 
ΠΠἈΗΟΘΗΟΟΝΤ ἈΙΘΥΦΡΟ 
ΟὙΝΗΓ᾽ 


ΙΕΒΑΙΔΕ ΧΧΙΧ, 18-- 19. 


55" 


10 


1Ὁ 


10 


της πὰ τ τν ΜΆΝΟΜΟΟ...... 
ΧΕ ΤΟΥΠΙρηφΦανοοκάθσῳ 
ἈΕΘΡΕΥΘΗΟΘΆΝΟΙΆΝΟΜΟΥΙΝῚ 
“ΓΕΟΘΕΓΠΙΚΆΚΙΆ. ΚΆΟΙΠΟΙ 
ΟΥ̓ΝΤΕΟΧΜΑΡΤΘΙΝΆΝΟΥΟ 
ἜΝ ΆΟΓΩ ΠΆΝΤ ἈΘΟΛΕ ΓΟΥῸ 
ΕἈΘΓΧΟΝ Τ ἈΟΘΘΝΙΤΥΆΆΙΟ 
᾿ΠΡΟΟΙΚΟΜΜΆΘΗΟΟΥΟΙΝ 
ΚἈΙΕΤΙΆΑΧΓΙΆΟΆΝΕΝΆΛΔΙ 


᾿ΚΟΙΟΔΙΚΆΟΝ᾿ Δ ΓΟΥ 


“ΓΟΓΧΔΕΆΘΓΕΘΙΚΟΘΙΤΙΓΟΝ 
ΟΙΚΟΜΙΆΚΟΩΚ᾽ ΟΝΆΨΦΩ 
ΡΙΟανσΡΆΆ Μ᾿ ΟΥ̓ΝΥ 
ἈΙΜΟΧΥΝΘΗΟΘΤ ἈΜΆΚΩΕ 
ΟΥ̓ΔΕΝΥΝΤΌΠΡΟΟΟΝΟΝ 
ΧΥ ΤΟΥΜΕΤ ΆἈΒΆΑΛΧΘΙ ἈΧᾺΧ 
ΟΥΆΑΝΙΔΟΩΘΟΟΙΝΤΓἈΓΓΕΙΚΝΑ. 
ΧΥΓΩΟΝΤΆἈΘΡΓΆΜΟΥ 16 
ΜΕἈΛΓΙΆΟΟΥΟΙΝ ΤΟΟΝΟΜᾺ 


ἸΕΈΞΑΙΛΕ ΧΧΙΝ, 20--28. 


197 


ἈΟΜΗΘΗΟΘΟΘΘδ᾽ ΚΑΤᾺ 
ΕΡΗΜΆΛΥ ΤΗΟΧΝΆΑΟΤῊ 
οῶ:: ΟἈΕΘΕΓΩΟΝΤΉΛΧΕΚΥΟΘΩ 
ΕΡΗΜΩΘΗηΗΟΘΗ᾿ ΚΑΙ ΤΟΥῸ 
ΤΙΟΤ ἈΜΟΥΟΘΟΟΥΞΗΡΆΝΩ: 
οἈΕγωνκρωφροναι 
ΚἈΑΙΠΑΝΤ ΓΆΘΘΧΗΜΑΆ 
ΤἈΜΙΟΥΊΤΤΠΙΟΙΗΟΘΙ᾿ οἌΆΕΓΟΣ. 
ΙΚΗΜΟΙΚΟΔΛΟΜΗΘΗΟΘΗ 
ΚἈΥΓΓΟΝΟΙΚΟΝΤΟΝΑΆΓΙ 
ονμουθεμαλιώςω" 


ΧΡΙΟΤΩΜΟΥΚΥΡΟΟΥ] 

ΕΚΡΑ ΤΉΗΟΑΧ ΤΗΟΛΆΘΞΙΆΟ 
ΒΕΠἈΚΚΟΥΟΆΧΙΒΜΠΡΟΟΘΕ. 
ΧΥΓΟΥΈΘΝΗ. καμοχΥ. 
ΕΧΟΙΆΧΘΟΝΑΙΆΡΡΗΣΩ: 
ἈΝΟΙΣΩΘΒΜΠρΡΟΟΘΕΝΑΥ 
ΕΥΕ ϑυρᾶς κἈλιπολειοοὺ 


ΙΕΒΑΙΑΕ ΧΧΧΧΙΠΙ, 26-- ΧΧΧΧΥ, 1. 


10 


18 


19 


10 


10 


198 


ΟΥΝΙΚΑΘΙΟΘΗΘΟΝΤ ἌΙ᾽ ΘΓΙΩ] 
ΕΜΠΡΟΟΘΕΝΟΟΥΤΙΌΡΕΥ 
ΟΟΜΆΙ ΚἈΑΙΟΡΗΟΜΆΛΙΩ᾽ 
ϑυρλοχλλκλοουύντρι 
γώ" ΚΑΙΜΟΧΧΟΥΌΟΙΔΗ 
ρΡογοουνκλάοω"᾽ κλὶ 
ἈΩσΟΟΟΙΘΗΟΧΥΡΟΥῸ 
ΟΚΟΤΙΝΟΥΟΧΠΟΚΡΥΦοΥς: 
ἈΟΡΑ᾿ ΤΟΥΟΆΧΝΟΙΣΩΟΟΙ-: 
Ι'ΜἈΓΝΩΟΘΟ ΓΙΕΓΩΚΟΌ 
ΟΘΟΟΚΆΑΧΩΟΝ ΤΟΟΝΟΜᾺΆᾺ 
οΟΥ̓͂ ΘΟΗΧ᾽ ἘΝΕΘΙΚΕΝΤΟΥ 
ΠᾺΙΔΟΟΜΟΥΊΆΚΟΘΒΙΚΑΙ 

ΙΗΧ ΤΟΥ κλεκ ΓΟΥΜΟΥ 
ΕΓΩΘΚΑΧΕΘΟΧΟΘΤΩΏΟ 
ΝΜΟΜΑΆΤΊΟΟΥ ΚΆΙΠΡΟΟ 

Δ ατοδλισε οὐλθου 
ΚΕΓΝΩΟΜΕΟΤΊΕΓΩ 
ΚΟΟΘΟΚΑΙΟΥΚΕΟΤΊΝ] 


ΙΕΒΔΙΑΕ ΧΧΧΧΥ͂, 1--δ. 


ΥΙ. 


ΕΕΑΔΟΜΕΝΤΑ ΥΕΝΕΤΑ 
ΕΥΑΝΟΝΙΙΒΤΑΒΙΙ ΡΑΞΤΙΜΡΒΕΝΤΙ 


ΟΝ ΒΡΕΟΙΜΙΝΙΒῸΞΝ 


ΕΥΑΝΟΕΒΙΙΒΤΑΠΙΗ ΡΑΠΓΙΜΡΒΕΒΤΙ ΒΑΒΒΕΈΙΝΙ. 


201 


ΗἈΧΓΕΧΗΤῸῺΝ 
ΧΟΙΡΩΟΝΚΑΆΤΤΆ 
ΤΟΥΚΡΗΜΝΟῪ 
ΕΘΕΙΟΤΉΝθϑλλλο 
ΟἈΝ᾿ ΚἈΑΙΆΤΙΕθα. 
ΝΜΟΝΕΝΤΌΙΟ 
ΥΔλΆΟΙΝ᾽ οὐδ 
ΟΟΚΟΝΤΈῈΟ 
ΕφΦυγονικαι 
ἈΠΕΆΘΟΝΤ ΘΟ 
ΕΙΟΤΉΝΤΙΠΟΧΣΓ. 
ἈΠΗΓΓΘΙΆΆΝ 
ἈΠΆΝΤ Ἀ᾽ ΚΑΤᾺ 
ΤΟΝΆΛΔΙΜΟΝΙ 
ΖοΟμενῳν. κλὶ 
ἈΟΥΤΙΆΘΆΗΠΟ 
ἈΙΟΘΕΣΗΆΘΕΝ 
ΕΙΟΟΥΝΆΝΤῊ 
ΟἸΝΤΌΥ ΚΑΙ 
ΙἈΟΝΤΈΟΛΥΤΟ,. 
πΆΡοκλλθολν 


Ο[ΠΟΩ]ΟΙΜΕΊΤΓ Ἃ] 
ΕΗΧΤΠΟΤῸΝ] 
ΟΡΙΩΙΝΆΥ ΤΩΝῚ 


Ιζ ιεΜΕΆΘΕΠΟ) 


ΤΌΟΙΤΆΟΙΟΝΙΔΙ) 
[31 [3 ἐλι οι Ξὶν [νν 8] 
ΗἈΘΕΝΘΙΟΤῊ 
᾿ΘΆΝΠΟΛΙΝ᾽ 


ὠκλιρώδκθι 
ΝΟΩΙΙΆΡΆΓΩΝ 
ΟΙΌΔΈΝΧΑΝΟΝ 
ΚΆΘΗΜΕΝΟΝ 
ΘΙ ΤΟΤΘΆ 
ΝΙΟΝΜΆΤΘΑΙ 
ΟΝΆΘΓΟΜΕΝΟ 


Ιζ ἰλεγειλ τῷ 


ἈΚΟΆΧΟΥΘΘΙ 
ΜΟΙ ΚΑΟΆΝΑΘ 
ΤἈΟΗκολοὺ 

ΘΗΘΟΘΝΑΥ ΤῸ 


ΜΑΤΤΗ. ΤΙΣ, 32 ---ΙΧ, 1. 9. 


Γ Θ 
{-: ΤΟΥ ΕΥΚΆΜΑΤ᾽ 


20 


10 


21 


φσι 


10 


18 


ἐπτλπ τὴπο Ι'λου 
Ππολ]λο Γαλῳυ 
ΜΑΙΚΑΙΆΜΑΆΡΤΩ 
ἈΟΙΕΆΘΟΝΤΈΕΟ 
[ΟΥ̓ΝΙΆΝΕΙΚΚΕΙΝ 
ΤΟΤΟΩΣΓΥΚΆΙΤῸΙΟ 
ΜΑΆΑΘΗΤ ἈΙΟλΥ 
ΤΟΥ ΚΆΡΜΔΟΝ 
Τεροοιφάριολι 
ΟΙΕΙΠΟΝΤῸΙΟ 
ΜΆΘΗΤ ἈΙΟΛΥ 
ΤΟΥ ΔΙΆ ΤΙΜΕΤᾺΆ. 
τωντελωώνω. 
και ΜΆ ρτώλω. 
εσοθιειολιλλο 
καλοουύμῳῷῶν. 

Δ )ΕΙΟ......... 


ΟἸΝΟΜΟΧΥΟ, 
ΕΟ ΓΡΟΥΆΧΣ 
ἈΟικλικώσαχο 
ΤῸςΟ᾽ ΠΟΡΟΥΘΕ. 
ΤΕΟΔΕΜΆΘΘΕ 
“Ε ΤΙΘΟΤΊΝΘΆΕ 
ονθθλωκλου 
ΘΥΌΟΙΆΝ᾽ ΟΥ̓ΓᾺΡ 
ΗἈΘΟΝΙΚΆΔΛΕΟΆΛΙ 
λικιουλλλλ 
ἈΜΑΡΤΩΛΟΥῸ 
ΕἸΟΜΕ Τ ἌΝΟΙΚ᾽ 


ΜΓ. ὑφ τ τς 


ΜΑΥΤΗ. ΙΧ, 10 --- 18. 


ἈΥΚΗΟΤῸΝΘ 
ΣΕΧΕΘΕΝΤΌΚΕΡ 
ΜΆ: κατ ΟτΤΡΆᾺ 
ΠΕΖΆΑΟΘΆΝΘΟΤΡΕ 
γεν. Κλ ΤῸιΙο 
ΤΆἈΟΘΠΕΡΙΟΤῈ 
ρΡλοπωλουοι 
ΘΙ͵ΤΕΝ᾽ ἈΡΆΤΕ 
ΤἈΑΥΓΆΕΝΤΟΥ 
ΘΕΝ᾽ ΜΗΠΟΙΘΙ 
ΓΕΤΌΝΟΙΚΟ. 
ΤΟΥΤΡΌΜΟΥ 
ΟἸΚΟΝΕΜΠῸΟ 
ΡΙΟΥ ΕΜΝΗῸ 


Ε»ὴ ΟΆΑΝΙ ΔΛ ΕΟΙΜΑΆΑ. 


3908 


ΘΗΤἈΙΧΥ ΤΟΥ 
ΟΤΊΓΕΓΡΆΜΜΕ 
ΜΟΝΕΟΤΊΝΟ 
ΖΗΧΟΟΤΟΥΌΙ 
ΙΞζΟΥΟΟΥΚΆΤΆ. 
«αγετλιμθ᾽ 


δ, πεκριϑηοκ 


ΟΥὙΝΟΜΙΙΟΥΊΔΑΟ 
ΟΙΚΑΙΘΙΠΟΝΆΥ 
ΤῸ ΤΊΟΗΜΘΙΟ᾽ 


δ μου ΕἸ ΜΓ. 


ΙΟΗ. 11, 18 ---20. 


ΟΤῚ ΓΑΥ ΓΆΤΤΟΙ 
ΘΙσ᾽ ἌΤΤΘΚΡΙΘΗ 
ὈΚΆΙΕΙΠΕΝΑΆΎΥ 
ΤῸΙΓΟ᾽ ἈΥΌΟΧ ΤῈ 
ΤΟΝΝΆΟΝΤΟΥ 
ΤΟΝΙΚΆΙΕΝΤΡΙ 
ΟἸΝΗΜΕΡΆΙΟ 


. ἘγΓερῳωλυύτο- 
ΙΠΠΟΝΟΎΥΝΟΙ 


ΟΥ̓ΔΆΙΟΙΤΘΟ 
ΟἈΡΑΆΚΟΝΤ ἌΚΑΙ 
ΕΣΘΤ ον 
ΚΟΔΛΟΜΗΘΗΟ 
ΝΜΆΟΟΟΥΤΌΟ 
ΚΑΙΟΥΈΝΤΡΙ 
ΟἸΝΗΜΕΡΆΙΟ 


20 


10 


15 


2] 


10 


10 


20 
21] 


304 


[ΕΓΕρΡ]θιολῪ ΤῸ: 
[ΕἸκβιν]οσ λ ες 
ἈΕΓΕΝΠΕΡΙΓΟΥ 
ΝΜΆΟΥ ΤΟΥΟΟΜΜΆ. 
“ΓΟΟΛΥ ΤΟΥ ΟἿΓΕ 
ΟΥ̓ΝΗΓΈΡΘΗΕις 
ΝΕΚΡΟΝΘΜΝΗΟ 
ΘΗΟΆΝΟΙΜΑΆ. 
ΘΗΤἈΙΧΥΟΥῸ 
ΤΙΓΟΥ ΤΟΘᾺΘ 
ΓΕΝ᾿ ΚΆΙΕΤΤΠΟ 
ΕὙΟΆΧΝΤΉΓΡΑΆ 
ΦΗ᾿ .““τῶλο 
ΓΩΩΘΕΙΠΤΕΝΟΙ͂Γ 


ΝΩΗΆΘΕΝΟΙΟ 
ΚΑΙΟΙΜΆΘΗΤ᾽ Ἄ! 
ΧἈΥΓΟΥΕΙΟΤΤΗΝ 
ΙΟΥ ΔΑΟΆΝΓΗΝ 


ΚἈΘΘΙΚΘΙ ΔΘ ΤΡΙ 
Βεν μετ αυτω, 
ΚἈΑΙΕΒΑΤΤΤΊΖΕ. 
νλεκλήηώῶλν 
ΝΗΟΘΕΒΆΙΓΤΙΖΟ 
ΕΓΓΥΟΤΟΥΟΆΣ 
ἈΕΙΜ᾽ ΟΤΤΥΔΆΤΆ 
ΠΟΧΆΔΗΝΕΙΚΘΙ: 
ΚἈΑΙΤΆΡΕΓΙΝΟ,. 
“ΓΟΚΑΙΘΕΛΙΤΤῚ 
ΖΟΝΤῸ᾽ ΟὙΤΙΩ 
ΓΆΡΗΝΕΘΕΧΗΜΘ 
ΝοοθιδΥλὰ 
᾿ΚΗΝΟΙΚΘΆΝΝΗΟ᾽ 
ΣΓΕΝΕΤΌΟΥΝ 
ΖΗΤΉΟΙΟΕΚΤῸ, 
μλαϑητωνωκλ. 
ΝΟΥΜΕΤΆΙΟΥ 
ἈΟΛΙΟΎΤΙΕΡΙΚΑ. 
ΘΆΡΙΟΜΟΥ ΚΆΙ 
ΗΆΘΟΝΠΡΟΟ 


ΙΟΗ. 11. 20 --- 22. Π|, 22 --- 26. 


(Ιδελβογιλεγθ 


ΝΕΤῸ᾽ ΚἈΤΤΕΈΚΗ 
ΟἈΝΟΙΜΆΘΗΤ᾽ ἌΙ! 
ἈΥΓΟΥΕΠΙΤῊ. 
ΘΆΑΛΧΆΟΟΆΝ᾽ ΚΆἈΙ 
ΒΕΜΕΆΝΤΈΟΘΕΙΟ 
ΤΟΠΆΟΙΟΝΗΡ 
ΧΟΝΤΌΙΠΕΡΑΆ 
ΤΗΟΘΆΑΧΆΟΘΟΘΗΘΟ 
ΘΙΟΚΆΠΙΕΡΝΑΆ 
ΟΥ̓Μ᾿ ΚἈΙΟΙΚΟΤῚ 
ἈΗΔΛΔΗΓΕΓΌΝΘΙ 
κοιουκαληλΥ 


ΘΘΙΠΡΟΟΛΥΓΟΥῸ 


οΟΙσ᾽ Ητεθᾶλλο 
ΟΑΆΑΝΕΜΟΥΜΒΕ 
ΓΆΧΟΥΤΙΝΘΟΝ 
“ΤΟΟΘΔΙΗΓΘΙΡΘ 
ΤῸ ΘΧΗΆΧΆΚΟ 


; ΕΟΟΥΝΟΆΗΝ 


ΤΗΝΝΥΚΤΆΩΟ 


ΟΤΆΔΙΟΥΌΘιΙΚΟ 
ΟἸΤΕΝΤΘΗΤΡΙΆ 

ΚΟΝΤ ΆΘΕΩΡΟΥ 
ΟἸΝΤΟΝΙΝΙΠΕ 

ΡΙΤΆ ΤΟΥΝΤΤΑ δ 
ΕΠΙΤΗσΘΆΛΆΟ 
ΟΗΟΙΚΆΙΕΓΓΥῸ 
“ΤΟΥΤΙΧΟΙΟΥΤῚ 
ΝΜΟΜΕΝΙΟΝΙΚΆΙ 
εφοκηθηολν" τ 


(δ λελεγειλύτοις 


Θγωθιμιμηφο 

ΕΕΙΟΘα᾿ ΗΘΕῈ 

ἈΟΝΟΥΝΑΆΔΆΚΕΓ. 
ἈΥΤΟΝΕΙΟΤῸ ιδ 
πλοιονκλιαγϑεώῶς 
“ΓΟΙΤΆΟΙΟΝΕΓΕΝΕ ΤΌΘΙΠ ΤΉ[Ο] 
ΓΗΟΘΙΟΗΝΎΤΙΗ 

ΓΌΝ᾽ ΤΉΘΠΆΥ 

βιονοοχᾶος 20 
ΟΕΟΤΗΚΟΩ)Ο 91 


ΠΕΡΑΝΤΉΟΘΑΆ 
[Ἀ]ΪΆΟΟΗΟΙΆΟΝ 
ΟΤΊΓΓΆΟΙΆΡΙΟ᾽, 
ἈΧΧΟΟΥΚΗΝΘ 

δ ΚΘΙΕΙΜΗΘΝΕ 
ΚΕΙΝΟΘΙΟΟ 
ΕΝΕΒΗΟΆΝΟΙ 
ΜΙΆΘΗ ΓΑΙΧΥ ΤΟΥ 
ΚἈΑΙΟΤΙΟΥΟΥΝ 

. ΕΘἸΙΟΗΆΧΘΕΝΤΌῸΙΟ 
ΝΆ ΓΑΙΟΧΥ ΤΟΥ 
ΟἸΠΕΙΟΤΌΙΤΆΟΙ 
ἈΡΙΟΝΆΧΧΆΜΟ 
ΝΟΙΟΙΜΆΘΗΤ' ἊΙ 

᾽ς ΑΥ̓ΤΟΥΧΠΗλΘΟ᾽ 

δολλλλξηλθϑεν 

ΠΑᾺΟΙΆΑΡΙΆΑΘιΚΤῚ 

ΕΕΡΙΆ Δ ΟσΕαΓ 

ΓΥΟΤΟΥ ΤΌΠΟΥ 

Ὁ ΟΠΟΥΈΦΆγο. 

21 ΓΟΝΆΡΤΟΝ 


1ῦ 


200 


εὐχλθβιστηοκ 
ΤΟΟΤΟΥΚΥ͂. 
()τεογνειλε: 
ΟΟΧΆΧΟΟσΟΟΤΊ ΓΟ 
ΟὙἸΚΘΟΤΊΝΕ 
ΚΕΙΟΥΔΕΟΙΜΆ 
ΘΗΤΑΙΧΥΤΟΥ 
ενϑεηολνλὺ 
ΟΙΕΙΓ ΓΆΤΤΙΔΟΙ 
ΔΙ ΚΔΙΗΆΘΟΝΕΙΓς 
ΚἈΑΠΕΡΝΆΟΥΜ 
ΖΗΤΟΥΝΤΈῈΟ 
ΤΌΝΙΝ κλιαΥ 
ΡΟΝΤΈΟΛΥΤΟ. 
ΠΕΡΆΝΤΉΟΘΑΆ 
ἈἋΔΟΟΗΟΘΕΘΙΙΙΟ 
ΧΥ Τ᾽ βΆΚΕΙΤΙΟ 
ΓΕΟΆΕΓΕΓΟ 
ΜΙΆ. ἉΤΙΕΚΡΙ 
(θηλγτοιοοῖς 
Ι«ΔΙΕΙΤΕΝΜΝ ΜΗ 


ΙΟΗ. ΥἹ, 99 -- 26. 


Εἰπεκιο 


Ξς 


207 


ΚΟΤΟΙΘΟ 
ΕΛΥΓΟΥΜΑΆ. 
ΘΗΓΓΆΙΟ -- Α. 
ΜΗΝΆΡΝΓΟΣ) 
ὙΜΙΝ - ΟΥ 
ΜΗΙΤΆΡΕΛ. 
ΘΗΗΓῈΕΝΙΘᾺ. 
ίΓΗΘῶς 
ΤΙΔΓΓΆΓΕΝΙΗ 
ΤΙ, ΟΟΥΝΟΟ 
ἈΜΗΓΗΤΙΆΡΕ 
ἈΘΥΓΘΕΤΓΑΙ 
ΟΙΛΘΆΟΓΟΙ 
ΜΟΥΟΥΜΗ 
ΠἈΡΕΟΆΘΩ 
ΟΙΝ ΤΠΠῈΕΡῚ 
ΔΧΕΤΉΟΘΗ 
ΜΕΡΆΟΘΘ 
Ι(ΞΕΙΝΗΟΙΚΆᾺ 
ΟΡΆΓ ΟΥ 
ἌΘΙΘΟΙλΧΕ. 


ΟΥ̓ΆΘΟΙΆᾺΓ 
ΓΕΧΟΙΓΟΩῸΝ 
οΟΥΝΟΟΝ᾽ Εἰ 
ΜΗΟΠΉΡΜΟ 
ΝΝΟς -- Ος 
ΠΕΡΑΆΙΗΜΕ 
ΡΑΙΓΟΥΝΟΩΕ 
ΟΥ̓ΤΩΟΘΟΤΆΙ 
ΗΠΙἈΡΟΥΟΙΆ. 
ΤΟΥΥΥΤΟΥ 
ἈΝΟΥ ἙΓΡΗ 
ΓΟΡΗΤΆΙΟΥ 
ΟΥἿΓΙΟΥ͂ΚΟΙ 
ἈΔΔΓΔΟ. ΠΟΙᾺ. 
ΡΆΟΙΚΟΗ 


ΜΩΝΕΡΧΕΟΤΆΙ - 
(κεινιολϑ 


ΓΙΝΩΟΚΕΤ ΑΙ 
ΟΤΊΕΙΗΔΛΘΕΙ 
οοικολεο 
ΤΤΟΤῊΦ᾽ ΤΤΟΙ] 
ἈΚΡγλΆκη 


ΟΙΚΆΕΘΠΤΗΘΚΟ 


ΜΑΤΊΤΗ. ΧΧΙΝ, 34---31. 42--- 48. 


ὃ 


ΚΙΆΑΝΑΧΥ ΤΟΥ 
Ἃς 


1 


1ὃ 


ΕΡΧΕΎ ΑΙ 6 
ΓΡΗΓΌΡΗΘΘ 
ἈΝ’ ΚΑΙΟΥ 
ΚἈΝΕΙΆΟΘΕ, 
ἈΙΟΡΥΓΗ 
ΝΜΆΣΓΗΉΝΟΙ 


ΙΙ-ΓΟΥ ΓΟ 
ΙΚ,Ιλυύγμειςο 
ΓΙΝΕΟΘΆ.Ε 
ΤΓΟΙΜΟΙΓ Ο 
“ΤΙΗΦΡΆΟΥ 
ἈΔἈ)ΟΙΚΕΙ͂ΓΕ 
ΟὙΓΤΟΥ 
ἈΝΟῪΥῈΡ 
ΧΕΤΕ - 


Θ 
(κ ΓΟΥΚΆΜΑ Γ᾽ 


“1 Π1ΕΝΝΟ 
ΙΞΌἼΡΓΗΝ 
ΠΆΡΑΚΟΛΧΗ. 
ΤΓἈΑΥΓΗΝ᾽ ὦ 
ΜΟΙΦΘΗΗ 
ΒΕλΟλεΕιᾺλ. 


208 


ΓΩΟΝΟΥΝΟΝ 
ΣΝ ΟΙΚΟ 
ἈἈ)ΕΟΙΙΟΤΗ 
ὠνςσειζλλε 
ΟΕΝΤΟΥῸ 
ΔΟΥΌΔΟΥ 
ἈΟῪτ᾽ ΚΑΙ 
ΠΆΡΟλωθΕ 
ΧΥΤΌΙΟΤΆ. 
ὙΤΤΆΡΧΟΝ 
ΤΓἈΛΥ ΤΟΥ - 
Ι«(ἈᾺΙΟΜΕΝΙΕ 
ἈΘΎΚΕΟΝΙΤΕ 
ΓΕΤΓΆΟΧΑΙΝ ΓΑᾺ.- 
ΟἈΑΘΑΥΌΟ᾽ ὦ 
ΔἈΕΕΙΝ᾽ Εεἰλο 
ΤΩΣΝΚΑ ΓΑ ΤΊ 
ΔΙΆ ΔΎΥΝΑ. 
ΜΗ Ιλ. 
πα 
εγθεωώς: 
ΠΟΡΘΥΘθιο 
ἈἈΕΟΤΆΙΤΙΕ 


ΜΑΤΤΗ. ΧΧΙΨΥ͂, 48---44. ΧΧΥ͂, 14--- 16. 


ΔΝΘΛΟΜΕ 
ΝΟΝΆΝΩΘΕΣ 
ΤΟΤΘΟΥΝΟ 
ΤΙΛΑ ΓΟΟΆ ΚΟΥ 
ΟἈΧΟΤΌΝΆΟΓΟΝ 
ΗΓΆΓΕΝΘΣΩ 
ΤῸΌΝΙΝ᾽ ΚΑΙ 
ΕΚΆΘΗΟΘΕΝ 

ΕΓ ΤΟΥΈΆΗ 

ΜΆ ΤΌς᾽ ΕἰῸ 
ΤΌΟΌΠΟΝΆΕ 
ΓΌΜΕΝΟΝ 
ΘΟΟΤΡΟ 
ΤΌΝ δερὰ. 
ΙΟΤΊ Δ ΕΓΆᾺ 

. ΒΆΘΑ ΗΝ 6 
ΠΆΡΑΟΚΘἝΥΕΙ 
“ΤΟΥΤΙΆΟΧΑΆ. 
ὠΡλΗΝσ 
ΕΙΕΙςΤῊ᾽ ΚΆᾺΙ 
ἈΕΓΕΙΤῸΙΘΟ 
ΙΟΥ ΔΆ οις᾿ 
'λεοκἈ οι ΘΥῸ 
ὙΜΩΝ᾽ ΟΙΔ 6 


309 


ΘΚΡΆΖΟΝ᾽ 
ἈΕΓΟΝΤΈῈΕΟΘΟ 
ἈΡΟΝΆΡΟΝ 
στγτλυγρῶῷῶοο 
ἈΥΤΓΟΝ᾽ ἈΕ 
ΓΕΙΆΑΎΤῸΟΙΟ 
ΟΠΙΆΆ ΤΤΓΟς᾽ 
ΤΟΝΕΆΧΟΙΆΕΑ.. 
ὙΜΩΟΝΟΤ ἈΥ 
βῶτοῦ᾽ ἈΤΠῸ 
ΙΚΡΙΘΗΟΆΝ 
ΟΙΆΡΧΙΕΡΕΙΟ 
ογκκαχῶμέε, 
Ελολαλοει 
ΜΗΚΕΟΆΡΑ.: 
ΤΟΤΕΘΟΥ͂Ν 
ΠΆΡΘΟΛλΟΟΚΕ. 
ἈΑΥΤΟΝΑΆΎΥΤΌῸΌΙΟ 
“᾽Η᾽ὠχἨχἼοσσλαυρῷ 
ΘΗ᾽ ἸΤΆΡΆΛΧΑ. 
ΚΞΚΟΝΤΤΕΟΔΕ 
ΤΟΙΜΝΙΝΗΓΆ. 
ΓΟΝΕΙΟΤΟ 
ΠΡΑΥΓΓΌΡΙΟ᾽. 


ΙΟΗ. ΧΙΧ, 11. 18 --- 16. 


21 


1 


15 


Φ4 


10 


15 


Ι(«ΙΕΛΟ ΤΑ. 
ΖΩΝΙΤῸΝΙ 
ΟΤΓΑΥΡΩΝΕ 


ΧΥΤΓΟΥ 65 ΗᾺκ 


Θενειοτο,. 

. ἈΕΓΏΜΕΝΟ,Ὶ. 
ΚΡΑΝΙΟΥΤΤῸ 
ΠΟΝ᾿ ΟἌΕΓΕ 
ΤΕΘΕΡΑΙΟΤῚ 
ΓΟΆΓΩΘΆ Ὁ 
ΤΤΟΥΧΎΥ ΤῸΝ 
εσταγρῴώοκ. 
κου ΜΕΤἈΥ 
ΤΟΥΧΆΧΧΛΟΥΟ 
ἈΥΌΘΝΤΟΥ 
Θενιβκᾳμιεν 
ΤΕΥΘΕΝ᾿ ΜΕ 
ΘΟΟΝΔΕΤῸΝ 
ΠᾺΝ δγράΎε, 


ΔΕ ΓΙΓᾺΆΟ. 


ΟΠΙΆΧΤΤΟΟ 
ΚΔΟΕΙΤΕΘΗ 
ΚΕΝΕΙΓΙ ΤΟΥ 


σΟΓΑΥΡΟΥ. 


210 


ΗΝΑΘΓΘΓΡΆΜ 
ΜΕΝΟΝΙ͂ΟΟ 
ΝΜΆΖΩΡΑΆΙΟΟ 
ΘΟΞΒἈΟΙΆΘΥΟ 
“ωπνιογλλ: 
ΤΟΥ ΤΟΝΟΥ͂Ν 
ΤΟΝΤΉΤΑΟ,. 
ἸΤΟΆΆΧΟΙΆΝΕ 
γνωσΆ ΝΤ ὦ 
ΙΟΥ ΔΆΝ: 
ΟΤῚΕΓΓΥΌΘΗ͂. 
ΟΤΌΟΠΟΟΤῊΟ 
πολεως ο 
ΠΟΥΈΕΟΤΆΥ 
Ρώθηὸοϊς᾽ ικἈι 
ΗΝΓΕΓΡΆΜ 
“μενών: ε 
ΚΡΑΙΟΤῚ ΘΆΧΗ 
ΝΗΟΤῚ ρΡῶΜᾷὰ 
ΙΟΤῚ ΕἸΟΤῊ 
ΚΗΟΘΟΆΝΙΆ 6 
πα τω στΡο 
ΤΟΥΤΥΗΜΗΡ 
ἈΥΤΓΟΥΊΚΆΙΗ 


ΙΟΗ. ΧΙΧ, 11--- 30. 25. 


ΥΙ]. 


ΚΕΑΛΔΟΜΕΝΤΟΌΝ 
(ὍὉΠΙΟΙΝ ΕΚΕΙΘΕΕΙΟΘ -Αὐα δ ΤΑ ΝΙ 


ΕΧ 


ΙΕΒΑΙΑ Ε΄ ΙΕ ΆΕΜΙΑ. 


[ὅν 


10 


ΡἈΚΧΗΘΗΘΟΝΤ ἊΜ. 
ΘΟΘΙΤΙΝΆΑΜΗΤΉῊΡ' 
πλρλακλλεοοιου 
ΤΟΟΚΑΓΩΥΜΆΟΠΑΆ 
βακαλεοώκλαιεν 
ΙΕΡΟΥΟΧΧΗΜΙΠΆΡΑΆ 
ΚἈΗΘησεοθλικλι 
ΟΥ̓ΘοΘθικαιχΆρι 
ὁγεγμωνηκὰρ 
ΑΙΧΙΚΑΟΙ ΤἈΟΟΤΆΗ 
ΜΩΝΩΟΞΚΟΤΆΝΗ 
ἈΝΆ ΤΈΕΛΧΘΙ ΚΑΙΓΝΩ 
ΟΘΗΟΘΘΤἌΙΗΧΕΙΡ 

ΚῪ ΓΟΙΟΟΘΘΕΟΜΒΘ 
ΝΟΙΟΧΥ ΤΌΝΚΑΜΑ. 
ΠΙΧΗΟΘΗΤΌΙΟΛΟΙΤΙ 


[ὙΧΖΙΘΟΥΟΙΝΙΔΟΥΓΆΡΚΟ 


218 


ΟΙΓΥΡΉΣΘΙ καιώςσ 


ΚΑ ΓΕΓΘΙΟΤ ΑΟΧΡΜΑΆΤ 


ΧΥΤΟΥΧΠΟΔΟΥΝΕ 
ΕνΘΥμῷεξκλδικη 
ΟἸΝΚΑΙΆΠΟΚΟΡΑΆ 
κιομώμενφλο 
ΓΙΓΓΥΡΟΟΒΝΓΆΡΤΌΩ 


ΙΕΒΑΙΑΒ ΠΧΥῚ, 19 -- 19. 


ΠΥΡΙΚΎΚΡΙΘΗΘΘ 
ΤἈΑΙΠΑΟΔΗΓΗ᾿ ΚΆἈΙ 


ΕΝΤΉρομφαλιλλυ 
ΤΟΥΤΙΆΟΧΟΆΡΣΤΙΟΣ 


ἈΟΙΤΡΑΥΜΑΤΊΘΕΟΟ. 
[ὙΧΗΠΪΓΑΥΥΤΙΟΙΚΚΥΟΙΆΓΝΙ 


ΖΟΜΕΝΟικΆΙΚΆΘΑ. 
ΡΙΖΟΜΕΝΟΙΘΙΟΤΟΥῸΟ 
ΚΗΤΙΤΟΥΌΟΚΆΙΕΝΤΌΙΟ 
ΠΡοθυροιοθσοθο. 


“ΓΕΟΟΚΡΟΑΎΥΘΙΑΙΚΆ Δ. 


ΚΛΕΘΛΥΓΜΑΆΤΆΚΑΙ 
ΤΟΝΜΥΝΕΠΙΤΟΌΛΥ 
ΤΟΆΧΝΆΑΧΩΘΗΟΘΟΝ 
ΤἈΙΕΙΠενικοιΆγῳω 
ΤἈΕΡΓΑ ΑΥΤῸΟΝΚΑΆΙ 
ΤΟΝΆᾺΟΓΙΟΜΟΝΆΥ 
ΤΟΩΝΕΙΤΙΟΤΆΜΑΆΙ 


[ὙΧΘΙΕΡΧΟΜΘΟΥΝΆΓΑ 


ΓΕΙΝΜΤΙΆΝΜΙ ΓΑ ΓΔΕ 
ΘΙΝΗΙΚΔΟ ΓΧΟΓΆΦΟ 


σλολυτωνκλιησου 
ΟἸΝΙΚΙΟΥΟΝΤ ΚΙ ΤῊ 


ΔΟΣΑΝΜΟΥΊΌλΙΚΑ. 


θ 


Ὄ" 


Ἐ 


4ἢ 


18 


1υ 


ΤἈΑΛΙ ἙΠπλύΥ τς 
ΟΗΜΙΟΝΙΚΆΙΕΣΆΙΤΟ 
σΤΕ ΧὩ ΘΣΑΥΤῸΩΝ 
ΘΕΟΘΘΟΜΕΝΟΥΌΘΕΙΟ 
ἈΧΕΘΝΗΒΘΙΟΘΆΡΟΕΙΟ 
κυφουγθ᾽κλιλουθ᾽ 
ΚΟΜΟΟΘΟΧΚΆΙΘΟ 
ΚΕἈΚΑΙΕΙΟσΤΉΝΕΣ 


ἈΔΣΟΛΑΙΚΔΙΕΙΟ ΓΆΟΝΙ. 


ΟΟΥ̓ΟΤΤἈΟΘΠΟΡ̓ΡΩ 
ΟΙΟΥΚΆΚΗΙΚΟΆΟΙ 


ΜΟΥ ΓΟΟΝΟΜΆΑ: ΟΥ̓ 


ἈΘεωρακλοιΝ ΜΟΥ 
ΤἈΕΒΡΓΆΚΑΙΤΉΝΔΟ 


ΣᾺΝ ΚΑΙΆΝΑΓΓΘΆΟΧΝ, 


ΟἸΝΜΟΥ ΓΉΝΙΆΟΞΑ. 
ΕἸΜΙ ΓΟΙΟΕΘΙΝΝΕΟΙΝΝ᾽ 


[ὙΝΙΚΑΙΆΞΟΥΟΙΝ ΤΟΥ Ὸ 


ἈΛΕλΦογουγλίων 
ΕΚΤΙΆΝΤΩΝΤΩΝ 
εθνωνλρονκοΩΣ 
ΜΕΘΙΠΤΙΟΝΙΚᾺΙ 
ἈΡΜΑΤΩΝΕΝΆΧΜ 
ΠΗΝΆΙΟΗΝΙΟΝΩ 


ΙΕΒΑΙΔΕ ὨΧΥῚῚ 19 -- οὐ. 


ΜΕΤ ἈΟΙΚΙΆΔΙΟΝΕΙΟ 
“ΤἨΗΝΑΓΙΆΜΝΠΟΛΙΝ 
ΙΧΗΜ αΠπενκως 
ἈΝΕΝΕΓΚΆΙΟΆΝ 
ΟΙΥἸΙΟΙΗΧ ΓΆΟΘΥ 
ΟΙΧΟΛΥ ΓΩΌΝΘΜΟΙ 
μεταγψλλμώνειο 
“ΤΟΝΟΙΚΟΝΚΎ" 
ΚΟΆΠΑΥ ΓΩΟΜΝΆΗΝΙ 
γομᾷεεμόομερειο 
ΚΑΟΧΕΥΓΆΘΘΙΠΠΕ 


[ὙΜΙΧΙΚΟΟΝΤΡΟΠΟΝΓᾺΡ 


ΟΟΥ̓ΡΑΝΟΟΙΚΝΟΟ 
ΙΞΔΙΗΓΗΙΚΆΙΝΗΆΣ. 
ΕΓΩῚΙΤΟΙΩΜΜἜἝἜΕΝΙ 
ΕΝΩΤΤΠΙΟΩΝΜΟΎΕΙ 
ἸΠΕΝΚΟΟΥ ΓΩΘΟΤῊ 
ΟΘἸΕ ΤΟΟΠΕΡΜΑΆ. 
ὙΜΩΝΙΑΥΤΌΟΝΟ 
ΜΑΥΜΟΩΝΙΚΚΆΙΘΟ 
ΤΕΜΗΝΆΘΙΚΜΗΝΟΟΘΟ 
ΙΞΑΙΟΧΒΕΆ ΤΟΝΕις 
ΟΑΕΒΈΆΧ ΤΟΥ ΚΆΙΗ 
ΣΙΠΆΑΟΧΟΆΡΣΈΝΩ 


21ὅ 


ΠΙΟΝΕΝΙΟΎΤΙΡΟΟ 
ΚΥΝΗΟΘΘΕΝΙΆᾺΜ 
ΕΙΠΤΕΝΚΟοΘς. κλὶ 
ΕΞΣΘΆΘΥΟΘΟΝΤΈΚΆΙ 
οὐοντϑτακῶώλλ. δ. 
ΤΟΝ ΝΘρωπΠΩΝ 

ΤΟΩΝΙΤΆΑΡΆΚΘΕΚΗΙΚΟ 

ΤΟΝΕΝΕΜΟΙΟΓΆᾺΡ 

οσοκωληΣ ΑΥ̓ΤῸΝ 

ΟΥ̓ΤΘΆΘΥ ΤΗΟΙ᾿ ΚΆΙ 10 
ΤΟΠΥΡΑΥΤΟΩΝΟΥ 

ΘΟΕΚΕΟΘΗΟΕΤ ΑΙ: 

ΙΞΔΙΕΘΟΟΝΤἌΙΕΙΟΟ 

ΡἈΟΙΝΙΤΑΟΗΟΆΡΚΙ: “ 


ΙΕΒΑΙΑΒ ΤΧΥΡῚ. 28. 234. 


ψμα-Δ 
[-ὧϊ᾿ 


ΙΕΡΕΜΉΆς 


᾿ΓΟΡΗΜΆΤΟΥΘΥῸΘ 


ΓΕΝΕΤΌΘΠΠΗΕΡΕΜΙ 
ἈΝΤΟΝΤΟΥΧΘΆΚΚΙ 
ΟΥ̓ΘΙΞΤΟΝΙΕΡΕΩΝ: 


ΟΟΙΚΑ.-ΓΟΙΚΗΟΘΙΕΟΙΝᾺΑ. 


ΝΜΆἈΆΘΟΩΘΕΝΓΗΚΘ 
ΝΜΙΆΜΕΙΝΟΟΘΘΓΈΝΗ 
ΘΗΧΟΓΟΟΤΟΥΘΥ 
ΠΡΟΟΛΥΤΟΝΕΝΊΤΤΘΟ 
ΗΜΕΡΘΟΙΩΦΟΘΙΆΥΙΊ 
ΟὙΆΜΩΟΘΕΚΆΟΙΆΘ 
οιοΥ λα" ΘΕ ΤΟΥῸ 
τΤριοιυλεκατοΥυ 


ΕΝΤῊΚΒΑΛΟΙΜΙΆΛΥ ΓΟῚ 
ΙΚἈΙΕΓΕΝΕ ΤΟΕΝΤΘΟ 


ΗΜΕΡΕΘΟΙΩΆΚΕΙΜ 
ὙἹΟΥωσθιΆΚΆΟΙ 
χεῳοουγλλεωώοςο 
ΟΥ̓ΝΤΕΈΛΧΙΆΘΕΝΙΆΘΒ 
ΚἈ'ΤΤΟΥΕ ΤΟΥΌΘΕΔλΕ 
ΙΙΔΥΪΟΥΙΟΙΆΒΑ. 
οἰνλεῳωοιουλάξωςο 
ΤἨσΘΧΜΆΛΩΟΙΆΟ 
ΙΗΜΈΝΤΌΣΕΜ 


ΙΕΝΕΜΙΔΕΊ 1. 1---τ. 


ΠΓΩΟΜΗΝΙ" 
ΚἈΙΕΓΕΝΕ ΤΟΆΟΓΟΟ 
ΚὙΤΙΡΟΟΛΧΎΥ ΤῸΝ 
ΠΡΟΤΟΥΜΕΠΆΆΧΟΆΑΙ 
ΟΕΘΕΝΚΟΙΆΙΆΕΙΤΙ 


. ΕΟΓΆΟΙΜ ΘΟΘΙΚΆΉΠΡΟ 


“ΤΟΥΌΘΕΞΣΕΆΘΕΙΝ 
᾿ΕΙΟΜΗΤΡΆΟΘΗΓΙΆ. 
ΚἈΟΘΘΙΡΟΦΗΤῊΝ 
ΕἸΘΕΘΝΗΤΈΘικΑ. 
σΕα᾿ 

ΙΚλετλ. οὗν λ ες 
ΠΟΤ ἈΚΕΙΔΟΥΟΥ 
ΚΕ ΠΟΤ ἈΜΕΘλΆΛΙ 
ΟΤΙΝΘΩ ΤΈΡΟΟΘΘ 
ΓΩΘΙΜΙ᾿" 

ΚἈΙΕΘΙΠΕΝΚΟΠΡΟΟΜΕ 
ΜΗΛΧΕΓΕΟΤΊΝΕΩ 
᾿ΓΕΡΟΟΘΕΓΏΘΙΜΙΟ 
“ΓΙΠΡΟΟΠΆΝΤΤΑΟ 
ΟὙΥὙΘΘΆΑΝΕΞΣΑΤΙΤΟΟΤῚ 
ἈΓΦΘΟΘΙΤΟΡΘΥΌΗΚΆΙ 
κἈ ΓἈΠΆΝΤΆΟΘΘ 
ἈΝΕΝΤΊΧΦΜΕΟΟΙ 


ΗΠ. 


ΡΒΑΙΜΘΒΌΝ 
ΚΗΛΟΜΕΝΊΤΑ ΡΑΡΥΒΛΑΟΝΑ 


ΤΟΝΟΙΝΕΝΘΒΙΑ. 


ΠΣ (τοοσίς 


219 


[ε]ο Άρι [Ε΄ ΤΡΑΝ ΤΟΥ ΚΑ ΓΆ Τόσ Υολρ " 


[ΓΊΟΜΗ ΓΟΥΟΘΥΘΘΙΟΤΉΚΑΡΙ ΑἸΆΟΓΤῊ 
κα τηρτιζωκλαθϑβίλονόλ δλυκίλιοοὶ 
“ΓΙΒΤΠΠΟΙΗ ΘΝ ΚΟθν να ὠἈ ΓΙΩΘΧΎΥΓΓΟΥΊ 
ΚΌΘΝ οΥὐκιοθρόνοολυ ΓοΥ ο οφϑλλ) 
ΜΟΪΆΥ ΓΟΥ ΘΙΟΤΗΝΟΙΚΟΥΜΕΝΗΝΙΆΤΙΟΙ 
[ΕἸΧΕΤΙΟΥΟΙΝ Τ ἈΒΑΘΦαΡΑ ΧΥ ΤΟΥΎΙΘ5ΕῚ 
[ΤΓἈ]ΖΕΙ ΤΟΥ ΟΥ̓ΤΟΥΟΤΌΝΆΝΟΩΜΚΙ...... 
. ΤΟΝΑΙΚΑΙΟΝΙΚΑΙ ΤΟΝΆΟΘΕΘ .....ννς 
ον ΠώμΜΝ΄ ΓΗΝΆ Δ ΚΙ ΜΜΙΟΘΙ ...νν νος 
! ὙΥχηθιερθσθιθιμλμα. το πελτρτοα 
οννν ΠΆΓΙ ἱκοπυρκλιϑίονκ ΤΣ τλτι εο τε εῖν 
ππϑεα ΓΙᾺ ΟΟΗΜΘΡΙΟΤΟΥΊΤΙΟΤ' τσ κατ ἘΝ 
τς ΟΤ᾽ "Αἱ κλυοοοκοκλαλα. νι ννννι 
ἀφ υπτάτῃ ΗἈΧΓΆΑΠΗΟΘΕΝΘΥΘῪ .-...«ννν νος 


ΡΘΑΙ,Μ. Χ, 23--- Ἰ. 


285 


10 


15 


10 


18 


18 


220 


[ΓΟ] ΠΡΟοΤΙΟΝ; ΧΥΤΟυθισ οτέλος 
ΓΤΠΕΡΤΗοογλ όη οὐΆλμΜος ΓΟΛΆΎΘΙΛ. 
[οαοονμβκβοτιβκλέλοηπμθνόοιοο 

[ οτἹολιγώθηολνλίαλήθθιλιλτσιο 
[τωϊνυιντωναννματαίλθλᾳ 
[ἈΗ]ΟΘ ΝΕ ΚΑ ΟΤΟΟΠΡΟΟΤΟΌΙΙΧΗΟΙΟΝΙΆΥ] 
τουχϑίληλολιλθνκαρλία 
καμανκαρλίλθλλληοανοσολθι 
ΙΘρειγκοπα ν Τα Ταχϑίληταλόλια 
ἰΚλυγαοιοανμθγαλορήμονα: ΓΟΥῸ 
[ΒΙΠΟΝ Τ᾽ ΟΤῊΝ γχώςσολνημων 
'ΜμϑγαλυνουμενταχθίληήμνωνΝ 
ΠππΆΡΗΜωΝειοτιν τίοημωνιζοέοτ: Ι"“ 
[ἈΠΟΙΓΗΟ ΤἈΛΑΙΙρβίΆ ΤῸΝ 
ΠΙΓΤΩΧΟΟΝΊΚΑΥΓΟΥΟΤΈΝΆΓΜΟΥ 
[ΤΩΟΝΙΤΕΝΗΪΓΤΟΩΟΝΝΥΝΑΝΆΟΤΗ 
[ΟΟΜἈΙΧΕΓΊΕΙΚΟΘΗΘΟΜΆΙΕΝ 

ΜΥ ΥΝ ΟΜΆΙΕΝΧΎΥ ΓΩ 


ὈΜΝΑΙΜ. Χ, 1--- ΤΙ ρ. 


221 


; "ΑΧΟΓγΙΆ ΚΥριου όγιλ ἈΓΝΆΧΡΓΥΙΡΙΟΝ ] 


ΠΕΙΤΥΡΩΌΜΕΝΟΝΑ. ΟἸΚΙΜΙΟΝΘΝ ΤΉΓΓΗ] 
ΚΑ ΡΙΟΜένονβιττ τα ἈΘΙΘΟΟΥ] 


λϑκεφυγλάσειοημάοκλι ΤΉ Η] 


ΠΘΙΟΗΜΆΑΟΧ ΠΟΤ ΉΗΟΓΘΝΘΆΟΤ' ἘΠῊΝ 
ΕΙΟΊ Ὀνλιθναιυ κα οΙΆ ΟΘΕΘΙΟΠΊΘρη 
ΠΙᾺ ΓΟΥ͂Ν ΚΑ ΤἈΓΓΟΥ ΟΦΟΟΥΙΘΙΤΟῚ 
ἈΥὠΡΗΟΧΛΟΤΟΥΟΥΙΟΥΟ ΤΩΝ Ν Κη 
ΘΙΟΤΟΤ ΘΟ ἈἈΜοοΟΤωλΑΥΘΙ 
εὐὐοπότοκθθγπληςημΜου θιο [Τ λοοὶ 
εώοιτό᾽ ΓΘΆΠΟΟΤΕΥΙΟΤΌΤΙ βΟΙΟΟΠΠΙΟΝ] 
οογλπεμουνεώῴώοπότεθήοομαι 
ΚΟΥΧΧΟΘΝΥΎΧΗ Μμογόλυνλαοεν 
καρλίαμογημερλ βώοπιοτ θυ. 
γψωθήσςεταιόεχϑρδομου ....... 


ῬΝΑΙΔΙ. ΧΙ, 1--ἡἮ ΧΙ, 8. 


΄0 


1.0 


1᾽0 


.ΟΤΡΕΥΟνϑιοζκουοονν ΙΟΥΚΕ 
-Ὁ μου φωτιοον τουοόφϑθάλμουγο 
"μογμμιποτροπμωζωοισθαναι ΟΝ 
. Ἡπότϑθίπηοθχϑρόομ οΥοχυολ 
προολυτονοίθαικον τεόμθα, 
[ΓΊκλλιλοον ταιθανολλθγθώεβγώῴ 
Χεϑοπι Γώὠώεσδλέεθισογηλπιολαλ. 
ΓΆΛΧΑΙΧ ΟΕ ἈΙεις μΑΪΆΜΟῪ επί 
Γγκυοαῦ Γηρκυοογλοω Γωκ 
ΓΓΚΟΘΥΘΡΓΗΤὩ ΘΑ Ν ΤΊΜβικὰν 
γλλώτωονόμιατ' ΙΚΎΡΙΟΥ 
του οτογθιστοτέλος. 
χλκνιοοτώλλγαειλεπενᾷ 
ΡΩΟΝΕΝΤΉΚΑΡΑΙΆΛΧΥΤΟΥΟΥ 
[ΚΊες΄ ΓΙΝΘΟΛ Ια φϑθιρᾶνκαι 
[ΕἸΚΔΛΕΧΥΧΘΗΟΆΝΕΝΟΙΗ ΤΉΛΟΥ 


ῬΒΛΙΔΜ. ΧΗ. 4 -- ΧΗ, 1. 


228 


ΜΆΘΙΝΟΥΚΕΟΤΙΝΙΠΟΙΘΝΧΡΗΟΤΌΤΙΗΤΆ] 


οὐκέστινεωοεθνόοοκοαβις ΓΟΥΙΟΥΝΟΥΊ 

ΑἸΘΚΥΥ ΘΝ ΓΗ ΤΟΥ ΟΥΤΟΥΟΤΩΝ ΧΙΝΟΟΝΙ 

ΤΟΥ ΘΝ ΘΙΘΟ ΓΙΝΟΥ ΝΙΝ ΚΆΘ ΣῊ [ΤῸΝ] 
ΤΩΝΘΝΙΆΝ Τ οασόκλθινα ΝΑ ΜΙᾺ] " 
ἠχρεώθησαν: οὙὐκέοτινομοικών 

χρηστότη: τλογκέοστινεζώοβνόο 
Τταφοολνθωγμένοοδαλάρυσλυγων 

ΕΔ. ολίογολνιοολοπία οοὐτιοταχϑί 
χηλυτωνώντοοτόμλαρζοκλι ι0 
Κλ κρι ογεμβιοσθίοοιπόλθολγ 

“ωναβκχέλιλί Μ ΟΥ̓ΝΤΡΙΜΜΆ. 
κταλλπωρίλεν "λιοολοίολ ἸΩΝ] 
κλυιολόνειρηνηοουκέγνωολν " 


ῬΒΑΙ,Μ. ΧΠΠΠ. 1 - 3. 


234 


Ιογκιέσ τινφόξοοδυ Ἀπένα ντυτων 
φιθαλμωναυτωνουχιγνώοον 
ΓΓἈΠΙΝ Τ δοοίβρι ΖΟΜαΘΝΟΥΤΉΝΑ. 
ΙΝ οἰμίαινοίκα: ΓΘΟΘίΟΝ ΤΒΟΤῸΝ 
Ικλιόνμογερώῴοειάρτ οΥ ΤΟΝ 
ΚΕΟΥΚθιτθκαλθολ ν οθκβϑί 
ελθικχίνοανφόεωόπουγουκην 
ἡδκοοότιοθοενγενέλ 
ἈΟΚΑ ΟΝΚΟΥΧΗΝΙΤΤΧΟΥ ΚΆΓΓΗΟ 
ΧΥΝ ΘΕ Τ όλ ΘΚΟΘΑΤ ΠΟΛΎ ΤΟΥ Εἰς 
“ΓΙΝ Τολσειθδβκοιων τώςω 


ΤΗρίοΝ Ττουηκλχεν τ τώεποτρέ 


Ὑλικοτηνθχμαλωοια Ν ΤΟΥ 

ἈΧΛΟΥΛΥ ΓΟΥἈΧΓΑΛΧΑΙΆΘΕΤ ἈΆ. 

Κορ κι ΘΥΦΡΑΝΘήσθτα Ηκ 
γλλμοοτωλλυθδιλ. 


ῬΒΑΙΝ. ΧΙΠ, 8 --- ΧΙΥ, 1. 


δ 


ΚΕΤΊ οΓἈροικήσειαν τ οκηνώμιατη 
[Ο]ἸΟΓΥἹΗ͂ ΤΊ ΟΚΑ ΓΑΤΙΆ ὙΟΘΙΒΝ ΤΩ ΌρΘΙ ΤΩ] 
ἀγίωοογιπορθγόμενοολμώμοοκλι 
εργχαζόμανοολικλιοουῦν ημλᾶλων 
Ἀλήθθιανενκαρλυλλυ οΟυ οΥ ΚΕ] 
λολί ΘΝΘΝ ΤῊ ΓΆΘΘΟΗΛΧΥ ΓΟΥΟΥ 
ΔΘΘΠΟΙΗΘΘΝ ΤΩΙ ΧΗΟΘΙΟΝ Υ ΤΟΎ ΚΑ. 
ΚΟΝ κλιονβιιομονουγκέλλξανέ 
ΠΙΓΓΟΥ ὉΒΓΓῚ στ ἈΛΥ ΤΟΥ σου λον ΟΥΤΤΆΙ 
βνώπιονλυ Γουτλ πονηρθγόμθ 
ΝΟΟΤΟΥΟΛΘΦΟΚΟΥΜΕέΝΟΥΟΤΌΝΚΝ ΚΝΙΔΟ 
ΣἀζΖειόομνγωντωγχιληοιόναυ του 
καυουκαθετών ἈργΥριονλΎ του 
οΥκθλωικαενιη τ ιςζωκλιλ ρα 


ῬΒΑΙΜ. ΧΙΝ, 1---5. 


29 


10 


14 


10 


11 


[εἰπαϑώοιοογκέλλκενόποιων ΓΑ ΓΆᾺ 
[Ο]ΪΥΟλΑΘΥθΘησθ ἈΙΘΙΟ ΤονΆκονα. 
[ΟΓΓΗλ γραία τωλλυθιλ. ΙΕ 
ΦΎλΆσοΝ ΜΕΚΕΟΤΊΕΙΠΠΙΟΟΙΠΘΤΙΟΙ 
ϑάϑίπα: τωκοκομουγειουότετων 
ἈΓΑΘΩΝΜΟΥΧΡΘΙΆΜΟΥΚΕΧΘΙΟΤΟΙΟ 
ἈΡίοισ ΓΟΙΟΒΜΤΉΓΗΧΥ ΤΟΥθλυμᾷάο 


Γ ΦΟΘΝΠΆΝ ΤΑ ΓΑΘΕΧΗΜΆ ΓΆΧΥΓΙ οΥ̓ 


δναυ γοϊοπληνθυμϑθμηολνλίλο 
ΘΕΝΘΙΆΙΑΥ ΓΩΟΝΘΜΑΎ ΓΟΪΟΜΘΤΆ, 
ΤΥ τα θ τ Ἄχγνανουμηουνα 
γάγωταοογναγώγαλολυ τωνοσαι 
κι γωνογλουμήμν ησοϑθωτών 
όνομάτων ΧΥΤῸΝ ὐλχθιλθῶνΝ 
ΜΟΥΚΟΜΕρΙΟΤΗοικληρονομίας 
ΜΟΥΚΆΥΓΟΎΤΙΟ᾽ γηρίονμογογὸλ 
ΠΟΙΚΆΘΙΟΤΩΝ ΤῊΗΝΚΧΗΡΟΝΟΚΊΆΝ 
ΜΟΥΈΜΟΙ 


ΡΒΑΙΜ. ΧΙΝ, ὕ--Χν, δ. 


2271 


ΟΧΟΙΝ ΘΙΆΘΙΙ ἔπεοΐλν ΜΘΕΝΤΟΙΟΚΡΑ. 
ΚΡΑΤΊΟΤ᾽ ΘΙ ἈΙΓΆΡΘΙΚΧΗ ΡΟΝΟΜΙΆΝ 
ΜΟΥΚΡΑ ΤΙ ΤΗΜΟΥ ΘιΟΤἸΝ ΘΥΧΟγήρω 
ΤΌΝΚΝ ΤΟΝΟΥΝΘΤΊΙΟΆΑΝΤ ἈΜΘΕΤῚ 
λϑκλιέωονυγκτδοδπλίλ συοαν 
κἸέοίν εφροίμογτι ρῥόορώμηντο.: 
καιανιώσπον ΜουιλστΑ Ν ΤΟΟΟΤῚ 
δκλεσιων ΜΟΥΘΙΟΤΙΝΜΙΝΆΜΗΟΣ, 
χευθώλιλτου τόηυ φράνθηη 
καρλίαμουκλιήηγαλλυάλολτοη 
γχ.βοολ ΜΟΥΘΤῚΑ ἐκλιηχρσΜοΥ 
κἈι γχοκηνοοειθιπθαιίλυότιου 
καγικα ΓΑ ΧΘΙ ΤῊ ΟΤῊ νψυχήνμου 
ΕΙΟΤΟΝΆ Δ. ΗἩΝΟΥ ΔΕ. (ὠεειοστονόοιόν 
οοΥΐλθινι Διλφϑορὰνθγνώριολο 
Μοίολ οὐοζῴηδπλη ρῴώοσείομεθυ 
Φροούνηομ Θ ΤΑ ΓοΟΥτροοώπουγοου 
ΤΈΡΠΝΟ ΤΗΘΕΝ ΤΗΛ 6ΞΙἈΟΟΥΙΟ ΤῈ 
ΧἈΟΟ 


ῬΒΑΙΜ. ΧΥ, 0--ΤΞ|. 


ΡΟΝ 


10 


10 


18 


10 


14 


228 


ΠΡΟΟΘΥΧΗΤΟΥΆΎΘΕΙΑ. Ι5 
ΘΙΟΑΛΚΟΥΘΟΝΚΘΤΉΟΔ. "Κλ ΟΟΥ 
ΝΗΟΜΟΥ ΠΡόοΧΘΟΤΉΟλ δή 
οεθομογενώτιολυτης 
προοβυχηομουουύκανχϑί 
Χθοιλολίοιοακπροοώπου 
οοΥ̓ Τοκρήμαμουϑξέλ 
Θοϊοιοϑαλμοϊμουϊα τὼ 
σαν ΥϑΥτηταθλοκίμα. 
ΟΧΟΤΉΝΚΑΡ, λίλμουκλι 

δι τθοκέψωμνυκτόσοπΥ 
Ρῥώσλομαεκλιουκθυύρθοθ 
νϑμοίλλικίανόπωοιλν 
μήλλληολντοστόμα 


ῬΝΑΙΔΔΙ. ΧΝῚ 1-- ἢ, 


ΜοΥ Τ ἈέρΓα. ΓωΩΝ Ἀ ΝΌΝ Δ ΙΆΓΓΟΥῸ 
χόγογοτωπΝχαβίλέωνοογθγώεφυ 
ΧἈΆΣΧΟΣ, οΟΥ̓Θοκληρλ ΚΑ ΤΗΡΤΊΟΧΓᾺ 
ΑΙΆΒΗήΜΑ ΤἈΜΟΥΘΝΤΑΙΟ' ΓΡΙΕΟΙΟ 
οογϊναμηολλθυθῆταλυλβήν ΙΆᾺ. 
ταμογεγώεβκέκρασαστιβιοήκου 
ολομογοθοκλίνον ΓΟΟΥΌΟΟΥ, 
ΘΜΟΪΚΑΙΘΙΟΛΚΟΥΟΟΝΤῸΟΝ ΡΗΝΙᾺ 
ΤΩΝ 'μογϑαυμάστωοιλν ΤΆΘΆΧΕΗ 
οογόςώΖζωντογαα ΠΙΖΟΝΤΤΆΘΘ 
ΠΙΟΘΘΙΚΤΟΝΆΝΘΘΟΤΗΚΟΤΩΝ 

ΡΥ ολί Ν, ΘΤΉΛ Εσι οοΥΥλᾺΣ ΟΝ 
μεώοικόρη νόφϑχλμογενοκέ 

ΤΙΗ΄ ΓΩΝΙΓΕΡΥΓΩΟΝΟΟΥΌκΚϑιτᾷ, 
ΟΘΙΟΜΘΆΙΤΟΠΡΟΟΘΩΠΟΥ ΆΟΘΘΕΩΝ 
ΓΩΝΤ ἈΧΑΙΠΩΡΗΟΧΝΤΏΝΝΊΕ 


ῬΘΑΙΔΙ. ΧΥῚ, 4-- 9. 


10 


10 


σι 


10 


10 


280 


οιβχϑροίμου την Υγυχηνμου 
ΙΠΘΡΙΘΟΧΟΝΤΟῸΟ Γέλρλυτωπνου 
ΝΜΕΚΧΕΙΟΆΝ ΤΟΟ ΤΟΝ ἸἈΆΥΤΩΝ 
βδλαλληςθντιθρηφαμνίανθι 
ΒἈΛΧΟΝΤΘΟΜΟΝΥΝΙΠΘΡΙΘΚΥ. 
κλῴολνν ΙΒ ΤοΟΥοοφϑλλν ΙΟΥῸ 
λΥ ΤΩΝ θα ΓΟΘκκΚΑΪ ΝΘ ΤῊ 
ΓΗ ΤΤΙΕ ΒΆΧΟΝΝ Ιβώοσειλξωνέτοι 
ΜΟΟΘΘΙΟΘΗ͂ βανκλιώοβθιοκυν ΙΝΟΟ 
οἴκων ΠΟΥ Φοισα χ ΟΤῊ 
ΘΙΚῈΠ ρΡόφϑλοονλυττογοκαι 
Ὑτιοοκέλ ιοοΝ ὙΓΟΥ ΡΥ Αι 
ΓΗΝ Ὑυχηνμουγληδλβεογὸ 
᾿ομφαίλνθοχθρώναμοτηο 
Χϑιροοοουκθαπολλύων 
ἈΠογήολιλέριοονλυ ΓΟΥῸ 


ῬΈΑΝ. ΧΥ͂Ι, 9--- 14. 


381 


εν Τηζωήλυτωνκατῶν ΚΕΙΚΡΥΜ 
Ν ΙΕΝΩΝΟΟΥΈΜ ΠᾺΆΠΟΘΗΤΌΏΗΓΆΟ 
ΤΉΡΑΥ Τωνθχορτ Ἀοϑήολνυων 
ΚΑ ΡΗΚΑΝ ΤΆ ΚΑ ΤἈΧΟΙΤΙΆΤΟΙΟ 
νητοιολυτωνθγώλβενλικαι 
οοΥὐνηοφϑθηοομλατωπροςζώποώ 
οοΥχορτ οϑήσομαιεν τ οφϑη 
ΟΟΜΆΓΓΤΗΝΑΟΞΆΑΚΙΟΟΥ. ΘΙΟΤΌΤΘ 
ΧοστΤπΠλιλκΥ τωλλγειλελζλη 
ΟΘΝΤΩΚΟΣΤΟΥΟΧογογοτηοώ ληέ 
ΤἈΥΓΤΗΟΘΝΗΜέραΠΡβΡΥΟλ ΤῸ 

ΧΥ ΤΟΝ ΚΟθκχθιρόοπα ΜΤΟΝΤΩΝ 
εχϑρωνλυ τουκλιβκχθιρος 

σλου ἈκλΙθίπαΝΙΖ ἌΓΧΠΗ 
οὠσεκαήιοχγομογκοστεαρέων ΤῊΝ 


ΝΙΟΥ ΚΑΙ κα ΓἈΦΥΓηή ΜΟΥΚΆΙΡΥΟΤῊΣ 
ΝἸΟΥοθομουκοηθοομουγελιπώδπαλυγ 


ΓΟΝ 


ῬΒΑΙΜ. ΧΥΙ, 14 --- ΧΥΠ, 3. 


10 


15 


10 


1ὅ 


282 


ὙΠΕΡΆΟΙ Ισ ΤῊΝ ιογκλικέρλοοῳ 
ΤῊ βίχλον ΙοΥ ἈΝ τιν τωρ ΜὸγΥ, 
ἈΙΝΩΟΝΘΓΠΙΚΆΧΘΟΟΜΆΨΓΓΟΝΚΝ 

καθ ΤωνοχθρωνΝ ΜοΟγοωθηήοον Ιλ. 
ΠΕρΡΙέοχοΝΝ μεωλίνθοθανχ ΤΟΥ 
ΚἈΙΧΕΙΜΑΡΡΟΙΆΝΟΜΙΆΘΘΣΕΤΆΡΑΆ 
ΣἈΝΜΕΘΩΔΙΝΘΟΆΑ ΟΥΤΙΕΡΙΘΟΧΟΝΝΊΘ 
προξφϑαολνεπαγιαθοθαᾶνα 
ΤΟΥΘΝΤΩθλαίξθοθαιθοπκα. 
ἈΘΟΆΜΗ ΜΤΌΝΚΝΚΆΜΓΙ ΡΟΣΤῸΝ 

ΘΚ ΟΥ̓ Θκέκρα ΞἈΗΚΟΥΌΈνειννα. 
ΟΥ̓ΧΓΙΟΥΧΥ ΤΟΥ ΤΉ ΦῶΝ ηὐμου 
ΚἈΘΗΚΡΑΎΤΓΗ͂Ι μογενώτσποναυ 
Τογειοθαθυοθταιεοταώταλυ 
ΤΟΥ ΘΟΧΆΑΘΥΘΗΙΚΑΙΒ ΤΡΟΜΟΟ 
ΕΓΕΝΗΘΗΕΓΗΚΆΑΓΤ χαϑεμέλία. 
τωπνορέξωνοταραχθϑήοιλν 
ΕἸΟΆΧΕΥΘΗΟΆΝΟΤΊΟΡΓΙΟΘΗ 


ῬΒΑΙΜ. ΧΗ, 3--- 8. 


588 


ἈΥΤοιοοθολνέβηκαινόοθνοργη 
αΥτουκαληπυραποπροοώπογαγ 

τουκα Γεφλόγιοανάνθβαιθοαν 
Ἡφϑηολναπλαυγγουκλιέκλινεν 
ΤΟΝΟΥΝονικαμνζα τέκηκλιγνόφοο δ 
ὙΤΙΟΤΟΥΟΠΟΔΆΟΛλΥ ΓΟΥΚΑΙΆΝΈΕΚΗ 

ΘΓΙΧΘΡΟΥ ΘΙΝΙΚΑΙΘΙΠΘΤ ἈΘΘΗΘΙΠΘ 
ΤἈΟΘΗΘερυγωνλνέμων 

Κλϑέθϑ Τοοκότοολ πο κρυφηνλυ 
ΤΟΥΚΥΚλλΥ ΓΟΥΟκηνηλυύ ΓΟΥ Ἶ 
“ΚοΟΤΊΝΟΝ ΝΥ λωρεννεφόλλιο 
Ἀϑρωναποτηδτηλλυγήοθως 
δβνώχιοναυτουγλίναφέλαι 
λιήἠλϑονχάλλλζΖακλιάνθβα 

ΚΕΟΙΤΥΡΘοικκΙΒΕΡόΝ ΤΉΘΕῈΝ 1δ 
ΘΝΕΣΟΥΝΙΟΥ Κοκα ΟΥ̓ ΨΙΟΤΌΟ 

Ε. "κενφωνήνλυ ΤΟΥ ΣᾺ 

τιξασ τειλκενκέληκαιεοκόρπιοεν ι8 


ἈΥΓΟΥῸ 


ΡΒΑΙΜ. ΧΥῚΙ, 8 ---15δ, 
80 


ζσι 


10 


384 


Κλ ΟΤΡΑ Ππλοθπληθύμανκαι 
οὐνθτράσθιναγυ γογόκακώφθϑη 
ΟἈΝΆΪΠΗ ΓΑΥΤΩΝΥ͂. ἈΑΤΩΝΙΚΑΙ 
Ἀνθκαλυφϑηολνταθθμέλια. 
᾿ΓΗΘΟΙΚΟΥΜΕΝΗΟΘΆΠΟΕΠΙΤΊΜΗ 
ΠΕ σΟΟΥΚΕΆΑΙΤΟΘΜΠΝΕΥΟεῶὼς 
ΓΙΝΘΥΜΑ ΓΟΟΟΡΓΗΟΟΥ ΘΣΆΤΙΕΟ 
ΤΕΙΆΘΝΘΣΥ ΟΥ̓ ΟΚΑΙΘΑΆΚΕΝΜΘ 
ΠΡΟΟΘΆΑΕΘΤΌΜΘΕΟΞΣΥ ΔΆ ΤΏΝΙ ΙΟᾺ 
λῶν ΡΥ̓ΟΕ με θσεχθρων ΜΟΥ 
ΑΥΝΆΤΩΝ ΚἈΙΕΙ ΤΩῸΝΝ ΙΟΟΥ̓ΝΤΩΝ ΜΕ 
Ο᾽ γιβοτερεώθησανυπμβθρεμέτι βμὸ 
ἐφϑλολνμβενηῆ μερλκακώ 
σΘΘΟΜΟΥΚΆΙΘΓΕΝ ἤθηκοῖν 
ΤΙΟΤΉΡΙΓΜΆΜΟΥ ΚΆΙΘΣΗ ΓΆΓΕΝ 

Ν ΙΕΘιουτλ ΤΥΝΆΟΜΟΝ 
Ργοθταίμεότιεθέληοεν 
μιέργοεταίμεαεσξεχθρωνμου 


ΦΑΙΜ. ΧΥῚΙ, 185 --- 20. 


2885 


ΑΥΝΑΤΩΝΙΚΆΙΘΚ ΤΩΝΜΙΟΟΥΝΤΌΏΣΝΜΕ 
κυλγαπολζοθιμοικοιςα Ἀ ΤΗΝ! 
ΚΑΟΟΟΥΝΗΝΙ ΜοΥ ΚΑΚΆ ΓἈ ΤΉΝΚΆΑΘΑΆ 
ρβότατωνχϑιρωκι Μογλαπολώοθιμοί 
οταφυλαξαταοολουοκυκλιου 
κηοέβησλα ΠΟΤΟΥΘΕΟΥΜουοτπΑΝ 
τα Ἀκρίμα ταλυγογενώτσπον ΜΟΥ 
καυσγαλυκαιώμα τ ΓΟΥΟΥΚΆΠΘΟ 
τηλιπεμουκλιέοομλιά μώμοομε 
ΤΑΥΤΟΥΚΑΚΦΥΧΆΞΟΜΑΙΆΠΟΤΉΟΘΆΝΟ 
μίχομογκαιαντασολζοθιμοῆζο 

κα ΤΑ ΤΗΝ ΚΑ ΙΟΟΥ̓ΝΗΝΜου ΚΑΚΆ ΓᾺ 
κἈθαριότ των Τωνχθρωνμου 
βνώγιον τωνοφϑλλμωνλύτγου 
καὺυ Γκ ὀοίοΥοιωθηΗσ ΗΚ Ι ΜΕ ΤᾺ 


ῬΒΑΙΜ. ΧΥΙΙ, 20 --- 96. 


80" 


10 


1ὅ 


10 


18 


280 


μετ᾿ Ἀλνρὀολθῴώογλθωοθηήρη 
κυΜετ Ἀθκλθκτουθκλθκτωσέοῃ 
ΚΟΟΜΟΤΆΟ Γρβεαλου ἈΟΤΡΕΥ βοο του 
ΤΌΝΑΧΟΝ ἈΠ ΘινοΝ ἡ ὠσθιοκλιοῷ 
ϑαλμουγόύπερηφανωνταπεινώσειο 
ό ΓΙΟΥ Ῥω ΤΙΒΙΟΑΥΧΝΟΝΜΟΥΚΕΟΘΟ 
Μμουφωτιθιστοοκότόομογότιθνοοί 
ΡΥϑηςομλιλποπεαιρα ΤΗρίογκαι 

δ Τωθωμου ττθρβήσονμαν ΓίΧοΝ 
ΟΘΟΌΜ ογλαμώμοοσηολοολυτου τα 
χόγιλκυτιθριβργγρώμέν ἈΥΤΙΕΡ 
ἈΟΓΠΟΤΉΘΘΙΟΤΊΝ ΑΝ Των τῶν 
ΠΙΖΟΝΤΩΝΘΙΤΑΥ ΓΤΟΝΟΤῚΙΤΊΟΘΌ 
ΠΆᾺΡΣΤΟΥΚΥΗ ΜΟΩΝΟΘΌΟΠΕΡΙΖΩΝ 
ΝΥΩΝΜΕΔΥΝΆΜΙΝΙΚ ΙΕΘΕΤό 


ῬΝΑΤΙΔΙ. ΧΥΤΙ, 90 -- 38. 


987 


ἈΜώμΜοΟΝ ΤΗΝΟΛ ΟΝΜΟΥΌΚΑΆ ΤΆΡΊ Ἵ 
ΖΩΟΝ τογοπόλλαζμογωοθλαάφων 
κἈ ΘΓ ΓΤ ἈΥ̓ΨΗλλστῶνΝ ΜΘΟΔΙ 
λλοκωνχθιρλ ΜΟΥ θιοΠΌΆΈΕΜΟΝ 
κλυδθου θιΟ ΤΟΣΟΝΧΑἈΚΟΥΝ ΓΟΥῸ 
βραχϑίωνλαομουκλιβλζθκλομοι 
ὙΠΒΡΑΟΥΓΠΟΜΟΝΟΟΤῊ βίλοκλιε 

Δ σι ἈΟΟΥΆΝΤΙΧ ἈΚΘΤΟΜοΥ ΚΑιή 
πλυλθιασογανόρθωοεν ΜΘΕιΙΟ 
Ταλοοικαιθιτα ΘΙ ΟΟΥ̓ΧΑΥ ΤῊΝ ΜΕ 
Ααλ Χσειεπλ ΤΥΝΑΟΤΆΑΛΙΆ ΕΗ 
ΜΑΓΓΑΜΟΥΎΥΤΙὀόκα: ΓΩΜΟΥῪ ΚΑΙ 
ΟΥ̓Κβοϑηνησα Ν Ἀἰχνη 
μουκλικαγαλικξωτογοέχ 
ϑρογὸμογκλικαταλή ἽΜΨῸ 

ΜΆΑΙΧΥ ΓΟΥΟΚΑΙΟΥΚΆΠΟΟΤΡΕ 


ῬΒΑΙΜ. ΧΥΠΙ, 38-- 38. 


10 


18 
16 


10 


288 


φΦηοονμλιθωρεκαβίπωοιν 
ἐκθψωλυτουγκλιουμήλγ 
ΝΩΟΚΓΑΪΟΤΗΝΆΜΙΘΟΟΥΝΤΑΙ 
ὙΤΙΟ ΓΟΥΟΙ Τό. ἈΧΟΜοΥυκΆπΤΕρι 
εζωολομέλυμαμινέωομγοό 
ἈΕΜΟΝΟΥΝΕΙΠΟΔΙΟΛΟΠΆΝΤΆΑΟΘ 
“ΤΟΥΟΘΕΠΆΜΝΙΟΤ ἈΝΟΝΙΕΝΟΥῸ 
επαμένϊτιοκχι ΓΝ ΜΟΥ 
ΤΟΝΚΑΓΓΟΥΟΜΙΟΟΥΝΤΤΆΟΝ ΙΕ 
ΕΣ τωλέθρεγολοθκέκρασαν 
κλιοΟΥκΚηνοΖώοωμροοιι 
ΚἈΙΟΥΚΘΙΟΝΚΟΥΌΘΝΑΥΓΟΥῸ 
ΚΑΟΆΘΙΓΙ Ὑνῶῷλυτογοώοχνουν 
ΚΑ ΓᾺΤ ρβύζωιχ ιονανέμογώο 
ΤΠΗΆΟΝΙ '"καυγθίωναθανώ 
ΧΥΓΟΥΟΡΥΟηομΙθθσαΝ 
“Γἰλογιώνλλουκ ΙΟὙΥ̓ΚΆΓΓΆΟ 
“ἩσειομεεοκεφαληνεθνωῶνΝ 


ΡΒΑΙΜ. ΧΥΙΙ, 38 --- 44. 


289 


λλόςόν ΟΥ̓ΚΒΡΝΩΟΝΘΑ ΟΥ̓ΧΘΥΌΘΝΝΙΟΙ 


ΘΙΟΥΗΆΚΟΗ͂ ΝΩ ΤΟΟΥΤΙΜΚΟΥΌΘΝΜΟΥ 
ὙἹοιλλλότρίοιθΥ συλ ΝΤΌΜΟοΟΙ 
Ὑοικλλότροιαπαλλιώθηοιν 
κλιεχώραναναποτωντξων 

χΥ των Ζήκοκλι θυ ΓΗ ΤοΌοθο 
κα γωθητωοθοτηοοω τη βίλο 
ΜΙΟΥΌΘΟΟΔΙ,. λογδακλιηκήορειο 
Ἑμοϊκλυυ ποτ λολλουοὐτιἊέμε 
ΟΡΥστηομουδξαχϑρών ΜΟΥῸΡ 
γίνω νΝικ ΑΙ ΤΟ ΤΩΝΕΙΤΆΝΙΟΤΆΝΟ 
μένονεπεμευγιωοβιομθασιό 

Ἀν λροδλ λἠκουρυοηομελια 

ΤΟΥ Γόβξομολογηοομαιοοιανέ 
Θνβοικεκλιτωονόματιςου 
γλλώομαεγαλυνων ΓἈΟΟΩΤῊ μίλς 
ΤΟΥΚἈλοι ἐὠολύΎ ΤΟΥ 


. ῬΒΑΙΝΜ. ΧΥΙ], 44 --- 51. 


18 


11 


κποιωνέλθοοτωχριοτώῴλυτουσγω 
Αλυθιλικα τσ πρμΜα λυ Γογθώο 
»ιὠνοοθιστοτέλοογαλμοοτω ΥΎ. 


240 


ΟΙΟΥΝΙΟΙΑΙΗΓΟΥΝΤ ΙΔ ΟΣΆΝΘΥ 
κἈπποίησθνχθβωνλυ ΓΟΥΆΝᾺΓ 
ΓΘΆΘΙΤΟΘΟΤΡΘΩΟΜΧΗΜΕΡΆΤΗ 
ἡμέρα ρθυγέταιρήμακαΝΥΣ 
ΝΥΚΤΊΙΆΝΑΓΓΘΆΘΙΓΝΩΟΘΙΝΟΥ 
καίοινλλλβϑίαιογλθλόγοιώνου 
ΧΙΆΚΟΥΟΝ ΤΙ ωνηλύτωνΝ 
ΘΙΟΙΓΆΘΑΝ ΤΗΝΓΗΝΘΣΗΘανοῷϑογ 
ΓΟΟΧΥΓΤΩΝΙΚΆΙΘΙΟΤ᾽ ἉΠΘΡΆΤΆ 
ΤῊσοΟΙΚΟΥΜΈέν ΗΟΤἈΡΗΜΑΓΆ, 
ΧΥΤΩΝΘΝ ΤὩΗλΧΙΗΘΘ Τό ΤΟΟΚΗ 
νώμ ἈΧΥΤΟΥΚΑΙΆΥΓΤΟΟΘΟΝΥΜ 
Φιοοβκὶ ΙΟΡθυόμαενοοβκιτας 
ΤΟΥΛΥΤοΥἈγαλλλοθταο 
ΓΙΓΓΆΟΔΡΑΜΕΙΝΟΔΟΝΑΎΥΓΟΥ 


ΡΒΑΙΔΙ. ΧΑ, 51 --- ΧΧῈῚΠ, 0. 


«ἃ. 


241 


ΒΘΝΤ ΙΟΔΥΝΆΟΤΘ ἱοοοΥΟΤότθλοο 
ὙΤΕΡΤΗολντιλημγεωοτηοςθώθι 
νη γαλμοοστωλλυθιλ οΘοοθΌμου 
Προοχθομοιῆνα τ] θγικα ἐλ θη έομα 
ΜΆΚΡΑΝ ἈΤΙΟΤΉΟΟΟΩΣΤΗρΡΙΆΟΜΟΥΟΙ 
ΧἈΟΓΟΥΤΌΟΝΙΤΑΡΑΙΓΤΩΟΜΆΤΩΝ ΜΟΥ 
οϑομουκλικράσομλιημέρλοπροο 
ΠΘΚΑΙΟΥ ΚΙΘΙΟΆΚΟΥΌΗ ΜΟΥΚΆΑΙΝΥΚΤῸΌΟ 
κλιουγκβιολνοιάνβδμοϊογλθθνα. 
γίοιοικα. ΓΗΚΘΙΦΟΕΓΙΑΙΝΟΟ ΤΟΥ ΠΗᾺΧῚ 

ΘΠ ΘΟ ἈΤΤΙΟΆ ΝΟΙΠΡΒΕΘΉΜΩΝ 
ΗΆΠΙΟΆΝ κἈἐρργοωλυ ΓΟΥῸ 
Ππροοοξφοκέκρασανκλιθοώθη 
σἈΝΘπιοοίη μα ΝΟΥ, ἐ ἄκοπα 

χ νθησλνεγώλεεομιίοκώλης 

κου Κα ΝΟΟύνει ΟΟΧ ΝΜ ΟΣΝΕΙ 
ΚἈΑΙΕΣΟΥΔΕΝΗΜΆΛΔΑΟΥΤΙΆΝΤΕΧΟ 
ΟΙΘΕΩΡΟΥΝ ΓΕΟΜΕΕΣΕΜΥΚΓΗ 


ΡῬΒΑΙΜ. ΧΧ, 14 -- ΧΧΙ, 8 


81 


᾿ς 10 


18 


18 


10 


18 
16 


242 


βολνμεκλιβαλληοανένχϑίλε 
οἰκλιβκίνησα νκαβφαληκίκαι 

δ ΠΑΝ ἈΠ ΟΒΝ ΘΙ ΠΙΚΚΙΡῪ 
σλοθωλυτωνοωοζ ΤΟΧΥ ΤῸΝ 
εϑέλθιλυτου στοῦ δἰθθκτιιᾷ 
Ολομεεκγαστροοήξλιπόμου 
ἈΠΟΜΆΟΤΩΝΜΡΟΜΟΥ ΠΤ 
φέβιπθρβίφηνειζμη, ΤΡΆΟ 
Θικκοιλί ΟΜΡΟΜουοθόμου 
ΘΙΟΥΜΗΆΧΤΙΟΟΤΉΟΘΆΠΕΜ “ΜΟΥ 
δ,ΤΙΘαΙΨἸΟΘγγΓΥ ΜΟΥ ΤΊ 
οὐκεμνόκοήηθωνπεριθκΥ 
κλωσανμϑεμοοχοιποᾶλοι 
ΓΑΥΡΟΙΠΙΟΝ ΘΟΙΤΘβιέοχον ΜῈ 
ΠΝΕΣΆΝΘΠΒΜΕΟΤΟΜΑλΥ 
ΤΩΦΟἈΧΕΩΝΟΆΧΡΙΆΖΩΝ 


ῬΒΑΙ,Μ. ΧΧΙ, 8 --ἰΆ4. 


348 


καωρΥὀμονοοώοθίγλρθσοχῦν 
ΘΗΝΚΆΙΑΙΘΟΚΟΡΠΙΟΘΗΤΙΆΝ Τ᾽ ΓΆΟΟ 
ΓΆΑΜΟΥΘΓΟΝ ἡϑηηκαρλίλμογωέ 
δικηροσ τηκόμανοοδθανμέραστηο 
κοιλίἈΟΜΟΎΘΣΗ ῥα νϑηώοόοτρα 
κονηήμιοχγομουκαιηγχώοολ. 
Μμουγκλικόλλητ τωλάρυγγίμου 
ΚἈΑΙΒΟΧΟΥΝΘΆΝΑΆΤΌΝΙ ΙΞ«Α ΤῊ ΓἈΓΕέοΜΕ 
ΟΤΙΘκυλοαΝ μεκυνβοπολλοί 
ογναγώγηπονηρθυόμένωνπεριέο 
ΧΟΝ μεώρυξανχϑί ᾿λώμογκλιπό 
ἈἈΟΜΟΥ ΙΗΓΗΘΟΜΆΜΤΆΝ Τ᾽ ΓΆΘΑΥ᾽ 
ΜΑΙ ΟΟΟΥ̓ΘΣΗ ᾿ΙΘΜΗΘΗΘΆΝΠΆΝΤΆ 
ταοσγαμουλυτοίᾳ ἐκαυγανόηοαλν 
κλαθιθίλον ΜΘΑΙΒΜΕΡΙΟΑΝΤΌΤΆ 


ἈἸΚΊΑ ΓΙΑΜΟΥΕΧῪ ΓΟΩΙΟΙΚΑΙΕΤΙΓΓΟΝΆΪΝ, 'ὰ 


ῬΒΑΙΜ. ΧΧΙ, 14--19. 


10 


1ὅ 
16 


81" 


10 


15 


18 


ΓΙΟΜΟΝ Μμογϑβαλονκλαῆρονου 
ΚΕΜΗΜΆΚΡΥΝΗΟΤῊΝ κοήθειλνοου 
ἈΠΕΜΟΥΕΙΟΤΗΝΆΝΤΊΧΗ μου 
πρόοχεορυοαυ την υχηνμΜοῦ 
Ἀππορομφαίλοκλιθχθι ρΡούκύνων 
ΤΗῊΝΜΟΝΟΓΒΝΗΜΟΥΌΩΟΘΟΝ ΜΕΒΚΟΤΟ 
Μ Ἀ᾿Γοολέον Τοοκλιαποικαβράτων 
ΜΟΝ ΟΚΘΡΆ ΤΩΝΤΉΝ ΓἈΤΙΘΙΝώοιΝ 
ΜΟΥ ΔΙΗ γηοομλ Τοόνομλρου 
“ησοαλθαφοιδμογανμθοώβκκλη 
οΟἰἴΆΟΥΜΝ ηρώῴοσθοκφοξου ΜΕΝΟΙ 
“Γονκμδλινέολ. ΓΕΧΥΤΟΝΑΤΙΆΝΤΟΟ 
1 ΘΡμλαϊλ κω ΟΣ ΟἈ ΘΑ ΤΟΝ 
ΚΗΘΗ͂΄ ΓΩΟΧΝΑΠΑΥΓΓΟΥΆΠΆΝΤΟΟ 
ΠΕΡΜΆΙΗΧ Ο ΤΟΥ Κασου ἔνώοαν 
οΟΥ̓ΔέπροοώχθαιοΕΝΤΗ, Ἀθήσει 
ΤΟΥΤΥΤΩΟΧΟΥΟΥΆ ΘΆΤΙ ἐστ εν 
ΤΟΠΡοοώπον ΤΟΥ ἉΠἊΕΜΟΥ 


ῬΝΑΙ,Δ. ΧΧῚ, 19 --- 2Ὁ. 


5345 


κλυέν ΚΘ ΚρΆ ΓέΝΜΘΓΙ ΡΟΟΛΥΤῸΝ 
διοικου βνμουταραοοίοειταινοο 
Μμογανβκκληοία μεγαλήταοθυχλο 
μουλπολεθοώενώσιονπα των 
τωνφοκογμένωναυ ον ΆγΟΝ ΓΑΙ 
ΙΤέν ΗἾΘΟΙΚΚΑΙΒΜΙΤΑΜΟΘΗΘΟΝΎΆΙΚΑΙ 
ἈΙΝΘΟΟΥΟΙΤῸΝ ΚΝΟΙΒΚΖΗΤΟΥΝΎΘΟΧΥ 
ΤΟΝΖΗΘΤ Ἀιηκαρλ λυ τώνειολι 
ὠνλλιώνοομνΗσΘΗΟΟΝ ΤἌΜΝΚΔΙΕ 
ΠΙΟΤΡΑΦΡΗΘΟΝΤ ἈΓΤΌΝΚΙ ΚΝΠΆΝΤΆ ΤἌΤΙΘ 
ΡΤ ΑΙ ΓΗΟΓΗΟΙΚΑΠΠΙΡΟΟΚΥΝΗΟΘΟΥΌΒΙΝ 
ΕΝ ὡπιοναυ τουτιλολιαίπα τι Τῶν 6 
ϑννηὡνό. ΓΥΤΟΥΚΥΡΙΟΥηβαοιλϑίλ ὙΤῸῸ 
λϑοπόζθιπά των τωνθθονωδνέφα 
ΓΟΝΚΆΙΠΡΟΟΒΚΥ͂Ν ΗΟΧΝΙΤΆΝΤΘΟΟΙ 
Πίον οτἨγηδενώνγποναυ ΓΟΎΤΊΡΟΟ 
ΠΕΟΟΥΚΙΤἈΜΠΤΆΝ ΤΕ ΟΟΙΚΑ ΓΆΚΑΙΝΟΝ 
ΤΕῈΓ 


ῬΆΙΩΝ. ΧΧΙ, 28 ---- 30. 


10 


1 


11 


10 


πκ]κ΄ 


240 


ΕΙΟΤ᾽ ἩΜΓΗΝΙΚΑΙΘ ὙΧΗΝ μου αῪ πώΖζωή 
κα Γοοπθρμαμουλουλθυοθιλυ τώ 
Ἀμναγγθληήςετντώκωγενέληθῃ 
χομένηκλιλ ΝΑ ΓΓέλ ΟΥ̓ ΟἹ ΤῊ ΜᾺ. 
κἈιοοΥ νην Υ ΓΤογλλώ ΤΈΧΘΗ 
οομένωόναποίηοενοκοψαλμος 
τωλλγειλκοηποιμαίνθιμβκλου 
λένουμημβυοτερηοσβιθιοτόσον 
χλόησρσεκαείμειςα ΓΕΟΚΗΝΝΟΘΕΝ 

εΥ λατοολνα λυ εωοθξέθροΥΎεν 
ΜΕΤ ἩΝΨΥΧΗΝΜΟΥ ΘΠ ΟΎΡΟΥεΝ 

ΟΣ ΔΊ ΓΗΟΒΝΜΘΘΓΗΤΡΙΚΟΥΟλικλιό 

οΥ̓́Ν Ἡρένβκθβν τουόνόν Ὁ ΤΟΟ 
αΥτουθανγαρκλπορογϑῶέν 
μεοωοκίλοθαν ἈΤΟΥΟΥΦοκΗ 
Θήςομλαικακλοτιουν ἸΕΤΕΜΟΥ 

Θίη ῥΧκλ οέοοΟΥΚΑΙΗΚΑΚΤΗ 

ΡίἈΘΟΟΥ̓ΑΥ ΤΓΆΙΜΘΠ Ἀβεκάλθ 
ολνοιτοίμλαολδενωιπονμοΥυ 


ΡῬΒΑΙΜ. ΧΧΙ, 80--- ΧΧΙ,, δ. 


Ὁ ΡΑΠΕΖΑΝΘΣΕΝΆΝΤΙΆΟ ΤΟΌΝΘΆΙΕΟΙΝ) 
ΓΙ ωκιμεελίπανλαςενελλίώ ΤΉΝΙΚΕ 


ΦΑΧΗΝΜΟΥΚΑΙΤΟΠΟΤΉΡΙΟΝΟΟΥ 
Μεθυοκονωὸκρα ΠΟ Τονικαυτό 
ἐλεοέοογκαταλιώξε ἈΙΜΕΤΙΆ 
ΘΟἈΟΤἈ ΤΗΘΟΗΜΕΡΑΟΤΉΟΖΩΗΟΜΟΥ 
λχτόκατοικοινμθένοικώ 
ΚΥΕειΟοΜα κρότη τλημέρων 
Ὑλλμοοτωλλυθι ΤΗΜΙΆΤΩΝ 
ΘἈΒΒΆ ΤΩΝ ΤΟΥΚΥΗΓΗΚΆΥΤῸ 
ΠΆΗ Ρω λα Υ ΤΗΟΟΙΚΟΥΜΕΝ ΗΟ 
κλυπά ΝΜ Γεοοικλς ΓΒΚΟΥΝΤΈΕΟ 
ΧΥΤΟΟΕΙΙΘΑ ΧΑ ΦΟΝΕΘΟΜΘ 
»ώσθμνλυ ΓΗΝΙΚΙΘΓΠ ΠΟ ΓΆΜΩΝ 
Ἡτοίμαοθναυ ΤΗΝ ΤἸολνζ βΗ 
ΘΘΤ ἈΙΘΙΟΤΟΟΡΟΟ ΤΟΥ ΚΥΗΤΊΟ 
ΟΤΉΘΕ ΓΆΙΕΝ ΓΟΠΟΩΆΓΙΆΟΜΑΆ 
ΤΟΟΛΎΥ ΤΟΥ 


ῬΒΑΙΜ. ΧΧΙΙ, 5--- ΧΧΠΙ, 8. 


18 


18 


11 


[κἸϑώοοχέροικλικαθαροῦτ ηκαρλὶλὰ 
οοογκέλλεθν μα ΤᾺ ΤΗΝΎΥ 
χηνλυτουγουγλεώμκιοσρενεσπμλόλῳ 
τωτϊληοίονα Γουου τοολήμύαι 
δβυλογία παρα ΚΥκλιέλθοοπαρα 
ΘΟ ΤῊ ΡοολΥ ΤοΥλΥ ΓΗήγανέλζη 
ΤΟΥΜΤΩΝΤΩΝΚΝΖΗΤΟΥΝΤΩΏΝΗΡΟ 
οώπο ντουδυϊλκωκλιλγαλμα 
Χρα Τεπυ λλοοιάβχόν' ΓΘΟΥΜΩΝ 
καυει ρϑηταπγαλλιμώνιοικαν, 
ΘΙΟΘΑ ΘΥΟΘΤ ἈΙΟΚἈΟΙΆΘΥΘΤΉΟλ ὅσης 
᾿“ΓΙΟΘΙΟΤΊΝΟΥ ΓΟοΟΚἈΟΙΘΥΘΤΉΟΘΛΟΣ ΗΟ 
ΚολυναΓοοκλικρας "λοοκολΥ 

μα Γοξανπολέμωλιλ αλμᾷ 

ἌΡΑ ΤΕΥ ΆΧΧΟΟΙΆΡΧΟΝ ΓΘΟΥΜΩΝ 
καθά ρθηπυλλιλιώνιοικαιθιο 
ΘΧΘΥ ΒΤ ἈοβἈ Ι ΘΟ γησλόσης 


ῬΒΑΙ,ΔΙ. ΧΧΗΙ, 4-- 9. 


4249 


Τισθοτινου τόσοκλοιλδγότηολόσηοκολυ 
“᾿ιμιεων ΧΥΤοςθιοτινοβλοιλ Υ Ὁ τΤηολ όξης 
Θοτοτέλοοψαλμοοτωλλγθιίκα 
ΠΡοσΟβκθήρα ΤΗΝΨΎΧΗΝ ΜΟΥΟΘΌΜΟΥ 
ΘΙΙΟΟΠ ΤΘΙΤΟΙΘΆΜΗ ΚΑΤ ἈΙΟΧΎΝΘΕΙΗΝ, 

μή λϑθκαταγλάτωοιλν Μογοίδχϑροί 
ΜΟΥΚΆΙΓΆΡΙΤΆΝ ΓΕΟΟΙ ΤΙΟΜένοΝ Θῴοβ 
οΥὐμηκαταιοχυνθώοιμαιοχυνθθίηή 
ΘΟἈΝΟΙΆΝΟΜΟΥΝ, ΓΘΟΛΙΆΚΕΝΗΟΤΆΟ 

Ολ οὐξοογγνωρίοονν ΜΟΙΚΘΚΆΤΆΟ 
τριξογοουλίλασον ΜιΒό Δ ΗΓΉΟΟΝ 

ΜΕΝ ηλληθείλοοουκλλίλ σον 
ΜΕΟΤΊΙΟΥΘΙΟΘΟΟΟΟΩΣΤῊ ΜΟΥ ΚΆΙΟΘ 
ὑπομένωόληντην ημέραν 
ΜΝΗΟΘΗΤΥΤΩΝΟΙΝΚΘΙΡΜΩΝΟΟΥ ΚΕ 

κα ΓΆθλἐηοουαλποτον ακώνοο 

ΘΙΟΪΙΆΜΑΡΤ ΚΟΝΘΟ ΤῊ ΤΌΟΟΜΟΥΚΆΙ 
ΓΧΟΆΥΛΓΝΟίλοΜοΟΥ 


ΡΒΑΙΜ. ΧΧΙΠΙ, 10-- ΧΧΙΥ͂, 1. 


82 


10 


18 


10 


18 


350 


μημνησθηδκατατόπληθοο 
ΤΟΥΘΑἐΟΥΟΟΟΥΜΝΗΟΘΗΤΊΙΜΟΥ 
οΥ̓ένβκα ΤΗΟΧΡΗΟΤόΤΗΤΟΟ 
ςογκεχρηστοζκαιεγϑήοοκο 
ΔΙΆ ΤΟΥ ΤΟΝΟΜΟΘΕΤΉΟΘΙΆΜΑΡ 
τἀνονταρενολιοληγήοβθι 
πρλβίοθνκρίοθιλιλ άξβιπ ΡᾺ 
διοου ογολυ τογιτάολδίολ οὐ 
κγελβοοκλιλλήθθϑία ΤΟΙΟΒΚΖΗ 
ΤΟΥΟΥΓΗΝ ΆΘΗΚΗΝΑΎΤΟΥ 
ΚΑ ΤᾺΜΑΡΤΥΡίΆΧΥΙ γένακεν 
τογονόματοοοογκεκαλάς 
ΘΗΤΙΤΗΧΜΑαΡΤί᾽ ΜοΟΥΤιολ ἈΗΓΆΡ 
ΕΟΤῚ ΤἸΟΘΕΙΟΤΙΝΆΝΘΡΟΠῸΩΟ 
ὁφοκουμένοοτονκμννομο 


ῬΒΑΙ.ΝΜ. ΧΧΙΝ, 1-- 12. 


251 


Θατηςθιλγτενοληηρθτίολ 
τοηψυχήλυτογεναγαθοιδλγαιο 
Θήοθτ κα Γοοππέρμαλυτουκλη 
ΡΟΝΟΜ ΗΘΘΙΓΗΝΓΗΝΚΡΆ, Τταίωμακο 
τωνφοκουμένωνλυ ΤῸΝ κα τοονό 
ΜΑΚΥΤΩΝΦοκουμένωναυ ΤῸΝ 
ΚΚΔΟΗ͂ Αυλϑήκηλυτουγληλώολιλγ 
Τοισοίοφϑαλμοίμου ΤΑΝ ΤΟΥ 
ΠΡΟΟΤΌΝΚΝ 6Τ᾽ »ΥΤοὺα κοιπάοθι 
βκιπα γί οΘοτουόπόλ ΟΜΟΥΘΙΕ 
χε ονεπεμέκλιθα ἐη ΟΝ 6 
οτιμονόγενηδκλιπ Τωχοῦειμί 
εγώλιθλι ψϑιστηοκαρλίλομου 
δα ΓΥΝΘΗΘΆΝΕΚΤΩΝ 
ἈΜΆΓΚΩΟΝΜΟΥΕΣΆΑΓΆΓΕΜΕ 


ΡΒΑΙΜ. ΧΣΙΥ, 12--- 17. 


82" 


10 


15 


υ 


Χ 


ΙΔ ΘΤΗΝΤ᾽ ἈΙΤΘΙΝ ὠς ΘΙΜΟΥΚΑΙΤῸΝ 
ΚΟΙΤΟΝ, ΜοΥ κα ΦΘΟπΆΘλΟΤΆΟ 
ἈΜΆΡΤΙΆΟΜΟΥΪΑ ΘΒ ΤΟΥΌΘΧΘΡΟΥῸ 
ΜοΥΟτΤΙεΆ ΓΥΝΘΗΟΆΝΚΑΟΜΙ 
οοολλικονθμίοηοανμθφυλα 
ΣΟΜΤΗΉΝΨΥΧΗΝΜΟΥΚΆΙΡΥΟΆΙΜΕ 
Μηκα τθοχυνϑθϑίηνοτιέλιτί 

σἈ ΘΓ σθΆ καικοικλιευθθϑιὸ 
βκολλῳν ΤΟὐμοίοτιγιτεμθινας 
ΘΚΕΧΥ ΤΡΩΟΝΙΟΘΟΤΉΗΝΙΗΧΘΙΙΤΆ. 
ον τωνθλίψεων ΑΥΤΟΥ 
γλλμοστωλλγϑιλικθ' 
κρίνονμεκθότιθγθενακα 

ΚΙ ἈΜΟΥΕΠΟΡΕΥΘΗΝ 


ΡΟΑΙΝΜ. ΧΧΙΨΝ, 18 --ΟΧΧΥ, 1. 


958 


ΚΑ ΘΙ ΤΩΙΚΟΣΘΆΙΤΙΖΩΝΟΥΜ ηοαλϑυθώ 
λοικίμλ ον Μθκθκα ΒΡ ΟΝ ΜΘ 
ΘΟΝ ΤΟΥΟΝΘΦΡΟΥοΜμουκαυτηνκαρλία 
μογότητοέξλθόοοογκατένα ντ των 
οφϑλλΜω ΜΟΥ ΘΙΟΤΙΝΙΚΙΒΥΉ Ρέσ ΤῊ 
οχλοοίβν τηλληθβίλοογουγκθκάθιοκςν 
Μϑτ ΟΥΝ ρου μα ἈΙΟ ΤΗΤΌΟΙΚΑΙΜΕ 
ΤἈΠΆΡΑΝΟΜΟΥΝΤΩΝνουΜηβιοήιμ. 
Θωδμίοηολβκικαληοία ΠΟΝΗΡΘΥῸ 
μένων κμϑτλοθεαωνουμήκλα, 
ϑίοωνίψομλιθδναθώοιοταοχθιρας 
μογκλικγκλώοω ΤοΘυοιλ ΟΤΉριονοου 
ΚΕΤΟΥΆΚΟΥΟΆΦΩΝ Ἡνθνέῳσοου 
ΚΑ ΗΓΗ ΘΟ ΟΘΆ ΤΆ Ν ΤΑ ΓΑθλυμᾷάοι 
ἈΟΟΥΚΘΗ ΓΆΙΤΗΟΧ ΘΥΤΙΡΕΓΙΘΙΆΝΟΙ 
ΚΟΥΟΘΟΥΚΆΓΓΌΠΟΝ σκηνώματος 
λοξσηοοου" 


ΡΘΑΙΜΝ. ΧΧΥ, 1--8. 


[ ὁ} 


18 


1: 


10 


10 


ΜΗΟΥΝΆΑΠΟΩΔΧΘΟΗΟΜΘΤ ἈΧΟΘΕΩΟΝΤῊΝ 
ὙΥχηνμΜουκαι ΜΘ ΓΆΆΝΆΡΩΝ 
ΧΙΜΆΓΤΩΝΤΗΝΖΩΗΝΜΟΥΘΝΧΕΡ 
ΟΝΆΝΟΜΙΆΝΘΑ ΘσιΆ Υ Τωναϑμλης 
ϑηλζρωνεγώλβεναικακίανμου 
Ἑπορθυθηνλυτρωολίμακλιδλ 
ΗΟΟΝΜΘΟΓΑΡΠΟΥΜουειστηένουΥ 
ϑὐὑ ττητιενεκκληοίλισευλογηοωσθει 
ΚΟΥΆΧΜΟΟΤΏΔΑΥΘΙΑΠΙΡΟΤΟΥ 
χριοϑήνλικοφωτιομόομου 

κα ΤΉ Μου Τἰναφοβηθήοον 
ΜΕΚΟΥΤΙΒΡΑ ΟΠΙΟΤΉΟΟΣΤΉΡΙΆΟ 
ΜΟΥΆΤΤΟ᾽ ΓΙνοολθιλ εν ΕΓ 
ΓΙΖΒΙΝΒΠΕΜΘΤΟΥΟΚΆΚΟΥΝΤΆΟ 
ΜΕΤΟΥΦαγθιν τ ἈοοΆρκλομΜου 
οιϑθϑλικόν Γεομεκλιεχθροίμου 


ῬΒΑΙΜ. ΧΧΥ, 9-- ΧΧΥ, 2. 


35δὅ 


ΧΥ Τοιήοθθνησανκαεπθολνθαν 
ΓΆΡΠΆΡΑ ΓΧΣΗ Τ ἈΙΘΙΠΒΜΘΙΤΆΡΒΘΜΕΟΆΗΝΝ 
οὐφοκήθϑησεταιηκαρλία μουκλιθὰν 
δα ΜἈΟΤΉ οθοτ θπθμοπόλέμονεν 
ΤἈΥΤΗεγώβθαπιμιαν ΗΤΉΘΆΜΗΝΤΠΙΙΆ 
ΡΑΚΥΤΑΥ Τηνεκζητήςώ τουκατοι 
και βενοϊκωκυτλλστἈοημέβλο 
ΤΗΟΖΩΜΗΟΜΟΥ ΤΟΥΘΘΩΡΘΙΝΜΕΤῊΝ 
ΤΕΡΙΝΟΤΉΤ ΤΟΥ ΚΥΚΑΙΕΙΠΙΟΙΚΘΓῚ 
ΤΕΟΘΑΙΤΟΝΆΔΟΝΙ χτογότιέκρΥ 
γενμβενοκηνηλυτουθίνθμορα 
ΚἈΚΟΩΝΕΟΚΕΙΤΆΘΘΝΜΕΕΝΆΠΟ 
κρυφωντησοκηνηδλύτοῦ. 

δι πέτραυ σαν ΜβκΆ ΝΥΝ 


ΘιουΥὙωσαν Τηνκεβαληνμου 


ΘΠΕχθρουομουθκυκλωολκαι. 
ΕΘΥΟΧΘΝΤΗοκηνηλυ Γουϑυοίαν 
»᾿Μέσεωοχοομλικυψαλῶτωικω 


ΡΒΑΙΜ. ΧΧΥῚ, 2-- Ὁ. 


10 


10 


ΘΙΟΧΙΚΟΥΟΟΝΚΕΤΉΟΦΩΝ ΗΟΗςΘ Κα 
κρασλέλθησονμβκδκλιθιὰ 
ΚΟΥΌΟΝ Μογοοίβίπενήκαραία 
ΜΟΥΕΖΗΤΗςαντόπρόοώπονοου 
Τοπρόορώπονοουκεζη της ΜΗ 
ἉΠοΟΤΡΟὙμστΤοπρόοωπονοου 
ἀἁπιαμουμήβκκλίν ἨΟΘΝΟΡΓΗ͂. 
ἉΤΙΟΤΟΥ λουλουοογξοήθοομου 
γενουμηλῃοοκαρακίοηομακαι 
ΜΗΘιΚΚΑ ΓΑ Χ ΘΟ Μέολ ΘΚῸ 
ΠΡΟΟΘΑΔΕΒΘΤΟΜΘΝΟΜΟΘΗΤΉΟΘΟΝ 
ΜΕκΕαΝ Τηολεθοουκλιο ΗΓ 
οονμβδντρίεξωνθυθείανένθ 

ΚΑ ΓΩΟΝΕΧΘΡΩΝΜΟΥΜ ΗΤΤΆΡᾺ 
λὠομεθιογψγχαδτωνθλιεον 
“ΓΩΝΜΕέόδτΤΙΕΠΑΝΕσΤΉΟΘΆΣΝ 


ῬΘΑΙΜ. ΧΧΥῚ͵ 1 .-- 12. 


2571 


ΜοΟΙΜΆΑΡΤΥΡθολλικοικλιξΎ 
ΟἈἸΤΤΟΗΛ ΔΙΚΙΆΛΥ ΤΓΗΓΠΙΟ ΤΕΥ 

“ΓοΥΪλ ον ΓἈἈλγα θά ΚΥΕΝΤΗΓΗ͂ 
γωνζων των μένα ΓΟΝΚΕΙΝ 
ΝΑ ρίζουκλικρα Γι οὐ θωή 
καρλίλοουκλιυτιόμθιΝ ΟΝ ΤῸΝ 
ΚΝ Ὑλλμοστωλλυθιλτι ἤὍΟΟΘ 
κεεκεκρασλοδθομουμηήπαρᾷ 
οκππήοηολ παμουμήποταειταρά. 
ὃ κυτιήσλολτηὰαεμουγκαλιομοιώθηοο 
ΙΔ γοιοκα Γαβαίνογοινθιολλὰκ 
ΝΟΝΘΙΟΆΚΟΥΟΟΝΤΉΟΦΩΝ ΗΟ 
᾿γηολϑήοέωομ οΥ̓Έντλ 8 
ἐοϑαίμαπροοόθκαιθντῶμα 

ΧΙ Ρεινχϑι Ρλ.μουπροονλόν 
ἈγΣιόνοου 


ῬΜΑΙ͂Μ. ΧΧΥῚ, 12--- ΧΧΥΙ, 5 


38 


10 


10 


ΜΗΟΥΝΘΆΚΥΘΗΟΜΕΜΘΤΧΜΑΡ 
ΤωΧ ΟΝ ΤΉΝΝ ὙΧΗΝΜΟΥ ΚΆΜΕ 
ΤἈΘΒΡΓΑΖΟΜΕΝΩΜΝΤΗῊΝ ἈΝΟΜΊΙΆΝ 
ΜηοΥ να πωλέοησμθτων ΧΆ 
ΧΟΥΝ ΓΩΝΘΙΡΗΝΗΝΜΘΤ ΤΩΝ 
πληοίονα γωνκακάλθον 

τ λίοκαρλ ιολυτωναοοαυ. ΓΟΙῸ 
κατα τ Ἀἐργαλυτωνκλικαν ΓᾺ, 
ΤῊΝΠΟΝΗΡΙΆΝ ΤΟΝΘΓΗ ΤΉΛΘΥ, 
μάτων ΧΥΤΩΝ κκα τα ἈΘβ 
ΓΆΤΩΏΝΧΘΕΙ ΡΩΝ χυτωνλός. 
χυτοιδαπόλοστόλνταπόλο 
μΜἈλ λυ τωμνλυ Γοιδότι ΟΥ ΝΗ 
ΚἈΝΤΆΘΡΓΑ ΤωΩΝχαιρωνλυτου 


ΡΒΑΙΜ. ΧΧΥῚΙΙ, 3 -- ὃ. 


259 


κλϑελθιδλυΥ ΓΟΥ ΚΑ οΟΥΜηὴΗ͂ΟΙι 
ΚΟΆΟΜ ΗσΘΙΘΧΥ ΓΟΥΟΘΥΧΟΓΗ 
᾿ΓὀοΚΟΟΤΊΕιοή ΚΟΥ ΘΝ Τήσφῳ 
ΜΗΣΤΉΟΛ ΘΕΟΘΘΟΜΟΥΚΌΒΟΗ 
ΘΟΘΜΟΥΚΑΎΤΙ βρλοπισ τη ΜΟΥ 
δια τώδαιηοενηκαρλίαμου 
Θφοκηθηνικαιήσχσμογανέ 
θαλθνκλιβκθθλήμα ΤΌΟΜΟΥ 
εξομολογηςομλιαγτώκοκρα 
τλίωμα του ἈΟΥΧΥ ΤΟΎύθιο 
ΤΙΝ Κα Τθρα σπΙΟΤΗ ΤΩΝ 
ΟΟ ΤῊ βίων τουχρισ του Ύ ΤΟΥ 
διστινοθοοντωνλλόνοου 
ΚἈΑΙΘΥΧΟΓΗΘΟΝ ΤΉΝΚΧΗΡΟΝΟ 
Μίλ ΜΜΟΟΥΚΑΙΠΟίΜΆ ΝΟΝΆΥ 
ΤΟΥῸ 


ΡΑΙΜ. ΧΧΥΗΙ, ὅ -- 9. 


99." 


τ 


10 


10 


10 


2600 


κλέα ρονλυ τογοέως γογλιώνοο 
γλλμοοτωλλγυγειϑσολουοοκηνηὸ 
δνθγκα τ τωκων οίϑυθνέγικα τε 
ὠκωγόοκρκοναθνέκσικα: ΓΕΤΩΚΟΩ 
λόσξανκαιτιμην Ν ἐγικα ΓΒΈΆΟΣΑΝ 
ωόνόμα ΤΥ ΤΟΥΤΙΡοοκυνήοσα 
᾿γωκωθνλυληλγιλλυγουφώνη 
ΚΥΎΘΠΥΓΩΝΥ Α ΓΩΝΟΘΟΤΉΟ 
ἈΟσησθερών Τη θνκοοπιΥλα 
τωνπολλωνωνηκΥθνίοχγ 
 βπωνηκοὰ νωῤνμευδρμολρὲ ἀμήν 
ΝΗΚΥΟΥΝΤΡΙΚΟΝΤΟΟκέλ ῥοῦ ὁ 
ΚΑΙΟΥΝΤΡΙ ΘΙΚΟΤ ἈΟΚΘΆΡΟΥῸ 
Ἵ ΟΥ̓ ἈΙΚΑΝΟΥΟκΑΙΆ ΘΙ ΥΝ δί 
χυτΑλοώσΓον ΜόΟΧοΟΝ ΤῸΝ 
ἈΙΚΆΝΟΝ 


ΡΘΑΙΝ. ΧΧΥΗ, 9-- ΧΧΥΙΙ, 0. 


261 


κυ όη γχαπημένοφςώογοομο 


ΝΟΚΘ ρΡῶ τοοφωνηκή Ρίογλιλκότι 


τον τοοφαόγαιπυροοφωνηκΥ 
ΟΥ̓ΝΟΘΙΟύΝ ΤΟΟΤΗΘΡΗήΜΟΝΟΥΝ 
ςβίοβκστηνέρημονκαλης 
ὠνηκυκαταρτιζομένογθλᾷά 
ΟΥ̓Κ ποκαλυνθι ΡΥ ΜοΥο 
καθ τωνλώλυ ΓΟΥΤΙΆ Το 
ΧΘΓΘΙΤΉΝ ΣΆ ΝΑ Ύ ΓΟΥΚΕ, ΤῸΝ, 
ΚἈ ΓΑΚΑΧΥΌΟΜΟΝΚΑᾺ ΤΟΝ ΟΘΙ͂ ΚΑ. 
ΘΙίεΕ Τ᾽ ἈΙΚΟΚΆΟΙΆΘΥΟΘΘΙΘΙΟΤῸΝ 
»ώκνλακλιοχυντωλλώλυ ΓΟΥ 
λωρδικσαυλογήσθιτονλλῴ 
ΧΥ ΤΟΥ Νθιβηνηθισ Το έλοο 
γλλμοοωληδ ΤΟΥΈγκΆΙΝΙΟ 
Μογοικουλλύυειλ. 


ῬΒΑΙΜ. ΧΧΥΠΙΙ, 6-- ΧΧΙΧ, 1. 


10 


ιι 


10 


γγώοωέρκεοτιγιπέλλεθομε 
κλυουκή φραναοτ ΟΥὙΌΕΧ 
ϑρογὸμογδθπθμοκεοθομου 
ΘΚΕΚΡΆΞΆΤΙ Ροοςδκαάςωμὸ 
ΚΕΆΝΗΓΆΓΘΟΘΣΆ ΟΥ̓ΤΉΝΨΎΧΗΝ 
μου ξοωολομθβαποότων κἈ ΤᾺ 
κανον τωνθιολάκκονύλλλα 
“ΓΕΤΩικὠοίοοσιοί Υ ΓΟΥΚΆΙΘΞΟ 
ΜοΟλΟΜΟΘΕΤΗΝΜΝΗ͂ΜΗΝΤΉΟΘ 
ΧΓΙΦΟΥΝ ΗΟλΥ ΤΟΥ Τιοργηθνανυ 
ωθϑμῶλυτουκλιζωήβν τῷ 
θελήματι ΤΟΥ Τοθοπέρας 
χυλιοθήσαταικχλγϑθμδοκαι 
ειστὸπρωϊκαγαλλίλοιοθγώ ΧΕ 
οἰπλθν τ θυϑηνίαμουου 
“μηςολλεγθώειοτοναλαιώνα 


ΡῬΝΑΙΜ. ΧΧΙΧ, 5... τ 


φὐῦϑ 


ΚΕΒΝ ΤΟΘθλη Μα ΤἸΟΟΥτΙἈ ρέοχου 
“ωκλλλϑίμουλύυναμινασέστρε 
ὙλΟλΘΤῸΠ Ροοώπονοουικλιεγα 
ΝΗΘΗΝΤΘΤἈΡΑΓΜΕΝΟΟΠΡΟΟΟΘ 
ΚΕΚΑΙΚΡΆΣΟΜΑΙΚΑΙΠΡΟΟΤΌΝΘΝ ΜΟΥ 
λϑήϑθηήσομαντιοωφέλθια θντω 
χα ΤΙ ΜΟΥ ΘΝ κα ΓΑ ΒΝ ΜῈ 
ΘΙΟΤΗΝ. ΔΆ ϑορα Ν ΜΗΘΣΟΜολογή 
σΘΤἈἸΟΙΧΟΥΟΜΗΆΧΝΑΓΓΘΆΘΓΓΗΝΆ 
χκηἠθϑειλανοουηκουγοενκοκλιήλέ 
ΗΟΕΝΜΒΘΙΚΕΘΓΘΝΗΘΗ ΒΟΗΘΟΟΜΟΥ 
ἐστρα αλοτονκοπθτονμουθιοχα 
ΡΑΝΕΜοιέρρησ ΟΤΟΝΟΆΚΙΚΟΝ 
Μουκλιπθριεζωολομθθυφροοῦ 
νηνόπωσλ ΝΥ ἈλΉΘΟΙΗ͂Δ σι 
ΜΟΥΚΑΙΟΥΜΗΚΑ ΤἈΝΥΓΩ 


ῬΒΑΙΜ. ΧΧΙΧ, 8 --ἰἢ. 


10 


10 


204 


κεοθομουγθιτονλιώναβξομολογήροκιαι 
ΠΟΙΒΙΟΤΟΤ ἐλοογαλμοστώλλυεια. 
ΕΚΟΓἈΘΘΟΩΟΘΙΠΟΟΙΗΛΧΙΠΘΆΚΒΜΗ 

κᾺ. "ηοχυνθβίηνθιτονλιώνα. 
ἘΝΤΉΙΚΑΙΟΟΥΝΒΗΟΟΥΡΥΌΧΙΜΕ 
κἈθσθλ ου ΜθκλινοΝ ΠΡΟΜ 

1 ΟΥ̓ΟΥ̓ΘΟΟΥΓΆΧΥΝΟΝ’ γογεξελές 
ΘΑΪΜΕγε ΝΟΥ ΜΙοιθιοθ ΠΈρὰς 

Ι "ΟΤΉΝικλιθιοροήςον κατ ΓἈ ῬΥΓής 

Ἵ ὈΥγοίολιμθοτικρα ΓσΙοκᾺι 
ΚΑΙ ἈΦγγηνμουθιουένανικεν 

Ἵ ὈΥΟΝόμα ΓοοΟΟΥΟ, ἈΗΓΉΟΘΕΙΟ 
ΝΙΕΚΆΙ λιλθρέγθιομβθσχσθιο 

Ν ΒΕ ΤΆ ΓΙᾺ ΘΟ ἈΥ ΓΗΘΗ έΚΡΥ 

ὙΨ ΑΝ ιΟΙό ΙΟΥ̓ΘΙΟΥ ΤΙΒΡΆΟΘΙΤΙΟΤ᾽ Ηὸ 
ΝΙΟΥΘΙΟΧΘΙΡΆΘΟΟΥΤΙ χραϑήοον Ιλ 
“ΓΟΠΝΕΥΜΆΝ ιΙογϑθλυτρώοων Ί1Ε 
ΚΕΟΘΟΓΗσλληθειλοενοηολο 


ῬΆΛΙΝΜ. ΧΧΙΝ, 13.- ΧΧΝ, Τ' 


ΓΟΥΕα ΧΦ ΡΥΧΑΟΟΘΟΝΤἈΟΜΑ ΤΙ ΤΉΤΤΆΟ 
λιχλκενηςσεγώλθεμπ ΓωΚΟΗΆΤΠΟΆλ. 
χγλλχιζοομλικ θυ φρανθήοομαι 


δ όθλ βιοου ὁ ΤἹΟΥΈΙΤΘ ΘΟΤΉΝ ΓΆΤΙΘί 


νώςεινιμογκλιέοώὠοσλοεβκ ΤΟΝΆΝΑΓ ΚΩΝΙ 


β ΤΗΝΨΥχηΗΝΜουαιοου Νβκαίολομθ 


Ειοχθι ᾿Χοθχϑρογέοστηολοθνθυρυχῶ 
᾿ωτογοπόλ λομογθλέησονμέκθοτι 
ΘΑΆΙ Βονμλιθτ᾽ ράχϑηθντωθυμώοου 
ὀόφϑαλμοομουκλιθυυχήμουγκλιθ. 
ΓΧΟΤῊ Ῥμογεσέλϑθίπεβνθβνολυνηηζωηή 
ΜΟΥΚΑΙΓΆΘΤῊ ΜΟΥΘΝΟΤΕΝΆΓΜΟΙΟΘΟ 
ΘΕΝΗΟΘΘΝΘΙΓΓΟΧΘΙΆΗΙΟΧΥΟΜΟΥ ΚΑΤᾺ 
ΟΟΤΑΜΟΥΘΤ ἈΡΑΧΘΗΟΧΝΠΆΡΑΤΙΆΝΤΆΟ 
ΤΟΥΟΕΧϑρογομουγθγαενήθηνόνθιλοο 
καυτοιογθίγοοινμογοφόλρακακφβόκοο 
ΤΟΙΟΓΝΩΟ ΤΗΣΜΟΥΟΙΘΕΩΡΟΥΝΤΕἝΟΜΕ 


ΡΒΑΙΝ. ΧΧΧ, 1-- 12. 


34 


10 


15 


11 


ξσι 


10 


12 


117 


9600 


βσωξφυγονατθμοὺ ὁ ΠΘἈΗΌΘΗΝ 
ΟΘιΝ κρόολ ΠΟΚΆΡΑ ΙἈΟΘΓΘΝΗΘΗ 
νωῳσθιοκουόοειαπολώλοξότιήκουγ 
οαγόγονπολλωνιταροικουΝν ΤῸΝ 
κυκλοθηνεντώαγογνάχθηναι 
ΧΥΓΟΥΟΑΜΑ ΘΙ ΘΜΕΤΟΥΆΆΕΘΙΝ ΤΗΝ 
ΗΝΜΟΥΘ βογλθγολνγόθγώλ 
ΗΧΠΙΟ Θγπμσβ δια του θιόθομΜου 
ΕΝ οχθροινοουοίκλη ΡΟΙΜΟΥΡΥΌΛΔΙ 
ΜΕΕΧΘΙΡροοθχθρωνι ΜοΥΚαΤΩΝ 
ΚΑ ΓΑ ΔΙΘΟΚΟΝ ΤΩΝΜΘΘΙΠΙΦΆΝΟΝΤῸ 
Π ΡόσωποΟΝΟΟΥ ΘΠ ΤΟΝ ΟΥ̓ΧΌΝΟΟΥ 
οὥώςον μβεντωόῤόλέβιοουκεμή 
κἈ Τεοχυνθθιηνότιθπακλλθοι 
μηνοάλιοχυνθθιηολνοίλοε 
ΚΘιοκληςα ΓἈΑΧΘΕΙΗΘΟΆΝΘΙΟΤῸΝ 
ΆΔΗΝ 


ΡΆΑΙΜ. ΧΧΧ, 12--.ὄὄ 18. 


ἈΧΑΛΆΓΕΝΗΘΗΤΟΤΑχθιληταλόλμῃα) 
ΤἈΧΑΛΧΟΥΝΤΆΚΑ ΤᾺ ΤΟΥ λικλίοΥΎ ιν Ο] 
ΜΆ ΝΘ θρηφανίλ Αι ΣΟΥ [6] 
νὠρσεκβοπολυ τῶπληθοστηόχρης 
ΤότηΗ οςοογκδήοέκ ΡΥ λα τοιοφοιεου) 
Μμένοϊίοςδεξθιργαζωτοιοθαπίζου 
ΟἸΝΕΙΠΙΟΘΕΝΆΑΝΤΊΟΝ ΤΩΝΥΪΩΝΤΌΩΙΝΙ 
ἈΝΟῸΝ 

κἈικΑ ΤἈΚΡΥΥ διολῪ ΤΟΥΟΕΝΑΆΠΟΚΙΡΥ] 
Φω ΤΟΥΤΙΡΟΟΦΠΟΥΘΟΥΆΠΟΤΆ. ΡΆΓΧΗΟ] 
ἈΝΘρΡώπονοκαειπλοθιολΥ ΓΟΥΌΘΝ 
ΟΚΗΠΗΛΙΤΟΆΝ ΤΙΆΝΤΊΧΟΓΙΆΝ 
γχωςοών ΘΥἈΟΓΗ͂ ΤΟΟΚΟΟΤΙΒΘΑΎΜΆΚΓΟΙ 
ἽἼ ώςεν τοόλθοολυ ΤΟΥ ΘΊΘΜΘΘΝΤΟ 
χϑιπθρίοχησαγώλθηπα ΕΝ ΤΉΘΚ 

ΘΚΟΤ᾽ ἈΘΘΙΜΟΥΆΠΕ ρβίμλυιλρλαλπο 
προοώπουτων λλμώνοου 

ΟΝ ΤΟΥ ΤΟΘΙΟήΚΟΥΌλΧΟ 


ῬΒΑΙΜ. ΧΧΧ, 19--- 38. 


84 Ὁ" 


Ψι 


[ΤΟΝ Ηστηολθθοθώομογαντωῳ 
[Κ]ΒΚΡἈΓΘΝΗΜΘΓΡΟΟΟΘΑΓΆΠΗΘΆ ΤΕ 
ΓΟΝΙΚΚΙΤΑ Ν᾽ ΓΤ ΘΟΟίοΟΙΟΙΆΥ ΤΟΥ’ ΤΊ 
ἈΧΗΘΘΙΆΘΘΚΖΗ ΓΘΙΚΌΚΑΙΑΝ 
“ταπολι ρον ησπεριοοώοστποί 
οΥοιΝ Υτιαρηφανίλλνλρι 
Ζβοθλικλκρα Γι ύ θῳ 
ηκαρλίυμωνπαν θοοίᾳ 

ΠΙΖΟΝ ΓΘοθιμικγροντῶ 

Δ λυΥθι ΟΥ̓ θοθομακαριοι 

να φϑθιοανλιανομιλικαι 
ώναπεκαλυφϑηολνλίαμαρι 

ΤΙ ΜΆΚΑΡΙΟΟΆΝΗ βῥογογμήλό 
ΓΙΟΗ ΤἈΙΚΟΆ ΜΑΡΤΙΆΝΟΥ έ 
ΘΙΟΤΙΝΕΝΤ ὠσ ΤΟΜΑ ΤΊΧΥ ΤΟΥ 


208 ΡΒΑΙΜ. ΧΧΧ, 23 --- ΧΧΧΙ, 9 


3690 


λὀλόοεοιγηολότιθπαλλλιώθηταοοὶ 
ΤΑΜΟΥΘΝΤΩΚΡΑΖΘΙΝΜΘΟΧΗΝΤΉΙΝ] 


Ἡμέρα ΝΟ ΤΊ Μέρλ κα ΝΥ ΤῸ 
βεα υνθηδθπθμθηήχθί ΡΟΟΥΘΟΤΡᾺ 
φηνθιοταλυπωβιανέν ΤΌΘΜ 
παγηναιμθοακλνθανλιλγαςκ 
ΜΆΤΗΝΆΑΜΑΆΡ, ΓΙΆΝΜΟΥΘΙΓΝΩΡΙΟΆ. 
ΚἈΥΤΗΝΆΝΟΜΙΆΝΜΟΥΟΥΚέ 
κρυγλϑίπλ σα γορθυοωτηνκὰ 
ΤΌΜΟΥΆΜΑΡΤΙΆΝ ΤΩ ΚΟ ΚΑΙΟΥΆΦΗ 
κἈΟΤΉνΝ Ἀ οθβθί᾽ ΜΝ Τηςκαρλίλς 
ΜΟΥ ΔΙΑ ΑΧΜΑΥΤΙΒΡΤἈΥΤΗΟ 
προσϑυσετπρορζβιτλοόοιοο 
ενκλιφρῶευϑέετωπληνενκάτα 
ΚΑΥοΜωΥ ΤΩΝ ΠΟΆΧΩΝ 
ΠΡΟΟΧΎΥΤῸΩΝ 


ΡΒΑΙΜ. ΧΧΧΙ, 2-- 0. 


10 


210 


ΙΟὙκε]γγιουοινου μου θήκα ΓΆΦΥ 
[ΓΗ ποθ ΘΟ ΤΉΟΠΘβιεχοΥ 
[ὡπμομοτόλγαλλία μα ΜμουλΥ 
ΓΓρωϊολιμέλ ποτονκγκλώολν 
ΓΓΩΝ Ι'μϑυλλλΜμλοΥν Εετ σα 
κληουμειαοωσεθνολ ΓΑΥ ΤῊΝ 
[Η]ΤΟ]ΡΘΥ ἠειπισ Τηριὥειπιοα 
τογοόφϑαλαλμογόμου 
μηγινεοθαιώοιγπιοοκλιῴς 
ΗΜΙΝΟΝΟΟΙΟΪΟΟΥΚΕΟΤΊΙΝΟΥΝΕ 
εἰιοεανχαλινώκλικημώταος 
ΟἸἈΓΟΝΆΟΛΥΓΩΝΆΓΣΑΙ ΤΩΝ 


ῬΒΑΙΜ. ΧΧΧΙ, 0---9. 


971 


ΜΗΕΓΓΙΖΟΝΤΟΝΠροσσέπολλλιλμμλοὶ 
ΤἸΓΓΒΟΤΟΥΟΧΜΑΆΡΤΩΛΟΥ ΤΌΝ [ΘᾺ] 

ΠΙΖΟΝ Τ᾽ ἈΘκΝ Θοοκυκλώοιβι 

δΥφρά ΝνΝΘη ᾿βεπικΚΝ ΚΑΙ ΓΆΆΧΡΙ 
Χοθαλήκλιοικλικλυχάοθθπαάν [ΤῈΟΘ] ὃ 
οἰβθυϑϑί τηκαρ δ ίΆτῳ λλυεικ 

ἈΓΆΧΑΙΆΟΘΘΑ ἠκλιουτωνκντοις 
ΘΥθθοιπρέσιθιλίνεοιοβξομολογῆοὶ 

ΘΕ γωκασθνκιϑάρα βνΥλαλχτηρίῳω 
λϑκαχόρλωψαλατελγτώΆᾷλοιν ι 
θαγγῴώλομακαινόνκαλωος 
γλλατθαγτώενλλλλάγμωῳω 

[1 ΓΙΕΥΘΗΘΟΧΟΓΟΟΤΟΥΚΥΚΆΑΜΙΆΝΤΆ, 

ΤΓἈΘΡΓΆΛΥ ΓΟΥΘΝ ΠΟ ΓΕΙΆΓΑΙΤΑ 
ΕἈΘΗΜΟΟΥΝΗΝΙΚΆΙΚΡΙΟΙΝ. ι 


ῬΝΑΙΜ. ΧΧΧΙ, 9--- ΧΧΧΙΗ, ὃ 


10 


[} ὉΥ̓ΘΑ]ΒΟΥΟ ΤΟΥ ΚΥΤΙΧΗΡΗΘΗΓΗΙΚΑ Γω 
[ΧΟΓΩ] Ὺ ΓΟΥΟΙΟΥ͂ΝΟΙ βοτερεώθηοινν 


ΠΚΑΥΤΊΩΤΙΝΙ ΓΤΟΥΟΤ όμα- ΓΟΟΧΥ ΓΟΥΤΙΆΟΑΙ 


λυ ναμειολυσσωνδουναγωνωώολο 
ἱΚο Υ λαΓαϑλλλοοηορότιθθιδθνθη 
ΙΟΧΥ]ΡΟιο ΕΥ̓ΟσΟΥφοκηθήγγω ΤΌΝΚΕΝ 
[ΓΙΧΟΙΧΗΙ: ἡλπλυτου εολλθυϑήτωῃ 
. πλολκληπά Ν Τ ϑοοίκα ΓΟοικοὺΝ 
: τβοϊὸν ΧΥὙΤΗΟΤΙΧΥ ΤΟΟβητθνκλι 6 
ΙΓενηϑηολναυστοοαενθτείλλτόκαι, 
[βκ᾽ σϑησανκαλιλςικέλ Ἀσθικουληνι, 
[Ε ἰθνωναθϑτήοειλ λογιομούολλων 
[ΚΙ ἈΘϑτηήςοθικου δα ρχον των, Ἀ6 
βογληκγθοτονακθναμόνθιλογιο 
Μοιτηοκαρλίλολυτουβιογενέανκαι 
[Γ ἸενέΆ ΝΜακαβιον Τῷ Ἐθνορούθδιο 


Ἵ ΓΙΝΚΟΟΘΟΧΛΥΓΤΟΥᾺ ἈΘΟΘΟΝΙΕΣΘ ΣΟ κα 


ΚΟΘΙΟΚΑΗΡΟΝΟΜΙΆΝΑΥ ΤΩ 


ΡΆΑΙ͂Μ. ΧΧΧΙΗ, ὅ.-- 1, 


21. 


ΘΣΟΥΡΆΝΟΥΘΙΤΘ ΒἈΘΥΘΝΟΚΟΤΟΥΊΔΘΙΝ 
πΑΝ ἈΟτουουογέσωνανθροπων 
Θσθ Τοίμουικα. ΓΗΚΗΤῊ ΡίΟοΥλΥ ΤΟΥ 
βπέκα εὐ Θνθυτά ΝΜ ΓἈΟΤΟΥΚΆΤΟΙ 
ΚΟΥΝΤ ἈΟΤῊΝ γηνόπλλοοωνικα γα 
μόνασταοκαρλίλολυτωνοουνίων 
ΠΆΝΤΑ ΓἈΘΡΓΑΛΥ ΤΩΝΟΥ ΖΘ Ἄμκλοι 
ΧεΥολιαπολλην Υ̓ ΝΑ ΜΙΝΑΥΧΎΥΤΟΥ 
κλυγιγχοσογοωθησθτ ανπληθριϊο 
ΧΥΟΟλΥ ΤΟΥΥΘΥ ἈΗΟΪΠΠΤΟΟΘΟ ΤῊ ΡΙΆΝ 
ΘΝ Τωϊλήθθι ΤΗΟΥΝΑ ΜΘΩΟΧΥΤΟΥΟΥ 
οωθήοθταα οὙὐοιοφϑαλμοικύθγη 
ΤΟΥοφΦοκουμένουγολυ τον ουοέλπι 
ΖΟΝ ΤἈΟΘΘΙΓΟΘΆΘΟΟΧΥΤ, ΟΥ̓ΤΟΥΡῪ 
ολοθλιθκθανά ΤΟΥ ΓΑ ΟΥυχλολὺ 

ΤΩΝ 


ΡΒΑΙΜ. ΧΧΧΙΙ, 13 --- 19. 


10 


16 
10 


10 


10 


κλαλυλϑλόγαλιλυγογοενλμῶ 
ΗΥ̓υχηημων τομένθι ΤΌΝ ΚΝ, 

Ο΄ "κοηθοῦκλυζτερλο ΓΗΟΥΜΩΝ 
εἰσ γινό τινα τ θΥφῥανθηήοσθ 
Τλιηκαρλίλημωνκαθν τὼ 
ονόματυἤ, τοαγίωλυ τουηλπίολ. 
ΜΕΝ γένθ τόκα τόβαθοοοογθφημᾷλο 
κἈΘα ΤΙ Θρηλ ΘΑ ΜΘ ΘΙ ΨΆκ 
ΜΟσΤΏΛΆΥΘΕιΑ. ὁπότεηλλοίωσεν 
ΤΗΝΟΨΙΝΧΥ ΓΟΥΆΠΒΝΆΝΤΊΆΧΘΙ 
Μμθλθχκαιλτέλυοεν λΎΤῶΝ 

ΚΑ ΠΗΧΘΕΝΘΥΧΟΓΗΟΘΟΤῸΝ ΚΗΙ 
ΘΝΤΙΆΝ' Γικ ΡΟ υἈ Ν ΤΌζη 
»Νέσιολυ τογεν στόμα 
“ΓΙΜΟΥΕΝΤῸὠΟΟὦΘΕΙΕεΝΑΙΘή 

ΠΕ ΤΑΙΗΨΥΧηΜοΥ 


ΡΘΑΙΔΙ. ΧΧΧΗ, 19 ἸΧΧΧΗΙ, 3. 


ἈΚΟΥοΑ Τοολνπραθίοκαιθυ ΦΡΆΝ ΘΗ ΓωΣ 
ΟἈΝΜΘΓΆ ΔΥΝΆ ΓΘ ΤΟΝΚΝΟΥΝΘΜΟΥΙΚΆ 
[ΥἹ Ιγωολ- ΓΘ Τοόνομλαλυ ΤΟΥ ἘΠ ΓΟΆΥ ΤῸ] 
ΘΓ ΘΘΣΘΖΗΤΉΟΘΑ ΓΟΝΚΗΝΚΑΙΘΙΤΗ͂ ΚΟΥΌΟΒΝΙΜΟῪΊ 
ΚΑΙΒΚΙΤΆΟΩΝ ΤΩΝΙΤΆΡΟΙΚΙΩΟΙΝΜΟΥ ΕΒΡΙΡΥΊ 
οἈ ΤΟμαπροοήλθα ΓΟ ΟΟΧῪ ΓΟΝΙΚΆ φΙωὶ] 
ΤΙΟΘΗΤ ΚΑ ΤἈΠΡΟΟΠ ὙΥΜΩΝΟΥΜΗΙΚᾺΙ 
ΤἈΙΟΧΥΝΘΗΟΥ,ΓΟΘΟΙΤ’ ΓΩΧΟΘΕιςέκΡρα ΣΕΙΝ] 
ΙΚΑΟΟΚΟΕΙΟΗΚΟΥΟΘΝΆΥ ΓΟΥΚἈΑΙΕΚΙΤΆΓ[ΟΩΝ] 
τωνθλίψεωνλυ τοὺ βρρ ολ τόλυ ΤΟΝΠΤᾺ] 
ΡΕῈΜ βΑλβιολ γγθβαοοκυκυκλωτώνιφοὶ 
βουγμένων λΥ Τῶν ΑΙΡΥ ΘΟ ἈΙΧΥΓΓΟῪῸΟ]) 
γεγολοθέκλιδλ ε ΘΟΤΙΧΡΗΟΤΊΟΟΘΟΚΟΙ 
ΜΆΚΆΑΡΙΟΟΆΝΗΡΟΟΗΆΠΗΖΘ.. . .ὐν νει 
ΦοκΚΗΘΗ ΓΕ ΤΟΝΚΚΙΒΑΓΙΟΙΑΥΓΓΟΥΟΤΊΟΥΊ 
ΚέσΤΙΝΥΟ ΤΡΗ͂ΜΑ: ΤΟΙΟῬΟΙΚΟΥΜΕΝΟΙΟΙ 
»ΥΓΤΟΝι 


ῬΒΑΙΜ. ΧΧΧΙΙ, 8--- 10. 
35 " 


10 


15 


11 


210 


ΠΠΆΟῪ ΟΙΟ]ΕΙΓΓΩΟΧΘΥΟΆΧΝΙΚΑΙΕΙΤΙΝΆ 
[ΟἈΝ]ΟΙ Δ ΘΘΚΖΗ ΤΟΥΝ ΓΕΟΤΌΝΚΙΝ 
[ΟΥ̓ ]ΒΆ ἈΓΩΘΗΟΘΟΝΤ ἈΜΠΆΝ ΓΟΟΆΧΓΑΆ[ΘΟΥΊ 
δ Αλμλλ Υ ΤΕ ΘΝ ἈΚΟΥΟᾺ 
[ΤΕΙΜούΦοκον κυριογλιλάξωύμας 
[τἸο]βοτίνα ΝσσοϑέλῳνΖωηνκλαιαγα 
πω]νίλ ιν ΠΜΘΡΑΘΑΓΑΘΆΘΠΆΥΘΟΝ 
[ΤΉΪΝ γχὠσέλνοουγαποικακουύκαιτα 
[Χϑ]ηοογ τουμηλλληολιλόλον 


[ἘκΊκλινΝοΝ απόκλκουκλιποιήοον 


[ἈΓΑ]ΘΟΝΖΗΤΗςονθρήνηνκλιλ κῦσον 
ἈΥΤΓΗΝΟ Το ϑαλμοὶϊκΥ δπιληκαίογο 
Ικασταώταλυ Γουθιοτην θήοινΑ 
ΓΓΩΝ]ΙΠΡΟΟΩΠΟΝᾺ ΘΙΚΥΕΠΗΤΟΙΟΥΝ 
ΓΓΆΟΙΚΑΚΑΤΓΟΥΒΣΟΧΘΥΘΡΘΥΟΛΙΘΙ ΤῊΟ 
ΙΓΗσΤοΟμν)ημόουνονλυτωνλικλίοι 
[βκεκρα ΣἈΝ]ΚΑΙΟΚΥριοσθιοήμκουον 
ΙΧΥτωνκληεκπλαοων τωνθλίψεων 


ΡΒΑΙΜ. ΧΧΧΠΙ, 11-- 18. 


211 


ἐςωσσθνλύ ΓΟΥΟΘΓΓῪ ΚΟ ΤΟΙΟΙΟΥΝ] 
ΤΕΤΡΙΜΜΘΝΟΙΟΤΗΚΑΡΑΙΆΚΑΥΤΌ[ΥΟΙ 
“ΤΙΆΤΙΒΙΝΟΥΟ ΤωνἸκποσθιπολλίλη 

πλ μὰ ὑπρήῤοωνωντδολονναννεθες, μρρεφόἠμοῤνρηὴν 
ΡΥοθτ λυ Τουοοκοκοφυλλρφο.. 

ΘΙ ΠΑΝ ΤΆΤ ΘΟΤ ΑλΥ τὠμνκλιένι σι] 
ΤΩΝΟΥΟΥΝΤΡΙΒΗΟΘΤ ΙΘΆΑΝΑ ΤΟΟΆΙΜΑΆΡΊ 
ΤΩΛΩΝΠΟΝΗ ΡΟΘΚΑΙΟΜΙΟΟΥΙΝΤΘΟΙ 
ΤΩΝ ἠΚἈΙΟΝΙΤΆΗΜΜΘΆΜΝΟΟΙΥΌΙΝ] 
ΧΥΤΡΩΟΘΤ ἈΙΚΟΤ ἈΟΥΎΧΑΟΙΓΤΩΝ]) 
λουλώναυ ΓΟΥΚΑΙΟΥΜΗΙΤΆΓΗΜ] 
ΜΕἈΧΗΟΟΥΟΙΝΤΙΆΝ᾽ ΓΕΟΟΙΕΆΓ[ΓΠΙΖΟΝ] 
“ΤΕΘΕΓΙΆΥ ΤΟΝ ΤΟΥ ἈΛΑ[ΥΈΕΙΔ] 
ΔΙΚΙΧΟΟΙΝΚΕ ΓΟΥΌΆΧΔ. «νον νος 


ΡΆΑΙ,Μ. ΧΧΧΙΠΠΙΙ, 18--- ΧΧΧΙΝ, 1. 


δι 


10 


11 


11 


918 


[εικχεονρομφιῖλιαν ΚΙΆΠΟΥΓΚΆΙΟΟΝ 
[βσεν)αντιλστωνθλικών των 
ΙΒ ΓΠΟΝ ΓΗΝΨΥΧΗΜΟΥΟΩ ΤΉ)ΟΙΟΥΊ 
ΙΕγα)εμίοχυνθεωσλνκλιθν 
ΓΓΡΙΆΠΗ ΤΩΟΘΑΝΙΤΑΝ᾽ ΓΕΟΟΙΖΗΤΟΥΝ 
[Τ᾽ ΘΙΟΤΗΝΥΥΧΗΝΜΟΥΆΠΟΟΤΡΆ 
φιηωολνϑισταογποωκλικαγθο 
ΙΧΤΥΝΘΗ ΤΩΟΘἈΝΟΙΆΙΆΧΟΓΙΖΟΜΒ 
ΝΟ] Μοϊκα κα γθνηθητωοιλν 

[ως εἸίχΝ ΟΥ̓ΟΚΑ ΤἈΠΡΟΟΘΩΠΟΝΆΝΘ 
᾿ΜουἸκαια γγθαοοκγθκθλιξωναυ 
ΓΓΟΥογ]θνηθήτωήολοδλυτων 
[ὈΚΟ ΤΟΟΪΚΑΙΟἈΙΘΟΘΗΜΆΔΛΎΥ ΓΟΙῸ 
[ΚΑΙΆΓΓΟΙΆΟΟΚΥΚΑ ΓΑ ΔΙΟΚΙΩΙΝ 


ἂμ. 


ῬΒΑΙΜ: ΧΧΧΙΨΝ, 3---6. 


μΜΕΝΘΟΟΝΟΥΎΝΑΥ Ὁ ΤΟΡΓΛΩΛΩΟΘΟΊΙζΟ 


τοῦ ΗἨΟΥΝΜΜΆΡΙΑ ΕἸΙΧΕΝΙΚΑΙΤΆ δ. 
ΧΑ ΒΟΥ ΑΙΤΡΑ,.. ΜΕΝΜΑΘΡΆΟσΤΑ; 
“ΥΡΟΥΜΆΑΡΝΟΥ ΕἸΓΙΕΝΟΥΝΟΙ 
ΤΥΙΆΑΓΆΘΟΝ Π ΩἈΧΟΝ ΟΟΊ,ΙΙζοΟῪς 
σοῦ ΡΟ... ἈΚΙἈΡΘΠΟΎγο 
λ!ΙΓ ΧΙΌΝΙ ΟΟοΙο λΔΙΆΧΟΚΟΝΤΕς 
ΕΡΜΙΦΡΆΑΤΗΙ ΔΔΙΗΓΙ ΔΕ ΙΔ χΧρθο 


ΧΙ ΕΚ ΌΜενο. Ι«ε ΡΔΛΟΥΌΟΝΧΣΡΙ 


χολΙΗ σαν μλιὶ ΚΜ’ ΓΟΣΕΙΚΑΓΦΧΙ 


οΥλεουτῶς ΨΕβΕοΟΘΕαΤΌΝΧΝ 
ΓΟΗΗΜΗΜΆΑΡ ΟΥ̓ΔΝΟΥ ΙΑ 
δ ἐμὰ ΧῪΤΟΟΣΝ: ἈΛΕΡΙΟΝΟΙΑΧΟ 


ΘΎΆΡλΟΟΘτΤο λεῖον 
ΓΟΥΔΟῦρ "ες 
ΟΥ̓ ρους ἈΠΟΙΧΨ 
᾿ 


ἈΝΜΜΡΗΉΘΡΧΑΙ δ ἜΠΩΝ 


ΟΧΑΤΑΙΟ ΜΕ ράτοκ 
ὦ Θὀ ειτχλιουχττοτ' 


Υ]. 
ΤΑΝΓΙᾺ 9Π|Ὸ 
ΓΕΨ ΟΝ ΕΝ 
ὙΔυ ΚΑΙῪ 

ΟΡᾺΙ ΡᾺΡΔΡΙΠΕ 
ΤΓΑἈΙΝΎΥ ΜΓ ΜΗ 


ἌΝΩ 


ἘΞ να να το ρ΄ ῃ 


Ϊ ΔΙ 


ῖ«, 

.}} 

χ- 

Ει( 

(ὐ (Ὁ 

(1 

ος Ν 
(}.λ 

ἸῸΝ 

ἐλ 


ΓΤ͵ι 
ΓΙ, ληιζτον δ ἀκ Ια οτα Σς τα ῆς τὴς, Ὁ, τ ον τον τῶ τ τ ἐπ μος 
ΠΡ.) 1 να) Κις: ΠΑ ἍΤ 1 ΟΥΓΙΛΥ ΙΔ ΤὍΤΑΥ 
ΓΙ Τ(ΣΟ)Κικ4: Ἀλοέω ΑΔ ΝΑΌΣ ᾿ΧΛΤΟΤΑΤΤΟΙ 
ΣΝΣᾺ ἀλλα (φῶς ὴς ΘΓ ((4Ι| 


β 
᾿ς 1} 
ΓΝ 


 ΗΣΕ 
ψ 
Ἂς 


ἐξ 
ΠῈΣ τὸ 
Σ ΤΣ Ν᾿ ἂν ἌΝ 


ῳ 


έν ἡ 
ΤΕ] 
«(6,1 


β ᾽: τὴς 
ΑΥ 
18“ 
ΧΑ9 

ΜΞῊΡ 
λλτ 
ΟἽ 
νη ο.1. 


3102 ἧς 


δύ 
ΙὙ50 Χ) 
ΦἜΟ5ΗῚ 
εἰ, 
χα 
,.».: 


πὰ 
». 


ἡῶ. 
“9 


ἜΝ Δί, 

ΜΟΙῪ 9-ῷ 
Μη 
ΗΓ 
ΟὙΝΥΥ 5.0. 

“Λ44 259. 1Η {1 

““(ΩΜ 


ΟΝΌΜΕΝΤ. ΒΛΟΙΣ. ἸΝΕΌΙΤΑ. ΕΡ. ΤΙΒΟΙΈΝΌΟΚΕ. Νον. “οἱ... γο!,. 1, ΤΛΩ. {Π. 


ΠΥ (τοοσίς 


:ΑἈν Τ᾿εῦυὺν: ήησ τεσ» 
-ΑΛΖΟ,Λ, 7 ,“ΜὝΨΑΔ.7 7..Α.279.Ψ- 
-ΡΤΧΑΡΓΧΡ, (7 Λ77)Λ7 
-σετ, : ΟΜ ΤΑΖΤΕ 
ΜΛ, 75.ΛΖ27Ὰ7 Α͵ ΜΕ ΜᾺ, 


πώςζἌ ΠΕΘ ἊΝ οι οΠπροφημοθλν δ 
τουθεις Υγιοτογλεο τοσάνθων» 
Τιλρο δ ΝντόοληνῖίΥ 


ΤΥ. 
Κλιδττεβ᾽} ΕὙΤΔΥΤῸ Ν ΚΑΙ ἐ ΤΤῚ ΕἸ ΕἼ ἀννταλΎτον- 
ἘἸΥΤΙ ΡΕΎΘΗ ΚΑΙ ΤΙ ΙΓθεΝ Κλιεῖττε ΝΤΤΡΙ ΟἸΌΜΑΝΟΝ 
ΤΟΥΔΝ ΟΥ̓ΤΟΥΘΥ. ΚΑΙ εγρε ὙΘΥΘΥΤΌΝ ΤΉ ΚΟ ΜΝ τλεπῖον-- 
ΔΥΤΟΜ ΚΑΘΗΔΙΕΝΟΝ Ὑττὺ ΔΑΛΕΓΩΩΝ. 


Π. 
727 δ᾽ 21. .7.ϑὺ. Φ.ΜΡ 7), Ὰ}) 


“χσν" 77) ε»:7:.- 

. 7757 4 ΜᾺΑ97,7 ραραχ. " Κ7ερρα ηίσναν 

α“πελερρά,- αἱ ΔρόΦελ ΡΟ ΈΜΕΣ 
᾿ 9, αν ἀμ 


ΓΓΕΙ.ΔΙΗ 
ΓΙ ΟΡΕΥΙ͂ ΟἉ 


ΥΙ. ἈΛΟΙΕΠΕΧΟΙ 
Ρῃς ΔΕ ΔΗ ἃ 
ΤᾺ ΖΔΟΘ.ΑΔΙ 


τρλπεϑλν εἸε γα ήζλετον θην. 
γον μεενλνλοε ψεληώτη γῇ ἐ- 
ὁ Ἀλλ" Ν᾽ ἕο Κωχο το 7ηγ73ο ΟΣ 
διᾶγ φὴ κΧ ὦ" φήν “ήν λοόγθεν 7 ἐδ σζ 


ἘΧΡΟΒΡ. Νον. σου. 7ο:,.. 1. ΤΑΒ. 111. 
.»΄ 


«ΤἀῷἽ 


ΠΣ (τοοφίς 


ΠΣ (τοοσίς 


Πα σα Ὁγ (:οοσὶέ 


ΠΣ (τοοσίς 


ΠΣ (τοοσίς 


ΠΣ (τοοσίς 


ΠΣ (τοοσίς